Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1886Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1886
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1886
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 2/1/1886
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον προσδιορισμό των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-147-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου να μην αποζημιωθεί η Κατίγκω Σπανέα και η Μαρία Βέργου λόγω της κατάληψης του οικοπέδου τους από την πλατεία του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 4, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-147-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 16/1/1886
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του δημοτικού φόρου των Σφαγείων και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 4, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-149-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου στα ατελή φορολογούμενα κατά το Νόμο Α.Τ.Ι.Δ. προϊόντα, ίσου προς το δεκατημόριο των νενομισμένων τελών.
Τόμος: 4, σελ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-149-2

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε δάνειο.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόταση να λάβει ο Δήμος μέρος στο πατριωτικό δάνειο με την αγορά 500 μετοχών, η οποία ισοδυναμεί με 5.000 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 150-153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-150-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 22/1/1886
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το 1886 της εργολαβίας του νυχτερινού με πετρέλαιο φωτισμού της πόλης. Μειοδότης ο Ευάγγελος Οικονόμου.
Τόμος: 4, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-154-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των μετρικών δικαιωμάτων του στατήρος και κοιλού για το έτος 1886. Πλειοδότης ο Νικόλαος Ναουμίδης.
Τόμος: 4, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ναουμίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-154-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για την κατασκευή της κοίτης του Ξηριά.
Τόμος: 4, σελ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Ξηριάς, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-155-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. από το νεοσυναφθέν δάνειο των 126.000 δρχ. για μεταφορά νερού στους εργάτες των οχυρωματικών έργων στις θέσεις Γορίτσα και Παγασές.
Τόμος: 4, σελ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-156-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη σύνταξη του νεοσυναφθέντος δανείου των 126.000 δρχ., για αντίγραφα και εξόφληση του προηγούμενου δανείου του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4 δρχ. για την επιστροφή στο Δήμο Μακρινίτσας του προστίμου, το οποίο εισπράχθηκε από τον εισπράκτορα του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 4, σελ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Μακρινίτσας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-157-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αύξηση της μηνιαίας επιχορήγησης των υποτρόφων του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-158-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αποζημίωση του μηχανικού του Δήμου Ιωάννη Γενήσαρλη λόγω της διάλυσης του συμβολαίου συνεργασίας.
Τόμος: 4, σελ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γενήσαρλης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-159-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό την εποπτεία της επιχωμάτωσης και σμικρολιθόστρωσης των παραλιακών οδών.
Τόμος: 4, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικούλης, Ζαφείριος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-160-1

Πράξη: Ενίσχυση εγχώριας βιομηχανίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Αποδοχή καταβολής ποσού από το Δημοτικό Ταμείο 8 λεπτών για κάθε οκά σπαρματσέτων σε κάθε εργοστασιάρχη στεατοκηρίων, για ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.
Τόμος: 4, σελ. 160-162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-160-3

Πράξη: Αποζημίωση σε εργολάβους δημοσίων έργων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Αποδοχή καταβολής αποζημίωσης στους εργολάβους των δημοσίων έργων Γιαννούλη Γεωργίου και Θεοφάνη Πετρόχειλου των καθυστερημένων ενταλμάτων και τόκων λόγω της διαφοράς νομίσματος 20% και χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.315,66 δρχ.
Τόμος: 4, σελ. 162-166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-162-5

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε δάνειο.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο πατριωτικό δάνειο και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 4, σελ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-166-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 30/1/1886
Πράξη: Μεταφορά του πλεονάσματος στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Μεταφορά του πλεονάσματος από το δημοτικό φόρο επί των ωνίων και εμπορευμάτων στο αποθεματικό κεφάλαιο του νέου έτους για την κατασκευή ενός υπονόμου και μιας τάφρου στον ατμόμυλο Μουσούρη.
Τόμος: 4, σελ. 168-170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-168-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 983,25 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 983,25 δρχ. για την κατασκευή 4 αποχωρητηρίων στην προκυμαία και την επισκευή του υπάρχοντος.
Τόμος: 4, σελ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-170-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 10/2/1886
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ιχθύων σύμφωνα με το Νόμο Α.Τ.Ι.Δ. Πλειοδότης ο Νικόλαος Ναουμίδης.
Τόμος: 4, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ναουμίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-172-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εσφαγμένων ζώων σύμφωνα με το Νόμο Α.Τ.Ι.Δ. και των Σφαγείων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 4, σελ. 172-173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-172-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της κοίτης του Ξηριά. Μειοδότης ο Α. Πίσπας.
Τόμος: 4, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Ξηριάς, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πίσπας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-173-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 12/2/1886
Πράξη: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πατριωτικό δάνειο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πατριωτικό δάνειο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά 500 μετοχών.
Τόμος: 4, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-174-1

Πράξη: Ενοικίαση οικίας προς χρήση Ειρηνοδικείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση της μονοετούς ενοικίασης της οικίας των κληρονόμων του Ευθύμιου Κουρκουβέλη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Ειρηνοδικείο.
Τόμος: 4, σελ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-174-2

Πράξη: Προθεσμία σε εργολάβο δημοτικού έργου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία δίμηνης προθεσμίας στον εργολάβο της κατασκευής του περίβολου του Σφαγείου Ιωάννη Κόττα.
Τόμος: 4, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-175-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.969,65 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.969,65 δρχ. για την κατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του υπονόμου λόγω της μεταρρύθμισης του σχεδίου πόλης στο οικόπεδο του Μεχμέτ Αλή.
Τόμος: 4, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Αλή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-175-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη του κανονισμού της δημοπρασίας για την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 4, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.052 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.052 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου του περιτειχίσματος του Νεκροταφείου Κωνσταντίνου Βενετά.
Τόμος: 4, σελ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενετάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-180-2

Πράξη: Έγκριση κανονισμού της λειτουργίας του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού της λειτουργίας του Νεκροταφείου, το οποίο τίθεται υπό τη διοίκηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 4, σελ. 181-182
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-181-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1886.
Τόμος: 4, σελ. 183-186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-183-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 3/3/1886
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη χορηγία φαρμάκων στους απόρους της πόλης. Μειοδότης ο Ζαφείριος Σφύρας.
Τόμος: 4, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42,50 δρχ. για έξοδα τηλεγραφήματος προς τον Γλάδστωνα, ο οποίος πρόσφατα έλαβε την εξουσία στην Αγγλία.
Τόμος: 4, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μεγάλη Βρετανία -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Gladstone, William Ewart, (1809 - 1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την εκτύπωση του δημοτικού δασμολογίου των ατελών προϊόντων.
Τόμος: 4, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-188-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για έγερση αγωγής κατά του Ιωάννη Τσιμπούκη και διορισμού του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του ναού.
Τόμος: 4, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσιμπούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-188-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 10/3/1886
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο για αύξηση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-189-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1886 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων μη εσφαγμένων ζώων.
Τόμος: 4, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-190-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1886 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί του λιμένος Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-190-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων απευθείας από το Δήμο και πίστωση 13.120 δρχ. για την μισθοδοσία και τα τα λειτουργικά έξοδα.
Τόμος: 4, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-191-2

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να συνεννοηθεί με το Δημόσιο Ταμείο Βόλου σχετικά με την αντιμισθία των δασκάλων του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 193-195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημόσιο Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-193-3

Πράξη: Καταβολή οφειλών από ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από τον οφειλέτη του Δήμου Φώτιο Χατζηβασιλείου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των Σφαγείων του έτους 1883, μόνο του κεφαλαίου του μισθώματος και δωρεά των τόκων και δικαστικών εξόδων.
Τόμος: 4, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασιλείου, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-195-2

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων στην προκυμαία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας της δαπάνης για την κατασκευή 4 αποχωρητηρίων στην προκυμαία και την επισκευή του υπάρχοντος.
Τόμος: 4, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-196-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 15/3/1886
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.210 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.210 δρχ. για την κατασκευή έργων που αφορούν την καθαριότητα με ημερομίσθιους εργάτες και καθ' υπόδειξη της Επιτροπής των Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 4, σελ. 197-199
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουβελάς, Αριστοτέλης
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-197-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 27/3/1886
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Μιλτιάδη Μπουφίδη ως πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μεχμέτ Αλή Εφένδη Σκούρα στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μπουφίδης, Μιλτιάδης
Μεχμέτ Αλή Σκούρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-200-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου ύψους 20.000 δρχ. του ναού του Αγίου Νικολάου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, με εγγυητή το Δήμο.
Τόμος: 4, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-201-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό τη συζήτηση των όρων του κ. Κυρίκου, ο οποίος επιθυμεί να ιδρύσει εργοστάσιο φωταερίου στο Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 201-202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Τσολάκης, Δημήτριος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
De Chirico, Evaristo
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-201-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 1/4/1886
Πράξη: Μισθοδοσία μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της αμοιβής του βοηθού του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 4, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-203-1

Πράξη: Μεταφορά υπολοίπου στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς του υπόλοιπου του δανείου, ύψους 74.176,16 δρχ., στον προϋπολογισμό του έτους 1886 με σκοπό το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 4, σελ. 203-204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-203-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς 66.782,46 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς 66.782,46 δρχ. από τον προϋπολογισμό του 1885 στο ίδιο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του 1886.
Τόμος: 4, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-204-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.052 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.052 δρχ. για την πληρωμή του Κωνσταντίνου Βενετά, εργολάβου του περιτειχίσματος του Νεκροταφείου, το οποίο αποπερατώθηκε.
Τόμος: 4, σελ. 204-205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενετάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-204-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για έγκριση επιπλέον ποσού 5.000 δρχ. με σκοπό την αγορά ημιόνων.
Τόμος: 4, σελ. 205-206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-205-2

Πράξη: Μεταφορά ποσού στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Μεταφορά 3.600 δρχ. αντί 4.000 δρχ., όπως είχε αποφασιστεί σε παλαιότερη συνεδρίαση, από τον προϋπολογισμό του 1885 στο 1886.
Τόμος: 4, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-206-1

Πράξη: Επιφύλαξη απόφασης ως προς την αποζημίωση εργολάβου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη απόφασης ως προς την απάντηση του Κωνσταντίνου Βενετά σχετικά με την αποζημίωσή του για την κατασκευή των πεζοδρομίων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 912,56 δρχ. ως αποζημίωση για την αποπεράτωση του περιτειχίσματος του Νεκροταφείου.
Τόμος: 4, σελ. 207-208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενετάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-207-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 7/4/1886
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή υπονόμου στο οικόπεδο του Μεχμέτ Αλή. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Βαλωτής.
Τόμος: 4, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Αλή
Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-210-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1886 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων μη εσφαγμένων ζώων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 4, σελ. 210-211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-210-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάς σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάς 1.500 δρχ. στον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των Σφαγείων και οφειλέτη του Δήμου Στεφάνου Παπαθανασίου.
Τόμος: 4, σελ. 211-212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-211-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια του γραμματέα του Δημάρχου Παναγιώτη Ρουσιάνου, ο οποίος κλήθηκε να υπηρετήσει στο στρατό.
Τόμος: 4, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροσιάνος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-213-1

Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση ελάττωσης του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων οίνων από το εσωτερικό.
Τόμος: 4, σελ. 213-214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-213-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 7/5/1886
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθοδοσιών των δασκάλων Αικατερίνης Βελίνη και Πηνελόπης Μανωλοπούλου.
Τόμος: 4, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημόσιο Ταμείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελίνη, Αικατερίνη
Μανωλοπούλου, Πηνελόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-215-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.496 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.496 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου του περιτειχίσματος του περιβόλου του Σφαγείου.
Τόμος: 4, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 747,45 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 747,45 δρχ. για τη συνέχιση του περιτειχίσματος του περιβόλου του Σφαγείου στο δεύτερο τμήμα με τον ίδιο εργολάβο, Ιωάννη Κόττα.
Τόμος: 4, σελ. 216-217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-216-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.325 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.325 δρχ. για τη δαπάνη των επιδιορθώσεων των σχολείων και των θρανίων καθώς και κατασκευή νέων με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 4, σελ. 217-218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-217-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας 75 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 75 δρχ. κάθε μήνα υπέρ του Αστυνόμου Β', ο οποίος εκτελεί χρέη Αστυνόμου Α΄.
Τόμος: 4, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-218-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 5/6/1886
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην έφεση του Νικολάου Ριζόπουλου στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 4, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Ριζόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-219-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάς.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάς 200 δρχ. υπέρ του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων Νικολάου Ναουμίδη.
Τόμος: 4, σελ. 219-220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ναουμίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-219-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 196 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 196 δρχ. για τα έξοδα του Δημάρχου στη Λάρισα για υπόθεση του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 220-221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-220-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ. για αγορά υλικών του γραφείου του μηχανικού.
Τόμος: 4, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για αγορά νεκροφόρας άμαξας.
Τόμος: 4, σελ. 221-222
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-221-2

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του δασκάλου Ιωάννη Παλληκαράκη για πληρωμή των καθυστερούμενων μισθοδοσιών του.
Τόμος: 4, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλληκαράκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-222-1

Πράξη: Καθαριότητα του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης της καθαριότητας με έμμισθους οδοκαθαριστές και με κάρρα της Δημαρχίας άνευ δημοπρασίας. Διενέργεια δημοπρασίας για τη διατροφή των αλόγων.
Τόμος: 4, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-223-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 5.300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 5.300 δρχ. του ναού του Αγίου Νικολάου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας με εγγυητή το Δήμο.
Τόμος: 4, σελ. 223-226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-223-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 11/6/1886
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 1/1/1882 έως 1/5/1882 από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 4, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-227-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 1/5/1882 έως 31/12/1882 από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 4, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-227-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 1/1/1883 έως 15/6/1883 από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 4, σελ. 227-228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-227-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου από 15/6/1883 έως τον τελευταίο απολογισμό από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 4, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της δασκάλας Φωτεινής Βελλίνη.
Τόμος: 4, σελ. 228-229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελλίνη, Φωτεινή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-228-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ. για την πληρωμή του επιστάτη των Σφαγείων.
Τόμος: 4, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής της βασιλικής οικογένειας και σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την προετοιμασία της υποδοχής.
Τόμος: 4, σελ. 229-230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-229-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 30/6/1886
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 231-232
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-231-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 836 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 836 δρχ. για την μισθοδοσία και το ενοίκιο της δασκάλας Αικ. Βελίνη
Τόμος: 4, σελ. 232-233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελίνη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-232-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 7/7/1886
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 234-237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Κουβελάς, Αριστοτέλης
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-234-4

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Γεωργίου Νικολαΐδη για περιτείχιση του οικοπέδου του στην εθνική οδό (Δημητριάδος).
Τόμος: 4, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-237-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 21/7/1886
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 239-245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-239-7

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της εργολαβίας της διατροφής των κτηνών. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 4, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 350 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 350 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου εντός του φρουρίου της πόλης.
Τόμος: 4, σελ. 245-246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-245-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι αδελφοί Τοπάλη και ο Νικόλαος Πετράτος.
Τόμος: 4, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιοισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετράτος, Νικόλαος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Τοπάλη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-246-1

Πράξη: Αποδοχή πραγματογνωμοσύνης.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Αθανασάκης.
Τόμος: 4, σελ. 246-247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-246-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 11.720 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 11.720 δρχ. για την μετατροπή της κατασκευής των παραλιακών οδών από λιθόστρωτες σε δρόμους με πλακοειδείς και κυβόλιθους λίθους.
Τόμος: 4, σελ. 247-249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-247-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 19/8/1886
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μετατροπή της κατασκευής των παραλιακών οδών από λιθόστρωτες σε δρόμους με πλακοειδείς και κυβόλιθους λίθους. Μειοδότης ο Γιαννούλης Γεωργίου.
Τόμος: 4, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-250-1

Πράξη: Ενοικίαση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Ακύρωση της προσφοράς για ενοικίαση του λιμενικού φόρου.
Τόμος: 4, σελ. 250-251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-250-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ. για την κατασκευή διαφόρων επίπλων του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 4, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-251-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190,50 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190,50 δρχ., ως επιστροφή στο Δήμο Ιωλκού για το ενοίκιο του στρατώνα της Χωροφυλακής του έτους 1884, κατά το οποίο υπαγόταν στο Σταθμό Χωροφυλακής Μακρινίτσας.
Τόμος: 4, σελ. 251-252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Ιωλκού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-251-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 29/8/1886
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ. για αγορά χαρτοσήμων για τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου από το φόρο των οικοδομών και επιτηδευμάτων του έτους 1885.
Τόμος: 4, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-253-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Πέτρος Ράδος.
Τόμος: 4, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράδος, Πέτρος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-253-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των σεισμοπαθών της Πελοποννήσου. Το ποσό θα διατεθεί από το Δημόσιο στην Κεντρική Επιτροπή ώστε να εξοφληθούν τα οφειλόμενα του Δημοσίου προς το Δήμο για το ποσό των 5.000 δρχ. το οποίο κατέλαβε για την αγορά ημιόνων.
Τόμος: 4, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πελοπόννησος -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-254-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 19/9/1886
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό την κατάρτιση του Δημοτολογίου.
Τόμος: 4, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Μεχμέτ Βέης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-255-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υπονόμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής υπονόμου στην πλατεία, η οποία καταργήθηκε, στην ανατολική πλευρά της πόλης (συνοικία Αποστόλη) μέσω δημοπρασίας και με βάση τον προϋπολογισμό του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 255-256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-255-2

Πράξη: Ενοικίαση οικίας προς χρήση Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση μονοετούς ενοικίασης της οικίας των αδελφών Τσιμώνου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 4, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμώνος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-256-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση των δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Νικόλαος Πετράτος.
Τόμος: 4, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Πετράτος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-257-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10 δρχ. για έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα Θεσσαλία του διαγωνισμού για τις δύο υποτροφίες του Διδασκαλείου.
Τόμος: 4, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Διδασκαλείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-257-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.820 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.820 δρχ. για τη δαπάνη της κατασκευής των εγκάρσιων οδών.
Τόμος: 4, σελ. 257-258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-257-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 3/10/1886
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1886 στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα εμπορεύματα προς τοπική κατανάλωση.
Τόμος: 4, σελ. 259-260
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-259-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1886 στα εισαγόμενα από ξηρά και θάλασσα δημητριακά και άλευρα προς τοπική κατανάλωση.
Τόμος: 4, σελ. 260-261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-260-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου στα ατελή φορολογούμενα κατά το Νόμο Α.Τ.Ι.Δ. προϊόντα, ίσου προς το δεκατημόριο των νενομισμένων τελών.
Τόμος: 4, σελ. 261-262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-261-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να ενεργήσει για την έκδοση Βασιλικού Διατάγματος από την Κυβέρνηση ώστε να αυξηθεί ο δημοτικός φόρος επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 4, σελ. 262-263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-262-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την αντιγραφή του Δημοτολογίου.
Τόμος: 4, σελ. 263-264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-263-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Καμηλάκη ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γρηγόριος Χατζηλαζάρου.
Τόμος: 4, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Χατζηλαζάρου, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-264-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα του Δημάρχου στην Αθήνα για υπόθεση του Δήμου.
Τόμος: 4, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-264-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 810,60 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 810,60 δρχ. για αγορά νεκροφόρας άμαξας.
Τόμος: 4, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-265-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αγορά πυροσβεστικών εργαλείων από την Αθήνα.
Τόμος: 4, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-265-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1884.
Τόμος: 4, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-266-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 10/10/1886
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1887.
Τόμος: 4, σελ. 267-269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-267-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 14/10/1886
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1887.
Τόμος: 4, σελ. 270-272
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-270-3

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Κωστή στην υπόθεση του Δήμου κατά του Μεχμέτ Αλή Σκούρα ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 4, σελ. 272-273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Αλή Σκούρα
Κωστής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-272-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Λαναρά ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Νικόλαος Κοντός.
Τόμος: 4, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαναράς, Ιωάννης
Κοντός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9004-273-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων