Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1894Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1894
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1894
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 13/1/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1894. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων για το έτος 1894. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο στη θέση Μπουρμπουλήθρα, για το έτος 1894. Πλειοδότης ο Δημήτριος Σπηλιωτόπουλος.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπηλιωτόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1894. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού οικοπέδου στη θέση Πλατάνια, για τα έτη 1894 και 1895. Πλειοδότης ο Δ. Τσιριγώτης.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιριγώτης, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας για τα έτη 1894 και 1895. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1894 του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων, οστράκων κλπ. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Σιμωνετάτος.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιμωνετάτος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του ξύλινου παραπήγματος του Δήμου στην πλατεία των Στρατώνων, για τα έτη 1894 και 1895.
Τόμος: 7, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-143-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά, για τα έτη 1894 και 1895.
Τόμος: 7, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-144-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα μετακίνησης του γραμματέα της Νομαρχίας Ιωάννη Λάσκαρη, κατά την παραλαβή τριών τμημάτων των υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-144-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αλκιβιάδη Νικολαΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Μουσταφά Σερήφ ή Καπαντάη στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Αλκιβιάδης
Μουσταφά Σερήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-144-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 1/2/1894
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 100.000 δρχ.,
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου με την Προνομιούχα Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, ύψους 100.000 δρχ., για εκτέλεση δημοτικών έργων .
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ. για την πληρωμή δύο επιστατών καθαριότητας.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 390 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 390 δρχ. για την πληρωμή των εργατών έκτακτης καθαριότητας του Δεκέμβριου του 1893.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου του έτους 1894. Πλειοδότης ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού οικοπέδου στη θέση Πλατάνια, για τα έτη 1894 και 1895. Πλειοδότης ο Αχιλλέας Πιάνας.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιάνας, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 403 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 403 δρχ. για την πληρωμή του Θεόδωρου Κουδούνα, εργολάβου της κατασκευής πινακίδων αρίθμησης των οδών.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουδούνας, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 77,50 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 77,50 δρχ. για την πληρωμή του στεφάνου, που κατατέθηκε υπέρ του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Δημητρίου.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Κωνσταντίνος, (18..-1894)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης των Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού του Αγίου Νικολάου Κωνσταντίνου Καραμανώλη και Γεωργίου Κουτσογιάννη και διορισμός των Θεόδωρου Σωτηρίου και Αντώνιου Αντωνόπουλου στη θέση τους.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμανώλης, Κωνσταντίνος
Κουτσογιάννης, Γεώργιος
Σωτηρίου, Θεόδωρος
Αντωνόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Τσουμάκης.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Τσουμάκης, Κωνσταντίνος Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή του δημολογιστή της Νομαρχίας Λάρισας, Κωνσταντίνο Δελακώτσο.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δελακώτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Βρόντη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του οικοπέδου του Χουσεΐν Βέη Χαντζή Αχμέτ Αγά, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος για την ανέγερση εργοστασίου φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρόντης, Νικόλαος
Χουσεΐν Βέης Χαντζής Αχμέτ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Πράξη: Έγκριση της υπ.αριθμ.19 του 1894 ψηφίσματος
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.19 του 1894 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τον διορισμό του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του ναού στην απόκρουση της αγωγής του Γεωργίου Λουτόπουλου εναντίον του στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Λουτόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-145-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 10/2/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή έξι χαλκουργείων στη συνοικία Παλαιά. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαμαράς.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά, για τα έτη 1894 και 1895.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμόρφωσης σχετικά με την ακύρωση δημοπρασίας για την κατασκευή νάρθηκα.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Γεωργίου Φιλαρέτου και Αντωνίου Μομφεράτου ως πληρεξουσίων του Δήμου στην υπόθεση της αναίρεσης του Κωνσταντίνου Λιβανού, στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Μομφεράτος, Αντώνιος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. υπέρ του επαρχιακού μηχανικού Αντώνιου Κωνσταντινίδη, για την επίβλεψη του προϋπολογισμού διαφόρων δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου , το οποίο κατέλαβε ο Σπυρίδων Παναγιώτου.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Παναγιώτου, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την αγορά επίπλων και θρανίων στο νεοσυσταθέν 3ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 380 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 380 δρχ. για την κατασκευή νέων φανών φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-146-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την υπόθεση του ναού με τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για σχηματισμό δημοτικού μουσικού σώματος.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολιτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Μουσική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση των απολογισμών του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση των απολογισμών του ναού του Αγίου Νικολάου των ετών 1889 έως 1891.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/3/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή Δημοτικού Θεάτρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή πεζοδρομίων.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 18 υπονόμων με τους οχετίσκους τους.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την οδόστρωση της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εσωτερική διακόσμηση του ναού των Αγίων Θεοδώρων, δωρεάς Αναστασίας Τσάμη.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος) -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμη, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για έξοδα της τελετής θεμελίωσης του εργοστασίου φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης οικιών του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης οικιών του Δήμου και πώλησης των υλικών με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-147-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πληρεξούσιου του Δήμου για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Δερβίς Βέη στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Δερβίς Βέης Μεχμέτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 24/3/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. προς τον γραμματέα της Νομαρχίας Λάρισας Αν. Κλιματσίδη, για την εργασία του στην καταγραφή των δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλιματσίδης, Αν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. προς τον γραμματέα της Νομαρχίας Λάρισας Ιωάννη Λάσκαρη, για τα οδοιπορικά του έξοδα κατά την δημοπρασία των υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάσκαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.698,50 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.698,50 δρχ. για την πληρωμή των συμβολαιογραφικών εξόδων κατά τη σύναψη δανείων του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για κατεδάφιση οικιών που κηρύχτηκαν ετοιμόρροπες.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Πράξη: Χοργία έκτακτης πίστωσης 497,68 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χοργία έκτακτης πίστωσης 497,68 δρχ. για την πληρωμή κατασκευής διαζωμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-148-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 7/4/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση του ξύλινου παραπήγματος του Δήμου στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την κατασκευή, από τον Δημήτριο Παπασταθόπουλο, ξύλινου παραπήγματος είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των ωνίων, στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταθόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Μεταφορά πιστώσεων 3.228,76 και 5.600 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου της κατασκευής των επίστεγων της Αγοράς.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.680,28 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.680,28 δρχ. για την κατασκευή διαζωμάτων.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 2.999,46 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 2.999,46 δρχ. για την οδόστρωση της οδού Ερμού και της Εθνικής οδού.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 4.102,23 δρχ. για την ανασκευή του υδραγωγείου της συνοικίας του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 139,50 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 139,50 δρχ. για την αμοιβή του παιδονόμου του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επίβλεψη και παραλαβή δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.219,35 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία της αναγκαίας πίστωσης 3.219,35 δρχ. για την εξυπηρέτηση του συνομολογηθέντος δανείου με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή Βόλου για κατασκευή κρηπιδώματος "επί της γραμμής δι΄ης θα διέλθη ο κατασκευασθησόμενος σιδηρόδρομος Βόλου - Λεχωνίων από της οικίας του Ιταλικού Προξενείου μέχρι του βυρσοδεψείου Ζ. Νικούλη".
Τόμος: 7, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-149-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 28/4/1894
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση δύο οικιών του Δήμου, πρώην Αντωνίου Καραβατσέλου και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 7, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-151-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 1893 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. υπέρ της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 7, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή του επαρχιακού μηχανικού Αντωνίου Κωνσταντινίδη και του γραμματέα της Νομαρχίας Λάρισας Ιωάννη Λάσκαρη, για τη σύνταξη του πίνακα κατασκευής των υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Αντώνιος
Λάσκαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-151-1

Πράξη: Απόρριψη διορισμού πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Απόρριψη διορισμού πραγματογνώμονα για την αίτηση του Βασιλείου Τσιλιβίδη και σύσταση Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την εξέταση του θέματος.
Τόμος: 7, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 10/5/1894
Πράξη: Αναβολή διορισμού πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Αναβολή διορισμού πραγματογνώμονα στην υπόθεση του Βασιλείου Τσιλιβίδη.
Τόμος: 7, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-152-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με την αναβολή της κατασκευής νάρθηκα του ναού.
Τόμος: 7, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-152-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 14/6/1894
Πράξη: Αποζημίωση μελών Επαρχιακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Αποζημίωση 225 δρχ. στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επαρχιακό Συμβούλιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου, εναντίον του Φιλίππου Καρακίτη στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρακίτης, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου εναντίον του Αγγέλου Γουγίδη στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γουγίδης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Επιχωμάτωση οδών.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Επιχωμάτωση της οδού Αναύρου και των κοντινών αυτής με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός επιθεωρητικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Διορισμός επιθεωρητικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνώμονα στην υπόθεση κατάληψης του οικοπέδου του Κάρολου Ωριέμα από πλατεία του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ωριέμα, Κάρολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, που κατέλαβε η Ευτυχία Αγριανίτη.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγριανίτη, Ευτυχία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, που κατέλαβε ο Μουσταφά Εφέντης Μετούς.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσταφά Εφέντης Μετούς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τελών χαρτοσήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τελών χαρτοσήμου για τα πληρεξούσια των δικηγόρων, από τον δημοτικό εισπράκτορα.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την κατασκευή στολών των μουσικών.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολιτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Μουσική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 69 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 69 δρχ. για την αγορά στρυχνίνης για τη δηλητηρίαση σκύλων.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 2.561 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 2.561 δρχ. για την πληρωμή στην Οθωμανική Κοινότητα της αξίας του οικοπέδου, όπου θα ανεγερθεί το εργοστάσιο φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Εργοστάσιο Φωταερίου
Οθωμανική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα εκτύπωσης διακήρυξης της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την αγορά εργαλείων του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 750,41 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 750,41 δρχ. για την αποπεράτωση του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου για έργα επισκευής και καλλωπισμού του ναού.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, που κατέλαβε ο Μουσταφά Χαμδής Χατζηισμαήλ.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσταφά Χαμδής Χατζηισμαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.300 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.300 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων ενοικίων του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Ειρηνοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-154-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 5/7/1894
Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση δύο οικιών του Δήμου, πρώην Αντωνίου Καραβατσέλου.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβατσέλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Άρνηση για συμμετοχή του Δήμου σε σύγγραμμα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Άρνηση για συνδρομή του Δήμου στο σύγγραμμα βιογραφίας του Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για μείωση του μισθώματος ως αβάσιμου, του ενοικιαστή του φόρου των Σφαγείων .
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για μείωση του μισθώματος, του ενοικιαστή του ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Στρατώνων.
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Κιαμήλ Εφέντη για αποζημίωση λόγω κατάληψης οικοπέδων (τα οποία προορίζονται για την ανέγερση εργοστασίου φωταερίου).
Τόμος: 7, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαμήλ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-155-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 17/8/1894
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης επίστεγων μαγαζιών στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για την εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των έκθετων βρεφών και σύσταση Επιτροπής για την επιθεώρηση αυτών.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 5 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 18 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ενοικίαση της οικίας, την οποία δώρισε η Δήμητρα Ζαγοριανή στο ναό.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγοριανή, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1892.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Πράξη: Απολογισμός ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της εξέτασης του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 15/9/1894
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου για το έτος 1895 των δικαιωμάτων επί του στατήρος, του κοιλού και επί του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.478,70 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.478,70 δρχ. ως αποζημίωση στον Κάρολο Ωριέμα, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από το Δήμο.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ωριέμα, Κάρολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Ισραηλίτικης Κοινότητας για πληρωμή από το Δήμο της αναλογίας της οφειλής της για την κατασκευή υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. προς πληρωμή πυροτεχνημάτων στον Ανδρέα Καπόνη, κατά την άφιξη του Στόλου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπόνης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την προμήθεια υλικών των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Συναίνεση για άρση υποθήκης κτημάτων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Συναίνεση για άρση της υποθήκης κτημάτων του εργολάβου του φωταερίου Σπυρίδωνος Κριτσιλή.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Διορισμός δικηγόρου ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση αγωγής του Δημητρίου Καπετανόπουλου εναντίον του.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Διορισμός ενός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Σαδήκ Χασάν.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαδίκ Χασάν
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Διορισμός ενός πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Χειρογεώργου.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χειρογεώργου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Φωταέριο.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Απόφαση για τοποθέτηση σωλήνων για το φωταέριο στο δρόμο που χρησιμεύει ως επαρχιακή οδός.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1893.
Τόμος: 7, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-157-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 19,20,21/9/1894
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Συζήτηση, κατά τη διάρκεια τριών συνεδριάσεων, σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1895 και έγκρισή του.
Τόμος: 7, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργίου, Αντώνιος
Κωστής, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-158-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.127 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.127 δρχ. για την κατασκευή υπονόμων.
Τόμος: 7, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-159-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.497,40 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.497,40 δρχ. για αποζημίωση στο Δερβίς Βέη λόγω ρυμοτομίας των κτημάτων του.
Τόμος: 7, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μεχμέτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-159-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για πληρωμή του μηχανικού Κ. Δημάδη, για τα σχέδια του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 7, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδης, Κωνσταντίνος, (18..-1901)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-159-1

Πράξη: Απόφαση για μη τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 113,116
Περιεχόμενα: Απόφαση για μη τροποποίηση του σχεδίου πόλης λόγω κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Λεχωνίων.
Τόμος: 7, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-159-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 11/11/1894
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για τα έξοδα ταφής του γραμματέα του Δήμου Τηλ. Κουτρουβέλη.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτρουβέλης, Τηλέμαχος, (18..-1894)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων στα Δημοτικά Σχολεία και το Δημαρχείο. Πλειοδότης ο Κ. Μακρής.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αμοιβή των λογιστών του Δήμου.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαμαρά ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου πύργου του Γεωργίου Καρτάλη στην οδό Σαρακηνού.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου πύργου του Δαυίδ Ματαθία στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Ματαθίας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου πύργου του Ιωάννη Νικογιάννη.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Νικογιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αναστασίου Πίσπα ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του οικοπέδου του Νικολάου Παπαδήμου στα Παλαιά, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος.
Τόμος: 7, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πίσπας, Αναστάσιος
Παπαδήμος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 1.880 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 1.880 δρχ. για την κατασκευή υελοστασίων(;) των κουφωμάτων των δύο τμημάτων της αγοράς και των Χαλκουργείων.
Τόμος: 7, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-160-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ. για ασφάλιστρα δημοτικών καταστημάτων.
Τόμος: 7, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-161-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. στον μηχανικό του Δημοτικού Θεάτρου, Κωνσταντίνο Δημάδη.
Τόμος: 7, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδης, Κωνσταντίνος, (18..-1901)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-161-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Απόστολου Περπινιάνη, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση ρυμοτομούμενων οικοδομών στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-161-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου για αγορά από το Δήμο της βιβλιοθήκης των προγόνων του Αχιλλέα Περραιβού.
Τόμος: 7, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περραιβός, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-161-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 29/11/1894
Πράξη: Απόφαση για τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Απόφαση για τροποποίηση σχεδίου πόλης για την κατασκευαζόμενη γραμμή Βόλου - Λεχωνίων, από την οικία Χρυσοχοΐδη έως τον μύλο του Κων. Ρήγα.
Τόμος: 7, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-162-1

Πράξη: Έκπτωση σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έκπτωση τριών ενοικίων στον Π. Βερτσετόπουλο, ενοικιαστή δημοτικού παραπήγματος στην πλατεία Στρατώνων.
Τόμος: 7, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βερτσετόπουλος, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-162-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 2/12/1894
Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1895. Εξαιρούνται του δασμού τα άλευρα, σιμιγδάλι, πίτουρα των μύλων των παρακείμενων Δήμων Μακρινίτσας, Ορμινίου, Ιωλκού και Νηλείας.
Τόμος: 7, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-163-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων