Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1882Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1882
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1882
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 17/3/1882
Πράξη: Έγκριση δημοπρασιών δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασιών δημοτικών φόρων: Στατήρος, κοιλού, σφαγείου, διοδίων αμαξών και κάρων, αγοραπωλησίας ζώων και εμπορευμάτων στην αγορά της πόλης, στην αποβάθρα των νέων και των "Παλαιών Μαγαζείων".
Τόμος: 1, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-1-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 31/3/1882
Πράξη: Διορισμός εφόρων Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Διορισμός εφόρων στο Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο.
Τόμος: 1, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ελληνικό Σχολείο Βόλου
Ελληνικό Γυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 6/4/1882
Πράξη: Κατασκευή της σφραγίδας του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Κατασκευή της σφραγίδας του Δήμου με σκοπό τη σφράγιση των δημοτικών εγγράφων.
Τόμος: 1, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-3-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/4/1882
Πράξη: Πληρεξουσιοδότηση Δημάρχου για τα ελληνικά δικαστήρια.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Πληρεξουσιοδότηση του Δημάρχου ώστε να παρίσταται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων παντός βαθμού.
Τόμος: 1, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-4-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 15/4/1882
Πράξη: Αποστολή του Περικλή Αποστολίδη στην Αθήνα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Αποστολή του Δημοτικού Σύμβουλου Περικλή Αποστολίδη στην Αθήνα για την υπόθεση του Δήμου κατά της Φατμέ Χανούμ.
Τόμος: 1, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-4-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 21/4/1882
Πράξη: Διορισμός εισπρακτόρων των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Διορισμός εισπρακτόρων των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 1, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-5-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 4/5/1882
Πράξη: Διορισμός Επιθεωρητών στα Δημοτικά Σχολεία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιθεωρητών στα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 1, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-6-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 6/5/1882
Πράξη: Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίων και υπονόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίων και υπονόμων.
Τόμος: 1, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 13/5/1882
Πράξη: Έκπτωση σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έκπτωση 5.100 γρoσίων από το οφειλόμενο ποσό υπέρ του Μιχαήλ Κουτσογιάννη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου του στατήρος.
Τόμος: 1, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-8-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 24/5/1882
Πράξη: Εγγύηση σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Παροχή εγγύησης, ύψους 20.000 νέων δραχμών από τους Διαμαντή και Νικόλαο Βουδουνάρα υπέρ του δημοτικού εισπράκτορα, Αθανασίου Βουδουνάρα.
Τόμος: 1, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουδουνάρας, Διαμαντής
Βουδουνάρας, Νικόλαος
Βουδουνάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-9-2

Πράξη: Αίτηση μηχανικού των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του μηχανικού των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων A. Bornet να εναποθέτει το πλεονάζον υλικό που προκύπτει από την κατασκευή του σιδηρόδρομου σε οικόπεδα του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Bornet, A.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-10-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 2/6/1882
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση για τροποποίηση της πλατείας μπροστά από τους Στρατώνες και συζήτηση γύρω από το σχέδιο πόλης και την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να γνωμοδοτεί γύρω από αυτό.
Τόμος: 1, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Ντίκας, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-12-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 5/6/1882
Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από το Νοέμβριο του 1881 έως το τέλος Απριλίου του 1882.
Τόμος: 1, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-14-2

Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με την δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με την απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας με την οποία εγκρίνονται οι ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκπτωση στο δημοτικό φόρο στατήρος και την παροχή εγγύησης για το δημοτικό εισπράκτορα.
Τόμος: 1, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-16-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου από την 1η Μαΐου έως το τέλος Δεκεμβρίου 1882.
Τόμος: 1, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-17-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 7/6/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου στην Κοινότητα Τρικέρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Στεργίου Μακόπουλου στη υπόθεση της Κοινότητας Τρικέρων κατά των αδελφών Καραβαγγέλη σχετικά με τη νησίδα Αλατάς.
Τόμος: 1, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αλατάς (Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τρικέρων (Μαγνησία) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβαγγέλη, Αφοί
Μακόπουλος, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-18-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Τρικέρων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Τρικέρων από την 1η Μαΐου έως το τέλος Δεκεμβρίου 1882.
Τόμος: 1, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τρικέρων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-18-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 18/6/1882
Πράξη: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 1, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Θεόδωρος Γ.
Κυτιλής, Δημήτριος
Ζαμάνος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 22/6/1882
Πράξη: Έλεγχος διαχείρισης της εφορίας Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έλεγχος διαχείρισης της εφορίας Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου και έγκριση διορισμού του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Τόμος: 1, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Λαυρεντίου (Μαγνησία)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαϊδάς, Γεώργιος
Κωστόπουλος, Ζήσης
Αλεξιώτης, Κωστής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-20-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 23/6/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβουλίων σε χωριά της περιφέρειας Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της περιφέρειας Βόλου στα εξής χωριά: Κερασιά, Μπιστινίκα, Κατηχώρι, Προμύρι, Νεοχώρι, Δράκεια, Κισσός, Νιάου, Καραμπάσι, Πινακάτες, Μούρεσι, Μακρινίτσα, Μετόχι, Αργαλαστή, Ανακασιά, Μακρυράχη, Άλλη Μεριά, Λεχώνια, Μπιρ και Άγιος Γεώργιος.
Τόμος: 1, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκκλησιαστικά Συμβούλια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-21-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου Βόλου, ύψους 29,647 δρχ. και καθορισμός του Δημοτικού Συμβουλίου ως αρμοδίου για τον τρόπο διαχείρισης και εξόφλησης του δανείου.
Τόμος: 1, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-22-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 26/6/1882
Πράξη: Πρακτικά δημοπρασίας για ενοικίαση δημοτικής περιουσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση τεσσάρων δημοτικών παραπηγμάτων με τα προαύλια τους και εννιά αποθηκών στη θέση "Παλαιά Μαγαζεία", απέναντι από το Φρούριο.
Τόμος: 1, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-23-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 2/7/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβουλίων σε χωριά της περιφέρειας Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της περιφέρειας Βόλου στα εξής χωριά: Ανήλιο, Παληούρι, Επάνω Μαχαλάς.
Τόμος: 1, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκκλησιαστικά Συμβούλια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 4/7/1882
Πράξη: Πρακτικά δημοπρασίας για ενοικίαση δημοτικής περιουσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση τριών αποθηκών του Δήμου στη θέση "Παλαιά Μαγαζεία", απέναντι από το Φρούριο.
Τόμος: 1, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-26-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 6/7/1882
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από το Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 1881, σε πρώτη φάση, έως τέλος Απριλίου του 1882, σε δεύτερη φάση.
Τόμος: 1, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-27-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 6/7/1882
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1882 και εξέταση των πινάκων εσόδων και εξόδων από αρχές Ιανουαρίου μέχρι και τον Ιούνιο του 1882.
Τόμος: 1, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-28-1

Πράξη: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων σε χωριά της περιφέρειας Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της περιφέρειας Βόλου στα εξής χωριά: Μηλιές, Άγιος Ονούφριος.
Τόμος: 1, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκκλησιαστικά Συμβούλια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-29-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 13/7/1882
Πράξη: Απόρριψη ενστάσεων για το σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Απόρριψη των ενστάσεων διαφόρων πολιτών σχετικά με το σχέδιο πόλης. Εμμονή στο υπάρχον σχέδιο πόλης σύμφωνα με το ψήφισμα 1788 της 1ης Ιουνίου.
Τόμος: 1, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-30-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 14/7/1882
Πράξη: Καθορισμός των οδών της πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Καθορισμός των οδών της πόλης και του εμβαδού των οικοδομών.
Τόμος: 1, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 15/7/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για δικαστικά έξοδα και δικηγορική αμοιβή του δικηγόρου Δημητρίου Γεωργιάδη στην υπόθεση του Δήμου κατά του ενοικιαστή παραπήγματος και οφειλέτη του Δήμου Μαχμούτ Αγά Ισούφ Μπόκου.
Τόμος: 1, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Μαχμούτ Αγάς Ισούφ Μπόκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-32-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 16/7/1882
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Τρικέρων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Τρικέρων του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τρικέρων (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-33-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 19/7/1882
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Αργαλαστής
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Αργαλαστής του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αργαλαστής (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-34-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 19/7/1882
Πράξη: Παραχώρηση του εγκαταλειμμένου δημοτικού νεκροταφείου για ανέγερση γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του εγκαταλειμμένου δημοτικού νεκροταφείου για την ανέγερση γυμναστηρίου.
Τόμος: 1, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-35-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 28/7/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για δικαστικά έξοδα και δικηγορική αμοιβή του δικηγόρου Δημητρίου Γεωργιάδη στην υπόθεση του Δήμου κατά των Θεοδώρου Αντωνίου και Νούσια Αναστασίου, ενοικιαστών δημοτικών φόρων του έτους 1881 και οφειλετών του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Αντωνίου, Θεόδωρος
Αναστασίου, Νούσιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-36-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Νιάου
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Νιάου του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Νιάου (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-37-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 31/7/1882
Πράξη: Πρακτικά δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής περιουσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των υπ.αριθμ. 5 και 7 αποθηκών του Δήμου από 1η Αυγούστου 1882 έως 31 Δεκεμβρίου 1883. Πλειοδότες οι Αριστοτέλης Σταθάτος και Ευθύμιος Βαγγέλης.
Τόμος: 1, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθάτος, Αριστοτέλης
Βαγγέλης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-37-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 4/8/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβουλίων σε χωριά της περιφέρειας Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της περιφέρειας Βόλου στα εξής χωριά: Βυζίτσα, Λαύκος και Διμήνι.
Τόμος: 1, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκκλησιαστικά Συμβούλια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 9/8/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για αμοιβή δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και και διορισμό των δικηγόρων Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ, κόρης του Αχμέτ Σουκρή Εφέντη για καταπάτηση δημοτικού οικοπέδου απέναντι απο τους Στρατώνες.
Τόμος: 1, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
Αχμέτ Σουκρής Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-39-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 16/8/1882
Πράξη: Διάλυση συμφωνητικού της Κοινότητας Αργαλαστής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Διάλυση του συμφωνητικού μεταξύ της Κοινότητας Αργαλαστής καιτου ιερομονάχου Ευγένιου Παπαοικονόμου αναφορικά με την περιουσία της Μονής Αγίου Νικολάου στην Αργαλαστή.
Τόμος: 1, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αργαλαστής (Μαγνησία)
Μονή Αγίου Νικολάου (Αργαλαστή)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαοικονόμου, Ευγένιος, Ιερομόναχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-40-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 17/8/1882
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση του Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση του Γυμναστηρίου. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Λιβανός.
Τόμος: 1, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 18/8/1882
Πράξη: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας για τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-41-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 23/8/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για αμοιβή δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα και το διορισμό των δικηγόρων Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Τσιώτη για την αγωγή του Δημητρίου Καπετανόπουλου κατά του Δήμου, με την οποία διεκδικεί οικόπεδα στην περιοχή κοντά στο φρούριο της πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-43-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 23/8/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Τσιώτη στην αγωγή της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ κατά του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-44-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 27/8/1882
Πράξη: Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη οικοπέδου για ανέγερση οικοδομής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εξέταση της αίτησης ιδιοκτήτη οικοπέδου στην περιοχή "αποβάθρα" για ανέγεση οικοδομής και ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να εκτιμήσει την αξία του οικοπέδου για αποζημίωση.
Τόμος: 1, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-45-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 28/8/1882
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κισσού
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κισσού του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Κισσού (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-47-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 1/9/1882
Πράξη: Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη οικοπέδου για ανέγερση οικοδομής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση με αφορμή την αίτηση του Κων. Ν. Τσουμάκη να οικοδομήσει σε οικόπεδό του στην παραλία του Βόλου. Ανάθεση στον εμπειρογνώμονα Αλέξανδρο Σχινά, Λοχαγό του Πυροβολικού, της εξέτασης του θέματος. Εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου με σκοπό να αποζημιωθεί ο κάτοχος και να συμπεριληφθεί στην αποβάθρα του Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχινάς, Αλέξανδρος
Τσουμάκης, Κωνσταντίνος Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-47-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 2/9/1882
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα για το σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου με σκοπό την ένταξή του στο σχέδιο πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-49-1

Πράξη: Ανάθεση σε πραγματογνώμονα της εκτίμησης οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γ. Νικολαΐδη της εκτίμησης οικοπέδου ιδιοκτησίας Κ. Βυτεξή προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τόμος: 1, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γ.
Βυτεξής, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 6/9/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης στην Κοινότητα Αργαλαστής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. προς την Κοινότητα Αργαλαστής για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων στην υπόθεση εναντίον του ιερομόναχου Ευγένιου Παπαοικονόμου.
Τόμος: 1, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αργαλαστής (Μαγνησία) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαοικονόμου, Ευγένιος, Ιερομόναχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-51-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 6/9/1882
Πράξη: Στέγαση Νηπιαγωγείου και Παρθεναγωγείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης δύο οικημάτων για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου και του Νηπιαγωγείου Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-51-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 6/9/1882
Πράξη: Πραγματογνωσία για το λιμάνι Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του πραγματογνώμονα Νικολάου Βούλγαρη σχετικά με οικόπεδο, ιδιοκτησίας Ιωάννη Ζάχου, στις εκβολές του Βόλου, περιοχή κατασκευής του λιμένος Βόλου. Ανάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.
Τόμος: 1, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Βούλγαρης, Νικόλαος
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-52-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 6/9/1882
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα για ένταξη οικοπέδου στο σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Γνωστοποίηση στη Σοφία Ρουμανού, ιδιοκτήτρια οικοπέδου στην ανατολική πλευρά της πόλης, (με πραγματογνώμονα εκ μέρους της τον Ιωάννη Ζάχο) του ορισμού του Αλέξανδρου Νικολαΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου στο ζήτημα της ένταξης του οικοπέδου της στο σχέδιο πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Ρουμανού, Σοφία
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-53-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 6/9/1882
Πράξη: Ορισμός πραγματογνώμονα για εκτίμηση οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ορισμός του Αλέξανδρου Νικολαΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου της Ζαφειρίας, κόρης Απ. Τριανταφύλλου και συζύγου Δημ. Πολυχρονόπουλου.
Τόμος: 1, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρονοπούλου, Ζαφειρία
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 17/9/1882
Πράξη: Αίτηση εμπορικού οίκου "Αλατίνι" για ανέγερση κτηρίου στην αποβάθρα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα του εμπορικού οίκου "Αλατίνι" να οικοδομήσει σε οικόπεδο στην αποβάθρα και αναβολή της οριστικής απόφασης.
Τόμος: 1, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εμπορικός Οίκος "Αλατίνι"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-55-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 20/9/1882
Πράξη: Διορισμός μηχανικού για την επίβλεψη έργων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Μιχαήλ Μιρτζάκη ως εκπρόσωπο του Δήμου για την επίβλεψη έργων οδοποιίας, κατασκευής πλατειών και ρυμοτομίας της πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιρτζάκης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-56-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 21/9/1882
Πράξη: Συναίνεση του Δ.Σ. σε υπόθεση της κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην υπόθεση της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου κατά των Γαβριήλ Ιωασάφ, Ι. Ιωάσαφ και Κώστα Νεοφύτου για καταπάτηση κοινοτικής περιουσίας.
Τόμος: 1, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησία) -- Ακίνητη περουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωάσαφ, Γαβριήλ
Νεοφύτου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-57-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 26/9/1882
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μηλεών
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μηλεών του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μηλεών (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-58-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 2/10/1882
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα για την αίτηση ιδιώτη να οικοδομήσει στην παραλία του Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση με αφορμή την αίτηση του Αλέξανδρου Καραγεωργίου να οικοδομήσει σε οικόπεδό του στην παραλία του Βόλου. Ανάθεση στον εμπειρογνώμονα Αλέξανδρο Σχινά (Λοχαγό του Πυροβολικού) της εξέτασης του θέματος. Εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου με σκοπό να αποζημιωθεί ο κάτοχος και να συμπεριληφθεί στην αποβάθρα του Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχινάς, Αλέξανδρος
Καραγεωργίου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-59-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 4/10/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση του κατά της ιδιοκτήτριας οικοπέδου Μαριγώς Ιωάννου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Ιωάννου, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-60-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση του κατά του ιδιοκτήτη οικοπέδου Αντωνίου Γεωργίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-60-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση του κατά του ιδιοκτήτη οικπέδου Ιωάννου Χαλκιά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Χαλκιάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-61-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 7/10/1882
Πράξη: Ενοικίαση οικημάτων για το Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού του ενοικίου των οικημάτων του Παρθεναγωγείου και του Νηπιαγωγείου.
Τόμος: 1, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-62-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 11/10/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του ιδιοκτήτη οικοπέδων στη θέση"Παλαιά Μαγαζεία" Ιζέτ Εφέντη Ιμπραήμ και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 1, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-63-1

Πράξη: Εορτασμός της επετείου της απελευθέρωσηςτου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τα έξοδα του πανηγυρικού εορτασμού της επετείου της απελεύθερωσης της πόλης του Βόλου (2 Νοεμβρίου 1881) και την ένωση με την "μητέρα Ελλάδα". Απόφαση για φωταγώγηση της πόλης και τέλεση δοξολογίας στο μητροπολιτικό ναό.
Τόμος: 1, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-63-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 15/10/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου προς υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά της πραγματογνωσύνης του δημοτικού οικοπέδου που είχε καταλάβει ο Ιωάννης Μανούσης.
Τόμος: 1, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-65-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 20/10/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για πληρωμή εργαλείων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 208 δρχ. για την πληρωμή των εργαλείων, τα οποία είχαν παραγγελθεί πριν την απελευθέρωση του Βόλου και την κατάληψή της από τα θεσσαλικά στρατεύματα.
Τόμος: 1, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-66-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για πληρωμή ενοικίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 168 δρχ. για την πληρωμή του εξάμηνου ενοικίου του υπομοιράρχου Αθανασίου Ιωάννου.
Τόμος: 1, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωάννου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-66-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Τρικέρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Τρικέρων.
Τόμος: 1, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τρικέρων (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-66-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 22/10/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή εγκυκλίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 193,20 δρχ. για την πληρωμή των εγκυκλίων του Υπουργείου της Ελληνικής Νομοθεσίας Ζησοπούλου, των Ελληνικών Κωδίκων και των Οικονομικών Πολυχρονιάδου.
Τόμος: 1, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-67-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 23/10/1882
Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου των κτημάτων της κοινότητας Μηλεών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου όλων των κτημάτων της Κοινότητας Μηλεών.
Τόμος: 1, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μηλεών (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-67-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 3/11/1882
Πράξη: Καθορισμός αντιμισθίας του διδακτικού προσωπικού του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αντιμισθίας του διδακτικού προσωπικού του Παρθεναγωγείου Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-68-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 4/11/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. και διορισμός δικηγόρου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Περικλή Μανάβη.
Τόμος: 1, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανάβης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-69-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δημητρίου Βουκουβάλα και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Βουκουβάλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-69-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 5/11/1882
Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοροσόδου της κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Τόμος: 1, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-70-1

Πράξη: Απολογισμός Αγίου Αθανασίου κοινότητας Πουρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Αθανασίου της Κοινότητας Πουρίου.
Τόμος: 1, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Αθανασίου (Πουρί)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-70-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
Τόμος: 1, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-70-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κατηχωρίου
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας Κατηχωρίου του έτους 1882.
Τόμος: 1, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Κατηχωρίου (Μαγνησία) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-70-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 7/11/1882
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή αντλιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 890 δρχ. προς αποπληρωμή δύο αντλιών, μιας πυροσβεστικής και μιας αρδευτικής.
Τόμος: 1, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-71-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 10/11/1882
Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Τόμος: 1, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 7/11/1882
Πράξη: Μετατροπή τακτικών πιστώσεων σε έκτακτες.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Μετατροπή τακτικών πιστώσεων του έτους 1882 σε έκτακτες από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Τόμος: 1, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-73-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 11/11/1882
Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου Κοινότητας Μηλεών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοκάρπου τμήματος της Κοινότητας Μηλεών ή Φανερωμένη.
Τόμος: 1, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μηλεών (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-75-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την επισκευή του Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 564,30 δρχ. για τα έξοδα επισκευής του Γυμναστηρίου.
Τόμος: 1, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-75-1

Πράξη: Ενοικίαση λιβαδιών της Κοινότητας Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση χειμερινών λιβαδιών της Κοινότητας Μακρινίτσας.
Τόμος: 1, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μακρινίτσας (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-76-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 16/11/1882
Πράξη: Έγκριση φορολογικού νομοχεδίου της κυβέρνησης.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Περιεχόμενα: Έγκριση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Φορολογικού Νομοσχεδίου της Κυβέρνησης με σκοπό την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 1, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-77-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιβραΐμ Αβδούλ Καδέρ Κλίτσου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Ιβραΐμ Αβδούλ Καδέρ Κλίτσου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-78-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Χαλήλ Σερίφ και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Χαλήλ Σερίφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-78-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μουσταφά Αγά Καπά Νταή και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Μουσταφά Αγά Καπά Νταή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-79-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δημητρίου Αξελού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Αξελός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-79-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοκάρπου της Κοινότητας Τρικέρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοκάρπου τμήματος του Αγίου Ιωάννη Κοινότητας Τρικέρων. Πλειοδότης ο Σταμάτιος Γιαμαρέλος.
Τόμος: 1, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τρικέρων (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαμαρέλος, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-80-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοκάρπου Κοινότητας Προμυρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοκάρπου της Κοινότητας Προμυρίου. Πλειοδότης ο Νικόλαος Ντελής.
Τόμος: 1, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Προμυρίου (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντελής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-80-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοκάρπου της Κοινότητας Πινακατών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοκάρπου της Κοινότητας Πινακατών. Πλειοδότης ο Ευστάθιος Πέτρου.
Τόμος: 1, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Πινακατών (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πέτρου, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-81-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 19/11/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβουλίων στην Τσαγκαράδα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβουλίων στους ναούς της Τσαγκαράδας.
Τόμος: 1, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Τσαγκαράδας (Μαγνησία) -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-81-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 22/11/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά της Αικατερίνης Μοσχοβίδου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Μοσχοβίδου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-82-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 25/11/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων στο ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Θεόδωρου Χρυσοχοΐδου από τα καθήκοντα του Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού Αγίου Νικολάου και εκλογή του Αντωνίου Γεωργίου στη θέση του.
Τόμος: 1, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Γεωργίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-83-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Θ. Αντωνίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Αντωνίου, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-83-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Ανηλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων της Κοινότητας Ανηλίου. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
Τόμος: 1, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Ανηλίου (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-84-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου των κτημάτων των ναών της Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου κτημάτων των κοινοτικών ναών της Κοινότητας Μακρινίτσας.
Τόμος: 1, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μακρινίτσας (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-84-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 1/12/1882
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου στο ναό Αγίων Αναργύρων Πορταριάς.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αθανασίου Πάντου ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού Αγίων Αναργύρων Πορταριάς στη θέση του αποβιώσαντος Στεφάνου Τριβελά.
Τόμος: 1, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Πορταριά)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Αθανάσιος
Τριβέλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-85-1

Πράξη: Δημοπρασία για την προμήθεια φανών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 50 φανών με σκοπό την τοποθέτηση τους στις μεγάλες οδούς της πόλης. Μειοδότης ο Περικλής Βογιώτας.
Τόμος: 1, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-85-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 2/12/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ευστάθιου Κουκιάδη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-86-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ευστάθιου Κουκιάδη, ως εκδοχέα των δικαιωμάτων του Γεωργίου Μαρνελλόπουλου, και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-87-1

Πράξη: Διορισμός κλητήρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 53 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των εκτάκτως διορισθέντων κλητήρων Αντωνίου Μπακτσέ και Αθανασίου Ζαχαρίου για τη φύλαξη των σπιτιών των πασχόντων από ευλογιά.
Τόμος: 1, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακτσές, Αντώνιος
Ζαχαρίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-87-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 9/12/1882
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδου, Ηλία Φιλίππου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του οφειλέτη Ευστάθιου Γερακούλη (εγγυητής ο Γ. Παπάς) για την επικύρωση της απόφασης του τουρκικού δικαστηρίου σε ελληνικό και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και την αμοιβή τους.
Τόμος: 1, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Γερακούλης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-88-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 14/12/1882
Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Διοικητή της Αστυνομίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Διοικητή της Αστυνομίας για την πληρωμή της εκτύπωσης της αστυνομικής διάταξης σχετικά με τις οικοδομές.
Τόμος: 1, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-89-1

Πράξη: Πίστωση για την πληρωμή οφειλών του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 183,38 δρχ. για την πληρωμή διαφόρων οφειλών του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-90-1

Πράξη: Πληρωμή μηχανικών σχεδίου αποβάθρας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 219,65 δρχ. για την πληρωμή του μηχανικού Μιχαήλ Μιτσάνη και δύο συνεργατών του, οι οποίοι συνέταξαν το σχέδιο της αποβάθρας της πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιτσάνης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-90-2

Πράξη: Πληρωμή ενοικίου Αστυνομικού τμήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 138 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Αστυνομικού καταστήματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1882.
Τόμος: 1, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-91-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή φύλακα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 34 δρχ. για την πληρωμή του Αριστείδη Σαμψών, φύλακα της δημοτικής αντλίας από 20 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 1882.
Τόμος: 1, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμψών, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-91-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 29/12/1882
Πράξη: Δημοπρασία δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου από 1 Ιανουαρίου 1883 έως την εγκαθίδρυση των νέων δημοτικών αρχών.
Τόμος: 1, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-93-2

Πράξη: Πίστωση για την επισκευή ξύλινης αποβάθρας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.604,90 δρχ. για τη δαπάνη της επισκευής της ξύλινης αποβάθρας μπροστά από το Λιμεναρχείο και το Υγειονομείο Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-94-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για την επισκευή της ξύλινης αποβάθρας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για την επισκευή της ξύλινης αποβάθρας του Τελωνειακού Καταστήματος της πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-95-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων