Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1902Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1902
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1902
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 77 / 20/1/1902
Πράξη: Έφεση του Δήμου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έφεση του Δήμου στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά της Νομαρχίας Μαγνησίας, για την απόφαση σχετικά με τον προϋπολογισμό του έτους 1902.
Τόμος: 9, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-178-1

Πράξη: Διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Πρόεδρο της διαμαρτυρίας για τη μη πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου στη δοξολογία της 1ης του έτους.
Τόμος: 9, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-178-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 6/2/1902
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Αντώνης Σωτηρόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-179-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Αντώνης Σωτηρόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-179-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της αποκομιδής των ακαθαρσιών με κάρα για το έτος 1902. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-179-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του φωτισμού της πόλης για το έτος 1902. Μειοδότης ο Κ. Ξαντάς.
Τόμος: 9, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-179-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου για το έτος 1902. Πλειοδότης ο Κ. Πετρόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-179-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια δένδρων προς δενδροφύτευση στους δρόμους της πόλης. Μειοδότης ο Νικόλαος Κάμπας.
Τόμος: 9, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. υπέρ του Κομιτάτου των Απόκρεω.
Τόμος: 9, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κομιτάτο των Απόκρεω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την μισθοδοσία δασκάλων των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 9, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-180-1

Πράξη: Έγκριση του συμβιβασμού του Δήμου με την "Εθνική Ασφαλιστική".
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση του συμβιβασμού του Δήμου με την "Εθνική Ασφαλιστική" για αποζημίωση 11.000 δρχ. στο Δήμο, λόγω της καταστροφής των δημοτικών παραπηγμάτων από πυρκαϊά.
Τόμος: 9, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
Εθνική Ασφαλιστική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.500 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των ενοίκων των καμένων δημοτικών παραπηγμάτων.
Τόμος: 9, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-180-1

Πράξη: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου πόλης στην πλατεία Ελευθερίας, με σκοπό την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 9, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για ενίσχυση στα ορφανά της οικογένειας Ζιζάνη.
Τόμος: 9, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-1

Πράξη: Ευχαριστίες προς τη Γερμανική Ανατολική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες προς τη Γερμανική Ανατολική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία που φέρει το όνομα "Βόλος".
Τόμος: 9, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γερμανική Ανατολική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-1

Πράξη: Απόφαση για παραμονή πυροσβέστη στην υπηρεσία του.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόφαση για παραμονή στην υπηρεσία του πυροσβέστη Βέργου, ο οποίος τραυματίστηκε στην πυρκαϊά των δημοτικών παραπηγμάτων.
Τόμος: 9, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βέργος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας Βιανέλλη.
Τόμος: 9, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Οικογενειακό όνομα ως θέμα: Βιανέλλη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για συνεννόηση με θιάσους.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να συνεννοηθεί με τους θιάσους, οι οποίοι πρόκειται να παίξουν στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 9, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-182-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 8/3/1902
Πράξη: Συγχαρητήριες ευχές στην Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Συγχαρητήριες ευχές στην Εθνική Τράπεζα για τα 60 χρόνια της.
Τόμος: 9, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 6/4/1902
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα παραλαβής από το Τελωνείο ουρητηρίου γαλλικού συστήματος και εγκατάστασή του.
Τόμος: 9, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-185-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Γ. Καρακαστανιάς.
Τόμος: 9, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακαστανιάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-185-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Δευκαλίωνος. Μειοδότης ο Χρ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 9, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.392 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.392 δρχ. για την κατασκευή της οδού Δευκαλίωνος.
Τόμος: 9, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αριστείδου. Μειοδότης ο Χρ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 9, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.580 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.580 δρχ. για την κατασκευή της οδού Δευκαλίωνος.
Τόμος: 9, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διαμόρφωση οδών της συνοικίας του Φρουρίου. Μειοδότης ο Κων. Βαλωτής.
Τόμος: 9, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια σκύρων και συνδετικής ύλης για τη συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 9, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-186-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την κατασκευή υπονομίσκου στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 9, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-187-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση ελών δίπλα από το εργοστάσιο Φωταερίου. Μειοδότης ο Δημήτριος Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. στον Πανθεσσαλικό Φοιτητικό Σύνδεσμο της Αθήνας για την τέλεση μνημοσύνου υπέρ του Άγγλου δημοσιογράφου Όγλ.
Τόμος: 9, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανθεσσαλικός Σύλλογος Φοιτητών
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Όγλ, Κάρολος, (18..-1878)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. στον εργολάβο Δημήτριο Τζελημάνη για τις εργασίες μετατόπισης και ανοικοδόμησης του σταύλου του Δημοσίου.
Τόμος: 9, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-187-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου τριών δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Απόφαση για στέγαση σχολείων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόφαση για στέγαση σχολείων στα νεόδμητα κτήρια ( Παλαιά: Γ΄ αρρένων, Μεταμόρφωση: Β΄ Θηλέων, Άγιος Νικόλαος: Α΄ θηλέων).
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή των οφειλόμενων μισθών σε δασκάλους του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κατασκευή με δημοπρασία παραπηγμάτων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική συνδρομή του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως αποζημίωση στην Αικατερίνη Δεληγιώργη, λόγω της ρυμοτομίας της οικίας της.
Τόμος: 9, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληγιώργη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για την επισκευή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-188-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του διαδόχου Κωνσταντίνου και Γάλλων περιηγητών.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Περιηγητές, Γάλλοι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Διορισμός μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Παρθένης, Ζήσης
Κυριακόπουλος, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για κάθε ρυμοτομία που θα παρουσιαστεί στο μέλλον.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Διορισμός μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Α. (18..-1928)
Κασσαβέτης, Κ.
Στράκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. στον Γ. Σπυριδωνίδη και 300 δρχ. στον Ευστάθιο Αγγελίδη για χρωστούμενα είδη που αγοράστηκαν από τα καταστήματά τους κατά την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Σπυριδωνίδης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση τμήματος δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ιωάννης Κομίρης.
Τόμος: 9, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.218 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.218 δρχ. για την κατασκευή των διαζωμάτων διαφόρων οδών.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την επισκευή της οδού Ιάσονος.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την επισκευή της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την επίστρωση της οδού Όγλ.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Ορισμός δημοτικών σχολείων ως εκλογικά τμήματα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Ορισμός δημοτικών σχολείων ως εκλογικά τμήματα.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.800 δρχ. για την επιχωμάτωση της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Κουμουνδούρου (μεταξύ των οδών Θησέως και ανώνυμης ), κατόπιν πρότασης του μηχανικού του Δήμου Αντ. Καραμπέτσου.
Τόμος: 9, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα Ε΄, κατόπιν πρότασης του μηχανικού του Δήμου Αντ. Καραμπέτσου.
Τόμος: 9, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-190-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 19/6/1902
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του έτους 1901.
Τόμος: 9, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμίδης, Βασίλειος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Δεληκούρας, Νικόλαος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-192-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τακτοποίηση εκκρεμότητας μεταξύ του Ζαφειρίου Νικούλη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 9, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικούλης, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-192-1

Πράξη: Απόφαση για συνέχιση του φωτισμού με πετρέλαιο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Απόφαση για συνέχιση του φωτισμού μερικών συνοικιών της πόλης με πετρέλαιο..
Τόμος: 9, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-192-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας του επόπτη των δημοτικών έργων και της προσαύξησης της μισθοδοσίας του επόπτη της καθαριότητας.
Τόμος: 9, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-192-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.186 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.186 δρχ. στον Κ. Ζαγγλίδη λόγω ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγγλίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Ορισμός του ενοικίου των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Ορισμός του ενοικίου των Δημοτικών Χαλκουργείων αντί 15-20 δρχ. μηνιαίως, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του κλητήρα του Δήμου κ. Μακρή και χορηγία μηνιαίου επιδόματος στην οικογένειά του.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κ., (18..-1902)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στη Φιλοδασική Ένωση.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στη Φιλοδασική Ένωση (όπισθεν του Φρουρίου) για τη δημιουργία φυτωρίου.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Παραχώρηση χώρου στο νέο διδακτήριο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Παραχώρηση χώρου στο νέο διδακτήριο στα Παλαιά για την ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τοιχοποιία του ναού του Αγίου Νικολάου. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 9, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση και των υπόλοιπων ρυμοτομιών της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-193-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ. για την αποπληρωμή του εργολάβου της κατασκευής της οδού 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 9, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-194-1

Πράξη: Φωτισμός με ηλεκτρικό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Αποδοχή (με πολλές επιφυλάξεις για τον κίνδυνο που κρύβει και για την υπάρχουσα σύμβαση φωταερίου) της αίτησης των Ιωάννη Σαραφόπουλου και Νικολάου Κανταρτζή για εγκατάσταση ηλεκτρικού φωτός στην πόλη.
Τόμος: 9, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαραφόπουλος, Ιωάννης
Κανταρτζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των θυμάτων της Μαρτινίκας.
Τόμος: 9, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Martinique (France)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-194-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-195-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-195-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-196-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Μεταμορφώσεως για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-196-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.520 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.520 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας επτά επιπλέον οδοκαθαριστών.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ. για την πληρωμή δύο επιπλέον εργατών του Συνεργείου του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για αγορές εξαρτημάτων του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των κτημάτων της οδού Νεκροταφείου και σύσταση Επιτροπής για τον κανονισμό της αποζημίωσης.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. προς πληρωμή της δαπάνης σύστασης ανώτερης τάξης (7ης) στο Δημοτικό Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Αραβαντινού ως πληρεξούσιου του Δήμου για την υποστήριξη των συμφερόντων του κατά του Ι. Χρηστιάδη, ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 9, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
Χρηστιάδης, Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με πρόταση της Λιμενικής Επιτροπής για δάνειο 200.000 δρχ. από το Δήμο για λιμενικά έργα.
Τόμος: 9, σελ. 197 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-197-4

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 100.000 δρχ. από τη Λιμενική Επιτροπή Βόλου, με σκοπό την εκτέλεση λιμενικών έργων.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Διορισμός δύο μελών στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Διορισμός δύο μελών στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δεληκούρας, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαραφόπουλος, Ιωάννης
Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Διορισμός μέλους Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δ. Παίδαρου ως μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως στη θέση του παραιτηθέντος Γ. Κοντοζήση.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παίδαρος, Δ.
Κοντοζήσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για τη σημαία του ατμόπλοιου της Γερμανικής Ανατολικής Εταιρείας που φέρει το όνομα "Βόλος".
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γερμανική Ανατολική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. προς τους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους του ναού Αγίου Νικολάου για την επισκευή νεκροφόρας άμαξας ή την αγορά νέας.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Έγκριση πρότασης ενοριτών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση πρότασης των ενοριτών του ναού της Αναλήψεως για ανέγερση ναού και σύσταση Επιτροπής για τη συλλογή εράνων.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικής παρόδου από αποκλειόμενη δημοτική οδό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δημοτικής παρόδου από αποκλειόμενη δημοτική οδό για τη διεύρυνση της αυλής του οθωμανικού Τζαμιού.
Τόμος: 9, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-201-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 25/7/1902
Πράξη: Αποδοχή πρότασης μηχανικού.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του μηχανικού κ. Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος ανέλαβε τη διάνοιξη αρτεσιανών φρεάτων, για την ύδρευση της πόλης και την καθαριότητα.
Τόμος: 9, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρωτοπαπαδάκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-202-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τοποθέτηση αριθμών και πινακίδων οδών της πόλης. Μειοδότης ο Δημ. Παπαζαφείρης.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον κανονισμό και την επισκευή του ρολογιού της πόλης. Μειοδότης ο Σπ. Παϊσόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παϊσόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των άχρηστων υλικών των καμένων δημοτικών παραπηγμάτων. Πλειοδότης ο Γεώργιος Ροδίτης.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Κοραή. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αχιλλέως. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιάνος.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Πηλέως. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιάνος.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Αθανάσιος Ξανάρης.
Τόμος: 9, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πλήρη απολύμανση της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-203-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για περιτείχιση οικοπέδων στην παραλία προς πρόληψη ασθενειών.
Τόμος: 9, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-204-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για κατασκευή παραθύρων στο Δημοτικό Ταμείο και υδαταποθήκης ουρητηρίων από το Μηχανουργείο Γκλαβάνη - Καζάζη.
Τόμος: 9, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Μηχανουργείο Η Σφύρα Κ. Γκλαβάνη - Μ. Καζάζη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-204-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για το ενοίκιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων και λοιπά εκπαιδευτικά έξοδα.
Τόμος: 9, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-204-2

Πράξη: Δενδροφυτεύσεις.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Πρόληψη ώστε δια της πίστωσης για τη δενδροφύτευση να γίνει και εμβολιασμός των ακακιών.
Τόμος: 9, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-205-1

Πράξη: Αντικατάσταση μελών Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης για αντικατάσταση δύο μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 9, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-205-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 100.000 δρχ. της Λιμενικής Επιτροπής από την Εθνική Τράπεζα, αντί 200.000 δρχ. που επιθυμούσε η Λιμενική Επιτροπή
Τόμος: 9, σελ. 205 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-205-3

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ελένης Πετρίδου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρίδου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ. στους ιδιοκτήτες των οικιών Παρισάκη και Δούκα λόγω ρυμοτομιών τους στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 9, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Παρισάκη (Οικογένεια)
Δούκα (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή των διδάκτρων των αδερφών Μαγουλάκη στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 9, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 27/7/1902
Πράξη: Συγχαρητήριο ψήφισμα του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Συγχαρητήριο ψήφισμα του Δήμου για τη στέψη του βασιλέως της Αγγλίας Εδουάρδου Ζ΄.
Τόμος: 9, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μεγάλη Βρετανία -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Edward VII, King of Great Britain, (1841-1910)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-208-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 31/7/1902
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Κ. Λάμπρου και Αλ. Χατζή και έγκριση μετάθεσης της δασκαλας Ευαγγελίας Αυγερινού στην κενή θέση που θα παρουσιαστεί σε κάποιο από τα δημοτικά σχολεία.
Τόμος: 9, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Κωνσταντίνος
Χατζής, Αλέξανδρος
Αυγερινού, Ευαγγελία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-209-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 19/8/1902
Πράξη: Έγκριση κάλυψης δαπάνης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση κάλυψης της δαπάνης (πέρα από πρόβλεψη) κατασκευής διδακτηρίων από το περίσσευμα των πιστώσεων για κατασκευή οδών.
Τόμος: 9, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. για την πληρωμή των οδοιπορικών και των εξόδων αμοιβής των εποπτών των δημοτικών έργων.
Τόμος: 9, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-211-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έργα προέκτασης της οδού 2ας Νοεμβρίου έως την οδό Νεκροταφείου.
Τόμος: 9, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-211-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ., ώστε και με τις 1.200 δρχ. που έχουν εγκρίνει τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των ναών του Αγίου Νικολάου και της Μεταμόρφωσης, να κατασκευαστεί μια νεκροφόρα άμαξα.
Τόμος: 9, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-211-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για γραφικά έξοδα του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-211-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-211-2

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης πενήντα φανών φωταερίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης πενήντα φανών φωταερίου στις οδούς Κωνσταντά, Αιόλου και στην παραλία και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 9, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσολάκης, Γεώργιος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-212-1

Πράξη: Καθορισμός τόπου εναπόθεσης των ακαθαρσιών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αγρών πέριξ του εργοστασίου Κυριακόπουλου ως τόπου εναπόθεσης των ακαθαρσιών της πόλης .
Τόμος: 9, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-213-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την επισκευή τμήματος της οδού Ορμινίου.
Τόμος: 9, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-214-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 5/9/1902
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Β. Παπαλεξανδρή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαλεξανδρής, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-215-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 13/9/1902
Πράξη: Ακύρωση ψηφισμένων πιστώσεων του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Ακύρωση ψηφισμένων πιστώσεων του Δήμου και μεταφορά αυτών στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 9, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της συντήρησης των έκθετων βρεφών του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-216-2

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντ. Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση τμημάτων δημοτικών οικοπέδων, τα οποία κατέλαβαν οι Κιαζήμ Σαμπάν, Δ. Ζαγορίτης και Δ. Τσάμτσας.
Τόμος: 9, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κιαζήμ Εφένδη Σαμπάν Αγά
Ζαγορίτης, Δημήτριος
Τσάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-217-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.210 δρχ. .
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.210 δρχ. ως αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων οικοπέδων και οικιών.
Τόμος: 9, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Θεοδώρου, Νικόλαος
Αργυρίου, Αργύριος
Κοντόπουλος, Αν.
Νίκανδρος, Αγ.
Ιωαννίδης, Δημήτριος
Σακελλαρίδης, Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-217-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.588 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.588 δρχ. στον Δημ. Τσακατούρη λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από την πλατεία Ελευθερίας και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 9, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσακατούρης, Δημήτριος Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-217-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής στην οικογένεια Ζαφρακόπουλου, που κατέχει εξ αδιαιρέτου με το Δημ. Τσακατούρη το οικόπεδο που κατέλαβε η πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 9, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφρακοπούλος, Ν. Γ.
Ζαφρακοπούλος, Κωνσταντίνος
Τσακατούρης, Δημήτριος Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-218-1

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης νέου αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης του νέου αποχωρητηρίου στα Παλαιά, στο χώρο μπροστά από το Πυροσβεστείο.
Τόμος: 9, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-218-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για εργασίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-218-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 22/9/1902
Πράξη: Ευχές του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Ευχές του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Διάδοχο Κωνσταντίνο για ταχεία ανάρρωση από το ατύχημα που του συνέβη.
Τόμος: 9, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-219-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 6/11/1902
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Στυλιανού Σταγόπουλου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταγόπουλος, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-220-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 9/12/1902
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Επιβολή για το έτος 1903 όλων των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 9, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-221-1

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 221 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-221-3

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων επί των ιχθύων, των εισαγόμενων ζώων, των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, των ωνίων και των εμπορευμάτων για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-223-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 13/12/1902
Πράξη: Έγκριση παρουσίας των δημοσιογράφων στις συνεδριάσεις.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Έγκριση παρουσίας των δημοσιογράφων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 9, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-224-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου, του έτους 1903.
Τόμος: 9, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-224-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 16/12/1902
Πράξη: Χορηγία πίστωσης για δημοτικά έργα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Συνολική πίστωση 3.600 δρχ. με σκοπό την αγορά υλικών για διάφορα δημοτικά έργα.
Τόμος: 9, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-225-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου, του έτους 1903.
Τόμος: 9, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-226-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.660 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.660 δρχ. ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες Μαρία Τέντζερη, Γεώργιο Ρηγόπουλο και Μωυσή Πολίτη, λόγω των ρυμοτομούμενων οικοδομών τους.
Τόμος: 9, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τέντζερη, Μαρία
Ρηγόπουλος, Γεώργιος
Πολίτης, Μωυσής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-227-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή της οδού Ορμινίου. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-227-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για επισκευές των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 9, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-227-1

Πράξη: Χορηγία έκακτης πίστωσης 165 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Χορηγία έκακτης πίστωσης 165 δρχ. για την μισθοδοσία της νεοδιοριζόμενης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων δασκάλας.
Τόμος: 9, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-227-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του δημοτικού δασμολογίου και προτάσεις τροποποίησής του.
Τόμος: 9, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αδαμίδης, Βασίλειος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-227-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 19/12/1902
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1903 και έγκρισή του.
Τόμος: 9, σελ. 228 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-228-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 9, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-231-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1903. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 9, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-231-1

Πράξη: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου πόλης στην πλατεία Ελευθερίας, με σκοπό την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 9, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-231-1

Πράξη: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του σχεδίου του Νεκροταφείου και έγκριση του προϋπολογισμού του για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-231-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 23/12/1902
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1900.
Τόμος: 9, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-232-2

Πράξη: Ορισμός των εκλογικών τμημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Ορισμός των εκλογικών τμημάτων του Δήμου σε τρία.
Τόμος: 9, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-233-1

Πράξη: Διορισμός των μελών της Επιτροπής Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών της Επιτροπής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 9, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Γρηγόριος
Καμπέρης, Δημήτριος
Γιαννουκάκης, Μ.
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-233-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής της οδού Κουμουνδούρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής της οδού Κουμουνδούρου. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-233-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1903. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Μαγαζιώτης.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων για το έτος 1903. Πλειοδότης ο Σ. Γκανής.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανής, Σολ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου για το έτος 1903. Πλειοδότης ο Παναγιώτης Αλεβιζόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβιζόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1903. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια χαλικιού και συνδετικής ύλης για την επισκευή των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την αποκομιδή των ακαθαρσιών της πόλης, για το έτος 1903. Μειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξούσιου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου προς υποστήριξη της υπόθεσης κατά του Δημ. Τσουρέλη, ενώπιον του Εφετείου Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Τσουρέλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-1

Πράξη: Δημοτικοί και τελωνειακοί φόροι.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Θυελλώδης συζήτηση για το ζήτημα του τελωνειακού δασμολογίου και του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και διάλυση της συνεδρίασης κατόπιν αναχώρησης Δημοτικών Συμβούλων. Αφορμή η αίτηση του Γ. Καραγεωργίου σχετικά με τη διακήρυξη εκμίσθωσης του δημ. φόρου επί των ωνίων. Απόρριψη αυτής και επιφύλαξη για το 1904.
Τόμος: 9, σελ. 234 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αδαμίδης, Βασίλειος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-234-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων