Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1892Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1892
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1892
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 14/1/1892
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εσφαγμένων ή ζώντων ζώων και νωπών κρεάτων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Κρητικός.
Τόμος: 6, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-71-2

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1892.
Τόμος: 6, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-72-1

Πράξη: Αντικατάσταση Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού των Αγίων Θεοδώρων Γεωργίου Πράτου από τον Κυριάκο Κυριακόπουλο και του Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού του Αγίου Νικολάου Δημητρίου Καλαμίδα από τον Γεώργιο Κουτσογιάννη.
Τόμος: 6, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πράτος, Γεώργιος
Κυριακόπουλος, Κυριάκος
Καλαμίδας, Δημήτριος
Κουτσογιάννης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 14/2/1892
Πράξη: Διορισμός Δημοτικού Αστυνόμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή υποψηφίου για τη θέση του Δημοτικού Αστυνόμου Βόλου και διορισμός του Χριστόδουλου Χριστοδούλου.
Τόμος: 7, σελ. 75 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αστυνομία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδούλου, Χριστόδουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-73-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της Μητρόπολης.
Τόμος: 7, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-76-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για το φωτισμό της πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να διαπραγματευτεί με διάφορες εταιρείες προκειμένου να εγκατασταθεί στην πόλη φωταέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα.
Τόμος: 7, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9006-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. προς πληρωμή των οφειλόμενων για αγορά φαρμάκων από την πρώην Επιτροπή του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 7, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-76-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για τη μισθοδοσία της δημοτικής μαίας για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την κυλίνδρωση της επαρχιακής οδού με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Διορισμός της Επιθεωρητικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Διορισμός της Επιθεωρητικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων.
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Αλκιβιάδης
Σπυρίδης, Δημήτριος
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Ντόμπρου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβαν οι αδελφοί Ξένου.
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντόμπρος, Νικόλαος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ξένου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. ως αντίτιμο ενός ιστορικού άτλαντα "υπέρ της ανεξαρτησίας του ιερού αγώνα του 1821-1828".
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Αποζημίωση 162,90 δρχ. στο Δήμο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Αποζημίωση 162,90 δρχ. στο Δήμο από τον Κωνσταντίνο Λιβανό, για το τμήμα του δημοτικού οικοπέδου που έχει καταλάβει στη θέση Καρά Καπού ή Πλάτανος.
Τόμος: 7, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Φιλίππου Κουτρουβέλη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην αγωγή του Δημητρίου Χρήστου εναντίον του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κουτρουβέλης, Φίλιππος
Χρήστου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-77-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Φιλίππου Κουτρουβέλη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην αίτηση ανακοπής του Παναγιώτη Μοσχοβίδη εναντίον του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κουτρουβέλης, Φίλιππος
Μοσχοβίδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-78-1

Πράξη: Επιστροφή εγγύησης σε εργολάβο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Επιστροφή της εγγύησης στον εργολάβο της αποπεράτωσης του ναού των Αγίων Θεοδώρων, Χρήστο Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-78-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-78-2

Πράξη: Έλεγχος των απολογισμών του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Αδυναμία ελέγχου των απολογισμών του ναού του Αγίου Νικολάου των ετών 1885, 1886, 1887 και 1888 ελλείψει παραστατικών και δικαιολογητικών. Υποβολή αίτησης στη Νομαρχία για προσκόμιση στοιχείων.
Τόμος: 7, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-79-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την ονομασία των οδών της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδήμας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-79-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 27/3/1892
Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για ανάκληση της απόφασης σχετικά με την απόλυση του δημοτικού εισπράκτορα Αθανάσιου Βοδονάρα και αντικατάστασής του από τον Ζαφείριο Χατζηβασίλη επειδή ο δεύτερος δεν πληρεί τα προσόντα.
Τόμος: 7, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βοδονάρας, Αθανάσιος
Χατζηβασίλης, Ζαφείρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-81-2

Πράξη: Υποβολή του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Υποβολή του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων του έτους 1891 στους Δημοτικούς Συμβούλους Νικόλαο Παπαδήμα, Κωνσταντίνο Κασιμάτη και Κωνσταντίνο Τσολάκη για τον προέλεγχο.
Τόμος: 7, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-82-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Ντόμπρου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Αντώνιος Κοκώσης.
Τόμος: 7, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντόμπρος, Νικόλαος
Κοκώσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-82-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Μαγειράκου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβαν οι αδελφοί Ξένου.
Τόμος: 7, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκος, Δημήτριος
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ξένου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 870 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 870 δρχ. για τις εργασίες τοποθέτησης υδραντλίας στο φρέαρ της πλατείας της Μεταμόρφωσης για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.244,68 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.244,68 δρχ. προς πληρωμή των διαφόρων εργολάβων των δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την επισκευή και αντικατάσταση των φανών της πόλης με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 7, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την προμήθεια γεωγραφικών χαρτών στα Δημοτικά Σχολεία και 60 δρχ. για την αγορά μαυροπινάκων και έξοδα Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 7, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ. για εκτύπωση των βιβλίων του Επαρχιακού Συμβουλίου και τα έξοδα της εκλογής αυτού.
Τόμος: 7, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επαρχιακό Συμβούλιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή του αντίτιμου των ληξιαρχικών βιβλίων.
Τόμος: 7, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. για την πληρωμή δικαστικών εξόδων οφειλόμενων στην Αργυρώ Λουκίδου.
Τόμος: 7, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λουκίδου, Αργυρώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.480 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.480 δρχ. για την κατασκευή, συντήρηση και καθαριότητα εξήντα ουρητηρίων με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για την καταπολέμηση των αρουραίων.
Τόμος: 7, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την πληρωμή της αποζημίωσης του επισκευαστή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-84-1

Πράξη: Δωρεά μέρους των οφειλομένων, ύψους 833,35 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Δωρεά μέρους των οφειλομένων, ύψους 833,35 δρχ., στον Θεόδωρο Θεοδωρίδη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του έτους 1884.
Τόμος: 7, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρίδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-84-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. προς πληρωμή του εργολάβου του φωτισμού Αλέξιου Ματσιού, λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
Τόμος: 7, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσιός, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-85-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του οικοπέδου της αγοράς.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του οικοπέδου της αγοράς στο Α΄ τμήμα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-85-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 18/5/1892
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για κατασκευή ενίσχυσης περιτειχίσματος και μικρής δεξαμενής στον Πυροσβεστικό Σταθμό στα Παλαιά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 350 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 7, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστικός Σταθμός Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-86-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για κατασκευή έξι αποχωρητηρίων στην παραλία και στα Παλαιά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 876,40 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης. Μειοδότης ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-87-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια εξήντα ουρητηρίων από χυτοσίδηρο. Μειοδότης ο Ηρακλής Πέρβελης.
Τόμος: 7, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πέρβελης, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-87-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανέγερση δύο επίστεγων στο λαχανοπάζαρο των Παλαιών και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.783 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης. Μειοδότης ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-87-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανασκευή του κτιστού και σωληνωτού υδραγωγείου στα Παλαιά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.605 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 7, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-87-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την αποπεράτωση του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 7, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-87-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 827,73 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 827,73 δρχ. για έξοδα δενδροφυτεύσεων.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για την ανασκευή του ικριώματος της απορροφητικής αντλίας και τον καθαρισμό της δεξαμενής στην πλατεία Στρατώνων.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για έξοδα βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140,30 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140,30 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της ονομαστικής εορτής του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.650 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.650 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας και του ενοικίου της δασκάλας Ασπασίας Νικολαΐδου.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδου, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων του έτους 1891.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων του έτους 1892.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Πράξη: Εκλογή Εκκλησιαστικών Συμβουλίων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Εκλογή Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των ναών των Αγίων Θεοδώρων και της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 7, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-88-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 26/5/1892
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με αποζημίωση ιδιωτών.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης των αδελφών Παπαγεωργίου για τη ρυμοτομία της οικίας τους. Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 7, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Κωστής, Ιωσήφ
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-89-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με αποζημίωση ιδιώτη.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης της Ειρήνης, χήρας Νικ. Κοτοπούλη, το οικόπεδο της οποίας καταλαμβάνεται από την πλατεία του Αγίου Νικολάου. Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 7, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπούλη, Ειρήνη
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Κωστής, Ιωσήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-90-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την ανεύρεση οικήματος για τις "κοινές γυναίκες" με τη βοήθεια του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-90-1

Πράξη: Δωρεά 80 οθωμανικών λιρών στο ναό Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Δωρεά 80 οθωμανικών λιρών στο ναό των Αγίων Θεοδώρων από την Αναστασία Δημητρίου, χήρα Τσάμη.
Τόμος: 7, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος) -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμη, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-91-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 11/6/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.699 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.699 δρχ. υπέρ του Δημόσιου Ταμείου, ως εισφορά του Δήμου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο των ετών 1888, 1889 και 1890.
Τόμος: 7, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολέτος, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχιακό Συμβούλιο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-92-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανύψωση και τον στεγασμό των περιτειχισμάτων για την τοποθέτηση υδραντλίας στο φρέαρ της πλατείας της Μεταμόρφωσης. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 7, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-92-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. υπέρ των Επαρχιακών Συμβούλων του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επαρχιακό Συμβούλιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-92-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10 δρχ. για την πληρωμή του Στυλιανού Δημητράκου, κήρυκα της κλήρωσης των στρατεύσιμων του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-92-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ. στον επαρχιακό μηχανικό Αντώνιο Κωνσταντινίδη για τις εργασίες του στο ναό των Αγίων Θεοδώρων και της κρήνης στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-92-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της οικίας της Δημήτραινας Ζαγοριανής, την οποία δώρησε στο ναό του Αγίου Νικολάου. Πλειοδότης ο Ασημάκης Λουκάς.
Τόμος: 7, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγοριανή, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-93-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμόρφωσης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμόρφωσης για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-93-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 1891 σε αυτόν του 1892, ύψους 10.244,68 δρχ., στον εργολάβο δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. στον Αλέξιο Ματσιό για επισκευή και μεταφορά εκλογικών ειδών των δημοτικών εκλογών της 7/7/1891.
Τόμος: 7, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ. για την αντιγραφή σε πέντε αντίτυπα του σχεδίου της πόλης, ώστε να διαπραγματευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο το φωτισμό της πόλης με φωταέριο.
Τόμος: 7, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-93-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ. για επισκευή και επιδιόρθωση του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 7, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά είκοσι αντιτύπων του συγγράματος " Η ερμηνεία του Ποινικής Διατιμήσεως".
Τόμος: 7, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-94-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Δεληγιάννης.
Τόμος: 7, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-94-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Μαγειράκου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Σαδιά Χασάν Αγάς.
Τόμος: 7, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκος, Δημήτριος
Χασάν Σαδιά Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-94-1

Πράξη: Εισαγωγή της αναφοράς του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της αναφοράς του μηχανικού του Δήμου και της Επιτροπής σχετικά με το θέμα των "κοινών γυναικών" και του οικοπέδου των αδελφών Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-94-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 5/8/1892
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 69-71
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τα εξής δημοτικά έργα: 1) της αποπεράτωσης του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, 2) της ανέγερσης δύο επίστεγων στο λαχανοπάζαρο στα Παλαιά και 3) της ανασκευής του κτιστού υδραγωγείου στο Φρούριο.
Τόμος: 7, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Δημοτική Αγορά Βόλου
Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,65 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,65 δρχ. για την πληρωμή του Αντωνίου Καραβατσέλου, για την αγορά ληξιαρχικών βιβλίων και γραφικής ύλης.
Τόμος: 7, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για τη διατήρηση της δενδροφυτείας.
Τόμος: 7, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-95-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Εμμανουήλ Μωραΐτης.
Τόμος: 7, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Μωραΐτης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-95-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Κόττα ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Αλή Χατζή Σελήμ.
Τόμος: 7, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
Αλή Χατζή Σελήμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-95-1

Πράξη: Απομάκρυνση χαλκουργείων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Απομάκρυνση των χαλκουργείων από τις γύρω συνοικίες της πόλης και μεταστάθμευσή τους στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-96-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 10/8/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.525 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.525 δρχ. για τη συμπλήρωση του ποσού των 10.000 δρχ., ως αποζημίωση στον Κωνσταντίνο Ζαγγλίδη, λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την πλατεία στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-96-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Μαγειράκου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Γεώργιος Πανταζόπουλος.
Τόμος: 7, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκος, Δημήτριος
Πανταζόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-97-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 14/8/1892
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για μια τριετία από την αρχή του 1893 επί των εισαγόμενων ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-98-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για μια τριετία από την αρχή του 1893 επί των εισαγόμενων αλεύρων και δημητριακών.
Τόμος: 7, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-98-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το έτος 1893 επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων και επί του στατήρος και κοιλού.
Τόμος: 7, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-98-1

Πράξη: Ενοικίαση νεκροφόρας άμαξας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης για το έτος 1893 της νεκροφόρας άμαξας.
Τόμος: 7, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Θεματική επικεφαλίδα ως ΘέμαΝεκροφόρες (Οχήματα)
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-98-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς πληρωμή του πληρεξούσιου δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-98-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 4/8/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 732,25 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 732,25 δρχ. προς πληρωμή στο Επαρχιακό Ταμείο Βόλου, για την εξόφληση της οφειλής του Δήμου, προερχόμενης από την κατασκευή των υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επαρχιακό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-99-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο σύγγραμμα "Ο Δήμαρχος".
Τόμος: 7, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κυριαζής, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-99-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Αποδοχή πληρωμής του Αλή Χατζή Σελήμ προς το Δήμο για την κατάληψη δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλή Χατζή Σελήμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-99-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. για έξοδα μετάβασης του Δημαρχιακού Παρέδρου, Ιωάννη Νικολέτου, στη Λάρισα.
Τόμος: 7, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολέτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-99-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικόλαου Ντόμπρου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφένδης.
Τόμος: 7, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
Ντόμπρος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-100-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 21/9/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην καταπολέμηση των αρουραίων.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Μνημόσυνο υπέρ της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των εξόδων του μνημόσυνου της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, ύψους 1.906,15 δρχ., στους δικαιούχους.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξάνδρα, πριγκίπισσα, (1870 - 1891)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας εκπαίδευσης για διορισμό δύο δασκάλων στο 1ο και 2ο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για έργα στο ναό Μεταμορφώσεως. Μειοδότης ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου στην θέση Μπουρμπουλήθρα. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαμαράς.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Απόρριψη αξίωσης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Απόρριψη αξίωσης για αποζημίωση στους Ζαφείριο Χατζηβασίλη, Δημήτριο Ζάρκαδο και Κωνσταντίνο Καϊόπουλο, λόγω της ρυμοτομίας της αποθήκης τους στην οδό αποβάθρας.
Τόμος: 7, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
Ζάρκαδος, Νικόλαος
Καϊόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-101-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Διορισμός του Σ. Ξαντά ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφένδης.
Τόμος: 7, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
Ξαντάς, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-102-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 5/10/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.141,17 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.141,17 δρχ. προς πληρωμή του Θεοφάνη Πετρόχειλου, εργολάβου της πλακόστρωσης της εθνικής οδού και οδού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 7, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-102-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1890.
Τόμος: 7, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-102-2

Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής πρόσθετου λιμενικού φόρου.
Τόμος: 7, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-103-1

Πράξη: Αγορά ακινήτου από το Δήμο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για διαπραγμάτευση με τον Αντώνιο Καραβατσέλο της αγοράς της οικίας του με τα παράρτήματα της, έως το ποσό των 5.500 δρχ.
Τόμος: 7, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-103-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Συναίνεση πληρωμής από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δερβίς Βέη Μαχμούτ Εφένδη 88,20 δρχ., ως αποζημίωση στο Δήμο λόγω κατάληψης δημοτικού οικοπέδου.
Τόμος: 7, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-103-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 8,9/10/1892
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου στον Δημήτριο Πρελορέντζο, του οποίου το πρόσθετο δωμάτιο της οικίας του χρησιμοποιείται ως 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 7, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρελορέντζος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-104-1

Πράξη: Συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 106 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-104-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 22/10/1892
Πράξη: Συμπαράσταση του Δ.Σ. σε υπόθεση Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Έγγραφο υπογεγραμμένο από 10 Δημοτικούς Συμβούλους, το οποίο εκφράζει τη λύπη του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσβολή και αδικία στην οποία προέβη ο Αστυνόμος Βόλου στην μητέρα του Δημοτικού Συμβούλου Δερβίς Βέη ενάντια στις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Επιφύλαξη του Δημάρχου για έρευνα του ζητήματος.
Τόμος: 7, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσουλμάνοι
Βόλος -- Αστυνομία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-107-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105,92 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105,92 δρχ. για πρόσθετες εργασίες στην ανέγερση του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. προς πληρωμή των εξόδων μετάβασης του μηχανικού του Δήμου για εξέταση του ύδατος της πηγής Καλιακούδας.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Αγορά ακινήτου από το Δήμο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς της οικίας του Αντωνίου Καραβατσέλου και χορηγία της σχετικής πίστωσης 5.500 δρχ.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου στη θέση Ζευγάρια που κατέλαβε ο Άγγελος Πατρώνης.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Πατρώνης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,30 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,30 δρχ. προς πληρωμή οδοιπορικών του Διευθυντή της Νομαρχίας Λάρισας Δ. Τροχάννη, για την παραλαβή του έργου των υπονόμων στη συνοικία του Φρουρίου και στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τροχάννης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Ονομασία των οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Ονομασία των οδών και πλατειών της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας εκπαίδευσης για σύσταση Δημοτικού Σχολείου στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα της υπόθεσης του Δήμου κατά του Αργύριου Διδίκα, διαδόχου των δικαιωμάτων της Φατμέ Ζεχρά Χανούμ.
Τόμος: 7, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διδίκας, Αργύριος
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-108-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 29/10/1892
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το περιτείχισμα φρέατος στην πλατεία Μεταμορφώσεως προς δημιουργία υδραντλίας.
Τόμος: 7, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-109-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής αποζημίωσης από το Δήμο προς τον Κ. Ζαγγλίδη λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από την πλατεία στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-109-1

Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού ναού του Αγίου Νικολάου για τα έτη 1885 έως 1888.
Τόμος: 7, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-109-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 17/11/1892
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το περιτείχισμα φρέατος στην πλατεία Μεταμορφώσεως προς δημιουργία υδραντλίας και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 111,36 δρχ. για τη δαπάνη. Μειοδότης ο Αν. Πίσπας.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πίσπας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση των οδών της σιταγοράς και κάποιων δημοτικών οδών της συνοικίας Παλαιών και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Ευστάθιου Ιατρίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Μανούση στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Σκυργιάννη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του οικοπέδου στη θέση Ζευγάρια, ιδιοκτησίας της Προνομιούχου Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας, πρώην Γ. Παγώνη, το οποίο κατέλαβε η πλατεία.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
Παγώνης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. προς πληρωμή οδοιπορικών του Διευθυντή της Νομαρχίας Λάρισας Δ. Τροχάννη, για την παραλαβή του έργου των υπονόμων στη συνοικία του Φρουρίου και στα Παλαιά από τον εργολάβο Κ. Κοκκίνη.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τροχάννης, Δημήτριος
Κοκκίνης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. προς πληρωμή οδοιπορικών του μηχανικού Αντωνίου Κωνσταντινίδη, για την παραλαβή του έργου των υπονόμων στη συνοικία του Φρουρίου και στα Παλαιά από τους εργολάβους Κ. Κοκκίνη και Θεοφάνη Πετρόχειλο.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Κοκκίνης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για κατασκευή πίδακος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου λόγω "εξωραϊσμού και υγείας της πόλης".
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για εργασίες εύρεσης πόσιμου ύδατος στις υπώρειες του Σαρακηνού.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Παγούδη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου στη θέση Ζευγάρια που κατέλαβε ο Ρήγα Κραντάς.
Τόμος: 7, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγούδης, Ιωάννης
Κραντάς, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την αγορά καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία θηλέων στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-112-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 2/12/1892
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Νικολάου Σακελλαρίδη ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Κωνσταντίνου Ζαγγλίδη στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-112-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση των οδών της σιταγοράς και κάποιων δημοτικών οδών της συνοικίας Παλαιών. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαμαράς.
Τόμος: 7, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-112-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-112-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή πινακίδων για τις οδούς και τους αριθμούς των οικοδομών της πόλης. Μειοδότης ο Θ. Κουδούνας.
Τόμος: 7, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουδούνας, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ. για προμήθεια 50 φανών με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-113-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αποζημίωσης, ύψους 2.410 δρχ., από τους αδελφούς Ξένου για το οικόπεδο, το οποίο κατέλαβαν στην παραλία.
Τόμος: 7, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ξένου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.733,45 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.733,45 δρχ. προς πληρωμή του εργολάβου Μηνά Μαγγασιανού για τη συμπληρωματική εργασία ανασκευής και επισκευής του υδραγωγείου στη συνοικία Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα διακήρυξης για το φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-113-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων