Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1910Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1910
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1910
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 13/1/1910
Πράξη: Επιχωμάτωση κοίτης Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Έκκληση προς τη Λιμενική Επιτροπή για επιχωμάτωση της κοίτης του Κραυσίνδωνα.
Τόμος: 11, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-280-1

Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίου στο λιμάνι.
Εισηγητής: Παπαθανασίου, Στέφανος
Περιεχόμενα: Έκκληση προς τη Λιμενική Επιτροπή για κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος του λιμανιού.
Τόμος: 11, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-280-1

Πράξη: Προμήθεια στομίων υπονόμων.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Έκφραση παραπόνων από τον κ. Σταματόπουλο, για τους σκληρούς όρους της διακήρυξης της προμήθειας των στομίων των υπονόμων.
Τόμος: 11, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-280-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.718,20 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.718,20 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου των αποχωρητηρίων και περιτειχισμάτων των σχολείων Χρ. Παπαγεωργίου, 1.288,20 δρχ. για τον εργολάβο του κτηρίου του νέου καταβρεκτηρίου Ζ. Φλαμπούρη και 430 δρχ. για την αποπληρωμή του.
Τόμος: 11, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-280-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστών δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των ενοικιαστών του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" Δ. Μοσκόβου και Γ. Αλεξανδρίδη, για δωρεά του χρέους τους, ύψους 34.000 δρχ.
Τόμος: 11, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαθανασίου, Στέφανος
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-281-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", για το έτος 1910. Πλειοδότης ο Ν. Καραγεώργος.
Τόμος: 11, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-281-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου, Απ. Περπινιάνη, ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση καταληφθέντος δημοτικού οικοπέδου στην οδό Ιωλκού από τους Α. Ακριβό και Κ. Μαλλικόπουλο.
Τόμος: 11, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Μαλλικόπουλος, Κωνσταντίνος
Ακρίβος, Ακριβός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-281-2

Πράξη: Απόρριψη αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δ. Πούλιου για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης.
Τόμος: 11, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πούλιος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-282-1

Πράξη: Αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα του Β. Τσιλιβίδη, για αντικατάσταση του πραγματογνώμονα του Δήμου Α. Καραμπέτσου στην εκτίμηση δημοτικών εκτάσεων.
Τόμος: 11, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Βασίλειος
Καραμπέτσος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για έξοδα κατεδαφίσεως ετοιμόρροπων τοίχων στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 11, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 280 δρχ. για τα έξοδα έκθετου βρέφους και της τροφού του Ε. Δαμασιώτη.
Τόμος: 11, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαμασιώτη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-282-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής, με σκοπό τη μελέτη του θέματος της παραχώρησης του Δημοτικού θεάτρου στο θεατρώνη Γ. Καμπούρογλου.
Τόμος: 11, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρογλου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-282-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 21/1/1910
Πράξη: Ανακοίνωση πρόσκλησης του Σωματείου Ξενοδόχων- Κρεοπωλών Βόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της πρόσκλησης του Σωματείου Ξενοδόχων - Κρεοπωλών Βόλου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με την ελάττωση της τιμής του φωταερίου.
Τόμος: 11, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Σωματείο Ξενοδόχων - Κρεοπωλών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-283-1

Πράξη: Έκφραση παραπόνων των κατοίκων της συνοικίας Παλαιών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έκφραση παραπόνων των κατοίκων της συνοικίας των Παλαιών για έλλειψη πόσιμου νερού, λόγω αμέλειας του υδροφύλακα Χρ. Λεκάτη.
Τόμος: 11, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεκάτης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-283-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την υπόθεση κατάληψης δημοτικής έκτασης και ανέγερσης καταστήματος από τον Α. Κατσίμπρα, μετά από αίτηση του Ι. Μυλωνά περί υπέρβασης της οικοδομικής γραμμής και πρόταση να δικαστεί η υπόθεση σε τακτικό δικαστήριο προς εξεύρεση λύσης.
Τόμος: 11, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
Μυλωνάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-283-1

Πράξη: Ανέγερση περιπτέρου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης σχετικά με την ανέγερση περιπτέρου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, μετά από αίτηση του καπνοπώλη Μαργ. Πατσιαντά.
Τόμος: 11, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατσιαντάς, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-283-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου στον Θεατρώνη Γ. Καμπούρογλου προς εκμετάλλευση και διορισμός Επιτροπής επί του Θεάτρου.
Τόμος: 11, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Μέγαρης, Ιωάννης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρογλου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-284-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 25/1/1910
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη φωτισμού της παραλίας.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη φωτισμού της παραλίας. Διαφωνίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Λιμενικής Επιτροπής και την κατασκευή του νέου κυματοθραύστη και της αποβάθρας των σιδηροδρόμων.
Τόμος: 11, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-285-2

Πράξη: Αναθεμελίωση του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις επιστολές του μηχανικού Νικ. Σχοινά και Αριστ. Ζάχου για την αναθεμελίωση του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 11, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Νικόλαος
Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Χρ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 22 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για απρόοπτα έξοδα του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 22 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 130 δρχ. για έξοδα κηδειών.
Τόμος: 11, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού της Μεταμορφώσεως Ι. Ζάχου και διορισμός του Αλ. Σαμαρά.
Τόμος: 11, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
Σαμαράς, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Αρχαιολογικής Εταιρείας, η οποία, μέσω του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, παρακαλεί το Δήμο να προβεί στην απαλλοτρίωση της έκτασης γύρω από το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Ανάθεση του ζητήματος στο μηχανικό του Δήμου για περαιτέρω έρευνα.
Τόμος: 11, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-286-2

Πράξη: Αναβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αποζημίωση του Ιωάννη Κατσόμαλλου, ιδιοκτήτη του καταληφθέντος από το Δήμο οικοπέδου, στην πλατεία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-287-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 28/1/1910
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.390,22 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.390,22 δρχ. για την πληρωμή καθυστερούμενων τόκων του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας, για τα έτη 1906 και 1907.
Τόμος: 11, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-288-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 245,01 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 245,01 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του έτους 1909, για την πληρωμή και νομιμοποίηση χρηματικών ενταλμάτων του 1909.
Τόμος: 11, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-288-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του έτους 1910, καθώς και του υπ. αριθμ. 22 ψηφίσματος του Αδελφάτου.
Τόμος: 11, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-288-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του έτους 1908.
Τόμος: 11, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-289-1

Πράξη: Κατασκευή οδού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση του Δημάρχου στη Λιμενική Επιτροπή για επίσπευση της κατασκευής της οδού Αγχιάλου - Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-289-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την έκθεση του ταξινόμου της βιβλιοθήκης του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την έκθεση του ταξινόμου Γ. Σακελλαρόπουλου για τη βιβλιοθήκη του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη. Ανάθεση στο Δήμαρχο της έρευνας για τη δωρεά στη βιβλιοθήκη Ζωσιμά της βιβλιοθήκης του επισκόπου Φωκίδας Δαυίδ Μολοχάδη και του διδασκάλου Αν. Κωστόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
Δαυίδ Μολοχάδης, Επίσκοπος Φωκίδος, (1805-1887)
Κωστόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-289-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 3/2/1910
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 55 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης σχεδίου στον αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχο.
Τόμος: 11, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-290-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 980 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 980 δρχ. για την επισκευή των στρατώνων του Πεζικού.
Τόμος: 11, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-290-1

Πράξη: Επιφύλαξη του Δημοτικού Συμβουλίου για ικανοποίηση αιτημάτων ενοικιαστών δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη του Δημοτικού Συμβουλίου για ικανοποίηση του αιτήματος των "πολιτοκρατουμένων" ενοικιαστών του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", Δ. Μοσκόβου και Γ. Αλεξανδρίδη, για αποφυλάκισή τους και πενταετή προθεσμία καταβολής των χρεών τους.
Τόμος: 11, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-290-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ. για την αμοιβή του παιδονόμου Αθ. Βρεττού.
Τόμος: 11, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-290-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 8/2/1910
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση χώρου για την απόρριψη των σκουπιδιών.
Τόμος: 11, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Μέγαρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-291-1

Πράξη: Διορισμός μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Τόμος: 11, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Αλμπανόπουλος, Αναστάσιος
Χρήστου, Γεώργιος
Τσοποτός, Δημήτριος Κ., (1860-1939)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-291-1

Πράξη: Ανασύνταξη του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανασύνταξη του προϋπολογισμού του ναού της Μεταμορφώσεως του έτους 1910, στον οποίο θα αναγράφεται η πίστωση 1.500 δρχ. για εισφορά του ναού υπέρ του νεκροταφείου και υποβολή του απολογισμού του 1909.
Τόμος: 11, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-291-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Ταξιαρχών στο νεκροταφείο για το έτος 1910.
Τόμος: 11, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-291-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Νικολάου του έτους 1910, καθώς και του υπ. αριθμ. 47 ψηφίσματος του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-292-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 22/2/1910
Πράξη: Διορισμός μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δ. Χατζηκώστα ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Π. Πετράτου.
Τόμος: 11, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκώστας, Δημήτριος
Πετράτος, Πυθαγόρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-293-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. με σκοπό την αμοιβή του δικηγόρου Αρ. Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον Γ. Οικονομίδη.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστοτέλης
Οικονομίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της αγωγής του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ι. Καμπούρη, κατά του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της αγωγής της Τράπεζας Αθηνών, σχετικά με το ενοίκιο του αστυνομικού καταστήματος.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Τράπεζα Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Εφόρου Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Εφόρου Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Α. Αρβανιτόπουλου, για χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. με σκοπό την εκτύπωση ζωγραφικών εικόνων των Παγασών.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Ακύρωση απόφασης για χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ακύρωση της απόφασης για χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ. για την αμοιβή του παιδονόμου Αθ. Βρεττού, μετά από διάταγμα του Νομάρχη Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Εντολή επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εντολή επανάληψης της δημοπρασίας για την κατασκευή της παράλληλης με το Σιδηροδρομικό Σταθμό οδού, με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 11, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. με σκοπό την αποζημίωση της Αγλαΐας Γαλανούδη για το ρυμοτομούμενο κατάστημά της στην οδό Δημητριάδος - Πηλέως.
Τόμος: 11, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαλανούδη, ΑγλαΪα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-294-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού για έργα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού, που συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου για την κατασκευή, μέσω δημοπρασίας, πεζοδρομίου και διαζώματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 890 δρχ. για την εκτέλεση του έργου.
Τόμος: 11, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-295-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ. για την κατασκευή διαζωμάτων σε οδούς της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-295-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με κληροδοτήματα υπέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα κληροδοτήματα των Επ. Κυριαζή και Ι. Καρτάλη και ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την κατάθεση των χρημάτων στις οριζόμενες τράπεζες.
Τόμος: 11, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Επαμεινώντας
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-295-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Απ. Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οδού Ορφέως.
Τόμος: 11, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Αριδοπούλου, Ευφροσύνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-295-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Απ. Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας των Ελ. και Ελευθ. Δόμβρου στην οδό Κενταύρων και απόφαση να ρυμοτομηθούν όλες οι οικίες της οδού αυτής.
Τόμος: 11, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Δόμβρου, Ελένη
Δόμβρου, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-295-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος του φύλακα του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του φύλακα του Δημοτικού θεάτρου Α. Ανδρέου, να συνεχίσει να εργάζεται αμισθί και μετά τη νέα εκμίσθωση του θεάτρου από τον Γ. Καμπούρογλου.
Τόμος: 11, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρογλου, Γεώργιος
Ανδρέου, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-296-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 15/3/1910
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για έξοδα νοσηλείας του φρενοβλαβούς Κ. Παντελή.
Τόμος: 11, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχετικά με την κατασκευή της παράλληλης με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό δημοτικής οδού. Μειοδότης ο Ν. Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης μηχανικού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του μηχανικού Γ. Ζουλιέν, σύσταση επιτροπής για εξέταση του δικτύου σωλήνων του καταβρεκτηρίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για τα έξοδα της εξέτασης.
Τόμος: 11, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουλιέν, Γαβριήλ
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-1

Πράξη: Διορισμός νέου μέλους Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Διορισμός του νέου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως Ν. Παπαδημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 11, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-1

Πράξη: Απόρριψη πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της υπ. αριθμ. 6 πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με την ενοικίαση του περιβόλου του ναού από τους γείτονες παντοπώλες.
Τόμος: 11, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-1

Πράξη: Διορισμός μηχανικού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Χρ. Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Θ. Ζήση στην οδό Αλκιβιάδου.
Τόμος: 11, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Χρήστος
Ζήσης, Θεμιστοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-297-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης για έργα οδοποιίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για κατάργηση ή διάνοιξη των οδών Ορφέως και Παρθεναγωγείου και σύσταση επιτροπής για περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 11, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ., με σκοπό την αποζημίωση των αδελφών Ξαϊδάρα για τη ρυμοτομούμενη οικία τους στην οδό Γαμβέτα.
Τόμος: 11, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαϊδάρας, Κωνσταντίνος
Ξαϊδάρας, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-298-1

Πράξη: Αναδιορισμός παιδονόμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Αναδιορισμός του παιδονόμου Αθ. Βρεττού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 960 δρχ. για τη μισθοδοσία του.
Τόμος: 11, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.677,72 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.677,72 δρχ. με σκοπό την αποζημίωση της Αικ. Παπαγεωργίου, για την κατάληψη του οικοπέδου της στην πλατεία Ελευθερίας από τον Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Αικατερίνη
Παπαγεωργίου, Ζαφείριος Γ.
Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-299-1

Πράξη: Αρωγή του Δήμου Παγασών πρός την Κοινότητα Πορταριάς.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αρωγή του Δήμου Παγασών πρός την Κοινότητα Ορμινίου (Πορταριάς) στην υπόθεση κατά της συγκλήτου του Εθνικού Πανεπιστημίου, σχετικά με το κληροδότημα του Πηλιορείτη Ι. Σφογγόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κοινότητα Ορμινίου (Μαγνησία) -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφογγόπουλος, Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-299-1

Πράξη: Υπόθεση ναού Αγίου Νικολάου με εργολάβο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της επιστολής του πληρεξούσιου δικηγόρου του ναού Αγίου Νικολάου, Γ. Φιλάρετου, για έφεση της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση με τον εργολάβο Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-299-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. με σκοπό την κατασκευή θρανίων για το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων, μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 11, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-299-1

Πράξη: Αποζημίωση εργολάβου δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Παραπομπή των δύο αιτήσεων αποζημίωσης του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα Ι. Καμπούρη στον δικηγόρο Κ. Χρυσοχοΐδη και διορισμός αυτού ως πληρεξούσιου του Δήμου για την απόκρουση της ενδεχόμενης αγωγής κατά του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-299-2

Πράξη: Κληροδότημα Ι. Κυριαζή.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το κληροδότημα του Ι. Κυριαζή και σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση της κατάθεσης του χρηματικού ποσού στην Τράπεζα.
Τόμος: 11, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-300-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 17/3/1910
Πράξη: Λήψη ένδικου μέσου εναντίον οφειλετών του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Εντολή στο Δήμαρχο να λάβει κάθε ένδικο μέσο απέναντι στους οφειλέτες του Δήμου Δ. Μοσκόβο και Γ. Αλεξανδρίδη και διορισμός του Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Μοσκόβος, Δημήτριος
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-301-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. με σκοπό τη συντήρηση εκθέτου βρέφους, μετά από αίτηση της τροφού Π. Διαμαντόγλου.
Τόμος: 11, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διαμαντόγλου, Παγώνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της καταληφθείσης δημοτικής έκτασης στις οδούς Ερμού και Λώρη από τους Α. Ανδρέου και Κ. Μαλλικόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλλικόπουλος, Κωνσταντίνος
Ακρίβος, Ακριβός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για έγερση αγωγής κατά των ιδιοκτητών της καταληφθείσης δημοτικής έκτασης, σε καταληφθείσα πάροδο, μεταξύ των οδών Ορμινίου, Πηλέως, Δημητριάδος και Ερμού.
Τόμος: 11, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Κιαζήμ Εφένδη Σαμπάν Αγά στο Φρούριο.
Τόμος: 11, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαζήμ Εφένδη Σαμπάν Αγά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-1

Πράξη: Εκτίμηση ρυμοτομούμενων οικιών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Παραπομπή των αιτήσεων των Μ. Καράντζου, Α. Παπαδοπούλου και Ι. Παρθένη στο μηχανικό του Δήμου, προκειμένου να εκτιμήσει τις ρυμοτομούμενες οικίες τους στην οδό Παύλου Μελά.
Τόμος: 11, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
Παπαδοπούλου, Αγγελική
Παρθένης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-1

Πράξη: Κατάργηση οδών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την κατάργηση των οδών Ορφέως και Παρθεναγωγείου και αναβολή της απόφασης μέχρι την υποβολή της έκθεσης του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-302-2

Πράξη: Διαβίβαση αιτήματος των ενοικιαστών των Δημοτικών χαλκουργείων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Διαβίβαση του αιτήματος των ενοικιαστών των δημοτικών χαλκουργείων στην Αστυνομία, ώστε το χαλκουργείο της οδού Ηπείρου να μεταφερθεί στα Παλαιά, με τα υπόλοιπα χαλκουργεία, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα.
Τόμος: 11, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-303-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 22/3/1910
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την κατασκευή υαλοπαραθύρων κ.ά.
Τόμος: 11, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάλλας, Μιλτιάδης
Βαρδαγάνης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-304-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 56 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του Γ. Φιλάρετου ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ναού στην υπόθεση με τον εργολάβο Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-305-1

Πράξη: Χαρακτηρισμός οινοπωλείου ως "εξοχικόν μαγαζείον".
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα του οινοπώλη Σπ. Κονταρχάση να χαρακτηριστεί το οινοπωλείο του ως "εξοχικόν μαγαζείον", σύμφωνα με το νόμο "περί Κυριακής αργίας", μέχρι τη δημοσίευση των τελευταίων τροποποιήσεων του νόμου.
Τόμος: 11, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταρχάσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-305-1

Πράξη: Συμβιβασμός με ενοικιαστές δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δ. Κοσμαδόπουλου για συμβιβαστική λύση μεταξύ του Δήμου και των ενοικιαστών του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1909, Δ. Μοσκόβου και Γ. Αλεξανδρίδη, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή.
Τόμος: 11, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-305-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 29/3/1910
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση του ενδεχομένου της αύξησης του δημοτικού φόρου από 2% σε 3% , σε κάποια είδη.
Τόμος: 11, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-307-1

Πράξη: Διακήρυξη εκποίησης δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να συντάξει διακήρυξη για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών, κοντά στη λαχαναγορά.
Τόμος: 11, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-307-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας "Επτά πλατάνια" για επιχωμάτωση των λάκκων, οι οποίοι αποτελούν εστία μόλυνσης.
Τόμος: 11, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-307-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή διαζωμάτων και πεζοδρομίων προς το Τελωνείο και ανάγκη να κληθεί η Λιμενική Επιτροπή, στην οποία υπάγεται το έργο.
Τόμος: 11, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-307-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή θρανίων του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων. Μειοδότης ο Δ. Μπακαλούδης.
Τόμος: 11, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακαλούδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-308-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.550 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.550 δρχ. για την αποπεράτωση της κατασκευής της οδού Αιόλου.
Τόμος: 11, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-308-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση διαφόρων οικοπέδων, τα οποία θα χορηγηθούν σε οικογένειες προσφύγων από τη Στενήμαχο.
Τόμος: 11, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-308-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 1/4/1910
Πράξη: Αποδοχή παραίτησης Εκκλησιαστικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Αποδοχή παραίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού Αγίων Θεοδώρων Σ. Καπουρνιώτου και διορισμός του Δ. Τσιάμτσια.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Τσιάμτσιας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-309-1

Πράξη: Ακύρωση διορισμού μηχανικού ως πληρεξούσιου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ακύρωση διορισμού του μηχανικού Απ. Περπινιάνη ως πληρεξούσιου του Δήμου στα ψηφίσματα υπ.αριθμ. 28, 29, 34, 43 και αντικατάστασή του από το μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-309-1

Πράξη: Διακήρυξη εκποίησης δύο δημοτικών οικοπέδων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Απόφαση διακήρυξης για την εκποίηση δύο δημοτικών οικοπέδων κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στα Παλαιά, κοντά στη λαχαναγορά.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-309-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των απόρων οικογενειών του Δήμου στις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-309-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 159,80 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 159,80 δρχ. με σκοπό την πληρωμή του εργολάβου της εκτύπωσης των Μητρώων του Δήμου της δεκαετίας 1899-1909, Φ. Νούλη.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νούλης, Φώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-309-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.435,55 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.435,55 δρχ. με σκοπό την αποπληρωμή της δόσης της αποζημίωσης των Κ. και Αχ. Παπαγεωργίου, λόγω της κατάληψης των οικοπέδων τους από τον Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ν.
Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-310-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπών των απολογισμών του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπών των απολογισμών του Δήμου για τα έτη 1909 και 1910.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-310-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Μαυροκορδάτου και Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 11, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-310-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 1 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Μεταμορφώσεως, σχετικά με τον προϋπολογισμό του ναού του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-310-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 51 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 259 δρχ. για την πληρωμή της πλακόστρωσης της εισόδου του ναού, τον εορτασμό του ναού και την προμήθεια λαδιού.
Τόμος: 11, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-311-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 52 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για επισκευές του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-311-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 53 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 130 δρχ. για τα πενταετή ασφάλιστρα του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-312-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 49 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα επιπλέον έξοδα της δοκιμής των θεμελίων του ανεγειρόμενου ναού.
Τόμος: 11, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-312-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίου Κωνσταντίνου του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-312-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού της Αναλήψεως του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 310 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-312-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 24/4/1910
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 47 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό των δικηγόρων Κ. Χρυσοχοΐδη και Ι. Ζίφου ως πληρεξουσίων του ναού στην υπόθεση με τον εργολάβο Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζίφος, Ιωάννης
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-314-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση του ναού Αγίου Νικολάου με τον εργολάβο Ι. Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. με σκοπό να ζωγραφιστούν τα πορτρέτα των αποβιωσάντων Δημάρχων Ι. Αργύρη και Ι. Καρτάλη, από τους ζωγράφους Φερεκίδη και Γκέσκο.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Φερεκίδης
Γκέσκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος θιάσου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του θιάσου "Νέα Σκηνή" για χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θίασος "Νέα Σκηνή"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.833 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.833 δρχ. για την κατασκευή της παράλληλης με το Σιδηροδρομικό Σταθμό δημοτικής οδού.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για την πληρωμή των ξύλινων ανάκλιντρων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τους αδελφούς Κανούλη.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 279 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 279 δρχ. για τα έξοδα της υποδοχής του Ιταλικού Στόλου και για τη βασιλική εορτή.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Italy. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Πράξη: Εντολή στο Δήμαρχο για εκχώρηση ποσού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Εντολή στο Δήμαρχο για εκχώρηση ποσού 18.000 δρχ. προς το Δημήτριο Κοσμαδόπουλο, εγγυητή της διαφοράς του με τον Δημ. Μόσκοβο. Το ποσό αποτελεί τμήμα της απαιτήσεως του Δήμου κατά του Δημητρίου Μοσκόβου.
Τόμος: 11, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-315-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 8/5/1910
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα καταπολέμησης της εμφάνισης ακρίδων στο Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-316-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 6/7/1910
Πράξη: Ορισμός της έναρξης της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Ορισμός της έναρξης της εμποροπανήγυρης του έτους 1910, για την 1η του Αυγούστου αντί της 6ης.
Τόμος: 11, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-318-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Θεοδώρων του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-318-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-318-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Αγίων Αναργύρων του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 26 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Π. Γεροντόπουλου ως πληρεξούσιου του Νοσοκομείου στην υπόθεση κατά του Σ. Αξελού.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 28 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ. για την αγορά ενός οικοπέδου από τους Σ. Καπετανιά και Γ. Ψύρρα.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανιάς, Σπυρίδων
Ψύρρας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 26 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 635,30 δρχ. α) για την πληρωμή καθυστερούμενων φόρων οικοδομών των ετών 1904 έως 1907, β) για τα δικηγορικά έξοδα του δικηγόρου Ι. Ζίφου για την κατάσχεση Ζ. Σφύρα και γ) για τα συμβολαιογραφικά έξοδα του Κ. Κασσιμάτη.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
Κασσιμάτης, Κίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 28 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για απρόοπτα έξοδα.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 28 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για διάφορες επισκευές του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 4 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως για την κατασκευή των υπόλοιπων οροφωμάτων του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-1

Πράξη: Απόρριψη διαταγής του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της διαταγής του Νομάρχη Λάρισας για χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ της μισθοδοσίας του κλητήρα της Νομαρχίας, η οποία καταβάλλεται μόνο από το Δήμο Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-319-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 327 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 327 δρχ. για τα έξοδα της υποδοχής των εκδρομέων μαθητών από τη Λάρισα, καθώς και για την αξία ενός στεφάνου του Δήμου στο μνημόσυνο του Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο.
Τόμος: 11, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-320-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Π. Αραβαντινού ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικής Εθνικής Ατμοπλοΐας στην Αθήνα με τον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" Δ. Μοσκόβο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 11, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικής Εθνικής Ατμοπλοΐας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Παναγιώτης
Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-320-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για τη συντήρηση του "Πρότυπου Παρθεναγωγείου".
Τόμος: 11, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-320-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σχετικά με αίτημα ενοριτών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το αίτημα των ενοριτών της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου για ανέγερση διδακτηρίου αρρένων και θηλέων και του αιτήματος του εργολάβου Α. Δεσίπη για την ανάληψη της ανέγερσης του διδακτηρίου. Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση των οικοπέδων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, τα οποία προσφέρουν οι Ζ. και Α. Παρθένης και ο Ευ. Γκλαβάνης.
Τόμος: 11, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεσίπης, Αντώνιος
Παρθένης, Ζήσης
Παρθένης, Αριστείδης
Γκλαβάνης, Ευάγγελος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-320-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου του δημοτικού φυλακείου στον ιδιοκτήτη του κτηρίου Επ. Πάντο.
Τόμος: 11, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.060 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.060 δρχ. για την αποπληρωμή των έργων στην οδό Αιόλου.
Τόμος: 11, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του ναού της Αναλήψεως, με σκοπό την εξόφληση των χρεών του ναού προς τον Κ. Τζελημάνη.
Τόμος: 11, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 26 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 26 δρχ. υπέρ του δικαστικού κλητήρα Ν. Σαράντη για τα έξοδα των επίσημων προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.
Τόμος: 11, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον Ι. Καμπούρη, στο Πρωτοδικείο του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-1

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας για εκποίηση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Διακήρυξη δημοπρασίας για εκποίηση δημοτικής έκτασης στα Παλαιά, με τον όρο το αντίτιμο της έκτασης να πληρωθεί σε τρείς ίσες δόσεις.
Τόμος: 11, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-321-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Μαυροκορδάτου και Θησέως.
Τόμος: 11, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- ΔρόμοιΒόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-322-1

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δημοσίου και των κληρονόμων Καρτάλη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δημοσίου και των κληρονόμων του Κ. Καρτάλη, σχετικά με το κληροδότημά του για την ανέγερση Γυμνασίου στο Βόλο.
Τόμος: 11, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-322-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 14/7/1910
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής έκτασης.
Τόμος: 11, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-323-1

Πράξη: Αναβολή κατασκευής οδού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της κατασκευής της παράλληλης με το Σιδηροδρομικό Σταθμό οδού, μετά την άρνηση του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ι. Καμπούρη και επίστρωση της οδού με άμμο από ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 11, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-323-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κ. Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση της αγωγής του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ι. Καμπούρη, εναντίον του.
Τόμος: 11, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-323-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τα εκλογικά έξοδα των επικείμενων εκλογών της 8ης Αυγούστου 1910.
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Αγγ. Παπαγιάννης.
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την παρακολούθηση της δημοπρασίας για την ενοικίαση των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Μέγαρης, Ιωάννης
Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Διορισμός μέλους στην Επιτροπή οδοποιίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Διορισμός του Πολ. Σαράτση ως μέλους της Επιτροπής για την οδοποιία, σύμφωνα με το νόμο ΓΥΚΖ (3427).
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ν. Σαράντη ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού της Αναλήψεως, στη θέση του αποβιώσαντος Β. Πατνάρη.
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράντης, Νικόλαος
Πατνάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την κατασκευή παραθύρων του ναού. Μειοδότης ο Αργ. Βαρδαζάνης.
Τόμος: 11, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρδαζάνης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του υπ. αριθμ. 48 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ., με σκοπό τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας των ψαλτών του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-324-2

Πράξη: Αναβολή ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή του ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως για τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ., με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου νέου ναού.
Τόμος: 11, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-325-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδων από το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Δήμο των οικοπέδων ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γκλαβάνη, Αδερφών Ζήση και Αριστείδη Παρθένη καθώς και δύο τεμαχίων οικοπέδων των Άγγελου Πυργιαλή και Γ. Καροφύλλη, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 11, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Ευάγγελος
Παρθένης, Αριστείδης
Ζήση, Αφοί
Πυργιαλής, Άγγελος
Καροφύλλης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-325-1

Πράξη: Παραπομπή της αίτησης για εκτίμηση ρυμοτομούμενης οικίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης της Ε. Γιαλασάκη, για εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας της στην οδό Αλκιβιάδου, στο μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαλασάκη, Ειρήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-325-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό να μελετήσει το ενδεχόμενο να χτιστεί νηπιαγωγείο στο χώρο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-325-1

Πράξη: Συζήτηση για την εγκατάσταση των προσφύγων της Στενημάχου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το χώρο εγκατάστασης των προσφύγων της Στενημάχου και πρόταση για εγκατάστασή τους στον παραλιακό χώρο κοντά στο Λιμεναρχείο. Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να συντάξει τον προϋπολογισμό για την εξυγίανση του χώρου.
Τόμος: 11, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-326-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 19/7/1910
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 25 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την αποδοχή των σχεδίων του αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου για την ανέγερση του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-327-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 19/8/1910
Πράξη: Έγκριση έκπτωσης 2.000 δρχ. από μίσθωμα δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση έκπτωσης 2.000 δρχ. από το ετήσιο μίσθωμα του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", υπέρ του ενοικιαστή Χρ. Σακαβάλα.
Τόμος: 11, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-328-2

Πράξη: Αποζημίωση εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ενεργήσει στην υπόθεση αποζημίωσης του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ι. Καμπούρη.
Τόμος: 11, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 430 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 430 δρχ. για την αποζημίωση των Π. Σαράτση και Αρ. Μουρτζόπουλου, οι οποίοι συνέταξαν το φορολογικό κατάλογο των "υπόχρεων σε προσωπική εργασία" του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 11, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Μουρτζόπουλος, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού θεάτρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού θεάτρου στο θεατρώνη Κ. Ισιδωρίδη με τη μορφή μίσθωσης και τον όρο να το επισκευάσει με δικά του έξοδα.
Τόμος: 11, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας της Μ. Δροσίνη στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 11, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δροσίνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας της Ε. Γιαλουσάκη στη συνοικία της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 11, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαλουσάκη, Ειρήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 805,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 805,50 δρχ. ως αποζημίωση στο Θ. Ζήση για τη ρυμοτομούμενη οικία του στην οδό Αλκιβιάδου.
Τόμος: 11, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήσης, Θεμιστοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-329-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 31 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τις επισκευές των οικιών που δώρισε ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης στο Νοσοκομείο.
Τόμος: 11, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-330-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 31 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 178,90 δρχ., για την πληρωμή του εργολάβου της κατασκευής και τοποθέτησης μαρμάρινης στήλης, για τη συλλογή εράνων υπέρ του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-330-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 32 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-330-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 30 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ., για την πληρωμή της αγοράς και του περιτείχισματος των οικοπέδων ιδιοκτησίας Γ. Στυμοναρά και Αθ. Κωλέτσου, για τα συμβολαιογραφικά έξοδα και την πληρωμή του εργολάβου της περιτείχισης Ζ. Φλαμπούρη.
Τόμος: 11, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυμονάρας, Γεώργιος
Κωλέτσος, Αθανάσιος
Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-330-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 31 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 54,90 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας της Αικ. Παντή.
Τόμος: 11, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντή, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-330-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 11/9/1910
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα έξοδα και τα έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 329 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-331-9

Πράξη: Επιβολή δημοτικού δασμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού δασμού 3% "επί των ωνίων και εμπορευματων" και "επί των ζώων " και 2% σε διάφορα προϊόντα.
Τόμος: 11, σελ. 334 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-336-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 13/9/1910
Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαταγής του Νομάρχη Λάρισας, σχετικά με τη προσεχή συνεδρίαση των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του Νομού.
Τόμος: 11, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-340-1

Πράξη: Ανακοίνωση επιστολής του αρχιτέκτονα του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της επιστολής του αρχιτέκτονα του ναού Αγίου Νικολάου Αρ. Ζάχου, σύμφωνα με την οποία ζητά αύξηση της αμοιβής του, προκειμένου να εκπονήσει και τα υπόλοιπα σχέδια του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-340-1

Πράξη: Αποδοχή της παρουσίας δημοσιογράφων στα Δημοτικά Συμβούλια.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για την παρουσία δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Τόμος: 11, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-340-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 1911. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα : 1) Καθαριότητα και κατάβρεγμα, 2) Νόμιμες Υποχρεώσεις, 3) Δαπάνες φωτισμού.
Τόμος: 11, σελ. 338 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-340-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 14/9/1910
Πράξη: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του έτους 1911. Συζητήθηκε το επιμέρους θέμα: Συντηρήσεις και επισκευές.
Τόμος: 11, σελ. 340 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-342-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 15/9/1910
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση οικημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως στρατώνες, μετά από τηλεγράφημα του μέραρχου Λαρίσης κ. Δαγκλή.
Τόμος: 11, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Πετρόχειλος, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-345-1

Πράξη: Έγκριση του πορτρέτου αποβιώσαντος Δημάρχου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση του πορτρέτου του αποβιώσαντος Δημάρχου Ι. Καρτάλη από τον ζωγράφο Φερεκίδη και ανάθεση στο Δήμαρχο να του καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό της αμοιβής.
Τόμος: 11, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Φερεκίδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-345-1

Πράξη: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του έτους 1911. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα πυροσβεστείου, 2) Αγαθοεργίες και συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 343 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-345-3

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του επισκευαστή του ωρολογίου της πόλης Ν. Αρσενίδη για χορηγία έκτακτης πίστωσης 221 δρχ., προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες της επισκευής.
Τόμος: 11, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρσενίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-347-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος εργοστασιαρχών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των εργοστασιαρχών Κουμουνδούρου, Γιουρούκου και Μ. Σταματόπουλου για ατέλεια δημοτικού δασμού στην εισαγωγή σύρματος.
Τόμος: 11, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-347-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Τράπεζας Αθηνών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του υποκαταστήματος της Τράπεζας Αθηνών, για ατέλεια δημοτικού δασμού στην εισαγωγή αλεύρων από τον αλευρόμυλο Βελεστίνου.
Τόμος: 11, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-347-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης μουσικού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στον Αδόλφο Ωριέμα, με σκοπό την αποστολή του στην Ευρώπη, ώστε να τελειοποιηθεί ως μουσικός.
Τόμος: 11, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ωριέμα, Αδόλφος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-347-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του εργολάβου του φωτισμού Σπ. Κριτσιλή για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-348-1

Πράξη: Συζήτηση για την εγκατάσταση προσφύγων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την καταλληλότητα του χώρου πίσω από το Φρούριο, το οποίο επιλέχτηκε για την εγκατάσταση των προσφύγων και ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να προϋπολογίσει τις δαπάνες της εξυγίανσης του χώρου.
Τόμος: 11, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-348-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για τη δαπάνη τοποθέτησης υαλοπινάκων στα δημοτικά φυλάκεια.
Τόμος: 11, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-348-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/9/1910
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την επισκευή της δημοτικής κρήνης στα Παλαιά.
Τόμος: 11, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-349-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης οικημάτων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης οικημάτων, τα οποία παραχωρούνται δωρεάν ως στρατώνες των ανδρών της Μεραρχίας Λαρίσης και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων καθώς και διαφόρων δαπανών για τις επισκευές.
Τόμος: 11, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-349-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ποσού σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 185 δρχ. στον ενοικιαστή των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ι. Τσάκωνα και χορηγία έκτακτης πίστωσης 185 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 11, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάκωνας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-349-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τις υποτροφίες του Αρσάκειου Αθηνών στις Τ. Ξαφάρα και Μ. Μέμου.
Τόμος: 11, σελ. 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαφάρα, Τερψιθέα Ιω.
Μέμου, Μαγδαληνή Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-350-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγκυκλίου του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της υπ. αριθμ. 7252 εγκυκλίου διαταγής του Νομάρχη Λάρισας Π. Αργυρόπουλου, σύμφωνα με την οποία συζητείται το θέμα των δημοτικών και κοινοτικών έργων. Ο Νομάρχης προτείνει τη σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας κοινωφελών έργων του Νομού με έδρα τη Λάρισα. Την πρόταση αντικρούουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκθέτοντας τα προτερήματα του υπάρχοντοντος συστήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργυρόπουλος, Περικλής
Δημητρόπουλος, Γεώργιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρόπουλος, Περικλής
Δημητρόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-350-2

Πράξη: Έγκριση παροχής άδειας ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση παροχής αδείας ηλεκτροφωτισμού για κάθε χρήση και για ιδιωτικό φωτισμό. Ο Δήμος δεσμεύεται απέναντι στον εργολάβο Σπ. Κριτσιλή μόνο για το δημοτικό φωτισμό.
Τόμος: 11, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κριτσιλής, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-351-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 16/10/1910
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη μελέτη της πρότασης του Σχολάρχη Ν. Ανδρέου να παραχωρηθεί το Β΄ Δημοτικό Σχολέιο Αρρένων ως διδακτήριο του Σχολαρχείου, μέχρι να στεγαστεί σε δικό του χώρο.
Τόμος: 11, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
1ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου (Σχολαρχείο)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-352-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης του υπ. αριθμ. 21 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την υπόθεση του ναού με τον εργολάβο Ι. Κουρή και πληρωμή 39,65 δρχ. για τα δικηγορικά έξοδα.
Τόμος: 11, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-352-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού για ανέγερση διδακτηρίων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του μηχανικού του Δήμου για την ανέγερση δύο διδακτηρίων, του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 11, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-352-1

Πράξη: Συζήτηση για την ανέγερση λαχαναγοράς.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανέγερση λαχαναγοράς στην πλατεία των Παλαιών και ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να εκπονήσει προϋπολογισμό και σχέδια για την ανέγερση απλού επίστεγου και την κατασκευή υδραντλίας.
Τόμος: 11, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-352-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 34 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση των οικημάτων του Νοσοκομείου στη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας με Ογλ. Πλειοδότης ο Γ. Παπαϊωάννου.
Τόμος: 11, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-353-1

Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια αποβιώσαντος.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος Ν. Τσιτσιλιανόπουλου και ονομασία μιας οδού της πόλης με το όνομά του.
Τόμος: 11, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιανόπουλος, Νικόλαος, (18..-1910)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-353-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Παρθένης, Ζήσης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για επέκταση του σχεδίου πόλης πέρα από τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 11, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-353-1

Πράξη: Εφαρμογή του Νόμου περί εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Ανάληψη δαπάνης εφαρμογής του Νόμου Γ.Σ.Κ.Α. για τα εκλογικά βιβλιάρια και χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τη δαπάνη αυτή.
Τόμος: 11, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-354-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για την πληρωμή των βιβλίων των άπορων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-354-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων οικημάτων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων οικημάτων Μ. Αργύρη, Μ. Δροσίνη, Ε. και Ε. Δόμβρου.
Τόμος: 11, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Μιλτιάδης
Δροσίνη, Μαρία
Δόμβρου, Ελευθερία
Δόμβρου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-354-1

Πράξη: Κατάργηση του άλσους στη θέση "Κιούπι".
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Κατάργηση του άλσους στη θέση "Κιούπι" και παραχώρηση της δημοτικής έκτασης στους πρόσφυγες από τη Στενήμαχο για την ανέγερση οικιών.
Τόμος: 11, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Στενήμαχος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-354-2

Πράξη: Αναβολή της σύνταξης καταλόγου των ρυμοτομούμενων οικιών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της σύνταξης καταλόγου των ρυμοτομούμενων οικιών των διαφόρων οδών και σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 11, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-355-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 34 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-355-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Π. Γεροντόπουλου ως πληρεξούσιου του Δήμου για τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά των αδελφών Χατζηλαζάρου, μετά την αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής έκτασης για την ανέγερση καταστήματος.
Τόμος: 11, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Χατζηλαζάρου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-355-1

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.
Τόμος: 11, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-355-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 16/11/1910
Πράξη: Διορισμός δασκάλας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Διορισμός της δασκάλας Χριστίνας Κουτσούκου στην κενή θέση του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων
Τόμος: 11, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκου, Χριστίνα
Σπίνου, Ευαγγελία Ιω.
Διακομή, Ανδρομάχη Α.
Παγούδη, Ροδόπη Ιω.
Ροδίτου, Αρτέμιδα Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για τα εκλογικά έξοδα της ψηφοφορίας εκλογής βουλευτών της διπλής Αναθεωρητικής Βουλής του Συντάγματος.
Τόμος: 11, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. ως αντιτίμου για τα δύο επίχρυσα πλαίσια των εικόνων των δύο αποβιωσάντων Δημάρχων, Ι. Αργύρη και Ι. Καρτάλη.
Τόμος: 11, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Ιωάννης (Χατζηαργύρης), (1831-1908)
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 205 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 205 δρχ. για την περίφραξη των κτηρίων του Δικαστηρίου, του Αγίου Νικολάου και του βάθρου στο οποίο στηρίζεται το ρολόι της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-357-2

Πράξη: Αναβολή δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Αναβολή της δημοπρασίας για την πενταετή ενοικίαση του περιβόλου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 11, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-358-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Π. Γεροντόπουλου ως πληρεξούσιου του Δήμου για τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά των Αν. Κατσίμπρα, Σ. Ευαγγέλου και Σ. Αξελού μετά την αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής έκτασης στην οδό Παύλου Μελά.
Τόμος: 11, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
Αξελός, Στάμος
Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-358-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για υπόθεση του Δήμου με ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης, μετά την πρόταση του Νομάρχη Λάρισας για διοικητική και όχι δικαστική λύση, της υπόθεσης του Δήμου με τον Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά.
Τόμος: 11, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-358-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικημάτων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των οικημάτων και οδών του πίνακα, τον οποίο συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου, εκτός της οδού Κωλέττη και τμήματος των οδών Δημητριάδος και Ερμού.
Τόμος: 11, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-358-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 35 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση κατασκευής παραρτήματος στον περίβολο του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-359-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 4/12/1910
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου της χολέρας, την απολύμανση και καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-360-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 118 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 118 δρχ. για την πληρωμή των τελευταίων εξόδων των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου.
Τόμος: 11, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-360-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ. για έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-360-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ των απόρων του Δήμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 11, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.3811,22 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.3811,22 δρχ. για τη νομιμοποίηση των προπληρωθέντων από το Δήμο αστυνομικών εξόδων του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής Θ. Πανταζή, Γ. Μανωλίδη, Ν. Κατσάκη, Σ. Ζάπα, Π. Βελαλή και Δ. Μπέλα για επιπλέον πίστωση από τον Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζής, Θεόδωρος
Μανωλίδης, Γεώργιος
Κατσάκης, Νικόλαος
Ζάπας, Στέργιος
Βελαλής, Παναγιώτης
Μπέλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-1

Πράξη: Απόρριψη παραίτησης μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Α. Καλαμίδα ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, με την ευχή από το Δήμαρχο να παραμείνει στη θέση του.
Τόμος: 11, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμίδας, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την καθυστέρηση του αρχιτέκτονα του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την καθυστέρηση του αρχιτέκτονα του ναού του Αγίου Νικολάου Αρ. Ζάχου να ενημερώσει για την πορεία των ενεργειών του, σύμφωνα με την υπόδειξη του μηχανικού της Νομαρχίας Λάρισας, και ανάθεση στο Δήμαρχο να επιληφθεί του θέματος.
Τόμος: 11, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για την ανέγερση διδακτηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση νηπιαγωγείου και την καταλληλότητα του περιβόλου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 11, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-361-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη διεξαγωγή σκοπευτικών αγώνων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διεξαγωγή των σκοπευτικών αγώνων "Ελευθέρια" στην πόλη του Βόλου στις 25 Μαρτίου 1911, σε συνδυασμό με την ανέγερση σκοπευτηρίου. Ανάθεση στο Δήμαρχο να προσεγγίσει την αρμόδια Επιτροπή και να ερευνήσει τις ενέργειες και το κόστος των εκδηλώσεων.
Τόμος: 11, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δροσίνης, Γεώργιος, (1859-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-362-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου των οικημάτων των ανδρών του Πεζικού (στρατωνισμός).
Τόμος: 11, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-362-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου του έτους 1908.
Τόμος: 11, σελ. 360 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-362-2

Πράξη: Έγκριση απολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου του έτους 1909.
Τόμος: 11, σελ. 361 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-363-3

Πράξη: Επιβολή ίδιου λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Επιβολή του ίδιου λιμενικού φόρου "επί των επιβιβαζόμενων και αποβιβαζόμενων ζώων" στο λιμάνι της Νέας Αγχιάλου, όπως και στο λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-365-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 15/12/1910
Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών υπέρ δωρητών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τους Πηλιορείτες της Αιγύπτου για τις δωρεές τους προς τα ευαγή ιδρύματα της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-366-1

Πράξη: Σύσταση στην Εφορευτική Επιτροπή του Λιμένος.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σύσταση στην Εφορευτική Επιτροπή του Λιμένος Βόλου να αποστείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τους εγκεκριμένους απολογισμούς και προϋπολογισμούς της.
Τόμος: 11, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-366-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση σχετικά με τη μέριμνα της μεταφοράς του Καπνεργοστασίου σε άλλο, καταλληλότερο οίκημα.
Τόμος: 11, σελ. 364 - 365
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-366-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση σχετικά με τη μέριμνα επανάληψης των εργασιών και αποπεράτωσης του Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 11, σελ. 365
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-367-1

Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 365 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-367-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου της χολέρας.
Τόμος: 11, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-368-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου.
Τόμος: 11, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-368-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την αυθαίρετη τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αυθαίρετη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως από ιδιώτες μηχανικούς.
Τόμος: 11, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-368-1

Πράξη: Άρνηση του Δήμου για υλική βοήθεια.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Άρνηση του Δήμου για υλική βοήθεια στην Τεχνική Υπηρεσία των Κοινωφελών έργων του Νομού Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας. Τεχνική Υπηρεσία των Κοινωφελών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-368-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τους σκοπευτικούς αγώνες.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την τέλεση των σκοπευτικών αγώνων " Ελευθέρια" στις 25 Μαρτίου 1911.
Τόμος: 11, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δροσίνης, Γεώργιος, (1859-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-369-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 20/12/1910
Πράξη: Αποδοχή τέλεσης σκοπευτικών αγώνων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Αποδοχή της τέλεσης των σκοπευτικών αγώνων " Ελευθέρια" στις 25 Μαρτίου 1911 στο πεδίο του Άρεως και σύσταση αρμόδιας Επιτροπής.
Τόμος: 11, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-370-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξεων του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 11, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-370-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 21/12/1910
Πράξη: Αποδοχή αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Δ. Κοσμαδόπουλου σχετικά με την αποζημίωση για τα ρυμοτομούμενα κτήματα επί της οδού Κωλέττη.
Τόμος: 11, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-372-1

Πράξη: Αποδοχή ενοικίασης οικήματος.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Αποδοχή ενοικίασης του σταύλου του Ι. Μπάτσου για τρείς μήνες και χορηγία πίστωσης 900 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων των οικημάτων της Μοίρας του Πυροβολικού.
Τόμος: 11, σελ. 370 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-372-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 37 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για χορηγία διαφόρων συμπληρωματικών πιστώσεων 1.433,70 δρχ. σε βάρος εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 1910.
Τόμος: 11, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-373-1

Πράξη: Δικαστική λύση σε υπόθεση του Δήμου με ιδιώτη.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αποτυχία εξεύρεσης λύσης στην υπόθεση του Δήμου με τον Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά και συμφωνία να οδηγηθεί η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.
Τόμος: 11, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-373-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 282,47 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 282,47 δρχ. για τις προσαυξήσεις των μισθοδοσιών των δασκάλων Δ. Κρυστάλλη, Ζ. Καρατζά, Δ. Τσολάκη και Χρ. Κουτσούκου.
Τόμος: 11, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρυστάλλη, Δέσποινα
Καρατζά, Ζωή
Τσολάκη, Δήμητρα
Κουτσούκου, Χριστίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-373-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ ως αποζημίωση στον Δημοτικό Σύμβουλο Μ. Κοφίνα για τα έξοδα μετάβασης του στην Αθήνα, με σκοπό να παρακολουθήσει Συνέδριο σχετικά με τη φυματίωση.
Τόμος: 11, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Ιατρικό Συνέδριο, (1910 : Αθήνα)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-373-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Προέδρου της Εφορείας Φυλακών.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Προέδρου της Εφορείας Φυλακών για εξέυρεση επιπλέον χώρου, με σκοπό την αραίωση των φυλακισμένων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της εξάπλωσης της χολέρας.
Τόμος: 11, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Εφορεία Φυλακών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-374-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 235 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 235 δρχ. για έξοδα εκτελωνισμού του περιστροφικού ευρωπαϊκού καταβρεκτηρίου του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-374-1

Πράξη: Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί με τον διευθυντή του καταστήματος της Εθνικής τράπεζας Π. Μεγαλειάδη το ζήτημα της αγοράς οικοπέδου στην περιοχή Επτά Πλατάνια, με σκοπό την ανέγερση Νηπιαγωγείου.
Τόμος: 11, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεγαλειάδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-374-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως αποζημίωση στον Κ. Τσουρέλη, για τις φθορές που υπέστη ο σταύλος του από τη μοίρα του Πυροβολικού.
Τόμος: 11, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουρέλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-374-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δικαστική διαμάχη του Δήμου με την Καλλιόπη Μπάιλα, για το οικόπεδο του φυλακείου δημοτικού φόρου στην περιοχή της Γορίτσας.
Τόμος: 11, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάιλα, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-374-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 27/12/1910
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1911 και ορισμός ως πρώτης προσφοράς του ποσού των 420.000 δρχ.
Τόμος: 11, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Λέβης, Σολομών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-376-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει τη δημοπρασία για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων του έτους 1911 "επί των εισαγόμενων ζώων" και " επί των σφαζόμενων ζώων".
Τόμος: 11, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-376-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 31/12/1910
Πράξη: Εμμονή στην επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Εμμονή στην επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1911 και ορισμός ως πρώτης προσφοράς του ποσού των 420.000 δρχ.
Τόμος: 11, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-378-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων