Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1893Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1893
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1893
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 8/1/1893
Πράξη: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του επιστάτη της είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού της πόλης για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 18.000 οκάδων καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία και το Δημαρχείο.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ζώντων ή εσφαγμένων ζώων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20,50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20,50 δρχ. για αντίτυπα συλλογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων τα οποία κατέλαβαν οι Δημ. Αγλαΐνης, Ιω. Σαπουνάς και Γ. Σουΐπας στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Αγλαΐνης, Δημήτριος
Σαπουνάς, Ιωάννης
Σουΐπας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-114-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως αμοιβή στους ποιμένες αδελφούς Αλαμανιώτη για την μάχη που έδωσαν με τον ληστή Πανταζή.
Τόμος: 7, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ληστές και κλέφτες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλαμανιώτης, Γεώργιος
Πανταζής
Αλαμανιώτης, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αμοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη, ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον Αργ. Διδίκα, ως αποδέκτη των δικαιωμάτων της Φατμέ Χανούμ Ζεχρά.
Τόμος: 7, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Φατμέ Χανούμ Ζεχρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την επισκευή των υπαρχόντων φανών και κατασκευή νέων.
Τόμος: 7, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-115-1

Πράξη: Διορισμός μελών Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Διορισμός των Δημ. Τσοποτού και Ιω. Σαράτση ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Σαράτσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-115-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 12/1/1893
Πράξη: Συζήτηση για τη ρυμοτομία.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με θέματα ρυμοτομίας στη θέση Καρά Καπού.
Τόμος: 7, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κυριαζής, Δημήτριος
Δημητρίου, Κωνσταντίνος, (18..-1894)
Τσολάκης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-116-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς του εργολάβου.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς του εργολάβου Νικ. Σαμαρά για επιχωμάτωση της οδού σιταγοράς.
Τόμος: 7, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-116-1

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και επιφύλαξη για έγκριση.
Τόμος: 7, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-116-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 22/1/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του 1893. Πλειοδότης ο Δ. Παπασταθόπουλος.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταθόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση της οδού σιταγοράς και άλλων δημοτικών οδών της συνοικίας των Παλαιών επ' ονόματι του Ιω. Στεργίου.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Φωταέριο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης του Σπ. Κριτσιλή περί φωτισμού με φωταέριο της πόλης αντί 4 λεπτών την ώρα ανά φανό.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των "παθόντων ναυτών κατά τας τελευταίας τραγικάς τρικυμίας" και σύσταση Επιτροπής για τη διανομή των βοηθημάτων.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση μιας νεκροφόρας άμαξας. Πλειοδότης ο Ιω. Χρόνης.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. προς τον δημοτικό εισπράκτορα για την εξόφληση τελών χαρτοσήμου.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής 175 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής 175 δρχ. από τον Άγγελο Πατρώνη, λόγω της κατάληψης από αυτόν δημοτικού οικοπέδου.
Τόμος: 7, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-117-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 1/2/1893
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των σεισμοπαθών της Ζακύνθου.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ζάκυνθος -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ευστ. Ιατρίδου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Κ. Λιβανού στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής περιτειχίσματος.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής περιτειχίσματος μετά σιδηρών κιγκλιδωμάτων στη βορειανατολική πλευρά της πλατείας του Αγίου Νικολάου με δημοπρασία και πίστωση 1.500 δρχ. από τον προϋπολογισμό του ναού για την εκτέλεση του έργου.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.800 δρχ. για την οδοστρωσία με μάρμαρα και σκύρα.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση του αναπληρωτή του νομομηχανικού λόγω επίβλεψης δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων των δημοτικών κτημάτων.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδήμος, Νικόλαος
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Διορισμός των Ζ. Παπαδήμου και Εμ. Μωραϊτίδη ως πραγματογνωμόνων του Δήμου προς εκτίμηση των αγροτικών ζημιών που υπέστησαν οι κάτοικοι στην περιφέρεια του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδήμος, Ζήσης
Μωραΐτης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-118-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 2/3/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση της οδού της σιταγοράς και άλλων δημοτικών οδών της συνοικίας των Παλαιών επ' ονόματι του Νικ. Σαμαρά.
Τόμος: 7, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-119-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή μαρμάρινων διαζωμάτων επί της διαστραύρωσης της οδού Ερμού και Εθνικής οδού επ΄ονόματι του Μηνά Μαγγασιανού.
Τόμος: 7, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-119-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την οδόστρωση με μάρμαρα και σκύρα των εγκαρσίων στενωπών της πόλης επ΄ονόματι του Μηνά Μαγγασιανού.
Τόμος: 7, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-119-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής περιτειχίσματος.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής περιτειχίσματος μετά σιδηρών κιγκλιδωμάτων στη βορειανατολική πλευρά της πλατείας του Αγίου Νικολάου επ΄ονόματι του Μηνά Μαγγασιανού.
Τόμος: 7, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-119-1

Πράξη: Διορισμός πργματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιω. Στεργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων που κατελήφθησαν από τους Ν. Καϊσλή και Ελένη Παπανδρέου. Διορισμός του Ιω. Σκυργιάννη ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση του ρυμοτομούμενου κτήματος του Χρ. Κουτσορόδη.
Τόμος: 7, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργίου, Ιωάννης
Σκυργιάννης, Ιωάννης
Καϊσλής, Νικόλαος
Παπανδρέου, Ελένη
Κουτσορόδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-119-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμόρφωσης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως του έτους 1893.
Τόμος: 7, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-120-1

Πράξη: Συζήτηση για τη ρυμοτομία.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη ρυμοτομία και το σχεδιασμό της περιοχής από την αποβάθρα έως το Σαρακηνό.
Τόμος: 7, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-120-1

Πράξη: Φωταέριο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Σπ. Κριτσιλή για το φωτισμό της πόλης με φωταέριο.
Τόμος: 7, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-120-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 6/3/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου του 1893. Πλειοδότης ο Ν. Δεληκούρας.
Τόμος: 7, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληκούρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.800 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.800 δρχ. για αποζημίωση και δικαστικά έξοδα υπέρ του Κ. Ζαγκλίδη λόγω κατάληψης οικοπέδου του από το Δήμο.
Τόμος: 7, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για αγορά οικοπέδου προς εγκατάσταση εργοστασίου φωταερίου και κατασκευή κρηπιδώματος προς το μέρος της θάλασσας.
Τόμος: 7, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-121-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απ. Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Θωμάς Τζώης.
Τόμος: 7, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Τζώης, Θωμάς Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-121-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση σε οδό της πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση της εικοσαμέτρου οδού της πόλης σε 12 μέτρα, έως την οικία του ιατρού Βαρλαμίδη.
Τόμος: 7, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-121-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 13/3/1893
Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης (στα τμήματα 5 και 6) για την εγκατάσταση του εργοστασίου φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-122-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ενοικιαστή του δημοτικού φορου επί των εισαγόμενων ζώων του 1892 Νικ. Κρητικού για δωρεά του χρέους.
Τόμος: 7, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-122-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 8/4/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή υπονόμων σε τρεις οδούς της πόλης επ΄ονόματι του Ιω. Κόττα.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. προς το Δ/ντη της Νομαρχίας Δ. Τροχάννη για οδοιπορικά έξοδα.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τροχάννης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δ. Μαγειράκου ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Δημ. Καπετανόπουλος.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκος, Δημήτριος
Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά ενός καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Έγκριση της εκτίμησης πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτίμησης πραγματογνώμονα σχετικά με την αποζημίωση προς το Δήμο από το Δ. Αγλαΐνη, ο οποίος κατέλαβε δημοτικό οικόπεδο
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγλαΐνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του 1892 του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάς.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση της δωρεάς της χήρας Χ. Τσάμη για την αγιογράφηση του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμη, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.356,51 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.356,51 δρχ. προς τον εργολάβο Νικ. Σαμάρα για την αποπεράτωση του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.797,55 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.797,55 δρχ. για επιστροφή δεκάτων στους εργολάβους διαφόρων δημοτικών έργων Χρ. Παπαγεωργίου και Μ. Μαγγασιανό.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 21.204,69 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 21.204,69 δρχ. για την πληρωμή των εργολάβων διαφόρων δημοτικών έργων Μ. Μαγγασιανό, Νικ. Σαμαρά, Ηρ. Πέρβελη, Θ. Κουδούνα και Αν. Πίσπα.
Τόμος: 7, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
Πίσπας, Αναστάσιος
Πέρβελης, Ηρακλής
Κουδούνας, Θεόδωρος
Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-123-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 3/5/1893
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή άμβωνος και άλλες εργασίες στο ναό των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-124-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.719,25 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.719,25 δρχ. για την αποζημίωση της Προνομιούχου Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας λόγω κατάληψης από το Δήμο οικοπέδου της στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Απόφαση για εκτίμηση ρυμοτομούμενης οικίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτίμηση ρυμοτομούμενης οικίας της Ζαφείρους Χρ. Κουτσορόδη.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσορόδη, Ζαφείρω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Θ. Μέρλιου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Αν. Μαρίνος στη θέση Χασάν Αγά Πηγάδι.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μέρλιος, Θωμάς
Μαρίνος, Αν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 85,50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 85,50 δρχ. για την πληρωμή χαρτοσήμου επί της υπόθεσης του Δήμου κατά του Κ. Ζαγγλίδη.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του Ιω. Μπέμπου για την εκτύπωση των πρωτοκόλλων των ετοιμόρροπων οικιών.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπέμπος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. προς τον Διευθυντή της Νομαρχίας Δ. Τροχάννη για οδοιπορικά έξοδα.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τροχάννης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Πράξη: Έλεγχος των απολογισμών του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έλεγχος των απολογισμών του ναού Αγίου Νικολάου των ετών 1885, 1886, 1887 και 1888 και καταλογισμός ευθυνών στον Δ. Καμηλάκη ως μη δεόντως δικαιολογημένων.
Τόμος: 7, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 4/5/1893
Πράξη: Έγκριση της ενοικίασης παλαιών σιδηροσωλήνων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης των παλαιών σιδηροσωλήνων των αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 7, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-126-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ν. Παπαντωνίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Μαχμούτ Χατζή Μέτσο.
Τόμος: 7, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαντωνίου, Νικόλαος
Μαχμούτ Χατζή Μέτσο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-126-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1891.
Τόμος: 7, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-126-1

Πράξη: Τροποποίηση του τμήματος Δ΄ του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του τμήματος Δ΄ του σχεδίου πόλης για την πλατεία Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-126-1

Πράξη: Έγκριση του σχεδίου ανέγερσης του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση του σχεδίου ανέγερσης του ναού της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 7, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κυριακόπουλος, Κυριάκος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-126-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 31/5/1893
Πράξη: Αλλαγή μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Αλλαγή των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων λόγω κακής διαχείρισης.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Σαδίκ Χασάν.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Σαδίκ Χασάν
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Αποδοχή εκτίμησης για καταληφθέντα οικόπεδα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Αποδοχή εκτίμησης για καταληφθέντα οικόπεδα από τους Άγγ. Πατρώνη και Ν. Καϊσλή.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Άγγελος
Καϊσλής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ. για την αποπληρωμή του καταβρεκτηρίου και λοιπών εξόδων.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15 δρχ. για την προμήθεια βιβλίων χρήσιμων στο Δημαρχείο.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιω. Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιω. Λαναρά, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαναράς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση οικοπέδου του Δερβίς Βέη Μαχμούτ Εφέντη λόγω τροποποίησης του σχεδίου πόλης για την κατασκευή του εργοστασίου Φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-127-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 14/6/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή άμβωνος και άλλες εργασίες στο ναό των Αγίων Θεοδώρων επ΄ονόματι του Δ. Καραγεωργόπουλου.
Τόμος: 7, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-128-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-128-1

Πράξη: Μεταφορά από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Μεταφορά από τον προϋπολογισμό του 1892 πίστωσης 5.330 δρχ. για την επιχωμάτωση της οδού σιταγοράς.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. για την αποζημίωση του επαρχιακού μηχανικού Αντ. Κωνσταντινίδη για τη σύνταξη πινάκων υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την αποζημίωση της Ζ. Κουτσορόδη, λόγω κατάληψης οικοπέδου της από το Δήμο.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσορόδη, Ζαφείρω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 73 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 73 δρχ. για την πληρωμή τριών πλαστιγγών και ορειχάλκινων σταθμών.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120 δρχ. για τα μέλη της Επιτροπής του Υπουργείου, η οποία εξέτασε τις μαθήτριες του Ελληνικού Σχολείου στο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση οικοπέδου της Σοφίας Κωστοπούλου στη θέση Ζευγάρια.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κωστοπούλου, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Διορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιτροπής για την εξέταση του τιμολογίου του λιμενικού φόρου για το 1894.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Νικόλαος
Δημητρίου, Κωνσταντίνος, (18..-1894)
Ματσάγγος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.999,47 δρχ.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.999,47 δρχ. στον εργολάβο Μ. Μαγγασιανό για την κατασκευή πήλινων υδροσωλήνων στο υδραγωγείο του Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Ευστ. Παπαευσταθίου από το ενοίκιο του δημοτικού οικοπέδου στην πλατεία Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 7, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 17/6/1893
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Νικολέτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση και παράκληση προς το Δήμαρχο για λήψη μέτρων συμφώνων προς το νόμο για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, κατόπιν παραπόνων "εκ μέρους των φορολογούμενων καταπιεζομένων".
Τόμος: 7, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-130-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιω. Κόττα και Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση καταληφθέντων δημοτικών οικοπέδων από τους Μουφτή Χαμίτ Ισμαήλ και Αθ. Κωστή αντίστοιχα.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κόττας, Ιωάννης
Μουφτή Χαμίτ Ισμαήλ
Κωστής, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. προς τον Διευθυντή της Νομαρχίας Δ. Τροχάννη για οδοιπορικά έξοδα.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τροχάννης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικίας του Αγίου Νικολάου στη θέση Χασάν Αγά Πηγάδι.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.898 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.898 δρχ. για την κατασκευή υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του ναού του Αγίου Νικολάου σχετικά με το διορισμό του Κων. Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου, προς εκτίμηση του υπό της πλατείας του ναού καταληφθέντος οικοπέδου της Ειρήνης, χήρας Ν. Κωστοπούλου.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ειρήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το 1893.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.176 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.176 δρχ. προς πληρωμή του Μ. Μαγγασιανού, εργολάβου της κατασκευής μαρμάρινων διαζωμάτων στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Δημητριάδος (ή Εθνικής οδού).
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.300 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.300 δρχ. για την πληρωμή των συμβολαιογραφικών εξόδων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Σπ. Κριτσιλή για το φωταέριο.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στο Ε΄τμήμα.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Διορισμός ερανικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Διορισμός ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Εμποροπανήγυρη.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Απόφαση για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή του μηχανικού Ν. Δημάδη για την εκπόνηση του σχεδιαγράμματος του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδης, Νικόλαος Κ., (18..-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της μαθήτριας Δήμητρας Μαγουλάκη, για την κατάταξή της ως μαθήτριας στο Αρσάκειο των Αθηνών.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάκη, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.600 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.600 δρχ. για την εκτέλεση της τροποποίησης των δύο επίστεγων της Λαχαναγοράς στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-131-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 13/8/1893
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα της πόλης και διορισμό δύο ακόμη μελών στη σχετική Επιτροπή.
Τόμος: 7, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-132-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικίας του Αγίου Νικολάου στη θέση Χασάν Αγά Πηγάδι.
Τόμος: 7, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-132-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 58.65 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 58.65 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο του Αγίου Νικολάου για την πληρωμή καθυστερούμενων φόρων προς το Δημόσιο.
Τόμος: 7, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-132-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 600 δρχ. προς συντήρηση και διατροφή των έκθετων βρεφών.
Τόμος: 7, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-132-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.261 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.261 δρχ. υπέρ της Αστυνομίας.
Τόμος: 7, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-132-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 23/8/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση φωτισμού και καθαριότητας της συνοικίας των Παλαιών, λόγω θανάτου του Α. Ματσού που είχε τη σχετική εργολαβία για το 1893.
Τόμος: 7, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-133-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 31/8/1893
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 42.280 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 42.280 δρχ. για τη συντήρηση της Δημοτικής Αστυνομίας του έτους 1893 και το ενοίκιο και φωτισμό της Χωροφυλακής.
Τόμος: 7, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-133-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των σεισμοπαθών της Θήβας.
Τόμος: 7, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θήβα -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-133-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 114 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 114 δρχ. για διεύρυνση των πεζοδρομίων των οδών Αργοναυτών, Ιάσονος και Ηπείρου.
Τόμος: 7, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-133-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ. προς τον επαρχιακό μηχανικό Αντ. Κωνσταντινίδη για επίβλεψη εργασιών υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-133-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300 δρχ. για κατεδάφιση ετοιμόρροπων οικιών στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-134-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας του απολογισμού του Δήμου για το 1892.
Τόμος: 7, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-134-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 9/8/1893
Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Επικύρωση της απόφασης Νομαρχίας Λάρισας για έγκριση απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για τα έτη 1885, 1886, 1887 και 1888.
Τόμος: 7, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-135-1

Πράξη: Διορισμός ελεγκτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Διορισμός ελεγκτικής Επιτροπής απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου των ετών 1889, 1890.
Τόμος: 7, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-135-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 15/9/1893
Πράξη: Αναβολή της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το 1894.
Τόμος: 7, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-136-1

Πράξη: Έγκριση διαχείρισης δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση της διαχείρισης του πρώην δημοτικού εισπράκτορα Αθ. Βοδονάρα για την κατασκευή πεζοδρομίων και υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βοδονάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-136-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του πυρόπληκτου Ιω. Μιχαλόπουλου.
Τόμος: 7, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχαλόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-136-1

Πράξη: Επιβολή πρόσθετου λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Επιβολή πρόσθετου λιμενικού φόρου επί των προϊόντων, υπέρ έργων στο λιμάνι του Βόλου διάρκειας μιας δεκαετίας από 1/1/1894.
Τόμος: 7, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-136-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 20-21/9/1893
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50 δρχ. για την αμοιβή των ιατρών Χρ. Βαρλαμίδη και Ιω. Ριζόπουλου, που μετέβησαν στο Δήμο Ιωλκού για να χαρακτηρίσουν τη νόσο που μαστίζει τον γείτονα Δήμο.
Τόμος: 7, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρλαμίδης, Χρήστος
Ριζόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-137-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση δύο οικιών του Δήμου (πρώην Αντ. Καραβατσέλου).
Τόμος: 7, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-137-1

Πράξη: Επιβολή των δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Επιβολή των δικαιωμάτων του Δήμου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο και επί του στατήρος και κοιλού.
Τόμος: 7, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-137-1

Πράξη: Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-137-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 22/9/1893
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ευστ. Ιατρίδου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Κ. Λιβανού στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 7, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-138-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου του έτους 1894.
Τόμος: 7, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-138-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων του έτους 1894.
Τόμος: 7, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-138-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως του έτους 1894.
Τόμος: 7, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-138-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 330 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 330 δρχ. από τον προϋπολογισμό του Αγίου Νικολάου, για την πληρωμή του εργολάβου κατασκευής κρασπέδου στην πλατεία του ναού του Αγίου Νικολάου, Μ. Μαγγασιανού.
Τόμος: 7, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 23/9/1893
Πράξη: Διαπραγμάτευση δανείου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για διαπραγμάτευση με τις ελληνικές τράπεζες δανείου 100.000 δρχ.
Τόμος: 7, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-139-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 29/9/1893
Πράξη: Έγκριση χωροστάθμισης της πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση χωροστάθμισης της πόλης και αμοιβή 800 δρχ. υπέρ του μηχανικού Αντ. Κωνσταντινίδη.
Τόμος: 7, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-139-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μετάθεση κρασπέδων και ρείθρων του οικοπέδου του Ζαχ. Ιωaννίδη.
Τόμος: 7, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-139-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού της Μεταμορφώσεως για κατασκευή νάρθηκα του ναού.
Τόμος: 7, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-139-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20 δρχ. για την αγορά του συγγράμματος του Φιλήμονος περί Δημοτικών Συμβουλίων.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλήμων, Τιμολέων Ι., (1833-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400 δρχ. για την συντήρηση και διατροφή των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Ν. Κεραμίδας.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κεραμίδας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικ. Βρόντη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Αντ. Αγγελής.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρόντης, Νικόλαος
Αγγελής, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Ενοικίαση με δημοπρασία.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με δημοπρασία της νεκροφόρας άμαξας για μια διετία.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Θεματική επικεφαλίδα ως ΘέμαΝεκροφόρες (Οχήματα)
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30,50 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30,50 δρχ. για την αποστολή στο Λυσσιατρείο Αθηνών φονευθέντος σκύλου προς εξέταση.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Λυσσιατρείο Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία της Εταιρείας των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για τα εισαγόμενα από αυτήν είδη προς χρήση των σιδηροδρόμων.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Μαχμούτ Χατζή Μέτσο.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Μαχμούτ Χατζή Μέτσο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβαν οι Αντώνης και Συραγώ Κοκκώνη.
Τόμος: 7, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κοκκώνης, Αντώνιος
Κοκκώνη, Συραγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-140-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/11/1893
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων για τη θέρμανση των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Καθορισμός φόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Καθορισμός του φόρου των λαχανικών και προσδιορισμός των ορίων των περιοχών, όπου είναι αφορολόγητα τα εμπορεύματα και τα λοιπά προϊόντα.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία των κηπουρικών ειδών.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαν. Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Β. Βασιλειάδης.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Βασιλειάδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απ. Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του χώρου του εγκαταλειμμένου οθωμανικού νεκροταφείου, για την ανέγερση εργοστασίου Φωταερίου, κατόπιν σχετικής αίτησης του Μουφτή της Οθωμανικής Κοινότητας.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εργοστάσιο Φωταερίου
Οθωμανική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιω. Κόττα ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Ιω. Στεργίου.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
Στεργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Διορισμός δικαηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιω. Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή κατά του Δ. Τσακατούρη.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσακατούρης, Δημήτριος Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. προς αμοιβή του Αβρ. Πολίτη για την επισκευή των φανών φωτισμού.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Αβραάμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ευστ. Ιατρίδου ως πληρεξούσιου του Δήμου για την απόκρουση της κατά του Δήμου έφεσης του Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Χρήστου.
Τόμος: 7, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρίδης, Ευστάθιος
Χρήστου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-141-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 30/12/1893
Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο των προς εξαγωγή ή μεταφορά αλεύρων, σιμιγδαλιών και πίτουρων για μία δεκαετία από την 1/1/1894.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 230 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 230 δρχ. για την πληρωμή του δικηγόρου Ιω. Χρυοσβελώνη.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 204 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 204 δρχ. για την πληρωμή της δασκάλας Ιουλίας Ρηγοπούλου.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρηγοπούλου, Ιουλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Πρόταση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Πρόταση για τροποποίηση του Γ΄ τμήματος του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Φιλ. Κουτρουβέλη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των Δ. Μαγειράκου, Ελ. Δοντά και οικογένειας Κουρκουβέλη.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτρουβέλης, Φίλιππος
Μαγειράκος, Δημήτριος
Δοντά, Ελένη
Κουρκουβέλη, Ευφροσύνη
Κουρκουβέλη, Σμαραγδή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.073,71 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.073,71 δρχ. για εισφορά του Δήμου στα έξοδα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχιακό Συμβούλιο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.561 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.561 δρχ. προς την Οθωμανική Κοινότητα, λόγω παραχώρησης οικοπέδου της για την εγκατάσταση του Εργοστασίου Φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Εργοστάσιο Φωταερίου
Οθωμανική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Διορισμός του Χρ. Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε ο Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης.
Τόμος: 7, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
Δερβίς Βέης Μαχμούτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-142-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων