Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1904Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1904
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1904
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 14 / 5/1/1904
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1904. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 9, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-331-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-331-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 12/1/1904
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-333-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-333-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης και ανάθεση στο Γεώργιο Σφέτσο να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.
Τόμος: 9, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-334-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 13/1/1904
Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αρχική αποδοχή της πρότασης του Δημητρίου Σταμάτη, για πληρωμή στον ιδιοκτήτη του οικήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου, Γεώργιου Μαρνελλόπουλου, ποσού που θα καθοριστεί από το Δ.Σ., για τις φθορές που προκλήθηκαν στο κτήριο.
Τόμος: 9, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-336-1

Πράξη: Διορισμός μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Διορισμός των Ιωάννη Αντωνόπουλου και Κωνσταντίνου Παπά ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση των Νικολάου Σακελλαρίδη και Νικολάου Παπαντωνίου.
Τόμος: 9, σελ. 336 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Παπάς, Κωνσταντίνος
Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
Παπαντωνίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-336-2

Πράξη: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού και ειδικά σχετικά με το κονδύλιο υπέρ της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 9, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Μουσική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-337-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 14/1/1904
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς πληρωμή στο Γεώργιο Μαρνελλόπουλο, ιδιοκτήτη του οικήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, λόγω των φθορών που υπέστη.
Τόμος: 9, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-339-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 339 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-339-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 15/1/1904
Πράξη: Πρόταση διορισμού των μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των μελών του Αδελφάτου για τα έκθετα βρέφη του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Επικεφαλίδα θέματος ως Θέμα: Έκθετα (Βρέφη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Σαπουντζής, Σπυρίδων
Χατζηκώστας, Δημήτριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Νικολαΐδης, Αχιλλέας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-345-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1904 και έγκρισή του.
Τόμος: 9, σελ. 345 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
Παρθένης, Ζήσης
Γεννηματάς, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-345-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 20/1/1904
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Μαρίας Πάνου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάνου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-349-1

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Μιχαήλ
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τα δικαιώματα του Νικόλαου Κάμπα και Νικόλαου Τσαλαπάτα σε οικόπεδο όπισθεν του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-349-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Νικ. Στράκα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων, να του χαριστεί το υπόλοιπο του οφειλόμενου στο Δήμο ποσού.
Τόμος: 9, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στράκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-350-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 33,30 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 33,30 δρχ. προς πληρωμή του επιστάτη του 3ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων κ. Αντωνιάδη, λόγω της αύξησης του μισθού του.
Τόμος: 9, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-350-1

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Παναγιώτη Αλεβιζόπουλου, ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία Στρατώνων, για αποφυλάκισή του λόγω των χρεών του προς το Δήμο, με την υποχρέωση να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό.
Τόμος: 9, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβιζόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-350-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 5/2/1904
Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, περί πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένων στον αρχικό προϋπολογισμό των εργασιών.
Τόμος: 9, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-352-2

Πράξη: Έγκριση μετάθεσης των θαλάσσιων λουτρών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάθεσης των θαλάσσιων λουτρών στην παραλία, κοντά στο Πολιτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 9, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Επικεφαλίδα Θέματος ως Θέμα: Μπάνια, Θαλάσσια -- Βόλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-353-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 11/2/1904
Πράξη: Δωρεά των οφειλομένων στους ενοικιαστές των Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Δωρεά των οφειλομένων στους ενοικιαστές των Χαλκουργείων με τον όρο να συντάξουν συμβόλαια τετραετούς μίσθωσης.
Τόμος: 9, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-354-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. στον ιδιοκτήτη του οικήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, Δημητρίου Σταματόπουλου.
Τόμος: 9, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-355-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. στον Νικόλαο Σταματόπουλο για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-355-1

Πράξη: Καταβολή στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την καταβολή ποσού εκ μέρους του Δήμου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και παραπομπή της υπόθεσης στο Νομικό Συμβούλιο.
Τόμος: 9, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-355-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων του έτους 1899 από την πληρωμή της δόσης ενοικίου, ύψους 1009 δρχ.
Τόμος: 9, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-356-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 660 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 660 δρχ. για την επισκευή τμημάτων της οδού Σφαγείων με δημοπρασία.
Τόμος: 9, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-356-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 12/2/1904
Πράξη: Συζήτηση για τη χρήση περισσευόντων υλικών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη χρήση των κυβόλιθων που περίσσεψαν από τη σκυρόστρωση των οδών και λήψη μέτρων κατά των κλεφτών των κυβόλιθων.
Τόμος: 9, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-357-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 13/2/1904
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κων. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των κλεφτών των κυβόλιθων και κατά του Μηνά Μαγγασιανού.
Τόμος: 9, σελ. 359 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-359-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 16/2/1904
Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-362-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 5/3/1904
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 363 - 365
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-363-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 15/3/1904
Πράξη: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογή Κοινοτικών Συμβούλων στην Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-366-1

Πράξη: Εκλογή Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση ή μη των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 9, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-366-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 31/3/1904
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης. Μειοδότης ο Γ. Κουρής.
Τόμος: 9, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-368-1

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού με εργολάβο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού με τον εργολάβο των δημοτικών αποχωρητηρίων Νικ. Καμπούρη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 9, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-368-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς Γάλλους περιηγητές.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τους Γάλλους περιηγητές για τη δωρεά έξι χαλκογραφικών εικόνων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για το κορνίζωμα αυτών.
Τόμος: 9, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Περιηγητές, Γάλλοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-368-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις αποφάσεις της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις αποφάσεις της Νομαρχίας επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 369 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-369-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 7/5/1904
Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών των αδελφών Αριστείδη και Ιωάννη Καρτάλη για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος της οικογένειάς τους, λόγω του θανάτου του αδελφού τους Θεμιστοκλή.
Τόμος: 9, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Καρτάλης, Αριστείδης Α., (1846-1909)
Καρτάλης, Θεμιστοκλής, (1840-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-372-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς τον Πρωθυπουργό.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Βουλής προς υποβολή νομοσχεδίου αντικατάστασης φόρου των αροτριώντων ζώων με επιβολή φόρου επί του εισαγόμενου σίτου.
Τόμος: 9, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-372-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επίβλεψη της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-373-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Εμμονή στην αρχική απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης, κατάργηση της αγοράς και ορισμός της δημοτικής αγοράς.
Τόμος: 9, σελ. 373 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-373-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων, λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 9, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-376-1

Πράξη: Χορηγία έκατκτης πίστωσης 117 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκατκτης πίστωσης 117 δρχ. προς πληρωμή του στεφάνου υπέρ του αποβιώσαντος Θεμιστοκλή Καρτάλη.
Τόμος: 9, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Θεμιστοκλής, (1840-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-376-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την κατασκευή σιδερένιας γέφυρας στην οδό Νεκροταφείου.
Τόμος: 9, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-376-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. προς πληρωμή του φύλακα του Υδραγωγείου.
Τόμος: 9, σελ. 376 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-376-2

Πράξη: Περιορισμός των μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Περιορισμός των μελών του Αδελφάτου για τα έκθετα βρέφη του Δήμου σε τέσσερα.
Τόμος: 9, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Επικεφαλίδα θέματος ως Θέμα: Έκθετα (Βρέφη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκώστας, Δημήτριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Νικολαΐδης, Αχιλλέας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-377-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. προς επισκευή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-378-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, προς πληρωμή των εκλογικών εξόδων.
Τόμος: 9, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-378-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς πληρωμή του Δημαρχικού Παρέδρου Δημ. Δούκα, λόγω των υπηρεσιών που προσέφερε στην Επιτροπή της σύνταξης του φορολογικού καταλόγου των οικοδομών της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-378-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς πληρωμή των Ιωάννη Σκυργιάννη, Αλή Κιασμήλ Βέη και Αχ. Μακρόπουλου ως αποζημίωση, λόγω της κατάληψης των οικοπέδων τους από το Δήμο.
Τόμος: 9, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
Αλή Κιασμήλ Βέης
Μακρόπουλος, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-378-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Διορισμός των Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτσος, Κωνσταντίνος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
Μακρής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-379-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα ανέγερσης ναού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου και το ενδεχόμενο σύναψης δανείου εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Σταμάτης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-379-2

Πράξη: Παραπομπή της ρυμοτομίας του δημόσιου σταύλου στο δημόσιο ταμείο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της ρυμοτομίας του δημόσιου σταύλου στο δημόσιο και όχι το δημοτικό ταμείο.
Τόμος: 9, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-380-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 4/6/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την υποβολή του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και επιφύλαξη του Δ.Σ. να εγκρίνει τον προϋπολογισμό σε επόμενη συνεδρίαση.
Τόμος: 9, σελ. 382 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-382-4

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γ. Νικολαΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση του καταληφθέντος από την εθνική οδό Βόλου - Λάρισας οικοπέδου του Μεχμέτ Χασάν Αγά Χατζή Τζιρά.
Τόμος: 9, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεχμέτ Αγάς Χατζής Τζιράς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-385-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.636,96 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.636,96 δρχ. προς εξόφληση δύο ενταλμάτων του Ταμείου Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-385-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 26/4/1904
Πράξη: Πρόταση για διορισμό δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Πρόταση για διορισμό των δασκάλων Δημητρίου Αγγελόπουλου και Νικολάου Δημάκου στις κενές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 9, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Δημάκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-387-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 25/6/1904
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Απόστολου Ζαβιτσάνου ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση της έφεσης του Π. Πολίτη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαβιτσάνος, Απόστολος
Πολίτης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-388-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. προς συντήρηση των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 9, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-389-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας, για το έτος 1904.
Τόμος: 9, σελ. 389 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-389-6

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. προς κατασκευή ξύλινου επίστεγου στον περίβολο του Πυροσβεστείου, για την τοποθέτηση και προφύλαξη του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 9, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-394-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του δημοτικού εισπράκτορα Ζαφειρίου Χατζηβασίλη.
Τόμος: 9, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-395-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Πολυμερόπουλου.
Τόμος: 9, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-396-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Δ. Βοδονάρα.
Τόμος: 9, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βοδονάρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-396-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ν. Γκέσκου, ενοικιαστή δημοτικού φόρου του έτους 1903, για δωρεά του χρέους του προς το Δήμο.
Τόμος: 9, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκέσκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-396-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ. για την πληρωμή του μνημόσυνου υπέρ του Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο και των πεσόντων του πολέμου κατά το έτος 1897.
Τόμος: 9, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-397-1

Πράξη: Απόρριψη πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πίστωσης 100 δρχ. που ζητήθηκε από τη Νομαρχία για την πληρωμή του έκτακτου υπαλλήλου της, Απ. Κοντόπουλου.
Τόμος: 9, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-397-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90,40 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90,40 δρχ. στον εργολάβο Κ. Βαλωτή για την μόρφωση των κλίσεων των οδών στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 9, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-397-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 825 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 825 δρχ. στον εργολάβο Δημ. Τζελημάνη για την κατασκευή των περιτειχισμάτων των σχολείων.
Τόμος: 9, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-398-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 6/9/1904
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιω. Αραβαντινού ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση των τριών αναιρέσεων του Σοφοκλή Ευαγγέλου, ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 9, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-399-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ. για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων του δικηγόρου της Αθήνας Ιωάννη Αραβαντινού.
Τόμος: 9, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-399-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση της έφεσης του Σπυρίδωνα Κριτσιλή εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-399-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ. για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων του δικηγόρου της Λάρισας Αριστείδη Ιατρού.
Τόμος: 9, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-400-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Απόστολου Ζαβιτσάνου ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση της έφεσης του Νικ. Καμπούρη εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαβιτσάνος, Απόστολος
Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-400-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή του ναού του Νεκροταφείου με ημερομίσθια.
Τόμος: 9, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-400-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αποζημίωση του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, λόγω της κατάληψης γηπέδου στη θέση Καρά Καπού από το Δήμο και ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να συντάξει σχεδιάγραμμα του οικοπέδου.
Τόμος: 9, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-400-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή της οδού Σφαγείου. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 9, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-400-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταφορά των νεκρών με νεκροφόρα άμαξα. Μειοδότης ο Δημήτριος Τουρναβίτης.
Τόμος: 9, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουρναβίτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-401-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ. για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων του δικηγόρου της Λάρισας Ιωάννη Βασιλάκη.
Τόμος: 9, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-401-1

Πράξη: Υποβολή μήνυσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Υποβολή μήνυσης κατά του Αδ. Κίσλιγκ για την καταστροφή των αποχωρητηρίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων. Διορισμός του δικηγόρου Γ. Χρήστου ως πληρεξούσιου του Δήμου προς υποστήριξη της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων.
Τόμος: 9, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κίσλιγκ, Αδόλφος
Χρήστου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-401-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την κατασκευή των καταστραφέντων αποχωρητηρίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-401-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την κατασκευή πρόχειρου ξύλινου αποχωρητηρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-1

Πράξη: Απόρριψη της διαταγής σχετικά με την αμοιβή μηχανικού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της διαταγής σχετικά με την πληρωμή του μηχανικού της παραλαβής των νεοανεγερθέντων δημοτικών σχολείων και παραπομπή της πληρωμής στο Δημόσιο Ταμείο.
Τόμος: 9, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον απολογισμό του δανείου του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα και τον απολογισμό του Δήμου για το έτος 1903.
Τόμος: 9, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμάτης, Δημήτριος
Χρήστου, Νικόλαος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την προμήθεια εμβολίων, ορών κλπ.
Τόμος: 9, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12 δρχ. για την αποπληρωμή των Ιω. Σκυργιάννη, Αλή Κιασμήλ Βέη και Αχ. Μακρόπουλου ως αποζημίωση, λόγω της κατάληψης οικοπέδων τους από το Δήμο.
Τόμος: 9, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
Αλή Κιασμήλ Βέης
Μακρόπουλος, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82,90 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82,90 δρχ. για την αποπληρωμή σχολικών εξόδων του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 9, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-402-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 108,70 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 108,70 δρχ. για τις επισκευές των δημοτικών σχολείων της πόλης.
Τόμος: 9, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-403-1

Πράξη: Σύσταση 9ης τάξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Σύσταση 9ης τάξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων και ανάθεση στο Δήμαρχο της πρόσληψης διδακτικού προσωπικού.
Τόμος: 9, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-403-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς ενίσχυση των ιππικών αγώνων της Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Ιππασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-404-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών.
Τόμος: 9, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-404-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου της αποπεράτωσης του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 9, σελ. 404 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-404-2

Πράξη: Διορισμός μέλους σε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του Σταμάτη Ζαχαρίου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού της Αναλήψεως αντί του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Ματθαιόπουλου και του Αγγέλου Παπαγιάννη αντί του αποχωρήσαντος Νικολάου Γκέσκου.
Τόμος: 9, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρίου, Σταμάτιος
Ματθαιόπουλος, Κωνσταντίνος, (1837-1904)
Παπαγιάννης, Άγγελος
Γκέσκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-405-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 17/9/1904
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Αθηνάς Ζούνη στην κενή θέση του 4ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 9, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζούνη, Αθηνά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-406-1

Πράξη: Συναίνεση μετάθεσης δασκάλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Συναίνεση μετάθεσης του δασκάλου Λεωνίδα Παπαμήτρου από το Δημοτικό Σχολείο της Δράκειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου.
Τόμος: 9, σελ. 406 - 407
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Δράκειας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαμήτρου, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-406-2

Πράξη: Συναίνεση αμοιβαίας μετάθεσης δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Συναίνεση αμοιβαίας μετάθεσης του δασκάλου Ευστάθιου Δεληγιάννη από το Δημοτικό Σχολείο της Νιάου (Αφέτες) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Βόλου και του Αλέξανδρου Χατζή αντίστροφα.
Τόμος: 9, σελ. 407 - 408
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Αφετών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληγιάννης, Ευστάθιος
Χατζής, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-407-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 20/9/1904
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Αριστείδης Α., (1846-1909)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των Εθνικών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Κωνσταντινούπολης.
Τόμος: 9, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-409-1

Πράξη: Πρόταση του Δημάρχου για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημάρχου για σύναψη δανείου, ύψους 150.000 δρχ., από την Εθνική Τράπεζα, με σκοπό την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 409 - 411
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-409-3

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 150.000 δρχ., από την Εθνική Τράπεζα, με σκοπό την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 9, σελ. 411 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-411-4

Πράξη: Αποπεράτωση ναού Αναλήψεως.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για αναμόρφωση της απόφασής της, με την οποία ακυρώνει ψήφισμα του Δ.Σ. για χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ., με σκοπό την αποπεράτωση του έργου του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 9, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-415-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 6/10/1904
Πράξη: Συναίνεση αμοιβαίας μετάθεσης δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Συναίνεση αμοιβαίας μετάθεσης της δασκάλας Μαρίας Ρεμούνδου από το Δημοτικό Σχολείο της Μακρινίτσας (Αφέτες) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων Βόλου και της Ευαγγελίας Αυγερινού αντίστροφα.
Τόμος: 9, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-416-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 21/10/1904
Πράξη: Απονομή τιμών σε πεσόντα ανθυπολοχαγό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον ηρωικώς πεσόντα ανθυπολοχαγό του πυροβολικού Παύλο Μελά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα τέλεσης μνημόσυνου.
Τόμος: 9, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελάς, Παύλος, (1870-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-417-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 29/10/1904
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Άννας Κριβοπούλου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων, στη θέση της παραιτηθείσης Δήμητρας Μαγκλάκη.
Τόμος: 9, σελ. 418
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριβοπούλου, Άννα
Μαγκλάκη, Δήμητρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-418-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 7/12/1904
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξούσιου του Δήμου προς απόκρουση της έφεσης των Γεωργίου Παπαϊωάννου ή Βαρελά, Θεολόγου Παπαϊωάννου ή Βαρελά και Ελένης Γιαρέντη ή Βαρελά εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 9, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-420-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων του Αριστείδη Ιατρού στη Λάρισα.
Τόμος: 9, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-420-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 421 - 433
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Σταμάτης, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-421-13

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και απάλειψη της θέσης του επόπτη των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 9, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-433-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 8/12/1904
Πράξη: Ονομασία οδού της πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Ονομασία μιας οδού της πόλης σε οδό Παύλου Μελά προς ένδειξη ευγνωμοσύνης.
Τόμος: 9, σελ. 434 - 435
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελάς, Παύλος, (1870-1904)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-434-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 435 - 437
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-435-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 10/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 438 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Σταμάτης, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-438-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 13/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 449 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-449-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 15/12/1904
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης προς πληρωμή του δικηγόρου Γεωργίου Φιλαρέτου στην Αθήνα.
Τόμος: 9, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-456-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 9, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-457-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 457 - 463
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-457-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 17/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 464 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-464-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 21/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 472 - 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-472-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 22/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 478 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-478-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 28/12/1904
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 490 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9009-490-6

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το έτος 1905.
Τόμος: 9, σελ. 1-3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-1-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων