Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1889Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1889
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1889
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 10/1/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά για το έτος 1889. Πλειοδότης ο Βαΐτσης Σμπόρος.
Τόμος: 6, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμπόρος, Βαΐτσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-81-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1889. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Ντινόπουλος.
Τόμος: 6, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντινόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-81-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 489,10 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 489,10 δρχ. και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τις επισκευές του Δημοτικού Σφαγείου. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.064 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.064 δρχ. και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αποχωρητηρίων στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-82-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων, οστράκων κλπ. Πλειοδότης ο Δημήτριος Κιτιλής.
Τόμος: 6, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-83-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της εργολαβίας του φωτισμού της πόλης. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-84-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην αποζημίωση του Γεωργίου Γραντζάνου λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την εθνική οδό.
Τόμος: 6, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρατζάνος, Γεώργιος
Γραμμένος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-84-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. στον Χρήστο Λεούση για τις εκτιμήσεις, στις οποίες προέβη ως πραγματογνώμονας του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-85-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 17/1/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών κρεάτων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-86-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου στο δημοτικό Σφαγείο. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-86-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της εργολαβικής καθαριότητας και του καταβρέγματος των δρόμων της πόλης. Μειοδότης ο Αλέξιος Ματσιός.
Τόμος: 6, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-87-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 23/1/1889
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεσή του κατά του Νικολάου Ριζόπουλου στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 6, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Ριζόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-88-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην αποζημίωση των Απόστολου Σφέτσου και Κωνσταντίνου Κουκιάδη, λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από τον ναό που πρόκειται να ανεγερθεί εντός του Φρουρίου.
Τόμος: 6, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Σφέτσος, Απόστολος
Κουκιάδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-89-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 30/1/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων. Πλειοδότης ο Δημητρίος Ζαρκάδος.
Τόμος: 6, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάρκαδος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-90-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών για μεταφορά των παραπηγμάτων των ιχθυοπωλών σε άλλο μέρος του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-90-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 3/2/1889
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί του λιμένος του έτους 1889.
Τόμος: 6, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-92-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα του Δήμου για το δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε η Διαμάντω Χριστοδούλου στη θέση Μπέη - Πλάτανος.
Τόμος: 6, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Χριστοδούλου, Διαμάντω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-92-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή αντί του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην αποζημίωση του Γεωργίου Γραντζάνου λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την εθνική οδό.
Τόμος: 6, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Γρατζάνος, Γεώργιος
Γραμμένος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.970,31 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.970,31 δρχ. για την πληρωμή του υπολοίπου της μισθοδοσίας των δασκάλων του έτους 1887 και του υπολοίπου του φόρου επί των οικοδομών.
Τόμος: 6, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-93-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 28/2/1889
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί του λιμένος του έτους 1889 και επανάληψή της.
Τόμος: 6, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-95-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή θρανίων του Παρθεναγωγείου Βόλου. Μειοδότης ο Χαράλαμπος Γεωργίου.
Τόμος: 6, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-96-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 15/3/1889
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί του λιμένος του έτους 1889 και επανάληψή της.
Τόμος: 6, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-98-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1889.
Τόμος: 6, σελ. 101 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-99-5

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση για δωρεά προς τον Δήμο 800 κυβικών μέτρων λίθων με σκοπό την κατασκευή ναού εντός του Φρουρίου.
Τόμος: 6, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-103-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό τη συλλογή εράνων για την ανέγερση ναού στο οικόπεδο, το οποίο δώρισε ο Δημήτριος Γιαλόπουλος στο Δήμο, στη θέση Κουτσούκ Μπακτσέ.
Τόμος: 6, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Καρακίτης, Φίλιππος
Παπαδήμας, Νικόλαος
Γιαλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-104-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 31/3/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί του λιμένος του έτους 1889. Πλειοδότης ο Ιωάννης Οικονομίδης.
Τόμος: 6, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-105-1

Πράξη: Περιορισμός της αμοιβής του πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Περιορισμός της αμοιβής του πραγματογνώμονα Νικολάου Σαρρή προκειμένου τα χρήματα αυτά να καλύψουν άλλες ανάγκες του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-105-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 5/5/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση του ναού των Αγίων Θεοδώρων εντός του Φρουρίου. Μειοδότης ο Γιαννούλης Γεωργίου.
Τόμος: 6, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-107-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 40 -50 φανών. Μειοδότης ο Αβραάμ Πολίτης.
Τόμος: 6, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Αβραάμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-107-2

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1889.
Τόμος: 6, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-108-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 660 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 660 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων των ταξιδιών του Δημάρχου σε Αθήνα και Λάρισα για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-108-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.237 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.237 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου του πυροσβεστικού σταθμού, Ιωάννη Κόττα.
Τόμος: 6, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-109-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 15/5/1889
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Ελευθέριος Σφέτσος και Π. Μοσχοβίδης.
Τόμος: 6, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Ελευθέριος
Μοσχοβίδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-110-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον χρωματισμό των κιγκλιδωμάτων της πλατείας. Μειοδότης ο Ανδρέας Καραμέρος.
Τόμος: 6, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-111-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υποστήριξη των συμφερόντων του παρεμβαίνοντας στην υπόθεση μεταξύ του Μητροπολίτη Δημητριάδος και του Μιλτιάδη Χατζηαργύρη ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 6, σελ. 113 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-111-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης προς πληρωμή των καθυστερούμενων μισθοδοσιών των παιδονόμων των Δημοτικών Σχολείων θηλέων, Κυρατσούς Καμπάνη και Αρίστης Φιλίππου.
Τόμος: 6, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπάνη, Κυρατσώ
Φιλίππου, Αρίστη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-114-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 19/6/1889
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα στα δημοτικά οικόπεδα, τα οποία κατέλαβαν οι Ιωάννης Μανούσης και Νικόλαος Κοντός.
Τόμος: 6, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανούσης, Ιωάννης
Κοντός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-116-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς περισσεύματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς του περισσεύματος του έτους 1888, ύψους 80.287 δρχ., στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του έτους 1889.
Τόμος: 6, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-116-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35.000 δρχ. για την πληρωμή της αναλογίας του Δήμου στην κατασκευή των υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 119-120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-117-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την ετήσια μισθοδοσία του ωρολογοποιού της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-118-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Παπαλουκά Ευταξία ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του στη δίκη κατά του Νικολάου Ριζόπουλου ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 6, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαλουκάς - Ευταξίας, Ιωάννης
Ριζόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-118-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του στη δίκη κατά του Θεοχάρη Κόσσιαβα ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 6, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κόσσιαβας, Θεοχάρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-119-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου εκ μέρους του Δήμου, ύψους 172.235 δρχ. από την προνομιούχο Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, με σκοπό την εκτέλεση δημοτικών έργων και την εξόφληση του προηγούμενου δανείου.
Τόμος: 6, σελ. 122 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-120-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 27/6/1889
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Κόττα ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην αποζημίωση του Γεωργίου Γραντζάνου λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την εθνική οδό.
Τόμος: 6, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρατζάνος, Γεώργιος
Κόττας Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-124-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του στη δίκη κατά των αδελφών Ιωάννη και Κυριαζή Τσακατούρη ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 6, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσακατούρης, Ιωάννης Δ.
Τσακατούρης, Κυριαζής Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-124-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του δημολογιστή της Νομαρχίας και του βοηθού του επί ένα χρόνο.
Τόμος: 6, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 10/7/1889
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1887.
Τόμος: 6, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-126-1

Πράξη: Έγκριση της κατασκευής έργων στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής έργων στο Νεκροταφείο και επιφύλαξη της χορηγίας της απαιτούμενης πίστωσης έως το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Τόμος: 6, σελ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-126-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Κόττα ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Λυχναρόπουλος.
Τόμος: 6, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-128-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 17/6/1889
Πράξη: Κατάργηση τριών πλατειών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Κατάργηση τριών πλατειών και της τρίτης αγοράς και μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 22/8/1889
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεσή του κατά του Ιωάννη Μανούση στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 6, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-130-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μαργαρίτη Τσιρόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου στα δημοτικά οικόπεδα, τα οποία κατέλαβαν οι Αλέξανδρος Τοπάλης, Νικολάος Κοκωσλής, Αριστέα Χρυσοβελώνη, Κυριακούλα, χήρα Δημ. Σαββατοπούλου ή Τρικκεριώτου.
Τόμος: 6, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιρόπουλος, Μαργαρίτης
Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Κοκωσλής, Νικόλαος
Χρυσοβελώνης, Αριστέα
Σαββατοπούλου, Κυριακούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-130-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για τον καλλωπισμό της πλατείας των Στρατώνων και για την πληρωμή του συμβολαιογράφου Κων. Βλαχονικολόπουλου.
Τόμος: 6, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαχονικολόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-131-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 11/9/1889
Πράξη: Διατήρηση των σχολικών δαπανών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Διατήρηση των μελλοντικών δαπανών του Δήμου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 6, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-132-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.172,80 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.172,80 δρχ. ως αποζημίωση στον Γεώργιο Γραντζάνο λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την εθνική οδό.
Τόμος: 6, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρατζάνος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-134-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση προς τον Γεώργιο Γραντζάνο λόγω της κατεδάφισης της οικοδομής του στα Παλαιά και της ζημιάς που υπέστη.
Τόμος: 6, σελ. 136 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-134-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 19/9/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή μιας ξύλινης θύρας στο νέο Νεκροταφείο. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-136-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οστεοφυλακίου στο νέο Νεκροταφείο. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-137-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή φρέατος στο χώρο πίσω από το Φρούριο. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 30/9/1889
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.038 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.038 δρχ. για τη διενέργεια ανασκαφών εντός του Φρουρίου και την πληρωμή του Ιωάννη Κόττα για τις υπηρεσίες του ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου.
Τόμος: 6, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-139-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή του Μ. Σταματόπουλου, ο οποίος κατασκέυασε το σιδερένιο βυτίο του αποχωρητηρίου στον περίβολο του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 6, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-139-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου προκειμένου να παρευρεθεί στους γάμους του Διαδόχου Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 6, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-140-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 7/11/1889
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την χορηγία καύσιμης ύλης προς θέρμανση του Δημαρχείου και των Δημοτικών σχολείων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-141-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 8/12/1889
Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 6, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-142-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 338,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 338,50 δρχ. για την πληρωμή των χωρισμάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων (Νηπιαγωγείο).
Τόμος: 6, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου (Νηπιαγωγείο)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-142-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ. για την πληρωμή ενός μηνιαίου μισθού του παιδονόμου.
Τόμος: 6, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-143-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 18/12/1889
Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων του έτους 1890 του δικαιώματος στα Δημοτικά Σφαγεία και των δικαιωμάτων του στατήρος και του κοιλού καθώς και της καθαριότητας και της φωταψίας της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-144-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή και την επισκευή των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Θεοφάνης Πετρόχειλος.
Τόμος: 6, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-145-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων