Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1890Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1890
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1890
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 9/1/1890
Πράξη: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1890 για την εργολαβία του φωτισμού των φανών της πόλης. Μειοδότης ο Αλέξιος Ματσιός.
Τόμος: 6, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-149-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1890 για την εργολαβία της καθαριότητας της πόλης. Μειοδότης ο Αλέξιος Ματσιός.
Τόμος: 6, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-149-1

Πράξη: 'Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αγίου Νικολάου. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαμαράς.
Τόμος: 6, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-150-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 17/1/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1890 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων. Πλειοδότης ο Δημήτριος Κιτιλής.
Τόμος: 6, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-151-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1890 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων του στατήρος και του κοιλού. Πλειοδότης ο Δημήτριος Αγγελάκος.
Τόμος: 6, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελάκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-151-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 22/1/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 405,51 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 405,51 δρχ. για αποπεράτωση του φρέατος στη θέση Κιούπι. Εργολάβος ο Ιωάννης Κόττας με έκπτωση 7%.
Τόμος: 6, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 745,60 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 745,60 δρχ. από τον προϋπολογισμό του 1889 για την ανόρυξη του αρτεσιανού φρέατος στο ναό των Αγίων Θεοδώρων με ημερομίσθια.
Τόμος: 6, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-153-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων. Πλειοδότης ο Γεώργιος Μαρνελλόπουλος.
Τόμος: 6, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-154-1

Πράξη: Ανέγερση ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Ένσταση του Δημοτικού Συμβούλου Περικλή Αποστολίδη σχετικά με την ανέγερση του ναού των Αγίων Θεοδώρων λόγω της ύπαρξης ερειπίων αρχαίου βυζαντινού ναού και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 6, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-154-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1890.
Τόμος: 6, σελ. 157 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-155-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 23/1/1890
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1890.
Τόμος: 6, σελ. 160 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-158-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 25/1/1890
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1890.
Τόμος: 6, σελ. 167 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-165-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 20/2/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων. Πλειοδότης ο Μουσταφά Σερίφ.
Τόμος: 6, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσταφά Σερίφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-171-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαγείων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-171-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-171-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια. Πλειοδότης ο Κ. Κάππας.
Τόμος: 6, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-172-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 22/3/1890
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα στα δημοτικά οικόπεδα, τα οποία κατέλαβαν οι Μαρία Παραθύρη, Ιωάννης Σαράτσης, Δημήτριος Βασιλακόπουλος και Ευστάθιος Ντρόλιας.
Τόμος: 6, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Σαράτσης, Ιωάννης
Βασιλακόπουλος, Δημήτριος
Παραθύρη, Μαρία
Ντρόλιας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-173-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. στον Ιωάννη Γραμμένο για τις εκτιμήσεις του ως πραγματογνώμονας του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-173-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1890 για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου. Πλειοδότης ο Γεώργιος Κανταρτζής.
Τόμος: 6, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-174-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής φρέατος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής με δημοπρασία του φρέατος στη θέση Κιούπι μέχρι τη νέα κοίτη του χειμάρρου Κραυσίδωνα και χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. για την απαιτούμενη δαπάνη.
Τόμος: 6, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-175-1

Πράξη: Ανακατατάξεις στον προϋπολογισμό του έτους 1890.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Ανακατατάξεις στον προϋπολογισμό του έτους 1890 και χορηγία 82.425 δρχ. για την εξόφληση του δανείου 56.400 δρχ. για την κατασκευή της οδού Αγίου Νικολάου, 11.410 δρχ. για την κατασκευή του υπονόμου του Φρουρίου, 6.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της ανέγερσης του ναού των Αγίων θεοδώρων και 10.000 δρχ. για ρυμοτομία των οδών της αποβάθρας.
Τόμος: 6, σελ. 177 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-175-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.800 δρχ. για την κατασκευή πεζοδρομίου και υπόστεγου στην πλατεία Στρατώνος, την κατασκευή οδού Νεκροταφείου, την ανέγερση μνημείου υπέρ των πεσόντων στη Μακρινίτσα κατά την επανάσταση του 1878 και ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο.
Τόμος: 6, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Μακρινίτσα (Μαγνησία) -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1878
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-177-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 16.221,48 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 16.221,48 δρχ. για την πληρωμή των εργολάβων του αποχωρητηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, του Πυροσβεστικού Σταθμού, του οστεοφυλακίου του Νεκροταφείου, της κατασκευής του φρέατος στη θέση Κιούπι και της κατασκευής διαφόρων υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Βόλος -- Νεκροταφεία
Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-178-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής υπονόμων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής υπονόμων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.856,20 δρχ. για την απαιτούμενη δαπάνη.
Τόμος: 6, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-179-2

Πράξη: Έγκριση μεταρρύθμισης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταρρύθμισης του σχεδίου πόλης στο μέρος πίσω από το Φρούριο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχεδιάγραμμα του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-181-1

Πράξη: Ανέγερση του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Ανέγερση του ναού των Αγίων Θεοδώρων σε παράπλευρη τοποθεσία και όχι πάνω στα θεμέλια του αρχαίου βυζαντινού ναού, το οποίο θα απαιτήσει μεγαλύτερη δαπάνη.
Τόμος: 6, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-181-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/4/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οχετίσκων από τη θέση Κιούπι έως το χείμαρρο Κραυσίδωνα. Μειοδότης ο Γιαννούλης Γεωργίου.
Τόμος: 6, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-183-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οχετίσκων στη θέση Παλαιά. Μειοδότης ο Γιαννούλης Γεωργίου.
Τόμος: 6, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-183-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 26/4/1890
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να χαρακτηριστεί η αμαξιτή οδός που ενώνει τους Δήμους Παγασών και Ιωλκού ως Επαρχιακή και να κατασκευαστεί με έξοδα του Ταμείου Οδοποιίας.
Τόμος: 6, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Επαρχιακή οδός Βόλου - Ιωλκού
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-185-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 9/5/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ. για την αντιμισθία ενός έτους του επιδιορθωτή του ρολογιού της πόλης και για τα έξοδα μετακίνησης στη Λάρισα του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη και του Δημοτικού Συμβούλου Περικλή Αποστολίδη για την κατάρτιση του μητρώου των αρρένων.
Τόμος: 6, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Ρολόγια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-187-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου του έτους 1890.
Τόμος: 6, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-187-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 13/6/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τοιχοποιία και κατασκευή δύο θυρών στο Νεκροταφείο, με σκοπό το χωρισμό του από αυτό του οθωμανικού και του ισραηλίτικου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 120,40 δρχ. για την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης.
Τόμος: 6, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-189-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ. για έξοδα συμβολαιογράφου.
Τόμος: 6, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-190-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 22/6/1890
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Καμηλάκη ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην εκτίμηση της αποζημίωσης του Δημητρίου Καλαμίδα, λόγω της κατάληψης μέρους του οικοπέδου του από πλατεία της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-191-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα στο δημοτικό οικόπεδο, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Γεωργιάδης.
Τόμος: 6, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-191-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ. για την μισθοδοσία τεσσάρων μηνών του επιστάτη των εργασιών του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 6, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-192-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 465 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 465 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης του Δημάρχου και του γραμματέα του Δήμου Σοφοκλή Γάτσου στη Λάρισα για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Γάτσος, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-192-2

Πράξη: Παραίτηση από έγερση δίκης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Παραίτηση από την έγερση δίκης κατά του Νικολάου Ριζόπουλου ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 6, σελ. 195 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ριζόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-193-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 3/7/1890
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση επί δεκαεπτάμιση μήνες του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία Στρατώνων.
Τόμος: 6, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-196-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 27/7/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή και άλλων διαζωμάτων επί της Εθνικής οδού. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 6, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-197-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αμαξοστασίου για τη νεκροφόρα του Δήμου. Μειοδότης ο Αν. Πίσπας.
Τόμος: 6, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αμαξοστάσιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πίσπας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-197-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 21/8/1890
Πράξη: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή μαρμάρινων διαζωμάτων σε διάφορες διασταυρώσεις των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Δημήτριος Καλύβας.
Τόμος: 6, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλύβας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-199-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αμαξοστασίου για τη νεκροφόρα του Δήμου. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 6, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αμαξοστάσιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-199-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 6/9/1890
Πράξη: Έγκριση συντήρησης των ελληνικών τάξεων του Δημοτικού Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση συντήρησης των ελληνικών τάξεων του Δημοτικού Παρθεναγωγείου, χορηγία 1.450 δρχ. για τη μισθοδοσία των καθηγητών και ανάθεση στην Επιτροπή Εκπαιδεύσεως του Δήμου της σύνταξης του κανονισμού του ελληνικού τμήματος του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 6, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-201-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους παθόντες της πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 6, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Πυρκαϊές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-202-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την επισκευή των εκλογικών ειδών και τα υπόλοιπα εκλογικά έξοδα των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 6, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-202-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 13/9/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.551,67 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.551,67 δρχ. ως αποζημίωση στον Δημήτριο Καλαμίδα, λόγω της κατάληψης μέρους του οικοπέδου του από πλατεία της πόλης.
Τόμος: 6, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμίδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-204-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου εκ μέρους του ναού του Αγίου Νικολάου, ύψους 11.760 δρχ., από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας με εγγυητή το Δήμο.
Τόμος: 6, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-205-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 25/9/1890
Πράξη: Έγκριση πράξης του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 5 απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του δανείου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 6, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-207-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση ναΐσκου των Ταξιαρχών στο χώρο του Νεκροταφείου. Μειοδότης ο Αναστάσιος Πίσπας.
Τόμος: 6, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πίσπας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-207-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση μνημείου στο Νεκροταφείο υπέρ των πεσόντων στη Μακρινίτσα κατά την επανάσταση του 1878 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Τόμος: 6, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μακρινίτσα (Μαγνησία) -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1878
Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-208-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση κρήνης στο κέντρο της συνοικίας των Παλαιών και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.710 δρχ. για την απαιτούμενη δαπάνη.
Τόμος: 6, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-208-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 62 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 62 δρχ. στον Ιωάννη Γραμμένο για τις εκτιμήσεις του ως πραγματογνώμονας του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-209-1

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει Βασιλικό Διάταγμα ώστε να καταργηθεί ο λιμενικός φόρος στους εισαγόμενους δημητριακούς καρπούς και στα εξαγόμενα άλευρα, λόγω της καταστροφής της θεσσαλικής σοδειάς.
Τόμος: 6, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-209-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. υπέρ του Θεοχάρη Κόσσιαβα, ο οποίος πληρώνει διπλό ενοίκιο για τα μαγαζιά στη συνοικία των Παλαιών, τόσο στην ιδιοκτήτρια Ασπασία Κουκουδάμη όσο και στην Επιτροπή Βακουφίων.
Τόμος: 6, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Επιτροπή Βακουφίων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσιαβας, Θεοχάρης
Κουκουδάμη, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-210-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 1/10/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 52 στομίων με μαρμάρινα πώματα στους παλιούς υπονόμους. Μειοδότης ο Δημήτριος Καλύβας.
Τόμος: 6, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλύβας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-212-1

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Εκλογή πενταμελούς Επιτροπής για την καταμέτρηση των περιβολιών.
Τόμος: 6, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αγροκτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Βέης
Θεοδωρίδης, Θ.
Σφέτσος, Κωνσταντίνος
Κατσινάρης, Π.
Χρήστου, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-212-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης των αστυνομικών κλητήρων ασφάλειας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των αστυνομικών κλητήρων ασφάλειας της πόλης και χορηγία 1.800 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 6, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-213-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 27/10/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 630 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 630 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης του Δημάρχου σε Αθήνα και Λάρισα για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 6, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.030,37 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.030,37 δρχ. ως αποζημίωση στον Κωνσταντίνο Κουκιάδη, λόγω της ανέγερσης του ναού των Αγίων Θεοδώρων σε οικόπεδό του.
Τόμος: 6, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-215-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 27/10/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την τέλεση μνημοσύνου υπέρ του αποβιώσαντα στη Χαλκίδα δικηγόρου και για πολλά έτη Προξένου της Ελλάδας επί Τουρκοκρατίας Ιωάννη Τσιώτη.
Τόμος: 6, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιώτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-216-1

Πράξη: Συζήτηση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Συζήτηση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1891 και έγκρισή του.
Τόμος: 6, σελ. 218 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-216-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 1/11/1890
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης του Βόλου.
Τόμος: 6, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-228-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 29/11/1890
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας καυσόξυλων
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 22.000 οκάδων καυσόξυλων για τα δημοτικά σχολεία και το Δημαρχείο. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 6, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-229-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή θρανίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων (Νηπιαγωγείο) και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 108 δρχ. Μειοδότης ο Χαράλαμπος Γεωργίου.
Τόμος: 6, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου (Νηπιαγωγείο)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-229-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο της θέσης Μπουρμπουλήθρα.
Τόμος: 6, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-230-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 4/12/1890
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-232-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από την ξηρά ή θάλασσα ζώων, εσφαγμένων ή μη.
Τόμος: 6, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-232-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων.
Τόμος: 6, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-233-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44,90 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44,90 δρχ. για την πληρωμή των οδοιπορικών του κτηνιάτρου Ράιχαρδ.
Τόμος: 6, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράιχαρδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-233-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 24/12/1890
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 6, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-234-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων του στατήρος και του κοιλού.
Τόμος: 6, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-234-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά.
Τόμος: 6, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-235-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από την ξηρά ή θάλασσα ζώων, εσφαγμένων ή μη.
Τόμος: 6, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-235-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή των αρτεσιανών φρεάτων στη θέση Κιούπι και στα δύο Νηπιαγωγεία.
Τόμος: 6, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-235-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων