Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1901Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1901
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1901
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 55 / 11/1/1901
Πράξη: Θάνατος βασίλισσας Μεγάλης Βρετανίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο της Βικτωρίας, βασίλισσας της Μ. Βρετανίας και ευεργέτιδας της αποκατάστασης της Θεσσαλίας. Απότιση τιμών και απόφαση για ονομασία μιας πλατείας της πόλης με το όνομά της.
Τόμος: 9, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μεγάλη Βρετανία -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Victoria, Queen of Great Britain, (1819 - 1901)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 12/1/1901
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση της Νομαρχίας Μαγνησίας επί του προϋπολογισμού και αποδοχή των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
Τόμος: 9, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-107-1

Πράξη: Δωρεά αδελφών Αχιλλοπούλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έκφραση ευγνωμοσύνης του Δήμου προς τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Νικόλαο Αχιλλόπουλο για τη δωρεά 5.000 λιρών Αγγλίας, υπέρ της ανέγερσης νοσοκομείου.
Τόμος: 9, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αχιλλόπουλος, Νικόλαος
Αχιλλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-107-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να ερευνήσει το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και τη διαφορά μεταξύ του ενοικιαστή και του εγγυητή.
Τόμος: 9, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-107-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προτεινόμενης πρότασης για μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στα Παλαιά, κοντά στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 9, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-108-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικ. Τζιβελόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Α. Ψωμάς.
Τόμος: 9, σελ. 108 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζιβελόπουλος, Νικόλαος
Ψωμάς, Αναγ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-108-2

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αναλήψεως, σχετικά με τη Χορηγία έκτακτης πίστωσης 791 δρχ. για την κάλυψη των δαπανών του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή διαζωμάτων. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Μαγαζιώτης.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση της νεκροφόρας άμαξας. Πλειοδότης ο Ε. Κατσιρέλος.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσιρέλος, Ε.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Τέλεση μνημόσυνου υπέρ της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση τέλεσης μνημόσυνου υπέρ της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας Βικτωρίας και Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μεγάλη Βρετανία -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Victoria, Queen of Great Britain, (1819 - 1901)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Κομιτάτο των Απόκρεω.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κομιτάτο των Απόκρεω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. υπέρ των άπορων ορφανών της οικογένειας Ζιγώνη.
Τόμος: 9, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Ζιγώνη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ. ως αποζημίωση στον Θ. Θεοδωρίδη, λόγω της ρυμοτομίας δέντρων του κήπου του.
Τόμος: 9, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρίδης, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-109-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. στον Ιωάννη Παπαγεωργίου για τις επισκευές του Δημοτικού Καφενείου.
Τόμος: 9, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-110-1

Πράξη: Φωτισμός με φωταέριο.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Πρόνοια για την ασφάλεια του φωτισμού με φωταέριο (ύπαρξη υδρόθειου) και κατάργηση 50 φανών πετρελαίου.
Τόμος: 9, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-110-1

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Ένωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για το φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-110-1

Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Γ. Αμπαδογιάννη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμπαδογιάννης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-111-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Άννας Τσιμώνου για αποζημίωση, λόγω ζημιών στην οικία της κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής.
Τόμος: 9, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμώνου, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-111-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτικού Νοσοκομείου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νοσοκομείο Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-111-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 1/2/1901
Πράξη: Ευχαριστίες του Άγγλου πρέσβη.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες του Άγγλου πρέσβη για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος για το θάνατο της βασίλισσας Βικτωρίας.
Τόμος: 9, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Victoria, Queen of Great Britain, (1819 - 1901)
Merlin, A.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-112-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου, ύψους 730.000 δρχ., από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την κατασκευή διαφόρων δημοτικών έργων.
Τόμος: 9, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-112-1

Πράξη: Απόφαση για επέκταση εμπορικής ζώνης λιμένος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Απόφαση για επέκταση εμπορικής ζώνης λιμένος Βόλου έως τον όρμο της Αγριάς.
Τόμος: 9, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-113-1

Πράξη: Μεταρρυθμίσεις λιμενικού δασμολογίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Απόφαση για αποδοχή προτεινόμενων από τη Νομαρχία Μαγνησίας μεταρρυθμίσεων στο λιμενικό δασμολόγιο.
Τόμος: 9, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την οδόστρωση της οδού Ερμού. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των ξύλινων δημοτικών επίστεγων στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Γ. Κουρής.
Τόμος: 9, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δεληκούρας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-113-2

Πράξη: Δωρεά ποσού σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Δωρεά ποσού 477,60 δρχ. στον Αναστάσιο Κρομμύδα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων για το έτος 1990, λόγω των ζημιών που υπέστη εξαιτίας της αποξήρανσης της λίμνης Βοϊβηίδος.
Τόμος: 9, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρομμύδας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-114-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δασκάλου της Ισραηλίτικης Σχολής.
Τόμος: 9, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-114-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως αποζημίωση για τη ρυμοτομία του οικίσκου του Ιωάννη Ζάχου στην οδό Δευκαλίωνος.
Τόμος: 9, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-114-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Διορισμός του Μ. Σταματόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των ρυμοτομούμενων οικιών των Δ. Κοσκινά και Ιωάννη Σοφτά.
Τόμος: 9, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κοσκινάς, Δ.
Σοφτάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-115-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του προϋπολογισμού των ναών για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.000 δρχ. για την κατασκευή της οδού 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 9, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την προμήθεια εξελεγκτικών οργάνων του φωτισμού της πόλης με φωταέριο.
Τόμος: 9, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του τρίτου νεοπροσληφθέντος δημοτικού ιατρού.
Τόμος: 9, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-115-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 22/2/1901
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αρ. Ιατρού ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της έφεσης του Χρήστου Χρηστιάδη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Χρηστιάδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-117-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της έξωσης του εργολάβου του Δημοτικού Θεάτρου Γ. Στάμου, λόγω αθέτησης του συμβολαίου.
Τόμος: 9, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Στάμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-118-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Εμπορικής Σχολής Βόλου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-118-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δύο δημοτικών οικοπέδων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης δύο δημοτικών οικοπέδων στα Παλαιά με δημοπρασία.
Τόμος: 9, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-118-2

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Ν. Ιακώβου.
Τόμος: 9, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Ιακώβου, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-119-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την κατασκευή 1.000 τ.μ. διαζωμάτων στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-119-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης ως προς τη θέση της δημοτικής αγοράς και ορισμός της στο οικόπεδο, το οποίο θα αγοράσει ο Δήμος στην επαρχιακή οδό Δημητριάδος, ανάμεσα στην οικία Τσακμάκη και τον παλαιό χείμαρρο.
Τόμος: 9, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-119-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 1/3/1901
Πράξη: Διορισμός δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Διορισμός του δασκάλου Δ. Αγγελόπουλου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και της Σταματίνας Κολοσούκα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Κολοσούκα, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-122-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 21/3/1901
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κατασκευή στολών των απόρων μαθητών με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Κωνσταντά. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού 2ας Νοεμβρίου. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Γαζή. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Σφαγείου. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Θησέως. Μειοδότης ο Ιωάννης Κόττας.
Τόμος: 9, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων επίστεγων για την είσπραξη των δημοτικών φόρων. Μειοδότης ο Κ. Παγώνης.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγώνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης. Μειοδότης ο Ε. Κατσιρέλος.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσιρέλος, Ε.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Γ. Στάμου από την εργολαβία του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Νικ. Χαρισιάδης.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Χαρισιάδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή δύο βυτίων καταβρέγματος. Μειοδότης ο Νικ. Κάμπας.
Τόμος: 9, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-124-1

Πράξη: Ακύρωση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Ακύρωση σχετικού ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως και Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ. για αγορά από το Δήμο οικοπέδου προς ίδρυση σχολείου στη συνοικία Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 9, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-125-1

Πράξη: Απαλλαγή μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Μεταμορφώσεως από τα καθήκοντά τους, λόγω "παράβασης του καθήκοντος".
Τόμος: 9, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 4/5/1901
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1900.
Τόμος: 9, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμίδης, Βασίλειος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Τσολάκης, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-129-1

Πράξη: Σύσταση προς τους δημοτικούς ιατρούς.
Εισηγητής: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Σύσταση προς τους δημοτικούς ιατρούς να εκτελούν το καθήκον τους με περισσότερο ζήλο, κατόπιν παραπόνων δημοτών για χορήγηση συνταγών χωρίς εξέταση.
Τόμος: 9, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-129-2

Πράξη: Αμοιβές εκτιμητών ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Προβληματισμός για τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των εκτιμητών της ρυμοτομίας.
Τόμος: 9, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-130-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα μαθητικών αγώνων στην εορτή του Αγίου Γεωργίου.
Τόμος: 9, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-130-1

Πράξη: Αίτηση Κοινοτικών Συμβούλων Πορταριάς.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με αίτηση των Κοινοτικών Συμβούλων Πορταριάς για παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα, με σκοπό την κυλίνδρωση του δρόμου Βόλου -- Πορταριάς έως Άλλη Μεριά.
Τόμος: 9, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Επαρχιακή Οδός Βόλου - Πορταριάς
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-131-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων στο ναό της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 9, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Αγγελίδης, Κίμωνας
Ζάρκαδος, Δημήτριος
Καρακίτης, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για την αύξηση της δαπάνης υπέρ των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-131-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την επιδιόρθωση των βυτίων καταβρέγματος.
Τόμος: 9, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-132-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για αγορά δύο γρύλων για τον δημοτικό οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-132-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την ανατοποθέτηση 15 φανών πετρελαίου στη συνοικία Επτά Πλατάνια.
Τόμος: 9, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-132-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Νεκροταφείου. Μειοδότης ο Κων. Βαλωτής.
Τόμος: 9, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-132-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της έφεσης του Άγγελου Γουγίδη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γουγίδης, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Σπυρ. Μουσούρη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής των κληρονόμων του Θ. Παπαϊωάννου ή Βαρελά εναντίον του, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Πράξη: Κατάταξη των αμπέλων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Κατάταξη των αμπέλων του Δήμου σε μία φορολογική κατηγορία.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Αικ. Λαγοπούλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαγοπούλου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικ. Παπαβασιλείου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του ιερομονάχου Ιωσάφατ στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαβασιλείου, Νικόλαος
Ιωσάφατ, Ιερομόναχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των δασκάλων του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-133-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 11/5/1901
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των θεμελίων του ανεγειρόμενου ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τα έξοδα μελετών ανέγερσης του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-134-1

Πράξη: Απαλλαγή μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως από τα καθήκοντα τους και αντικατάστασή τους.
Τόμος: 9, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Δ.
Ασβεστάς, Κ.
Κυριαζής, Αναστάσιος
Ανετόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-134-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του γραφέα του Δήμου Ευστάθιου Ψαθά.
Τόμος: 9, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-135-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Σπυρίδωνος Κριτσιλή, εργολάβου του φωταερίου, εναντίον του, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-135-1

Πράξη: Συμβιβαστική αποζημίωση για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συμβιβαστική αποζημίωση στον Δ. Σταμόπουλο για τη ρυμοτομία της οικίας του στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-136-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για κατεδάφιση ετοιμόρροπης οικίας στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Χατζημέτου (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-136-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για αγορά ποδηλάτου στον μηχανικό του Δήμου, με σκοπό την ταχύτερη επίβλεψη των δημοτικών έργων.
Τόμος: 9, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-136-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 25/5/1901
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ευτυχίας Υδραίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων και του δασκάλου Α. Γεωργαντά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Υδραίου, Ευτυχία
Γεωργαντάς, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-137-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 14/6/1901
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23.088 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23.088 δρχ. ως αποζημίωση για τη ρυμοτομία της οικίας των αδελφών Χατζηλαζάρου στην οδό Ορμινίου.
Τόμος: 9, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-138-1

Πράξη: Ρυμοτομία Δημόσιου σταύλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δήμου από το Υπουργείο Στρατιωτικών για κατεδάφιση και ρυμοτομία του Δημόσιου σταύλου. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για εκτέλεση δημοτικών έργων και ανασκευή του σε άλλη περιοχή.
Τόμος: 9, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-138-1

Πράξη: Αποζημίωση σε εργολάβο.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβαστικής πρότασης του εργολάβου Γ. Μαρκογιαννόπουλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.626 δρχ. ως αποζημίωση.
Τόμος: 9, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκογιαννόπουλος, Γεώργιος Κ., (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-138-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1901. Πλειοδότης ο Αναστάσιος Κατσίμβρας.
Τόμος: 9, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-138-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης τοιχωμάτων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης τοιχωμάτων.
Τόμος: 9, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-139-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτόμηση οικιών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτόμηση οικιών και απόρριψη αίτησης των εμπόρων της οδού Ερμού, που διαμαρτύρονται για το στρώσιμο της οδού με κυβόλιθους από γρανίτη.
Τόμος: 9, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-139-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Διορισμός του Θεοφάνη Πετρόχειλου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση της αξίας του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο παραχωρήθηκε στον Νικόλαο Πετράτο.
Τόμος: 9, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Θεοφάνης
Πετράτος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-139-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Σπυρ. Μουσούρη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής εναντίον του Ιζέτ Εφέντη, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-139-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 13/7/1901
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας για το έτος 1900.
Τόμος: 9, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-141-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-142-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-143-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-143-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-143-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-144-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Α. Σταματιάδης.
Τόμος: 9, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματιάδης, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-144-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση της οδού Ελευθερίας. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-144-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση και ανοικοδόμηση του Δημόσιου Σταύλου. Μειοδότης ο Δημήτριος Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημόσιος Σταύλος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-145-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του Δ. Παπαγεωργίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-145-1

Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Αύξηση της πίστωσης του άρθρου του προϋπολογισμού για τον υποταμία του επαρχιακού ταμείου.
Τόμος: 9, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την κατεδάφιση προεξέχοντος τοίχου του Πυροσβεστείου.
Τόμος: 9, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για την εξόφληση της δικαστικής απόφασης υπέρ του Ιωάννη Βάτσου.
Τόμος: 9, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-145-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 21/10/1901
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Ζωής Λαζάρου και Α. Κοπέλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαζάρου, Ζωή
Κοπέλου, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-147-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 14/9/1901
Πράξη: Πληρωμή χαρτοσήμου δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πληρωμής 5.849,50 δρχ. για τέλη χαρτοσήμου του δανείου του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 9, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για επισκευή, καθαρισμό και αναπλήρωση εξαρτημάτων του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-148-1

Πράξη: Πρόταση για διορισμό δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Πρόταση για διορισμό του Θ. Παπαευσταθίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και της Κυριακούλας Ρούσσου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Θ.
Ρούσσου, Κυριακούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-148-1

Πράξη: Έγκριση δαπανών για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών για ρυμοτομία και επιχωμάτωση της οδού Όγλ.
Τόμος: 9, σελ. 148 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-148-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. για την καταβολή της μισθοδοσίας της δασκάλας του 3ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των καταλαμβανόμενων από την οδό 2ας Νοεμβρίου οικοπέδων.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Ονοματοθεσία ανώνυμων οδών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της εξεύρεσης ονομάτων για τις ανώνυμες οδούς του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της "Φιλίππου Κοινωνίας", για τους αγώνες στη Λάρισα.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλίππου Κοινωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 9, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-149-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της αξίας των δημοτικών οικοπέδων στη συνοικία του Φρουρίου, τα οποία ζητούν διάφοροι δημότες να τους παραχωρηθούν.
Τόμος: 9, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-150-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της αξίας των δημοτικών οικοπέδων κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, τα οποία ζητούν διάφοροι δημότες να τους παραχωρηθούν.
Τόμος: 9, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-150-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής προς μελέτη της ανέγερσης τριών διδακτηρίων
Τόμος: 9, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Τσολάκης, Γεώργιος
Αδαμίδης, Βασίλειος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-150-1

Πράξη: Ανέγερση δημοτικής αγοράς.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης του Δήμου για ανέγερση δημοτικής αγοράς όπισθεν του Τελωνείου από το τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Εσωτερικών και νέα απόφαση για ανέγερσή της δυτικά των οικιών Τσακμάκη και Γιουρούκου.
Τόμος: 9, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-150-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για εξίσωση μισθοδοσίας του επιστάτη του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-151-1

Πράξη: Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την εξεύρεση χώρου για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 9, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 29/9/1901
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του Γ. Κολιαμβέ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολιαμβές, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-152-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 31/10/1901
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σύνολο των εκτελούμενων ρυμοτομιών και επέκτασή τους στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 9, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. στον Δ. Κουγιανίδη, λόγω των ζημιών που υπέστη το παντοπωλείο του στα Παλαιά από εργασίες κατεδαφίσεως.
Τόμος: 9, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουγιανίδης, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για εγκατάσταση 15 φανών σε συνοικίες της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-153-1

Πράξη: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-154-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 1/11/1901
Πράξη: Προϋπολογισμός Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 155 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-155-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 3/11/1901
Πράξη: Προϋπολογισμός Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσολάκης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-158-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 4/11/1901
Πράξη: Προϋπολογισμός Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 159 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αδαμίδης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-159-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 7/11/1901
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-161-2

Πράξη: Πρόταση για διορισμό δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Πρόταση για διορισμό του δασκάλου Β. Γεωργόπουλου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργόπουλος, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 91 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 91 δρχ. για τις δαπάνες κατά την κατάσβεση της πυρκαϊάς στην οικία Αθανασάκη.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45 δρχ. για τα έξοδα απολύμανσης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο κ. Μπακονικόλας.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Μπακονικόλας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Κ. Γκλαβάνης στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργιος Νικολάΐδης στην οδό Δημητριάδος.
Τόμος: 9, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Νικολαΐδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. υπέρ πολυμελούς οικογένειας (Κυτιλή), η οποία επλήγη από πυρκαϊά στην οικία της.
Τόμος: 9, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-162-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης λουτρώνος Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης λουτρώνος Ισραηλίτικης Κοινότητας στον Χαΐμ Μοστάνο.
Τόμος: 9, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοστάνο, Χαΐμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-163-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. προς αγορά ιματισμού υπέρ των Αστυφυλάκων.
Τόμος: 9, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-163-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 30/11/1901
Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων δημοπρασίας δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξεων δημοπρασίας δημοτικών φόρων και δημοτικών καταστημάτων.
Τόμος: 9, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-164-1

Πράξη: Συμφωνία για ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Συμφωνία για ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 9, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-164-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο συσσίτιο των φυλακισμένων.
Τόμος: 9, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φυλακές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-164-2

Πράξη: Απόφαση για ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στο χώρο δυτικά της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 9, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-165-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 10/12/1901
Πράξη: Ακύρωση συζήτησης και ψηφισμάτων των πρακτικών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ακύρωση συζήτησης και ψηφισμάτων των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1902, από τη Νομαρχία.
Τόμος: 9, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-166-2

Πράξη: Εκ νέου συζήτηση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 285-300
Περιεχόμενα: Εκ νέου συζήτηση του προϋπολογισμού του 1902 με τα ίδια ψηφίσματα και ποσά.
Τόμος: 9, σελ. 167 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσολάκης, Γεώργιος
Αδαμίδης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-167-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 20/12/1901
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αρ. Ιατρού ως δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση του Χρ. Χρηστιάδη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Χρηστιάδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-175-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.515 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.515 δρχ., η οποία θα ενωθεί με την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό πίστωση υπέρ του φωτισμού με φωταέριο .
Τόμος: 9, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-175-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για την επιδιόρθωση του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-176-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του λιμενικού φόρου για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 9, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-176-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Π. Παρθένης.
Τόμος: 9, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-176-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Δ. Χατζηδημητρίου.
Τόμος: 9, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηδημητρίου, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-176-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των λοιπών δημοτικών δασμών.
Τόμος: 9, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-177-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως σχετικά με την αγορά του οικοπέδου του Κ. Καραβά.
Τόμος: 9, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-177-1

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης και αποσύνθεσης δημοτικών επιστέγων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης και αποσύνθεσης με δημοπρασία των 12 από τα 24 δημοτικά επίστεγα στα Παλαιά.
Τόμος: 9, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-177-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων