Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1885Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1885
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1885
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 5/1/1885
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Μανούση στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-1-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μεχμέτ Αλή στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 1-2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μεχμέτ Αλή Σκούρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-1-2

Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1885.
Τόμος: 4, σελ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-2-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 9/1/1885
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1885 της μονοετούς ενοικίασης της νομή τριών έως πέντε κτηνών του Δήμου με μειοδότη τον Στέφανο Παπαθανασίου. Επίσης, έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού με μειοδότη τον Παναγιώτη Ματσό.
Τόμος: 4, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
Ματσός, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-4-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολαόυ για το έτος 1885.
Τόμος: 4, σελ. 4-6
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-4-3

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Περικλή Βογιώτα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για μείωση του του μισθώματος κατά 45.000 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 6-7
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Τσολάκης, Δημήτριος
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-6-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Γιαννούλη Μήτρου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων, για μείωση του μισθώματος και χορηγία 500 δρχ. για την οικονομική του ενίσχυση.
Τόμος: 4, σελ. 7-8
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτρου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-7-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Δημητρίου Χίου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των Σφαγείων, για δωρεά του μισθώματος του μηνός Δεκεμβρίου του 1884.
Τόμος: 4, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 199,95 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 199,95 δρχ. για το ενοίκιο του σταθμού της Χωροφυλακής του Δήμου Μηλέων και για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα του σταθμού Χωροφυλακής.
Τόμος: 4, σελ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Μηλιές (Μαγνησία) -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-9-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 18/1/1885
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Βαΐτσης Σβόρος.
Τόμος: 4, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σβόρος, Βαΐτσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-11-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση Σφαγείων. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαρρής.
Τόμος: 4, σελ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-11-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα στο δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Γενήσαρλης.
Τόμος: 4, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Γενήσαρλης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-12-1

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη σύσταση δύο Παρθεναγωγείων στα χωριά Διμήνι και Μελισσάτικα.
Τόμος: 4, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Λεούσης, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Διμήνι (Μαγνησία) -- Σχολεία
Μελλισιάτικα (Μαγνησία) -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-12-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τη δημοσίευση της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και τη συμπλήρωση του ενοικίου του 2ου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 4, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-13-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του ζητήματος του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-13-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 26/1/1885
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να ακυρώσει τη δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, ο οποίος θα εισπραχθεί απευθείας από υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-14-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να ακυρώσει τη δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, ο οποίος θα εισπραχθεί απευθείας από υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-15-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 7/2/1885
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να ακυρώσει τη δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και να την επαναλάβει.
Τόμος: 4, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-16-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη φωταψία των φανών της πόλης. Μειοδότης ο Ευάγγελος Οικονόμου.
Τόμος: 4, σελ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-16-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση της ξυλείας της γέφυρας της πλατείας των Στρατώνων.
Τόμος: 4, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-17-1

Πράξη: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των ναών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των ναών των κοινοτήτων Διμηνίου, Μελισσάτικων και Παληουρίου.
Τόμος: 4, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Διμηνί (Μαγνησία) -- Ναοί
Παλιούρι (Μαγνησία) -- Ναοί
Μελισσιάτικα (Μαγνησία) -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-17-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 16/2/1885
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον χρωματισμό 56 στηλών φανών. Μειοδότης ο Δημήτριος Ζαφειρίδης.
Τόμος: 4, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-19-1

Πράξη: Χορηγία εντολής στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία εντολής στο Δήμαρχο να αναθέσει στον Ιταλό καλλιτέχνη Ιωσήφ Πρεβεζάνο, ο οποίος κατασκεύασε και το άγαλμα του σιδηροδρόμου, την κατασκευή κωδωνοστασίου.
Τόμος: 4, σελ. 19-20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Previsan, G.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-19-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για την κατασκευή 5 θρανίων και την επισκευή 12 παλαιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 20-21
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Λεούσης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-20-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/2/1885
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, ο οποίος θα εισπραχθεί απευθείας από υπαλλήλους του Δήμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.000 δρχ. για τη μίσθωση του αναγκαίου προσωπικού και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.
Τόμος: 4, σελ. 22-23
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Λεούσης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-22-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 11/3/1885
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τη μίσθωση του αναγκαίου προσωπικού και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων απευθείας από υπαλλήλους του Δήμου και ορισμός του αριθμού των υπαλλήλων.
Τόμος: 4, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-25-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντώνιου Γεωργίου ως πραγματογνώμονα σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Τσαγκόπουλος.
Τόμος: 4, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Αντώνιος
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-26-1

Πράξη: Έγκριση πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωμοσύνης του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Γενήσαρλης.
Τόμος: 4, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Γενήσαρλης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-26-1

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Απόρριψη κάθε πρότασης για μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 4, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-27-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς 12.743,75 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς 12.743,75 δρχ. για την κατασκευή Σφαγείων και 2.640,42 δρχ. για την αποπεράτωση του περιτειχίσματος του Νεκροταφείου και ανέγερση φυλακίου σε αυτό από τον προϋπολογισμό του 1884 σε αυτόν του 1885.
Τόμος: 4, σελ. 27-28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-27-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 28/3/1885
Πράξη: Έγκριση σύναψης συμβολαίου για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης συμβολαίου για την ανέγερση του κωδωνοστασίου του ναού του Αγίου Νικολάου από τον Ιταλό καλλιτέχνη Ιωσήφ Πρεβεζάνο.
Τόμος: 4, σελ. 29-33
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Λεούσης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Previsan, G.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-29-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ των σεισμοπαθών του Δήμου Καλαμών.
Τόμος: 4, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Καλαμάτα -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Καλαμάτας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-34-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 25/4/1885
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων, μικρών και μεγάλων.
Τόμος: 4, σελ. 35-36
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-35-2

Πράξη: Εκποίηση υλικού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Εκποίηση του υλικού από τα παλιά και σε αχρηστία σφαγεία της Γορίτσας.
Τόμος: 4, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-36-1

Πράξη: Ορισμός της μισθοδοσίας των διορισμένων δασκάλων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Ορισμός της μισθοδοσίας των διορισμένων δασκάλων στα Δημοτικά Σχολεία θηλέων του Διμηνίου και των Μελισσάτικων και του 2ου Νηπιαγωγείου Βόλου στις 60 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 4, σελ. 36-37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Διμηνίου
Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Μελισσάτικων
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου (Νηπιαγωγείο)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-36-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός του Φιλίππου Μουρτζόπουλου ως πραγματογνώμονα της εκτίμησης των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Μεχμέτ Βέης, Ισούφ Νουρής και Δημήτριος Τσούγκος ή Χαλβατζής.
Τόμος: 4, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Φίλιππος
Μεχμέτ Βέης
Ισούφ Νουρής Εφέντης
Τσούγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-37-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας φαρμάκων σε απόρους.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας φαρμάκων στους απόρους της πόλης μέσω δημοπρασίας. Μειοδότης ο Ζαφείριος Σφύρας.
Τόμος: 4, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-38-1

Πράξη: Καταβολή διδάκτρων από τους μαθητές.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Ιωάννη Χρυσοβελώνη και τον Περικλή Αποστολίδη της μελέτης του ζητήματος της καταβολής διδάκτρων εκ μέρους των μαθητών.
Τόμος: 4, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-38-1

Πράξη: Κατάτμηση του χώρου του νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού του Αγίου Νικολάου της κατάτμησης του χώρου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 4, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-39-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 30/4/1885
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στα σχολεία της Βογδάντζας στη Μακεδονία.
Τόμος: 4, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βογδάντζα (Μακεδονία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-40-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την παραλαβή των δημοτικών έργων.
Τόμος: 4, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-40-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 23/5/1885
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον προσδιορισμό της ποσότητας των γρασιδίων.
Τόμος: 4, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Βέης
Κοντός, Δημήτριος
Λάμπρου, Ευάγγελος
Μπουρσοβάνας, Νικόλαος
Πασχάλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-41-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 711,39 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 711,39 δρχ. για την αξία του δημοτολογίου, χαρτόσημα, εντάλματα του Υπουργείου Οικονομικών προς εξόφληση διαφόρων επιτηδευμάτων και για ημερομίσθια εργατών της επισκευής του Νεκροταφείου.
Τόμος: 4, σελ. 41-42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-41-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Π. Ανιτσάς, Ιωάννης Κοντοζήσης, Μαριγώ Τσαούση, Δημήτριος Αθανασάκης, Φίλιππος Καρακίτης, Μανώλης Χατζημανώλης, Ανδρέας Χατζηαναγνώστου και Αλτίνα Ριζοπούλου.
Τόμος: 4, σελ. 42-44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Πετρόχειλος, Νικόλαος
Βαλωτής, Κ.
Βενετάς, Κωνσταντίνος
Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης
Ανιτσάς, Π.
Τσαούση, Μαριγώ
Αθανασάκης, Δημήτριος
Χατζημανώλης, Μανώλης
Χατζηαναγνώστου, Ανδρέας
Ριζοπούλου, Αλτίνα
Καρακίτης, Φίλιππος
Κοντοζήσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-42-3

Πράξη: Εφορευτικές Επιτροπές.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση καταλόγου των κληρώσιμων για τις Εφορευτικές Επιτροπές
Τόμος: 4, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-44-1

Πράξη: Κανονισμός πληρωμής διδάκτρων από τους μαθητές.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Κανονισμός πληρωμής διδάκτρων από τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
Τόμος: 4, σελ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-45-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 3/6/1885
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την παραλαβή των νέων Σφαγείων.
Τόμος: 4, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Μπουκουβάλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-47-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα της εκτίμησης του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ζαχαρίας Χρήστου.
Τόμος: 4, σελ. 47-48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Χρήστου, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-47-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Σφαγείου. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 4, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-48-1

Πράξη: Ανάθεση της διοίκησης του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Ανάθεση της διοίκησης του Νεκροταφείου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 4, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-48-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 17/6/1885
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για αναστολή της μεταρρύθμισης της διοχέτευσης της κοίτης του χειμάρρου Κραυσίδωνα εκτός του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 4, σελ. 49-50
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-49-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα της εκτίμησης του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης.
Τόμος: 4, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Αθανασιάδης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-51-1

Πράξη: Λύση συμβολαίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ακυρώσει το συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου και του Γιαννούλη Γεωργίου, εργολάβου της κατασκευής της λιθόστρωσης της πλατείας των Στρατώνων.
Τόμος: 4, σελ. 51-52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-51-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 20/7/1885
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μεχμέτ Αλή Σκούρα στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 53-56
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μεχμέτ Αλή Σκούρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-53-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 3/8/1885
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μεχμέτ Αλή Σκούρα στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 57-61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μεχμέτ Αλή Σκούρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-57-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 7/8/1885
Πράξη: Έγκριση πραγματογνωσύνης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση της πραγματογνωσύνης για την εκτίμηση των οικοπέδων των Δημητρίου Τσούγκου, Ισούφ Νουρή Εφέντη και Μεχμέτ Βέη.
Τόμος: 4, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούγκος, Δημήτριος
Ισούφ Νουρής Εφέντης
Μεχμέτ Βέης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 874,40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 874,40 δρχ. για την πληρωμή της πρόσθετης εργασίας του εργολάβου των Σφαγείων, των επίπλων του Ειρηνοδικείου, και των εργατών που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Τόμος: 4, σελ. 62-63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-62-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 170 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 170 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπόθεση του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 63-64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-63-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης οφειλέτη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του οφειλέτη του Δήμου Ευστάθιου Γερακούλη για παράταση της εξόφλησης του χρέους, ύψους 1.200 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερακούλης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-64-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης οφειλέτη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του οφειλέτη του Δήμου Περικλή Βογιώτα, ενοικιαστή του φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για δωρεά του χρέους, ύψους 9.000 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 64-65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-64-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις δαπάνες της εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις περικοπές των δαπανών υπέρ της εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου τα οποία παρουσιάζουν κάμψη και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 4, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-65-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 10/8/1885
Πράξη: Υπόθεση Μεχμέτ Αλή Σκούρα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο για έκκληση της απόφασης του Ειρηνοδοκείου Βόλου στην υπόθεση του Δήμου κατά του Μεχμέτ Αλή Σκούρα και διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ειρηνοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μεχμέτ Αλή Σκούρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-66-1

Πράξη: Υπόθεση Μεχμέτ Αλή Σκούρα.
Εισηγητής: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο να διατάξει την παύση των εργασιών του Μεχμέτ Αλή Σκούρα και ανάθεση σε αρμόδιο μηχανικό της μεταρρύθμισης του Α΄ τμήματος και τη έγγραφης υποβολής της έκθεσης.
Τόμος: 4, σελ. 67-68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Αλή Σκούρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-67-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 19/8/1885
Πράξη: Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με τις αναγκαίες για την επίτευξη οικονομίας εκ μέρους του Δήμου εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και απόφαση για : 1) κατάργηση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, 2) συγχώνευση των 2 Νηπιαγωγείων, 3) διατήρηση των Δημοτικών Σχολείων στα χωριά του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 69-74
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Πολίτης, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-69-6

Πράξη: Έγκριση έγερσης αγωγής κατά ιερέα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση έγερσης αγωγής κατά του ιερέα Γεωργίου Πατλιά ή Νικολάου, έκκληση της απόφασης του Ειρηνοδικείου ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου και διορισμός του δικηγόρου Παναγιώτη Πολίτη ως πληρεξούσιου του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Παναγιώτης
Νικολάου, Γεώργιος (Πατλιάς)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-74-1

Πράξη: Έγκριση έγερσης αγωγής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση έγερσης αγωγής κατά του Αθανασίου Γιαννουλόπουλου, έκκληση της απόφασης του Ειρηνοδικείου ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου και διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 74-75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννουλόπουλος, Αθανάσιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-74-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 3/9/1885
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου ύψους 100.000 δρχ. από τη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 76-78
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Πολίτης, Παναγιώτης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-76-3

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για λήψη μέτρων εναντίον των εμπόρων Β. Περδίκη και Γ. Νικολαΐδη, οι οποίοι δεν κατέβαλαν το δημοτικό φόρο εξαγωγής εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 78-79
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πολίτης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περδίκης, Βασίλειος
Νικολαΐδης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-78-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 11/9/1885
Πράξη: Ενοικίαση οικίας προς χρήση Δημοτικού Παρθεναγωγείου,
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης της οικίας των Αδελφών Τσιμώνου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Δημοτικό Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 4, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-80-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Μανούση στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 80-81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-80-2

Πράξη: Έγκριση έγερσης αγωγής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση έγερσης αγωγής κατά των εμπόρων Β. Περδίκη και Γ. Νικολαΐδη και διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 81-82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περδίκης, Βασίλειος
Νικολαΐδης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-81-2

Πράξη: Παραλιακές οδοί.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία εξάμηνης προθεσμίας στον Θεοφάνη Πετρόχειλο, εργολάβο της λιθόστρωσης και επιχωμάτωσης των δύο παραλιακών οδών .
Τόμος: 4, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-82-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Καμηλάκη ως μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου στη θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Ζάμπου.
Τόμος: 4, σελ. 82-83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Ζάμπος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-82-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 24/9/1885
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή περιτειχίσματος και οχετού στο Δημοτικό Σφαγείο, στη θέση Μπουρμπουλήθρα και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1068,75 δρχ. στο ποσό της δημοπρασίας. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 4, σελ. 84-86
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-84-3

Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Μείωση του δημοτικού φόρου επί των ξηρών σύκων της Επικράτειας (από το δεκατημόριο του εισαγωγικού τέλους στο πεντηκοστό).
Τόμος: 4, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-85-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δημοτική φορολογία των εισαγόμενων ωνίων και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 4, σελ. 87-89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-87-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 4/11/1885
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για αγορά ημιόνων της στρατιωτικής υπηρεσίας και σύσταση τετραμελούς Επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες της αγοράς.
Τόμος: 4, σελ. 93-94
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-93-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Νικολάου Ριζόπουλου στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ριζόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-94-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, ύψους 126.000 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 95-96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-95-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1886 στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα προϊόντα προς τοπική κατανάλωση, ίσου με το 15% των νενομισμένων εισαγωγικών τελών.
Τόμος: 4, σελ. 96-102
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-96-7

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1886 στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα άλευρα και δημητριακά προς τοπική κατανάλωση, ίσου με το 15% των νενομισμένων εισαγωγικών τελών.
Τόμος: 4, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-102-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για ψήφιση νόμου, ο οποίος να υποχρεώνει το λιμενικό ταμείο για ετήσια χορηγία 10.000 υπέρ του Νοσοκομείου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας.
Τόμος: 4, σελ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-103-2

Πράξη: Αποδοχή αίτησης αποφυλάκισης οφειλέτη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης αποφυλάκισης του οφειλέτη του Δήμου Ευστάθιου Γερακούλη και χορηγία εξάμηνης προθεσμίας προς πληρωμή της οφειλής του υπό την εγγύηση των σδελφών του Εμμανουήλ και Δημητρίου Γερακούλη.
Τόμος: 4, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερακούλης, Ευστάθιος
Γερακούλης, Εμμανουήλ
Γερακούλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-104-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη της έκθεσης των εσόδων του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-105-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων του Δήμου για το έτος 1886.
Τόμος: 4, σελ. 105-110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-105-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 5/11/1885
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου για το έτος 1886.
Τόμος: 4, σελ. 111-120
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-111-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 6/11/1885
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου για το έτος 1886.
Τόμος: 4, σελ. 121-129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Λεούσης, Θεόδωρος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-121-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 15/11/1885
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Δημητρίου Γεωργιάδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Νικολάου Τσοποτού στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Δημήτριος
Τσοποτός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-130-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα της εκτίμησης του δημοτικού οικοπέδου εκτός σχεδίου πόλης, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Τζέντζερης
Τόμος: 4, σελ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-130-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 126,60 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία 126,60 δρχ. για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-131-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 18/11/1885
Πράξη: Ορισμός δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Ορισμός του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 4, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-133-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 7/12/1885
Πράξη: Ενοικίαση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση της μονοετούς ενοικίασης του λιμενικού φόρου μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 4, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-134-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 23/12/1885
Πράξη: Σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Παραίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου από το νόμο περί χρεών των Δήμων προκειμένου να συνάψει δάνειο 120.000 δρχ. από την προνομιούχο Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 4, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-135-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά της πρώην δασκάλας του Δήμου Βασιλικής Αδαμοπούλου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αδαμοπούλου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-135-2

Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου, στατήρος και κοιλού.
Τόμος: 4, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-136-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για τη φωταψία των φανών της πόλης.
Τόμος: 4, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-137-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Στεφάνου Παπαθανασίου, ενοικιαστή του φόρου των δημοτικών Σφαγείων, για δωρεά των οφειλόμενων ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1885, ύψους 1.500 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-137-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ευάγγελου Οικονόμου, εργολάβου της φωταψίας των φανών της πόλης, για μείωση του ενοικίου.
Τόμος: 4, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-138-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του 1884, για δωρεά 2.500 δρχ. ενώ τα υπόλοιπα θα πληρωθούν σύμφωνα με το συμβόλαιο.
Τόμος: 4, σελ. 138-142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρίδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-138-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων