Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1895Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1895
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1895
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 11/1/1895
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έφεση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας, επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1895.
Τόμος: 7, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-165-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Ζήσης Ψύρας.
Τόμος: 7, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-165-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος επί του Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Ζήσης Ψύρας.
Τόμος: 7, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-165-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος επί του στατήρος και κοιλού για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 7, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-165-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας τριετούς ενοικίασης των υπ.αριθμ. 1, 2 και 3 Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά. Πλειοδότες οι Βασίλειος Τσιλιβίδης, Αθανάσιος Λειβαδίτης και Ιωάννης Κουτσούκης.
Τόμος: 7, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Βασίλειος
Λειβαδίτης, Αθανάσιος
Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-166-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού των ναών της πόλης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 8,9,10
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού των ναών Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1895.
Τόμος: 7, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9005-166-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Σαμουήλ Ματαθίας.
Τόμος: 7, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Ματαθίας, Σαμουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-166-1

Πράξη: Έγκριση πράξης της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, για ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Ξανάρας.
Τόμος: 7, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-166-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 121,50 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 121,50 δρχ. για έξοδα μετάβασης και υπερωρίες του γραμματέα της Νομαρχίας Ιωάννη Λάσκαρη.
Τόμος: 7, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάσκαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-166-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, για την επέκταση της δυτικής πτέρυγας. Μειοδότης ο Δημήτριος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 7, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-166-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ιωάννη Οικονομίδη προς τη Νομαρχία Λάρισας για αποδοχή της προσφοράς του, σχετικά με την εκμίσθωση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων.
Τόμος: 7, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-167-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 21/1/1895
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.640 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.640 δρχ. για έξοδα ανέγερσης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-168-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Αναστάσιος Κατσίμβρας.
Τόμος: 7, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-168-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του υπ.αριθμ. 4 Δημοτικού Χαλκουργείου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Δημήτριος Λειβαδίτης.
Τόμος: 7, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-168-1

Πράξη: Απόφαση για εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Απόφαση για εξάλειψη της υποθήκης υπέρ του Δήμου, των κτημάτων του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, Σοφοκλή Ευαγγέλου.
Τόμος: 7, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-168-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480,70 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480,70 δρχ. ως αποζημίωση στον πρωτοκολλητή του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Παπαδήμου, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από τον Δήμο.
Τόμος: 7, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδήμος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-168-1

Πράξη: Έκπτωση υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έκπτωση 500 δρχ. υπέρ του Δημητρίου Σπηλιωτόπουλου, ενοικιαστή του δικαιώματος επί του Δημοτικού Σφαγείου, λόγω αποδεδειγμένης ζημίας.
Τόμος: 7, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπηλιωτόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-169-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 1/2/1895
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Ξανάρας.
Τόμος: 7, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-170-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1895. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-170-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του υπ.αριθμ. 6 Δημοτικού Χαλκουργείου. Πλειοδότης ο Δημήτριος Στεργίου.
Τόμος: 7, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-170-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 184,46 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 184,46 δρχ. για την πληρωμή του Θεοδώρου Κουδούνα, εργολάβου της κατασκευής πινακίδων των οδών και της αρίθμησης των οικιών.
Τόμος: 7, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουδούνας, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-170-1

Πράξη: Επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Επιστροφή φόρου επιτηδεύματος στο ζωέμπορο Ακρίβο Τσάντο.
Τόμος: 7, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάντος, Ακρίβος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-171-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή εργασιών κατασκευής αύλακος στο υδραγωγείο του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-171-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του υπ.αριθμ. 5 Δημοτικού Χαλκουργείου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Σπυρίδων Μπουκουβάλας.
Τόμος: 7, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουκουβάλας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-171-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/3/1895
Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ισραηλίτικης Κοινότητας για συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση Συναγωγής.
Τόμος: 7, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Συναγωγές
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-172-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.117,18 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.117,18 δρχ. προς τον Χουσεΐν Μπέη Χαντζή Αχμέτ Αγά, ως αποζημίωση λόγω της κατάληψης οικοπέδου του, για την ανέγερση εργοστασίου φωταερίου.
Τόμος: 7, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χουσεΐν Βέης Χαντζής Αχμέτ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-172-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. προς πληρωμή της αξίας του στεφάνου, το οποίο κατατέθηκε υπέρ του αποβιώσαντος υποπροξένου της Γαλλίας Φελίξ Ροβέρ.
Τόμος: 7, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Rover, Felix, ( - 1895)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-172-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.685,38 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.685,38 δρχ. για την αποπληρωμή στο Δημόσιο της εισφοράς του Δήμου υπέρ της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την τετράμηνη μισθοδοσία του Γιαννούλη Γεωργίου, επιστάτη των έργων του οικοδομούμενου Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Σκυργιάννη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Βασίλειος Τσιλιβίδης στο Φρούριο.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Μουφτής του Βόλου, Χαμδής Χαντζής Ισμαήλ, στη θέση Καρακαπού.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
Χαμδής Χαντζής Ισμαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 88,20 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 88,20 δρχ. προς πληρωμή του εργολάβου της καθαριότητας Γεωργίου Τσαγκόπουλου.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. προς αποπληρωμή της συνδρομής της Δήμητρας Μαγουλάκη, υποτρόφου του Δήμου στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 7, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάκη, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-173-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Σκυργιάννη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Σωτήριος Βαρσαμής στο Φρούριο.
Τόμος: 7, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
Βαρσαμής, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-174-1

Πράξη: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη της υποθήκης των κτημάτων του Ιωάννη Κούρου, εγγυητή του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων Ιωάννη Δημητρούλια.
Τόμος: 7, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρος, Ιωάννης
Δημητρούλιας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-174-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 29/3/1895
Πράξη: Καθορισμός εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ναού της Μεταμορφώσεως ως β΄εκλογικού τμήματος του Δήμου Παγασών, αντί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 7, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-175-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 14/4/1895
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως υλική συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, για την ανακαίνιση της Συναγωγής.
Τόμος: 7, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Συναγωγές
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-176-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 16/5/1895
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση απόκρουσης της αγωγής του Ιωάννη Παπαζαφείρη εναντίον του, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαζαφείρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-178-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδήμος, Νικόλαος
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-178-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 7, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-178-1

Πράξη: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη της υποθήκης των κτημάτων των αδελφών Ξένου, εγγυητών του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του 1892.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ξένου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 661 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 661 δρχ. για εργασίες στο Υδραγωγείο Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των απολογισμών του πολιτικού Νοσοκομείου των ετών 1891 έως 1894.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Παπαδήμος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση δημοτικών οικοπέδων στη θέση Επτά Πλατάνια, ώστε να ενοικιαστούν μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Μεταφορά διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 1894 για την εκτέλεση δημοτικών έργων.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Πράξη: Μετατόπιση σιδηροδρομικής γραμμής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Λεχωνίων κατά 4 μέτρα στη θέση Αποστόλη, χωρίς το κόστος να επιβαρύνει το Δήμο ή το Λιμενικό Ταμείο.
Τόμος: 7, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-179-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 13/7/1895
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-181-1

Πράξη: Εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά με δημοπρασία.
Τόμος: 7, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-181-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την κατεδάφιση της ετοιμόρροπης οικίας του Σ. Κορκοντζέλου στο Φρούριο.
Τόμος: 7, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορκοντζέλος, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-181-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Κιαδήμος.
Τόμος: 7, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κιαδήμος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-181-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη της 12ης Αυγούστου.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.721 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.721 δρχ. για γενικά έξοδα φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για την τετράμηνη μισθοδοσία του Γιαννούλη Γεωργίου, επιστάτη των έργων του οικοδομούμενου Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ. αριθμ. 4 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με την κατασκευή δύο κωδωνοστασίων.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 317,80 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 317,80 δρχ. προς τον Σπυρίδωνα Κριτσιλή, εργολάβο φωταερίου, για την αξία σωλήνων, στυπείου και μολύβδου.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Χριστοδούλου.
Τόμος: 7, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Χριστοδούλου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-182-1

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για κατεδάφιση κτίσματος.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για κατεδάφιση του σταύλου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-183-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης των όρων της σύμβασης από τον εργολάβο φωταερίου Σπυρίδωνα Κριτσιλή.
Τόμος: 7, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
Τσολάκης, Κωνσταντίνος
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Κωστής, Ιωσήφ
Δερβίς Βέης Μεχμέτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 1/10/1895
Πράξη: Έγκριση των απολογισμών του πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση των απολογισμών του πολιτικού Νοσοκομείου των ετών 1891 έως 1894.
Τόμος: 7, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-184-1

Πράξη: Έγκριση των απολογισμών του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση των απολογισμών του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-184-1

Πράξη: Έγκριση των απολογισμών του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση των απολογισμών του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1894.
Τόμος: 7, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-184-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με διορισμό του Νικολάου Σαμαρά ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των οικοπέδων του Πέτρου Παρθένη, τα οποία καταλήφθηκαν από τον περίβολο του ναού.
Τόμος: 7, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-185-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Μανούσος στην οδό Αργοναυτών.
Τόμος: 7, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Μανούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-185-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.084,59 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.084,59 δρχ. για την πληρωμή της αποπεράτωσης των Χαλκουργείων, των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης, της εισφοράς υπέρ της Αστυνομίας και του φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 7, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-185-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 64-68
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση πέντε δημοτικών γηπέδων στη θέση Μπέη Πλάτανος.
Τόμος: 7, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαλαμάνης, Δημήτριος
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
Σαλμαντάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-185-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Επιβολή, επί μία τετραετία (1896 - 1899), δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ωνίων από το εξωτερικό ή εσωτερικό.
Τόμος: 7, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-186-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Επιβολή, επί μία τετραετία (1896 - 1899), δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων δημητριακών, αλεύρων, ζώων και χλωρών οπωρών από το εξωτερικό ή εσωτερικό.
Τόμος: 7, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-186-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 11/10/1895
Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με διορισμό του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως δικηγόρου του ναού στην υπόθεση με τον Γεώργιο Λοντόπουλο.
Τόμος: 7, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοντόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-187-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 2/11/1895
Πράξη: Έγκριση μέρους του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Περιεχόμενα: Έγκριση του Α΄κεφαλαίου των εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του 1896.
Τόμος: 7, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-188-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1895.
Τόμος: 7, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-188-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-188-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 698 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 698 δρχ. για την πληρωμή του Μηνά Μαγγασιανού, εργολάβου της οδόστρωσης της οδού Αλεξάνδρας και λοιπών οδών.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Επανάληψη ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Επανάληψη της ευχής προς την Κυβέρνηση για κατεδάφιση του σταύλου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Αριστείδης Σφέτσος.
Τόμος: 7, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
Σφέτσος, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στο τμήμα Β΄, μπροστά από το ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 7, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-189-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου στο Φρούριο στον Ιζέτ Εφέντη Ιμπραήμ και διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα.
Τόμος: 7, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-190-1

Πράξη: Διορισμός του βοηθού μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Διορισμός του βοηθού μηχανικού του Δήμου, Θωμά Περλιού, ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Δημήτριος Ζήσης και Παντελής Σερλέτης.
Τόμος: 7, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Ζήσης, Δημήτριος
Σερλέτης, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-190-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Αργύρης Κανταρτζής στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 7, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κανταρτζής, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-190-1

Πράξη: Ανάγνωση των απολογισμών των ναών.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της έγκρισης των απολογισμών των ναών του Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-190-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 4/11/1895
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο και επί του στατήρος και κοιλού για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-192-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 194-196
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Παπαδήμος, Νικόλαος
Κυριαζής, Δημήτριος
Κυριακόπουλος, Κυριάκος
Γεωργίου, Αντώνιος
Στεργίου, Αχιλλέας
Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Τσολάκης, Κωνσταντίνος
Δερβίς Βέης Μεχμέτ Εφέντης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-192-3

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Ζούγκος στα Παλαιά.
Τόμος: 7, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
Ζούγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-194-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.150,25 δρχ.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.150,25 δρχ., από το δάνειο του Δήμου με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, για έργα στο εσωτερικό του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 7, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-195-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 11/11/1895
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Χρυσοβελώη ως δικηγόρου του Δήμου στην αγωγή του κατά των Ιωάννη Σκυργιάννη και Αχιλλέα Μακρόπουλου.
Τόμος: 7, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Γεώργιος
Σκυργιάννης, Ιωάννης
Μακρόπουλος, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-195-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 3/12/1895
Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δ. Σ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρωτοκολλητής εξελέγη ο Νικόλαος Παπαδήμος και αναπληρωματικός ο Διονύσιος Ξένος. Πρόεδρος δεν εξελέγη, καθώς κανείς δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία.
Τόμος: 7, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδήμος, Νικόλαος
Ξένος, Διονύσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-199-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 7/12/1895
Πράξη: Εκλογή Προέδρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Συνέχεια του ζητήματος για την εκλογή Προέδρου. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 1 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 7, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Χρήστος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-201-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 10.000 - 13.000 οκάδων καυσόξυλα για τα Δημοτικά Σχολεία και το Δημαρχείο. Μειοδότης ο Αρ. Κόκκινος.
Τόμος: 7, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόκκινος, Αρ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-202-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δύο δημοτικών οικοπέδων στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Γεώργιος Κιαδήμος.
Τόμος: 7, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-202-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Φώτιος Τσιλιβίδης.
Τόμος: 7, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-202-2

Πράξη: Αποφάσεις Νομαρχίας,
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των εγκριτικών αποφάσεων της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 7, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-203-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 13/12/1895
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για την αποπληρωμή του φωτισμού της πόλης με φωταέριο μέχρι τέλους του 1895.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Μωραΐτης στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
Μωραΐτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Δόμβρου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Χαρίκλεια Σαπουντζή.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρος, Νικόλαος
Σαπουντζή, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Αφροδίτη, σύζυγος του Ζαχαρία Ιωαννίδη.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Ιωαννίδη, Αφροδίτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Ζούλιας.
Τόμος: 7, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-204-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/12/1895
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1896. Έγκριση των εσόδων.
Τόμος: 7, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-205-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Χρήστου Λεούση ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Κωστα Οικονομίδη εναντίον του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-205-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 15/12/1895
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 208 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-206-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 16/12/1895
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1896.
Τόμος: 7, σελ. 211 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-209-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 17/12/1895
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1896 και έγκρισή του.
Τόμος: 7, σελ. 214 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-212-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 31/12/1895
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Βαΐτσης Σμπόρος.
Τόμος: 7, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμπόρος, Βαΐτσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-216-1

Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση του δημοτικού ξύλινου παραπήγματος (καφενείο), κοντά στους Στρατώνες του Πεζικού.
Τόμος: 7, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-216-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-216-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 7, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-217-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-217-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το φωτισμό κάποιων οδών και συνοικιών της πόλης και πίστωση 2.000 δρχ. για την μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι οποίοι θα διοριστούν μέχρι την ενοικίαση και σύνταξη νέας διακήρυξης.
Τόμος: 7, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-217-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων