Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1883Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1883
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1883
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 1 - 3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 76 / 4/1/1883
Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Αστυνόμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Εμμονή στην απόφαση απόρριψης της αίτησης του Αστυνόμου για πληρωμή 80 δρχ. υπέρ της εκτύπωσης των αστυνομικών διατάξεων.
Τόμος: 1, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-96-2

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου Κοινότητας Μουρεσίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της ελαιοπροσόδου και ενός καταστήματος της Κοινότητας Μουρεσίου για το έτος 1882.
Τόμος: 1, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μακρινίτσας (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-97-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 4/1/1883
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Δ. Γεωργιάδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση έξωσης του Μαχμούτ Αγά Ισούφ Μπόκου από το παράπηγμα του Δήμου στη θέση "Παλαιά Μαγαζεία" και χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την αμοιβή του και για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 1, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Μαχμούτ Αγάς Ισούφ Μπόκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-97-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά της Φατμέ Χανούμ Ζεχρά, κόρης του Αχμέτ Σουκρή Εφέντη, η οποία καταπάτησε οικόπεδο απέναντι απο τους Στρατώνες.
Τόμος: 1, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
Αχμέτ Σουκρής Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-98-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Δημητρίου Καπετανόπουλου.
Τόμος: 1, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-99-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά της Μαριγούς Ιωάννου.
Τόμος: 1, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Ιωάννου, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-99-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Αντωνίου Γεωργίου.
Τόμος: 1, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Γεωργίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-100-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ιωάννη Χαλκιά.
Τόμος: 1, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Χαλκιάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-101-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 14/1/1883
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-102-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 18/1/1883
Πράξη: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την ενοικίαση των δημοτικών φόρων του έτους 1883.
Τόμος: 1, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-103-1

Πράξη: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για την αποβάθρα του Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την επισκευή της αποβάθρας Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-103-1

Πράξη: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για την αίτηση της Αστυνομίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας με την οποία κυρώνει την υπ.αριθμ. 101 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρωμή της εκτύπωσης αστυνομικών διατάξεων.
Τόμος: 1, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-103-1

Πράξη: Παράκληση στο Νομάρχη για μείωση της αντιμισθίας του μηχανικού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Παράκληση στο Νομάρχη για μείωση της αντιμισθίας του μηχανικού και απόρριψη της αύξησης.
Τόμος: 1, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-103-1

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου του μηχανικού σχετικά με το ναό του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου του μηχανικού σχετικά με την ανάγκη επιδιόρθωσης της ετοιμόρροπης στέγης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 1, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-103-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για τα έξοδα του Σταθμού Χωροφυλακής της Κοινότητας Μηλεών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 231,30 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου, του φωτισμού και της θέρμανσης του Σταθμού Χωροφυλακής της Κοινότητας Μηλεών.
Τόμος: 1, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Μηλεών (Μαγνησία) -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-104-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την επιχωμάτωση του τούρκικου νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.για την επιχωμάτωση του τουρκικού κοιμητηρίου προς αποφυγή μολυσματικών ασθενειών.
Τόμος: 1, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-104-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ.
Τόμος: 1, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-105-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου για την προσβολή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά του Ιωάννη Μανούση.
Τόμος: 1, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-105-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Περικλή Κανάβα.
Τόμος: 1, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Κανάβας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-106-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Δημητρίου Βουκουβάλα.
Τόμος: 1, σελ. 106 - 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Βουκουβάλας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-106-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ιβραΐμ Αβδούλ Καδέρ Κλίτσου.
Τόμος: 1, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Ιβραΐμ Αβδούλ Καδέρ Κλίτσου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-107-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Χαλήλ Σερίφ.
Τόμος: 1, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Χαλήλ Σερίφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-107-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Μουσταφά Αγά Καπανταή.
Τόμος: 1, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Μουσταφά Αγά Καπά Νταή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-108-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Δημητρίου Αξελού.
Τόμος: 1, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Αξελός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-109-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Θεοδώρου Αντωνίου.
Τόμος: 1, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Αντωνίου, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-109-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ευστάθιου Κουκιάδη.
Τόμος: 1, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-110-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ευστάθιου Κουκιάδη, ως εκδοχέα των δικαιωμάτων του Γεωργίου Μαρνελλόπουλου.
Τόμος: 1, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-111-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Εσυτάθιου Γερακούλη, εγγυητή του ενοικιαστή δημοτικού φόρου Ιωάννη Παπά.
Τόμος: 1, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Γερακούλης, Ευστάθιος
Παππάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-111-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 25/1/1883
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για δικαστικά έξοδα και διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Τσιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου στην υπόθεση του Δήμου κατά της Αικατερίνης Μοσχοβίδου.
Τόμος: 1, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Μοσχοβίδου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-112-1

Πράξη: Ενοικίαση καταστημάτων στην Κοινότητα Δράκειας από ιδιώτες.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με αίτηση ιδιωτών για ενοικίαση των καταστημάτων κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου της Κοινότητας Δράκειας.
Τόμος: 1, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Δράκειας (Μαγνησία) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-113-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου στο ναό Αγίων Αναργύρων Πορταριάς.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Διορισμός του Στεφάνου Τριβελά ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού Αγίων Αναργύρων της Κοινότητας Πορταριάς.
Τόμος: 1, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πορταριά (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Πορταριά)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριβέλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-113-1

Πράξη: Ενοικίαση ελαιοπροσόδου της Κοινότητας Ζαγοράς.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Παραπομπή των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ελαιοπροσόδου της Μονής Ταξιαρχών της Κοινότητας Ζαγοράς στη Διοικητική Αρχή για έγκριση.
Τόμος: 1, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Μονή Ταξιαρχών (Ζαγορά) -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-114-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 4/2/1883
Πράξη: Συνδρομή στην ανέγερση ανδριάντα του φιλέλληνα Άγγλου Πρωθυπουργού Γλάδστωνος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο για την ανέγερση ανδριάντα του φιλέλληνα Άγγλου Πρωθυπουργού Γλάδστωνος.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Gladstone, William Ewart, (1809 - 1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Τοποθέτηση στο Δημαρχείο της εικόνας του φιλέλληνα Γάλλου πολιτευτή Λέοντος Γαμβέττα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση στο Δημαρχείο της εικόνας του φιλέλληνα Γάλλου πολιτευτή Λέοντος Γαμβέττα.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Gambetta, Lion Michel, (1838 - 1882)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή γραφέων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για την πληρωμή τεσσάρων γραφέων του καταλόγου αρρένων του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Μητρώο Αρρένων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή των καθηγητών του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.για την πληρωμή του Γυμνασιάρχη και των καθηγητών του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή των ενοικίων του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Παρθεναγωγείου Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την πληρωμή του ενοικίου του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης420 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Νηπιαγωγείου Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-1

Πράξη: Χορηγία πιστώσεων για προμήθειες του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Χορηγία εκτάκτων πιστώσεων για τα έξοδα γραφικής ύλης και προμηθειών του Δήμου.
Τόμος: 1, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-115-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 8/2/1883
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Διορισμός του Λαρισαίου δικηγόρου Νικολάου Καραστεργίου για την υπεράσπιση ενώπιον του Εφετείου Λάρισας των συμφερόντων του Δήμου έναντι του Δημητρίου Καπετανόπουλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου.
Τόμος: 1, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εφετείο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραστεργίου, Νικόλαος
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-117-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγγραφο του Οικονομικού Εφόρου και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου: α) σχετικά με έγγραφο του Οικονομικού Εφόρου Βόλου για σύσταση Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 40 του "Παλιού Νόμου ΣΟΞ" και β) σχετικά με διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί αμαξών του Σιδηροδρόμου
Τόμος: 1, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-118-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του οικοπέδου των αδελφών Αλατίνη στην αποβάθρα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Διορισμός εκ μέρους του Δήμου του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως εκτιμητή του οικοπέδου των αδελφών Αλατίνη στην αποβάθρα, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος.
Τόμος: 1, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλατίνη, Αφοί
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-118-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 15/2/1883
Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ του Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ του Γυμναστηρίου Βόλου, για την αγορά διαφόρων οργάνων.
Τόμος: 1, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-119-1

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής για την κατηγοριοποίηση μποστανιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελών της Επιτροπής για την κατηγοριοποίηση των μποστανιών που δηλώθηκαν το έτος 1882.
Τόμος: 1, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Ευάγγελος
Μπαμπούτσικος, Γεώργιος
Στάμου, Απόστολος
Στάμου, Γεώργιος
Σκουφογιάννης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για έξοδα του μηχανικού και του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή του μηχανικού του Δήμου, του εξοπλισμού και της θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 1, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιτσάνης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-120-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ του ενοικιαστή της αποβάθρας των "Παλαιών Μαγαζείων".
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έκπτωση 30 δρχ. υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου, ενοικιαστή της αποβάθρας των "Παλαιών Μαγαζείων", η οποία κατέπεσε από την τρικυμία και έως την επισκευή της δεν είναι δυνατή η μεταφορά των εμπορευμάτων.
Τόμος: 1, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-120-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 27/2/1883
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο του "μεγάλου πολίτη της Ελλάδος" Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
Τόμος: 1, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος, (1815-1883)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-121-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 1/3/1883
Πράξη: Δημοπρασία για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση με αναπλειστηριασμό του δημοτικού φόρου επί της αποβάθρας των "Νέων Μαγαζείων" για το έτος 1883. Πλειοδότης ο Δημήτριος Ευθυμιάδης.
Τόμος: 1, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευθυμιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-122-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 8/3/1883
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για έξοδα εορτασμού και πληρωμή εργολάβου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου και 30 δρχ. για την πληρωμή του Ιωάννη Κότα, εργολάβου της επισκευής της ξύλινης αποβάθρας του Υγειονομείου και του Λιμεναρχείου.
Τόμος: 1, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-123-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 11/3/1883
Πράξη: Δημοπρασία για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί της αποβάθρας των "Νέων Μαγαζείων".
Τόμος: 1, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-124-1

Πράξη: Έκπτωση υπέρ εγγυητή.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έκπτωση 100 δρχ. από το ποσό εγγύησης του Κωνσταντίνου Καραμανώλη για λογαριασμό του ενοικιαστή δημοτικού φόρου επί της αποβάθρας των "Νέων Μαγαζείων" Ανδρ. Καραπατάκη.
Τόμος: 1, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμανώλης, Κωνσταντίνος
Καραπατάκης, Ανδρέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-124-1

Πράξη: Πληρωμή του ενοικίου του Β' Αστυνομικού τμήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 68 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του Β' Αστυνομικού τμήματος από 1η Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου του 1883 στον ιδιοκτήτη του οικήματος.
Τόμος: 1, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-124-2

Πράξη: Υπόθεση κατάληψης οικοπέδου από τους αδελφούς Αλατίνη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την υπόθεση της κατάληψης οικοπέδου των αδελφών Αλατίνη στην αποβάθρα και την εκτίμηση του από τον Ιωάννη Αντωνόπουλο με σκοπό το σχηματισμό πλατείας.
Τόμος: 1, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Αλατίνη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 22/3/1883
Πράξη: Πληρωμή ειδικού Παρέδρου Αργαλαστής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 112,15 δρχ. με σκοπό την πληρωμή του ειδικού Παρέδρου Αργαλαστής για τις δαπάνες, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Δήμο.
Τόμος: 1, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αργαλαστή (Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αργαλαστής (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-125-2

Πράξη: Τοποθέτηση στο Δημαρχείο της εικόνας του φιλέλληνα Γάλλου πολιτευτή Λέοντος Γαμβέττα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20 δρχ. για την αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση στο Δημαρχείο της εικόνας του φιλέλληνα Γάλλου πολιτευτή Λέοντος Γαμβέττα.
Τόμος: 1, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Gambetta, Lion Michel, (1838 - 1882)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-126-1

Πράξη: Αγορά βιβλίων γυμναστικής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. προς τον Ιωάννη Φωκιανό για την αγορά 10 βιβλίων γυμναστικής και εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή.
Τόμος: 1, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φωκιανός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-126-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 29/3/1883
Πράξη: Υπόθεση κληροδοτήματος της Κοινότητας Ζαγοράς.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση της Κοινότητας Ζαγοράς για διεξαγωγή δίκης με σκοπό την εκτέλεση κληροδοτήματος της Ελένης, κόρης Γ. Μόσχου και συζύγου Π. Ν. Λιάγκου, υπέρ αυτής
Τόμος: 1, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Ζαγοράς (Μαγνησία) -- Κληροδοτήματα
Κοινότητα Ζαγοράς (Μαγνησία) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιάγκου, Ελένη
Λιάγκος, Π. Ν.
Μόσχος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-127-1

Πράξη: Υπόθεση περιουσίας της Κοινότητας Λεχωνίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Υποβολή αίτησης προς τη Νομαρχία Λάρισας της διαχειριστικής Επιτροπής της περιουσίας της Κοινότητας Λεχωνίων και διεκδίκηση κτημάτων, τα οποία ανήκουν στην Κοινότητα και εκποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 1882 από δύο Οθωμανούς.
Τόμος: 1, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Λεχωνίων (Μαγνησία) -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-127-1

Πράξη: Πληρωμή ενοικίου του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ. για την πληρωμή του ετήσιου ενοικίου του κτηρίου του Δημαρχείου προς τον ιδιοκτήτη Μ. Φαράντζη.
Τόμος: 1, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαράντζης, Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-127-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 8/4/1883
Πράξη: Πληρωμή εξόδων Δημαρχείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ. για την πληρωμή έξι καθισμάτων και της θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 1, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-128-1

Πράξη: Πρόληψη επιδημιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για την φύλαξη του ναύτη Δημητρίου Κορμού, ασθενούς από ευλογιά.
Τόμος: 1, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορμός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-128-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για έξοδα φωτισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 72 δρχ. για την κατασκευή και ανανέωση εννέα φανών της πόλης.
Τόμος: 1, σελ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-128-2

Πράξη: Πληρωμή πραγματογνωμόνων για την ανέγερση νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 16,50 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης ιατρών στον Ξηρόκαμπο με σκοπό την εξέταση οικοπέδου για την ανέγερση Νεκροταφείου.
Τόμος: 1, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-129-1

Πράξη: Σύσταση σχολικών Εφορειών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Εκλογή δύο μελών για κάθε ελληνικό σχολείο της περιφέρειας Βόλου με σκοπό τη σύσταση Εφορειών.
Τόμος: 1, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 20/4/1883
Πράξη: Ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Ανάληψη κατασκευής με δημοτική δαπάνη των τεχνικών έργων (τείχη κλπ.) προς εξασφάλιση της παραλιακής οδού, η οποία ξεκινά από τη Γορίτσα.
Τόμος: 1, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-130-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 30/4/1883
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της οικίας του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου, που εκτελούσε χρέη δημόσιου κατήγορου.
Τόμος: 1, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-130-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 11/5/1883
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή του ενοικίου του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 1, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-131-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για την αποζημίωση του εργολάβου της προμήθειας φανών Περικλή Βογιώτα.
Τόμος: 1, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-132-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή του μισθού των δύο νέων κλητήρων.
Τόμος: 1, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-132-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 650 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 650 δρχ. για την πληρωμή των επίπλων της Εμπορικής Λέσχης και μεταφορά του αρχείου από το παλαιό Δημαρχείο στο νέο κτήριο.
Τόμος: 1, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-133-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των τεσσάρων πρόσθετων γραφέων για το μήνα Μάιο.
Τόμος: 1, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-133-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 1/6/1883
Πράξη: Εκλογή πέντε κτηματιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Εκλογή πέντε κτηματιών για τον προσδιορισμό της ποσότητας του γρασιδιού και των τριφυλλιών που δηλώθηκαν.
Τόμος: 1, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9001-134-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 17/6/1883
Πράξη: Αρχαιρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Αρχαιρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Πρωτοκολλητής ο Παναγιώτης Πολίτης.
Τόμος: 2, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-1-1

Πράξη: Πρόταση για διορισμό δημοτικών εισπρακτόρων.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Πρόταση για διορισμό δημοτικών εισπρακτόρων. Προτείνονται τρεις υποψήφιοι, ο Αθανάσιος Βοδονάρας, ο Αθανάσιος Μωραΐτης και ο Ιωάννης Παπαθεοδώρου.
Τόμος: 2, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βοδονάρας, Αθανάσιος
Μωραΐτης, Αθανάσιος
Παπαθεοδώρου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-2-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής σφραγίδας του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής σφραγίδας του Δήμου "φέρουσα έμβλημα ούτος στεφάνου εκ κισσού Νίκην στεφανούσαν πρώραν τριήρεως πέρας δε τα γράμματα Δήμος Παγασών".
Τόμος: 2, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμβλήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-3-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 22/6/1883
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση σχετικά με την επιβολή φορολογίας 2% σε όλα τα εισερχόμενα προϊόντα από ξηρά και θάλασσα στην πόλη του Βόλου με το σκεπτικό των οικονομικών αναγκών του Δήμου. Αναβολή της απόφασης λόγω της αιτιολογημένης άρνησης της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εξέθεσε έξι λόγους για την επίβολή φόρου έως 1%. Απόφαση να καταρτιστεί το δασμολόγιο σε προσεχή συνεδρίαση.
Τόμος: 2, σελ. 5-20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Νικούλης, Ζαφείριος
Μπουκουβάλας, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-5-16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/6/1883
Πράξη: Εκλογή τριμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή τριμελούς Επιτροπής από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αριστοτέλη Κουβελά, Περικλή Αποστολίδη και Δημητρίου Μπουκουβάλα για τον καταρτισμό του δασμολογίου των εισαγόμενων από ξηρά και θάλασσα προϊόντων.
Τόμος: 2, σελ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Μπουκουβάλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-21-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για επιβολή φορολογίας στα δημητριακά, τα άλευρα και σε εμπορεύματα εσωτερικής κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1847 περί δημοτικών φόρων.
Τόμος: 2, σελ. 22-23
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Τσολάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-22-2

Πράξη: Επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Επιβολή σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού.
Τόμος: 2, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-23-1

Πράξη: Επιβολή φορολογίας στα κρεοπωλεία.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας στα κρεοπωλεία.
Τόμος: 2, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-23-1

Πράξη: Απαλλαγή των μικρών ζώων από τη φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των μικρών ζώων (μέχρι τρεις οκάδες) από την επιβολή φορολογίας.
Τόμος: 2, σελ. 23-24
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-23-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 25/6/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για την επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για την επιβολή φόρου στα δημητριακά. Αναβολή της απόφασης και εκλογή Επιτροπής με σκοπό την εξέταση του ζητήματος.
Τόμος: 2, σελ. 24-40
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Πολίτης, Παναγιώτης
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Τσολάκης, Δημήτριος
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-24-17

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 28/6/1883
Πράξη: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για επιβολή φορολογίας 1% επί των εισαγομένων σιτηρών και των ελαιών.
Τόμος: 2, σελ. 41-44
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-41-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 30/6/1883
Πράξη: Συζήτηση για την επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την επιβολή φόρου 0,5 % επί των εισαγομένων αλεύρων, δημητριακών και καρπών και 2% επί των υπολοίπων εμπορευμάτων.
Τόμος: 2, σελ. 44-49
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-44-6

Πράξη: Συζήτηση για την επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την εξαίρεση από την φορολογία επί των δημητριακών όσων κατοίκων από την Μακρινίτσα, το Δήμο Ιωλκού και το Ορμίνιο αιτήθηκαν φορολογικής ατέλειας λόγω του ότι έχουν ήδη αποδώσει το φόρο.
Τόμος: 2, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-49-1

Πράξη: Ανάθεση στο Δήμαρχο του διορισμού αγροφυλάκων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της επιλογής των δέκα αγροφυλάκων προς διορισμό και με αντιμισθία 60 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 2, σελ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ταμείο Αγροφυλακής Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-49-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 4/7/1883
Πράξη: Συζήτηση για την κατάρτιση του δασμολογικού ορίου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την κατάρτιση του δασμολογικού ορίου και της τιμής των εμπορευμάτων.
Τόμος: 2, σελ. 51-60
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-51-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 5/7/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για την κατάρτιση δασμολογικού ορίου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για την κατάρτιση του δασμολογικού ορίου και της τιμής των εμπορευμάτων.
Τόμος: 2, σελ. 61-83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-61-23

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 6/7/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης και καθορισμός του δασμολογίου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης και καθορισμός της διατίμησης του δασμολογίου και της τιμής των εμπορευμάτων.
Τόμος: 2, σελ. 84-104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-84-21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 9/7/1883
Πράξη: Επιβολή φόρων λιμένος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρων λιμένος ("προκυμαίας ή μώλου") ως εξής: 1) Δέκα λεπτά για κάθε τόνο χωρητικότητας πλοίου, το οποίο προσορμίζει το λιμάνι του Βόλου, 2) επιβολή φορολογίας 5% επί των τελωνειακών δασμών για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, 3) επιβολή φορολογίας 1% στα έλαια που εισάγονται απο το εσωτερικό της χώρας, 4) επιβολή φορολογίας 1% στα έλαια που εξάγονται και 5) δεκαετής ισχύς της φορολογίας.
Τόμος: 2, σελ. 114-121
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Λεούσης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-114-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 12/7/1883
Πράξη: Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής του λιμένος Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιωάννη Πάντου και Δημητρίου Καπετανόπουλου ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής του λιμένος Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Ιωάννης
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-122-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 19/7/1883
Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των Ζαφειρίου Τριανταφύλλου, Νικολάου Βούλγαρη, και Σοφίας Ρομπή για αποζημίωσή τους λόγω κατάληψης εκ μέρους του Δήμου των οικοπέδων τους με σκοπό την κατασκευή πλατείας. Ανάθεση στο Δήμαρχο να διερευνήσει εάν οι ιδιοκτήτες έχουν νόμιμο συμφέρον επί του οικοπέδου και πρέπει να αποζημιωθούν.
Τόμος: 2, σελ. 124-129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Λεούσης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριανταφύλλου, Ζαφείριος
Βούλγαρης, Νικόλαος
Ρομπή, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-124-6

Πράξη: Αναβολή καταβολής αποζημίωσης ακινήτων.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Αναβολή καταβολής αποζημίωσης ακινήτων για τα οποία το σχέδιο πόλης προβλέπει κατασκευή δημοτικών έργων ή δημιουργία πλατειών.
Τόμος: 2, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 23/7/1883
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.680 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.680 δρχ. για την αγορά οικοπέδου ιδοκτησίας Δημητρίου Δημουσάρη με σκοπό την ανέγερση νεκροταφείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ακατάλληλο τον προγενέστερο χώρο του νεκροταφείου και η πρόταση για το συγκεκριμένο οικόπεδο, έκτασης 42.000 τ.μ., έγινε απο την συσταθείσα για το σκοπό αυτό Επιτροπή.
Τόμος: 2, σελ. 130-132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημουσάρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-130-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 25/7/1883
Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1884.
Τόμος: 2, σελ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-133-2

Πράξη: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής για τον προσδιορισμό της ποσότητας των καταμετρηθέντων γρασιδίων και τριφυλλιών και των λαχανόκηπων που έχουν δηλωθεί.
Τόμος: 2, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-134-1

Πράξη: Έγκριση αποστολής και συντήρησης δύο υποτρόφων στο Διδασκαλείο Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής και συντήρησης δύο υποτρόφων στο Διδασκαλείο Λάρισας και χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. για την κάλυψη της δαπάνης, αφού όμως περάσουν από ειδική Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Τόμος: 2, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Διδασκαλείο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-134-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 28/7/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1884.
Τόμος: 2, σελ. 135-141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-135-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 29/7/1883
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1884.
Τόμος: 2, σελ. 142-144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-142-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 1/8/1883
Πράξη: Διατίμηση των εμπορευμάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Διατίμηση των εμπορευμάτων που εισάγονταν από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-144-1

Πράξη: Διατίμηση των εμπορευμάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Διατίμηση των εμπορευμάτων που εξάγονταν από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-145-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 11/8/1883
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού και της έκθεσης επιθεώρησης των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 2, σελ. 146-148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-146-3

Πράξη: Έγκριση λύσης μίσθωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση λύσης της μίσθωσης του υπ.αριθμ.3 παραπήγματος του Δήμου λόγω του ότι κρίθηκε ακατάλληλο.
Τόμος: 2, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στα θύματα της περιοχής "Καζαμιτούλη" της Ιταλίας.
Τόμος: 2, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-148-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 13/8/1883
Πράξη: Διορισμός Επιτροπής πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιτροπής πραγματογνωμόνων αποτελούμενης από οκτώ δικηγόρυς για να εξετάσει τη χρηστική αξία ορισμένων οικοπέδων που απαλλοτριώνονται από το σχέδιο πόλης, μετά από αίτηση των ιδιοκτητών τους.
Τόμος: 2, σελ. 149-153
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-149-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 17/8/1883
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Διορισμός του Χρήστου Λεούση ως πραγματογνώμονα για τα οικόπεδα των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων στη θέση του Δημητρίου Καπετανόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε για λόγους υγείας.
Τόμος: 2, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-154-2

Πράξη: Διορισμός πενταμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Διορισμός πενταμελούς Επιτροπής για τον προσδιορισμό του αριθμού των μποστανιών.
Τόμος: 2, σελ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Βέης
Μπουρσουβάνας, Νικόλαος
Πασχάλης, Κωνσταντίνος
Λαγός, Χρήστος
Λάμπρου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-155-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 24/8/1883
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της υπ.αριθμ.10 αποθήκης του Δήμου στα "Παλαιά Μαγαζεία", απέναντι από το φρούριο. Πλειοδότης ο Γεώργιος Μαρνελλόπουλος.
Τόμος: 2, σελ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-156-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης δημοτικού παραπήγματος.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης του δημοτικού παραπήγματος στην "αρχαία" παραλιακή οδό, πίσω από το καφενείο του Ιωάννη Μανούση.
Τόμος: 2, σελ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-157-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 3/9/1883
Πράξη: Αναβολή της απόφασης για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης μετά από συζήτηση για τη σύναψη δανείου με σκοπό την ανέγερση δημοτικού διδακτηρίου.
Τόμος: 2, σελ. 159-172
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-159-14

Πράξη: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων του Δήμου
Τόμος: 2, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοικητικά όρια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Κανταρτζής, Αργύριος
Ντίκας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-172-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 5/9/1883
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου, ύψους 294.295,50 δρχ. με τόκο 7% ετησίως με σκοπό την κατασκευή δημοτικών έργων.
Τόμος: 2, σελ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-173-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 8/9/1883
Πράξη: Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Εκλογή 2 ατόμων ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 2, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εφορευτική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαχονικολόπουλος, Κωνσταντίνος
Τσακμάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-175-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για διορισμό υποτρόφων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για διορισμό υποτρόφων στο Διδασκαλείο Λάρισας.
Τόμος: 2, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Διδασκαλείο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-176-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 13/9/1883
Πράξη: Διορισμός υποτρόφου στο Διδασκαλείο Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Ζυγαλάκη ως υποτρόφου στο Διδασκαλείο Λάρισας.
Τόμος: 2, σελ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Διδασκαλείο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-177-2

Πράξη: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής για την κατάταξη των περιβολιών κατά ποιότητα.
Τόμος: 2, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-178-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 15/9/1883
Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της υπ.αριθμ. 4933 - 1883 απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας επί του προϋπολογισμού του Δήμου ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών
Τόμος: 2, σελ. 179-187
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-179-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 24/9/1883
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολαόυ από 1/9/1882 έως 31/8/1883
Τόμος: 2, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-188-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 2, σελ. 188-189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-188-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Θεοδώρου Λεούση ως πραγματογνώμονα προς εκτίμηση της οδού, η οποία καταλήφθηκε από τον Αντώνιο Αναστασίου, σύμφωνα με την έκθεση του μηχανικού.
Τόμος: 2, σελ. 189-191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-189-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 1/10/1883
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των μετρικών δικαιωμάτων του φόρου του στατήρος και του κοιλού. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 2, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-192-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 127 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 127 δρχ. ως αποζημίωση στον Αστυνόμο Ιωάννη Τζανετάκη για την άσκηση των καθηκόντων του από 16 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 1883.
Τόμος: 2, σελ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-193-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 289 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 289 δρχ. για τη θεραπεία του ασθενή από ευλογιά Δημητρίου Στρουμπούλη από 17 Απριλίου έως 2 Ιουνίου 1883.
Τόμος: 2, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55 δρχ. υπέρ του Μήτσου Μιχαλόπουλου για την ενοικίαση της αποθήκης του προς φύλαξη "εκλογικών ειδών".
Τόμος: 2, σελ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-194-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 227,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 227,50 δρχ. υπέρ του Στρατιωτικού Νοσοκομείου για τη νοσηλεία των απόρων.
Τόμος: 2, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Στρατιωτικό Νοσοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-195-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27,50 δρχ. για τη μεταφορά των αρχείων και των "σκευών" του Ειρηνοδικείου κατόπιν αίτησης του Ειρηνοδίκη Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-195-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 704 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 704 δρχ. υπέρ της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας για εξόφληση δανείου του παρελθόντος, ύψους 2.000 δρχ.
Τόμος: 2, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-196-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21 δρχ. για την πληρωμή των οφειλόμενων στο συμβολαιογράφο Κ. Καραμανώλη για τη σύνταξη του δανειστικού συμβολαίου με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας που έγινε για τη σύναψη δανείου τον Μάιο, ύψους 6.000 δρχ.
Τόμος: 2, σελ. 196-197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμανώλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-196-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 3/10/1883
Πράξη: Έγκριση κατασκευής υπονόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής υπονόμων επί της εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 2, σελ. 197-201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Λεούσης, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-197-5

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Πρόσληψη του κ. Γιανίσαρλη ως μηχανικού του Δήμου για τρία χρόνια με μισθό 500 δρχ. και κατόπιν απαίτησής του πρόσληψη και ενός βοηθού μηχανικού με μισθό 100 δρχ. το μήνα.
Τόμος: 2, σελ. 201-202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γενήσαρλης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-201-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 8/10/1883
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των σφαγείων από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1883. Πλειοδότης ο Φώτης Βασιλείου.
Τόμος: 2, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλείου, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-203-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή πλινθόκτιστου περιτειχίσματος στο Νεκροταφείο Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 203-204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-203-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τζιώτη, Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δημητρίου Καλαμίδα σχετικά με την αποζημίωση λόγω της ένταξης του οικοπέδου του στο σχέδιο πόλης.
Τόμος: 2, σελ. 204-206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Τσιώτης, Ιωάννης
Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-204-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Π. Μουσούρη για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου του.
Τόμος: 2, σελ. 206-207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-206-2

Πράξη: Αποστολή έκθεσης πραγματογνωσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Αποστολή έκθεσης πραγματογνωσύνης για την κατάληψη ενός δημοτικού παραπήγματος από το σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν από τους δικηγόρους του Δήμου επειδή προέκυψε διαφωνία μεταξύ των πραγματογνωμόνων.
Τόμος: 2, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-207-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 800 δρχ. για την κατασκευή θρανίων και λοιπών οργάνων του Νηπιαγωγείου Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 208-209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-208-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. για τη μισθοδοσία του δημολογιστή στη Νομαρχία Λάρισας για τους μήνες Μαίο και Ιούνιο.
Τόμος: 2, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-209-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 16/10/1883
Πράξη: Λήψη έκτακτων πρόχειρων μέτρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Λήψη έκτακτων πρόχειρων μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα.
Τόμος: 2, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-210-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 18/10/1883
Πράξη: Συμπλήρωση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της Επιτροπής για την αποκατάσταση των ζημιών, τις οποίες προκάλεσε η πλημμύρα. Νέα μέλη ορίζονται οι Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Θεόδωρος Χρυσοχοΐδης και Παναγιώτης Πολίτης.
Τόμος: 2, σελ. 211-212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Πολίτης, Παναγιώτης
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-211-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των θρανίων και σκευών του Νηπιαγωγείου από τους Θεόφιλο Πετρόχειλο, Κωνσταντίνο Τσουμάκη και Κ. Βλαχονικολόπουλο.
Τόμος: 2, σελ. 212-213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Τσουμάκης, Κωνσταντίνος Ν.
Βλαχονικολόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 24/10/1883
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά της Εταιρείας Σιδηροδρόμων σχετικά με την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε.
Τόμος: 2, σελ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εταιρεία Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-213-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Νικολάου Καραστεργίου και του συνεργάτη του Ανάργυρου Ζαβιτσάνου ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπεράσπιση των δικαωμάτων του Δήμου στην έφεση του Ιωάννη Μανούση εναντίον του.
Τόμος: 2, σελ. 214-215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραστεργίου, Νικόλαος
Ζαβιτσάνος, Ανάργυρος
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-214-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Νικολάου Καραστεργίου και του συνεργάτη του Ανάργυρου Ζαβιτσάνου ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπεράσπιση των δικαωμάτων του Δήμου στις δύο εφέσεις του Ευστάθιου Κουκιάδη εναντίον του.
Τόμος: 2, σελ. 214-215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραστεργίου, Νικόλαος
Ζαβιτσάνος, Ανάργυρος
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-214-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή και τοποθέτηση 50 φανών στην πόλη του Βόλου. Μειοδότης ο Λουκάς Λαζαρίδης.
Τόμος: 2, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαζαρίδης, Λουκάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-215-1

Πράξη: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 51 πράξης.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 51 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου του 1883 για πίστωση 2.000 δρχ. υπέρ των πλημμυροπαθών του Βόλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ των πλημμυροπαθών της Λάρισας, καθώς και σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια εράνου υπέρ τους.
Τόμος: 2, σελ. 215-216
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λάρισα -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-215-2

Πράξη: Διάλυση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Διάλυση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην πόλη του Βόλου και ανάθεση στο Δήμαρχο της διαχείρισης του υπόλοιπου ποσού. Γίνεται σύσταση στην Επιτροπή να εκθέσει στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απολογισμό των ενεργειών της.
Τόμος: 2, σελ. 216-218
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-216-3

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Διορισμός του Χρήστου Λεούση ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση τριών τμημάτων "αρχαίων" δημοτικών οδών που έχουν καταληφθεί από τους Δημήτριο Καλαμίδα, Φίλιππο Μουρτζόπουλο και Παντελή Θεοδώρου.
Τόμος: 2, σελ. 218-219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Καλαμίδας, Δημήτριος
Μουρτζόπουλος, Φίλιππος
Θεοδώρου, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-218-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 27/10/1883
Πράξη: Διορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Διορισμός τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους Γεώργιο Χρυσοβελώνη, Ζαφείριο Χατζηβασίλη και Παναγιώτη Πολίτη για έλεγχο του προϋπολογισμού του Δήμου από την 1η Ιανουαρίου 1882 έως 16 Ιουνίου 1883.
Τόμος: 2, σελ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-219-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για τη φορολογία.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Χρήστου Παππά για απόρριψη της προσφοράς του Π. Μοσχοβίδη για ανάληψη της είσπραξης των φόρων και έγκριση της είσπραξης τους απευθείας από το Δήμο έως την 31η Δεκεμβρίου 1883.
Τόμος: 2, σελ. 220-221
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παππάς, Χρήστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-220-2

Πράξη: Έγκριση μεταβίβασης οικοπέδου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβίβασης από τον μηχανικό τμήματος οικοπέδου το οποίο κατέλαβε ο Αντώνιος Αναστασίου μέχρι την έκθεση των πραγματογνωμόνων.
Τόμος: 2, σελ. 221-222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-221-2

Πράξη: Εκμίσθωση ενός χωραφιού δημοτικής ιδιοκτησίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Εκμίσθωση ενός χωραφιού δημοτικής ιδιοκτησίας, έκτασης μισού στρέμματος με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 2, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-222-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 28/10/1883
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή θρανίων υπέρ του Παρθεναγωγείου και την επισκευή της στέγης του Δημοτικού Σχολείου αρρένων. Μειοδότες οι Ευστάθιος Κασιδάκης και Μαργαρίτης Τσιρόπουλος αντίστοιχα.
Τόμος: 2, σελ. 223-224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασιδάκης, Ευστάθιος
Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-223-2

Πράξη: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή δύο χωρισμάτων του Νηπιαγωγείου. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαρρής.
Τόμος: 2, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-225-1

Πράξη: Έκκληση στους πολίτες της πόλης για το δασμολόγιο.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Έκκληση στους πολίτες της πόλης δια μέσου των εφημερίδων να εκθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί του δασμολογίου του Δήμου.
Τόμος: 2, σελ. 225-226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-225-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 1/11/1883
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 428,50 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 428,50 δρχ. για έξοδα μετάβασης και λοιπά έξοδα του Δημάρχου στην Αθήνα.
Τόμος: 2, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-227-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή περιτειχίσματος του Νεκροταφείου Βόλου. Μειοδότης ο Γιαν. Γεωργίου.
Τόμος: 2, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-228-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της φωταψίας των φανών. Μειοδότης ο Ευάγγελος Οικονόμου.
Τόμος: 2, σελ. 228-229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-228-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 7/11/1883
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση της νομής τριών ίππων του Δήμου.
Τόμος: 2, σελ. 230-231
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-230-2

Πράξη: Επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου επί των σφαγείων και για κάθε ζώο ξεχωριστά, το οποίο σφάζεται από την 1η Ιανουαρίου 1884 έως την 1η Ιανουαρίου 1888.
Τόμος: 2, σελ. 231-232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-231-2

Πράξη: Επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων στατήρος και κοιλού από την 1η Ιανουαρίου 1884 έως την 1η Ιανουαρίου 1888.
Τόμος: 2, σελ. 232-233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-232-2

Πράξη: Συζήτηση για το δασμολόγιο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση σχετικά με τη διόρθωση του δασμολογίου και την επιβολή νέων δασμών και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 2, σελ. 233-244
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-233-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 8/11/1883
Πράξη: Επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου 2% επί των ωνίων και εμπορευμάτων από την 1η Ιανουαρίου 1884 έως την 1η Ιανουαρίου 1888.
Τόμος: 2, σελ. 245-255
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-245-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 12/11/1883
Πράξη: Επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου: 1) στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα εμπορεύματα από 1η Ιανουαρίου 1884 έως 1η Ιανουαρίου 1885, 2) στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα δημητριακά, 3) στα εισαγόμενα από το εξωτερικό άλευρα και απαλλαγή από τη φορολογία των περιοχών της Μακρινίτσας, του Δήμου Ιωλκού και του Ορμινίου.
Τόμος: 2, σελ. 256-259
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-256-4

Πράξη: Ενοικίαση Δημαρχείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση τετραετούς ενοικίασης της οικίας Κ. Ματθαιόπουλου ως Δημαρχιακό Κατάστημα αντί μηνιαίου ενοικίου 212 δρχ.
Τόμος: 2, σελ. 259-260
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματθαιόπουλος, Κωνσταντίνος, (1837-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-259-2

Πράξη: Συζήτηση για την ανέγερση ναού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αίτηση διαφόρων πολιτών να ανεγείρει ο Δήμος δεύτερο ιερό ναό σε οικόπεδο το οποίο ο αποβιώσας ιδιοκτήτης του Δημήτριος Γιαλής δώρισε στο Δήμο. Επιφύλαξη για την ίδρυση ναού μόλις τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέψουν.
Τόμος: 2, σελ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-260-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 22/11/1883
Πράξη: Αλλαγή της διατίμησης ορισμένων προϊόντων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Αλλαγή της διατίμησης ορισμένων από τα φορολογούμενα προϊόντα.
Τόμος: 2, σελ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-262-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 25/11/1883
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 1882.
Τόμος: 2, σελ. 263-267
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-263-5

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 1η Ιανουαρίου έως 15 Ιουνίου 1883.
Τόμος: 2, σελ. 267-269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-267-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.070 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1070 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου και της δαπάνης του φωτισμού του Στρατώνα και του σταύλου της Χωροφυλακής.
Τόμος: 2, σελ. 269-270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-269-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 552,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 552,50 δρχ. προς συμπλήρωση του ενοικίου του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-271-1

Πράξη: Απαλλαγή από καταβολή ενοικίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Γεώργιου Μαρνελλόπουλου από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου του δημοτικού καταστήματος λόγω της ολοσχερούς αποτέφρωσής του.
Τόμος: 2, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-272-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Δημήτριο Γεωργιάδη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Κ. Φάκα στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 2, σελ. 272-273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Φάκας, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-272-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. προς συμπλήρωση της δαπάνης για την αγορά δύο καταβρεκτήριων μηχανών.
Τόμος: 2, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-273-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Τσιμπούκη ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού Αγίου Νικολάου στη θέση του παραιτηθέντος Δημητρίου Καμηλάκη.
Τόμος: 2, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-274-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη δοκιμαστική εργασία ανόρυξης φρέατος στο χωριό Παληούρι του Δήμου Παγασών, λόγω του ορεινού χαρακτήρα του χωριού.
Τόμος: 2, σελ. 274-275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Παλιούρι (Μαγνησία) -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-274-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ξυλανθράκων στα Δημοτικά Σχολεία. Μειοδότης ο Θεοφάνης Πετρόχειλος. Ανάθεση στο Δήμαρχο της αγοράς καυσόξυλων για τον ίδιο λόγο.
Τόμος: 2, σελ. 275-276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-275-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 2/12/1883
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου από 1η Οκτωβρίου 1883 έως 31 Δεκεμβρίου 1884.
Τόμος: 2, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-277-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 14/12/1883
Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1884. Επίλυση διαδικαστικών λεπτομερειών επί του προϋπολογισμού και εκτενής συζήτηση.
Τόμος: 2, σελ. 278-291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-278-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 16/12/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1884. Συζητήθηκαν διάφορα δημοτικά έργα όπως η κατασκευή προκυμαίας, σφαγείων, διδακτηρίων, υδραγωγείων, αποθήκης πυρίτιδος, δημοτικού καταστήματος στα Παλαιά και οικήματος "κοινών γυναικών". Επίσης έγινε λόγος για το φωτισμό και την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 2, σελ. 292-297
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9002-292-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 17/12/1883
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης και έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης και έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1884.
Τόμος: 3, σελ. 1 -11
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-1-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 21/12/1883
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την άρση των χωμάτων από τις οδούς των "Παλαιών Μαγαζείων" εξαιτίας της πλημμύρας.
Τόμος: 3, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-12-1

Πράξη: Σύσταση Νηπιαγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης εγκρίθηκε η σύσταση Νηπιαγωγείου.
Τόμος: 3, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. για την μεταφορά δύο χρηματοκιβωτίων και λοιπών επίπλων στο νέο οίκημα του Δημαρχείου.
Τόμος: 3, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.099,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.099,50 δρχ. προς πληρωμή των αναφερόμενων στα πρακτικά ενταλμάτων, προς ακύρωση κάποιων από αυτών και έκδοση νέων.
Τόμος: 3, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-13-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.915 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.915 δρχ. για την πληρωμή της αξίας των φανών στον Περικλή Βογιώτη.
Τόμος: 3, σελ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-14-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.242,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.242,50 δρχ. για την πληρωμή των οφειλομένων στους δασκάλους των δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων.
Τόμος: 3, σελ. 15-19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-15-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 690 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 690 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας ενός δασκάλου, ο οποίος προσκλήθηκε από τη Θεσσαλονίκη για να διδάξει έξι μήνες στο δημοτικό σχολείο αρρένων.
Τόμος: 3, σελ. 19-20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-19-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από τους Ζαφείριο Χατζηβασίλη και Ιωάννη Ζάχο με σκοπό την εκτίμηση των παραπηγμάτων για τους δημοτικούς εισπράκτορες.
Τόμος: 3, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ. για την αγορά ενός σώματος Στρατιωτικού θεσμολογίου.
Τόμος: 3, σελ. 20-21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-20-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 23/12/1883
Πράξη: Έγκριση της μεταβολής των ωρών διδασκαλίας στο Παρθεναγωγείο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταβολής των ωρών διδασκαλίας στο Παρθεναγωγείο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Τόμος: 3, σελ. 21-23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-21-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 112,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 112,50 δρχ. για την πληρωμή της οφειλής του Δήμου προς την Κοινότητα Αργαλαστής
Τόμος: 3, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Αργαλαστής (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-23-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. προς το Σύλλογο της Ισραηλίτικης Κοινότητας "Η Πρόοδος" και 100 δρχ. προς τον Ηπειρώτικο Σύλλογο "Η Δωδώνη".
Τόμος: 3, σελ. 23-24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Ισραηλίτικης Κοινότητας "Η Πρόοδος"
Ηπειρώτικος Σύλλογος "Η Δωδώνη"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-23-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή 30 δρχ. ανά μήνα του κήρυκα Μιχαήλ Σμυρναίου.
Τόμος: 3, σελ. 24-25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμυρναίος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-24-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων