Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1903Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1903
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1903
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 95 / 10/1/1903
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για να διανεμηθούν σε άρτο και άνθρακα υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 9, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-238-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Ν. Ιωαννίδη (ή Παπαϊωάννου) στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων αντί του παραιτηθέντος Αγγελίδη και του Χ. Στρατηγόπουλου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων αντί του παραιτηθέντος Γ. Ζυγαλάκη.
Τόμος: 9, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Ν.
Αγγελίδης, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Χ.
Ζυγαλάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-238-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξούσιου του ναού Αγίου Νικολάου στην υπόθεση με τον Δημ. Καμηλάκη, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-238-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 22/2/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Κ. Λάμπρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και του Χ. Στρατηγόπουλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 26/2/1903
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1901.
Τόμος: 9, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-240-2

Πράξη: Ορισμός εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ορισμός εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του έτους 1903.
Τόμος: 9, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αδαμίδης, Βασίλειος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 405 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 405 δρχ. υπέρ των νοθοτρόφων του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-241-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού των Αγίων Θεοδώρων. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Φιλελλήνων. Μειοδότης ο Κ. Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Μακρινίτσης. Μειοδότης ο Κ. Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον φωτισμό ορισμένων συνοικιών της πόλης με πετρέλαιο, για το έτος 1903. Μειοδότης ο Κων. Ξαντάς.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιχωμάτωση της πλατείας των Παλαιών. Μειοδότης ο Κων. Βαλωτής..
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάστρωση των αυλών των νεοανεγερθέντων Δημοτικών Σχολείων με χαλίκια. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα νεοανεγερθέντα Δημοτικά Σχολεία. Μειοδότης ο Γ. Στάμος.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Νικ. Τσαντίλης.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαντίλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την κατασκευή κώδωνος του ναού. Μειοδότης ο Ν. Πρωτοπαπάς.
Τόμος: 9, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-242-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δ. Κλειδωνάρη, ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κλειδωνάρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Διορισμός νέου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Διορισμός νέου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραβάς, Κωνσταντίνος
Γεωργίου, Αντώνιος
Ευαγγέλου, Ευάγγελος
Ρήγας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. στον Αθ. Ξανάρη, για την αποπληρωμή του έργου της κατασκευής Δημοτικού Φυλακείου.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Διορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Διορισμός Επιτροπής (υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Δημητριάδος) για τη συλλογή εράνων υπέρ της ανέγερσης του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 9, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-1

Πράξη: Έγκριση ανίδρυσης του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση ανίδρυσης του ναού της Αναλήψεως στην ομώνυμη συνοικία.
Τόμος: 9, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-243-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την επιχωμάτωση της οδού Σταθά και Θεμιστοκλέους.
Τόμος: 9, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-244-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρχική αποδοχή της πρότασης του Δ. Κοσμαδόπουλου, να προσφέρει στο Δήμο, αντί συμφέρουσας τιμής, το οικόπεδό του στην οδό Ογλ με Θησέως, για ανέγερση διδακτηρίου.
Τόμος: 9, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-244-1

Πράξη: Συναίνεση του Δήμου για αγορά ατμόμυλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Συναίνεση του Δήμου στην αγορά από την Φιλελεήμονα Αδελφότητα του ατμόμυλου του Πολιτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 9, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-244-1

Πράξη: Απαλλαγή υποθήκης κτημάτων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απαλλαγή της υποθήκης των κτημάτων του Αντ. Κατσίμπρα, εγγυητή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμπρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. προς αγορά παραπηγμάτων για την είσπραξη των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 9, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αποπληρωμή των ειδών που αγόρασε ο Δήμος από το κατάστημα του Ευστάθιου Αγγελίδη το έτος 1897.
Τόμος: 9, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. προς τη Γραμμάτω, χήρα Κ. Κοκκίδη, για να αγοράσει τα προικώα τη κόρης της, η οποία είναι μνηστευμένη επί τρία χρόνια και δε δύναται να παντρευτεί. Υπεύθυνος αγορών ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζήσης Νικούλης.
Τόμος: 9, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίδη, Γραμμάτω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. προς αμοιβή του Δ. Κούρβα, για τη δίμηνη φύλαξη του κτηρίου του Παρθεναγωγείου της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 9, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρβας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-245-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του φωτισμού του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του φωτισμού του Δημοτικού Θεάτρου για τις ημέρες των παραστάσεων.
Τόμος: 9, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-246-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των ζημιών που υπέστησαν δημοτικά έργα οδοποιίας ή εγκατάστασης φωταερίου.
Τόμος: 9, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αδαμίδης, Βασίλειος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-246-1

Πράξη: Παραπομπή πρότασης στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στη Λιμενική Επιτροπή της πρότασης για φωτισμό της προκυμαίας με φωταέριο.
Τόμος: 9, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-246-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 3/4/1903
Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Αντώνιου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του οικοπέδου της Φωτεινής Μουρτζοπούλου, το οποίο καταλήφθηκε από την πλατεία του ναού της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 9, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Μουρτζοπούλου, Φωτεινή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-248-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 6/5/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ζωής Καραντζά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραντζά, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-249-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 17/5/1903
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1902.
Τόμος: 9, σελ. 250 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-250-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τη δαπάνη της διατροφής των κρατηθέντων και απελαθέντων Βουλγάρων.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την πληρωμή της διατροφής και την απέλαση των εναπομεινάντων μελών του ιταλικού μελοδραματικού θιάσου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Διορισμός του Άγγελου Μωραΐτη ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού της Αναλήψεως, στη θέση του παραιτηθέντος Γ. Κοντοζήση.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραΐτης, Άγγελος
Κοντοζήσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Διορισμός των Αθ. Πάντου και Ν. Στράκα ως Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, στη θέση των παραιτηθέντων Κ. Ρήγα και Γ. Αντωνίου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Αθανάσιος
Στράκας, Νικόλαος
Ρήγας, Κωνσταντίνος
Αντωνίου, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Διορισμός του Απόστολου Ζάμπαλου ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα εκδρομής των μαθητών σε διάφορες κωμοπόλεις του Πηλίου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για κατάθεση στεφάνου στο μνημόσυνο του Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο, καθώς και υπέρ των πεσόντων στον πόλεμο του 1897.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ της καθηγήτριας της ραπτικής του Παρθεναγωγείου στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα εγκατάστασης και μισθοδοσίας των ιατρών του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και σύσταση Επιτροπής για την επίβλεψη της νυχτερινής λειτουργίας του Σταθμού.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου. Μέριμνα για σύσταση εκθετοτροφείου.
Τόμος: 9, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-252-1

Πράξη: Έγκριση σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την αποδοχή εκ μέρους του Δήμου της δωρεάς του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη, χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα αναγκαία έξοδα και σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή και οργάνωση της βιβλιοθήκης.
Τόμος: 9, σελ. 253 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-253-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την επιχωμάτωση των βόθρων έξω από την οικία Βαρλαμίδου και το Αγγλικό Προξενείο.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την διάστρωση των αυλών των Δημοτικών Σχολείων με χαλίκια.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ορισμός Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους και πολίτες με σκοπό την μελέτη του ζητήματος της σύστασης ταμείου εργατών.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ταμείο Εργατών Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσολάκης, Γεώργιος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Πολίτης, Αθανάσιος
Σταμάτης, Δημήτριος
Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αγ. Ζάχου για την απόκρουση της αγωγής του Δ. Καρμίρη
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αγαμέμνων
Καρμίρης, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Βασ. Βασιλάκη για την απόκρουση της αγωγής του Σοφοκλή Ευαγγέλου εναντίον του.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκης, Βασίλειος
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 67 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 67 δρχ. στον Μ. Νικατσιό για τις χορδές του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικατσιός, Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 344 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 344 δρχ. για την κατασκευή της υδαταποθήκης στην πλατεία του ναού της Μεταμόρφωσης από τον Γ. Ροδίτη.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή του ναού της Αναλήψεως. Μειοδότης ο Δημ. Τζελημάνης.
Τόμος: 9, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-256-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. στον δημοτικό εισπράκτορα Ζαφ. Χατζηβασίλη για την επίπονη εργασία διαχείρισης του δανείου του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντώνιου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της κατάληψης δημοτικού οικοπέδου από τους Ι. Βασάνη και Ι. Αντωνόπουλο.
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Βασσάνης, Ιωάννης
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντώνιου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της κατάληψης δημοτικού οικοπέδου από τον Βασίλειο Τσιλιβίδη.
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντώνιου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, όπισθεν του Φρουρίου, το οποίο διεκδικεί ο Νικ. Κάμπας.
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντώνιου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της κατάληψης δημοτικού οικοπέδου από τον Ιωάννη Κατσόμαλλο.
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του ζητήματος της στέγασης των "κοινών γυναικών".
Τόμος: 9, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσολάκης, Γεώργιος
Αδαμίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-257-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αποπεράτωση των σπουδών της Ματθίλδης Κωνσταντινίδου στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Δωρεά του χρέους ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Δωρεά του χρέους του Σωτ. Χατζηδημητρίου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηδημητρίου, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. στη χήρα Πασχάλη, ως αποζημίωση για την καταστροφή του κήπου της λόγω της ρυμοτομίας δύο οδών.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Οικογενειακό όνομα ως θέμα: Πασχάλη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. στον Κ. Καλλίκα για την αξία 1.500 οκάδων χόρτου προς κατασκευή στρωμάτων των τραυματιών του πολέμου του 1897.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλίκας, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Αύξηση της τακτικής πίστωσης υπέρ του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Αύξηση της τακτικής πίστωσης από 150 δρχ. σε 1.000 για τον υδροχρωματισμό του εξωτερικού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 9, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-258-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής εράνων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής εράνων για την ανέγερση ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 9, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-259-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ της ανέγερσης ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 9, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-259-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 25/7/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Δ. Διακουμή στην κενή θέση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και Ελένης Κουρή στη νέα θέση του Β' Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 9, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διακουμής, Δημήτριος
Κουρή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-260-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 12/9/1903
Πράξη: Διορισμός μελών Εποπτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 9, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Νικολαΐδης, Γ.
Κωνσταντάς, Δ.
Γάτσος, Νικόλαος, (1864-1934)
Χατζηκώστας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-261-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. προς συμπλήρωση της τρίμηνης μισθοδοσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 9, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-261-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.635 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.635 δρχ. προς πληρωμή των εκλογικών δαπανών του τρέχοντος έτους.
Τόμος: 9, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-261-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. προς πληρωμή των προσαυξήσεων της μισθοδοσίας των δασκάλων.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. για την κατασκευή των κιγκλιδωμάτων των νεόδμητων Δημοτικών Παρθεναγωγείων.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κατασκευή των σιφώνων των αποχωρητηρίων των νεόδμητων Δημοτικών Παρθεναγωγείων.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.950 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.950 δρχ. για την αποπληρωμή του υπολοίπου στον εργολάβο κατασκευής της οδού Πηλέως.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αποπληρωμή του υπολοίπου στον εργολάβο κατασκευής της οδού Αχιλλέως.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την κατασκευή παραθύρων στα νεοανεγερθέντα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 9, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη συλλογή εράνων για την ανοικοδόμηση του ναού.
Τόμος: 9, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-262-2

Πράξη: Ορισμός των εκλογικών τμημάτων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Ορισμός των εκλογικών τμημάτων σε τέσσερα.
Τόμος: 9, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-263-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως έπαθλο του Δήμου στους ιππικούς αγώνες της Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Ιππασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-263-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Βασιλάκη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση του Σοφοκλή Ευαγγέλου εναντίον του, στο Εφετείο της Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκης, Ιωάννης
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-263-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 103 / 19/9/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Αρ. Γκιόλμα στην κενή θέση του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκιόλμας, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-264-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 27/9/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ελένης Πετρίτου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων, στη θέση της παραιτηθείσης Πολυξένης Βάθη.
Τόμος: 9, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρίτου, Ελένη
Βάθη, Πολυξένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-265-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 14/10/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Μαρίας Αντωνίου στο Β΄ Παρθεναγωγείο, στη θέση της παραιτηθείσης Βασιλικής Γρηγοριάδου.
Τόμος: 9, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνίου, Μαρία
Γρηγοριάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-266-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 106 / 16/10/1903
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου επί των ωνίων για μια τετραετία.
Τόμος: 9, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-267-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων δημητριακών, καρπών, αλεύρων, ζώων και εμπορευμάτων εν γένει για μια τετραετία.
Τόμος: 9, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-268-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-269-1

Πράξη: Παράταση του λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Παράταση για μια δεκαετία του λιμενικού φόρου επί των προϊόντων στο λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-269-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.100 δρχ. για διάφορες επισκευές στο Δημαρχείο.
Τόμος: 9, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-270-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 108 / 13/11/1903
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Ι. Αϊβαλή και Ελίζας Ζαρμακούπη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων και 4ο θηλέων αντίστοιχα.
Τόμος: 9, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αϊβαλής, Ι.
Ζαρμακούπη, Ελίζα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-273-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 3/12/1903
Πράξη: Αδυναμία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αδυναμία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη ύπαρξης πλειοψηφίας.
Τόμος: 9, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-275-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 4/12/1903
Πράξη: Έγκριση φόρου
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση φόρου επί της παραγόμενης ζάχαρης από το εργοστάσιο του Σ. Ζωγράφου σε 1,50 δρχ. και του εξαγόμενου χρωμίου από το λιμάνι του Βόλου σε 40 δρχ. τον τόνο.
Τόμος: 9, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-277-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για έξοδα ναύλου των μελών του θιάσου Μπάρτολι και σύσταση Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.
Τόμος: 9, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Θίασος Μπαρτόλι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-277-2

Πράξη: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-278-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 8/12/1903
Πράξη: Ορισμός του πληρωτέου ποσού δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Ορισμός του πληρωτέου ποσού του δημοτικού φόρου των εξής προϊόντων: 1) καπνών, 2) σησαμιού, 3) ελαίων και ελαιών, 4) συρμάτων προς κατασκευή καρφοβελόνων και 5) εισαγόμενων σιτηρών από ξηρά και θάλασσα.
Τόμος: 9, σελ. 280 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-280-4

Πράξη: Παραδοχή είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Παραδοχή είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των σιτηρών κατά το έτος 1904, με ιδιαίτερη συμφωνία.
Τόμος: 9, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-283-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 10/12/1904
Πράξη: Έγκριση πράξης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Εμμανουήλ Δαφφά ως πληρεξούσιού της στην υπόθεση με τον Ζαφείριο Σφύρα.
Τόμος: 9, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαφφάς, Εμμανουήλ Α.
Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-285-1

Πράξη: Έγκριση πράξης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιού της στην υπόθεση με τον Δαυίδ Κοέν.
Τόμος: 9, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Κοέν, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-285-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου στα παρακάτω είδη μεταφερόμενα από ξηρά ή θάλασσα: ξηρά κουκούλια, αίγες, τράγοι, πρόβατα, αρνιά, ερίφια και λοιπά άγρια ζώα. Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-285-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 18/12/1903
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 287 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-287-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 19/12/1903
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 295 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-295-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 20/12/1903
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 9, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-301-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 301 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-301-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/12/1903
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 308 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-308-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 23/12/1903
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 9, σελ. 313 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-313-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 27/12/1903
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων. Πλειοδότης ο Γεώργιος Σουλιτζής.
Τόμος: 9, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σουλιτζής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-321-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων και επανάληψή της.
Τόμος: 9, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-321-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και επανάληψή της.
Τόμος: 9, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-322-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 28/12/1903
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου. Πλειοδότης ο Κ. Πετρόπουλος.
Τόμος: 9, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-324-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και επανάληψή της.
Τόμος: 9, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-324-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 29/12/1903
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη της φερεγγυότητας της πλειοδοσίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων.
Τόμος: 9, σελ. 326 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-326-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 31/12/1903
Πράξη: Ακύρωση ψηφισμάτων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Ακύρωση των υπ.αριθμ. 3,4 και 7 ψηφισμάτων του 1903 περί δημοτικής φορολογίας. Επιβολή δημοτικού φόρου επί των χλωρών κουκουλιών, έγκριση ενέργειας δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-329-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων