Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1884Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1884
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1884
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Περικλής Βογιώτης.
Τόμος: 3, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-29-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί του στατήρος.
Τόμος: 3, σελ. 29-30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-29-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων.
Τόμος: 3, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-30-1

Πράξη: Ορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Ορισμός του αρχιτέκτονα Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα στην υπόθεση κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τους αδελφούς Βούλγαρη.
Τόμος: 3, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ. για την πληρωμή του Αντωνίου Καραβατσέλου για τη δημοσίευση προκήρυξης κατασκευής πεζοδρομίου.
Τόμος: 3, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 16,90 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 16,90 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του αστυνομικού σταθμού στα Παλαιά από την 1η Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1883.
Τόμος: 3, σελ. 31-32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-31-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 126 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 126 δρχ. για την αγορά μηχανικών εργαλείων του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-32-1

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για κατάθεση στη βουλή νομοσχεδίου ώστε το 1/4 των εισοδημάτων του λιμενικού ταμείου να διατίθεται υπέρ της εκτέλεσης δημοτικών έργων, όπως η ανέγερση και συντήρηση δημοτικού νοσοκομείου και η παροχέτευση των χειμάρρων του Αναύρου και του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 3, σελ. 32-39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-32-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 16/1/1884
Πράξη: Γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη θέση όπου οικοδόμησε ο Ιωάννης Βασαρδάνης παραβαίνοντας το αρχικό σχέδιο. Αναβολή της απόφασης έως την εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 3, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-41-1

Πράξη: Διορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογή Παρεδρείων του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Διορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την εκλογή ειδικών Παρέδρων των τριών Παρεδρείων του Δήμου κατόπιν εντολής του βασιλικού επάρχου. Στο Διμήνι διορίζονται οι Ιωάννης Σακαβάλας, Ευάγγελος, Λάμπρου και Νικόλαος Κουκουβίνος, στα Μελισσάτικα οι Αλέξανδρος Καλιάνης, Δημήτριος Μπουρσουβάνας και Νικόλαος Τσουκαλάς και στο Παληούρι οι Ιωάννης Ζαρλής, Γεώργιος Βούλγαρης και Χρήστος Λεούσης.
Τόμος: 3, σελ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Ιωάννης, (1839- )
Λάμπρου, Ευάγγελος, (1834- )
Κουκουβίνος, Νικόλαος Τρ., (1836- )
Καλιάνης, Αλέξανδρος Δ., (1834- )
Μπορσουβάνας, Δημήτριος Γ., (1834- )
Τσουκαλάς, Νικόλαος Γ., (1838- )
Ζαρλής, Ιωάννης, (1838- )
Βούλγαρης, Γεώργιος, (1854- )
Λεούσης, Χρήστος Θ., (1861- )
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Διμήνι (Μαγνησία)
Παλιούρι (Μαγνησία)
Μελισσιάτικα (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-41-2

Πράξη: Εκλογή Παρεδρείων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Προσδιορισμός των χώρων ψηφοφορίας των τριών Παρεδρείων. Συγκεκριμένα στο Διμήνι ορίζεται ο ναός της Υπαπαντής του Χριστού, στα Μελισσάτικα ο ναός του Αγίου Μοδέστου και στο Παληούρι ο ναός του Αγίου Νικολάου
Τόμος: 3, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-42-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων.
Τόμος: 3, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-43-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην εκτίμηση των τμημάτων των δημοτικών οικοπέδων που κατέλαβαν οι Θεμιστοκλής Καρτάλης και Δημήτριος Καμηλάκης.
Τόμος: 3, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Αντώνιος
Καρτάλης, Θεμιστοκλής, (1840 -1904)
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-43-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υποστήριξή του ενώπιον του Εφετείου Λάρισας κατά των δύο εφέσεων του Ευστάθιου Γερακούλη, κατοίκου Λαύκου.
Τόμος: 3, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερακούλης, Ευστάθιος
Ιατρίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-44-1

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου ώστε να χαρακτηριστούν τα οριζόμενα από το σχέδιο πόλης οικόπεδα για την ανέγερση διδακτηρίων ως "έργα δημοσίου ανάγκης" γιατί οι αποζημιώσεις που ζητούν οι ιδιοκτήτες είναι δυσανάλογα μεγάλες.
Τόμος: 3, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-44-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/1/1884
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την αγορά 500 ξύλων για τη στερέωση των δέντρων που φυτεύτηκαν στην πλατεία των Στρατώνων και σύσταση Επιτροπής για την αγορά των ξύλων.
Τόμος: 3, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Νικούλης, Ζαφείριος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 179,80 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 179,80 δρχ. για την πληρωμή του Αντωνίου Καραβατσέλου, ο οποίος εκτύπωσε το Μητρώο Αρρένων του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-45-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την εκτύπωση διαφόρων εγγράφων αναγκαίων για την αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου από το Ειρηνοδικείο.
Τόμος: 3, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-46-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 95 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 95 δρχ. για την πληρωμή του γλύπτη Παναγιώτη Αγαπίου για την κατασκευή δύο πλακών και μιας μαρμάρινης στήλης με σκοπό την κατασκευή δημοτικών ηλιακών ρολογιών.
Τόμος: 3, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγάπιος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-46-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ηλία Φιλίππου ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Π. Ζημόπουλου.
Τόμος: 3, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φιλίππου, Ηλίας
Ζημόπουλος, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-47-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 25/1/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων του στατήρος και κοιλού. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 3, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-46-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής επί της παιδείας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής επί της παιδείας για την εποπτεία των δημοτικών σχολείων και εκλογή των Γεωργίου Χρυσοβελώνη, Περικλή Αποστολίδη και Παναγιώτη Πολίτη ως μελών.
Τόμος: 3, σελ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-48-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από τους Παναγιώτη Πολίτη, Περικλή Αποστολίδη και Δημήτριο Τσολάκη με σκοπό την ονομασία των οδών της πόλης.
Τόμος: 3, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Τσολάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-49-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ. για την κατασκευή σφραγίδας για τη σφράγιση των σφαζόμενων ζώων από την αστυνομία.
Τόμος: 3, σελ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-49-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 30/1/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων. Πλειοδότης ο Δημήτριος Χίος.
Τόμος: 3, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-51-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών και επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών και επανάληψη της δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 3, σελ. 51-53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-51-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την αγορά γραφικής ύλης (20 δρχ. κάθε μήνα) από τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-53-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 1/2/1884
Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας επί του προϋπολογισμού του Δήμου και ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά με την μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 3, σελ. 54-58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-54-5

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης,
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να συντάξει έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης, κατόπιν της εισήγησης διαταγής του Επάρχου Βόλου, με την οποία απέστειλε το σχεδιάγραμμα της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στη θέση όπου οικοδόμησε ο Ιωάννης Βασαρδάνης.
Τόμος: 3, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-59-1

Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την υπ.αριθμ. 90 του 1883 απόφαση του Δήμου, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 3, σελ. 60-62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-60-3

Πράξη: Επιβολή φορολογίας 2% επί των ιχθύων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας 2% επί των ιχθύων, οστράκων και άλλων ομοίων στην αξία που έχει κατά καιρούς επιβληθεί από την Αστυνομία Παγασών.
Τόμος: 3, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-62-1

Πράξη: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης σχετικά με δημοτικό οικόπεδο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης των Χρήστου Λεούση και Θεοφάνη Πετρόχειλου σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο που έχει καταληφθεί από τον Δημήτριο Καλαμίδα.
Τόμος: 3, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-62-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 3/2/1884
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να μην απαλείψει την πίστωση υπέρ της μισθοδοσίας ενός δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου αρρένων, του δασκάλου γαλλικής του Παρθεναγωγείου και της βοηθού του Νηπιαγωγείου μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 1883 - 1884.
Τόμος: 3, σελ. 63-65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-63-3

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 150.000 δρχ., πληρωτέο σε 9 δόσεις με τόκο 7% για τις ανάγκες του σχεδίου πόλης και την ανέγερση δημόσιων έργων.
Τόμος: 3, σελ. 65-66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-65-2

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για επιτάχυνση της κατασκευής της αποβάθρας του Τελωνείου, λόγω της απώλειας κομίστρων και της ανάγκης ελέγχου του λαθρεμπορίου.
Τόμος: 3, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-66-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 7/2/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων. Πλειοδότης ο Περικλής Βογιώτης.
Τόμος: 3, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-67-1

Πράξη: Συζήτηση για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης με αφορμή την πρόταση του Ιωάννη Βασαρδάνη και απόφαση για απόκρουση κάθε μεταρρύθμισης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης χάριν συμφέροντος τρίτου.
Τόμος: 3, σελ. 67-76
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-67-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 13/2/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως συμπλήρωμα στην προηγούμενη πίστωση 1.500 δρχ. με σκοπό την κατασκευή παραπήγματος για τη διαμονή των φοροεισπρακτόρων.
Τόμος: 3, σελ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-77-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 22/2/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 690 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 690 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του τέταρτου δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου αρρένων, μετά από έγκριση της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 3, σελ. 79-80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-79-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να εγκρίνει τη μισθοδοσία της 5ης βοηθού δευτέρου βαθμού του Παρθεναγωγείου για το νέο έτος γιατι το μάθημα το οποίο διδάσκει κρίνεται απαραίτητο και η απόλυσή της άδικη.
Τόμος: 3, σελ. 80-82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-80-3

Πράξη: Έγκριση έκθεσης πραγματογνωσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης πραγματογνωσύνης των Χρήστου Λεούση και Θεοφάνη Πετρόχειλου για την κατάληψη τμημάτων δημοτικών οικοπέδων από τους Φίλιππο Μουρτζόπουλο και Παντελή Θεοδώρου.
Τόμος: 3, σελ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Μουρτζόπουλος, Φίλιππος
Θεοδώρου, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-82-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Διορισμός του Χρήστου Λεούση ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Γεώργιο Νικολαΐδη.
Τόμος: 3, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Νικολαΐδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-83-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Διορισμός των Λεωνίδα Κωνσταντινίδη και Θεοφάνη Πετρόχειλου για την εκτίμηση του οικοπέδου του Αριστείδη Μουσούρη, όπου πρόκειται να ανεγερθεί δημοτικό σχολείο.
Τόμος: 3, σελ. 83-84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Αριστείδης
Κωνσταντινίδης, Λεωνίδας
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-83-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 23/2/1884
Πράξη: Περιορισμός του αριθμού των σχολείων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Περιορισμός του αριθμού των σχολείων που επρόκειτο να ανεγερθούν σε δύο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 35.206,98 δρχ. για την ολοκλήρωσή τους.
Τόμος: 3, σελ. 85-86
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-85-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Καμηλάκη ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Γεώργιο Ζάμπο.
Τόμος: 3, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Ζάμπος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-87-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 1/3/1884
Πράξη: Αναθεώρηση δημοπρασίας .
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί των ιχθύων και απόφαση να επεκταθεί φόρος στα όστρακα και τα υπόλοιπα προϊόντα της θάλασσας.
Τόμος: 3, σελ. 88-90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-88-3

Πράξη: Έγκριση πρότασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου για κατασκευή του κωδωνοστασίου του ναού χωρίς δημοπρασία αλλά με ημερομίσθια.
Τόμος: 3, σελ. 90-91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-90-2

Πράξη: Ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση σε δικηγόρο της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Παγασών και Ιωλκού προς γνωμοδότηση σχετικά με την εξαγωγή λίθων από το λατομείο της Γορίτσας.
Τόμος: 3, σελ. 91-92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λατομεία και λατόμευση
Λόφος Γορίτσας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Ιωλκού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-91-2

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ενεργήσει τα δέοντα στην υπόθεση καταγγελίας του Ιωάννη Κανταρτζή κατά αστυνομικών οργάνων, οι οποίοι παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της οικοδομής της οικίας του με τη δικαιολογία πως παρέβη την οικοδομική γραμμή του σχεδίου πόλης
Τόμος: 3, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-92-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 5/3/1884
Πράξη: Υποβολή επερώτησης των Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Τσολάκης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Υποβολή επερώτησης των Δημοτικών Συμβούλων Δημ. Τσολάκη, Θεοδ. Χρυσοχοΐδη, Αριστ. Κουβελά και Περ. Αποστολίδη προς το Δήμαρχο, στην οποία αναφέρουν ότι πλήθος διατάξεων του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων αντιβαίνουν εξ' ολοκλήρου τις διατάξεις του Νόμου. Επιφύλαξη του Δημάρχου να απαντήσει στην επόμενη συνεδρίαση.
Τόμος: 3, σελ. 93-94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-93-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων της Λάρισας Ευσταθίου Ιατρίδη και Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξουσίων του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας στην υπόθεση κατά της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ.
Τόμος: 3, σελ. 94-95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Ιατρού, Αριστείδης
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-94-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 12/3/1884
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη και του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Πολίτη ως πληρεξουσίων του Δήμου εναντίον της Αναστασίας Χατζηλαζάρου και της Κορίνας Ζώτου για την αποζημίωση του οικοπέδου τους.
Τόμος: 3, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Πολίτης, Παναγιώτης
Χατζηλαζάρου, Αναστασία
Ζώτου, Κορίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-96-1

Πράξη: Αντικατάσταση δικηγόρου του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου στη Λάρισα Ευστάθιου Ιατρίδου από τον Λεωνίδα Αναγνώστου επειδή ο πρώτος δεν έχει άδεια για το Εφετείο για την υπόθεση των εφέσεων του Ευστάθιου Γερακούλη κατά του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 96-97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Αναγνώστου, Λεωνίδας
Γερακούλης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-96-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Νικόλαο Παπαντωνίου.
Τόμος: 3, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Παπαντωνίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-97-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή της δεκάμηνης αντιμισθίας του αντιπροσώπου του Δήμου στο σταθμό Φρουρίου για την επίβλεψη της είσπραξης του φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και την αποφυγή της καταπίεσης των φορολογουμένων εκ μέρους του ενοικιαστή.
Τόμος: 3, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-98-1

Πράξη: Έγκριση τριετούς ενοικίασης δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση τριετούς ενοικίασης δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια από τον Δημήτριο Ιωάννου για τη χρήση του ως εαρινό καφενείο.
Τόμος: 3, σελ. 98-99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωάννου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-98-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης δασκάλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του δασκάλου του Δήμου Ι. Παλληκαράκη για αύξηση της αντιμισθίας του.
Τόμος: 3, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλληκαράκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-99-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 14/3/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.800 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης του περιτειχίσματος του Νεκροταφείου.
Τόμος: 3, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-100-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 26/3/1884
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Επαμεινώντα Κυριαζή.
Τόμος: 3, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Κυριαζής, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-101-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Γεώργιο Κοντοζήση.
Τόμος: 3, σελ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Κοντοζήσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-101-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Δημήτριο Δούκα.
Τόμος: 3, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Δούκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-102-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου της Κατήγκους Σπανέα και Γεωργίου Βεργοζήση, το οποίο καταλήφθηκε από την πλατεία του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 3, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Σπανέα, Κατήγκω
Βεργοζήσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-102-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ιωάννη Τσιώτη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Μανούση, ιδιοκτήτη οικοπέδου το οποίο απαλλοτριώνει το σχέδιο πόλης.
Τόμος: 3, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσιώτης, Ιωάννης
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-103-1

Πράξη: Έγκριση εκτίμησης πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτίμησης των πραγματογνωμόνων Δημητρίου Καμηλάκη και Αναγνώστου Ριζηνού για το οικόπεδο του Γεωργίου Ζάμπου αντί του ποσού των 6 δρχ. κατά πήχυ.
Τόμος: 3, σελ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Ζάμπος, Γεώργιος
Ριζηνός, Αναγνώστης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-103-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ. για τη συντήρηση του Νηπιαγωγείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1884.
Τόμος: 3, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1o Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσαβέτη, Ευφροσύνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-104-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 1/4/1884
Πράξη: Ακύρωση εκτίμησης πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Ακύρωση της εκτίμησης των πραγματογνωμόνων σχετικά με το οικόπεδο του Ιωάννη Μανούση και έγερση αγωγής κατά αυτών.
Τόμος: 3, σελ. 106-109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσιώτης, Ιωάννης
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-106-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 7/4/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του Βασιλιά με αφορμή τα εγκαίνια του Σιδηρόδρομου και σύσταση Επιτροπής υπό την προεδρία του Δημάρχου για την προετοιμασία της υποδοχής.
Τόμος: 3, σελ. 110-112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-110-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 26/4/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.506 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.506 δρχ. για την πληρωμή της αντιμισθίας των δασκάλων από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 1884.
Τόμος: 3, σελ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-113-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στο Πρωτοδικείο κατά του Φωτίου Βασιλείου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων, λόγω του ότι καθυστερεί την καταβολή του ενοικίου.
Τόμος: 3, σελ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Βασιλείου, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-114-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από τους Δημοτικούς Συμβούλους Θεόδωρο Χρυσοχοΐδη και Αριστοτέλη Κουβελά με σκοπό να παραλάβουν με τον μηχανικό του Δήμου το περιτείχισμα του Νεκροταφείου.
Τόμος: 3, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 275 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 275 δρχ. για ενοικίαση οικίας με σκοπό την περίθαλψη των πασχόντων από ευλογιά.
Τόμος: 3, σελ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-115-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. υπέρ του Δημοσθένη Καλοστύπη για την εκτύπωση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου στον Πειραιά.
Τόμος: 3, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-116-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.641,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.641,50 δρχ. προς πληρωμή διαφόρων εγκεκριμένων κονδυλίων του παρελθόντος έτους 1883.
Τόμος: 3, σελ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-116-2

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Κήρυξη κατά πάσης μεταρρύθμισης του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης "χάριν συμφέροντος τρίτου", με αφορμή την αίτηση που υπέβαλε ο Ιωάννης Κανταρτζής.
Τόμος: 3, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-117-1

Πράξη: Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Αποδοχή της δωρεάς οικοπέδου στην αριστερή όχθη του ποταμού Μπουρμπουλήθρα από τον Μεχμέτ Βέη και τον Κωνσταντίνο Λιβανό. Το οικόπεδο προοριζόταν για την ανέγερση δημοτικών σφαγείων.
Τόμος: 3, σελ. 118-119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
Μεχμέτ Βέης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-118-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 4/5/1884
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Κωνσταντίνο Ψωμά.
Τόμος: 3, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Ψωμάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-120-1

Πράξη: Καταπάτηση οικοπέδου του Δήμου από την ανάδοχη εταιρεία των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Κατόπιν της έκθεσης των πραγματογνωμόνων Δημητρίου Γεωργιάδη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Παναγιώτη Πολίτη το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να εγείρει δικαστική αγωγή εναντίον της ανάδοχης εταιρείας των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων για καταπάτηση ενός οικοπέδου του Δήμου και ορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους τους τρείς προαναφερθέντες και τον Ηλία Φιλίππου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο δικαστήριο.
Τόμος: 3, σελ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)Φιλίππου, Ηλίας
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-121-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για κατεδάφιση.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για κατεδάφιση του τείχους του Φρουρίου της πόλης.
Τόμος: 3, σελ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-123-2

Πράξη: Ανάρτηση πορτρέτου του Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Πολίτης, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ανάρτηση στο Δημαρχείο του Βόλου του πορτρέτου του Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 3, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-124-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 10/5/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έξοδα γεύματος προς τιμήν του Πρωθυπουργού και εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Χρυσοβελώνη, Παναγιώτη Πολίτη και Περικλή Αποστολίδη ως κοσμητόρων.
Τόμος: 3, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τρικούπης, Χαρίλαος, (1832 - 1896)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 14/5/1884
Πράξη: Σύνταξη υπομνήματος στον Πρωθυπουργό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Πολίτη να συντάξει υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο να περιγράφει τις ανάγκες του Δήμου (εκπαίδευση, οδοποιία, αποχέτευση κτλ.).
Τόμος: 3, σελ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-127-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 15/5/1884
Πράξη: Έγκριση υπομνήματος.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπομνήματος, το οποίο συνέταξε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Πολίτης γνωστοποιώντας στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης τις ανάγκες του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 22/5/1884
Πράξη: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου με την οποία διορίζεται ως πραγματογνώμονας ο Γεώργιος Τσιμπούκης για την εκτίμηση του οικοπέδου, ιδιοκτησίας Νικολάου Στυμονάρα, το οποίο καταλαμβάνει η πλατεία του ναού.
Τόμος: 3, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Γεώργιος
Στυμονάρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-130-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την πληρωμή της αποζημίωσης των μελών της "κατά Νόμον ΑΞΓ Επιτροπής"
Τόμος: 3, σελ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-130-2

Πράξη: Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Ακύρωση των χρηματικών ενταλμάτων του έτους 1883 και της πληρωμής τους και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.024,05 δρχ. για την έκδοση νέων.
Τόμος: 3, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-131-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου προς αντίκρουση της έφεσης του Δημητρίου Τζούλια στην πρωτόδικη απόφαση.
Τόμος: 3, σελ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τζούλιας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-132-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή διαφόρων δασκάλων, διορισμένων και μη.
Τόμος: 3, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-134-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840,65 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840,65 δρχ. για την εξόφληση διαφόρων υποχρεώσεων του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-135-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα προς εκτίμηση του περιτειχίσματος και του πλυσταριού του Καρόλου Μπόρελ, το οποίο κατέλαβε η εθνική οδός Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 3, σελ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Εθνική οδός Βόλου - Λάρισας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-137-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 29/5/1884
Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής για τον προσδιορισμό των γρασιδιών και τριφυλλίων σύμφωνα με το άρθρο 40 περί φορολογίας των προϊόντων της γης του Νόμου ΞΟΞ.
Τόμος: 3, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Βέης
Μπουρσουβάνας, Νικόλαος
Λάμπρου, Ευάγγελος
Κοντός, Δημήτριος
Πασχάλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-139-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Αποστολίδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τους Μιχαήλ Ματθαιόπουλο και Μαριγώ Λεούση
Τόμος: 3, σελ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Μαργαρίτης
Ματθαιόπουλος, Μιχαήλ
Λεούση, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-139-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160,75 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160,75 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του καταστήματος του Ειρηνοδοκείου Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-140-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 9/6/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την πληρωμή της τετράμηνης αντιμισθίας του επιστάτη των δημοσίων έργων.
Τόμος: 3, σελ. 141-142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-141-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Αποστολίδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τους Βασίλειο Περδίκη και Γεώργιο Νικολαΐδη.
Τόμος: 3, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Μαργαρίτης
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περδίκης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-142-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την επιτήρηση της κατασκευής δημοτικών έργων, πεζοδρομίων και υπονόμων.
Τόμος: 3, σελ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Νικούλης, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-142-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 20/6/1884
Πράξη: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Ντίκα, λόγω ασθενείας, από τον Ιωάννη Χρυσοβελώνη στην Επιτροπή οροθεσίας του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 3, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοικητικά όρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-144-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την επισκευή των δύο αρτεσιανών φρεατίων στη θέση "Παλαιά Μαγαζεία", από τα οποία παίρνουν νερό όλοι οι κάτοικοι του Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-144-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 26/6/1884
Πράξη: Παραχώρηση στο Δήμο οικίσκου εντός του φρουρίου,
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Κατόπιν διαταγής του βασιλικού Επάρχου το Δημόσιο παραχωρεί στο Δήμο τον οικίσκο εντός του φρουρίου για να λειτουργήσει ως εκκλησία με τον όρο ο Δήμος να αποζημιώσει για τυχόν ζημιές σε αυτόν.
Τόμος: 3, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Κάστρα
Βόλος -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της δασκάλας Κατίνας Παρασκάκη.
Τόμος: 3, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκάκη, Κατίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του κήρυκα Μιχαήλ Σμυρναίου για το έτος 1884.
Τόμος: 3, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-147-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Διορισμός του αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης αποθήκης και του οικοπέδου του Αγγιά Χαλήλ, ο οποίος θα αποζημιωθεί από τους αδελφούς Γιακούβ και Σαμή Τακαάτ.
Τόμος: 3, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Αγγιά Χαλήλ
Τακαάτ, Σαμή
Οικογενειακό όνομα ως θέμα: Γιακούβ, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-148-1

Πράξη: Κατασκευή εθνικής οδού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Δήμαρχο να προβεί στην κατασκευή μέρους της Εθνικής Οδού άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 3, σελ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Εθνική οδός Βόλου - Λάρισας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-148-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου από τις 16 Ιουνίου 1882 έως την 31 Δεκεμβρίου 1883.
Τόμος: 3, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Νικούλης, Ζαφείριος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-149-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 3/7/1884
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Αντωνίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Νικόλαο Παπαδήμο.
Τόμος: 3, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνίου, Γεώργιος
Παπαδήμος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-150-1

Πράξη: Έγκριση εκτίμησης πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτίμησης των πραγματογνωμόνων σχετικά με το οικόπεδο του Νικολάου Στυμονάρα, το οποίο καταλαμβάνει η πλατεία του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 3, σελ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυμονάρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-150-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Λεωνίδα Αναγνώστου ως πληρεξούσιου του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας στην υπόθεσή του κατά του Δημητρίου Καλαμίδα.
Τόμος: 3, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Λεωνίδας
Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12,50 δρχ. για έξοδα εκτύπωσης της πρόσκλησης του Αστυνόμου Παγασών για την περιτείχιση του οικοπέδου του Αναγνώστη Ευσταθίου.
Τόμος: 3, σελ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευσταθίου, Αναγνώστης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-151-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τη σύσταση τρίτου Δημοτικού Νηπιαγωγείου στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 3, σελ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-152-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για έγκριση της πρόσληψης επιστάτη δημοτικών έργων και αναθεώρηση παλαιότερής της απόφασης.
Τόμος: 3, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-154-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την καθαριότητα και τον φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 3, σελ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Νικούλης, Ζαφείριος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-153-2

Πράξη: Έγκριση του οργανισμού του Παρθεναγωγείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση του οργανισμού του Παρθεναγωγείου Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-154-1

Πράξη: Απόφαση σχετικά με το περιτείχισμα του νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής για το περιτείχισμα του Νεκροταφείου.
Τόμος: 3, σελ. 154-156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-154-3

Πράξη: Αναβολή της μείωσης της φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Αναβολή της μείωσης του ενοικίου του φόρου επί των νωπών ψαριών με αφορμή την αίτηση του Γ. Μήτρου.
Τόμος: 3, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτρου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 16/7/1884
Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης των Χρήστου Λεούση και Θεοφάνη Πετρόχειλου σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο που έχει καταληφθεί από τον Γεώργιο Νικολαΐδη.
Τόμος: 3, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Λεούσης, Χρήστος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-157-1

Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης του Θεοφάνη Πετρόχειλου σχετικά με εκτίμηση του περιτειχίσματος και του πλυσταριού του Καρόλου Μπόρελ, το οποίο κατέλαβε η εθνική οδός Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 3, σελ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Εθνική οδός Βόλου - Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-157-2

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να εκδώσει Βασιλικό Διάταγμα ώστε να ισχύσουν οι νόμοι σχετικά με τις ρυμοτομούμενες οικίες των Αθηνών και στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-156-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής συλλογής εράνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής συλλογής εράνων για την ανέγερση, στην πλατεία των Στρατώνων, μνημείου υπέρ των πεσόντων στη Μακρινίτσα κατά την Επανάσταση του 1878 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου.
Τόμος: 3, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μακρινίτσα (Μαγνησία) -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1878
Βόλος -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πάντος, Ιωάννης
Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-159-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την μελέτη της εφαρμογής του νέου δασμολογίου επί του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 3, σελ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Νικούλης, Ζαφείριος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-159-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αποπληρωμή του ενοικίου του καταστήματος του Ειρηνοδικείου και του φωτισμού και του ενοικίου του Στρατώνα της Χωροφυλακής.
Τόμος: 3, σελ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-160-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην έγερση αγωγής κατά του Κωνσταντίνου Τσοποτού, ο οποίος κατέλαβε δημοτικό οικόπεδο και αρνείται να καταβάλει αποζημίωση.
Τόμος: 3, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσοποτός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-161-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην έγερση αγωγής κατά του Ιωάννη Βασαρδάνη, ο οποίος κατέλαβε δημοτικό οικόπεδο και αρνείται να καταβάλει αποζημίωση.
Τόμος: 3, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Βασαρδάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-162-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 23/7/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.043,06 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.043,06 δρχ. για: 1) τη συμπλήρωση του περιτειχίσματος του νεκροταφείου, 2) την κατασκευή φυλακίου στην είσοδο του και 3) την επέκταση των δημοτικών σχολείων στο Διμήνι.
Τόμος: 3, σελ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Διμήνι (Μαγνησία) -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-163-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Νικόλαο Κοντό.
Τόμος: 3, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Νικόλαος
Κοντός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-165-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή του ενοικίου του κτηρίου του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 3, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-165-1

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής για τον προσδιορισμό των γρασιδιών και τριφυλλίων σύμφωνα με το άρθρο 40 περί φορολογίας των προϊόντων της γης του Νόμου ΣΟΞ.
Τόμος: 3, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Βέης
Μπουρσουβάνας, Νικόλαος
Λάμπρου, Ευάγγελος
Κοντός, Δημήτριος
Πασχάλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-166-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς του οικοπέδου του Αριστ. Μουσούρη με σκοπό την ανέγερση σχολείου και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί την τιμή της αγοράς με τον ιδιοκτήτη.
Τόμος: 3, σελ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-166-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 1/8/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850,40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850,40 δρχ. για την κατασκευή ηλιακού ρολογιού στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 3, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-168-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Νικόλαο Πετράτο.
Τόμος: 3, σελ. 168-169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Νικόλαος
Πετράτος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-168-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. για την αγορά 10 λαχείων της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Τόμος: 3, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αρχαιολογική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-169-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Λεωνίδα Αναγνώστου ως πληρεξούσιου του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας στην υπόθεσή του κατά του Φώτη Χατζηβασιλείου.
Τόμος: 3, σελ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Λεωνίδας
Χατζηβασιλείου, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-169-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. για την πληρωμή του πετρελαίου φωτισμού της Χωροφυλακής Τσαγκαράδας, για το έτος 1883.
Τόμος: 3, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Τσαγκαράδα (Μαγνησία) -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-170-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Χανούμ Ζεχρά Φατμέ για αποζημίωση λόγω της έκτασης, την οποία θεωρεί ότι ανήκει στην κυριότητά της.
Τόμος: 3, σελ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-170-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη χορηγία νομής των τριών αλόγων του Δήμου προς χρήση υπέρ της καθαριότητας της πόλης. Μειοδότης ο Δημήτριος Μαγειράκος.
Τόμος: 3, σελ. 171-172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-171-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση ώστε η παροχέτευση του χειμάρρου Κραυσίδωνα στην Μακρινίτσα να μην περάσει μέσα από την πόλη, όπως σχεδιάζεται και αποβεί εστία μολύνσεων.
Τόμος: 3, σελ. 172-177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-172-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 11/8/1884
Πράξη: Σύνταξη νέου οργανισμού σχολείων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της απόφασης του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Επιτροπή των σχολείων για την κατάρτιση του νέου οργανισμού και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 3, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-178-1

Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τα δημοτικά οικόπεδα που έχουν καταληφθεί από τους Γεώργιο Κοντοζήση και Νικόλαο Παπαντωνίου.
Τόμος: 3, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοζήσης, Γεώργιος
Παπαντωνίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-179-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων της Αθήνας Γεωργίου Φιλάρετου και Βασιλείου Οικονομίδη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 3, σελ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Βασίλειος
Φιλάρετος, Γεώργιος
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-179-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 16/8/1884
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 612,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 612,50 δρχ. για τη θέρμανση των δημοτικών σχολείων και του Δημαρχείου.
Τόμος: 3, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-181-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά αντλίας προς συμπλήρωση της καταβρεκτικής μηχανής.
Τόμος: 3, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-181-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την θέρμανση των δημοτικών σχολείων και του Δημαρχείου. Μειοδότης ο Ηρακλής Πέπας.
Τόμος: 3, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πέπας, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-182-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας για τη χορηγία φαρμάκων υπέρ των απόρων της πόλης. Μειοδότης ο Ζαφείριος Σφύρας.
Τόμος: 3, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-182-1

Πράξη: Καταβολή μισθού σε νηπιαγωγό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Καταβολή στη Νηπιαγωγό Πηνελόπη Μελενοπούλου των μισθών και του ενοικίου τεσσάρων μηνών, 30 δρχ. για κάθε μήνα.
Τόμος: 3, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1o Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελενοπούλου, Πηνελόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 13/9/1884
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης δύο δημοτικών οικοπέδων από τον Γεώργιο Παπαδημητρίου.
Τόμος: 3, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Νικόλαος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-184-1

Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης του Νικολάου Πετρόχειλου σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο που έχει καταληφθεί από τον Νικόλαο Κοντό.
Τόμος: 3, σελ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Νικόλαος
Κοντός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-184-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς του οικοπέδου του Αριστείδη Μουσούρη με σκοπό την ανέγερση δημοτικού σχολείου.
Τόμος: 3, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-185-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 270 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 270 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεατίων, στην πλατεία κοντά στους στρατώνες και κοντά στη γέφυρα στα Παλαιά.
Τόμος: 3, σελ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-185-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την κατασκευή ενός αρχείου.
Τόμος: 3, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-186-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 15/9/1884
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Τζιώτη, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Δημητρίου Γεωργιάδη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δημητρίου Καπετανόπουλου στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-187-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 17/9/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανόρυξη φρέατος στο χωριό Διμήνι. Μειοδότης ο Αριστείδης Μόμτσας.
Τόμος: 3, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Διμήνι (Μαγνησία) -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μόμτσας, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-189-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 151 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 151 δρχ. ώστε να καταχωρηθούν στις εφημερίδες Θεσσαλία, Αιών και Στοά οι προκηρύξεις των δημοτικών έργων.
Τόμος: 3, σελ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εφημερίδες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-189-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1885 σε όλα τα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα προϊόντα προς κατανάλωση στο Δήμο.
Τόμος: 3, σελ. 190-197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-190-8

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1885 σε όλα τα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα δημητριακά, άλευρα και στους καρπούς προς κατανάλωση στο Δήμο.
Τόμος: 3, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-197-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 1/10/1885
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Διορισμός μιας δασκάλας γαλλικής γλώσσας στο Παρθεναγωγείο και χορηγία 240 δρχ. για την τρίμηνη αντιμισθία της.
Τόμος: 3, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-198-1

Πράξη: Ενοικίαση οικήματος προς χρήση νηπιαγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της οικίας του Νικολάου Παπαγιαννόπουλου στη συνοικία του Φρουρίου με σκοπό τη λειτουργία της ως Νηπιαγωγείο.
Τόμος: 3, σελ. 198-199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
3ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιαννόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-198-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής θρανίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής θρανίων για το 3ο Νηπιαγωγείο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 370 δρχ. για την πληρωμή τους.
Τόμος: 3, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-199-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Γεωργίου Νικολαΐδου στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 199-200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-199-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου 18 ημερών της αποθήκης όπου διέμεινε η πυροβολαρχία Αθηνών.
Τόμος: 3, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-200-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ. για την πληρωμή προς το Δημόσιο των οφειλομένων φόρων των ετών 1882 και 1883.
Τόμος: 3, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-201-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 15 Ιουνίου 1883 έως 29 Φεβρουαρίου 1884.
Τόμος: 3, σελ. 201-203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-201-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 13/10/1884
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψη αυτής με σκοπό τη λιθόστρωση της πλατείας των Στρατώνων.
Τόμος: 3, σελ. 204-205
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-204-2

Πράξη: Εκλογή μέλους στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Μανούση ως μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής του λιμένος Βόλου στη θέση του αποβιώσαντος στην Αίγυπτο Ιωάννη Πάντου.
Τόμος: 3, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-205-1

Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο που έχει καταληφθεί από τον Νικόλαο Παπαδήμα.
Τόμος: 3, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδήμας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-205-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 50 λαμπών προς χρήση των νέων φανών. Μειοδότης ο Κυριάκος Αργυρακόπουλος.
Τόμος: 3, σελ. 205-206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρακόπουλος, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-205-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ηλία Φιλίππου, Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Δημητρίου Γεωργιάδη και του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Πολίτη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλίππου, Ηλίας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Πολίτης, Παναγιώτης
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-206-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της ρυμοτομούμενης αποθήκης του Κωνσταντίνου Λιβανού στη δεύτερη παραλιακή οδό.
Τόμος: 3, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Δήμο Ναυπλίου για την ανέγερση μνημείου του Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο.
Τόμος: 3, σελ. 207-208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Ναυπλίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος, (1770-1843)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-207-2

Πράξη: Προσάρτηση Κοινοτήτων στο Δήμο Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Παναγιώτη Πολίτη να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την μελέτη σχετικά με την αίτηση των χωριών Διμηνίου, Κακάβου, Μελισσάτικων και Παλιουρίου να προσαρτηθούν στο Δήμο Μακρινίτσας.
Τόμος: 3, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Διμήνι (Μαγνησία)
Παλιούρι (Μαγνησία)
Κάκκαβος (Μαγνησία)
Μελισσιάτικα (Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Μακρινίτσας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-208-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Θεοδώρου Αντωνίου στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 3, σελ. 208-209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αντωνίου, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-208-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 17/10/1884
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψη αυτής με σκοπό τη λιθόστρωση των δύο παραλιακών οδών.
Τόμος: 3, σελ. 210-211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-210-2

Πράξη: Μεταφορά περισσεύματος δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Μεταφορά του περισσεύματος του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων στο Κεφάλαιο Ε, άρθρο 1 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1884.
Τόμος: 3, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-211-1

Πράξη: Παράταση προθεσμίας για την κατασκευή υπονόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την κατασκευή των υπονόμων στον εργολάβο Γιαννούλη Γεωργίου.
Τόμος: 3, σελ. 211-212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-211-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Εθνικού θεάτρου.
Τόμος: 3, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εθνικός Δραματικός Σύλλογος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-212-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Περικλή Μπογιαντζή.
Τόμος: 3, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Μπογιαντζής, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-212-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 20/10/1884
Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού των εσόδων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1885.
Τόμος: 3, σελ. 213-221
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-213-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 23/10/1884
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1885.
Τόμος: 3, σελ. 222-228
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-222-7

Πράξη: Καθιέρωση της 2ας Νοεμβρίου ως δημοτικής εορτής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Καθιέρωση της 2ας Νοεμβρίου, ημέρας απελευθέρωσης του Πηλίου, ως δημοτικής εορτής.
Τόμος: 3, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-228-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 25/10/1884
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την εκποίηση των υλικών από τις κατεδαφισμένες αποθήκες του Δήμου έξω από το φρούριο.
Τόμος: 3, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-229-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Γεωργίου Γρατζάνου για αποζημίωσή του από το Δήμο για την αξία του οικοπέδου του, το οποίο βρίσκεται μπροστά από οικόπεδο του Δήμου και απαλλοτριώθηκε από την Εθνική οδό.
Τόμος: 3, σελ. 229-230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρατζάνος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-229-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1885.
Τόμος: 3, σελ. 230-237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-230-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 30/10/1884
Πράξη: Απάλειψη της τελευταίας παραγράφου των υπ.αριθμ. 139 και 140 ψηφισμάτων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Απάλειψη της τελευταίας παραγράφου των υπ.αριθμ. 139 και 140 ψηφισμάτων σχετικά με την επιβολή φορολογίας και αντικατάστασή της.
Τόμος: 3, σελ. 238-240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-238-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1885.
Τόμος: 3, σελ. 240-246
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-240-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 1/11/1884
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1885.
Τόμος: 3, σελ. 247-253
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-247-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 8/11/1884
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1885.
Τόμος: 3, σελ. 254-262
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-254-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 14/11/1884
Πράξη: Επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα προϊόντα του εσωτερικού και του εξωτερικού, ίση με το τεταρτημόριο των εισαγωγικών τελών.
Τόμος: 3, σελ. 263-267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-263-5

Πράξη: Επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα δημητριακά του εσωτερικού και του εξωτερικού, ίση με το τεταρτημόριο των εισαγωγικών τελών.
Τόμος: 3, σελ. 267-269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-267-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 16/11/1884
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1885.
Τόμος: 3, σελ. 270-273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-270-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 3/12/1884
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης και σύσταση Επιτροπής εράνου.
Τόμος: 3, σελ. 274-277
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Μαθιουδάκης, Αλέξανδρος
Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-274-4

Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση του Δημοτικού Σφαγείου για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Νομαρχία Λάρισας
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-277-1

Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-277-2

Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών και στατικών δικαιωμάτων του στατήρος και κοιλού για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-278-1

Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την κατασκευή στομίων υπονόμων και οχετών στις παραλιακές οδούς και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 278-279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-278-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση της κατάληψης τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τον Αντώνιο Πατάρα.
Τόμος: 3, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Νικόλαος
Πατάρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-279-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την αγορά και επιδιόρθωση θερμαστρών και λοιπών σκευών των δημοτικών σχολείων και του Δημαρχείου.
Τόμος: 3, σελ. 279-280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-279-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 8/12/1884
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δημητρίου Καπετανόπουλου στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 3, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-281-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 15/12/1884
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη λιθόστρωση της πλατείας των Στρατώνων με μειοδότη τον Γιαννούλη Γεωργίου και την επιχωμάτωση των δύο παραλιακών οδών με μειοδότη τον Θεοφάνη Πετρόχειλο.
Τόμος: 3, σελ. 282-284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-282-3

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό τη φωταψία των φανών για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-284-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 20/12/1884
Πράξη: Έγκριση πραγματογνωσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωσύνης σχετικά με την κατάληψη τμήματος δημοτικού οικοπέδου από τους Δημήτριο Καμηλάκη και Θεμιστοκλή Καρτάλη.
Τόμος: 3, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Καρτάλης, Θεμιστοκλής, (1840 -1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-285-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 164,85 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 164,85 δρχ. για την επισκευή της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά, την τοποθέτηση φανών, την αγορά ασβέστη επιδιόρθωσης της αποθήκης και των οχετών του Φρουρίου με ημερομίσθια.
Τόμος: 3, σελ. 285-286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-285-2

Πράξη: Ανάθεση στο Δήμαρχο της αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της αγοράς οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 3, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-286-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για ενοίκιο της κατοικίας της Διευθύντριας του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 3, σελ. 286-287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-286-2

Πράξη: Μεταφορά ποσού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Μεταφορά ποσού από το κεφάλαιο 4 στο κεφάλαιο 5 του προϋπολογισμού του 1884.
Τόμος: 3, σελ. 287-288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-287-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 22/12/1884
Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ανέγερση Δημοτικού Παρθεναγωγείου και Δημοτικού Νηπιαγωγείου και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 289-290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-289-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 24/12/1884
Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 291-293
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-291-3

Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 293-294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-293-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη φωταψία των φανών. Μειοδότης ο Δημήτριος Κιτιλής.
Τόμος: 3, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-294-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 31/12/1884
Πράξη: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Σύσταση στη Νομαρχία Λάρισας για ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το 1885 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 3, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-295-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 65 στομίων υπονόμων και των οχετών στις παραλιακές οδούς. Μειοδότης ο θεοφάνης Πετρόχειλος.
Τόμος: 3, σελ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-295-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 31/12/1884
Πράξη: Απόφαση σχετικά με το χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Απόφαση να μείνει ασκεπής η κοίτη του χειμάρρου Κραυσίδωνα και η δαπάνη προς διοχέτευση να μην επιβαρύνει το Δημοτικό Ταμείο.
Τόμος: 3, σελ. 297-300
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-297-4

Πράξη: Υπόθεση του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να έρθει σε συμβιβασμό με τον Ευστάθιο Γερακούλη, με τον οποίο εκκρεμεί δίκη στο Εφετείο της Λάρισας.
Τόμος: 3, σελ. 301-302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερακούλης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-301-2

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας για την εκποίηση των υλικών από τις κατεδαφισμένες αποθήκες του Δήμου. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Χίος.
Τόμος: 3, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9003-302-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων