Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1899Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1899
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1899
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 20/1/1899
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1897.
Τόμος: 8, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-185-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων για το έτος 1899. Πλειοδότης ο Α. Κουκουσέλης.
Τόμος: 8, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουσέλης, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-185-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας για το έτος 1899. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 8, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-185-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1899. Πλειοδότης ο Απόστολος Χρηστόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρηστόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-186-1

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του Στέφανου Παπαθανασίου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων του 1897.
Τόμος: 8, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15 δρχ. ως αποζημίωση των Επαρχιακών Συμβούλων για τη μία και μοναδική συνεδρίαση του 1898.
Τόμος: 8, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επαρχιακό Συμβούλιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την αξία του στεφάνου υπέρ του αποβιώσαντος Ιταλού υποπροξένου Γουλιέλμου Βόρελ (Μπόρελ).
Τόμος: 8, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόξενοι και προξενεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. προς αποπληρωμή της μισθοδοσίας των δασκάλων του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την επισκευή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-187-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ' αριθ. 1 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Μεταμορφώσεως για πληρωμή 2.300 δρχ. στον Δημήτριο Γιαννόπουλο, ως αποζημίωση για το καταληφθέν από την πλατεία του ναού οικόπεδό του.
Τόμος: 8, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-187-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 2 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ., προς πληρωμή της αξίας του οικοπέδου του Δημητρίου Γιαννόπουλου που καταλήφθηκε από την πλατεία του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-187-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της χήρας του Ζ. Τσιμώνου για αποζημίωση 2.500 δρχ., λόγω των φθορών που προκάλεσαν στην οικία της τα τουρκικά στρατεύματα.
Τόμος: 8, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμώνος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-187-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 2/2/1899
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-189-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Ζαρλή ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση της αγωγής του Δαυίδ Καλαμάρα εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.440 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.440 δρχ. υπέρ της Ισραηλίτικης Κοινότητας για την αμοιβή του δασκάλου της εβραϊκής γλώσσας.
Τόμος: 8, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860 - 1939)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-189-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 22/2/1899
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. προς λήψη μέτρων κατά της ευλογιάς, την απομόνωση και περίθαλψη των πασχόντων.
Τόμος: 8, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-191-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κατασκευή θρανίων στα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 8, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-191-1

Πράξη: Άρση όρου δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Άρση του δεσμευτικού όρου για το Δήμο στο δάνειο 47.000 δρχ. με την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.
Τόμος: 8, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-191-1

Πράξη: Συναίνεση για άρση υποθήκης κτημάτων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Συναίνεση για άρση υποθήκης των κτημάτων του Πέτρου Παπαλουκά, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων του έτους 1898.
Τόμος: 8, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαλουκάς, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-191-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για μελέτη της πρότασης του Διευθυντή του Βασιλικού Τυπογραφείου Νικολάου Αγγέλου για ίδρυση στο Βόλο "πρακτορείου αγγελιών και ειδοποιήσεων δια τοιχοκολλήσεων".
Τόμος: 8, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Βασιλικό Τυπογραφείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-191-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. προς κατασκευή ξύλινου παραπήγματος για τον ενοικαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 8, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-192-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων στους ναούς Αγίου Νικολάου, Αγίων Θεοδώρων και Αναλήψεως.
Τόμος: 8, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-192-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 275 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 275 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Ιταλού ναυάρχου Μπέτυλο στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 8, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Italy. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-192-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 8/3/1899
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως δικηγόρου του Δήμου στην αγωγή του κατά του Ανδριανού Στασινόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το 1898.
Τόμος: 8, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Στασινόπουλος, Ανδριανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-193-1

Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γ. Ζυγαλάκη ως δασκάλου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-193-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για κατασκευή προσωρινού οικοδομήματος στην αυλή του Πυροσβεστείου, για τοποθέτηση αρχαιοτήτων και μεταφορά τους.
Τόμος: 8, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-193-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για κατασκευή διακλάδωσης του υδραγωγείου του Φρουρίου έως το Δημοτικό Θέατρο, για τη διευκόλυνση του καταβρέγματος.
Τόμος: 8, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-193-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση δύο οδών.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση δύο οδών αποκλεισμένων από το σχέδιο πόλης για διευκόλυνση συγκοινωνιών, σύμφωνα με πρόταση του επαρχιακού μηχανικού.
Τόμος: 8, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-194-1

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπής για την κατεδάφιση του παλαιού πύργου στην οδό Σαρακηνού, στην ενορία Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 8, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-194-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 22/3/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Κ. Αγγελίδη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της ευλογιάς.
Τόμος: 8, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τη συμπλήρωση της τακτικής πίστωσης προς εξυπηρέτηση του δανείου.
Τόμος: 8, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για ρυμοτομήσεις κτημάτων.
Τόμος: 8, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη συμμετοχή της Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.
Τόμος: 8, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Διεθνής Έκθεση Παρισιού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για συμβιβαστική αποζημίωση στον Γιαννούλη Γεωργίου, εργολάβο της ανέγερσης του ναού των Αγίων Θεοδώρων και απόσυρση αγωγής εκ μέρους του κατά του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Γιαννούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-195-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του εισπράκτορα ενταλμάτων του Δήμου, ενωμοτάρχη Ιωάννη Μακρή.
Τόμος: 8, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-196-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου σε αγωγή εμπόρων για κακή παρέμβαση του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη.
Τόμος: 8, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-196-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Ιωάννη Παπαγεωργίου, ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, για πληρωμή εξόδων επισκευής.
Τόμος: 8, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-196-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 6/4/1899
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του Δημαρχείου στον Κων. Ματθαιόπουλο.
Τόμος: 8, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματθαιόπουλος, Κωνσταντίνος, (1837-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.170 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.170 δρχ., προς καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο της μισθοδοσίας των δασκάλων του Δήμου για το έτος 1898.
Τόμος: 8, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-197-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση μαρμάρινων διαζωμάτων.
Τόμος: 8, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για δημιουργία περιφράγματος στον μικρό κήπο της πλατείας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-198-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για την κατασκευή μικρής γέφυρας μπροστά από το ναό της Αναλήψεως, προς διευκόλυνση της συγκοινωνίας των κατοίκων.
Τόμος: 8, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-198-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου του έτους 1898.
Τόμος: 8, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γεώργιος
Νικολαΐδης, Χρήστος
Χρήστου, Νικόλαος
Αδαμίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-198-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 9/4/1899
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή του Άγγελου Γουγίδη εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γουγίδης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-199-1

Πράξη: Δημιουργία πίνακα του Δημάρχου Γεωργίου Καρτάλη.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημήτριο Τσοποτό να αναλάβει την κατασκευή εικόνας του αποβιώσαντος Δημάρχου Γεωργίου Καρτάλη, αφού συνεννοηθεί με τον Αθηναίο ζωγράφο Κ. Ματθαιόπουλο.
Τόμος: 8, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-199-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου κτήματος του Ευστάθιου Αγγελίδη στην οδό Ορμινίου.
Τόμος: 8, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-199-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Νικολαΐδης στα Παλαιά.
Τόμος: 8, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Νικολαΐδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-200-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 21/4/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Αθανασίου ως δασκάλου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-201-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή του Γ. Σταματίου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταματίου, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή του υδραγωγείου στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 8, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. στον Κ. Αλεφιντζάτο για την μέριμνα προς έκθετο βρέφος (ως δώρο και όχι αμοιβή).
Τόμος: 8, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεφιντζάτος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-201-1

Πράξη: Ανέγερση ναού.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την ανέγερση του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 8, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-201-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του βασιλιά Γεωργίου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-202-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 6/5/1899
Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού με τον Παύλο Φίτσιο, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το 1897.
Τόμος: 8, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φίτσιος, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-203-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων στο ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 8, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρίου, Χρήστος
Αντωνόπουλος, Αντώνιος
Οικονομίδης, Άγγελος
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-203-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 410 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 410 δρχ. για πληρωμή τόκων στον Κωνσταντίνο Λιβανό, κατόπιν οριστικής απόφασης του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 8, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-203-2

Πράξη: Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση του προτεινόμενου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 8, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-204-1

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με δάσκαλο.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού με το δάσκαλο Ιωάννη Μελανίδη και πίστωση 1.070 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 8, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελανίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-204-1

Πράξη: Αποδοχή συμβιβασμού με δάσκαλο.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού με το δάσκαλο Νικόλαο Σούρλα και πίστωση 650 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 8, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούρλας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-205-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για το σχέδιο ενοποίησης Δήμων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για το σχέδιο ενοποίησης των Δήμων Μακρινίτσας, Ιωλκού και Ορμινίου με το Δήμο Παγασών.
Τόμος: 8, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Ιωλκού
Δήμος Μακρινίτσας
Δήμος Ορμινίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-205-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 17/5/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Διορισμός του Φιλίππου Χατζηδημητρίου ως δασκάλου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων, αντί του Ιωάννη Αθανασίου.
Τόμος: 8, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασίου, Ιωάννης
Χατζηδημητρίου, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-206-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στη Νυχτερινή Σχολή απόρων παιδιών.
Τόμος: 8, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νυχτερινή Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-206-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα των βουλευτικών και δημοτικών εκλογών.
Τόμος: 8, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-206-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την κατασκευή της εικόνας του αποβιώσαντος Δημάρχου Γεωργίου Καρτάλη και ανάρτησή της στην αίθουσα των συνεδριάσεων, τιμής ένεκεν.
Τόμος: 8, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-207-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου των ετών 1897 και 1898.
Τόμος: 8, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή της καθυστερούμενης μισθοδοσίας των δασκάλων Α. Κωστόπουλου και Γαρυφαλλιάς Λαμπριώτου.
Τόμος: 8, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστόπουλος, Α.
Λαμπριώτου, Γαρυφαλλιά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-207-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της οδόστρωσης των οδών.
Τόμος: 8, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 8/6/1899
Πράξη: Κήρυξη ενοικιαστή δημοτικού φόρου ως έκπτωτου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Κήρυξη του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων Ιωάννη Καββαδία και του εγγυητή Ν. Ξένου ως έκπτωτων λόγω της αδυναμίας πληρωμής των οφειλόμενων ενοικίων.
Τόμος: 8, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καββαδίας, Ιωάννης
Ξένος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-209-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων για τα έτη 1896 έως 1898.
Τόμος: 8, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-209-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 4 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά μεγάλου κώδωνος.
Τόμος: 8, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-209-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος ανεγέρθη την περίοδο της τουρκικής κατοχής.
Τόμος: 8, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-209-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-210-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Πολιτικού Νοσοκομείου για το έτος 1899.
Τόμος: 8, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-210-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 2 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.203,85 δρχ. για τη δαπάνη της ανύψωσης των θεμελίων του νεοανεγειρόμενου ναού.
Τόμος: 8, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την ανέγερση του ναού της Αναλήψεως και εκλογή ερανικής Επιτροπής.
Τόμος: 8, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-210-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 9/6/1899
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. στον ασθενή και χρηματίσαντα κλητήρα του Δήμου Στέφανο Κωνσταντίνο.
Τόμος: 8, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-211-1

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για μέριμνα υπέρ της εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να μη διορίσει δασκάλους ή να νοικιάσει οικήματα για τα νεοσυσταθέντα 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων, καθώς δεν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-211-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ιδιώτη.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ιωάννη Φραγκόπουλου για προσκόμιση ύδατος στην πόλη του Βόλου, καθώς δεν υπήρχε σχετική μελέτη.
Τόμος: 8, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φραγκόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-211-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών εργαλείων.
Τόμος: 8, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-211-2

Πράξη: Απόφαση για εκποίηση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στα Επτά Πλατάνια με δημοπρασία.
Τόμος: 8, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-212-1

Πράξη: Οδός Δον Δαλεζίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Απόφαση για ονομασία της οδού μεταξύ Αγίου Νικολάου και Κενταύρων σε οδό Δον Δαλεζίου, προς τιμή του φονευθέντος από τους Τούρκους καθολικού ιερέα.
Τόμος: 8, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαλέζιος, Ιωάννης, (1856-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-212-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 24/6/1899
Πράξη: Έγκριση μετάθεσης δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάθεσης του δασκάλου Δημητρίου Τσολάκη, από το Δημοτικό Σχολείο της Σελίτσανης του Δήμου Δωτίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-213-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κων. Κομίτσα ως πληρεξούσιου του Δήμου στην έφεση του δασκάλου Κων. Χατζηβασίλη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 8, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κομίτσας, Κωνσταντίνος
Χατζηβασίλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-213-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου για τα έτη 1897 και 1898.
Τόμος: 8, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-213-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Χαρίκλεια Σταμέλη.
Τόμος: 8, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Σταμέλη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-213-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για την αποζημίωση των κληρονόμων του Γεωργίου Καρτάλη, λόγω της ρυμοτομίας οικίας του στη οδό Σαρακηνού.
Τόμος: 8, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1834-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-214-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Κατάργηση της θέσης προς ανέγερση αγοράς στο σχέδιο πόλης και τροποποίησή του, λόγω της αδυναμίας καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και αδυναμία καθαριότητας.
Τόμος: 8, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. προς περισυλλογή των αρχαιοτήτων στην Επαρχία Βόλου και μεταφορά τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 8, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-214-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Λυχναρόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Λυχναρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-214-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 3 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με το διορισμό δικηγόρων για την υπεράσπιση του ναού στην υπόθεση με τον Κ. Καραβά.
Τόμος: 8, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-214-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 8/7/1899
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια. Πλειοδότης ο Ε. Τσιλιβίδης.
Τόμος: 8, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Ε.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-215-2

Πράξη: Διορισμός Επιτροπής πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιτροπής πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Αρετή Βλαχονικολοπούλου.
Τόμος: 8, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαχονικολοπούλου, Αρετή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για ταχεία επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 8, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ του Ιωάννη Μπέμπου για την δαπάνη της ανατύπωσης των μητρώων του Δήμου.
Τόμος: 8, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπέμπος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-216-1

Πράξη: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη συνοικία του Φρουρίου και μετά τη Σιδηροδρομική γραμμή.
Τόμος: 8, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-216-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 3 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την πληρωμή του Κ. Καραβά για την κατάληψη του οικοπέδου του από το νεοανεγειρόμενο ναό.
Τόμος: 8, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-216-1

Πράξη: Πρόταση ρυμοτομιών στην οδό Κοραή.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Αρχική αποδοχή της πρότασης ρυμοτομιών για τη διευκόλυνση της οδού Κοραή.
Τόμος: 8, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-217-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 20/7/1899
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 4 ξύλινων επίστεγων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Εμμανουήλ Καρακίτσος.
Τόμος: 8, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακίτσος, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-217-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μαρκίδης, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αναπλειστηριασμού για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αιγινίτης.
Τόμος: 8, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αιγινίτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-218-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 12/8/1899
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου του έτους 1898.
Τόμος: 8, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-219-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των καταστημάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 8, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-219-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 27/8/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Κωνσταντίνου Αγγελίδη στο 1ο πλήρες Δημοτικό Σχολείο αρρένων και των Ρήγα Παπαναστασίου και Σαμουήλ Κοέν στην Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Κωνσταντίνος
Κοέν, Σαμουήλ
Παπαναστασίου, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-220-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 9/9/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Κωνσταντίνου Αγγελίδη στο 1ο πλήρες Δημοτικό Σχολείο αρρένων, του Π. Πολυχρόνου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και των Ρήγα Παπαναστασίου και Σαμ. Κοέν στην Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Κωνσταντίνος
Πολυχρόνου, Γ.
Κοέν, Σαμουήλ
Παπαναστασίου, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-222-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.540 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.540 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας των δασκάλων του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων και της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Τόμος: 8, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-222-2

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 53 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1.143,96 δρχ. για την καταβολή αποζημίωσης στον Χατζηχρήστο Βακαλόπουλο, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από την πλατεία του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλόπουλος, Χατζηχρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-223-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 3 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 510 δρχ. για την κατασκευή νάρθηκα και κουφωμάτων του ναού.
Τόμος: 8, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-223-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Ελένη Κόκκαλη.
Τόμος: 8, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Κόκκαλη Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-223-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 16/9/1899
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την οδόστρωση της οδού Ορμινίου. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Βαλωτής.
Τόμος: 8, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-224-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την αλλαγή του τμήματος Ε΄του σχεδίου πόλης, κατόπιν αίτησης των εργοστασιαρχών Κωνσταντίνου Γκλαβάνη και Μιχαήλ Καζάζη.
Τόμος: 8, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καζάζης, Μιχάλης, (1850-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-224-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβαν οι Κων. Βενετάς και Αικατερίνη Παπαδοπούλου.
Τόμος: 8, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Βενετάς, Κωνσταντίνος
Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-224-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 29/9/1899
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου για το 1900 επί σφαζόμενων και μη σφαζόμενων ζώων, σύμφωνα με πρόσφατο Νόμο.
Τόμος: 8, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-226-1

Πράξη: Απόφαση για μη επιβολή φόρου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Απόφαση για μη επιβολή φόρου στα αμπέλια γιατί μόνο τρία μικρής έκτασης βρίσκονταν στην περιφέρεια του Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-226-2

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα Ε΄, κατόπιν αίτησης των εργοστασιαρχών Κωνσταντίνου Γκλαβάνη και Μιχαήλ Καζάζη.
Τόμος: 8, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καζάζης, Μιχάλης, (1850-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-227-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον ιταλικό μελοδραματικό θίασο που θα έδινε παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 8, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-227-2

Πράξη: Απόφαση για ματαίωση διακλάδωσης του Υδραγωγείου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ματαίωση διακλάδωσης του Υδραγωγείου του Φρουρίου έως το Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 8, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-228-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 2/10/1899
Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση οικοπέδου του Ιωάννη Ζάχου, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος στην πλατεία του Φρουρίου.
Τόμος: 8, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για κάλυψη διαφοράς μισθοδοσίας από το Δημόσιο Ταμείο του γραφέα του Δήμου Δημητρίου Δημητριάδη.
Τόμος: 8, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητριάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας της επιστάτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων Μαρίας Μαρίνου.
Τόμος: 8, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρίνου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-230-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας της επιστάτριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων Συνοδής Τζοάνου.
Τόμος: 8, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζοάνου, Συνοδή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-230-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας του επιστάτη του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-230-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου των Αγίων Θεοδώρων για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου.
Τόμος: 8, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-230-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη της αίτησης του εργολάβου του φωταερίου, Σπυρίδωνα Κριτσιλή, περί δήθεν οφειλόμενα.
Τόμος: 8, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-230-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 14/10/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Γ. Παπανικολάου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-231-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 18/10/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Διορισμός της δασκάλας Πολυκρίτης Καραγιαννίδου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 8, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιαννίδου, Πολυκρίτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-233-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη προς απόκρουση της αγωγής του Δημητρίου Καμηλάκη εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-233-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Διορισμός του Χρήστου Λεούση ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προς απόκρουση της αγωγής των Περσεφόνη Κοντού και Κ. Γιαννακόπουλου εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
Κοντού, Περσεφόνη
Γιαννακόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-233-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση του έκπτωτου ενοικιαστή δημοτικού φόρου επί των ιχθύων Ιωάννη Καββαδία.
Τόμος: 8, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καββαδίας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-233-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης Επιτροπής Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Πολιτικού Νοσοκομείου για δαπάνη 500 δρχ. για φωτισμό και θέρμανση, μέχρι το τέλος του έτους.
Τόμος: 8, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-234-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 36 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 36 δρχ. για την αγορά πυροσβεστικών εργαλείων.
Τόμος: 8, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-234-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Διορισμός των Πολυχρόνη Σαράτση, και Δ. Καρμίρη ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 8, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Καρμίρης, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-234-1

Πράξη: Μείωση ή απαλλαγή ειδών από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Μείωση ή απαλλαγή διαφόρων ειδών εμπορίου από λιμενικό φόρο, κατόπιν αίτησης του Εμπορικού Συλλόγου και μεμονωμένων εμπόρων και βιομηχάνων.
Τόμος: 8, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-235-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 4/11/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Διορισμός της Βασιλικής Γρηγοριάδου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 8, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-236-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 15/11/1899
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Γ. Παπανικολάου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-238-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για διορισμό δασκάλου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου για διορισμό και άλλου δασκάλου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων λόγω αύξησης των μαθητών.
Τόμος: 8, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-238-1

Πράξη: Δωρεά σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Δωρεά 666,66 δρχ. στον Νικόλαο Αιγινίτη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων.
Τόμος: 8, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αιγινίτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-238-1

Πράξη: Έκφραση ευχής για συγχώνευση τραπεζών.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής, ύστερα από έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου, για συγχώνευση των Τραπεζών Ηπειροθεσσαλίας και Εθνικής.
Τόμος: 8, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Βόλου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-238-1

Πράξη: Κατάταξη των αμπελιών του Δήμου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Κατάταξη των αμπελιών του Δήμου σε μία ποιότητα λόγω της μικρής ποσότητας, σύμφωνα με το νέο Νόμο.
Τόμος: 8, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-239-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. στον Ιωάννη Παπαγεωργίου, ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, λόγω των επισκευών που έκανε.
Τόμος: 8, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-239-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 4 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για επισκευές στο ναό.
Τόμος: 8, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-239-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 5 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για επισκευές στο ναό.
Τόμος: 8, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-239-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση της Φιλόπτωχης Αδελφότητας για την ανέγερση ναού του Αγίου Παντελεήμονος σε δημοτικό οικόπεδο, στη θέση Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 8, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 22/11/1899
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για ολική καταπολέμηση της ευλογιάς και για απολύμανση δημοτικών και ιδιωτικών σχολείων, λόγω της εμφάνισης της νόσου της οστρακιάς και διφθερίτιδας.
Τόμος: 8, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-241-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 2/12/1899
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% για μια τετραετία επί των εισαγομένων στο Δήμο ωνίων.
Τόμος: 8, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-242-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 2% για μια τετραετία επί των εισαγομένων στο Δήμο δημητριακών, αλεύρων και ωνίων.
Τόμος: 8, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-242-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη μελέτη της φορολογίας επί των εμπορευμάτων.
Τόμος: 8, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Τσολάκης, Γεώργιος
Δεληκούρας, Νικόλαος
Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-242-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης της καθαριότητας.
Τόμος: 8, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-243-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από κεφ. Προϋπολογισμού για προμήθεια ύδατος υπέρ της καθαριότητας.
Τόμος: 8, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-243-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 3/12/1899
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου για το έτος 1900 επί του στατήρος και κοιλού και επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 8, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-244-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 9/12/1899
Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποτυχία εκλογής Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απόλυτης πλειοψηφίας.
Τόμος: 8, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-245-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 11/12/1899
Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Διορισμός του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 8, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβάς, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Λιάκος, Αντώνιος
Οικονόμου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-247-1

Πράξη: Συμβιβασμός με ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή επ΄ αορίστου της συζήτησης για την αίτηση συμβιβασμού του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων, Νικολάου Ξένου.
Τόμος: 8, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-247-1

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Εντολή στο Δημοτικό Σύμβουλο Κων. Χρυσοχοΐδη να μελετήσει την αίτηση του επιστάτη του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων για καθυστερούμενη μισθοδοσία.
Τόμος: 8, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-247-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Φ. Τσιλιβίδη από το ενοίκιο του δημοτικού οικοπέδου στη θέση Επτά Πλατάνια για το διάστημα της τουρκικής κατοχής.
Τόμος: 8, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-247-1

Πράξη: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής προς διεξαγωγή της εκλογής Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 8, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-248-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 15/12/1899
Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποτυχία εκλογής Προέδρου και Πρωτοκολλητή του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απόλυτης πλειοψηφίας.
Τόμος: 8, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-249-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για μείωση των τιμών του δημοτικού δασμολογίου.
Τόμος: 8, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-249-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων, λόγω των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 8, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-250-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επίβλεψη της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 8, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-250-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών ενοικίασης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών ενοικίασης ξύλινων επίστεγων καταστημάτων στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Γεώργιος Κουρής.
Τόμος: 8, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-250-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των έξι Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να προβεί στην ενοικίαση αυτή χωρίς δημοπρασία αντί ενοικίου 20 δρχ.
Τόμος: 8, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-250-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία του Στρατώνα.
Τόμος: 8, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-251-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 18/12/1899
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικόλαου Ζαρλή ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γεώργιου Κούτσικου ως Πρωτοκολλητή.
Τόμος: 8, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-252-1

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου και παρουσίαση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 1900.
Τόμος: 8, σελ. 252 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-252-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 21/12/1899
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Ζήσης Ψύρας.
Τόμος: 8, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-259-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία του Στρατώνα.
Τόμος: 8, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-259-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού.
Τόμος: 8, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-259-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Ν. Μαγουλάκη, για τα έξοδα θεραπείας του στο Δρομοκαΐτειο Φρενοκομείο.
Τόμος: 8, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάκης, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-259-1

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου και παρουσίαση των δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου και παρουσίαση των δημοτικών έργων και της κοστολόγησής τους: 1) Ρυμοτομία οδών σε όλες τις συνοικίες, 2) σκυρόστρωση οδών, 3) αγορά οδοστρωτήρα, 4) ανέγερση δημοτικών σχολείων, 5) εγκατάσταση αντλίας για προμήθεια γλυκού ύδατος προς κατάβρεγμα και δενδροφύτευση και 6) κατασκευή διαλυμάτων.
Τόμος: 8, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-259-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/12/1899
Πράξη: Αναλυτική συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αναλυτική συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1900.
Τόμος: 8, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-264-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9.12 / 23-28/12/1899
Πράξη: Μακρά συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1900.
Τόμος: 8, σελ. 266 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσολάκης, Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-266-7

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και του κοιλού για το έτος 1900. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Κοπάνας.
Τόμος: 8, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπάνας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-268-1

Πράξη: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 8, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-268-1

Πράξη: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης του Δήμου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Αθνάσιος Γιαννόπουλος.
Τόμος: 8, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-268-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Παπαντωνίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του οικοπέδου του Π. Πολίτη, που κατέλαβε η πλατεία Στρατώνων.
Τόμος: 8, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαντωνίου, Νικόλαος
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-272-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Γκέκα ως πληρεξούσιου του Δήμου για την απόκρουση της αγωγής του Κων. Οικονομίδη εναντίον του.
Τόμος: 8, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκέκας, Ιωάννης
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-272-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 29/12/1899
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1900.
Τόμος: 8, σελ. 274 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-274-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων