Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1891Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1891
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1891
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 15/1/1891
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από την ξηρά ζώων εσφαγμένων ή μη. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εσφαγμένων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων. Πλειοδότης ο Δημήτριος Κιτιλής.
Τόμος: 7, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-1-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αρτεσιανών φρεάτων. Μειοδότης ο Δημήτριος Χατζημιχαήλ.
Τόμος: 7, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημιχαήλ, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-2-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου.
Τόμος: 7, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-2-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης και μισθοδοσίας προσωπικού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης και μισθοδοσίας του προσωπικού συλλογής του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-2-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 30/1/1891
Πράξη: Αποδοχή προσφοράς ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Σοφοκλή Ευαγγέλου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και τελευταία επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 7, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-4-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1891 για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Βαΐτσης Σμπόρος.
Τόμος: 7, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμπόρος, Βαΐτσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-4-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 8/2/1891
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου στατήρος και κοιλού. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Βουρλογιάννης.
Τόμος: 7, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουρλογιάννης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-5-1

Πράξη: Εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 7, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-5-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για έξοδα νοσηλείας και απομόνωσης του πάσχοντα από ευλογιά Γουλιέλμου Φόρτη.
Τόμος: 7, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φόρτης, Γουλιέλμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-5-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου και σύσταση Επιτροπής για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 7, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Ζούλιας, Δημήτριος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-6-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 22/2/1891
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την μισθοδοσία του έτους 1891 του ωρολογοποιού, ο οποίος επιβλέπει το ρολόι της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-7-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1887.
Τόμος: 7, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-7-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των απολογισμών του Δήμου των ετών 1888, 1889 και 1890.
Τόμος: 7, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-8-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 1/3/1891
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για την μισθοδοσία του Αστυνόμου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-9-1

Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας, σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1891, ενώπιον του Υπουργείου των Εσωτερικών.
Τόμος: 7, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-9-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 7/3/1891
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη φωταψία των φανών της πόλης. Μειοδότης ο Αλέξιος Ματσιός.
Τόμος: 7, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-10-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την καθαριότητα και το κατάβρεγμα των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Αλέξιος Ματσιός.
Τόμος: 7, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-10-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Στέργιος Γαρυφάλλου.
Τόμος: 7, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρυφάλλου, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-10-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 160 δρχ. για την δίμηνη μισθοδοσία του δεύτερου φύλακα του πάσχοντα από τη νόσο της ευλογιάς Γουλιέλμου Φόρτη.
Τόμος: 7, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φόρτης, Γουλιέλμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 11/3/1891
Πράξη: Εκλογή Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Εκλογή Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού των Αγίων Θεοδώρων εντός του Φρουρίου, ο οποίος θα ανεγερθεί στο δωρηθέν οικόπεδο του Δημητρίου Γιαλόπουλου και εκλογή τριμελούς Επιτροπής για τη συλλογή εράνων υπέρ της ανέγερσης.
Τόμος: 7, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-12-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 28/3/1891
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-13-1

Πράξη: Διορισμός εργολάβου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Διορισμός του εργολάβου Νικόλαου Σαμαρά ως πραγματογνώμονα του Δήμου στην εκτίμηση του οικοπέδου της Αικατερίνης Βούλγαρη, το οποίο κατέλαβε η πλατεία στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
Βούλγαρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 85 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 85 δρχ. προς πληρωμή του ωρολογοποιού της πόλης Γρηγορίου Σταμπόγλου για την επιδιόρθωση του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμπόγλου, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-13-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.205,09 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.205,09 δρχ. για την αποπεράτωση διαφόρων δημοτικών έργων που εκκρεμούν.
Τόμος: 7, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-14-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 20/5/1891
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-16-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την αποπεράτωση του ναού των Αγίων Θεοδώρων. Μειοδότης ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-16-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-16-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του 1981 για την ενοικίαση της οικίας, η οποία δωρίστηκε από την Δημήτραινα Ζαγοριανή στο ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 7, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγοριανή, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-17-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα εκ μέρους του ναού του Αγίου Νικολάου, για την εκτίμηση του ρυμοτομημένου περίβολου του οικοπέδου της οικογένειας Τσακατούρη από την οδό της αποβάθρας.
Τόμος: 7, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Τσακατούρης, Ιωάννης Δ.
Τσακατούρης, Κυριαζής Δ.
Τσακατούρης, Ζ.
Τσακατούρης, Δημήτριος Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-17-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα εκ μέρους του ναού του Αγίου Νικολάου, για την εκτίμηση του οικοπέδου της Ελένης Μόσχου, το οποίο καταλαμβάνει η πλατεία του ναού.
Τόμος: 7, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Μόσχου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-17-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την καταστροφή των ακρίδων
Τόμος: 7, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-18-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 502,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 502,50 δρχ. ως αποζημίωση στην Αικατερίνη Βούλγαρη, λόγω της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της από την πλατεία στα Κισσιώτικα.
Τόμος: 7, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βούλγαρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-18-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 362 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 362 δρχ. για την πληρωμή του δικηγόρου Ηλία Φιλίππου.
Τόμος: 7, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλίππου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-19-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,65 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,65 δρχ. για την πληρωμή του χαρτοπώλη Αντωνίου Καραβατσέλου για την προμήθεια γραφικής ύλης στο Δημαρχείο και τα σχολεία κατά το έτος 1890.
Τόμος: 7, σελ. 21-22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-19-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 4/6/1891
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ζήση Παρθένη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση αγωγής του Κωνσταντίνου Λιβανού εναντίον του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-21-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-21-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 22/7/1891
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Φίλιππος Καρακίτης και Άγγελος Πατρώνης και του Νικολάου Σαμαρά στα δημοτικά οικόπεδα που κατέλαβαν οι Σοφία Βαρωνοπούλου και Κωνσταντίνος Τσουμάκης.
Τόμος: 7, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Καρακίτης, Φίλιππος
Πατρώνης, Άγγελος
Σαμαράς, Νικόλαος
Βαρωνοπούλου, Σοφία
Τσουμάκης, Κωνσταντίνος Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-23-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Γραμμένου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση του οικοπέδου του Κωνσταντίνου Ζαγκλίδη από την πλατεία στα Κισσιώτικα.
Τόμος: 7, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-23-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 62,50 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 62,50 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου της κατασκευής των αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 7, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-24-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του 1891.
Τόμος: 7, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-24-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 560 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 560 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων των δημοτικών εκλογών.
Τόμος: 7, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-25-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 610 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 610 δρχ. για την ανέγερση του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 7, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-26-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.487,20 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.487,20 δρχ. για την αποπληρωμή του έργου κατασκευής των υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-26-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 272 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 272 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς των δέντρων από τη Γεωργική Σχολή.
Τόμος: 7, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Γεωργική Σχολή Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-27-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 13/8/1891
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των απολογισμών του Δήμου των ετών 1888, 1889 και 1890.
Τόμος: 7, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-28-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 255,45 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 255,45 δρχ. για την πληρωμή του λογιστή του Δήμου "παρά τω Επαρχείω".
Τόμος: 7, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-28-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17 δρχ. για την πληρωμή του Αναστασίου Κωστόπουλου, εργολάβου της επισκευής του αρτεσιανού φρέατος του Γυμναστηρίου.
Τόμος: 7, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-29-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 13/9/1891
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων προς τη βασιλική οικογένεια.
Εισηγητής: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων προς τη βασιλική οικογένεια για το θάνατο της κόρης τους Δούκισσας Αλεξάνδρας.
Τόμος: 7, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξάνδρα, πριγκίπισσα, (1870 - 1891)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-30-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 23/9/1891
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. στον μηχανικό Ν. Φαράκλα, ο οποίος έλαβε μέρος στην παραλαβή του νεοανεγερθέντος ναού των Αγίων Θεοδώρων εντός του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαράκλας, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22 δρχ. προς πληρωμή του Δημόσιου Ταμία για τα προγράμματα και τις ταινίες των εκλογών του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Τόμος: 7, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για το γεύμα που δόθηκε με αφορμή την επέτειο της ένωσης του Βόλου με την Ελλάδα.
Τόμος: 7, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-32-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση αγωγής του Ιωάννη Γραμμένου εναντίον του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραμμένος, Ιωάννης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-32-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.906,15 δρχ.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.906,15 δρχ. για τα έξοδα τέλεσης μνημόσυνου υπέρ της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.
Τόμος: 7, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξάνδρα, Πριγκίπισσα, (1870 - 1891)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-32-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 27/9/1891
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1888.
Τόμος: 7, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-34-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Παππάς, Χρήστος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1889.
Τόμος: 7, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-34-1

Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων στον Α΄Δημαρχιακό Πάρεδρο.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων στον Α΄Δημαρχιακό Πάρεδρο Χρήστο Παππά και τον Β΄αστυνομεύοντα Δημαρχιακό Πάρεδρο Δημήτριο Δούκα, για τις υπηρεσίες τους υπέρ της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παππάς, Χρήστος
Δούκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-36-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 3/10/1891
Πράξη: Εκλογή του Γεωργίου Νικολαΐδη ως Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Νικολαΐδη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Νικολάου Παπαδήμα ως Πρωτοκολλητή.
Τόμος: 7, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδήμας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-39-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 7/10/1891
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 366,55 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 366,55 δρχ. για έξοδα της προηγούμενης δημοτικής αρχής βάσει του προϋπολογισμού.
Τόμος: 7, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-41-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.700 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.700 δρχ. για τον καλλωπισμό των πλατειών και των οδών, τις δενδροφυτεύσεις και την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή του βοηθού της Δημαρχίας και του λογιστή από 1/10 έως 31/12/1891.
Τόμος: 7, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.490 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.490 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας του Γραμματέα της Αστυνομίας και τεσσάρων βοηθών.
Τόμος: 7, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-43-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 10/10/1891
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας του καθηγητή των ελληνικών τάξεων του Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 7, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-44-1

Πράξη: Μισθοδοσία του γιατρού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Αύξηση της μισθοδοσίας του γιατρού του Δήμου αλλά με σχετική απόφαση στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 7, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-44-2

Πράξη: Εκλογή Επιτροπών.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπών επί του καλλωπισμού, της καθαριότητας, του φωτισμού, των αγαθοεργιών, των εκκλησιαστικών και δημοτικών κτημάτων και της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 7, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-45-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 17/10/1891
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 48 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-46-6

Πράξη: Επέκταση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Επέκταση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και των χλωρών οπωρών για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 48 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-46-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 29/10/1891
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων και επί των μετρικών δικαιωμάτων στατήρος και κοιλού του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-52-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση τμήματος δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Λιβανός στη θέση Καρά Καπού ή Πλάτανος.
Τόμος: 7, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-52-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επίβλεψη διαφόρων δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Παπαδήμας, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Τσολάκης, Κωνσταντίνος
Γεωργίου, Αντώνιος
Κωστής, Ιωσήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-52-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων για το Δημαρχείο και τα Δημοτικά Σχολεία. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-52-2

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας για το έτος 1892. Αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων του ενοικιαστή και πρόβλεψη για την ταφή των απόρων.
Τόμος: 7, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-53-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 2/11/1891
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον πρϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον πρϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Κυριαζής, Δημήτριος
Δημητρίου, Κωνσταντίνος, (18..-1894)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-55-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον πρϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-56-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον πρϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1892 και έγκρισή του.
Τόμος: 7, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-57-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 11/11/1891
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου του έτους 1890 και σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των απολογισμών του ναού του Αγίου Νικολάου των ετών 1885 έως 1890.
Τόμος: 7, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Νικόλαος
Παπαδήμας, Νικόλαος
Τσολάκης, Κωνσταντίνος
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-59-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ. για έξοδα εκλογών Επαρχιακών Συμβούλων.
Τόμος: 7, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18 δρχ. για τέλη χαρτοσήμου εξόφλησης εντάλματος του Υπουργείου Οικονομικών και γραμματίου εκκλησιαστικών εξόδων.
Τόμος: 7, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-60-1

Πράξη: Αναίρεση απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Αναίρεση της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με τα έξοδα του μνημοσύνου της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.
Τόμος: 7, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξάνδρα, Πριγκίπισσα, (1870 - 1891)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-60-1

Πράξη: Διορισμός Επιθεωρητικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιθεωρητικής Επιτροπής στα σχολεία της Οθωμανικής Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Οθωμανική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-60-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 23/12/1891
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 19-28
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων επί των σφαγείων, των εισαγόμενων ζώων, των νωπών ιχθύων, των ωνίων και εμπορευμάτων, για την καθαριότητα και το φωτισμό της πόλης και για την ενοικίαση οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια, της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά και της νεκροφόρας άμαξας.
Τόμος: 7, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 262 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 262 δρχ. προς πληρωμή των εξόδων του μνημόσυνου υπέρ της Πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.
Τόμος: 7, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξάνδρα, Πριγκίπισσα, (1870 - 1891)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-62-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. ως αμοιβή στον επαρχιακό μηχανικό Αντώνιο Κωνσταντινίδη για την επίβλεψη των εργασιών στο ναό των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-63-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 207 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 207 δρχ. στο Επαρχιακό Ταμείο Βόλου ως εισφορά του Δήμου υπέρ της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.019 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.019 δρχ. στο Δημόσιο Ταμείο Βόλου, ως εισφορά του Δήμου υπέρ της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για το έτος 1892 υπέρ της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης "Ο Φάρος της Μακεδονίας".
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Εφημερίδες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφημερίδα "Ο Φάρος της Μακεδονίας"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της ανέγερσης λωβοκομείου (νοσοκομείου λεπρών) στο Μαραθώνα.
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μαραθώνας -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά εμβολίων υπέρ των κατοίκων της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Εκλογή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαντωνίου, Νικόλαος
Πράτος, Γεώργιος
Κατσογιάννης, Αριστείδης
Αναστασίου, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-64-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ. για την προμήθεια 50 φανών με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 213,90 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 213,90 δρχ. προς πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών και ενοικίου της Μαλβίνας Λαναρά, πρώην δασκάλας του Δημοτικού Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 7, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαναρά, Μαλβίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή του επιστάτη του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-65-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Νεκροταφείου.
Τόμος: 7, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
Καμηλάκης, Δημήτριος
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-66-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Ντόμπρου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Λιβανός στη θέση Καρά Καπού ή Πλάτανος.
Τόμος: 7, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντόμπρος, Νικόλαος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-66-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ανεγερθέντος προσωρινού ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ανεγερθέντος προσωρινού ναού της Μεταμόρφωσης. Τον έλεγχο του απολογισμού έκαναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Γκλαβάνης και Νικόλαος Ματσάγγος.
Τόμος: 7, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Ματσάγγος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-66-2

Πράξη: Συζήτηση και απόφαση για διατήρηση πλατείας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόφαση για διατήρηση της πλατείας που εικονίζεται στο τμήμα Ε΄ του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-67-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 30/12/1891
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου του έτους 1892 επί των ωνίων και εμπορευμάτων. Πλειοδότης ο Βασίλειος Χίος.
Τόμος: 7, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-69-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου του έτους 1892. Πλειοδότης ο Σπυρίδων Ευαγγέλου.
Τόμος: 7, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-70-1

Πράξη: Εκλογή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 7, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-70-1

Πράξη: Διορισμός δημοτικού εισπράκτορα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ζαφειρίου Χατζηβασίλη ως δημοτικού εισπράκτορα στη θέση του απολυθέντα Αθανασίου Βοδονάρα και καθορισμός της κατατιθέμενης από αυτόν εγγύησης στις 5.000 δρχ.
Τόμος: 7, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Ματσάγγος, Νικόλαος
Κυριακόπουλος, Κυριάκος
Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείρης
Βοδονάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-70-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων