Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1898Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1898
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1898
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 28/5/1898
Πράξη: Ομόφωνη αναβολή συζητήσεων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Ομόφωνη αναβολή συζητήσεων δύο προτάσεων του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Χρυσοβελώνη: 1) Παραίτηση του Δημάρχου, γιατί εξέθεσε τον Δήμο προσφέροντας έμμισθες υπηρεσίες στις Αρχές της στρατιωτικής κατοχής. 2) Ψήφιση νέου προϋπολογισμού, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του παλιού "πολυτελούς" προϋπολογισμού.
Τόμος: 8, σελ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-103-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, για το υπόλοιπο διάστημα του 1898. Επικράτησε η πρόταση του Ιωάννη Χρυσοβελώνη, για είσπραξη του φόρου μαζί με το ποσό που αναλογεί στο Δημόσιο, επειδή, λόγω κατοχής δεν προσφέρθηκαν τελωνειακές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες στο Δήμο.
Τόμος: 8, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-104-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικής φορολογίας επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων και στα δικαιώματα του Δήμου επί του στατήρος και κοιλού, για το υπόλοιπο διάστημα του 1898.
Τόμος: 8, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-104-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 11/6/1898
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-106-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση 24 επίστεγων δημοτικών καταστημάτων στα Παλαιά.
Τόμος: 8, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-106-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και κοιλού.
Τόμος: 8, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-106-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Στρατώνων. Πλειοδότης ο Γεώργιος Γεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-106-1

Πράξη: Πρόταση για τέλεση αρχιερατικού μνημόσυνου.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Πρόταση για τέλεση αρχιερατικού μνημόσυνου υπέρ πεσόντων στον πόλεμο του 1897 και ανέγερση μνημείου προς τιμή των πεσόντων στην μάχη του Βελεστίνου.
Τόμος: 8, σελ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-106-2

Πράξη: Συζήτηση για τη στάση του Δημάρχου στη διάρκεια της τουρκικής κατοχής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μ.
Περιεχόμενα: Έκφραση αντίθεσης του Ιωάννη Παπαγεωργίου σε πρόταση προηγούμενης συνεδρίασης του Ιωάννη Χρυσοβελώνη και έκφραση δυσαρέσκειας προς τον Δήμαρχο, σχετικά με τη στάση του στη διάρκεια της τουρκικής κατοχής. Συζήτηση ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους.
Τόμος: 8, σελ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ξένος, Διονύσιος
Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-107-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 18/6/1898
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, για το υπόλοιπο διάστημα του 1898. Πλειοδότης ο Νικόλαος Μπαντέκας.
Τόμος: 8, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαντέκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-109-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων, για το υπόλοιπο διάστημα του 1898. Πλειοδότης ο Σωτήριος Χατζηδημητρίου.
Τόμος: 8, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηδημητρίου, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-109-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Κόττα ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Εμμανουήλ Μακρής.
Τόμος: 8, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
Μακρής, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-109-1

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα του Δημάρχου.
Εισηγητής: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Περιεχόμενα: Έντονη συζήτηση μεταξύ του Δημητρίου Τσοποτού και του Γεωργίου Νικολαΐδη για το θέμα της μομφής κατά του Δημάρχου.
Τόμος: 8, σελ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-109-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 25/6/1898
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την δεκαοχτάμηνη ενοικίαση δημοτικής αποθήκης στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Βαΐτσης Σμπόρος.
Τόμος: 8, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμπόρος, Βαΐτσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-111-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Ανδριανός Στασινόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στασινόπουλος, Ανδριανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-111-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση έξι Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά.
Τόμος: 8, σελ. 111-112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-111-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Περιεχόμενα: Μακροσκελής εισήγηση του Δημητρίου Τσοποτού για θέματα υπονόμων, αποχέτευσης και πυρασφάλειας. Σύσταση Επιτροπής προς μελέτη των παραπάνω θεμάτων, καιθώς και του ζητήματος της ανέγερσης μνημείου υπέρ των πεσόντων στην μάχη του Βελεστίνου.
Τόμος: 8, σελ. 112-114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-112-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 29/6/1898
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση 24 ξύλινων παραπηγμάτων του Δήμου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Δημήτριος Τσάμτσας.
Τόμος: 8, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-115-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Τ. Φράγκος.
Τόμος: 8, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φράγκος, Τ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-115-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος του Δήμου επί του στατήρος και κοιλού. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-115-2

Πράξη: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1898. Κατόπιν 5 συνεδριάσεων (3,4,6,7 και 8 Ιουλίου), εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός με σημαντικές περικοπές εσόδων.
Τόμος: 8, σελ. 116-124
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Χρήστου, Νικόλαος
Νικολαΐδης, Χρήστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-116-9

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου, για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 1898.
Τόμος: 8, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-122-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 20/7/1898
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 4 ξύλινων παραπηγμάτων, για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-126-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού της πόλης με πετρέλαιο. Μειοδότης ο Αγγελής Βενετάς.
Τόμος: 8, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενετάς, Αγγελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-126-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γιαννούλη Γεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Θεόδωρος Οικονομίδης.
Τόμος: 8, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
Οικονομίδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-127-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 288 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 288 δρχ. για το δημοτικό εισπράκτορα Ζαφείριο Χατζηβασίλη. Το παραπάνω ποσό αφαίρεσαν οι Τούρκοι "δια διαρρήξεως" από το χρηματοκιβώτιο του Δήμου, όταν ο ταμίας τράπηκε σε φυγή κατόπιν της υποχώρησης των ελληνικών στρατευμάτων από το Βελεστίνο.
Τόμος: 8, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-127-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 24/7/1898
Πράξη: Διορισμός μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Διορισμός των Νικολάου Σακελλαρίδη και Νικολάου Παπαντωνίου ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση των παραιτηθέντων Ιωάννη Σαράτση και Ευστάθιου Αγγελίδη.
Τόμος: 8, σελ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Νικολαΐδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Παπαντωνίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Ιωάννης
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-128-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 730 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 730 δρχ. προς επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου στη Μπουρμπουλήθρα, το οποίο καταστράφηκε από τους Τούρκους.
Τόμος: 8, σελ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-129-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 4/8/1898
Πράξη: Διορισμός μελών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των ναών της πόλης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μ.
Περιεχόμενα: Διορισμός μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως και Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 8, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-131-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για ανέγερση παραπήγματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μ.
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ανέγερση παραπήγματος με σκοπό την εκπλήρωση εκκλησιαστικών αναγκών, λόγω της καταστροφής του Αγίου Νικολάου από πυρκαγιά.
Τόμος: 8, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Πυρκαϊές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-131-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορρφώσεως.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μ.
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-131-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης Μ.
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-132-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 17/8/1898
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της αγωγής των κληρονόμων του Ζ. Τσιμώνου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Τσιμώνος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-133-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της ανακοπής του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων Σοφοκλή Ευαγγέλου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή θρανίων για τα Δημοτικά Σχολεία. Μειοδότης ο Μιχαήλ Παραλής.
Τόμος: 8, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 8, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης δασκάλων του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης δασκάλων του Παρθεναγωγείου για πληρωμή δήθεν καθυστερούμενης μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 8, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης εργαζόμενου στο Δήμο.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης εργαζόμενου (υπηρέτη) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων, για πληρωμή καθυστερούμενης μισθοδοσίας.
Τόμος: 8, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των γενναίων Κουτσοφλιανιτών, κατόπιν έκκλησης του πρίγκηπος Νικολάου.
Τόμος: 8, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κουτσόφλιανη (Ιωάννινα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-134-2

Πράξη: Παραπομπή αίτησης εργολάβου στην αρμόδια Επιτροπή.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην αρμόδια Επιτροπή να μελετήσει την αίτηση του μηχανικού εργολάβου Νικ. Καμπούρη, για παραχώρηση προνομίων εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό την ανέγερση δημοτικών αφοδευτηρίων.
Τόμος: 8, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-135-1

Πράξη: Απόρριψη καταβολής μισθών.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Άγγελου Γουγίδη για πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του.
Τόμος: 8, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γουγίδης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-135-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως (παράγκα που λειτουργεί ως ναός από διετίας).
Τόμος: 8, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-135-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 4/9/1898
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της εναντίον του αγωγής, του εμπόρου Ευστάθιου Αγγελίδη.
Τόμος: 8, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-136-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αλκιβιάδη Νικολαΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της εναντίον του αγωγής του Χρήστου Παπαγεωργίου, εργολάβου της ανέγερσης του Δημοτικού Θεάτρου, για επιστροφή εγγύησης.
Τόμος: 8, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Αλκιβιάδης
Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-136-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 420 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 420 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου του 3ου Δημοτικού Σχολέιου στον Ν. Παπαγιαννόπουλο.
Τόμος: 8, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιαννόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-136-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση διαφόρων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 8, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-136-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,95 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,95 δρχ. για κάλυψη εξόδων εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 8, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-137-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Χρυσοχού ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού της Μεταμορφώσεως, στη θέση του παραιτηθέντος Δημητρίου Σουρανή και του Γεωργίου Κοντοζήση ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού της Αναλήψεως, στη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Σφέτσου.
Τόμος: 8, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Γεώργιος
Σουρανής, Δημήτριος
Κοντοζήσης, Γεώργιος
Σφέτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-137-1

Πράξη: Προσωρινός στεγασμός του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινού στεγασμού του πυρποληθέντος ναού του Αγίου Νικολάου και διορισμός της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Τόμος: 8, σελ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-137-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 15/9/1898
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Σπύρου Μουσούρη ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της ανακοπής του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, Παύλου Φίτσιου, εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Φίτσιος, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-139-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105 δρχ. για την αμοιβή του επιστάτη της επισκευής του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 8, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-139-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την μελέτη του μηχανικού (και εργολάβου δημοσίων έργων) Νικ. Καμπούρη, για την κατασκευή αφοδευτηρίων.
Τόμος: 8, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-139-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 22/9/1898
Πράξη: Αποδοχή πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας για εκτέλεση καθαριότητας από το Δήμο και σύσταση Επιτροπής για την επίβλεψη των εργασιών.
Τόμος: 8, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρήστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-140-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: / 29/9/1898
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Διορισμός της Όλγας Βάθης ως δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, κατόπιν πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 8, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάθη, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-141-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 6/10/1898
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Α. Δαβιτσάνου και Κ. Κομίτσα ως πληρεξούσιων του Δήμου, προς απόκρουση της ανακοπής του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, Σοφοκλή Ευαγγέλου, εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαβιτσάνος, Ανάργυρος
Κομίτσας, Κωνσταντίνος
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-142-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 12.000 οκάδων καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 8, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-143-1

Πράξη: Απόρριψη διορισμού πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Γεωργίου Μουρτζόπουλου για διορισμό πραγματογνωμόνων, με σκοπό την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου που κατέλαβε.
Τόμος: 8, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-143-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής και ανασκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής και ανασκευής του Δημοτικού Θεάτρου μέχρι του ποσού των 14.000 δρχ,. βάσει του συμβολαίου του Δήμου με τον εργολάβο.
Τόμος: 8, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-143-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον Κωνσταντίνο Αλεφιντζάτο, ο οποίος διέσωσε και περιέθαλψε ένα έκθετο.
Τόμος: 8, σελ. 143-144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεφιντζάτος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-143-2

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των κατοίκων της συνοικίας άνω του Γυμναστηρίου για επέκταση του φωτισμού.
Τόμος: 8, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-144-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 16/10/1898
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας, για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-145-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου στη δυτική πλευρά του ναού των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο κατέλαβε ο Σωτήριος Νούτσης.
Τόμος: 8, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Νούτσης, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-145-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 12.000 οκάδων καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 8, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-145-1

Πράξη: Χορηγία προνομίου για την ανέγερση αφοδευτηρίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία προνομίου για την ανέγερση αφοδευτηρίου στον εργολάβο Νικόλαο Καμπούρη.
Τόμος: 8, σελ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-145-2

Πράξη: Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό μη υπολογισθέντων εσόδων από δημοτικούς φόρους.
Τόμος: 8, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-146-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 23/10/1898
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ωνίων και εμπορευμάτων, για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-147-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο, καθώς και επί του στατήρος και κοιλού, για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-147-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για πίστωση 1.267,50 δρχ., με σκοπό την ανέγερση προσωρινού ναού.
Τόμος: 8, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-147-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση δικηγόρων σχετικά με την πληρωμή των τόκων του δανείου του Δήμου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 8, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 415 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 415 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της οικίας του Χρήστου Νικολάου, η οποία χρησιμοποιούνταν ως νοσηλευτήριο των πασχόντων από ευλογιά.
Τόμος: 8, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. προς πληρωμή του Νικολάου Τσαντίλη, για τη διατροφή και συντήρηση δύο αλόγων του Δήμου, κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής.
Τόμος: 8, σελ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Νικολαΐδης, Χρήστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαντίλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-148-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 5/11/1898
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας έως 47.000 δρχ., για εξόφληση του χρέους του Δήμου από την ίδια τράπεζα.
Τόμος: 8, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-150-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1896.
Τόμος: 8, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-151-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών οδόστρωσης. Μειοδότης ο Ιωάννης Μπαξαβάνης.
Τόμος: 8, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαξαβάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-151-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 10.000 έως 12.000 οκάδων καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία και το Δημαρχείο. Μειοδότης ο Ιωάννης Νικάκης.
Τόμος: 8, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικάκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-151-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος υπέρ του Πολιτικού Νοσοκομείου. Μειοδότης ο Στέφανος Ψύρας.
Τόμος: 8, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-151-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της ανακοπής του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, Σοφοκλή Ευαγγέλου, εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-151-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για εκτίμηση οικοπέδου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Γεωργίου Μουρτζόπουλου για εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά, απόφαση για εκποίηση του και άφεση 3,5 μέτρων για διευκόλυνση συγκοινωνίας των γειτονικών δρόμων.
Τόμος: 8, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-152-1

Πράξη: Απόρριψη πληρωμής μισθών.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Άγγελου Γουγίδη για πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του.
Τόμος: 8, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γουγίδης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-152-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 11/11/1898
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Π. Παπαευσταθίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-153-1

Πράξη: Εξάλειψη υποθήκης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Εξάλειψη της υποθήκης του θαλασσογηπέδου, μεταξύ των οδών Αργοναυτών και Ιάσονος, του Αλκιβιάδη Νικολαΐδη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων του έτους 1891.
Τόμος: 8, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-153-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια άρτου υπέρ του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 8, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-153-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δ. Κυριαζής.
Τόμος: 8, σελ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Κυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-153-2

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Διορισμός των Θεόδωρου Παπαϊωάννου και Ιωάννη Παρασκευά ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού της Αναλήψεως, στη θέση των παραιτηθέντων Νικολάου Μπαντέκα και Λεωνίδα Μπενά.
Τόμος: 8, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Θεόδωρος
Παρασκευάς, Ιωάννης
Μπαντέκας, Νικόλαος
Μπενάς, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-154-1

Πράξη: Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1899 (5 συνεδριάσεις). Περικοπές πιστώσεων, ζημιές και καθυστερήσεις λόγω της τουρκικής κατοχής.
Τόμος: 8, σελ. 154-171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Σκυργιάννης, Ιωάννης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρήστου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-154-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 24/11/1898
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Ζαρλή ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση των αγωγών των δασκάλων του 1ου Παρθεναγωγείου Νικ. Σούρλα, Ιω. Μελανίδη και Κων. Χατζηβασιλείου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούρλας, Νικόλαος
Μελανίδης, Ιωάννης
Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-172-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του Δήμου, προς απόκρουση της αγωγής των κληρονόμων του Ζ. Τσιμώνου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Τσιμώνος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-172-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του ναού Αγίου Νικολάου, με εγγυητή το Δήμο, για την αποπεράτωση του προσωρινού ναού.
Τόμος: 8, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-172-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για την αξία του στεφάνου, το οποίο κατατέθηκε στην κηδεία του πρώτου Δημάρχου της πόλης Γεωργίου Καρτάλη.
Τόμος: 8, σελ. 172-173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-172-2

Πράξη: Καθορισμός τιμών στο Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Νικολάου Χρήστου για καθορισμό της τιμής των εισιτηρίων της α΄και β΄θέσης στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-173-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 3/12/1898
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Διορισμός της δασκάλας Γλυκερίας Ζωγράφου στο 1ο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 8, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωγράφου, Γλυκερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-174-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αδαμίδης, Βασίλειος
Χρήστου, Νικόλαος
Νικολαΐδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-174-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.4 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την πληρωμή 1.655 δρχ. προς τον Κ. Μαργαρίτη για την αποπεράτωση της κατασκευής του αυλόγυρου του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-174-2

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβασμού με τον ενοικιαστή του φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1897, προς αποφυγή μακροχρόνιου και δαπανηρού δικαστικού αγώνα.
Τόμος: 8, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-175-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 17/12/1898
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Διορισμός της δασκάλας Αικατερίνης Πωπ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 8, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πωπ, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-176-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Χρυσοβελώνη (αμισθί) ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προς απόκρουση της αγωγής του Ιωάννη Μπάτσου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 176-177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Πωπ, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-176-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού οικοπέδου Α΄στα Παλαιά.
Τόμος: 8, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-177-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού οικοπέδου Β΄στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Λίγκος.
Τόμος: 8, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λίγκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-177-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού. Πλειοδότης ο Ν. Κοπάνας.
Τόμος: 8, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπάνας, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-177-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο. Πλειοδότης ο Στέφανος Ψύρας.
Τόμος: 8, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-177-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Στέφανος Ψύρας.
Τόμος: 8, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-177-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-178-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-178-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-178-1

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού του Δήμου με τον Μιχαήλ Κουτσογιάννη, ενοικιαστή του δημοτικού φορου επί του στατήρος και κοιλού για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-178-1

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού του Δήμου με τον Δημήτριο Τσάμτσα, ενοικιαστή των 24 επίστεγων του Δήμου για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-178-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Τσάμτσας στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 8, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Τσάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-179-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Διορισμός των Νικολάου Μπαντέκα και Νικολάου Τσαντίλη ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού της Αναλήψεως, στη θέση των παραιτηθέντων Θεόδωρου Παπαϊωάννου και Ιωάννη Παρασκευά.
Τόμος: 8, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Θεόδωρος
Παρασκευάς, Ιωάννης
Μπαντέκας, Νικόλαος
Τσαντίλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-179-1

Πράξη: Ενημέρωση και αποδοχή αιτημάτων ιδιωτών.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση και αρχική αποδοχή δύο αιτημάτων: 1) του επιχειρηματία Ιωάννη Φραγκόπουλου από τον Πειραιά, ώστε να αναλάβει με έμπειρους εργολήπτες τα υδραυλικά της πόλης και 2) του Γάλλου Πρόξενου στο Βόλο, ο οποίος ζητά το περιτειχισμένο δημοτικό οικόπεδο, πρώην γυμναστήριο, κοντά στον Άγιο Κωνταντίνο για ένα χρόνο ώστε να το διαμορφώσει σε γήπεδο τένις.
Τόμος: 8, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φραγκόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-179-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 28/12/1898
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1899. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-180-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων.
Τόμος: 8, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-181-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού οικοπέδου Α΄στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Δημήτριος Ζυργιώτης.
Τόμος: 8, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυργιώτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-181-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού της πόλης με πετρέλαιο. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Ξαντάς.
Τόμος: 8, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-181-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 181-182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-181-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας. Μειοδότης ο Αθανάσιος Παντελής.
Τόμος: 8, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελής, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-182-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Διορισμός αμισθί του Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προς απόκρουση της αγωγής του Κωνσταντίνου Μωραγέμου, ενοικιαστή του δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 8, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μωραγέμος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-182-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-182-1

Πράξη: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου για μείωση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, για μείωση του λιμενικού φόρου επί των εισαγόμενων προϊόντων.
Τόμος: 8, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-182-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 140 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 140 δρχ. για την πληρωμή των προσαυξήσεων των δασκάλων του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-183-1

Πράξη: Αποδοχή του νόμου για τη διαμόρφωση κοιτών.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του νόμου σύμφωνα με τον οποίο το λιμενικό ταμείο είναι υπεύθυνο για τις εργασίες διαμόρφωσης των κοιτών του Αναύρου και του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 8, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων