Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1905Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1905
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1905
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 47 / 4/1/1905
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το έτος 1905.
Τόμος: 10, σελ. 4 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-4-8

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικιών του Κων. Πανταζόπουλου στη συνοικία των Παλαιών και διορισμός του μηχανικού Αντωνίου Καραμπέτσου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των παραπάνω οικιών.
Τόμος: 10, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζόπουλος, Κωνσταντίνος
Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-6-1

Πράξη: Ακύρωση ψηφίσματος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ.αριθμ. 435 ψηφίσματος του έτους 1902, σχετικά με την ανοικοδόμηση Δικαστικού Μεγάρου στο δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 10, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή των δασκάλων του 1ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-11-1

Πράξη: Εντολή στο Δήμαρχο για έγερση αγωγής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Εντολή στο Δήμαρχο για έγερση αγωγής κατά του Δ. Ματαθία, λόγω μη πληρωμής των διδάκτρων της κόρης του στο 1ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματαθίας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-11-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αποχωρητηρίων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο θηλέων. Μειοδότης ο Γεώργιος Καρακαστανιάς.
Τόμος: 10, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακαστανιάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-11-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το έτος 1905.
Τόμος: 10, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-12-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 21/1/1905
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τσολάκης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ιχθύων και οστράκων, για το έτος 1905. Πλειοδότης ο Ηλίας Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 13 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-13-2

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Τσολάκης, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Διορισμός των Στέφανου Παπαθανασίου και Κωνσταντίνου Αναστασίου ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 10, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
Αναστασίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-14-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 4/2/1905
Πράξη: Αποδοχή αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Σοφοκλή Ευαγγέλου και επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων και επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 10, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-16-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά άνθρακα και αλεύρου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 10, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-16-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Τριαντάφυλλος Μακρής.
Τόμος: 10, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Τριαντάφυλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-17-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια σκύρων και συνδετικής ύλης προς συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης. Μειοδότης ο Σπ. Καραγιάννης.
Τόμος: 10, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-17-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ των κατοίκων της πόλης, των οποίων οι οικίες καταστράφηκαν από το σεισμό.
Τόμος: 10, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-19-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ των κατοίκων της Αγιάς Λάρισας, των οποίων οι οικίες καταστράφηκαν από το σεισμό.
Τόμος: 10, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αγιά (Λάρισα) -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 18/3/1905
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αλεξάνδρας. Μειοδότης ο Νικ. Σαμαράς.
Τόμος: 10, σελ. 20 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-20-3

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Αθήνας, Ιωάννη Αραβαντινού, προς απόκρουση της αναίρεσης του Σπ. Κριτσιλή εναντίον του Δήμου στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 10, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα του δικηγόρου της Αθήνας Ιωάννη Αραβαντινού.
Τόμος: 10, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-22-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού προς απόκρουση της έφεσης του Φιλ. Καρακίτη εναντίον του Δήμου, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 10, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Καρακίτης, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-23-1

Πράξη: Έγκριση διορισμού δικηγόρων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση του διορισμού των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Κων. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιων του νοσοκομείου, για την παραλαβή της κληρονομιάς του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη.
Τόμος: 10, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-23-1

Πράξη: Χορηγία αδείας στο Δήμαρχο για έγερση αγωγής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία αδείας στο Δήμαρχο, ως Προέδρου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας Βόλου, για έγερση αγωγής κατά του Γεωργίου Κοντογιάννη.
Τόμος: 10, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντογιάννης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-23-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την κατασκευή των κρασπέδων και ρείθρων των πεζοδρομίων.
Τόμος: 10, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-24-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου της Φιλελεήμονος Αδελφότητας για το έτος 1905 και διαχωρισμός του σε δύο μέρη: 1) για τη διαχείριση του νοσοκομείου και 2) για την οικοδομή και το παθητικό.
Τόμος: 10, σελ. 24 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-24-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 226 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 226 δρχ. για την αποπληρωμή του Ζήση Φλαμπούρη, εργολάβου της κατασκευής της οδού Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 10, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-26-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αποπληρωμή του Μηνά Μαγγασιανού, εργολάβου της κατασκευής της οδού Αχιλλέως.
Τόμος: 10, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-26-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την περίθαλψη των ορφανών του Χρήστου Κάμπα.
Τόμος: 10, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-27-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης υπέρ της Ματθίλδης, κόρης του Ρήγα Κωνσταντινίδη, για την αποπεράτωση των σπουδών της στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 10, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-27-1

Πράξη: Πώληση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία εντολής στο Δήμαρχο για υπογραφή του συμβολαίου πώλησης δημοτικού οικοπέδου προς τον Ιωάννη Κατσόμαλλο.
Τόμος: 10, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-28-1

Πράξη: Αγορά οικοπέδων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί με τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τα οποία είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν στο Δήμο, με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων.
Τόμος: 10, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-28-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 19/3/1905
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του βιομηχάνου Στ. Παπαγεωργίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του βιομηχάνου Στυλιανού Παπαγεωργίου για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου στα Παλαιά, με σκοπό την ανέγερση εργοστασίου και το πρόβλημα της υδροδότησης που θα δημιουργήσει αυτή.
Τόμος: 10, σελ. 30 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-30-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την εξαγορά από το Δήμο των αποχωρητηρίων του Νικ. Καμπούρη, στα Παλαιά.
Τόμος: 10, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-32-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.840 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.840 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων στον ιδιοκτήτη του οικήματος, Δημ. Σταματόπουλο.
Τόμος: 10, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-33-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 975 δρχ.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 975 δρχ. για την πληρωμή των εμπόρων που χορήγησαν ψωμί στους άπορους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Τόμος: 10, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-34-1

Πράξη: Εξεύρεση οικημάτων για στέγαση σχολείων.
Εισηγητής: Δούκας, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο ζήτημα της εξεύρεσης κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 10, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-34-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 31/3/1905
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τη διοργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης.
Τόμος: 10, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-36-2

Πράξη: Απόφαση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Απόφαση αγοράς του οικοπέδου του Δημ. Κοσμαδόπουλου για την ανέγερση διδακτηρίων.
Τόμος: 10, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-37-2

Πράξη: Δωρεά προς ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Δωρεά προς τον Στέφανο Παπαθανασίου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του έτους 1904, του χρέους 4.000 δρχ., με τον όρο ότι οι υπόλοιπες 2.000 δρχ. θα πληρωθούν μηνιαίως ανά 300 δρχ.
Τόμος: 10, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-38-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας επί του χειμάρρου Κραυσίδωνα, στη συνάντηση της οδού Νεκροταφείου. Μειοδότης ο Ευστάθιος Τσαπραζόπουλος.
Τόμος: 10, σελ. 39 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-39-3

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Π. Βογιαντζή, Ιω. Κυριαζή και Άννας Τσιμώνου.
Τόμος: 10, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Βογιαντζής, Παναγιώτης
Κυριαζής, Ιωάννης
Τσιμώνου, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-41-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Νικ. Καμπούρη ως πραγματογνώμονα του Δήμου προς εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Σπ. Βαρελά, Κ. Κασιμάτη και Ν. Ματσάγγου, στις οδούς Παρθεναγωγείου και Ιωλκού.
Τόμος: 10, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
Βαρελάς, Σπυρίδων
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
Ματσάγγος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-41-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για την επισκευή της οδού Σφαγείου.
Τόμος: 10, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-42-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Α΄τμήμα (στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Δημητριάδος, Ερμού, Κωλέττη και Ηπείρου).
Τόμος: 10, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-43-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 1/6/1905
Πράξη: Απονομή τιμών στον δολοφονηθέντα Πρωθυπουργό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον δολοφονηθέντα Πρωθυπουργό Θεόδωρο Δεληγιάννη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για κατάθεση στεφάνου κλπ.
Τόμος: 10, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δηλιγιάννης, Θεόδωρος, (1824-1905)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-44-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 24/6/1905
Πράξη: Διαχείριση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας "Πανθεσσαλική".
Τόμος: 10, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Σταμάτης, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Εφημερίδα Πανθεσσαλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-46-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή μαρμάρινης ζώνης του ναού του Αγίου Νικολάου. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 10, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-47-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση της οδού Ερμού. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 10, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-49-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση και επισκευή της οδού Κοραή. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 10, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-50-2

Πράξη: Επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Επιστροφή δημοτικού φόρου στην εταιρεία "Ζαφείριος Νικούλης και Αντώνιος Γεωργίου" και χορηγία έκτακτης πίστωσης 90 δρχ. για την πληρωμή της.
Τόμος: 10, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικούλης, Ζαφείριος
Γεωργίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-51-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη συμπληρωματική πίστωση 240 δρχ., λόγω της προσαύξησης της μισθοδοσίας του πρωτοψάλτη.
Τόμος: 10, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-51-1

Πράξη: Πρόγραμμα και προϋπολογισμός έκθεσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έκθεσης.
Τόμος: 10, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σταμάτης, Δημήτριος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-51-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον Αντώνιο Λυμπεράκη, λόγω της καταστροφής την οποία υπέστη το κατάστημά του κατοπτροποιίας.
Τόμος: 10, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λυμπεράκης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-52-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αποπομπή των "φαυλοβίων".
Τόμος: 10, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- ΑστυνομίαΒόλος -- Πορνεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-53-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, με το οποίο εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατασκευή του ναού. Μειοδότης ο Κων. Τζελημάνης.
Τόμος: 10, σελ. 53 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-53-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 11/7/1905
Πράξη: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης κτήματος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη υποθήκης του κτήματος της Χαρίκλειας και Αναστασίας Δημάδη υπέρ του Δήμου, εάν αυτές καταβάλουν 600 δρχ.
Τόμος: 10, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδη, Χαρίκλεια
Δημάδη, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-56-1

Πράξη: Έγκριση μισθώσεως οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση μισθώσεως του οικοπέδου που αγόρασε ο Δήμος από τον Δημ. Κοσμαδόπουλο, με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου και αναγραφή της πίστωσης 30 δρχ. στα έκτακτα έσοδα του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-57-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την κατασκευή ξύλινων αποχωρητηρίων στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 10, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-57-1

Πράξη: Ανάθεση στο Δήμαρχο του διορισμού φύλακα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο του διορισμού φύλακα στα δημοτικά αποχωρητήρια των Παλαιών.
Τόμος: 10, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-57-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 10, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-57-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα προς εκτίμηση ρυμοτομούμενου χανιού του Δ. Κυριαζή στα Παλαιά.
Τόμος: 10, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-57-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Διορισμός του Αντ. Ξανάρη ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού της Αναλήψεως, στη θέση του παραιτηθέντος Σταμ. Ζαχαρίου.
Τόμος: 10, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αντώνιος
Ζαχαρίου, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-58-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 6/10/1905
Πράξη: Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ακριβούς τμήματος της πλατείας Ελευθερίας, δυτικά της οδού Ιωλκού, για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 10, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-59-1

Πράξη: Τροποποιήσεις στη σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή των τροποποιήσεων που πρότεινε η Νομαρχία Λάρισας σχετικά με τη σύναψη δανείου του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα και εντολή στο Δήμαρχο να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου του δανείου.
Τόμος: 10, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Νομαρχία Λάρισας
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-60-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ζωής Κουτσογιαννοπούλου στο 1ο πλήρες Δημοτικό Σχολείο θηλέων, στη θέση της παραιτηθείσης Ελένης Εξαρχάκου.
Τόμος: 10, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιαννοπούλου, Ζωή
Εξαρχάκου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ των Ελλήνων της Ανδριανούπολης, οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαϊά.
Τόμος: 10, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ανδριανούπολη -- Πυρκαϊές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-60-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την τριετή ενοικίαση των κτημάτων στον περίβολο του ναού. Πλειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 10, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-61-1

Πράξη: Απόρριψη ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον αρχιτέκτονα Κων. Αργύρη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της κατασκευής.
Τόμος: 10, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-61-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα του συμβολαίου του δανείου του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα, με σκοπό την ανέγερση του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-61-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου και ανάθεση της επίβλεψης της ανέγερσης του ναού στον αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη.
Τόμος: 10, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-62-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου για ενοικίαση Κοινοτικού Λουτρού. Πλειοδότης ο Ιωάννης Μπουρλάς.
Τόμος: 10, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουρλάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-62-1

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης του οικοπέδου του Ζήση Μωραγέμου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραγέμος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-62-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Αθ. Μανδαλόπουλου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση έφεσης του Ιωάννη Κατσόμαλλου εναντίον του, στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 10, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανδαλόπουλος, Αθανάσιος
Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-63-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του ενοικιαστή των εισιτηρίων της έκθεσης Επ. Πάντου, περί μη είσπραξης 2.300 δρχ. Ομοίως περί χορηγίας 2.800 δρχ. για οφειλόμενες δαπάνες της έκθεσης. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.896 δρχ. για τις δαπάνες της διοργανωτικής Επιτροπής.
Τόμος: 10, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-64-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 27/10/1905
Πράξη: Σκυρόστρωση οδού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να διατάξει την επιτάχυνση των εργασιών για την σκυρόστρωση της οδού Αλεξάνδρας, η οποία κρίνεται επείγουσα.
Τόμος: 10, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-65-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κατασκευή κώδωνος μεγαλυτέρων διαστάσεων.
Τόμος: 10, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-66-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Διορισμός των Δ. Ζαχαριάδη, Γ. Κουτσογιάννη και Ιω. Γραμματικού ως Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 10, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαριάδης, Δ.
Κουτσογιάννης, Γεώργιος
Γραμματικός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-66-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 564 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 564 δρχ. προς πληρωμή του Δερβίς Βέη, λόγω κατάληψης του οικοπέδου του από την οδό Νεκροταφείου.
Τόμος: 10, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβίς Βέης Μεχμέτ Εφέντης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-66-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 32 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 32 δρχ. προς πληρωμή καθυστερούμενων προσαυξήσεων στην μισθοδοσία του δασκάλου Αριστοτέλη Γκιόλμα.
Τόμος: 10, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκιόλμας, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-66-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28.98 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28.98 δρχ. προς πληρωμή καθυστερούμενων προσαυξήσεων στην μισθοδοσία της δασκάλας Σοφίας Θεοφιλοπούλου.
Τόμος: 10, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοφιλοπούλου, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-67-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του οικοπέδου του Ζήση Μωραγέμου, το οποίο χρησιμοποιείται ως αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραγέμος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-67-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. ως ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του οικήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, Δημ. Κοσμαδόπουλο.
Τόμος: 10, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-67-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για την πληρωμή του μισθού του επιστάτη της Ισραηλίτικης Σχολής.
Τόμος: 10, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-67-1

Πράξη: Έγκριση σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας δημοτικού οικοπέδου προς τον Αργύρη Κανταρτζή.
Τόμος: 10, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-68-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση διαφόρων ρυμοτομούμενων κτημάτων.
Τόμος: 10, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-68-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 28/10/1905
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των εισιτηρίων της έκθεσης, με πλειοδότη τον Επ. Πάντο. Χορηγία εντολής στον Δήμαρχο να εισπράξει το ποσό των 2.300 δρχ., το οποίο οφείλει ο Επ. Πάντος.
Τόμος: 10, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-69-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ. προς τέλεια αποπληρωμή των δαπανών της έκθεσης.
Τόμος: 10, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-70-2

Πράξη: Μεταρρύθμιση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ανάθεση των εργασιών της ανέγερσης του ναού στον μηχανικό Νικ. Δημάδη αντί του Κων. Αργύρη.
Τόμος: 10, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Δημάδης, Νικόλαος Κ., (18..-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-71-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την πληρωμή του αρχιτέκτονα Κων. Αργύρη, ο οποίος κατάρτισε τον προϋπολογισμό και τα σχεδιαγράμματα του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-72-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του Ν. Τζαβελόπουλου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου κτήματος του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαβελόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-72-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το έτος 1906.
Τόμος: 10, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-73-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 1/11/1905
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μεταφορά των νεκρών με τη νεκροφόρα άμαξα του Δήμου. Πλειοδότης ο Δημ. Τουρναβίτης.
Τόμος: 10, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουρναβίτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-75-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 5% επί της εκτελούμενης εργασίας, προς αμοιβή του επιβλέποντος των εργασιών της ανέγερσης του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 75 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-75-3

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το έτος 1906.
Τόμος: 10, σελ. 77 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-77-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 2/11/1905
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το έτος 1906.
Τόμος: 10, σελ. 80 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταμάτης, Δημήτριος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ευαγγελόπουλος, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-80-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 3/11/1905
Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Κ. Καρτάλη και Ιω. Στάμου ή Κόρκμαν στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 10, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Στάμου, Ιωάννης (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-86-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1906 και έγκρισή του.
Τόμος: 10, σελ. 86 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Χρήστου, Νικόλαος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταμάτης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-86-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 15/11/1905
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου του έτους 1903.
Τόμος: 10, σελ. 91 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-91-6

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου του έτους 1904.
Τόμος: 10, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Σταμάτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-97-1

Πράξη: Έγκριση σύμβασης μίσθωσης Διδακτηρίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης μίσθωσης του Διδακτηρίου του Νικολάου Νικολαΐδη με το Δημόσιο. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου.
Τόμος: 10, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-97-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους δημοτικούς φόρους.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τους δημοτικούς φόρους και έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίασή τους.
Τόμος: 10, σελ. 97 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-97-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του δασκάλου Νικολάου Πανόπουλου.
Τόμος: 10, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-99-1

Πράξη: Καθορισμός του ποσού αμοιβής των πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ποσού αμοιβής των πραγματογνωμόνων στο 2% κάθε εκτίμησης και πίστωση 500 δρχ. για την πληρωμή τους.
Τόμος: 10, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-99-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 27/12/1905
Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιωάννη Χρυσοβελώνη, χωρίς αμοιβή, ως πληρεξούσιου του Δήμου για την υπεράσπιση των δικαίων του κατά του Ιζέτ Εφέντη Ιμπραήμ Αγά στην αποζημίωσή του, λόγω της ρυμοτομίας του κτήματός του στα Παλαιά.
Τόμος: 10, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-101-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων για το 1906.
Τόμος: 10, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-101-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 348 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 348 δρχ. για την αγορά 12 καπών για τους αστυφύλακες της Αστυνομίας Βόλου.
Τόμος: 10, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-102-2

Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων και ευχαριστιών.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων και ευχαριστιών προς τους αξιωματικούς της Φρουράς των Ευζώνων Γ. Καραγεωργόπουλο, Π. Λαναρά, Γ. Κωνσταντίνου και Ξ. Τουφεξή, Ενωμοτάρχη της Αστυφυλακής, για την κατάσβεση της πυρκαϊάς στην οικία Τσακμάκη.
Τόμος: 10, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Οικογενεικό όνομα ως Θέμα: Τσακμάκης (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-103-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος των εργοστασιαρχών νηματουργίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των εργοστασιαρχών νηματουργίας Χατζηνικολάου και Λεβή για ατέλεια του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 10, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εργοστάσιο Νηματουργίας Χατζηνικολάου - Λεβή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Λεβής, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-103-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα προς εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Χατιτζέ Χανού Χουσνή, Μεχμέτ Βέη Χουσνή, Β. Χίου και Δ. Κλειδωνάρη.
Τόμος: 10, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Χατιτζέ Χανού Χουσνή
Μεχμέτ Βέης Χουσνής
Χίος, Βασίλειος
Κλειδωνάρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-103-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού με ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου κτήματος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού με τον Κ. Κασιμάτη μέχρι του ποσού των 5.000 δρχ., για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου κτήματός του.
Τόμος: 10, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-104-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στους μηχανουργούς Ηρακλή Περβέλη και Βίκτωρα Βερδερό της πραγματογνωσίας της επισκευής του οδοστρωτήρα.
Τόμος: 10, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πέρβελης, Ηρακλής
Βερδερός, Βίκτωρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-104-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων