Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1907Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1907
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1907
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 10-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 86 / 9/1/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 10, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-258-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 11/1/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 10, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-259-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 12/1/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 10, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-261-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 23/1/1907
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1907.
Τόμος: 10, σελ. 262 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-262-3

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανέγερση ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα έργα υπέρ της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου και την αποζημίωση του εργολάβου Κουρή.
Τόμος: 10, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-264-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα έργα στο λιμάνι.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα έργα στο λιμάνι του Βόλου και την αποπεράτωση της κατασκευής του κυματοθραύστη. Αναφορά στην ανάγκη να τελείωσουν τα έργα στο λιμάνι πριν αποπερατωθεί ο λαρισαϊκός Σιδηρόδρομος.
Τόμος: 10, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-265-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τις ανάγκες του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 10, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-265-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στις οικογένειες των πεσόντων στην Μακεδονία Κ. Γαρέφη και Πολυχρόνου.
Τόμος: 10, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Κώστας Δ., (1874-1906)
Πολυχρόνου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-266-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αποφυλάκιση των κρατουμένων στις φυλακές τις παραμονές των Χριστουγέννων και για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 10, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-266-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του 1906.
Τόμος: 10, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρήστου, Νικόλαος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-267-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την κατασκευή έξι Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων και σύσταση Επιτροπής για την εξεύρεση οικοπέδων.
Τόμος: 10, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρήστου, Νικόλαος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-267-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ. για την αποπεράτωση του ανεγειρόμενου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 10, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-267-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για την αγορά οικοπέδου όμορου με δημοτικό οικόπεδο, στη διασταύρωση των οδών Θησέως και Κουμουνδούρου, κοντά στην Αρχαιολογική Εταιρεία, για την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου.
Τόμος: 10, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Μουσεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-267-2

Πράξη: Διαχείριση δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης με τον Ιωάννη Καμπούρη για την τετραετή διαχείριση του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 10, σελ. 268 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-268-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. υπέρ του Ζήση Μωραγέμου, για την ενοικίαση του οικοπέδου του ως γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 10, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραγέμος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-272-1

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση της παλαιάς δημοτικής νεκροφόρας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Δωρεάν παραχώρηση της παλαιάς δημοτικής νεκροφόρας στον Θ. Ζαχαρίου προς δωρεάν μεταφορά των απόρων αποθνησκόντων.
Τόμος: 10, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρίου, Θωμά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-272-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. στην Ιουλία Γεωργούδη για την εξακολούθηση των σπουδών της στο Αρσάκειο Λάρισας.
Τόμος: 10, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδη, Ιουλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-273-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Παπαχρήστου, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή του μηχανικού του Δήμου Νικ. Χρυσοχοΐδη, στον οποίο ανατέθηκε και ο έλεγχος του φωτισμού.
Τόμος: 10, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-273-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 53,60 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 53,60 δρχ. στους Σιδηρόδρομους Θεσσαλίας για την πληρωμή των καθυστερούμενων ναύλων των εκθεμάτων .
Τόμος: 10, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-273-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 24/1/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. στον επιστάτη της καθαριότητας Αντ. Αμαράντη για την επιτυχή και με ζήλο εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Τόμος: 10, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμαράντης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-274-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Κουμουνδούρου. Μειοδότης ο Νικ. Σαμαράς.
Τόμος: 10, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-274-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια σκύρων και άμμου για τη συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 10, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-275-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 9/2/1907
Πράξη: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής της οικογένειας Γαρέφη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής της οικογένειας Γαρέφη για την οικονομική συνδρομή του Δήμου, μετά το θάνατο του πεσόντος στη Μακεδονία Κ. Γαρέφη.
Τόμος: 10, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Κώστας Δ., (1874-1906)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-276-1

Πράξη: Έγκριση κατάθεσης του δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάθεσης του δανείου του Δήμου, ύψους 150.000 δρχ., στο ενταύθα υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, με σκοπό την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 10, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-276-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 330 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 330 δρχ. κάθε μήνα, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Χαρίκλειας Δαγκλή.
Τόμος: 10, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαγκλή, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-277-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. στον Πρόεδρο της Μακεδονικής Ένωσης Δημήτριο Βότη, για τις ανάγκες της Ένωσης.
Τόμος: 10, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μακεδονική Ένωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βότης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-277-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό των δικηγόρων Ιωάννη Ζίφου και Δημ. Βαλσαμάκη ως πληρεξούσιων του ναού στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 10, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
Ζίφος, Ιωάννης
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-277-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 12/4/1907
Πράξη: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στην οδό Μαυροκορδάτου, μεταξύ των οδών Θησέως και Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 10, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-279-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως επιχορήγηση στους τρεις δημοτικούς ιατρούς για τα αμαξαγώγιά τους.
Τόμος: 10, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-279-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για τα έξοδα των επικείμενων δημοτικών εκλογών.
Τόμος: 10, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-279-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της οικίας, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Αθηνών, στην οποία στεγάστηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.
Τόμος: 10, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-280-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 372 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 372 δρχ. προς πληρωμή του εργολάβου Παγώνη, για την επισκευή των σταύλων κοντά στην Αποθήκη Υλικών Πολέμου και του τεχνίτη που επισκεύασε τις φυλακές της Αστυνομίας.
Τόμος: 10, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγώνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-281-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. στον μεσίτη Ξεν. Παππά για την υπόδειξη οικημάτων, στα οποία εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες.
Τόμος: 10, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Πρόσφυγες -- Βουλγαρία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παππάς, Ξενοφών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-281-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της νηπιαγωγού Ευφροσύνης Τζώρτζη.
Τόμος: 10, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. για την πληρωμή του λεμβούχου της Έκθεσης, Ιωάννη Δεληγιαννά.
Τόμος: 10, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληγιαννάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για το ενοίκιο του νέου οικήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-282-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή απολυμαντηρίου. Μειοδότης ο Νικ. Μανώλης.
Τόμος: 10, σελ. 282 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολυμαντήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-282-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για αγορά κρέατος υπέρ των απόρων της πόλης, για τις ημέρες του Πάσχα.
Τόμος: 10, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-285-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για ανέγερση Στρατώνων στην πόλη του Βόλου, με την υπόσχεση παραχώρησης οικοπέδου από τον Δήμο.
Τόμος: 10, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-285-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 2.395,85 δρχ. προς πληρωμή των τόκων του δανείου των 150.000 δρχ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 10, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-285-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για εκμίσθωση κάρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για εκμίσθωση κάρων προς απομάκρυνση των ακαθαρσιών και εκτέλεση των όρων της σύμβασης, όταν ο εργολάβος καθαριότητας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του.
Τόμος: 10, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-285-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 30/5/1907
Πράξη: Δωρεά ιδιώτη για ίδρυση Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Εντολή στο Δήμαρχο να εκφράσει τη λύπη του Δημοτικού Συμβουλίου στη χήρα του μετανάστη Επ. Χατζηκυριαζή, ο οποίος δώρισε 7.000 λίρες για ίδρυση Ορφανοτροφείου και κατάθεση στεφάνου.
Τόμος: 10, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκυριαζής, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-287-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 6/7/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία και Βουλγαρία.
Τόμος: 10, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Πρόσφυγες -- Βουλγαρία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-288-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση οδού στη συνοικία του Φρουρίου. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 10, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-288-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή της οδού Ιάσονος. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 10, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-289-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 16/7/1907
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή έξι Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων. Μειοδότης ο Νικ. Μανώλης.
Τόμος: 10, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-290-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 20/7/1907
Πράξη: Απόδοση τιμών στον αποβιώσαντα Μητροπολίτη Δημητριάδος.
Εισηγητής: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Απόδοση τιμών στον αποβιώσαντα Μητροπολίτη Δημητριάδος Γρηγόριο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. για έξοδα κατάθεσης στεφάνου και πληρωμή της Μουσικής.
Τόμος: 10, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-291-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 23/7/1907
Πράξη: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 10, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-293-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 25/7/1907
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη διακόσμηση του ναού κατά την ημέρα της κηδείας του Μητροπολίτη Δημητριάδος Γρηγορίου.
Τόμος: 10, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-294-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 13/9/1907
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Ματθίλδης Κωνσταντινίδου στο νεοσύστατο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-295-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 15/10/1907
Πράξη: Εκλογή Πρωτοκολλητή του Δ.Σ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Κούτσικου ως Πρωτοκολλητή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 10, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-297-2

Πράξη: Αναβολή της εκλογής Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 10, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών.
Τόμος: 10, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη δαπάνη της ταφής των απόρων.
Τόμος: 10, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. προς πληρωμή της αντιμισθίας τηα δασκάλας Ματθίλδης Κωνσταντινίδου, στο νεοσύστατο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-298-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για πρόχειρη επισκευή των εργαλείων του Πυροσβεστείου του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-299-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή τη αντιμισθίας των πυροσβεστών.
Τόμος: 10, σελ. 299 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-299-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την επισκευή των επίπλων του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έπιπλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-300-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.300 δρχ. για τη διατροφή των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-300-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 10, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-301-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την εξόφληση της αποζημίωσης στον Ηλ. Ουρέχτ, λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 10, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ουρέχτ, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-302-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 20/1/1907
Πράξη: Αναβολή της εκλογής Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Αναβολή της εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 10, σελ. 303 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-303-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του νεοσύστατου 5ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-306-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την κατασκευή 40 θρανίων του νεοσύστατου 5ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-306-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35 δρχ. για την αγορά οργάνων φυσικής του νεοσύστατου 5ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 10, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-306-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αλέξανδρου Καπετανάκη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της Καλλιόπης Βαΐλα.
Τόμος: 10, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανάκης, Αλέξανδρος
Βαΐλα, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-307-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αναγνώστη Δάρλα ως πληρεξούσιου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου στην υπόθεση με τον Ζαφείριο Σφύρα.
Τόμος: 10, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-307-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Συμεών Μωϋσή ως πληρεξούσιου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου στην υπόθεση με τον Ζαφείριο Σφύρα.
Τόμος: 10, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωϋσής, Σαούλ
Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-307-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Αριστείδη Ιατρού ως πληρεξούσιου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου στην υπόθεση με τον Ζαφείριο Σφύρα.
Τόμος: 10, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωϋσής, Σαούλ
Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-308-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 23/11/1907
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 40 θρανίων του νεοσύστατου 5ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 10, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-309-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων υπέρ των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 10, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-310-1

Πράξη: Δημοτικός οδοστρωτήρας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Μη αποδοχή της συγκυριότητας επί του οδοστρωτήρα του Δήμου με την Λιμενική Επιτροπή .
Τόμος: 10, σελ. 310 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-310-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 440,80 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 440,80 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων και των διαφόρων επίπλων του οικήματος, όπου φυλάσσονται οι διάφορες αρχαιότητες.
Τόμος: 10, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-313-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των κληρονόμων Παπαϊωάννου.
Τόμος: 10, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-313-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων της Ισραηλίτικης Σχολής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων του επιστάτη, του ξυλέμπορου και του υπηρέτη της Ισραηλίτικης Σχολής για αύξηση της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 10, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την αποπληρωμή του αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη.
Τόμος: 10, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-314-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την κατεδάφιση του παραπήγματος, το οποίο χρησιμοποιείτο παλαιότερα ως ναός.
Τόμος: 10, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35 δρχ. προς πληρωμή του στεφάνου, το οποίο κατέθεσε ο Δήμος υπέρ του αποβιώσαντος δημοτικού εισπράκτορα Ζαφείριου Χατζηβασίλη.
Τόμος: 10, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908), (18..-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-314-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 316 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-316-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 26/11/1907
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 40.000 οκάδων καυσόξυλων για τα Δημοτικά Σχολεία. Μειοδότης ο Στέφανος Δήμου.
Τόμος: 10, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-329-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς το Νικόλαο Χαρισιάδη για τη δωρεά της οικίας του, με σκοπό την ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης.
Τόμος: 10, σελ. 329-331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρισιάδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-329-3

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Συνέχεια τη συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 331 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-331-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 27/11/1907
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 10, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 29/11/1907
Πράξη: Πρόταση για μείωση του λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Πρόταση για μείωση του λιμενικού φόρου.
Τόμος: 10, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-346-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση κατά των κληρονόμων Παπαγεωργίου.
Τόμος: 10, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-347-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Κουτσαγγέλη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 10, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-348-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-350-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 340 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 340 δρχ. προς πληρωμή του Αθανάσιου Ξανάρη για την αξία της ξυλείας κατασκευής αποχωρητηρίων, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 10, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-351-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 30/11/1907
Πράξη: Απαλλαγή από δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία για δύο χρόνια των εργοστασιαρχών Χατζηνικολάου Λέβη και Σια για εισαγόμενο βαμβάκι, μέχρι 70.000 οκάδες ετησίως.
Τόμος: 10, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εργοστάσιο Νηματουργίας Χατζηνικολάου - Λεβή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Λεβής, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-353-2

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη λιμενική φορολογία του εργοστασίου βερνικιών " Χρυσοχοΐδου και Σια" για εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη.
Τόμος: 10, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εταιρεία Χρυσοχοΐδου και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-355-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη λιμενική φορολογία του εργοστασίου υφασμάτων "Στυλ. Παπαγεωργίου και Σια".
Τόμος: 10, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εταιρεία Παπαγεωργίου και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-356-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικής φορολογίας για μια τετραετία από 1/1/1908 έως 31/12/1911 επί των ωνίων, των εμπορευμάτων, των ιχθύων και των οστράκων.
Τόμος: 10, σελ. 356 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-356-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 4/12/1907
Πράξη: Αύξηση της έμμεσης φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Αύξηση της έμμεσης φορολογίας επί των ωνίων και εμπορευμάτων από 2 σε 3% και εξαίρεση από αυτή ορισμένων ειδών που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 10, σελ. 360 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-360-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 7/12/1907
Πράξη: Διορισμός του Β΄ Γραμματέως του Δήμου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του Β΄ Γραμματέως του Δήμου, Κ. Χαλκιά, ως Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 10, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)(1845-1925)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-364-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 364 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-364-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 10/12/1907
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση του αιτήματος του Α' Γραμματέως της Νομαρχίας.
Τόμος: 10, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-372-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 373 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-373-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 11/12/1907
Πράξη: Δωρεά υπέρ της Φιλελεήμονος Αδελφότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Σύνταξη συμβολαίου για τη δωρεά της Ευφροσύνης Βαρουξάκη, κληρονόμου του Γ. Βάτσου, στο Ίδρυμα της Φιλελεήμονος Αδελφότητας.
Τόμος: 10, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλελεήμων Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρουξάκη, Ευφροσύνη
Βάτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-383-2

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αντωνίου Καρτάλη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, στη θέση του παραιτηθέντος Απόστολου Κουτσαγγέλη.
Τόμος: 10, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-384-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 10, σελ. 384 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Παρθένης, Ζήσης
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9010-384-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 12/12/1907
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναου του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως αμοιβή στον μηχανικό της Αθήνας Πρινόπουλο για τη σύνταξη του νέου σχεδίου του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρινόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-3-1

Πράξη: Έξοδα υποδοχής Γάλλων περιηγητών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Δημ. Ρίζου εκ μέρους του πρώην Δημάρχου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 397 δρχ. για την πληρωμή των δαπανών της υποδοχής των Γάλλων περιηγητών.
Τόμος: 11, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Περιηγητές, Γάλλοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-3-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 3 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-3-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 13/12/1907
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 9-15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-9-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 14/12/1907
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1908 και έγκρισή του.
Τόμος: 11, σελ. 16 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-16-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 21/12/1907
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 320 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Ζωής Καραντζά.
Τόμος: 11, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραντζά, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-24-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 143,65 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 143,65 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων, Χρ. Λούπη.
Τόμος: 11, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούπης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-25-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156,70 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156,70 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Ζωής Λαζάρου.
Τόμος: 11, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαζάρου, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-25-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156,70 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156,70 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Ελένης Κοπέλου.
Τόμος: 11, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπέλου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-25-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της Διευθύντριας του 1ου Παρθεναγωγείου, Σταματίνας Κολοσούκα.
Τόμος: 11, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοσούκα, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-25-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 81.50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 81.50 δρχ. προς πληρωμή του βιβλιοπώλη Α. Χατζηλουκά για την αξία διαφόρων βιβλίων προς χρήση των υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηλουκάς, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-26-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής του δημοτικού φόρου των εργαστασιαρχών Μ. Κ. Σταματόπουλου, Ιω. Κουμουνδούρου και Ν. Γιουρούκου για το εισαγόμενο σύρμα, κατά το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-26-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής του δημοτικού φόρου για τα εισαγόμενα έλαια, έως το ποσό των 40.000 οκάδων, κατά το έτος 1908, των εργαστασιαρχών Γ. Μαρνελλόπουλου και Γ. Αθανασίου.
Τόμος: 11, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Γεώργιος
Αθανασίου, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-26-1

Πράξη: Απαλλαγή πληρωμής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Απαλλαγή πληρωμής του δημοτικού φόρου στις εισαγόμενες ύλες για μια διετία, του εργοστασίου βερνικιών "Χρυσοχοΐδου και Σια".
Τόμος: 11, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Χρυσοχοΐδου και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-27-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση, σχετικά με την κατάληψη δημοτικού οικοπέδου (από το τελωνείο έως την εθνική οδό) από το Δήμο και διεκδίκησή του.
Τόμος: 11, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-28-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου και του Μητροπολίτη Δημητριάδος υπέρ των απόρων της πόλης, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 11, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-29-1

Πράξη: Ονομασία οδού της συνοικίας Φρουρίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Παραπομπή σε Επιτροπή του Δήμου της αίτησης των κατοίκων της συνοικίας του Φρουρίου για ονομασία της κεντρικής οδού της συνοικίας σε οδό "Γρηγορίου του Δημητριάδος".
Τόμος: 11, σελ. 29 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Σκρέτας, Ευστάθιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-29-3

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης σχετικά με την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-31-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης σχετικά με την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-31-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης ανάλογης απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων.
Τόμος: 11, σελ. 31 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-31-3

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Κ. Χρυσοχοΐδη και Ι. Χρυσοβελώνη ως πληρεξούσιων του Δήμου, προς απόκρουση της αγωγής εναντίον του του κ. Οικονομίδη, ως κληρονόμου του Γιαλά, , για την καταβολή αποζημίωσης, λόγω της κατάληψης οικοπέδων του από το ναό της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 11, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
Γιαλάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-33-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων