Κεντρικό ΕυρετήριοΦυσικό Πρόσωπο

Ευρετήριο με βάση: //persname
Παραγωγός Αρχείου (Συλλογικά Όργανα)

Ευρετήριο με βάση: /ead/archdesc/did/origination/corpname
Συλλογικά Όργανα

Ευρετήριο με βάση: //controlaccess/corpname
Παραγωγός Φυσικό πρόσωπο

Ευρετήριο με βάση: //origination/persname
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα

Ευρετήριο με βάση: //controlaccess/subject
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Ευρετήριο με βάση: //controlaccess/geogname
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα

Ευρετήριο με βάση: //controlaccess/famname