Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1897Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1897
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1897
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 3/1/1897
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του Νομάρχη Λάρισας Κ. Αναγνωστόπουλου και μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Νομάρχες και νομαρχία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνωστόπουλος, Κ., ( -1897)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής αποθήκης στα Παλαιά.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού ορισμένων οδών και συνοικιών της πόλης με πετρέλαιο.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-90-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 14/1/1897
Πράξη: Ανάγνωση αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της αίτησης του Ιωάννη Οικονομίδη, σχετικά με την επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 8, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-91-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1897. Μειοδότης ο Νικόλαος Τσαντίλης.
Τόμος: 8, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαντίλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-92-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων για το έτος 1897, αλλά με επιφύλαξη επανάληψης της δημοπρασίας.
Τόμος: 8, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-92-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1897. Πλειοδότης ο Μιχαήλ Κουτσογιάννης.
Τόμος: 8, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-92-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Καρδασόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ευστάθιος Καραθανάσης.
Τόμος: 8, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδασόπουλος, Ιωάννης
Καραθανάσης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-92-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 960 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 960 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-92-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 22/1/1897
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. ως αποζημίωση (μετά από συμβιβασμό) στον Νικόλαο Κρητικό, ελαιοχρωματιστή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-93-2

Πράξη: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη της εγγεγραμμένης υπέρ του Δήμου υποθήκης της οικίας του Σοφοκλή Ευαγγέλου, εγγυητή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του έτους 1896.
Τόμος: 8, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-94-1

Πράξη: Τροποποίηση προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως, του έτους 1897, από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 8, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-94-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 92,50 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 92,50 δρχ. για την αξία του στεφάνου, το οποίο κατέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του αποβιώσαντος Νομάρχη Λάρισας Κ. Αναγνωστόπουλου.
Τόμος: 8, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Νομάρχες και νομαρχία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνωστόπουλος, Κ., ( -1897)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-95-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: Έκτακτη / 25/1/1897
Πράξη: Συζήτηση για την επιδημία ευλογιάς.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την επιδημία ευλογιάς, η οποία έπληξε την πόλη, χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αντιμετώπιση της επιδημίας και σύσταση Επιτροπής προς μελέτη του ζητήματος.
Τόμος: 8, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγκόπουλος, Γεώργιος
Χρήστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-96-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 19/3/1897
Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια θρανίων και πινάκων των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 8, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-97-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-97-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων των ενταύθα διερχόμενων και διαμενόντων στρατιωτών και εθελοντών.
Τόμος: 8, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-97-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την περιποίηση και συντήρηση των εθελοντών στρατιωτών από το εξωτερικό.
Τόμος: 8, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-97-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-98-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου, του έτους 1896.
Τόμος: 8, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-98-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου, του έτους 1895.
Τόμος: 8, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-98-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 9/4/1897
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, ύψους 100.000 δρχ., με σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου στις εθνικές ανάγκες λόγω του πολέμου.
Τόμος: 8, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-99-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων