Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1888Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1888
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1888
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1888
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Επιβολή για μια τετραετία δημοτικού φόρου επί των "χλωρών οπώρων", ίσου με δύο εκατοστημόρια της αξίας αυτών όπως ορίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 25ης Νοεμβρίου.
Τόμος: 6, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-1-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, καθώς και των εισαγόμενων από ξηρά και θάλασσα σφαγμένων ζώων. Πλειοδότης ο Γεώργιος Βούλγαρης.
Τόμος: 6, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βούλγαρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-2-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση μνημείου στο Χάνι της Γραβιάς.
Τόμος: 6, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Γραβιά (Φωκίδα) -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-3-1

Πράξη: Δωρεά υπέρ ενοικιαστή δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον Αστυνόμο της αίτησης του Νικολάου Ζαγορίτη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων του έτους 1887, για δωρεά του ενοικίου λόγω της ζημιάς που υπέστη.
Τόμος: 6, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγορίτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-3-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 12/1/1888
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων. Πλειοδότης ο Δημήτριος Κιτιλής.
Τόμος: 6, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-5-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά.
Τόμος: 6, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-5-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων σφαγμένων ζώων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-6-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 19/1/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση μνημείου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Τόμος: 6, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ναύπλιο -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος, (1770-1843)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-7-1

Πράξη: Παράταση μηνιαίας προθεσμίας σε εργολάβο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Παράταση μηνιαίας προθεσμίας στον εργολάβο της κατασκευής των διαζωμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-7-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την πληρωμή του φόρου των οικοδομών των ετών 1886 και 1887 προς το Δημόσιο.
Τόμος: 6, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-8-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γιουρούκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του έτους 1886.
Τόμος: 6, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γιουρούκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-9-1

Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1888.
Τόμος: 6, σελ. 11 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-9-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 28/1/1888
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων του Δήμου και των εισαγόμενων σφαγμένων ζώων . Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-12-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την μισθοδοσία έξι κλητήρων Β΄ τάξεως.
Τόμος: 6, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-13-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 11/2/1888
Πράξη: Έγκριση έκθεσης σχετικά με έργα οδοποιίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής για την παραλαβή των κρασπέδων ρείθρων στις παραλιακές οδούς.
Τόμος: 6, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-15-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς του Β΄εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς του Β΄εκλογικού τμήματος από το ναό του Αγίου Νικολάου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 6, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-16-1

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία να επιτρέψει την ανέγερση ναού στο Β΄ τετράγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 6, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-16-2

Πράξη: Μείωση κονδυλίου για την μισθοδοσία καθηγητών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Μείωση του κονδυλίου για την μισθοδοσία των καθηγητών του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 6, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-17-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 15/2/1888
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/2/1888
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1888 της ενοικίασης του φόρου του λιμένος Βόλου. Πλειοδότης ο Παναγιώτης Οικονομίδης.
Τόμος: 6, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-20-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1888.
Τόμος: 6, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-20-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Καμηλάκης.
Τόμος: 6, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-22-1

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση για έκδοση Βασιλικού Διατάγματος, το οποίο να απαλλάσσει το Δήμο από τη φορολογία των εισαγόμενων δερμάτων και φύλλων καπνού.
Τόμος: 6, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-22-2

Πράξη: Καταβολή οφειλής από ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από τον Νικόλαο Ζαγορίτη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων του έτους 1887, στο Δημοτικό Ταμείο των 500 δρχ., τις οποίες όφειλε και χορηγία προθεσμίας 18 μηνών για την καταβολή και των υπόλοιπων 1.000 δρχ.
Τόμος: 6, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγορίτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-23-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 20/2/1888
Πράξη: Εκλογές Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Πρόταση να αποτελέσει ο Δήμος Παγασών ενιαία εκλογική περιφέρεια για την ανάδειξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Τόμος: 6, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 1/3/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά στεφάνου, που θα κατατεθεί στην κηδεία του πρώην Δημάρχου Λάρισας Χρήστου Γεωργιάδη.
Τόμος: 6, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λάρισα -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-26-1

Πράξη: Παράταση προθεσμίας σε εργολάβο του Δήμου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Παράταση προθεσμίας έως την 15η Απριλίου 1888 στον εργολάβο της κατασκευής των διαζωμάτων Μηνά Μαγγασιανό.
Τόμος: 6, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-26-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή των εκάστοτε πραγματογνωμόνων του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεούσης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-27-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 8/3/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.811,94 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.811,94 δρχ., για την πληρωμή των οφειλομένων σε εργολάβους δημοτικών έργων του έτους 1887.
Τόμος: 6, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-28-1

Πράξη: Μισθοδοσία καθηγητών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για επαναδιαπραγμάτευση της μισθοδοσίας των καθηγητών του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 6, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-28-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 14/3/1888
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-30-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανέγερση ναού.
Εισηγητής: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανέγερση ναού στη θέση Κουτσούκ Μπακτσέ σε οικόπεδο που δώρησε ο Δημήτριος Γιαλλάς.
Τόμος: 6, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαλλάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 1/4/1888
Πράξη: Απαγόρευση της βοσκής στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Απαγόρευση της βοσκής στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 6, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Επικεφαλίδα Θέματος ως Θέμα: Κτηνοτροφία -- Βοσκότοποι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-32-1

Πράξη: Λειτουργία νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του άρθρου 18 του κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου.
Τόμος: 6, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-32-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 7/4/1888
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου εναντίον όσων παρεμπόδισαν την κατασκευή του υπονόμου στο οικόπεδο του Ιωάννη Μουσόυρη, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 6, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-33-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 18/4/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ. για την δενδροφύτευση και τον εξωραϊσμό των οδών και των πλατειών.
Τόμος: 6, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-34-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβία της καθαριότητας και του καταβρέγματος των οδών της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την εκτύπωση των ληξιαρχικών βιβλίων.
Τόμος: 6, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-35-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 24/5/1888
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Κωστή ως πληρεξούσιου του Δήμου κατά της Κυρατσούς Διαμαντή ενώπιον του Άρειου Πάγου.
Τόμος: 6, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Κωνσταντίνος
Διαμαντή, Κυρατσώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 129,10 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 129,10 δρχ. για την κατασκευή μιας θύρας στο Β΄εκλογικό τμήμα (Β΄Δημοτικό Σχολείο αρρένων).
Τόμος: 6, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-36-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργολάβου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του εργολάβου της νομής των τριών ίππων του Δήμου για το έτος 1887.
Τόμος: 6, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-37-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 13/6/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720 δρχ. για την αποστολή μέσω διαγωνισμού δύο υποτρόφων στη Γεωργική Σχολή Αϊδινίου.
Τόμος: 6, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-38-1

Πράξη: Απόρριψη συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση της "Δ΄Ολυμπιάδας".
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση της "Δ΄Ολυμπιάδας", λόγω της διοργάνωσης της από τους βιομήχανους.
Τόμος: 6, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 18/7/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 746,85 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 746,85 δρχ. για το διορισμό δύο Αστυνομικών Β΄τάξης, για ένα χρόνο.
Τόμος: 6, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-39-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα για το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Μανώλης.
Τόμος: 6, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Μανώλης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-39-2

Πράξη: Ανέγερση ναού εντός του Φρουρίου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Αύξηση 20% της δαπάνης για την ανέγερση ναού εντός του Φρουρίου και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 6, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-40-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 5/8/1888
Πράξη: Ονοματοθεσία οδών.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση της ονομασίας των κυριότερων οδών της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 29/8/1888
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να εφαρμοστεί και στον αποθηκευμένο οίνο του Δήμου ο νόμος για τα οινοπνευματώδη Α΄κατηγορίας.
Τόμος: 6, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ., για την πληρωμή της μισθοδοσίας και του ενοικίου της κατοικίας της δασκάλας του εργόχειρου του Παρθεναγωγείου, Φωτεινής Καρτεσίου.
Τόμος: 6, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτεσίου, Φωτεινή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης του Δημάρχου στη Λάρισα για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-42-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 11/9/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τη σύσταση Νοσοκομείου για τους πάσχοντες από ευλογιά, το διορισμό φυλάκων με σκοπό τη φύλαξη των οικιών και νοσοκόμων.
Τόμος: 6, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-44-1

Πράξη: Αντικατάσταση Εφορευτικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Βλαχονικολόπουλου από τον Δημήτριο Γεωργιάδη και του Κωνσταντίνου Τσακμάκη από τον Δημήτριο Αριδόπουλο ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 6, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφορευτική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαχονικολόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Τσακμάκης, Κωνσταντίνος
Αριδόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-44-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 20/9/1888
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή Πυροσβεστικού Σταθμού. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-46-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου κατά της Αναστασίας Νικολαΐδου ενώπιον του Εφετείου Λάρισας.
Τόμος: 6, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Νικολαΐδου, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-46-2

Πράξη: Αντικατάσταση Εφορευτικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Βλαχονικολόπουλου από τον Δημήτριο Γεωργιάδη και του Κωνσταντίνου Τσακμάκη από τον Δημήτριο Αριδόπουλο ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 6, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφορευτική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαχονικολόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης, Δημήτριος
Τσακμάκης, Κωνσταντίνος
Αριδόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-47-1

Πράξη: Ανέγερση ναού εντός του Φρουρίου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη δημοπρασία για την ανέγερση ναού εντός του Φρουρίου.
Τόμος: 6, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-48-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 28/9/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στους σεισμοπαθείς της Αιγιαλείας.
Τόμος: 6, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αιγιαλεία (Αχαΐα) -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-49-1

Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση ναού εντός του Φρουρίου και επανάληψή της.
Τόμος: 6, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 7/10/1888
Πράξη: Απόφαση ανέγερσης ναού εντός του Φρουρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Απόφαση ανέγερσης ναού εντός του Φρουρίου της πόλης σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Εκκλησιαστικών.
Τόμος: 6, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-51-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. για τη περίθαλψη πέντε έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-51-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 17/10/1888
Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Βασιλιά Γεώργιο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Βασιλιά Γεώργιο για τα 25 χρόνια του στο βασιλικό αξίωμα.
Τόμος: 6, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ. για την πληρωμή ενοικίου επτά μηνών του Δημοτικού Παρθεναγωγείου (ιδιοκτησίας Ζ. Τσιμώνου) κατά την επιστράτευσή του.
Τόμος: 6, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμώνος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-53-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1886.
Τόμος: 6, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-53-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 31/10/1888
Πράξη: Έγκριση χορηγίας φαρμάκων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας φαρμάκων για το έτος 1888 στους απόρους του Δήμου από το φαρμακοποιό Δημ. Μπράνο.
Τόμος: 6, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-55-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεσή του κατά της Μαλβίνας Λαναρά ενώπιον του Ειρηνοδικείου.
Τόμος: 6, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-55-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για κατασκευή της οδού Γορίτσας (από Βόλο έως Λεχώνια, με προοπτική να φτάσει έως την Μηλίνα).
Τόμος: 6, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Επαρχιακή οδός Βόλου - Λεχωνίων
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-56-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 2/11/1888
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1889.
Τόμος: 6, σελ. 59 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Λεούσης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-57-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 3/11/1888
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1889.
Τόμος: 6, σελ. 63 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Λεούσης, Θεόδωρος
Γιουρούκος, Δημήτριος
Μαζαράκης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-61-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 4/11/1888
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1889.
Τόμος: 6, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μαζαράκης, Παναγιώτης
Λεούσης, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-68-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 5/11/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την αγορά καυσόξυλων και την επιδιόρθωση των θερμαστρών των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 6, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-70-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 14/11/1888
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 589 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 589 δρχ. ως αποζημίωση στον εργολάβο της κατασκευής του υπονόμου Μουσούρη.
Τόμος: 6, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-71-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 22/11/1888
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση για ατέλεια από το λιμενικό φόρο των εισαγόμενων από το εσωτερικό αλεύρων.
Τόμος: 6, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-73-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 12/12/1888
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου κατά του Δημητρίου Καλαμίδα στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 6, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-74-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1889 της ενοικίασης της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 6, σελ. 76-77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-74-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 30/12/1888
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έτος 1889 της ενοικίασης δημοτικής έκτασης στη θέση Επτά Πλατάνια. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-76-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του 1889 για τις εργασίες βελτίωσης των δημοτικών οδών. Μειοδότης ο Ιωάννης Δέρβος.
Τόμος: 6, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δέρβος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-76-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς 10.000 δρχ.,
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς 10.000 δρχ., οι οποίες προορίζονταν για την ανέγερση ναού, από τον προϋπολογισμό του 1889 στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-77-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων