Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1900Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1900
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1900
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 8 - 9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 14 / 4/1/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας για το έτος 1900. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 8, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-277-1

Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Ιωάννη Παπαχρήστου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 8, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαχρήστου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-277-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. προς τους παθόντες κατοίκους του Βελεστίνου.
Τόμος: 8, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-277-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του Δημοτικού Σφαγείου στον Κ. Μαγαζιώτη.
Τόμος: 8, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-277-1

Πράξη: Επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Αύξηση της πίστωσης από 1.500 δρχ. σε 3.700 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 8, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-277-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Σπυρίδωνος Μουσούρη προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου κατά του Παναγιώτη Πολίτη, για δήθεν κατάληψη του οικοπέδου του.
Τόμος: 8, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-278-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 8/1/1900
Πράξη: Προσθήκες στις διακηρύξεις για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Προσθήκες στις διακηρύξεις για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων επί των ωνίων και εμπορευμάτων, επί των εισαγόμενων ζώων και επί των ιχθύων, σύμφωνα με τις οποίες θα οριστεί επόπτης από το Δήμο, ο οποίος θα αμείβεται έως 20 δρχ. μηνιαίως από τον ενοικιαστή του φόρου.
Τόμος: 8, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-279-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 14/1/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου. Μειοδότης ο Δημήτριος Τζελημάνης.
Τόμος: 8, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-280-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη κατόπιν ψηφοφορίας της αίτησης του Μ. Σταματόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων του 1899, για απαλλαγή από την μίσθωση του μηνός Δεκεμβρίου λόγω ζημιών.
Τόμος: 8, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-280-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για την πληρωμή καθυστερούμενης μισθοδοσίας στον επιστάτη του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, Ευστάθιο Καλπούνη.
Τόμος: 8, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλπούνης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-280-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ενοικίαση πέντε δωματίων, ιδιοκτησίας του ναού, στην οδό Δευκαλίωνος. Πλειοδότης ο Νικόλαος Κάμπας.
Τόμος: 8, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-281-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου σχετικά με την ενοικίαση οικίας, ιδιοκτησίας του ναού, στην οδό Κενταύρων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Κάμπας.
Τόμος: 8, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ακρίβος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-281-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. προς καταπολέμηση και καταστολή της νόσου ευλογιάς.
Τόμος: 8, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-281-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των ναών Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως και Αναλήψεως και τελικά διορισμός νέων μελών στα δύο τελευταία.
Τόμος: 8, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδήμος, Νικόλαος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9008-281-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 17/1/1900
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 9, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού με πετρέλαιο. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Ξαντάς.
Τόμος: 9, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Κορδελόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορδελόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-1-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των νωπών ιχθύων και οστράκων. Πλειοδότης ο Αναστάσιος Κρεμμύδας.
Τόμος: 9, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεμμύδας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-2-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την προσαύξηση του ενοικίου του Δημαρχείου.
Τόμος: 9, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-2-1

Πράξη: Ακύρωση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ.αριθμ. 18 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/12/1899, λόγω λάθους.
Τόμος: 9, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 19/1/1900
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Διορισμός της δασκάλας Γλυκερίας Ζωγράφου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-3-1

Πράξη: Δωρεά του μισθώματος σε ενοικιαστές του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Δωρεά του μισθώματος του Απριλίου 1897 (τουρκική κατοχή) στους ενοικιαστές των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 9, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-3-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για αιτήσεις πολιτών σχετικές με ρυμοτομία.
Τόμος: 9, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-3-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 24/1/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων. Πλειοδότης ο Αναστάσιος Κατσίμπρας.
Τόμος: 9, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμπρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-4-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Αναστάσιος Κατσίμπρας.
Τόμος: 9, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμπρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-5-1

Πράξη: Ενημέρωση για Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1900 από τη Νομαρχία Μαγνησίας.
Τόμος: 9, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-5-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Εταιρείας Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και της Νομαρχίας Μαγνησίας για φορολογική ατέλεια των μεταφερόμενων μέσω σιδηρόδρομου ειδών.
Τόμος: 9, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-5-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. για την πληρωμή του υπαλλήλου της Ισραηλίτικης Σχολής Ελιέζερ Μπεζάν.
Τόμος: 9, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπεζάν, Ελιέζερ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-5-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των ενοικιαστών του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων Μ. Σταματόπουλου και Γ. Ριζόπουλου.
Τόμος: 9, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Ριζόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-5-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 5/2/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.390 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.390 δρχ. για την αποπληρωμή των επισκευών του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 9, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 263 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 263 δρχ. για την επίπλωση του θεωρείου του Νομάρχη στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 9, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση του ναού του Σωτήρος στην Αθήνα, για τη διάσωση του βασιλιά Γεωργίου από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-1

Πράξη: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ. για υδραυλικές μελέτες.
Τόμος: 9, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.760 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.760 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του δασκάλου του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής 250 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 250 δρχ. στον ιατρό Τηλέμαχο Μηταυτσή για τα έξοδα θεραπείας του φρενοβλαβούς Ν. Μαγουλάκη.
Τόμος: 9, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηταυτσής, Τηλέμαχος
Μαγουλάκης, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-7-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Υπουργείου Παιδείας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για διορισμό της Β. Γρηγοριάδου αντί της Γλυκερίας Ζωγράφου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωγράφου, Γλυκερία
Γρηγοριάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-8-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 14/2/1900
Πράξη: Αποδοχή πρότασης της Φιλελεήμονος Αδελφότητας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης της Φιλελεήμονος Αδελφότητας, ώστε ο Δήμος να γίνει εγγυητής του ποσού, που βρίσκεται στα χέρια του Μιλτιάδη Χατζηαργύρη, προς ανέγερση νοσοκομείου.
Τόμος: 9, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-9-1

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ορισμός Επιτροπής με σκοπό τη συνεννόηση με τον πρώην μηχανικό του Δήμου για υλικά που αγόρασε για το νοσοκομείο, που ιδρύθηκε στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου.
Τόμος: 9, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-9-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 24/2/1900
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 635,76 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 635,76 δρχ. ως αποζημίωση στον Ιωάννη Ζάχο, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από το Δήμο στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-11-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα δενδροφυτεύσεων.
Τόμος: 9, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 28/2/1900
Πράξη: Έγκριση ένωσης Κοινοτήτων με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση της ένωσης των χωριών Διμηνίου, Παλιουρίου, Μελισσάτικων και Κάκκαβου με το Δήμο Παγασών και απόσχιση από το Δήμο Μακρινίτσης.
Τόμος: 9, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Παλιούρι (Μαγνησία)
Διμήνι (Μαγνησία)
Κάκκαβος (Μαγνησία)
Μελισσιάτικα (Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-12-1

Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου στα εμπορεύματα που μεταφέρονται από πλοίο σε πλοίο στην ακτίνα του λιμένος Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-12-1

Πράξη: Αποζημίωση ιδιώτη για κατάληψη οικοπέδου του.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού με τον Παναγιώτη Πολίτη και χορηγία πίστωσης 5.500 δρχ. ως αποζημίωση λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του από την πλατεία του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 9, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-13-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Νικολάου Ξένου για συμβιβασμό με το Δήμο λόγω του χρέους του από την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων του έτους 1899.
Τόμος: 9, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-13-1

Πράξη: Χορηγία επιδόματος σε άπορη οικογένεια.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία 20 με 25 δρχ. κάθε μήνα από το ποσό υπέρ των απόρων προς την επταμελή ορφανή οικογένεια Ζιγώνη.
Τόμος: 9, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ζιγώνη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-13-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε η Βικτώρια Ζούμπερη στη θέση Χασάν Αγά Πηγάδι.
Τόμος: 9, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Ζούμπερη, Βικτώρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-14-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επόπτευση των εργασιών στο Δημοτικό Σφαγείο και το Πυροσβεστείο.
Τόμος: 9, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-14-1

Πράξη: Δωρεά μισθώματος σε ενοικιαστές του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Δωρεά του μισθώματος του Μαρτίου και Απριλίου 1897 (τουρκική κατοχή) στους ενοικιαστές των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 9, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-14-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση της αίτησης του Ν. Φώτη για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου στη θέση Κιούπια.
Τόμος: 9, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φώτης, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.118,30 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.118,30 δρχ. για μισθοδοσία νεοδιορισμένης δασκάλας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-14-1

Πράξη: Ονομασία ανώνυμων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Ονομασία ανώνυμων οδών της πόλης
Τόμος: 9, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-15-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων πολιτών για αποζημιώσεις.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων πολιτών για αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας.
Τόμος: 9, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-15-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 9/3/1900
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσφορές διαφόρων εργολάβων σχετικά με την προμήθεια οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-17-1

Πράξη: Παραπομπή σε Επιτροπή αίτησης ιδιώτη.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Παραπομπή σε Επιτροπή της αίτησης του Κ. Παρασκευόπουλου για τοποθέτηση στηλών και πινάκων ενημέρωσης.
Τόμος: 9, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-17-1

Πράξη: Παραπομπή των προϋπολογσμών των ναών σε Επιτροπές.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Παραπομπή των προϋπολογσμών των ναών Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως, Αναλήψεως, Αγίων Θεοδώρων και Αγίου Κωνσταντίνου σε Επιτροπές.
Τόμος: 9, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-18-1

Πράξη: Πρόταση απόλυσης δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Πρόταση απόλυσης του δασκάλου Π. Βεργόπουλου του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων "λόγω ασυμβίβαστου προς το επάγγελμά του διαγωγής".
Τόμος: 9, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βεργόπουλος, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-18-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190 δρχ. για μισθοδοσία επιστάτη του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-18-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για συμβιβαστική εξόφληση του Ευστάθιου Αγγελίδη, για την προμήθεια υλικών στο Δήμο κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1897.
Τόμος: 9, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-18-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη μελέτη της αίτησης αποζημίωσης της Σταυρούλας Τσιμώνου, για χρήση της οικίας της από τα ελληνικά και εν συνεχεία τουρκικά στρατεύματα.
Τόμος: 9, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμώνου, Σταυρούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-19-1

Πράξη: Συμβιβασμός με εγγυητή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβασμού υπό όρους με τον εγγυητή του φόρου επί των ιχθύων Νικόλαο Ξένο.
Τόμος: 9, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 13/3/1900
Πράξη: Αναστολή της εκτέλεσης ενταλμάτων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Αναστολή της εκτέλεσης των ενταλμάτων κατά των ενοικιαστών του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων του 1899.
Τόμος: 9, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Ριζόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 9, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-20-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών για το κατάβρεγμα των οδών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 9, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-20-1

Πράξη: Παραίτηση του Δήμου από ποσοστά θιάσου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Παραίτηση του Δήμου από τα ποσοστά εισπράξεων του Ελληνικού θιάσου Αλεξιάδου - Πεταλά.
Τόμος: 9, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Ελληνικός Θίασος Αλεξιάδου - Πεταλά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-20-1

Πράξη: Διορισμός αρχιτέκτονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Διορισμός του αρχιτέκτονα Νικολάου Τζαβελόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση ρυμοτομούμενης οικοδομής των αδελφών Χατζηλαζάρου στην οδό Ορμινίου.
Τόμος: 9, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαβελόπουλος, Νικόλαος
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-21-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 30/3/1900
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη της πρότασης του νομομηχανικού για διεύρυνση κατά 100 μέτρα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα κατεδάφισης διαφόρων ετοιμόρροπων οικιών.
Τόμος: 9, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για έξοδα διευκόλυνσης των κρεοπωλών στο χώρο του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 9, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-22-2

Πράξη: Δωρεά μισθώματος σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Δωρεά του μισθώματος τριών μηνών στον Γεράσιμο Σιμωνετάτο, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων για το έτος 1897.
Τόμος: 9, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιμωνετάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-23-1

Πράξη: Ενημέρωση για ενέργειες Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για ενέργειες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 9, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-23-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Τσιράγγελου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
Τόμος: 9, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιράγγελος, Ιωάννης
Ιωαννίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-23-1

Πράξη: Ορισμός εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Ορισμός του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων ως Β΄εκλογικού τμήματος αντί του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 9, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-24-1

Πράξη: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 324 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 324 δρχ. προς τον πρώην μηχανικό του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη, για είδη περίθαλψης προς τους τραυματίες του πολέμου.
Τόμος: 9, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-24-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη της αίτησης για αποζημίωση του Νικ. Καμπούρη λόγω παραχώρησης ιπποστασίου.
Τόμος: 9, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-24-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 3/4/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στους απόρους λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 9, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 8/4/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου του έτους 1900. Πλειοδότης ο Ιωάννης Δημητρίου.
Τόμος: 9, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-26-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως ενίσχυση του Δήμου στο θίασο Αλεξιάδου - Πεταλά.
Τόμος: 9, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Ελληνικός Θίασος Αλεξιάδου - Πεταλά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-26-1

Πράξη: Αποστολή απόρων σε ορφανοτροφείο.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής εκ μέρους του Δήμου σε Ορφανοτροφεία Αθηνών δύο τέκνων της άπορης και ορφανής οικογένειας Ζιγώνη.
Τόμος: 9, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ζιγώνη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-26-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 12/5/1900
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Ζίφου και Ζήση Παρθένη ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Π. Πολίτη.
Τόμος: 9, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Παρθένης, Ζήσης
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-27-1

Πράξη: Ρυμοτομίες κεντρικών οδών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου για ρυμοτομίες σε κεντρικές οδούς της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-27-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσφορές των Τραπεζών Εθνικής και Αθηνών για συνομολόγηση δανείου με το Δήμο. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για σύναψη δανείου με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 9, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-28-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 15/5/1900
Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση υπέρ τροποποίησης Ε΄τμήματος σχεδίου πόλης, κοντά στο εργοστάσιο Γκλαβάνη - Καζάζη.
Τόμος: 9, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-29-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Εμπορικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση του στατιστικού τμήματος του Εμπορικού Συλλόγου.
Τόμος: 9, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-30-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1900, με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Τόμος: 9, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-30-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1900, με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Τόμος: 9, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-30-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1900, με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Τόμος: 9, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως αποζημίωση στον Κωνσταντίνο Ματάκια λόγω ρυμοτομίας της οικίας του.
Τόμος: 9, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματάκιας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-31-2

Πράξη: Απόφαση για επαναφορά της οδού Δευκαλίωνος.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Απόφαση για επαναφορά της οδού Δευκαλίωνος, από την οδό Ερμού έως την παραλία, στην αρχική της μορφή.
Τόμος: 9, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-32-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 19/5/1900
Πράξη: Εκλογή μελών Εποπτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Εκλογή μελών Εποπτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 9, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εποπτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-33-1

Πράξη: Διεύρυνση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για διεύρυνση του σχεδίου πόλης στο βορρά από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, προς αποφυγή συγκρούσεων με το Δήμο Ιωλκού.
Τόμος: 9, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Ιωλκού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-33-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για αγορά πολυγράφου.
Τόμος: 9, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-33-2

Πράξη: Ενημέρωση για προτεινόμενα έργα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για προτεινόμενα έργα ρυμοτομίας και πλακόστρωσης στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για μισθοδοσία του Ιωάννη Νάνιου, δασκάλου του 1ου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 9, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νάνιος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή του Δημητρίου Αντωνιάδη, επιστάτη του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-34-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. στον Δημήτριο Καλαμάρα ως εκδοχέα των δικαιωμάτων του δασκάλου Μωυσή Πεσάχ.
Τόμος: 9, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δημήτριος
Πεσάχ, Μωυσής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-35-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 2/6/1900
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Γλυκερίας Ζωγράφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωγράφου, Γλυκερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-36-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 12/6/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσολάκης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αποπληρωμή του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 9, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-37-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. προς τον Νικόλαο Δεληκούρα για την διάθεση της αποθήκης του προς προσωρινή στέγαση ομογενών προσφύγων από τον Καύκασο.
Τόμος: 9, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Καύκασος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληκούρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-37-1

Πράξη: Τροποποίηση σε άρθρο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Τροποποίηση σε άρθρο του προϋπολογισμού για αγορά πυροσβεστικού υλικού.
Τόμος: 9, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-37-1

Πράξη: Έγκριση προταθέντων ρυμοτομιών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Έγκριση προταθέντων ρυμοτομιών (οδοί Πηλέως, Αχιλλέως, Αλκιβιάδου).
Τόμος: 9, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-37-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη μελέτη της αίτησης του Κ. Παρασκευόπουλου για ανέγερση στηλών, πινακίδων και φωτεινών περιπτέρων.
Τόμος: 9, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-38-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 746,30 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 746,30 δρχ. για καθυστερούμενη μισθοδοσία στον Κ. Χατζηβασίλη, πρώην δασκάλου του 1ου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 9, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-38-1

Πράξη: Συμβιβασμός με ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Καθορισμός των όρων συμβιβασμού με τον ενοικιαστή του φόρου επί των ιχθύων Νικ. Ξένο.
Τόμος: 9, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-38-1

Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του μισθού των επιστατών των Δημοτικών Σχολείων από 20 σε 30 δρχ., σύμφωνα με το νέο νόμο.
Τόμος: 9, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-38-1

Πράξη: Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Διορισμός των Ιωάννη Αργύρη και Κ. Γούναρη ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής στις εξετάσεις του Γυμνασίου.
Τόμος: 9, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Γούναρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-38-1

Πράξη: Ενοικίαση παραλιακής προκυμαίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς για ενοικίαση της νέας παραλιακής προκυμαίας.
Τόμος: 9, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-39-1

Πράξη: Παραπομπή αίτησης στον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου της αίτησης του Αριστείδη Σφέτσου για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας.
Τόμος: 9, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-39-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-39-1

Πράξη: Ανέγερση ναού Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης της Νομαρχίας Μαγνησίας για ορισμό κρατικής Επιτροπής προς ανέγερση ευρύτερου και σύγχρονου ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 9, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του οδοκαθαριστή και επόπτη καθαριότητας Αντωνίου Αμαράντη, με παράλληλη απόφαση για μείωση μιας θέσης οδοκαθαριστή.
Τόμος: 9, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμαράντης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για την αύξηση του μισθού του Πρωτοκολλητή του Δήμου Γ. Οικονομάκη.
Τόμος: 9, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Γεώργιος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-40-1

Πράξη: Αγορά κλιβάνου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου για αγορά κλιβάνου απολύμανσης.
Τόμος: 9, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 5/7/1900
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1900.
Τόμος: 9, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-43-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1900.
Τόμος: 9, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-43-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Διορισμός των Θ. Πετρόχειλου, Μ. Σταματόπουλου, Ν. Παπαβασιλείου και Α. Ξυνογαλόπουλου ως πραγματογνωμόνων του Δήμου, για την εκτίμηση των ρυμοτομούμενων οικοπέδων διαφόρων ιδιοκτητών στις οδούς Ιωλκού, Φιλελλήνων, Γαζή, Σρακηνού, Ογλ, Κωνσταντά, Κουμουνδούρου, Πηλέως, Κοραή, Συνοικίας Παλαιών, Θησέως, Αριστείδου, Αλκιβιάδου.
Τόμος: 9, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Τζαβελόπουλος, Νικόλαος
Παπαβασιλείου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-43-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των Χρήστου, Κωνσταντίνου και Λαζάρου Χατζηλαζάρου.
Τόμος: 9, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Χρήστος
Χατζηλαζάρου, Κωνσταντίνος
Χατζηλαζάρου, Λάζαρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-44-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Διορισμός του Κ. Πανταζόπουλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για τη ρυμοτομία του κτήματος του Κ. Λιβανού.
Τόμος: 9, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζόπουλος, Κωνσταντίνος
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-44-1

Πράξη: Συνδρομή του μηχανικού σε ρυμοτομίες.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόφαση για συνδρομή του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, στις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων των ρυμοτομιών και απόδοση επιδόματος 500 δρχ.
Τόμος: 9, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-44-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης ύψους 8.700 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης ύψους 8.700 δρχ. για τη δαπάνη διαφόρων δημοτικών έργων και πίστωση 600 δρχ. επιπλέον.
Τόμος: 9, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-44-1

Πράξη: Απόφαση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Απόφαση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-44-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αλ. Ξυνογαλόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημήτριος Κυριαζής.
Τόμος: 9, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
Κυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-45-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αλ. Ξυνογαλόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Α. Κουτσούκος.
Τόμος: 9, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
Κουτσούκος, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.947,40 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.947,40 δρχ. ως αποζημίωση στον Αριστείδη Σφέτσο λόγω κατεδάφισης της οικίας του στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-45-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 7/7/1900
Πράξη: Αποδοχή πρότασης για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για σύναψη δανείου, ύψους 583.000 δρχ., με την Εθνική Τράπεζα για διάφορα δημοτικά έργα. Σύσταση της σχετικής Επιτροπής.
Τόμος: 9, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-46-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ. για αγορά χωροσταθμικού εργαλείου.
Τόμος: 9, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-47-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση οικοπέδου για την ανέγερση αγοράς.
Τόμος: 9, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κυριαζής, Ιωάννης
Αδαμίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-46-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 14/7/1900
Πράξη: Ρυμοτόμηση οδού.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτόμηση της οδού Ηπείρου.
Τόμος: 9, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-48-1

Πράξη: Επιθεώρηση φωταερίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επιθεωρήσει το φωταέριο με τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-48-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επίβλεψη τέλεσης εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 9, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κυριαζής, Ιωάννης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-48-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το δάνειο του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με δάνειο του Δήμου, καθώς η Τράπεζα Αθηνών επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση.
Τόμος: 9, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-48-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 19/7/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Χρήστος Οικονομάκης.
Τόμος: 9, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-50-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τοποθέτηση δύο σιφώνων στην προκυμαία, μεταξύ των καφενείων Γιαννόπουλου - Καμηλάκη.
Τόμος: 9, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-50-1

Πράξη: Έγκριση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-50-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 18/8/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.087,50 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.087,50 δρχ. για την καταβολή τους στο Δημόσιο από τις εισπράξεις των δικαιωμάτων του Δήμου επί του στατήρος και κοιλού, που ανέλαβε ήδη το Δημόσιο.
Τόμος: 9, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-52-1

Πράξη: Σύνταξη πωλητήριου συμβολαίου δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη πωλητήριου συμβολαίου δημοτικού οικοπέδου στους αδελφούς Ξένου.
Τόμος: 9, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ξένου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-52-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τους άπορους πολίτες.
Τόμος: 9, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-53-1

Πράξη: Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκληση στον εργολάβο Γ. Μαρκογιαννόπουλο για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης, γιατί η κατασκευή τους δεν πληρούσε τους όρους της δημοπρασίας.
Τόμος: 9, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκογιαννόπουλος, Γεώργιος Κ., (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-53-1

Πράξη: Συζήτηση για δημοσίευμα της εφημερίδας "Θεσσαλία".
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για δημοσίευμα της εφημερίδας "Θεσσαλία", της 17/10/1900, σχετικά με το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Χριστοδούλου και ενημέρωση από τον τελευταίο ότι πρόεβη σε μήνυση εναντίον του συντάκτη.
Τόμος: 9, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφημερίδα Θεσσαλία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδούλου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-53-1

Πράξη: Συνδρομή υπέρ του Εμπορικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αρχική συνδρομή 5.000 δρχ. στον Εμπορικό Σύλλογο για την ίδρυση της Εμπορικής Σχολής, θέτοντας ως προϋπόθεση την ενημέρωση του Δήμου για το πρόγραμμα και τους δασκάλους και δωρεάν φοίτηση πέντε τουλάχιστον άπορων μαθητών.
Τόμος: 9, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-54-1

Πράξη: Ανέγερση αγοράς.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση και προβληματισμός για το χώρο ανέγερσης νέας μεγάλης αγοράς.
Τόμος: 9, σελ. 54 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Αδαμίδης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-54-4

Πράξη: Έγκριση κατασκευής διαφόρων δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής διαφόρων δημοτικών έργων και σύναψη δανείου με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 9, σελ. 57 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-57-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 11/9/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στη Λαρισαϊκή Έκθεση.
Τόμος: 9, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσολάκης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λαρισαϊκή Έκθεση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-63-1

Πράξη: Υποδοχή διαδόχου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την υποδοχή του διαδόχου Κωνσταντίνου, που θα διέλθει από την πόλη του Βόλου πηγαίνοντας στα εγκαίνια της Λαρισαϊκής Έκθεσης. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Τόμος: 9, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστοδούλου, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Λαρισαϊκή Έκθεση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-63-2

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστών δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των ενοικιαστών των δημοτικών φόρων του 1899 από τους οφειλόμενους τόκους προς το Δήμο.
Τόμος: 9, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-64-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Γεωργίου Φιλαρέτου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αναίρεσης του Κ. Οικονομίδη εναντίον του, στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 9, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-64-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 21/9/1900
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού δασκάλων στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Ιωάννης
Σφάγγος, Κωνσταντίνος
Ντούμας, Δημήτριος
Αντωνιάδης, Αντώνιος
Ζωγράφου, Γλυκερία
Τζανή, Μαρία
Κουντούρη, Αργυρώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-65-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 5/10/1900
Πράξη: Ανέγερση νοσοκομείου από τη Φιλελεήμονα Αδελφότητα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δικαιώματος στην Φιλελεήμονα Αδελφότητα για ανέγερση νοσοκομείου στο χώρο του παλιού Γυμναστηρίου, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-66-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για ανέγερση γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Τσολάκης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Γεωργίου Τσολάκη για δημιουργία νέου Γυμναστηρίου σε παραχωρηθέν από το Ζαφείριο Νικούλη οικόπεδο.
Τόμος: 9, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γυμναστήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικούλης, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-67-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ. για πληρωμή των αμαξών υποδοχής του διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-67-1

Πράξη: Υποδοχή διαδόχου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με την υποδοχή του διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 67 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-67-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 16/10/1900
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Τόμος: 9, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-70-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Γεωργίου Μαρκογιαννόπουλου εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μαρκογιαννόπουλος, Γεώργιος Κ., (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-71-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Νικολάου Καμπούρη εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-71-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 708,05 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 708,05 δρχ. στον Δημήτριο Τζελημάνη, εργολάβο της επισκευής του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 9, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-71-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-71-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 18/10/1900
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 73 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-73-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 19/10/1900
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-76-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 20/10/1900
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-78-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 27/10/1900
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-80-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ. για την μισθοδοσία των νεοδιορισθέντων δασκάλων.
Τόμος: 9, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-80-2

Πράξη: Αλλαγές στις πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Αλλαγές στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και συμπληρωματική πίστωση 3.000 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού.
Τόμος: 9, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-81-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση κατασκευής τριών νέων διδακτηρίων του Υπουργείου Παιδείας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 9, σελ. 81 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-81-3

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή του Χρήστου Χρηστιάδη εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρηστιάδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-83-1

Πράξη: Καταστήματα "κοινών γυναικών".
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση της Αστυνομίας για κατασκευή καταστήματος "κοινών γυναικών".
Τόμος: 9, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Βόλος -- Πορνεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-83-1

Πράξη: Κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Κ. Παρασκευόπουλου για κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων.
Τόμος: 9, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-83-2

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία 1.000 δρχ. για τα έξοδα λειτουργίας του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-84-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με χορηγία 1.000 δρχ. για τα έξοδα λειτουργίας του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-84-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 9, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-85-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1899.
Τόμος: 9, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-85-2

Πράξη: Αναθεώρηση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση του υπ.αριθμ. 84 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-86-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 2/11/1900
Πράξη: Υποδοχή διαδόχου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Επαναφορά του ζητήματος των εξόδων της υποδοχής του διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-87-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 3/11/1900
Πράξη: Υποδοχή διαδόχου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τα έξοδα υποδοχής του διαδόχου Κωνσταντίνου, λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 9, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-88-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 9/11/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.576 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.576 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του διαδόχου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-89-1

Πράξη: Έγκριση της διαθήκης του Δημητρίου Χατζηκυριαζή.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση της διαθήκης του Δημητρίου Χατζηκυριαζή για κατάθεση 500 εικοσαφράγκων στο ταμείο του Δήμου υπέρ της ανέγερσης νέου νοσοκομείου.
Τόμος: 9, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-89-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οδοστρώματος στην οδό Αλεξάνδρας. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Βαλωτής.
Τόμος: 9, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-90-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή του Κωνσταντίνου Λιβανού εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-90-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίατωσης 8.100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίατωσης 8.100 δρχ. για την καταβολή των αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομιών.
Τόμος: 9, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Ιωάννης
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-90-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού για απαλλοτρίωση.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού των 200 δρχ., το οποίο είχε αρχικά διατεθεί για απαλλοτρίωση στον Κ. Ματάκια, προς τους Δημ. Ζαγορίτη και Δημ. Τσάμτσα.
Τόμος: 9, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματάκιας, Κωνσταντίνος
Ζαγορίτης, Δημήτριος
Τσάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-90-1

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής απόρων στην Εμπορική Σχολή.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής απόρων στην Εμπορική Σχολή του Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-91-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. προς την Εμπορική Σχολή Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-91-1

Πράξη: Πρόταση για επαναδιορισμό δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Πρόταση για επαναδιορισμό της δασκάλας Μαρίας Τζανή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζανή, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-91-1

Πράξη: Έγκριση επαναφοράς του αρχικού δασμολογίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση επαναφοράς του αρχικού δασμολογίου της λιμενικής φορολογίας, με κάποιες τροποποιήσεις για τα τοπικά προϊόντα.
Τόμος: 9, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-91-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη συνοικία του Φρουρίου, σύμφωνα με την έκθεση του δημομηχανικού και απόρριψη αντίστοιχης του νομομηχανικού.
Τόμος: 9, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-92-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 24/11/1900
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δημοτική φορολογία του έτους 1901. Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 9, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-93-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Μιλτιάδη Χατζηαργύρη και του Νικ. Σταυρίδη για μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Εισαγωγή στην Εμπορική Σχολή.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Στεφάνου Γούναρη για εισαγωγή του στην Εμπορική Σχολή Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γούναρης, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με τη χορηγία 150 δρχ. για τα έξοδα λειτουργίας του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή των Αστυφυλάκων Λαρίσης, λόγω εκτέλεσης ενταλμάτων κατά του ενοικιαστή επί των ωνίων του έτους 1899.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα συντήρησης των έκθετων βρεφών του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ. ως αποζημίωση λόγω ρυμοτομιών.
Τόμος: 9, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσόμαλλος, Ιωάννης
Χριστοδούλου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για πληρωμή των οργάνων του ταμείου και για τέλη χαρτοσήμων των εισπραττόμενων εσόδων.
Τόμος: 9, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-94-2

Πράξη: Ενοικίαση κτηρίου προς χρήση σχολείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της ενοικίασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου, με μηνιαία αύξηση 20 δρχ. υπέρ του ιδιοκτήτη Δημητρίου Σταμόπουλου.
Τόμος: 9, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-95-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 8/12/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβία της περίφραξης και φροντίδας των δενδροφυτεύσεων. Μειοδότης ο Δ. Έλληνας.
Τόμος: 9, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-96-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων στις νεοονομασθείσες οδούς. Μειοδότης ο Νικ. Κρητικός.
Τόμος: 9, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-96-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το φωτισμό των οδών της πόλης με πετρέλαιο. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-96-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια σκύρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια 1.000 κ.μ. σκύρων και 500 κ.μ. συνδετικής ύλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 9, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-97-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των βρώσιμων θαλάσσιων προϊόντων για το έτος 1901. Πλειοδότης ο Ηλίας Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-97-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή τριών νέων διδακτηρίων. Μειοδότης ο εργολάβος Α. Σταματιάδης.
Τόμος: 9, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματιάδης, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-97-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των αποχωρητηρίων των τριών νέων διδακτηρίων. Μειοδότης ο εργολάβος Δημ. Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-97-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Τόμος: 9, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-98-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ενοικίαση οικίας, ιδιοκτησίας του ναού, στην οδό Κενταύρων. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 9, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-99-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ενοικίαση πέντε δωματίων, ιδιοκτησίας του ναού, στην οδό Δευκαλίωνος. Πλειοδότης ο Νικόλαος Κάμπας.
Τόμος: 9, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-99-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 14/12/1900
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1901. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 9, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-102-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1901. Πλειοδότης ο Ζήσης Ψύρας.
Τόμος: 9, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψύρας, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-102-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών από την πόλη. Μειοδότης ο Κ. Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-103-1

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 9, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-103-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Διακήρυξη για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 9, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-103-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Μεταμορφώσεως για αποπεράτωση "μαγαζείων" του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-103-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.100 δρχ. ως αποζημίωση στον Κων. Λιβανό, λόγω της ρυμοτομίας οικοπέδου του.
Τόμος: 9, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-103-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 23/12/1900
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων, λόγω των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 9, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των έκθετων βρεφών.
Τόμος: 9, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-105-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων