Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1906Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1906
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1906
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 64 / 16/1/1906
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Φιλίππου Αλεξίου στην κενή θέση του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 18/1/1906
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Βασιλιά για το θάνατο του πατέρα του.
Τόμος: 10, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Christian IX, King of Denmark, (1818-1906)
Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-107-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 27/1/1906
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου, ύψους 150.000 δρχ., από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 109-113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-109-5

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια συνδετικής ύλης και σκύρων, με σκοπό την επισκευή των δρόμων της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 10, σελ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-113-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1906. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 10, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1906. Πλειοδότης ο Στέφανος Παπαθανασίου.
Τόμος: 10, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-114-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Περικλή Αποστολίδη και Αφροδίτης Πετρίνη.
Τόμος: 10, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Πετρίνη, Αφροδίτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-114-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για το φωτισμό του Πρωτοδικείου και του Ταχυδρομείου Βόλου.
Τόμος: 10, σελ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πρωτοδικείο Βόλου
Ταχυδρομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-114-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 185 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 185 δρχ. προς πληρωμή του Επ. Πάντου, για τις επισκευές των Δημοτικών Φυλακείων.
Τόμος: 10, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-115-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου των οικημάτων, όπου διαμένουν οι "ομόφυλοι" πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 10, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-115-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής οφειλόμενου ενοικίου 6.502,25 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής οφειλόμενου ενοικίου 6.502,25 δρχ. από τον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, Αντώνιο Σωτηρόπουλο.
Τόμος: 10, σελ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-115-2

Πράξη: Επαναφορά θέσεων δασκάλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Επαναφορά των θέσεων των δασκάλων των εργόχειρων και των παιδονόμων που είχαν καταργηθεί και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.740 δρχ. για την πληρωμή των μισθών τους.
Τόμος: 10, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-116-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τη διατροφή και την αναχώρηση για Αθήνα των Καυκάσιων προσφύγων.
Τόμος: 10, σελ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-116-2

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του καταληφθέντος από το Δήμο οικοπέδου του Σοφοκλή Κωνσταντά, για την ίδρυση του 1ου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 10, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κωνσταντάς, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-117-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 20/5/1906
Πράξη: Έγκριση του έκτακτου απολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση του έκτακτου απολογισμού της διαχείρισης του δανείου του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 730.000 δρχ.
Τόμος: 10, σελ. 118-125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-118-8

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 612 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 612 δρχ. για εκλογικά έξοδα των βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 10, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-125-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.222 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.222 δρχ. προς πληρωμή των εξόδων για την καταπολέμηση της ευλογιάς και την αποπληρωμή του ιατρού Αργ. Χαδούλη.
Τόμος: 10, σελ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαδούλης, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-125-2

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των ρυμοτομούμενων κτημάτων των Απόστολου Βαρωνόπουλου και Κ. Ξαϊδάρα.
Τόμος: 10, σελ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Βαρωνόπουλος, Απόστολος
Ξαϊδάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-126-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 165 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 165 δρχ. προς πληρωμή των προσαυξήσεων της μισθοδοσίας των δασκάλων Δημ. Τσολάκη και Μαρίας Ρεϋμόνδου.
Τόμος: 10, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Δημήτριος
Ρεϋμόνδου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-127-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 32.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 32.000 δρχ. ως αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων κτημάτων που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 10, σελ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-127-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, με το οποίο εγκρίνονται τα πρακτικά δημοπρασίας για την επιχωμάτωση του ναού. Μειοδότης ο Μηνάς Μαγγασιανός.
Τόμος: 10, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγγασιανός, Μηνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-128-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, με το οποίο διορίζει τον δικηγόρο της Αθήνας Ιωάννη Αραβαντινό ως πληρεξούσιο προς υποστήριξη της υπόθεσης του ναού κατά του Δημ. Καμηλάκη, ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 10, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Ιωάννης
Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-128-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, με το οποίο εγκρίνονται τα πρακτικά δημοπρασίας για την κατασκευή διαφόρων έργων στην περιοχή του νεκροταφείου. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 10, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-129-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τη στέγαση του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 10, σελ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-129-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα της Φιλαρμονικής Μουσικής του Ιωάννη Κουμουνδούρου, κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τόμος: 10, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Ολυμπιακοί αγώνες, (1906 : Αθήνα, Ελλάς)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Ιωάννη Κουμουνδούρου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-130-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. στον Δημαρχιακό Πάρεδρο Πολυχρόνη Σαράτση, για τα έξοδα μετακίνησής του (με άμαξες) κατά τη διάρκεια της σύνταξης του φορολογικού καταλόγου των οικοδομών του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-130-1

Πράξη: Επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Επιστροφή δημοτικού φόρου στον Γεώργιο Κιαδήμο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 169,94 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 10, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-130-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την αποπεράτωση της κατασκευής της γέφυρας στην οδό Νεκροταφείου.
Τόμος: 10, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. προς αγορά ισάριθμων αντιτύπων του εγχειριδίου περί μελισσοκομίας του κ. Ζλήτα και διανομή αυτών στους μελισσοκόμους.
Τόμος: 10, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Μελισσοκομία -- Εγχειρίδια
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γεωργική εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-132-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς οικοπέδου ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας, μεταξύ των οδών Πύρρας, Θέτιδος, Θησέως και Γαζή, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προς σύνταξη και υπογραφή του οικείου πωλητηρίου συμβολαίου.
Τόμος: 10, σελ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-132-2

Πράξη: Έγκριση ανέγερσης ναού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης ναού στη συνοικία Καπακλή προς τιμή των Αγίων Αναργύρων και διορισμός των Β. Κορδέλα, Δ. Καζάζη, Κ. Σιγάλα και Ξ. Κλεάνθη ή Γλιάτη ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-133-1

Πράξη: Ανακοίνωση του Δημάρχου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου πως ο αρχιτέκτονας Ν. Ζάχος αποδέχεται τη θέση που του προτάθηκε, σχετικά με τη συμβολή του στην ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Νικόλαος, (1875-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-134-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της αναχώρησης του θιάσου Κουκούλα.
Τόμος: 10, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός
Θίασος Κουκούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-134-1

Πράξη: Έγκριση αναγραφής στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναγραφής, στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1906, πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ της "Μουσικής Εταιρείας".
Τόμος: 10, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μουσική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-134-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για τα τηλεγραφικά έξοδα της συνεννόησης του αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου, ο οποίος διαμένει στο Παρίσι.
Τόμος: 10, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-134-2

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Τοπάλη.
Τόμος: 10, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-135-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 30/5/1906
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημήτριο Ανδρουτσόπουλο, Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Βόλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τα σχετικά έξοδα.
Τόμος: 10, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Πρωτοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρουτσόπουλος, Δημήτριος, (18..-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-136-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 8/6/1906
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. προς περίθαλψη των προσφύγων Μακεδόνων και λοιπών αναγκών της Μακεδονικής Ένωσης.
Τόμος: 10, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μακεδονική Ένωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 14/6/1906
Πράξη: Σύσταση εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Σύσταση και τέταρτου εκλογικού τμήματος κι ορισμός του ναού του Αγίου Νικολάου ως τόπου ψηφοφορίας.
Τόμος: 10, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-139-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 971,35 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 971,35 δρχ. για την επισκευή οδοστρωτήρα από το μηχανουργείο του κ. Γκλαβάνη και Μ. Καζάζη και αγορά ενός γραναζιού από την Ευρώπη.
Τόμος: 10, σελ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Μηχανουργείο Η Σφύρα Κ. Γκλαβάνη - Μ. Καζάζη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-138-2

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Τοπάλη από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 10, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τοπάλης, Αλέξανδρος, (1857-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-140-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής, με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου για τη στέγαση του Μουσείου των Αρχαιοτήτων της Αρχαιολογικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 10, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία
Αρχαιολογική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-140-1

Πράξη: Έγκριση όρων χρεολυτικής πληρωμής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση των όρων της χρεολυτικής πληρωμής του οικοπέδου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο πρόκειται να αγοράσει ο Δήμος στη θέση Μπέη Πλάτανος, με σκοπό την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και εντολή προς τον Δήμαρχο της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου.
Τόμος: 10, σελ. 140-147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-140-8

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως βοήθημα του Δήμου προς τους Κ. Πλατανιά και Φ. Φάκα, λόγω της καταστροφής που υπέστησαν από έκρηξη βαρελότων στην οικία Σταυρίδη, στην οποία στέγαζαν τα εργαστήριά τους.
Τόμος: 10, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταυρίδης
Πλατανιάς, Κωνσταντίνος
Φάκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-147-1

Πράξη: Κήρυξη ενοικιαστή ως εκπτώτου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Κήρυξη του ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, Κ. Πετρόπουλου, ως εκπτώτου λόγω των οφειλών του προς το Δήμο και ενέργεια αναπλειστηριασμού του καφενείου.
Τόμος: 10, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-147-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ. προς πληρωμή της μαίας των άπορων γυναικών, Ελένης Ματάκια, για το έτος 1905.
Τόμος: 10, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματάκια, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-148-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης εργολάβου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του εργολάβου της έκθεσης Ζ. Φλαμπούρη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αποπληρωμή των τελευταίων λογαριασμών.
Τόμος: 10, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-148-1

Πράξη: Παραπομπή αίτησης για κατάληψη οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Ζήση Παρθένη της αίτησης της Ζαϊδέ Χανούμ για αποζημίωση, λόγω της κατάληψης του οικοπέδου της από το Δήμο.
Τόμος: 10, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Ζαϊδέ Χανούμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-148-1

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης Σχολείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων και ανάθεση στο Δήμαρχο της ενοικίασης νέου διδακτηρίου.
Τόμος: 10, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.080 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.080 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του Έλληνα δασκάλου της Ισραηλίτικης Σχολής, Π. Παπαευσταθίου.
Τόμος: 10, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-149-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη της αίτησης του Βασ. Ανετόπουλου, ο οποίος προτείνει δεκαπενταετή φοροαπαλλαγή προκειμένου να χτίσει και να περιτειχίσει καταστήματα "κοινών γυναικών".
Τόμος: 10, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανετόπουλος, Βασίλειος
Σταμάτης, Δημήτριος
Ευαγγελόπουλος, Νικόλαος
Αγγελίδης, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-150-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Διορισμός του Κων. Χρυσοχοΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση οικοπέδου των τέκνων Ζαφειρίας και Νικολάου Παπαγεωργίου στη θέση Ζευγάρια, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος.
Τόμος: 10, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-150-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Παν. Βογιαντζή για αποδοχή ρυμοτόμησης τ ης οικίας του στην οδό Ιωλκού, αν ο Δήμος του καταβάλει αποζημίωση 5.000 δρχ.
Τόμος: 10, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιαντζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-150-1

Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Εμμονή στην αρχική γνώμη του Δ. Σ. σχετικά με το διορισμό του αρχιτέκτονα Ν. Ζάχου προς επίβλεψη των εργασιών του ανεγειρόμενου Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Νικόλαος, (1875-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-151-1

Πράξη: Εισήγηση θεμάτων Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση θεμάτων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την κατεδάφιση του ναού και ανέγερσης νέου. Παρουσίαση της έκθεσης του μηχανικού δημοτικών έργων, Σπ. Μελισσινού.
Τόμος: 10, σελ. 151-163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελισσινός, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-151-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 7/7/1906
Πράξη: Υποβολή δικαιολογητικών από τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να διαβιβάσει στη Λιμενική Επιτροπή ότι υποχρεούται αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, να υποβάλλει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όλους τους απολογισμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 10, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-164-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Διορισμός του Απόστολου Κουτσαγγέλη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής αντί του Κων. Παππά, ο οποίος ανέλαβε χρέη Δημοτικού Συμβούλου.
Τόμος: 10, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παππάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-164-1

Πράξη: Εισαγωγή της έκθεσης μηχανικών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης των μηχανικών Σπ. Μελισσινού, Π. Κυριακίδη και Ι. Λαζαρίκου, σχετικά με την ποιότητα και αντοχή των εργασιών για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 165-173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μελισσινός, Σπυρίδων
Λαζαρίκος, Ιωάννης
Κυριακίδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-165-9

Πράξη: Έγκριση καταρτισμού πενταμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση καταρτισμού πενταμελούς Επιτροπής από τους μηχανικούς Ν. Σχοινά, Ιω. Ραπτάκη, Ιω. Γίδα, Γ. Δημητρόπουλο και Κ. Αργύρη, ώστε να αποφανθούν επί του ζητήματος της ανέγερσης του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Νικόλαος
Ραπτάκης, Ιωάννης
Γίδας, Ιωάννης
Δημητρόπουλος, Γεώργιος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-173-2

Πράξη: Ακύρωση διορισμού αρχιτέκτονα.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Ακύρωση του διορισμού του Νικ. Δημάδη ως εποπτεύοντος αρχιτέκτονος των εργασιών του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδης, Νικόλαος Κ., (18..-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-174-1

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Χορηγία αδείας στο Δήμαρχο προς σύνταξη του οικείου συμβολαίου περί πρόσληψης του μηχανικού Ν. Χρυσοχοΐδου για την επίβλεψη των εργασιών του ναού του Αγίου Νικολάου και σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη του συμβολαίου.
Τόμος: 10, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
Σταμάτης, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-175-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Ιω. Ζίφου ως πληρεξούσιου του ναού του Αγίου Νικολάου προς απόκρουση των αιτημάτων και αξιώσεων του εργολάβου της κατασκευής του ναού, Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 10, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-175-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Διορισμός των Ν. Δημητριάδη και Γ. Μαρνελλόπουλου ως Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού του Αγίου Νικολάου, αντί των Ν. Χαρισιάδου και Κ. Αργύρη.
Τόμος: 10, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητριάδης, Ν.
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
Χαρισιάδης, Νικόλαος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-175-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Μαγνησίας να εγκρίνει ως 4ο εκλογικό τμήμα της πόλης το ναό του Αγίου Νικολάου, έως την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-175-2

Πράξη: Κατεδάφιση σχολείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Υποβολή της διακήρυξης για την κατεδάφιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 176-177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-176-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα υποδοχής των εκδρομέων από τη Λαμία.
Τόμος: 10, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-177-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την εμποροπανήγυρη της 6ης Αυγούστου.
Τόμος: 10, σελ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-177-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. προς πληρωμή των λεμβούχων, που αποβίβασαν και επιβίβασαν τη Φιλαρμονική Μουσική των Βιτωλίων, που διήλθε από την πόλη του Βόλου κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τόμος: 10, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Ολυμπιακοί αγώνες, (1906 : Αθήνα, Ελλάς)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-178-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής, με σκοπό την μελέτη του αιτήματος των Γιαρέντη και Μωραϊτόπουλου για τροποποίηση του σχεδίου πόλης, σε οδό της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 10, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης
Μωραϊτόπουλος
Χρήστου, Νικόλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ευαγγελόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-178-1

Πράξη: Υποβολή έκθεσης πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Περιεχόμενα: Υποβολή της έκθεσης των πραγματογνωμόνων, σχετικά με την αίτηση της Ζαϊδέ Χανούμ για αποζημίωση, λόγω της κατάληψης του οικοπέδου της από το Δήμο.
Τόμος: 10, σελ. 178-180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Ζαϊδέ Χανούμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-178-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την εκποίηση με δημοπρασία οικίσκου του ναού στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 10, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-180-1

Πράξη: Στέγαση Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Υποβολή του πορίσματος της Επιτροπής ανεύρεσης οικοπέδου για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου , η οποία προτείνει τρία οικόπεδα και αναθέτει στο Δήμαρχο την διαπραγμάτευση των τιμών αγοράς.
Τόμος: 10, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-181-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 12/7/1906
Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Ανάθεση της εποπτείας των εργασιών ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου στον μηχανικό Ν. Χρυσοχοΐδη και ανάθεση στο Δήμαρχο της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου.
Τόμος: 10, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-182-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων κτημάτων στην οδό Ιωλκού, Απ. Βαρωνόπουλο και Ιω. Κυριαζή.
Τόμος: 10, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρωνόπουλος, Απόστολος
Κυριαζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-183-1

Πράξη: Απαλλαγή εγγυητή από οφειλόμενο ενοίκιο.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του εγγυητή Χρ. Κουτσούκη από την πληρωμή του οφειλόμενου ενοικίου των Χαλκουργείων του Δήμου, του ενοικιαστή Κλεάνθη Βαλαή.
Τόμος: 10, σελ. 183-184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Χρήστος
Βαλαής, Κλεάνθης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-183-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. προς πληρωμή των ιδιοκτητών των οικημάτων, στα οποία διέμεναν οι πρόσφυγες από τη Ρωσία, Ατά Εφένδη, Δ. Χατζησκούφου, Μ. Καράντζου και Χ. Χρήστου.
Τόμος: 10, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ατά Εφένδη
Χατζησκούφος, Δ.
Καράντζος, Μιχαήλ
Χρήστου, Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-184-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την αποπληρωμή του εργολάβου της οδού Αλεξάνδρας, Νικ. Σαμαρά.
Τόμος: 10, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-184-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση ρυμοτομούμενης οικίας του Δ. Κουκιάδη, στη συνοικία Γύφτικα.
Τόμος: 10, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-184-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αμοιβή του πρακτικογράφου του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-184-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ.
Εισηγητής: Σταμάτης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ. προς πληρωμή της μαίας των άπορων γυναικών, Ελένης Ματάκια, για το έτος 1905.
Τόμος: 10, σελ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματάκια, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-184-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 21/8/1906
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων προς την οικογένεια του πεσόντος στη Μακεδονία Πηλιορείτη οπλαρχηγού Κων. Γαρέφη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για τα έξοδα του στεφάνου.
Τόμος: 10, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Κώστας Δ., (1874-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-186-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 31/8/1906
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ οικογενείας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου της οικογένειας Γαρέφη.
Τόμος: 10, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Κώστας Δ., (1874-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-187-1

Πράξη: Εισαγωγή και έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Εισαγωγή και έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1904.
Τόμος: 10, σελ. 187-190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-187-4

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.056 δρχ. για έξοδα του συμβολαίου του δανείου με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 10, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 43 δρχ. για έξοδα κατασκευής Τραπέζης.
Τόμος: 10, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.100 δρχ. προς πληρωμή των μελών της πρώτης Επιτροπής, που εξέτασε τη στερεότητα του εδάφους.
Τόμος: 10, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 399 δρχ. για τον καθαρισμό των θεμελίων του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ. για δικαστικά έξοδα του ναού στην υπόθεση κατά του Δ. Καμηλάκη.
Τόμος: 10, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμηλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για τη δημοσίευση της διακήρυξης της δημοπρασίας του ναού στις αθηναϊκές εφημερίδες και τη "Θεσσαλία".
Τόμος: 10, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-191-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 130 δρχ. για τα έξοδα συμβολαίου με τον μηχανικό Ν. Χρυσοχοΐδη.
Τόμος: 10, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-192-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα έλευσης του μηχανικού Ν. Χρυσοχοΐδη από το Παρίσι.
Τόμος: 10, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-192-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 160 δρχ. για την πληρωμή των ημερομισθίων των εργατών του ναού.
Τόμος: 10, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-192-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. προς πληρωμή των μελών της δεύτερης Επιτροπής, που εξέτασε τη στερεότητα του εδάφους.
Τόμος: 10, σελ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Παρθένης, Ζήσης
Σταμάτης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-192-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου,σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-193-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-193-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-193-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-193-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-193-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ των παθόντων προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία.
Τόμος: 10, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. προς αγορά ορών διφθερίτιδας για τους απόρους και προμήθεια εμβολίων για πρώτη φορά υπέρ των απόρων μαθητών στα σχολεία.
Τόμος: 10, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για έξοδα συμβολαίου αγοράς οικοπέδου, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη θέση Μπέη Πλάτανος, με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου.
Τόμος: 10, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-194-1

Πράξη: Καθορισμός εκλογέων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Καθορισμός των τεσσάρων εκλογικών τμημάτων, με βάση τα αρχικά των επωνύμων των εκλογέων που αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο.
Τόμος: 10, σελ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-194-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αλεξάνδρας και Θησέως. Μειοδότης ο Νικ. Μανώλης.
Τόμος: 10, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-195-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση του οικήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων. Μειοδότης ο Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου.
Τόμος: 10, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-195-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση οικίσκου, ιδιοκτησίας του ναού Αγίου Νικολάου και επανάληψή της.
Τόμος: 10, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-195-2

Πράξη: Εισαγωγή και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή και έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 10, σελ. 196 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-196-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για την πληρωμή της δασκάλας του Δήμου Σταματίνας Κολοσούκα.
Τόμος: 10, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοσούκα, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-200-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Αντωνίου Καραμπέτσου, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου κτήματος του Παν. Παπαδημητρόπουλου στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 10, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπέτσος, Αντώνιος
Παπαδημητρόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-200-1

Πράξη: Ορισμός της αποζημίωσης ιδιοκτήτη.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Ορισμός της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου κτήματος Δημ. Κλειδωνάρη στις 1.500 δρχ., με τον όρο να αποσύρει τις καταγγελίες εναντίον του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλειδωνάρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-200-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. ως χρηματικό έπαθλο για τους εκθέτες που διακρίθηκαν στην Έκθεση της πόλης.
Τόμος: 10, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-201-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, σχετικά με το διορισμό των δικηγόρων Σαούλ Μωυσή και Εμμανουήλ Δαφφά ως πληρεξουσίων της στην υπόθεση κατά του φαρμακοποιού Ζαφείριου Σφύρα.
Τόμος: 10, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωϋσής, Σαούλ
Δαφφάς, Εμμανουήλ Α.
Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πρόσληψη στη Γαλλική Σχολή δασκάλας της γαλλικής γλώσσας, με τον όρο να διδάσκει και στα Δημοτικά Παρθεναγωγεία.
Τόμος: 10, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γαλλική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ των Ιππικών Αγώνων της Λάρισας.
Τόμος: 10, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Ιππασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ιππικοί αγώνες Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-201-1

Πράξη: Μίσθωση κτήματος προς χρήση σχολείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης του κτήματος της Εθνικής Τράπεζας προς χρήση του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 10, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-201-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 4/9/1906
Πράξη: Μίσθωση οικήματος προς χρήση σχολείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης του οικήματος του Αλ. Μάνδακα προς χρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 10, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάνδακας, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-203-2

Πράξη: Μίσθωση οικήματος προς χρήση σχολείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης του οικήματος του Χ. Αλτίνη προς χρήση του 2ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλτίνης, Χαρίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-204-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Κων. Λάμπρου στην κενή θέση του 4ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-204-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. προς πληρωμή των εξόδων γραφικής ύλης του Συνεδρίου των δημοδιδασκάλων.
Τόμος: 10, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Επιθεώρηση Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-205-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς του οικοπέδου του Ευθυμίου Γκούνη στη διασταύρωση των οδών Θησέως και Κουμουνδούρου αντί 6.900 δρχ. και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.300 δρχ. για την καταβολή της πρώτης δόσης.
Τόμος: 10, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-205-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 540 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 540 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των μαθητριών του Αρσάκειου Αθηνών Μαρίας Παπαγεωργίου, Ιουλίας Γεωργούδη και Ελένης Καλαντζή.
Τόμος: 10, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Μαρία
Γεωργούδη, Μαρία
Καλαντζή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-206-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικ. Χρυσοχοΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Ηλία Ουρέχτ.
Τόμος: 10, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
Ουρέχτ, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-206-1

Πράξη: Διορισμός μέλους Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Διορισμός του Κωνσταντίνου Γούναρη ως μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, στη θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Μαρνελλόπουλου.
Τόμος: 10, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γούναρης, Κωνσταντίνος
Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-206-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.300 δρχ. για την αποπληρωμή του εργολάβου της έκθεσης Ζήση Φλαμπούρη, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης και συμψηφισμός των εξόδων.
Τόμος: 10, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκθέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-206-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 15/9/1906
Πράξη: Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιω. Αντωνόπουλου, Εμμ. Δάμτσα, Αντ. Πάντου, Νικ. Αλμπανόπουλου, Απ. Κουτσαγγέλη και Απ. Καλαμίδα ως μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Τόμος: 10, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Δάμτσας, Εμμανουήλ, (1862-1908)
Πάντος, Αντώνιος
Αλμπανόπουλος, Αναστάσιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Καλαμίδας, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-208-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για την κατασκευή τμήματος της οδού Δευκαλίωνος (μεταξύ των οδών Θησέως και Αλεξάνδρας), υπό την επίβλεψη του Αντ. Αμαράντη και ενός Δημοτικού Συμβούλου.
Τόμος: 10, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμαράντης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-208-2

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Ξάνθη ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού των Αγίων Αναργύρων, στη θέση του παραιτηθέντος Κ. Σιγάλα.
Τόμος: 10, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξάνθης, Ιωάννης
Σιγάλας, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-209-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 246 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 246 δρχ. για τον εκτελωνισμό των όπλων και των φυσιγγίων που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της σκοπευτικής στα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 10, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-209-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των μαθητριών του Αρσάκειου Αθηνών Χαρίκλειας Κουτσορίζου και Χριστίνας Κουτσούκου.
Τόμος: 10, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσορίζου, Χαρίκλεια
Κουτσούκου, Χριστίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-209-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Βασ. Ηλιόπουλος.
Τόμος: 10, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του Ταχυδρομείου.
Τόμος: 10, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ταχυδρομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-210-1

Πράξη: Επισκευή υδραγωγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Αλ. Ξυνογαλόπουλου για πληρωμή των εξόδων επισκευής του υδραγωγείου στα Παλαιά.
Τόμος: 10, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-210-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των απολογισμών των ναών της πόλης για τα παρελθόντα έτη.
Τόμος: 10, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παππάς, Κωνσταντίνος
Σταμάτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-210-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 22/9/1906
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Αλ. Ηλιοπούλου στην κενή θέση του 4ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της νεοδιοριζόμενης νηπιαγωγού του 1ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 27/9/1906
Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του μηχανικού Νικολάου Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την ανέγερση του ναού Αγίου Νικολάου και συζήτηση ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ.
Τόμος: 10, σελ. 214 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-214-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 23/10/1906
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Όλγας Ματοπούλου στην κενή θέση του 4ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων και της Ματθίλδης Κωνσταντινίδου στην κενή θέση του 2ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματοπούλου, Όλγα
Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-217-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 15/11/1906
Πράξη: Χορηγία δωρεάν τάφου στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Χορηγία δωρεάν τάφου στο Νεκροταφείο υπέρ της αποβιωσάσης Ευανθίας Γάτσου και πίστωση 60 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου.
Τόμος: 10, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάτσου, Ευανθία, (18..-1906)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-218-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων υπέρ των Δημοτικών Σχολείων και της Ισραηλίτικης Σχολής. Μειοδότης ο Αντώνιος Πατάρας.
Τόμος: 10, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-218-1

Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Κουμουνδούρου.
Τόμος: 10, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-218-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου κατασκευής της προέκτασης των οδών Θησέως και Αλεξάνδρας, Νικολάου Μανώλη .
Τόμος: 10, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-218-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της τέταρτης δασκάλας του 4ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-219-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την επισκευή των Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 10, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-219-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικ. Χρυσοχοΐδη ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του ρυμοτομούμενου κτήματος του Παν. Βογιαντζή στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 10, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
Βογιαντζής, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-219-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 875 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 875 δρχ. ως αποζημίωση προς τον Κ. Κωνσταντά, λόγω της κατάληψης οικοπέδου του από το 1ο Δημοτικό Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 10, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-220-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος σχετικά με υποθήκη κτήματος.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Ευθυμίας Παπαϊωάννου για περιορισμό της προσημείωσης της υποθήκης του κτήματός της με την προσθήκη της νεόδμητης οικίας της.
Τόμος: 10, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-220-1

Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1907.
Τόμος: 10, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-221-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 16/11/1906
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1907.
Τόμος: 10, σελ. 223 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-223-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 17/11/1907
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1907.
Τόμος: 10, σελ. 231 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-231-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 18/11/1906
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. για την κατασκευή της οδού Ηπείρου.
Τόμος: 10, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-241-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1907 και έγκρισή του.
Τόμος: 10, σελ. 241 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-241-6

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης για ανάληψη εργασιών οδοποιίας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Ι. Καμπούρη σχετικά με την ανάληψη για μια τετραετία της κυλίνδρωσης των δρόμων και σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των όρων του συμβολαίου.
Τόμος: 10, σελ. 246 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-246-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την απομόνωση ασθενούς από ευλογιά.
Τόμος: 10, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-248-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 3/12/1906
Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από την πληρωμή του δημοτικού φόρου για το έτος 1907 των μάλλινων αλεύκαστων νημάτων του εργοστασίου Σ. Παπαγεωργίου και Σία, του ελαίου εροστασίου Σαπωνοποιίας Κ. Μαρνελλόπουλου και Γ. Αθανασίου, του σιδηρού σύρματος εργοστασίου Ι. Κουμουνδούρου και Ν. Γιουρούκου και των πλακών των λατομείων Αφετών και Μηλεών ή από άλλους Δήμους εισαγόμενων.
Τόμος: 10, σελ. 249 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-249-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 20/12/1906
Πράξη: Έγκριση προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσφοράς του Επ. Πάντου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων του έτους 1907 και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 10, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-253-1

Πράξη: Έγκριση προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσφοράς του Δημ. Μοσκόβου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του έτους 1907 και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 10, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-253-2

Πράξη: Έγκριση προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσφοράς του Δημ. Μοσκόβου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων του έτους 1907 και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 10, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-254-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Επιβολή για το έτος 1907 της δημοτικής φορολογίας επί των επιτηδευμάτων, των οικοδομών και των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 10, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-254-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για έξοδα αποστολής των Καυκάσιων προσφύγων από την πόλη του Βόλου στη Λάρισα.
Τόμος: 10, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-254-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων