Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1908Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1908
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1908
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 16 / 22/2/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, για το έτος 1908. Πλειοδότης ο Νικ. Τσαλαπάτας.
Τόμος: 11, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-34-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Σφαγείου, για το έτος 1908. Πλειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 11, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 646,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 646,30 δρχ. για την πληρωμή του δασκάλου Π. Παπαευσταθίου και την εξόφληση απόφασης κατά του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 34-35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-34-2

Πράξη: Δωρεά προς το ναοό της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Θεώρηση ως νόμιμης της δωρεάς του Ζ. Σέγγλια προς το ναό της Αναλήψεως, σύμφωνα με πράξη του.
Τόμος: 11, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος) -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέγγλιας, Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-35-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των ωνίων και εμπορευμάτων διαφόρων ειδών που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 11, σελ. 35-37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-35-3

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των νημάτων και μηχανημάτων που εισάγει το εργοστάσιο του Στ. Παπαγεωργίου, για την τετραετία από 1/1/1908 έως 31/12/1911.
Τόμος: 11, σελ. 37-38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-37-2

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των εισαγόμενων πρώτων υλών και των εξαγόμενων προϊόντων του εργοστασίου του Δ. Ιακώβου, για την τετραετία από 1/1/1908 έως 31/12/1911.
Τόμος: 11, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιακώβου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-38-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των εισαγόμενων πρώτων υλών του εργοστασίου γαϊτανιών και σιριτιών Τραχανά και Λεβή, για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μέγαρης, Ιωάννης
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εργοστάσιο Τραχανά και Λεβή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-39-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Επανάληψη, κατόπιν αίτησης του Κων. Μπουκουβάλα, της δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 11, σελ. 39-40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουκουβάλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-39-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κων. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον Ιζέτ Εφέντη Ιμπραήμ Αγά.
Τόμος: 11, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών των δασκάλων του 1ου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 11, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-40-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του σχεδίου πόλης στο δυτικό μέρος της.
Τόμος: 11, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-40-1

Πράξη: Επιχωμάτωση οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Επιχωμάτωση του χώρου από την οδό Ιάσονος έως τη θέση "Κύματα" και της γραμμής του Σιδηροδρόμου Λεχωνίων μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πλατεία της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 29/2/1908
Πράξη: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων, για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-42-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 6/3/1908
Πράξη: Εκλογή μελών της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιωάννου Κωστή και Σαμουήλ Μωϋσή ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
Μωϋσής, Σαούλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-43-1

Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την έγκριση των σχεδίων του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 43-45
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-43-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από τους μηχανικούς Γ. Δημητρόπουλο και Ν. Χρυσοχοΐδη, προς μελέτη του ζητήματος της ανέγερσης του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 11, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρόπουλος, Γεώργιος
Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-45-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή δύο υδαταποθηκών. Μειοδότης ο Σταύρος Παρθένης.
Τόμος: 11, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-45-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ενός βυτίου καταβρέγματος. Μειοδότης ο Γ. Ροδίτης.
Τόμος: 11, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 45-46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-45-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 680 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 680 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του λογιστή του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 11/3/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση παλαιάς οικίας του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου. Πλειοδότης ο Δ. Πουλίσης.
Τόμος: 11, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πουλίσης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-47-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οικοδομής προς στέγαση των μηχανημάτων καταβρέγματος. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 11, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-47-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια και τοποθέτηση γκαζομηχανής και δύο αντλιών κεντρόφυγων για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Λεωνίδας Σταματόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-48-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής διαζωμάτων σε διάφορες οδούς.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής διαζωμάτων σε διάφορες οδούς της πόλης. Μειοδότης ο Χρ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-48-1

Πράξη: Έγκριση της απευθείας ενοικίασης των Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έγκριση της απευθείας ενοικίασης των Χαλκουργείων του Δήμου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 11, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-48-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για κατασκευή αμφίων των ιερέων του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 48-49
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-48-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των απολογισμών και προϋπολογισμών των ναών της πόλης και της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-49-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης επί του προϋπολογισμού του 1908 από τη Νομαρχία Μαγνησίας.
Τόμος: 11, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-50-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τη συμπλήρωση της δαπάνης υπέρ των προσφύγων.
Τόμος: 11, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Πρόσφυγες -- Βουλγαρία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-50-1

Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Αποδοχή του μεγαλύτερου από τα δύο σχέδια που υποβλήθηκαν για την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού.
Τόμος: 11, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-51-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την αμοιβή του Α΄ Γραμματέα της Νομαρχίας, Ιω. Λάσκαρη, για τις υπηρεσίες του προς το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Νομαρχία Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάσκαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 319,05 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 319,05 δρχ. προς πληρωμή του Στεφάνου Δήμου, για την προμήθεια ξύλων κατά τον παρελθόντα χειμώνα.
Τόμος: 11, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-52-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 24/3/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια σκύρων και άμμου προς συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 11, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-53-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή διαζωμάτων σε διάφορες οδούς της πόλης. Μειοδότης ο Κων. Τζελημάνης.
Τόμος: 11, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-53-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 294 δρχ. για την πληρωμή του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου, ως πληρεξούσιου του ναού, στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του οικοπέδου του Ζήση Μωραγέμου, το οποίο χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 53-54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραγέμος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-53-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 89 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 89 δρχ. προς συμπλήρωση της αξίας του τάπητος του γραφείου του Δημάρχου και του επικαλύμματος της αίθουσας συνεδριάσεων.
Τόμος: 11, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-54-1

Πράξη: Ακύρωση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Ακύρωση της δημοπρασίας για την προμήθεια σιδηροσωλήνων καταβρέγματος των οδών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 20/4/1908
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα πρώην Δήμαρχο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα πρώην Δήμαρχο Παγασών Ιωάννη Αργύρη.
Τόμος: 11, σελ. 55-56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-55-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 26/4/1908
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την επέκταση του σιδηροδρόμου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την επέκταση του σιδηροδρόμου μέχρι τη Ζαγορά και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 11, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-57-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημ. Τσοποτού και Ευαγγ. Στυλιαρά ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 57-60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Στυλιαράς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-57-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 19.538, 70 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 19.538, 70 δρχ. για έξοδα της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 11, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45, 40 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 45, 40 δρχ. για την πληρωμή του φόρου οικοδομών του έτους 1907.
Τόμος: 11, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-60-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Εκλογή του Σπ. Σπυρίδη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση του παραιτηθέντος Αντ. Καρτάλη.
Τόμος: 11, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-60-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή σιδηροδρόμων από Τσακμάκη μέχρι τον σιδηρόδρομο. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 11, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-60-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 27/5/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την επισκευή του Υδραγωγείου των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για τη δαπάνη των αντλιών καταβρέγματος.
Τόμος: 11, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. για υδαταποθήκες καταβρέγματος.
Τόμος: 11, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-61-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων της δασκάλας Αναστασίας Ηλιοπούλου.
Τόμος: 11, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-62-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Ν. Χρυσοχοΐδη, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση δημοτικού οικοπέδου, που κατέλαβε ο Μ. Καράντζος.
Τόμος: 11, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-62-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής αμαξιτής οδού.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής της αμαξιτής οδού Βόλου-Αλμυρού με χρήματα της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 11, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-62-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση αγωγής του Κ. Τσακμάκη εναντίον του.
Τόμος: 11, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Τσακμάκης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-62-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Αριστείδη Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση έφεσης των κληρονόμων Παπαϊωάννου εναντίον του.
Τόμος: 11, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-63-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Αριστείδη Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση έφεσης των κληρονόμων Παπαγεωργίου εναντίον του.
Τόμος: 11, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-63-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση έφεσης κατά του Κ. Παπαγεωργίου και λοιπών κληρονόμων.
Τόμος: 11, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-63-1

Πράξη: Έγκριση ένδικου μέσου για διευθέτηση διαφοράς.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του ένδικου μέσου για τη διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και του Ιζέτ Εφέντη.
Τόμος: 11, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-63-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 13/6/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή αποχωρητηρίων στο 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο. Μειοδότης ο Χρ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-64-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο της διαχείρισης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-64-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την κατεδάφιση δύο τοίχων του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-64-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την κατεδάφιση του ξύλινου τμήματος του παραπήγματος του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Μητροπολίτη Γρηγορίου.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Μητροπολίτη Γρηγορίου.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Μητροπολίτη Γρηγορίου.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Μητροπολίτη Γρηγορίου.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος, (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για συμπλήρωση του ενοικίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90,66 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 90,66 δρχ. για αύξηση του μισθού της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 196,70 δρχ. για δαπάνες του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-65-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Ν. Χρυσοχοΐδη, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του οικοπέδου του Ιωάννη Κατσόμαλλου, το οποίο κατέλαβε ο Δήμος για την επέκταση της πλατείας εμπορευμάτων.
Τόμος: 11, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-66-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Εκλογή του Απόστολου Καλαμίδα ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση του παραιτηθέντος Σπ. Σπυρίδη.
Τόμος: 11, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμίδας, Απόστολος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-66-1

Πράξη: Επέκταση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επέκταση του δημοτικού φόρου επί των ταχυδρομικών δεμάτων.
Τόμος: 11, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-66-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης περί αποδοχής της διοίκησης του νοσοκομείου, μετά την παραχώρηση της Φιλελεήμονος Αδελφότητας.
Τόμος: 11, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-67-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 16/6/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 123 δρχ.
Εισηγητής: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 123 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του δασκάλου της Ισραηλίτικης Σχολής.
Τόμος: 11, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-69-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως, για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 69-72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-69-4

Πράξη: Απολογισμός ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης επί του απολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου των ετών 1899-1907.
Τόμος: 11, σελ. 72-73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-72-2

Πράξη: Προϋπολογισμός ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως, για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 73-74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-73-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 3/7/1908
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δήμαρχο Παγασών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δήμαρχο Παγασών Ιωάννη Καρτάλη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.708,05 δρχ. για έξοδα κηδείας.
Τόμος: 11, σελ. 75-77
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Αριστείδης Α., (1846-1909)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-75-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Υδραγωγείου του καταβρέγματος.
Τόμος: 11, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. προς πληρωμή των οφειλόμενων τόκων προς το Δημόσιο, για τα έξοδα της δημοτικής εκπαίδευσης του έτους 1907.
Τόμος: 11, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 779,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 779,50 δρχ. για την επιδιόρθωση του οδοστρωτήρα από το εργοστάσιο των Σιδηροδρόμων.
Τόμος: 11, σελ. 77-78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-77-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τα έξοδα των δημοτικών εκλογών της 4ης Αυγούστου.
Τόμος: 11, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-78-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 20/6/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 11, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-79-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 8/9/1908
Πράξη: Νόμος εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Απόφαση για την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τα εκλογικά βιβλιάρια.
Τόμος: 11, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-80-1

Πράξη: Συζήτηση για τη διοίκηση του Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη διοίκηση του Νοσοκομείου μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Αχιλλόπουλου. Διορισμός 4 μελών, εκ μέρους του Δήμου, στο 7μελές Αδελφάτο.
Τόμος: 11, σελ. 80-87
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αχιλλόπουλος, Κωνσταντίνος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-80-8

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Μαρίας Παπαγεωργίου στην κενή θέση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, με μυστική ψηφοφορία.
Τόμος: 11, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-87-1

Πράξη: Συζήτηση για την ανέγερση "Ειδικής Σχολής".
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανέγερση "Ειδικής Σχολής προς πρακτικήν ανωτέραν μόρφωσιν των θηλέων", ανεξάρτητης από το Δήμο. Τα έξοδα της ανέγερσης θα καλυφθούν από το Δήμο και τα δίδακτρα των μαθητριών.
Τόμος: 11, σελ. 87-88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ειδική Σχολή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-87-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 20/9/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τους πλημμυροπαθείς από την υπερχείλιση του Κραυσίδωνα και για την πρόληψη ενδεχόμενης πλημμύρας.
Τόμος: 11, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-89-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/9/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν στους δρόμους και τα σπίτια, εξαιτίας της υπερχείλισης του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Τόμος: 11, σελ. 90-91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-90-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τα αποχωρητήρια.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τα αποχωρητήρια.
Τόμος: 11, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την επισκευή οδού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την επισκευή της οδού των Σφαγείων, μετά από σχετική αίτηση του Σωματείου Κρεοπωλών και Ξενοδόχων φαγητού.
Τόμος: 11, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για την επισκευή των υπονόμων και τον καθαρισμό των οχετών.
Τόμος: 11, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-1

Πράξη: Σύνταξη ονομαστικών καταλόγων των πλημμυροπαθών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συναίνεση για σύνταξη ονομαστικών καταλόγων των πλημμυροπαθών, προκειμένου ο Δήμος να τους ενισχύσει οικονομικά.
Τόμος: 11, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-1

Πράξη: Συζήτηση για την ίδρυση Νηπιαγωγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ίδρυση Νηπιαγωγείου σε οικόπεδο, το οποίο παρέχεται από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης Σχολής Θηλέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Σχολής Θηλέων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για τη συντήρησή της.
Τόμος: 11, σελ. 91-92
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-91-2

Πράξη: Φοίτηση μαθητριών στο Αρσάκειο Αθηνών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις αιτήσεις 12 μαθητριών να φοιτήσουν στο Αρσάκειο Αθηνών με υποτροφία του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-92-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 27/9/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ., υπέρ των πλημμυροπαθών, προς την αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε από το Νομάρχη Μαγνησίας και διενέργεια εράνου.
Τόμος: 11, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-93-1

Πράξη: Απόρριψη χορηγίας πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη χορηγίας πίστωσης 120 δρχ. για τη μετάβαση Επιτροπής του Δήμου στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 11, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τους λεμβοδρομικούς αγώνες, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 11, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 181,80 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 181,80 δρχ. για την υποδοχή των Νεοτούρκων των Ιωαννίνων στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 93-94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ιωάννινα -- Νεότουρκοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-93-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την υποδοχή των αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών και τη μετάβαση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου στα Τρίκαλα.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την κατασκευή της σημαίας του Δημαρχείου.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 106 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 106 δρχ. για την υποδοχή των Νεοτούρκων Αλβανών στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αλβανία -- Νεότουρκοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την κατασκευή στολής των κλητήρων του Δημαρχείου.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την επισκευή φυλακείων των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Αναβολή χορηγίας πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή χορηγίας πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή του υδραγωγείου των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για το μισθό 4 δασκάλων κοπτικής, μετά από συζήτηση για την ανάγκη μαθήματος κοπτικής στα σχολεία.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 67 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 67 δρχ. για την επισκευή των κιγκλιδωμάτων στο κτήριο του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για υπόθεση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής για την υπόθεση ρυμοτομίας της οδού Κωλέττη.
Τόμος: 11, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-1

Πράξη: Έγκριση επιβολής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής, από 1ης Ιανουαρίου 1909, του δημοτικού δασμού επί των εισαγόμενων δεμάτων, που περιέχουν φορολογήσιμα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3276.
Τόμος: 11, σελ. 94-95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-94-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 85,20 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 85,20 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου στον αποβιώσαντα Ιωάννη Αργύρη, πρώην Δήμαρχο Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 48 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 48 δρχ. για κόμιστρα και λοιπά έξοδα, κατά τη διέλευση του πρίγκιπα Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικόλαος, Πρίγκιπας της Ελλάδος. (1872-1940)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου στο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων στη μάχη του Βελεστίνου, το 1897.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Αναβολή χορηγίας πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή χορηγίας πίστωσης 500 δρχ. προς τον Πρινόπουλο, μηχανικό του σχεδίου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρινόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35,50 δρχ. για την πληρωμή εξόδων αποσφράγισης του Δημοτικού Ταμείου, ύστερα από το θάνατο του δημοτικού εισπράκτορα Ζαφείρη Χατζηβασίλη.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 235 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 235 δρχ. για την κατασκευή των επίπλων του ταμείου του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για δικαστικά έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αγορά βιβλίων σε άπορους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για το μισθό έξι μηνών του πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Χαλκιά.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 29/9/1908
Πράξη: Συζήτηση για τον οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον οδοστρωτήρα, την παραλαβή των έργων του νέου καταβρεκτηρίου και τον έλεγχο στο έργο από τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 96-98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-96-3

Πράξη: Διορισμός του Αλέξανδρου Δελμούζου στο Παρθεναγωγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για διορισμό του Αλέξανδρου Δελμούζου στη θέση του διευθυντή του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, με μισθό 350 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 11, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δελμούζος, Αλέξανδρος, (1880-1956)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-98-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης και λειτουργίας Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου και εκλογή επιτροπής που θα μεριμνήσει για τη διοίκηση της σχολής.
Τόμος: 11, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
Ιωαννίδης, Ευστάθιος
Κοκκοσκλή, Αγγλαϊα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-98-1

Πράξη: Διορισμός γιατρού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το διορισμό από το Δήμαρχο και τέταρτου γιατρού του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 98-99
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-98-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 20/10/1908
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Δημητρίου Κοντού, στη θέση του απολυθέντος Κωνσταντίνου Λάμπρου, στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντός, Δημήτριος
Λάμπρου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-101-1

Πράξη: Φοίτηση μαθήτριας στο Αρσάκειο Αθηνών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αίτηση του Περικλή Ριχάρδου για χορήγηση υποτροφίας στην κόρη του, με σκοπό να φοιτήσει στο Αρσάκειο Αθηνών.
Τόμος: 11, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ριχάρδος, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-101-1

Πράξη: Εκκλησιαστική Επιτροπή ναού Αναλήψεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τους επιτρόπους του ναού της Αναλήψεως, μετά από αναφορά ενοριτών του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-101-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού επισκευής οδού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού για την επισκευή της οδού του Δημοτικού Σφαγείου, συγγραφή των υποχρεώσεων του μηχανικού του Δήμου και αναβολή της χορηγίας της πίστωσης μέχρι τη σχετική δημοπρασία.
Τόμος: 11, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-101-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση των κληρονόμων του Θεόδωρου Παπαϊωάννου κατά του Δήμου, στο Εφετείο της Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-102-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστείδη Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση του Δήμου κατά του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά, στο Εφετείο της Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-102-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση κατά των Κ. Παπαγεωργίου, Αικατερίνης Παπαγεωργίου, Αχ. Παπαγεωργίου, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-102-1

Πράξη: Έγκριση του υπ. αριθμ. 35 ψηφίσματος.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 35 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία 135 δρχ. για έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα του μηχανικού του Δήμου Νικόλαου Χρυσοχοΐδη, υπεύθυνου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-102-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή έγκρισης του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, για χορηγία πίστωσης 50 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης του μηχανικού του Δήμου Νικόλαου Χρυσοχοΐδη.
Τόμος: 11, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-103-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Αντώνη Σωτηρόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των σφαζόμενων ζώων" του έτους 1905, για ελάττωση του χρέους και πληρωμή του σε μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 11, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-103-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για αποζημίωση του γιατρού Γ. Κουτσογιάννη, ο οποίος προσέφερε ιατρική περίθαλψη στους πρόσφυγες μετά από εντολή του Νομάρχη Μαγνησίας.
Τόμος: 11, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-103-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 597,72 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 597,72 δρχ. για εξόφληση λογαριασμών του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-103-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 58,40 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 58,40 δρχ. για την επισκευή του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-104-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την ενοικίαση ποδηλάτου από τον χωροφύλακα Ανδρ. Ματθαιόπουλο, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, για τη διασφάλιση της τάξης.
Τόμος: 11, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Αστυνομία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματθαιόπουλος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-104-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για αποζημίωση, ύψους 1.800 δρχ., στον ιδιοκτήτη του κτηρίου του διδακτηρίου του Β΄ Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 11, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-104-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα ιδιώτη να αυξηθεί το ποσό που διαθέτει ο Δήμος για την απόθεση σαρωμάτων (απορριμμάτων) στον αγρό αυτού.
Τόμος: 11, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-104-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 27/10/1908
Πράξη: Αναβολή έγκρισης ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης της υπ. αριθμ. 33 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, για εκποίηση δύο δωματίων, ιδιοκτησίας του ναού από δωρεά.
Τόμος: 11, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δωρεές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-106-1

Πράξη: Έκτακτη πίστωση 210 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έκτακτη πίστωση 210 δρχ. για τη μισθοδοσία μιας δασκάλας γαλλικής γλώσσας στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο.
Τόμος: 11, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-95-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως των ετών 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-106-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως του έτους 1908.
Τόμος: 11, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-106-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου των ετών 1904, 1905, 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-106-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου των ετών 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-107-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου των ετών 1905, 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-107-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου των ετών 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-107-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως των ετών 1904, 1905, 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-107-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Αναλήψεως των ετών 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-108-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων των ετών 1904, 1905, 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-108-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων των ετών 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-108-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων των ετών 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-108-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων των ετών 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 108-109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-108-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως των ετών 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-109-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας των ετών 1904, 1905, 1906, 1907 και 1908.
Τόμος: 11, σελ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-109-2

Πράξη: Διορισμός επιτρόπων σε όλους τους ναούς.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Διορισμός επιτρόπων σε όλους τους ναούς της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-110-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 14/11/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 255 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 255 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου της αποθήκης του Νικόλαου Νικολαΐδη, όπου φυλάσσονται οι "Θεσσαλικές αρχαιότητες".
Τόμος: 11, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-111-1

Πράξη: Εξέταση αιτήματος των προσφύγων της Στενημάχου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Εξέταση αιτήματος των προσφύγων της Στενημάχου για εγκατάστασή τους στο Βόλο και παραχώρηση έκτασης στο Πεδίο του Άρεως για καλλιέργεια.
Τόμος: 11, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-111-1

Πράξη: Αποδοχή δωρεάς απο το Δήμο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Αποδοχή της δωρεάς της βιβλιοθήκης του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη και παραχώρησή της με συμβολαιογραφική πράξη προς το Θρησκευτικό και Φιλολογικό Σύλλογο "Οι Τρεις Ιεράρχες". Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.για την αποζημίωση του ταξινόμου Γεωργίου Σακελλαρίδη και τα μεταφορικά.
Τόμος: 11, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-111-1

Πράξη: Αποζημίωση Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αποζημίωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου από καθυστερούμενες εισφορές του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 111-112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση, Κοινωνική
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-111-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. με σκοπό την πληρωμή του φωτισμού του θεάτρου, για την παράσταση του θεατρώνη Ι. Λαμπρόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαμπρόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 145 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 145 δρχ. για την κατασκευή συρματόπλεκτων θυρίδων του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος αποζημίωσης στον Κωνσταντίνο Τσιμπούκη, ο οποίος καταγγέλλει την κατάληψη του οικοπέδου του από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος δασκάλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του δασκάλου Κωνσταντίνου Αντωνιάδη για ακύρωση της υπ. αριθμ. 157 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διορίστηκε στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων ο Αντώνης Κοντός.
Τόμος: 11, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος
Κοντός, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την αποζημίωση του δημαρχεύοντος Παρέδρου Πολυχρόνη Σαράτση, ο οποίος συμμετείχε στην απογραφή των οικιών και στη σύνταξη φορολογικού καταλόγου των οικοδομών του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 11, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-1

Πράξη: Αναβολή της αποζημίωσης ιατρών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της αποζημίωσης των ιατρών που επισκέφτηκαν τους οίκους ανοχής με εντολή του Νομάρχη Μαγνησίας, μέχρι να παρουσιαστεί η ιατρική έκθεση.
Τόμος: 11, σελ. 112-113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-112-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 154,85 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 154,85 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Αδήλ Βέη.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδήλ Βέης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την επισκευή και αγορά πυροσβεστικών εργαλείων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για μισθοδοσία τριών δασκάλων κοπτικής και ραπτικής των Δημοτικών Σχολείων Θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού των Σφαγείων, με μειοδότη τον Άγγ. Παπαγιάννη.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη σκυρόστρωση της παράλληλης με το Σιδηροδρομικό Σταθμό οδού. Μειοδότης ο Άγγελος Παπαγιάννης.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση και εκποίηση των υλικών του παραπήγματος του ναού της Αναλήψεως. Μειοδότης ο Σταύρος Πολυχρονόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρονόπουλος, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-113-1

Πράξη: Ενημέρωση για τον προϋπολογισμό δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για τον προϋπολογισμό των δημοτικών έργων και ανάθεση της κήρυξης της δημοπρασίας στο Δήμαρχο.
Τόμος: 11, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-114-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 26/11/1908
Πράξη: Ενημέρωση για δωρεά βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για τη δωρεά της βιβλιοθήκης του Ιωάννη Πατάκη στο Δήμο και ανάθεση των ενεργειών παραλαβής στο Δήμαρχο.
Τόμος: 11, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατάκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-115-1

Πράξη: Δίκτυο Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόταση του βουλευτή Καλαμπάκας κ.Τάκη για το δίκτυο Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Τόμος: 11, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-115-1

Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1909. Πρόταση για φορολογική απαλλαγή των μεταφερόμενων ειδών μέσω θαλάσσης, των ελαιών και επαναφορά του φόρου 2%. Προϋπολογισμός εξόδων: 453.148 δρχ. Συζήτηση για την ανάγκη δημόσιων έργων. Προϋπολογισμός των έργων: 570.000 δρχ.
Τόμος: 11, σελ. 115-124
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-115-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 1/12/1908
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή πεζοδρομίου μπροστά από από την πλατεία Ρήγα Φεραίου. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-125-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μετάθεση του περιτειχίσματος του Σιδηροδρομικού Σταθμού στην πλευρά της εθνικής οδού Βόλου-Λάρισας. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-125-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή οχετών στην είσοδο των Παλαιών. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-125-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων στην είσοδο των Παλαιών. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-125-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή στεγασμένου προφυλακτηρίου του καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για κατάθεση στεφάνου στο νεκρό δίοπο του Βασιλικού Ναυτικού, Δημήτριο Μαρώκο.
Τόμος: 11, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Ελλάς. Ναυτικό
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρώκος, Δημήτριος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη συντήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL:

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα συντήρησης απόρων ασθενών με μεταδιδόμενα νοσήματα.
Τόμος: 11, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα του Αριστείδη Ιατρού, πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση κατά των Σπυρίδωνα Κριτσελή και Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά.
Τόμος: 11, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
Κριτσελής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-126-1

Πράξη: Ορισμός του 2% ως φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Ορισμός του 2% ως φορολογικού ορίου σε όλα τα εμπορικά είδη, καθώς και στα εισαγόμενα ζώα. Απαλλαγή από κάθε δημοτικό δασμό για τα εξαγόμενα μέσω θαλάσσης ζώντα ζώα και μείωση του δημοτικού δασμού σε 1% σε προϊόντα όπως οι ελιές, το λάδι, τα δέρματα κλπ.
Τόμος: 11, σελ. 126-132
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-126-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 3/12/1908
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης της προηγούμενης συνεδρίας σχετικά με τη φορολογία. Ενστάσεις, αντιρρήσεις και διαφωνίες για το φόρο επί των ελαιών, των καπνών, την αύξηση ή μείωση του 2%. Απόρριψη των προτάσεων και αναβολή αποφάσεων.
Τόμος: 11, σελ. 133-136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-133-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 4/12/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την αποζημίωση των ιατρών Χρήστου Βαρλαμίδη και Γεώργιου Παπαδημητρίου για την ιατρική περίθαλψη, την οποία προσέφεραν στις ιερόδουλες, μετά από εντολή του Νομάρχη.
Τόμος: 11, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρλαμίδης, Χρήστος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-137-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σχετικά με την διοργάνωση εορτών και εκδηλώσεων.
Τόμος: 11, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-137-1

Πράξη: Προϋπολογισμός Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση, έπειτα από επερώτηση του Κ. Καρτάλη, για την καθυστέρηση από το Δήμαρχο της υποβολής του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Βόλου και την γενικότερη κακή διαχείριση.
Τόμος: 11, σελ. 137-139
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-137-3

Πράξη: Μείωση του φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Μείωση του φορολογικού ορίου από 2% σε 1% σε σίδηρο ακατέργαστο και ακάθαρτο, λαμαρίνα και γενικά σιδηροστέφανα. Χορηγία φορολογικής ατέλειας στις πρώτες ύλες των εργοστασίων του Βόλου, μετά από αιτήσεις βιομηχάνων, εργοστασιαρχών και εμπόρων του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 139-142
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-139-4

Πράξη: Εισαγωγή προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1909. Συζήτηση σχετικά με τη μείωση των εσόδων του Δήμου, μετά από εισήγηση του Νικολάου Ζαρλή.
Τόμος: 11, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-142-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 8/12/1908
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη για την ανάκληση της ατέλειας του δημοτικού φόρου "επί των εισαγομένων νημάτων" από την εταιρεία Μουρτζούκου, Σιγάρα, Λεβή και Σιά , μετά από αίτηση της εταιρείας Χατζηνικολάου, Λεβή και Σια.
Τόμος: 11, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Μουρτζούκος, Σιγάρας, Λεβής και Σια
Χατζηνικολάου, Λεβής & Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-143-1

Πράξη: Ανακοίνωση εξεύρεσης χώρου για τη ρίψη απορριμμάτων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εξεύρεσης χώρου για τη ρίψη απορριμμάτων και σύσταση επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 11, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-143-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού σχετικά με τα έξοδα. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) έξοδα της εκπαίδευσης, 2) έξοδα θέρμανσης και 3) προσωπικό διοίκησης.
Τόμος: 11, σελ. 143-145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-143-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 9/12/1908
Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίου στην παραλία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του κ. Παπαθανασίου για συστάσεις προς τη Λιμενική Επιτροπή, σχετικά με την κατασκευή πεζοδρομίου στην παραλία.
Τόμος: 11, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-146-1

Πράξη: Επισκευή οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή πρωτοκόλλου για την επισκευή του οδοστρωτήρα. Ένσταση από τον εργολάβο για τον τελευταίο όρο του πρωτοκόλλου και ανάθεση της υπόθεσης στο δικηγόρο του Δήμου Κ. Χρυσοχοΐδη.
Τόμος: 11, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. στον Γ. Ροδίτη για το υπόλοιπο της κατασκευής των καταβρεκτηρίων.
Τόμος: 11, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-146-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού σχετικά με τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα είσπραξης. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) αύξηση των γιατρών, 2) καθαριότητα, 3) κατάβρεγμα οδών και 4) δενδροφυτεύσεις.
Τόμος: 11, σελ. 146-149
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-146-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 10/12/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την πληρωμή του επόπτη των δημοτικών φόρων, Αδαμάντιου Μολοχάδη.
Τόμος: 11, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-150-1

Πράξη: Δωρεά υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Δωρεά των ενοικίων από 1/9/1906 εως 31/12/1908 υπέρ του ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, Βασίλειου Ηλιόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-150-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28,15 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28,15 δρχ. για την εξόφληση εκκρεμούς λογαριασμού της Πηνελόπης Γρηγοριάδου, προερχόμενου από τη χορήγηση γάλακτος σε άπορους ασθενείς.
Τόμος: 11, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδου, Πηνελόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-151-1

Πράξη: Κατάργηση θέσεων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Κατάργηση των θέσεων του επιστάτη του δημοτικού σφαγείου και του επόπτη δημοτικών φόρων "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 11, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-151-1

Πράξη: Τιμολόγιο σιδηροδρόμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τα μέτρα του Δήμου έναντι του νέου τιμολογίου του σιδηροδρόμου, το οποίο θεωρείται ακριβό σε σχέση με τα κόμιστρα του πλοίου και επιβλαβές για το εμπόριο της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 11/12/1908
Πράξη: Ενοίκιο αστυνομικού τμήματος.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Νομάρχη, ο οποίος, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών, καλεί το Δήμαρχο να εκδώσει ένταλμα πληρωμής των ενοικίων του Αστυνομικού καταστήματος.
Τόμος: 11, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-152-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Συζήτηση για τις συντηρήσεις και επισκευές και διαπίστωση της ανάγκης επισκευής οδών της πόλης και διδακτηρίων. Επίσης συζητείται το θέμα του Δημοτικού Πυροσβεστείου και ο αριθμός των πυροσβεστών.
Τόμος: 11, σελ. 152-155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-152-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 12/12/1908
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Συζήτηση για τη δαπάνη φωτισμού και απόφαση πληρωμής του φωτισμού του τηλεγραφείου. Επίσης συζητείται το θέμα των νόμιμων υποχρεώσεων του Δήμου και αναφέρεται η ανάγκη για συνεισφορά και άλλων υπηρεσιών και εκπροσώπων του κράτους στα έξοδα της Αστυνομίας.
Τόμος: 11, σελ. 156-158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-156-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, για το 1909.
Τόμος: 11, σελ. 158-160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-158-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 15/12/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ. για την αγορά των απαραίτητων εργαλείων και εξαρτημάτων για τον οδοστρωτήρα.
Τόμος: 11, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-161-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την εκτύπωση περιγραφικού καλλιτεχνικού καταλόγου για τις θεσσαλικές αρχαιότητες, με τίτλο "Θεσσαλικά μνημεία".
Τόμος: 11, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-161-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα αναχώρησης του πρώην δημαρχιακού κλητήρα Γεώργιου Παπασταματίου και της οικογένειάς του.
Τόμος: 11, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταματίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-161-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αποζημίωση του αντιγραφέα του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-162-1

Πράξη: Συνέχεια συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια συζήτησης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα για τις αγαθοεργίες και συνδρομές στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο. Επίσης, συζήτηση για τα έκθετα του Δήμου και σύσταση Επιτροπής για τη συντήρηση των εκθέτων που παρουσίαζαν μεγάλη θνησιμότητα.
Τόμος: 11, σελ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Έκθετα (Βρέφη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-162-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 16/12/1908
Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος χαλβαδοποιών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των χαλβαδοποιών Γεώργιου και Νικόλαου Τσούγκου, για ατέλεια δημοτικού δασμού στη ζάχαρη.
Τόμος: 11, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούγκος, Γεώργιος
Τσούγκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-164-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58 δρχ. στους Αφούς Κυριακόπουλου, για την εξόφληση εκκρεμούς λογαριασμού για έπιπλα.
Τόμος: 11, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Κυριακοπούλου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-164-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ του Νικολάου Μοσχοβού, πρώην φύλακα και καθαριστή της Δημαρχίας, ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
Τόμος: 11, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσχοβός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-164-1

Πράξη: Συνέχεια συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Συνέχεια συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα για τις αγαθοεργίες και συνδρομές και τα τεχνικά έργα. Έγκριση του προυπολογισμόυ του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 164-169
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-164-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 20/12/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. στους απόρους της πόλης, για τις μέρες των Χριστουγέννων.
Τόμος: 11, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-170-1

Πράξη: Έκφραση συμπαράστασης του Δήμου.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έκφραση βαθιάς λύπης και συμπαράστασης προς την Ιταλική Κυβέρνηση για τους φοβερούς σεισμούς και χρηματική αρωγή που ανέρχεται σε 1.070 δρχ., (1.000 χρυσά φράγκα).
Τόμος: 11, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ιταλία -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-170-1

Πράξη: Τροποποιητική πράξη Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης, μετά από ανακοίνωση της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Νομάρχη, σχετικά με την τροποποιητική πράξη της Λιμενικής Επιτροπής για το λιμενικό δασμολόγιο.
Τόμος: 11, σελ. 170-172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-170-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης: α) 970 δρχ. για επισκευή του πεζοδρομίου μπροστά από τους Στρατώνες, β) 496,50 δρχ. για μετάθεση του περιτειχίσματος του σιδηροδρόμου προς την είσοδο των Παλαιών, γ) 820 δρχ. για την κατασκευή οχετών στην είσοδο των Παλαιών, δ) 930 δρχ. για την κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων στην είσοδο των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-172-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 24/12/1908
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ του Συλλόγου "Κοινόν Θεσσαλών", με έδρα την Αθήνα.
Τόμος: 11, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Κοινόν Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-173-1

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Ορισμός κατώτατης προσφοράς για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων για το έτος 1909: α) 400.000 δρχ. για το φόρο "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και β) 15.000 δρχ. για το φόρο "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων". Προκαταβολική έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για τους παραπάνω φόρους στο όνομα του πλειοδότη.
Τόμος: 11, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-173-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχετικά με την ενοικίαση του φόρου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο δημοτικό σφαγείο. Πλειοδότης ο Σοφοκλής Ευαγγέλου.
Τόμος: 11, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-174-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. στον Γεώργιο Σακελλαρίδη, ταξινόμο της βιβλιοθήκης "Ζωσιμά Εσφιγμενίτου", για την αποπεράτωση της ταξινόμησής της.
Τόμος: 11, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-174-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 103,95 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 103,95 δρχ. για την εκτύπωση του Μητρώου Αρρένων του Δήμου της δεκαετίας 1889-1898.
Τόμος: 11, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώο Αρρένων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-174-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1906.
Τόμος: 11, σελ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-174-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1907.
Τόμος: 11, σελ. 175-179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-175-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 297,10 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 297,10 δρχ. υπέρ του ταμείου του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-179-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων