Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1896Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1896
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1896
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 7-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 9 / 4/1/1896
Πράξη: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Ξένος.
Τόμος: 7, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-218-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Τσοποτού ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 7, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-219-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 13/1/1896
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Ελευθέριος Σφέτσος.
Τόμος: 7, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Ελευθέριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-220-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Ιωάννης Μέγαρης.
Τόμος: 7, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μέγαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-220-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 7, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-220-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς αποπληρωμή του εργολάβου του φωτισμού με φωταέριο, Σπυρίδωνα Κριτσιλή.
Τόμος: 7, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ., ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τον Βασίλειο Ελευθερίου, για την εκπόνηση τοπογραφικού χάρτη του Βόλου.
Τόμος: 7, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ελευθερίου, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-221-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 19/1/1896
Πράξη: Αδυναμία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Αδυναμία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απόλυτης πλειοψηφίας.
Τόμος: 7, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-222-2

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 36 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του ναού στο παλαιό Νεκροταφείο.
Τόμος: 7, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-223-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 37 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του ναού, που βρίσκεται στο προαύλιό του.
Τόμος: 7, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-223-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τόμος: 7, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ολυμπιακοί Αγώνες, (1οι : 1896 : Αθήνα, Ελλάς)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-223-2

Πράξη: Διορισμός μελών σε Εκκλησιαστικά Συμβούλια.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Διορισμός των Αχιλλέα Μακρόπουλου, Γ. Πράττου, Αχιλλέα Χρυσοχού και Νικολάου Παπαντωνίου ως μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 7, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Αχιλλέας
Πράττος, Γεώργιος
Χρυσοχού, Αχιλλέας
Παπαντωνίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-224-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 24/1/1896
Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Μακρά και θυελλώδης συζήτηση σχετικά με την εκλογή εκπροσώπου του Δήμου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής και εκλογή του Ευστάθιου Αγγελίδη στη θέση του παραιτηθέντος Δημητρίου Τσοποτού.
Τόμος: 7, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-225-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων στα Παλαιά, τα οποία κατέλαβαν οι Χουσεΐν Βέης, Χασάν Ριζά Βέης και Χαντζής Αχμέτ Αγάς.
Τόμος: 7, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Χουσεΐν Βέης
Χασάν Ριζά Βέης
Χαντζής Αχμέτ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-227-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Σκούταρη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια, το οποίο κατέλαβε η Βαρβάρα Μπουρίτσα.
Τόμος: 7, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρης, Ιωάννης
Μπουρίτσα, Βαρβάρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-227-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Τζελημάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια, το οποίο κατέλαβε η Περσεφόνη Πορλίγγη.
Τόμος: 7, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
Πορλίγγη, Περσεφόνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-227-1

Πράξη: Συναίνεση προς εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Συναίνεση προς εξάλειψη υποθήκης υπέρ του Δήμου των κτημάτων του Σοφοκλή Ευαγγέλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1895.
Τόμος: 7, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-227-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 2/2/1896
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Γεωργίου Φιλαρέτου και Αντωνίου Μομφεράτου ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση της αναίρεσης του Κωνσταντίνου Λιβανού εναντίον του, στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Μομφεράτος, Αντώνιος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 608 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 608 δρχ. υπέρ της υποτρόφου του Δήμου στο Αρσάκειο Αθηνών, Δήμητρας Μαγουλάκη.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάκη, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον μερικό φωτισμό της πόλης με πετρέλαιο. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Κορδελόπουλος.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορδελόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας. Μειοδότης ο Νικόλαος Τσαντίλης.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαντίλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Δωρεά υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Δωρεά 625 δρχ., τις οποίες όφειλε ο ενοικιαστής του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων του έτους 1894, Μιχαήλ Σιμωνετάτος.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιμωνετάτος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1896. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Παπαχρήστος.
Τόμος: 7, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαχρήστου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-228-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εκτίμησης οικοπέδων και ρυμοτομίας.
Τόμος: 7, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9007-229-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 14/2/1896
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έφεση, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1896.
Τόμος: 8, σελ. 1 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-1-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διετούς ενοικίασης του δημοτικού παραπήγματος (καφενείου) κοντά στους Στρατώνες. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Μωραγέμος.
Τόμος: 8, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραγέμος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-3-2

Πράξη: Διορισμός Επιτροπών από Δημοτικούς Συμβούλους.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιτροπών αποτελούμενων από Δημοτικούς Συμβούλους: α) Επιτροπή Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) Επιτροπή Φωτισμού, γ) Επιτροπή Παραλαβής Δημοτικών Έργων, δ) Επιτροπή Καθαριότητας και Καλλωπισμού και ε) Επιτροπή επί της κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-4-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Κομίτσα ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση της έφεσης του Αγγέλου Γουγίδη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 8, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κομίτσας, Κωνσταντίνος
Γουγίδης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-4-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 11/3/1896
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 228 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 228 δρχ. για ασφάλιστρα του Δημοτικού Θεάτρου και άλλων δημοτικών κτηρίων στο πρακτορείο της Βορειοβρεττανικής Αφαλιστικής Εταιρείας Λονδίνου και Εδιμβούργου.
Τόμος: 8, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-6-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών συντήρησης των οδών.
Τόμος: 8, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-6-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή λιθόστρωτων (καλδερίμι) έως 1.000 μέτρα. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-6-1

Πράξη: Εκλογή Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 8, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Ρήγας, Κωνσταντίνος
Κουκιάδης, Ευστάθιος, (1844-1906)
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-6-2

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοσθένη Μαρκίδη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 8, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ξένος, Διονύσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκίδης, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 3/4/1896
Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Διάδοχο Κωνσταντίνο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Διάδοχο Κωνσταντίνο, πρόεδρο της Επιτροπής επί των Ολυμπιακών Αγώνων, για "την αναβίωση και την τιμητικώτατη δια την Ελλάδα έκβαση των αγώνων".
Τόμος: 8, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ολυμπιακοί Αγώνες, (1οι : 1896 : Αθήνα, Ελλάς)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-8-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 6/4/1896
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων προς τη Σοφία Τρικούπη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων προς τη Σοφία Τρικούπη για το θάνατο του αδερφού της Χαρίλαου Τρικούπη.
Τόμος: 8, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τρικούπης, Χαρίλαος, (1832 - 1896)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-9-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 10/4/1896
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του Δήμου του έτους 1895.
Τόμος: 8, σελ. 9 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-9-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 454 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 454 δρχ. για την τοποθέτηση 12 επιπλέον φανών φωταερίου.
Τόμος: 8, σελ. 11 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-11-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ιατρού Κ. Εγγλέζου για αποζημίωση για τον εμβολιασμό απόρων μαθητών.
Τόμος: 8, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εγγλέζος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-12-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Ουρανία Λειβαδά στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Λειβαδά, Ουρανία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-12-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Κωστής στη θέση Γύφτικα.
Τόμος: 8, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
Σαρρής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-12-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου για το έτος 1896.
Τόμος: 8, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-12-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας της εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 8, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-12-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 24/4/1896
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για θέματα ρυμοτομίας στην οδό Ορμινίου.
Τόμος: 8, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
Ξένος, Διονύσιος
Μαρκίδης, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-14-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 43 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την αποζημίωση 1.902,60 δρχ. προς τον Γ. Λοντόπουλο, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από την πλατεία του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοντόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-14-1

Πράξη: Τοποθέτηση φανών φωταερίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Τοποθέτηση τεσσάρων νέων φανών φωταερίου στην οδό Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 8, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-14-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για ημερομίσθια των εργατών επιχωμάτωσης διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-14-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για διορισμό δασκάλου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για διορισμό έτερου δασκάλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-15-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών σκυρόστρωσης προς επισκευή και κατασκευή διαφόρων οδών και πλατειών της πόλης. Μειοδότης ο Χρήστος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-15-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 25/4/1896
Πράξη:
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας και του Επαρχιακού μηχανικού για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα Παλαιά και το Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-16-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου για την κατασκευή ανοιχτού γυμναστηρίου.
Τόμος: 8, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αθλητισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-18-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 15/5/1896
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1895.
Τόμος: 8, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-19-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του δανείου του Δήμου, ύψους 199.000 δρχ., από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 8, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-19-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Επιθεωρητή Δημοτικών και Ελληνικών Σχολείων του Νομού Λαρίσης, για διορισμό έτερου δασκάλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και παροχή πίστωσης για την μισθοδοσία του.
Τόμος: 8, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Επιθεώρηση Δημοτικών και Ελληνικών Σχολείων Νομού Λαρίσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-19-1

Πράξη: Διορισμός μελών σε Εκκλησιαστικά Συμβούλια.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Διορισμός των Μ. Τσιραγγέλου και Δ. Σπύρου ως μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, στη θέση των Ιωάννη Ζάχου και Κωνσταντίνου Ρήγα.
Τόμος: 8, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Ρήγας, Κωνσταντίνος
Τσιράγγελος, Μ.
Σπύρου, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-20-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου για το έτος 1895.
Τόμος: 8, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μαρκίδης, Δημοσθένης
Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Χρήστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-20-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 1/6/1896
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 195,42 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 195,42 δρχ. προς συμπλήρωση της μισθοδοσίας του δημολογιστή της Νομαρχίας Λάρισας και του βοηθού του.
Τόμος: 8, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-21-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% επί του ακαθόριστου εισοδήματος των ιδιωτικών βοσκών της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-21-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για συνδρομή του Δήμου στο καλλιτεχνικό σύγγραμμα "Ακρόπολις", λόγω μη ύπαρξης βιβλιοθήκης του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-21-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την υπόθεση του Γιαννούλη Γεωργίου και τον έλεγχο του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 8, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-21-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβαν οι Αβραάμ Κοέν και Μαρία Πελοσώφ στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Κοέν, Αβραάμ
Πελοσώφ, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-22-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Νικόλαος Τζελημάνης στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Νικόλαος
Τζελημάνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-22-1

Πράξη: Κατάργηση της αγοράς του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Κατάργηση της αγοράς του Δήμου στο αρχικό σχέδιο της πόλης και στο περιγραφόμενο τετράγωνο (στην οδό Δημητριάδος).
Τόμος: 8, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-22-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 11/6/1896
Πράξη: Επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Επιστροφή κακώς εισπραχθέντος φόρου επιτηδεύματος 6.800 δρχ. στην Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 8, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-24-1

Πράξη: Απόρριψη τροποποίησης σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Απόρριψη τροποποίησης σχεδίου πόλης στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Τόμος: 8, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-24-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για την περίθαλψη των προσφύγων από την Κρήτη.
Τόμος: 8, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Κρήτη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Επιτροπή Κρητών προσφύγων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-25-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Σκούταρη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβαν οι Κωνσταντίνος Ρέντζος και Δημήτριος Βεργόπουλος στην οδό Αλεξάνδρας.
Τόμος: 8, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρης, Ιωάννης
Ρέντζος, Κωνσταντίνος
Βεργόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-25-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Χαράλαμπος Μπελέσης στην οδό Αλεξάνδρας.
Τόμος: 8, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Μπελέσης, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-25-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβαν οι Κωνσταντίνος Τσιρέμπουλης και η Μαριγώ Τσιμπούκη στην οδό Αλεξάνδρας.
Τόμος: 8, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Τσιρέμπουλης, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκη, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-25-1

Πράξη: Αίτηση ενημέρωσης από τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Αίτηση ενημέρωσης από τη Λιμενική Επιτροπή για έργα επέκτασης του λιμένος Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 24/6/1896
Πράξη: Συζήτηση για τα παραπήγματα της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα παραπήγματα της εμποροπανήγυρης και παρουσίαση από το Δήμαρχο του προγράμματός της.
Τόμος: 8, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-27-1

Πράξη: Μακρά συζήτηση σχετικά με θέματα απαλλοτρίωσης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με θέματα απαλλοτρίωσης οικιών και οικοπέδων για τον περίβολο του ναού της Μεταμορφώσεως. Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου για τροποποίηση του σχεδίου πόλης σε εκείνο το σημείο και απόρριψη αποζημίωσης του Δ. Χαρίτου.
Τόμος: 8, σελ. 27 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρίτος, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-27-3

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση των πράξεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με δαπάνες για έργα στο ναό.
Τόμος: 8, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-29-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Παρασκευαΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-29-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 25/6/1896
Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση 24 επιστέγων δημοτικών μαγαζιών σε μικροπωλητές.
Τόμος: 8, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-30-1

Πράξη: Συζήτηση για τα έργα της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα έργα της Λιμενικής Επιτροπής, για κατασκευή λιμενίσκου και προκυμαίας στην προέκταση της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Απόφαση για ενημέρωση από το Υπουργείο για τυχόν τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-31-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Διορισμός πραγματογνωμόνων για εκτίμηση κατεδαφιστέων ετοιμόρροπων οικιών.
Τόμος: 8, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-32-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 3/7/1896
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Κομίρης στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Κομίρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβαν οι Βενιαμίν και Ζαχαρίας Δασκαλάκης στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Δασκαλάκης, Βενιαμίν
Δασκαλάκης, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Νικόλαος Δεληκούρας στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Δεληκούρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Ζαγορίτης στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Ζαγορίτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Τσαγκόπουλος στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-1

Πράξη: Απολογισμός Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης του απολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου για το Α΄εξάμηνο του 1895.
Τόμος: 8, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-34-2

Πράξη: Μακρά συζήτηση για την κατασκευή λιμενίσκου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για την κατασκευή λιμενίσκου μεταξύ των οικιών Γιουρούκου και Τσακνάκη και του Τελωνείου Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-35-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 8/7/1896
Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 1895 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.379,84 δρχ. προς συμπλήρωση της δαπάνης του ανεγειρόμενου Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-38-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Σταμάτης στην οδό Αλεξάνδρας.
Τόμος: 8, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Σταμάτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-38-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή εξήντα παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 8, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 10/7/1896
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. προς κατασκευή αποχωρητηρίων σε διάφορα μέρη της παραλίας του Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-40-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 15/7/1896
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή εξήντα παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης (5-12 Αυγούστου). Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 16/8/1896
Πράξη: Επιτροπή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ανάθεση, στην αρμόδια Επιτροπή, της πρότασης του Δημάρχου για χορηγία 10.000 δρχ. υπέρ της επίπλωσης και του φωτισμού του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-42-1

Πράξη: Διορισμός εργολάβων.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Διορισμός των εργολάβων Ιωάννη Σκούταρη και Κλεάνθη Κουτσαγγέλη ως πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Ιωάννης Μανούσος και Δημήτριος Διαμαντόπουλος μεταξύ των οδών Ιάσονος και Αργοναυτών.
Τόμος: 8, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρης, Ιωάννης
Κουτσαγγέλης, Κλεάνθης
Μανούσης, Ιωάννης
Διαμαντόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-43-1

Πράξη: Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Διορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Νικολαΐδης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Κωνσταντίνος
Νικολαϊδης, Αλέξανδρος, (1848-1903)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-43-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 48 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή ενοικίαση οικίσκου του ναού. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Αντωνόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-43-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ. υπέρ της υποτρόφου του Δήμου Δήμητρας Μαγουλάκη στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 8, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάκη, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-43-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 31/8/1896
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για εγκατάσταση φωταερίου στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 8, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 8, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-45-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου από το ναό του Αγίου Νικολάου με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης, ύψους 20.000 δρχ., στον Πέτρο Παρθένη, λόγω της κατάληψης οικοπέδου και οικιών ιδιοκτησίας του από την πλατεία του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δάνεια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-46-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Κουτσουμπής στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Κουτσουμπής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 9/9/1896
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την δεκαεξάμηνη ενοικίαση εικοσιτεσσάρων επίστεγων παραπηγμάτων στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Ξένος.
Τόμος: 8, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-47-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 8, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-48-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ. για την κατασκευή θρανίων και την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 8, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-48-1

Πράξη: Διορισμός μελών σε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Διορισμός μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου στη θέση των παραιτηθέντων.
Τόμος: 8, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-48-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για την εγκατάσταση φωταερίου στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 8, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-48-2

Πράξη: Παραίτηση Δημαρχιακού Παρέδρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Άρνηση αποδοχής από τη Νομαρχία της παραίτησης του Δημαρχιακού Παρέδρου Βασίλειου Παναγιωτόπουλου.
Τόμος: 8, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-49-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Σαράτσης στην οδό Γαζή και Αλκιβιάδου.
Τόμος: 8, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Σαράτσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-49-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 8, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-49-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορες αιτήσεις δημοτών (σχέδιο πόλης, ανέγερση ναών, δωρεά οφειλών).
Τόμος: 8, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-49-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 18/10/1896
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% επί των εισαγόμενων ωνίων για το έτος 1897 (σύμφωνα με το Νόμο του 1892 περί τελωνειακού δασμολογίου).
Τόμος: 8, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-51-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% επί των σφαζόμενων ζώων για το έτος 1897 (σύμφωνα με το Νόμο του 1892 περί τελωνειακού δασμολογίου).
Τόμος: 8, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-51-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% επί του ακαθόριστου εισοδήματος των ιδιωτικών βοσκών της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-52-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του ναού του Αγίου Νικολάου με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, ύψους 19.000 έως 20.000 δρχ., με εγγυητή τον Δήμο.
Τόμος: 8, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-52-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του ανακαινισμένου δημοτολογίου.
Τόμος: 8, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 512 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 512 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του νεοδιοριζόμενου δασκάλου του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-53-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 1895 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3238,29 δρχ. για την πληρωμή του Μηνά Μαγγασιανού, εργολάβου της κατασκευής διαζωμάτων των οδών.
Τόμος: 8, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-53-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1895.
Τόμος: 8, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-54-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 52 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Χ. Αλτίνη ως πληρεξούσιου του ναού προς απόκρουση της αγωγής του Α. Λουκά, ενοικιαστή της οικίας του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλτίνης, Χαρίλαος
Λουκάς, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 23/10/1896
Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μιχαήλ Περαντζάκη ως πραγματογνώμονα για την κατεδάφιση, λόγω ρυμοτομίας, της οικίας των Χρήστου Λεονταρή και Μαρίας Φωτοπούλου στην διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων και Γαζή.
Τόμος: 8, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περαντζάκης, Μιχαήλ
Λεονταρής, Χρήστος
Φωτοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-55-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-55-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35,36,37,38 / 24,25,28,29/10/1896
Πράξη: Μακρά συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1897 και έγκρισή του.
Τόμος: 8, σελ. 57 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
Μαρκίδης, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-57-15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 7/11/1896
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή τμήματος των οδών Πηλέως και Ογλ. Μειοδότης ο Νικόλαος Σαμαράς.
Τόμος: 8, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-72-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Ματάκιας στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Ματάκιας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-72-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Αγγελής Μαύρος στο Φρούριο.
Τόμος: 8, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Μαύρος, Αγγελής Φ., (18..-1911)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-72-1

Πράξη: Διορισμός τπραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού ως πραγματογνώμονα για την εκτίμησητου δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Βασίλειος Τσιλιβίδης στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-72-2

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών επίστεγων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Καθορισμός της έναρξης της ενοικίασης των 24 δημοτικών επίστεγων υπέρ του Δημητρίου Τσάμτσα και αποδοχή καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο 259 δρχ. ως είσπραξη ενοικίου.
Τόμος: 8, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-73-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας περί μετασχηματισμού των Δήμων Παγασών και Μακρινίτσας, μέσω της απόσπασης από την Μακρινίτσα των οικισμών Διμήνι, Καλύβια και Παλιούρι και υπαγωγή τους στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 8, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός προσδιορισμός ως ΘέμαΔιμήνι (Μαγνησία)Παλιούρι (Μαγνησία)
Δήμος Μακρινίτσας
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-73-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ. για την πληρωμή της τρίμηνης μισθοδοσίας του τρίτου κλητήρα της Νομαρχίας, Νικολάου Μασούρα.
Τόμος: 8, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μασούρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-73-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 21/11/1896
Πράξη: Ενημέρωση για έγκριση από τη Νομαρχία.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας των αποφάσεων του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-75-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια 12.000 - 13.000 οκάδων καυσόξυλων για τη θέρμανση των Δημοτικών Σχολείων και του Δημαρχείου.
Τόμος: 8, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-75-2

Πράξη: Έκφραση ευαρέσκειας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευαρέσκειας του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον απολυθέντα γραμματέα του Δήμου Δ. Αναστασιάδη για τις υπηρεσίες, τις οποίες προσέφερε στο Δήμο.
Τόμος: 8, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Ξένος, Διονύσιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασιάδης, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-75-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Μάρκος Γκανής.
Τόμος: 8, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-76-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Κωστόπουλος στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Κωστόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-76-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θωμά Περλιού στη θέση του Νικολάου Σαρρή ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Νικόλαος Τζελημάνης, Μαρία Πελοσώφ και Αβραάμ Κοέν.
Τόμος: 8, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περλιός, Θωμάς
Σαρρής, Νικόλαος
Τζελημάνης, Δημήτριος
Πελοσώφ, Μαρία
Κοέν, Αβραάμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-76-1

Πράξη: Μεταφορές πιστώσεων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Μεταφορές πιστώσεων στα τρία πρώτα κεφάλαια του προϋπολογισμού για δαπάνες, των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 8, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-76-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 30/11/1896
Πράξη: Μείωση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Μείωση του λιμενικού φόρου σε διάφορα προϊόντα, τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 8, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την απομόνωση και περίθαλψη των απόρων πασχόντων από ευλογιά.
Τόμος: 8, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-78-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Στάμου στη διασταύρωση των οδών Γαζή και Κενταύρων.
Τόμος: 8, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Στάμου, Ιωάννης (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά δέκα πηλικίων και στολών του προσωπικού της Αστυνομίας Πυρός.
Τόμος: 8, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-78-1

Πράξη: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη της υποθήκης υπέρ του Δήμου, του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των δικαιωμάτων του Δημοτικού Σφαγείου, Δημητρίου Σπηλιωτόπουλου.
Τόμος: 8, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπηλιωτόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-78-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 10/12/1896
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση από τον Δήμαρχο της γνωμοδότησης της Νομαρχίας Λάρισας, σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1897 και τις τροποποιήσεις που προτείνει.
Τόμος: 8, σελ. 79 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-79-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 18/12/1896
Πράξη: Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Δημοτικού Θεάτρου στο Δήμαρχο και σε προσωρινή Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων και διορισμός των Γεωργίου Τσαγκόπουλου και Χρήστου Νικολαΐδη προς συμπλήρωση της υφιστάμενης Επιτροπής επί της αποπεράτωσης του θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Νικολαΐδης, Χρήστος
Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-83-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-84-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ. για συμπλήρωση της εισφοράς του Δήμου προς το Επαρχιακό Ταμείο.
Τόμος: 8, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επαρχιακό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-85-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-85-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 23/12/1896
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων για το έτος 1897. Πλειοδότης ο Νικόλαος Γίδας.
Τόμος: 8, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γίδας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-86-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1897. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 8, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-86-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-87-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και κοιλού για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-87-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της δημοτικής αποθήκης στα Παλαιά για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-87-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το ετος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-88-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 9 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με το διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Ζίφου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιων του ναού προς απόκρουση της αγωγής του Δημητρίου Γιαννόπουλου.
Τόμος: 8, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-88-1

Πράξη: Σύνταξη μελέτης για την αποχέτευση.
Εισηγητής: Νικολαΐδης, Χρήστος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Νικολαΐδη να φροντίσει ο Δήμαρχος, ώστε ο μηχανικός του Δήμου να συντάξει μελέτη για την αποχέτευση της πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-88-1

Πράξη: Προϋπολογισμός ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Χρήστου να προνοήσει ο Δήμαρχος, ώστε στον προϋπολογισμό του ναού του Αγίου Νικολάου να προβλεφθεί η δαπάνη για την μουσική που θα παίζεται τις Κυριακές και τις εορτές.
Τόμος: 8, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-88-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων