Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1909Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1909
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1909
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 3/1/1909
Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανέγερση του ναού Αγίου Νικολάου και σύσταση επιτροπής με σκοπό τον ευνοϊκό συμβιβασμό με τον εργολάβο Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζίφος, Ιωάννης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-180-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 8/1/1909
Πράξη: Αναβολή χορηγίας συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή της χορηγίας συμπληρωματικής πίστωσης για τις κενές θέσεις των δασκάλων, μετά από έγγραφο του επιθεωρητή των Σχολείων.
Τόμος: 11, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-182-1

Πράξη: Ανάγνωση αιτημάτων των καπνεργατών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των αιτημάτων των καπνεργατών και των εργοστασιαρχών υδρόμυλων, καθώς και του υπομνήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου σχετικά με τους λιμενικούς φόρους.
Τόμος: 11, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαχρήστου, Αθανάσιος
Ζαχαριάδης, Διαμαντής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-182-2

Πράξη: Τιμολόγια Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης, μετά από μακρά συζήτηση, σχετικά με τα ακριβά τιμολόγια των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων και ενδεχόμενη εφαρμογή της ατέλειας του λιμενικού φόρου στη μεταφορά σιτηρών για την ανάπτυξη της αλευροβιομηχανίας.
Τόμος: 11, σελ. 183-186
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γκλαβάνης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-183-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 9/1/1909
Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το πλήγμα που υπέστη το λιμάνι του Βόλου εξαιτίας της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας-Πειραιά και πρόταση για κατάργηση του λιμενικού φόρου, προκειμένου να ανταγωνιστεί το Σιδηρόδρομο Θεσσαλίας.
Τόμος: 11, σελ. 187-194
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Παρθένης, Ζήσης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-187-8

Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης για το θέμα της κατάργησης του λιμενικού φόρου "επί των σιτηρών", απόφαση απαλλαγής κάποιων προϊόντων από τον εισαγωγικό λιμενικό φόρο και καθορισμός του φόρου για κάποια άλλα.
Τόμος: 11, σελ. 194-198
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Παρθένης, Ζήσης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-194-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 12/1/1909
Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Ορισμός του φορολογικού ορίου του λιμενικού δασμού υπέρ του Δήμου σε ορισμένα προϊόντα και απαλλαγή σε κάποια άλλα.
Τόμος: 11, σελ. 199 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-199-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 13/1/1909
Πράξη: Ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για συμβιβασμό μεταξύ της Επιτροπής του ναού Αγίου Νικολάου και του εργολάβου Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-202-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 65 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 65 δρχ. για την αποπληρωμή της κατασκευής γραφείου και αρχειοθήκης στο Γραφείο του Δημοτικού Εισπράκτορα.
Τόμος: 11, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-202-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 70 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-202-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 21/1/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τις άπορες οικογένειες του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-203-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 3/2/1909
Πράξη: Συζήτηση για την έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων, μετά από διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 11, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-204-2

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού δασμού "επί των ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" για το έτος 1909.
Τόμος: 11, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-205-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχετικά με την προμήθεια καυσόξυλων για τα δημοτικά σχολεία και την Ισραηλιτική Σχολή.
Τόμος: 11, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-205-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του χρέους του Επαμεινώντα Πάντου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1908, προς το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-205-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή αίτησης του Αντώνη Σωτηρόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" για το έτος 1905, για παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του χρέους του προς το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-205-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόφαση να ενεργήσει ο Δήμαρχος, ώστε να δοθεί η συναίνεση και της Εθνικής Τράπεζας για τη μείωση του φορολογικού ορίου του δημοτικού δασμού και να εκδοθεί το σχετικό Βασιλικό Διάταγμα.
Τόμος: 11, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-206-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 37 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του ναού για το έτος 1909.
Τόμος: 11, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-206-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του ναού του Νεκροταφείου.
Τόμος: 11, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-206-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 17 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του ναού για το έτος 1909.
Τόμος: 11, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-206-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 ψηφίσματος του ναού της Αναλήψεως, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του ναού για το έτος 1909.
Τόμος: 11, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-206-2

Πράξη: Διορισμός επιτρόπων στο ναό της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Διορισμός επιτρόπων στο ναό της Αναλήψεως.
Τόμος: 11, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. υπέρ του πρόσφυγα Ιωάννη Μανίτσα, μετά από ατύχημα.
Τόμος: 11, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανίτσας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-207-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για πίστωση 200 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης για πίστωση 200 δρχ. υπέρ του "Κομιτάτου των Απόκρεω" για τα απαιτούμενα χρηματικά βραβεία.
Τόμος: 11, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κομιτάτο των Απόκρεω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 13/2/1909
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Αριστείδη Καρτάλη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Αριστείδη Καρτάλη, ο οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος.
Τόμος: 11, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αριστείδης Α., (1846-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-208-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για την κατάθεση στεφάνου στον αποβιώσαντα Αριστείδη Καρτάλη.
Τόμος: 11, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αριστείδης Α., (1846-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-209-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 23/2/1909
Πράξη: Αναβολή της χορηγίας πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της χορηγίας πίστωσης 900 δρχ. για την κατασκευή των πινακίδων των οδών της πόλης, μέχρι την περάτωση της ονοματοθεσίας των οδών.
Τόμος: 11, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 39 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Γεωργίου Φιλάρετου προς υπεράσπιση του ναού ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, στην υπόθεση κατά του εργολάβου Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για το σχηματισμό Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για το σχηματισμό Επιτροπής, η οποία θα παραλάβει τα έργα του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. υπέρ των μελών της Επιτροπής, για την έκθεση και τα σχεδιαγράμματα του νέου καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρόπουλος, Γεώργιος
Ζουλιέν, Γαβριήλ
Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-1

Πράξη: Κατασκευή υδαταποθηκών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Αναβολή της πληρωμής του υπόλοιπου της κατασκευής των υδαταποθηκών, μέχρι την οριστική παραλαβή τους και χορηγία έκτακτης πίστωσης 403,20 δρχ. για την πληρωμή 42 καβαλέτων (καροτσιών).
Τόμος: 11, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Διορισμός του Σταμάτη Ζαχαρίου ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 11, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-210-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 134,65 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 134,65 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Αργυρούς Κουντούρη.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουντούρη, Αργυρώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Αποδοχή πρότασης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του ενοικιαστή του φόρου "επί των εισαγομένων ζώων", Αντώνη Σωτηρόπουλου, να αρχίσει η αποπληρωμή των δόσεων από την 1η Ιουνίου 1909.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Παραχώρηση δωρεάν τάφου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Παραχώρηση στο Ρήγα Κωνσταντινίδη δωρεάν τάφου Α΄ θέσης, σε αντικατάσταση του τάφου του πατέρα του, στη θέση του οποίου πέρασε ο νέος δρόμος.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για χορηγία πίστωσης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία πίστωσης 1273,7 δρχ. στον Ιωάννη Κωστή, εργολάβο του Β΄ Διδακτηρίου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση σε ιδιοκτήτη κτηρίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για αποζημίωση στον Χαρίλαο Αλτίνη, ιδιοκτήτη του κτηρίου που χρησιμοποιούνταν ως Β΄Διδακτήριο Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλτίνης, Χαρίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-211-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-212-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-212-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 39 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την αγορά απαραίτητων ειδών για το ναό.
Τόμος: 11, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-212-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση του αιτήματος ιδιώτη, να αποκτήσει το δικαίωμα δεκαπενταετούς ενοικίασης των οικιών του ως οίκους ανοχής (χαμαιτυπεία).
Τόμος: 11, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-212-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 9/3/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.114 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.114 δρχ. για έξοδα προσωρινής κατασκευής των υδαταποθηκών του νέου καταβρεκτηρίου και της απορροφητικής αντλίας.
Τόμος: 11, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-213-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18,50 δρχ. για την πληρωμή ενός δίφωτου του Δημοτικού Σταθμού της παραλίας.
Τόμος: 11, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-213-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη, ως πληρεξούσιου του Δήμου, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του έναντι της αγωγής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 80 δρχ. για επισκευή του δημοτικού καφενείου που βρισκόταν κοντά στους στρατώνες, στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 993 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 993 δρχ. για την αποπεράτωση της πλακόστρωσης του πεζοδρομίου κοντά στους στρατώνες.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία 700 δρχ. για την κατασκευή οχετών και ρείθρων πεζοδρομίων στην είσοδο των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Πράξη: Απόρριψη πίστωσης 90 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη πίστωσης 90 δρχ. για τη λιθοδομή του περιτειχίσματος του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για έξοδα συντήρησης του νοσηλευόμενου "λυσσόδηκτου" ψυχασθενούς Ιωάννη Πλατανιώτη.
Τόμος: 11, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλατανιώτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-214-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 23/3/1909
Πράξη: Αποδοχή αιτήματος των προσφύγων της Στενημάχου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αρχική αποδοχή του αιτήματος των προσφύγων από τη Στενήμαχο για παραχώρηση οικοπέδων από το Δήμο, με σκοπό την ανέγερση οικιών.
Τόμος: 11, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-215-1

Πράξη: Αναφορά στην κακή πλακόστρωση πεζοδρομίου.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Περιεχόμενα: Αναφορά στην κακή πλακόστρωση του πεζοδρομίου κοντά στους στρατώνες και υπόσχεση του Δημάρχου για μέριμνα επί του θέματος.
Τόμος: 11, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-215-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της ενοικίασης του φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-215-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 40 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, με σκοπό τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα της εκπόνησης του νέου σχεδίου του ναού από τον Μηχανικό Κ. Πρινόπουλο.
Τόμος: 11, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρινόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-215-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 41 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, με σκοπό τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.020 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του ψάλτη, του κηροποιού και του ιεροδιάκονου του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-215-2

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπ. αριθμ. 725 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, σχετικά με τον απολογισμό του Δήμου του έτους 1906.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Δωρεά υπέρ αποβιώσαντος δημοτικού εισπράκτορα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Δωρεά 2.229,82 δρχ. υπέρ του αποβιώσαντος δημοτικού εισπράκτορα Ζαφείρη Χατζηβασίλη ή των κληρονόμων του, από το έλλειμμα του απολογισμού του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Ζαφείριος, (18..-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200 δρχ. με σκοπό το μεγαλοπρεπή εορτασμό της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Ορισμός εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ορισμός του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων ως 4ου εκλογικού τμήματος του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Απόρριψη της παραιτήσεως Εκκλησιαστικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης παραιτήσεως του Γεωργίου Κουτσογιάννη, μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την αποπληρωμή ενοικίου δύο μηνών του διδακτηρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με αίτημα του επόπτη δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα του Δημητρίου Δούκα, πρώην επόπτη δημοτικών φόρων, για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του.
Τόμος: 11, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-216-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 20/4/1909
Πράξη: Έφεση κατά απόφασης της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης της Νομαρχίας επί του προϋπολογισμού του Δήμου, του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 217 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομάρχες και Νομαρχία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-217-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. με σκοπό τη μισθοδοσία του παιδονόμου Αθ. Βρεττού, για την επίβλεψη των μαθητών Γυμνασίου και των υπόλοιπων σχολείων.
Τόμος: 11, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-220-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 24/4/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για τα έξοδα της μετάβασης του γραμματέα του Δήμου στην Αθήνα, για την υπόθεση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 11, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 267 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 267 δρχ. για την αξία εξαρτημάτων των μηχανημάτων του καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 218 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 218 δρχ. για την επισκευή του υδραγωγείου των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για το ετήσιο ενοίκιο του φυλάκειου δημοτικού φόρου.
Τόμος: 11, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-221-1

Πράξη: Άρση των "κέντρων διαφθοράς" στα ξενοδοχεία ύπνου των αδελφών Ευσταθίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Προτροπή στην προϊστάμενη διοικητική αρχή και την Αστυνομία για άρση των "κέντρων διαφθοράς" στα ξενοδοχεία ύπνου των αδελφών Ευσταθίου.
Τόμος: 11, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ξενοδοχείον Αφών Ευσταθίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-221-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60 δρχ. για την κατασκευή δύο φυλακείων του δημοτικού φόρου με δημοπρασία.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 603 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 603 δρχ. για την απολύμανση των στρατώνων.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 42 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 300 δρχ. για δικηγορικά έξοδα στην υπόθεση του ναού κατά του εργολάβου Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την εισαγωγή στο φρενοκομείο του φρενοβλαβούς Λάζαρου Οδοντόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οδοντόπουλος, Λάζαρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Αποξήρανση ελών στα Παλαιά.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αποξήρανση των ελών στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σχετικά με τους οίκους ανοχής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τους οίκους ανοχής (χαμαιτυπεία), ύστερα από αίτηση των Μ. Ανετόπουλου και Απόστολου Παπαναστασόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασόπουλος, Απόστολος
Ανετόπουλος, Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Διορισμός μέλους σχολικής Εφορίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Τσοποτού, ως μέλους της Εφορίας του Γυμνασίου και των Ελληνικών Σχολείων, στη θέση του αποβιώσαντος Ιωάννη Αργύρη.
Τόμος: 11, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-1

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του προϋπάρχοντος από Τουρκοκρατίας καθεστώτος ως προς το πλάτος της οδού Κωλέττη και απόρριψη των αιτήσεων των Ιωάννη Μυλωνά και Ζαχαρία Μπουλασίκη.
Τόμος: 11, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Ιωάννης
Μπουλασίκης, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-222-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Νικολάου Κλακουμάνη, πρώην δημαρχιακού κλητήρα.
Τόμος: 11, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλακουμάνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-223-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 27/4/1909
Πράξη: Απόρριψη αιτήματος Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου σχετικά με την ελάττωση του μισθού του δεξιού ψάλτη.
Τόμος: 11, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-224-1

Πράξη: Απόρριψη παραιτήσεων Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Απόρριψη των παραιτήσεων των Εκκλησιαστικών Συμβούλων του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, εκτός αυτής του Νικολάου Στράκα, στη θέση του οποίου διορίζει τον Ζαφειρίο Νικούλη.
Τόμος: 11, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στράκας, Νικόλαος
Νικούλης, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-224-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση και φύλαξη του υδραγωγείου της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-224-1

Πράξη: Απόφαση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας σχετικά με την προμήθεια σκύρων (χαλικιών) και συνδετικής ύλης για τη διατήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-224-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την έκδοση καταλόγου των Θεσσαλικών Αρχαιοτήτων με τίτλο" Θεσσαλικά μνημεία".
Τόμος: 11, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-224-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων σχετικά με την αγορά, από τον Ιωάννη Ζίγρα, του οικοπέδου, το οποίο κληροδότησε ο αποβιώσας Σταύρος Γιαρέντης στο ναό.
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος) -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίγρας, Ιωάννης
Γιαρέντης, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 4 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 600 δρχ. για την πλακόστρωση του πεζοδρομίου έξω από το ναό και για έξοδα του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την εκτύπωση του συγγράματος του Νικολάου Γιαννόπουλου "Περί προελληνικής γραφής εν Θεσσαλία".
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννόπουλος, Νίκος Ι., (1884-1945)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους οίκους ανοχής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα των οίκων ανοχής (χαμαιτυπείων) μετά από την έκθεση της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύσταση νέας επιτροπής για την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1000 δρχ. για την επιχωμάτωση των παράλιων ελών στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για έξοδα αντλίας στον περίβολο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-225-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 18/5/1909
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 43 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1000 δρχ. για εκσκαφές και διατρήσεις του εδάφους για την ανέγερση του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-226-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 43 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 250 δρχ. για την αμοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως πληρεξούσιου του ναού στη υπόθεση κατά του εργολάβου Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-226-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190,55 δρχ.
Εισηγητής: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190,55 δρχ. για την αξία 10 αμνών, τα οποία προσέφερε ο Δήμος στους καθηγητές, δασκάλους και μαθητές του Σχολαρχείου Λάρισας κατά τη διάρκεια εκδρομής στα Λεχώνια.
Τόμος: 11, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Σχολαρχείο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-226-2

Πράξη: Απόρριψη συμπληρωματικής δαπάνης 83,60 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Απόρριψη συμπληρωματικής δαπάνης 83,60 δρχ. για τη δαπάνη επισκευής των Δημοτικών Φυλακείων.
Τόμος: 11, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-227-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή των Κ. Παπαγεωργίου, Αχ. Παπαγεωργίου και Αικ. Παπαγεωργίου, λόγω της κατάληψης των οικοπέδων τους από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-227-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επίλυση της διαφοράς ανάμεσα στο Δήμο και την οικογένεια Παπαγεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-227-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άρση ποσού κατάσχεσης, ύψους 85.000 δρχ., για εκπαιδευτικά έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-227-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Βασιλικής Γρηγοριάδου στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-227-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση του Δημητρίου Παπασταύρου.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταύρου, Δημήτριος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση ανάμεσα στη Λιμενική Επιτροπή και τον ιδιώτη Ν. Αναστασίου.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασίου, Ν.
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον ιδιώτη Κωνσταντίνο Τσιμπούκη.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην αποπεράτωση των σπουδών του Ιωάννη Πατσόπουλου, τελειόφοιτου Νομικής.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατσόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Συζήτηση για τον απολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον απολογισμό του Δήμου του έτους 1908 και σύσταση επιτροπής για τον προέλεγχο.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 167 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 167 δρχ. με σκοπό την αποπληρωμή της δαπάνης για την πλύση των υπονόμων.
Τόμος: 11, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. για την προμήθεια 15 μαρμάρινων επιστομίων των υπονόμων.
Τόμος: 11, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-229-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 22/5/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2000 δρχ. με σκοπό τη διακόσμηση της πόλης για την υποδοχή της Α.Β.Υ. του Διαδόχου, κατά την άφιξη του για τα εγκαίνια του Αθανασάκειου Μουσείου.
Τόμος: 11, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-230-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 2/7/1909
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Μουσούρη.
Τόμος: 11, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-231-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για κατάθεση στεφάνου στον αποβιώσαντα Σπυρίδωνα Μουσούρη.
Τόμος: 11, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-231-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου Σπυρίδωνα Μουσούρη.
Τόμος: 11, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-231-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 10/7/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των σεισμοπαθών της Ηλείας.
Τόμος: 11, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ηλεία -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-232-1

Πράξη: Ανέγερση διδακτηρίου από ιδιώτη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Κωνσταντίνου Γιαρέντη σχετικά με την ανέγερση, από τον ίδιο, διδακτηρίου για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-232-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 742,45 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 742,45 δρχ. για καθυστερούμενους τόκους στον Δημήτριο Κοσμαδόπουλο, ιδιοκτήτη του οικοπέδου, στο οποίο ανεγέρθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-232-1

Πράξη: Ενοικίαση χώρου από το Δήμο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Αποδοχή αιτήσεως του Σπυρίδωνα Σπυρίδη, ως πληρεξούσιου της Μαρίας Σκενδεράνη, για την ενοικίαση του μεσαίου πατώματος της οικίας της στην οδό Δημητριάδος, με σκοπό τη στέγαση του Δημαρχείου από 1/11/1909 και για πέντε χρόνια.
Τόμος: 11, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιανόπουλος, Νικόλαος ( -1910)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-232-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Γεωργίου Φιλάρετου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της αναίρεσης του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά, στον Άρειο Πάγο.
Τόμος: 11, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
Φιλάρετος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-233-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση δύο δημοτικών φυλακείων. Μειοδότης ο Ευστάθιος Τσαπραζόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-233-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας με σκοπό την προμήθεια σκυροδέματος για τη συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Ζήσης Φλαμπούρης.
Τόμος: 11, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-233-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 45 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης για τα δικηγορικά έξοδα του Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη στην υπόθεση του ναού με τον Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-233-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για εξόφληση εκκρεμούς λογαριασμού του Δήμου στον ξυλέμπορο Δημήτριο Παπασταύρο.
Τόμος: 11, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταύρου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-233-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Παναγιώτη Γεροντόπουλου και Ιωάννη Παρθένη ως πληρεξούσιων του Δήμου, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του σε υποθέσεις καταλήψεων δημοτικών γηπέδων.
Τόμος: 11, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Παρθένης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-234-1

Πράξη: Εξέταση αιτήματος της Τράπεζας Αθηνών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εξέταση του αιτήματος της Τράπεζας Αθηνών για αποζημίωση των ενοικίων του κτήριου, το οποίο ο Δήμος χρησιμοποιεί ως Αστυνομικό κατάστημα.
Τόμος: 11, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Αστυνομία
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-234-1

Πράξη: εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ. αριθμ. 1788 διακήρυξης του Δημάρχου για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-234-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 7 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση πτέρυγας για τους ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες.
Τόμος: 11, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-234-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 16 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου, με ημερομίσθια των εργατών και όχι με δημοπρασία.
Τόμος: 11, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-234-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της δασκάλας Ελένης Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-235-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την κατασκευή μιας κρήνης στη μεσαία οδό του Φρουρίου.
Τόμος: 11, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-235-1

Πράξη: Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως μέλους της Επιτροπής του Παρθεναγωγείου, στη θέση του αποβιώσαντος Σπύρου Μουσούρη.
Τόμος: 11, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Μουσούρης, Σπυρίδων, (18..-1909)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-235-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτης πίστωσης 16548.75 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης πίστωσης 16548.75 δρχ. ως αποζημίωση στους αδελφούς Παπαγεωργίου για την κατάληψη από το Δήμο οικοπέδου ιδιοκτησίας τους.
Τόμος: 11, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-235-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 20/7/1909
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 11, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-236-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος δασκάλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του δασκάλου Θεόδωρου Ζηργάνου, καθώς και άλλων δύο δασκάλων, για τη μετάθεσή τους.
Τόμος: 11, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζηργάνος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-237-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 24/9/1909
Πράξη: Κοινοποίηση ευχαριστηρίου εγγράφου του Αρχιεπισκόπου των Λατίνων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση του ευχαριστηρίου εγγράφου του Αρχιεπισκόπου των Λατίνων για την οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.000 δρχ., στην νεοανεγειρόμενη εκκλησία των "Δυτικών", σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Δον Δαλέζιο.
Τόμος: 11, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαλέζιος, Ιωάννης, (1856-1898)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-238-1

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων τακτικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων τακτικών πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και μεταφορά αυτών στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 11, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-238-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.328,65 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.328,65 δρχ. για την εξόφληση καθυστερούμενων εξόδων δημοτικής εκπαίδευσης του έτους 1908, τα οποία κατεβλήθησαν από το Επαρχιακό Ταμείο Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Επαρχιακό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-238-2

Πράξη: Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.750 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.750 δρχ. για την εξόφληση των μισθών του λογιστή του Δήμου και των βοηθών του από τη Νομαρχία Μαγνησίας.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος οπωροπωλών της πλατείας Παλαιών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος οπωροπωλών της πλατείας Παλαιών για την κατασκευή μόνιμων παραπηγμάτων.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Κοινοποίηση αιτήματος του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση αιτήματος του Κυνηγετικού Συλλόγου για χορηγία πίστωσης με σκοπό την ανέγερση Σκοπευτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 720,50 δρχ. για τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης στο νέο Δημαρχείο.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση λόγω φθορών, στον ιδιοκτήτη της οικίας που χρησιμοποιούνταν ως διδακτήριο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος επιστροφής χρημάτων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος επιστροφής χρημάτων στους ενοικιαστές των παραπηγμάτων στις εμποροπανηγύρεις.
Τόμος: 11, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-239-2

Πράξη: Υποτροφίες υπέρ μαθητριών του Αρσακείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των Περικλή Ριχάρδου και Παύλου Γεωργούδη, για πληρωμή από το δημοτικό ταμείο των καθυστερούμενων επιδομάτων, στις υποτρόφους του Αρσακείου κόρες τους.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ριχάρδος, Περικλής
Γεωργούδης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82,30 δρχ. για την εξόφληση της μισθοδοσίας της Κυριακής Ρούση, δασκάλας του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρούση, Κυριακή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας για χορηγία πίστωσης με σκοπό την πληρωμή του διδασκάλου της. Υπεύθυνο για την πληρωμή κρίνεται το Δημόσιο.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με αίτημα ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με το αίτημα του Κωνσταντίνου Τσιμπούκη περί συμβιβαστικής λύσης στη διαφορά του με το Δήμο σχετικά με την κατάληψη οικοπέδου, στο οποίο ανεγέρθηκε το Φυλάκειο δημοτικού φόρου.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Διορισμός αντιπροσώπου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Διορισμός του Κωνσταντίνου Κανταρτζή ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, κατά τη συνέλευση των αντιπροσώπων των Ναυτικών Δήμων του Κράτους.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Κωνσταντίνος Α.
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 451 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 451 δρχ. για αποπληρωμή του Σταύρου Παρθένη για την κατασκευή υδαταποθήκης του καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή σιφονοειδών δοχείων στους υπονόμους. Μειδότης ο Μιχαήλ Καζάζης.
Τόμος: 11, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζάζης, Μιχάλης, (1850-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-240-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αριστοτέλη Ιατρού ως πληρεξούσιου του Δήμου στο Εφετείο Λάρισας, στην υπόθεση με τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη.
Τόμος: 11, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εφετείο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστοτέλης
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-241-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του επόπτη δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης χορηγίας πίστωσης του Γεωργίου Οικονομάκη, για το μισθό του ως επόπτη του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 11, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Γεώργιος ( -1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την επισκευή των δημοτικών μαγαζιών (χαλκουργείων) στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για το κατάβρεγμα των δρόμων στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-241-1

Πράξη: Έκφραση ευχών προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχών προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή, ώστε να παραμείνει ο Βόλος κέντρο διοίκησης και κυρίως οι Διοικητικές Υπηρεσίες και το Πρωτοδικείο.
Τόμος: 11, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρωτοδικεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-241-2

Πράξη: Υποτροφίες μαθητριών του Αρσακείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησεων των Ιωάννη Δημητρίου, Ελισάβετ Δημητρίου, Στυλιανού Λειβαδά, Παρίσση Μέμου και Ανδρέα Βλασσόπουλου για χορηγία πιστώσεων για τις υποτροφίες του Αρσάκειου.
Τόμος: 11, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Ιωάννης
Δημητρίου, Ελισάβετ
Λειβαδάς, Στυλιανός
Μέμος, Παρίσσης
Βλασσόπουλος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-242-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 19/10/1909
Πράξη: Απόφαση ασφαλτόστρωσης της οδού Αιόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Απόφαση ασφαλτόστρωσης της οδού Αιόλου.
Τόμος: 11, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-243-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για χορηγία πίστωσης.
Εισηγητής: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία πίστωσης υπέρ του ενοικίου της Πολυκλινικής.
Τόμος: 11, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-243-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού ως πληρεξούσιου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Δημητρίου Σχοινά ως πληρεξούσιου του Δήμου για την εκτίμηση της οικίας της Αγλαΐας Ι. Γαλανούδη.
Τόμος: 11, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Δημήτριος
Γαλανούδη, Αγλαΐα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-243-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού ως πληρεξούσιου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Δημητρίου Σχοινά ως πληρεξούσιου του Δήμου για την εκτίμηση της οικίας των αδελφών Κ. και Α. Ξαϊδάρα.
Τόμος: 11, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Δημήτριος
Ξαϊδάρας, Απόστολος
Ξαϊδάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-243-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την ενίσχυση του θιάσου "Νέα Σκηνή".
Τόμος: 11, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Θίασος "Νέα Σκηνή"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-243-2

Πράξη: Δωρεά σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Δωρεά 1303,89 δρχ. από τους τόκους των δόσεων υπέρ του Επαμεινώντα Πάντου, ενοικιαστή του φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του 1908.
Τόμος: 11, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τη συμπλήρωση της πληρωμής των ενοικίων του δημαρχιακού καταστήματος.
Τόμος: 11, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά θερμάστρας για το γραφείο του Δημάρχου.
Τόμος: 11, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 43 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 43 δρχ. για έξοδα κατεδάφισης της ετοιμόρροπης οικίας του Ιζέτ Εφένδη Ιμραήμ Αγά, στα Παλαιά.
Τόμος: 11, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-1

Πράξη: Αναβολή χορηγίας έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή χορηγίας έκτακτης πίστωσης με σκοπό την επίπλωση του δημαρχείου.
Τόμος: 11, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 13 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδου στον Γυμναστικό Σύλλογο με σκοπό την ίδρυση σχολικού σκοπευτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-244-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 13 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. για την πληρωμή ιατρικών επισκέψεων του Κωνσταντίνου Κασσιόπουλου στον αποβιώσαντα Ζωσιμά Εσφιγμενίτη.
Τόμος: 11, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
Κασσιόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-245-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού της δασκάλας Μαρίας Πάνου στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 11, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάνου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-245-1

Πράξη: Διάλυση της μίσθωσης του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση διάλυσης της μίσθωσης του Δημοτικού Καφενείου, λόγω ασθένειας του ενοικιαστή του κ. Μπουκουβάλα και απόφαση για εξεύρεση νέου ενοικιαστή.
Τόμος: 11, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουκουβάλας, Κωνσταντίνος
URL:

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη νομιμότητα της ρυμοτομίας της πόλης, προκειμένου να αποφευχθούν αποζημιώσεις.
Τόμος: 11, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-245-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 5 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την κατασκευή έργων στο ναό.
Τόμος: 11, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-245-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-245-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. με σκοπό την επισκευή του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο.
Τόμος: 11, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-246-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Επιτροπής απολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Ζαρλή ως μέλους της Επιτροπής του απολογισμού του 1908, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Σαράτση.
Τόμος: 11, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-246-1

Πράξη: Έγκριση έφεσης απόφασης του Πρωτοδικείου
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση έφεσης της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, σχετικά με την υπόθεση του Κωνσταντίνου Τσιμπούκη κατά του Δήμου Παγασών και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη με σκοπό τη σύνταξη της έφεσης.
Τόμος: 11, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-246-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. με σκοπό την επισκευή των στρατώνων του Πεζικού.
Τόμος: 11, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-246-1

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού και απόφαση μεταφοράς τους στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 11, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-246-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την επιστροφή χρημάτων σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την επιστροφή χρημάτων στον ενοικιαστή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης, Δημήτριο Τσέγκο.
Τόμος: 11, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσέγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-247-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 20/10/1909
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1910. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Φόροι άμεσοι, 2) Φόροι έμμεσοι, 3) Έξοδα δημοτικής εκπαίδευσης, 4) Προσωπικό διοίκησης, 5) Πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας.
Τόμος: 11, σελ. 248 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-248-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 21/10/1909
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του έτους 1910. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Υγεία, 2) Καθαριότητα και κατάβρεγμα, 3) Νόμιμες υποχρεώσεις, 4) Δαπάνη φωτισμού, 5) Συντηρήσεις και επισκευές, 6) Τεχνικά έργα, 7) Έξοδα Πυροσβεστείου, 8) Δενδροφυτεύσεις, 9) Αγαθοεργίες και συνδρομές. 'Εγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 253 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-253-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. με σκοπό την κατασκευή πινακίδων.
Τόμος: 11, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-255-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 22/10/1909
Πράξη: Απόρριψη χορηγίας πίστωσης 575 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη χορηγίας πίστωσης 575 δρχ. στον πρώην επόπτη του δημοτικού φόρου του 1908, Φίλιππο Δούκα, για τη μισθοδοσία του. Υπόχρεος της πληρωμής ορίζεται ο ενοικιαστής του φόρου Επαμεινώντας Πάντος.
Τόμος: 11, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-256-1

Πράξη: Απόφαση επιστροφής 116 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Απόφαση επιστροφής 116 δρχ. στον Δημήτριο Τσέγκο, ενοικιαστή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 11, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσέγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-256-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με την Αικατερίνη Παπαγεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-256-1

Πράξη: Απόφαση σύνταξης φορολογικού πίνακα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόφαση σύνταξης πίνακα με τα είδη που φορολογούνται με 3% ή και λιγότερο, ώστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να τον μελετήσουν και να αποφασίσουν επί του ζητήματος.
Τόμος: 11, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κουκιάδης, Δημήτριος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-256-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 27/10/1909
Πράξη: Αναβολή απόφασης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μαγαζιώτου προκειμένου να εισαχθεί στο Φρενοκομείο.
Τόμος: 11, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μέγαρης, Ιωάννης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-258-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου, με σκοπό την ελάττωση του φόρου της δεκάτης στην ελαιοπαραγωγή (ελαιοδεκάτη).
Τόμος: 11, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-258-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη φορολόγηση ειδών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη φορολόγηση ειδών πολυτελείας, αντιγνωμίες για τη φορολόγηση με 2% ή 3% και αναβολή της απόφασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 11, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-258-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 29/10/1909
Πράξη: Έκφραση ευχών προς το Υπουργείο Εκλησιαστικών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχών προς το Υπουργείο Εκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, ώστε η απαλλοτρίωση οικοπέδων κοντά στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο να γίνει με δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρείας και όχι του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-260-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων στα Δημοτικά Σχολεία Αρρένων και Θηλέων και στην Ισραηλιτική Σχολή για το σχολικό έτος 1909-1910. Μειδότης ο Νικόλαος Τσινίκας.
Τόμος: 11, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσινίκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-260-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το κατάβρεγμα και την καθαριότητα με εργολαβία.
Τόμος: 11, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-260-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή για την επισκευή της παραλιακής οδού.
Τόμος: 11, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-260-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Αποδοχή της επιβολής του 3% στη φορολόγηση των ειδών πολυτελείας, που ορίζονται από τη σχετική διακήρυξη.
Τόμος: 11, σελ. 260 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-260-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 17/11/1909
Πράξη: Αποδοχή απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να αποδεχτεί την απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου και να αποδώσει τον επιβληθέντα στον Δήμο όρκο στην υπόθεση μεταξύ αυτού και του Γεωργίου Οικονομάκη.
Τόμος: 11, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Γεώργιος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-263-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τη νοσηλεία του φρενοβλαβούς Κωνσταντίνου Μαγαζιώτου στο Φρενοκομείο.
Τόμος: 11, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-263-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 29/10/1909
Πράξη: Διορισμός αρχιτέκτονα ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Διορισμός του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Αργύρη ως πραγματογνώμονα εκ μέρους του Δήμου, στην υπόθεση του οικοπέδου του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά στα Παλαιά.
Τόμος: 11, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-263-1

Πράξη: Άρση παραπηγμάτων λαχαναγοράς.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να μεριμνήσει για την άρση των ξύλινων παραπηγμάτων στη λαχαναγορά των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-263-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.784 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.784 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου Ιωάννη Κωστή, με σκοπό την ανέγερση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-263-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 17/11/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για κατασκευή κουρτινών του Δημαρχείου.
Τόμος: 11, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-264-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ. αριθμ. 135 πράξης σχετικά με τη φορολόγηση των ειδών πολυτελείας με 3% και επαναφορά του 2%.
Τόμος: 11, σελ. 264 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-264-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 18/11/1909
Πράξη: Νόμος περί εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση εφαρμογής του νόμου περί εκλογικών βιβλιαρίων.
Τόμος: 11, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-266-1

Πράξη: Νόμος περί συγχώνευσης αστικών Δήμων με αγροτικούς.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Σύσταση προς τους Βουλευτές της Επαρχίας Βόλου να καταψηφίσουν το νόμο περί συγχώνευσης αστικών Δήμων με αγροτικούς.
Τόμος: 11, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενοποίηση και συγχώνευση
Επικεφαλίδα Θέματος ως Θέμα: Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ενοποίηση και συγχώνευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-266-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού δασμού 2% "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", 1% σε λάδι, δέρμα και καπνό και απαλλαγή δασμού στις πρώτες ύλες των εργοστασίων του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-267-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαθανασίου, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού δασμού 2% "επί του εισαγόμενου χλωρού τυριού".
Τόμος: 11, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-267-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για μονοετή ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-268-1

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση των υπ. αριθμ. 17 και 20 ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.605,28 δρχ. για διάφορες δαπάνες του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-268-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 23/11/1909
Πράξη: Κοινωνική πρόνοια.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για μεταφορά του φρενοβλαβούς Κωνσταντίνου Μαγαζιώτου στην κλινική του Κωνσταντίνου Τσιμινάκη.
Τόμος: 11, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγαζιώτης, Κωνσταντίνος
Τσιμινάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή σχετικά με το μονοπώλιο της ζάχαρης και την αναγραφή διάταξης, ώστε να επιτραπεί η επιβολή φόρου κατανάλωσης.
Τόμος: 11, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-1

Πράξη: Κατασκευή οδού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή έγκρισης δημοπρασίας για το έργο της κατασκευής της οδού Αιόλου, μετά από αίτηση του εργολάβου Αγγ. Παπαγιάννη, λόγω ακαταλληλότητας του μειοδότη εργολάβου Ευστ. Τσαπραζόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιάννης, Άγγελος
Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-1

Πράξη: Αποξήρανση ελών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Προτροπή προς τη Λιμενική Επιτροπή, ώστε τα χώματα του Κραυσίνδωνα να χρησιμοποιούνται για αποξήρανση ελών και ενίσχυση της όχθης του χειμάρρου.
Τόμος: 11, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Παράκληση του Ιωάννη Μέγαρη, για υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δημάρχου στη Λιμενική Επιτροπή για την επισκευή της οδού Αργοναυτών.
Τόμος: 11, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-1

Πράξη: Φορολογία εισαγόμενου σίτου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή, ώστε να απαλλαγεί το εισαγόμενο από το εξωτερικό σιτάρι από οποιονδήποτε δημοτικό ή άλλο φόρο.
Τόμος: 11, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-269-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 3/12/1909
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων καθαριότητας του Δήμου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1909.
Τόμος: 11, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-271-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Αιόλου. Μειδότης ο Ευστάθιος Τσαπραζόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-271-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια πυροσβεστικών εργαλείων και την επισκευή των υπαρχόντων. Μειοδότης ο Μιχαήλ Καζάζης.
Τόμος: 11, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζάζης, Μιχάλης, (1850-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-271-1

Πράξη: Απόρριψη ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του υπ. αριθμ. 32 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 600 δρχ. για την επικείμενη γιορτή του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-271-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα των υποδηματοποιών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των υποδηματοποιών - σανδαλοποιών για κατάργηση της εμποροπανήγυρης και παραπομπή τους στο Σωματείο για εξεύρεση λύσης.
Τόμος: 11, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-271-2

Πράξη: Εκτύπωση εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Ανάληψη της δαπάνης από τον Δήμο των εξόδων της εκτύπωσης εκλογικών βιβλιαρίων.
Τόμος: 11, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-272-1

Πράξη: Έλεγχος στο εργοστάσιο φωταερίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για έκτακτο έλεγχο στο εργοστάσιο του φωταερίου λόγω καταγγελίας για κακή λειτουργία.
Τόμος: 11, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-272-1

Πράξη: Διορισμός νέων μελών σε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Διορισμός νέων μελών στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού Μεταμορφώσεως, σε αντικατάσταση των αποχωρούντων.
Τόμος: 11, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-272-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 22/12/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. στους απόρους της πόλης για τα Χριστούγεννα και σύσταση επιτροπής για το λόγο αυτό.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-273-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την έρευνα των παραπόνων των παραγγελιοδόχων για τους Θεσσαλικούς Σιδηροδρόμους.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-273-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση και διαφύλαξη του υδραγωγείου Παλαιών για το έτος 1910. Μειοδότης ο Χρήστος Λεκάτης.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεκάτης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-273-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση για το 1910 του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων". Μειοδότης ο Νικόλαος Καραγεώργος
Τόμος: 11, σελ. 273-274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-273-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση για το 1910 του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων". Μειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-274-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση για το 1910 του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή των εσφαγμένων ζώων". Μειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-274-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη μελέτη των έργων στην κεντρική οδό του Φρουρίου.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-274-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του οικοπέδου που χρησίμευε ως γυμναστήριο του Α΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-274-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του δασκάλου της Ισραηλιτικής Σχολής.
Τόμος: 11, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-275-1

Πράξη: Τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόφαση της Νομαρχίας περί τροπολογιών στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-275-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. στον ενοικιαστή παραπηγμάτων Σταύρο Ανετόπουλο, μετά από αίτησή του.
Τόμος: 11, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανετόπουλος, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-275-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. με σκοπό την αγορά θερμάστρας για το γραφείο του δημοτικού εισπράκτορα.
Τόμος: 11, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-275-1

Πράξη: Άρση υποθήκης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να άρει την υποθήκη της οικίας του Ζήση Κοντόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων," μετά την εξόφληση του μισθώματος του φόρου.
Τόμος: 11, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντόπουλος, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-275-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 29/12/1909
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την πρόταση του Νικολάου Καραγεώργου, πλειοδότη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του φόρου "περί ωνίων και εμπορευμάτων", να δημοσιευτεί η έγκριση της δημοπρασίας.
Τόμος: 11, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-276-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση για τραπεζικές συνδιαλλαγές.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψης των κατατεθειμένων τόκων στην Τράπεζα Αθηνών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου και του δημοτικού εισπράκτορα.
Τόμος: 11, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-276-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 105,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 105,30 δρχ. για την πληρωμή προσαυξήσεων των δασκάλων Σοφίας Θεοφιλοπούλου, Σωτηρίου Δαγκλή και Λεωνίδα Παπαμήτρου.
Τόμος: 11, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοφιλοπούλου, Σοφία
Δαγκλής, Σωτήριος
Παπαμήτρου, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-276-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 371 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 371 δρχ. για την επισκευή των απλών και περιστροφικών καταβρεκτηρίων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-277-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. για την εξόφληση της τελευταίας δόσης στον προμηθευτή των μηχανημάτων του καταβρεκτηρίου, Λεωνίδα Σταματόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-277-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 30/12/1909
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. στην Ιατρική Εταιρεία, μετά από αίτησή της.
Τόμος: 11, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιατρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-278-2

Πράξη: Αναγγελία του νόμου περί του μονοπωλίου της ζάχαρης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναγγελία του νόμου περί του μονοπωλίου της ζάχαρης. Απόφαση μεταρρύθμισης της διακήρυξης του δημοτικού δασμού "περί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-279-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων