Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1911Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1911
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1911
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1911
Πράξη: Έναρξη Υπουργείου Γεωργίας.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έκφραση χαράς προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Γεωργίας Εμμανουήλ Μπενάκη για την έναρξη λειτουργίας του Υπουργείου.
Τόμος: 11, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπενάκης, Εμμανουήλ, (1843-1929)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-379-1

Πράξη: Επανάληψη της δημοπρασίας δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1911 και έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Γιαρέντης.
Τόμος: 11, σελ. 375 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-379-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους άπορους του Δήμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 11, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-381-2

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στους θεατρικούς επιχειρηματίες Γεράσιμο Μενεγάτο και Κωνσταντίνο Ισιδωρίδη, για διετή εκμετάλλευση.
Τόμος: 11, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-382-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 11/1/1911
Πράξη: Πρόταση για διορισμό δασκάλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Πρόταση για διορισμό του δασκάλου Ιωάννη Αλβανού στην κενή θέση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων .
Τόμος: 11, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλβανός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-383-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού Αγίου Νικολάου, στη θέση του ασθενή Αντώνη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Αντωνόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-383-1

Πράξη: Συζήτηση για την καθυστέρηση της ανέγερσης μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου, λόγω της απουσίας του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου και απόφαση για σχηματισμό επιτροπής με σκοπό τη μετάβασή της στην Αθήνα προς εξεύρεση αρχιτέκτονα ή μηχανικού και εκπόνηση νέου σχεδίου, αφού εξετάσει σχέδια ναών της πρωτεύουσας.
Τόμος: 11, σελ. 379 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Καραμανώλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-383-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αγορά οικίας από το Δήμο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την προσφορά του Βασιλείου Τότσικου να πουλήσει την οικία του στο ναό του Αγίου Νικολάου, λόγω της εγγύτητάς της με το ναό.
Τόμος: 11, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τότσικος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-385-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1911 για τη συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 11, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-385-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1911 για την κατασκευή θρανίων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων. Μειοδότης ο Δημήτριος Μπακαλούδης.
Τόμος: 11, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακαλούδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-385-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1911 για την ενοικίαση του δικαιώματος του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο δημοτικό σφαγείο. Πλειοδότης ο Ιωάννης Χρόνης.
Τόμος: 11, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-385-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1911 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" . Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 11, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-386-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την παραλαβή της παράλληλης με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό δημοτικής οδού από τον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη και υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Τόμος: 11, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-386-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Απόστολου Καλαμίδα από μέλος της Λιμενικής Επιτροπής και Διορισμός του Κωνσταντίνου Αργύρη.
Τόμος: 11, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμίδας, Απόστολος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-386-1

Πράξη: Ανακοίνωση ευχαριστηρίου τηλεγραφήματος του Πρωθυπουργού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του ευχαριστηρίου τηλεγραφήματος του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του Υπουργού Γεωργίας Εμμανουήλ Μπενάκη στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση του Υπουργείου Γεωργίας.
Τόμος: 11, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
Μπενάκης, Εμμανουήλ, (1843-1929)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-386-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για την υποτροφία των μαθητριών του Αρσάκειου Αθηνών Ιουλίας Γεωργούδη και Αριάδνης Ριχάρδου.
Τόμος: 11, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση-- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδη, Ιουλία Π.
Ριχάρδου, Αριάδνη Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-386-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να εξετάσει τα παράπονα των ελαιοπαραγωγών του Πηλίου.
Τόμος: 11, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο (Μαγνησία) -- Ελαιοκομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-387-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.146,90 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.146,90 δρχ., με σκοπό την πληρωμή των τόκων υπερημερίας προς το Δημόσιο Ταμείο Βόλου για την καθυστερημένη δόση του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας.
Τόμος: 11, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-388-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών για τη δωρεά του Αλέξιου Αθανασάκη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών για τη δωρεά του Αλέξιου Αθανασάκη προς το Δήμο του ημιτελούς κτηρίου του Βρεφοκομείου και Μαιευτηρίου, κοντά στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 11, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-387-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 38 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 572 δρχ. για την πληρωμή φαρμάκων και έξοδα κηδειών.
Τόμος: 11, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-388-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος της Ιατρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Ιατρικής Εταιρείας για επιστροφή των ανάκλιντρων που είχαν δοθεί στο Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ιατρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-388-1

Πράξη: Αναβολή επισκευής δρόμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου στην επισκευή του δρόμου Πορταριάς - Ζαγοράς, μετά από διαταγή του Νομάρχη Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Επαρχιακή οδός Πορταριάς - Ζαγοράς
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-388-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 19/1/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις άπορες οικογένειες του Δήμου, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 11, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-389-1

Πράξη: Διορισμός μέλους Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διορισμός του Πολυχρόνη Σαράτση ως μέλους της επιτροπής για την εξακρίβωση των δηλωθέντων φορολογήσιμων οικοπέδων και της αξίας τους.
Τόμος: 11, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-389-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 100 σιφωνοειδών στομίων των υπονόμων των Δήμων. Μειοδότης ο Λεωνίδας Σταματόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-389-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 28/1/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις άπορες οικογένειες του Δήμου, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 11, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-390-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 17/2/1911
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την παρεξήγηση που προέκυψε μεταξύ του Επισκόπου Δημητριάδος και της δασκάλας του Παρθεναγωγείου κ. Χριστάκου, κατά την επίσκεψη του πρώτου στο εν λόγω σχολείο. Αιτία της διαμάχης οι απόψεις της δασκάλας για την προσευχή, οι οποίες ακούστηκαν ενώπιον των μαθητριών. Διατυπώνονται οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με το συμβάν, αλλά και γενικότερα για τη λειτουργία του σχολείου και αναβάλλεται η απόφαση μέχρι την ανάγνωση του εγγράφου του Διευθυντή του Παρθεναγωγείου, Αλέξανδρου Δελμούζου και το πόρισμα της Εφορείας του σχολείου.
Τόμος: 11, σελ. 386 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Παρθένης, Ζήσης
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερμανός Μαυρομμάτης, Επίσκοπος Δημητριάδος, (1872-1944)
Χριστάκου, Πηνελόπη
Δελμούζος, Αλέξανδρος, (1880-1956)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-391-6

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Χρήστου Λεούση ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της κατάσχεσης από το Δημόσιο 28.500 δρχ. από τον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" Νικόλαο Καραγεώργο.
Τόμος: 11, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
Λεούσης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-396-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 38 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. για την αποπεράτωση της τέταρτης πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-396-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 40 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. για την εκτύπωση βιβλίου, το οποίο θα περιέχει τη δράση του νοσοκομείου και εικόνες των δωρητών και ευεργετών του.
Τόμος: 11, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-396-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 40 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ. για τη μισθοδοσία νοσοκόμου.
Τόμος: 11, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-396-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 40 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την πληρωμή των κληρονομικών τελών της δωρεάς 50.000 δρχ. του Νικόλαου Τσιτσιλιανόπουλου υπέρ του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιανόπουλος, Νικόλαος ( -1910)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-396-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1909, Δημητρίου Σταμάτη, για δωρεά του τόκου του φόρου, ύψους 230 δρχ.
Τόμος: 11, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμάτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-397-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ιδιοκτήτη οικήματος.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ιδιοκτήτη του κτηρίου του Γυμνάσιου Βόλου για πληρωμή των ενοικίων από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-397-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Διορισμός του Λεωνίδα Χρυσοχού ως Εκκλησιαστικού Συμβούλου του ναού Αγίου Νικολάου, στη θέση του παραιτηθέντος Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Λεωνίδας
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-397-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 2/3/1911
Πράξη: Παρουσία δημοσιογράφων στα Δημοτικά Συμβούλια.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των δημοσιογράφων να παρίστανται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 11, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-1

Πράξη: Διορισμός Εκκλησιαστικού Επιτρόπου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός του Βαΐτση Σμπόρου ως Εκκλησιαστικού Επιτρόπου του ναού Αγίων Θεοδώρων, στη θέση του παραιτηθέντος Παρίση Διαμαντή.
Τόμος: 11, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σμπόρος, Βαΐτσης
Διαμαντής, Παρίσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 600 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των ενοικίων των οικημάτων των Ιωάννη Μπάτσου και Χρήστου Χριστοδούλου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως στρατώνες του 4ου Πεζικού Συντάγματος και ως σταύλοι της Μοίρας του Πυροβολικού.
Τόμος: 11, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάτσος, Ιωάννης
Χριστοδούλου, Χριστόδουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 351 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 351 δρχ. με σκοπό την αποπληρωμή του εργολάβου Νικόλαου Μανώλη, για την κατασκευή της παράλληλης με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό δημοτικής οδού.
Τόμος: 11, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.324,45 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.324,45 δρχ. για την εξόφληση του φωτισμού της πόλης και του Δημαρχείου, για το Δεκέμβριο του 1910.
Τόμος: 11, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για τη μισθοδοσία τρίτου κλητήρα του Δήμου για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Μέγαρης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-398-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση των απόρων του Δήμου, λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 11, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-399-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Περικλή Ποδαρίκη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση, ενώπιον του Πρωτοδικείου, της αγωγής του Αντώνη Πατάρα.
Τόμος: 11, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
Πατάρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-399-1

Πράξη: Απόφαση κατάργησης του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Απόφαση κατάργησης του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και ανακοίνωση της κατάργησης στο διευθυντή του σχολείου Αλέξανδρο Δελμούζο.
Τόμος: 11, σελ. 394 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Μέγαρης, Ιωάννης
Παπαθανασίου, Στέφανος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Σαραφόπουλος, Ιωάννης
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δελμούζος, Αλέξανδρος, (1880-1956)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-399-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 15/3/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη διακόσμηση της πόλης κατά τη διάρκεια των σκοπευτικών αγώνων "Ελευθέρια".
Τόμος: 11, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-409-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 24/3/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για τις δαπάνες των σκοπευτικών αγώνων "Ελευθέρια", καθώς και για το γεύμα προς τιμήν της Α.Β.Υ. του Διαδόχου.
Τόμος: 11, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-410-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 4/4/1911
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον προέλεγχο του απολογισμού της δημοτικής διαχείρισης του έτους 1910.
Τόμος: 11, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. ως αντίτιμο για την πληρωμή τεσσάρων εικόνων της βασιλικής οικογένειας.
Τόμος: 11, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 420 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους πρόσφυγες από την Ευξεινούπολη.
Τόμος: 11, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ευξεινούπολη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.320 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.320 δρχ. για την πληρωμή της διευθύντριας του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Χριστίνας Κουτσούκου, για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκου, Χριστίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 950 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 950 δρχ. για το ενοίκιο του σταύλου του Ιωάννη Μπάτσου, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Μοίρα του Πυροβολικού.
Τόμος: 11, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-1

Πράξη: Ανέγερση διδακτηρίων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ. αριθμ. 1273 διακήρυξης του Δημάρχου για την ανέγερση δύο διδακτηρίων στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, κατόπιν δημοπρασίας.
Τόμος: 11, σελ. 406 - 407
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-411-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 34 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την παραχώρηση στο Γ.Σ.Β. οικοπέδου του νοσοκομείου (δωρεά Ζ. Νικούλη) για την ανέγερση γυμναστηρίου και σχολικού σκοπευτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-412-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 42 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 830 δρχ. για τα τακτικά έξοδα του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-412-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 43 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την ανέγερση Φθισιατρείου. Μειοδότης ο Νικόλαος Χρυσοχοΐδης.
Τόμος: 11, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-412-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 13/4/1911
Πράξη: Συζήτηση για την ανέγερση μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου και την καθυστέρηση του αρχιτέκτονα του ναού να ολοκληρώσει το έργο. Παράκληση εκ μέρους του Δημάρχου στον αρχιτέκτονα να συμπληρώσει τη μελέτη, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθεί άλλος αρχιτέκτονας και διαφορετικό σχέδιο.
Τόμος: 11, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-413-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως αμοιβή του απογραφέα των ενοριτών των ναών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-413-1

Πράξη: Άρνηση χορηγίας πίστωσης προς το Εργατικό Κέντρο Βόλου.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Άρνηση χορηγίας πίστωσης προς το Εργατικό Κέντρο του Βόλου με την αιτιολογία ότι "έχει παρεκκλίνει των αρχικών σκοπών του και διαφθείρει τους εργάτες με θεωρίες αναρχίας και αθεΐας".
Τόμος: 11, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μέγαρης, Ιωάννης
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-414-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης οριστικής πίστωσης 9.352,10 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης οριστικής πίστωσης 9.352,10 δρχ. για τα έξοδα των σκοπευτικών αγώνων "Ελευθέρια".
Τόμος: 11, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-414-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.384,45 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.384,45 δρχ. ως αποζημίωση της Διαλέτας Δόμβρου και της κόρης της Ελευθερίας Κουρκουβέλη, για τη ρυμοτόμηση της οικίας τους στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 11, σελ. 409 - 410
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρου, Διαλέτα
Κουρκουβέλη, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-414-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 30/4/1911
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 63 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου.
Τόμος: 11, σελ. 411
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-416-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως αντίτιμο του επάθλου προς το Δήμο Κερπινής, σε ένδειξη τιμής στον καταγόμενο από το Δήμο αυτό νικητή των "Ελευθέριων" σκοπευτικών αγώνων κ. Αλεξόπουλο.
Τόμος: 11, σελ. 411
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξόπουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-416-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 9/5/1911
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την οφειλή του Δήμου προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την οφειλή του Δήμου προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και την εκκρεμή δίκη. Ανάθεση στο Δήμαρχο να έλθει σε διαπραγμάτευση με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, ώστε να εξοφληθεί η οφειλή σε δόσεις, σε διαφορετική περίπτωση να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία.
Τόμος: 11, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-417-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.690 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.690 δρχ. με σκοπό την εξόφληση των καθυστερούμενων μισθών του προσωπικού του καταργηθέντος Ανώτερου Παρθεναγωγείου και την αποπληρωμή των ενοικίων του διδακτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 412 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου, Στέφανος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δελμούζος, Αλέξανδρος, (1880-1956)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-417-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανέγερση δύο διδακτηρίων στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου. Μειοδότες ο Νικόλαος Καμπούρης και ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 11, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-419-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου σχετικά με: 1) την πρόσληψη μηχανικού για τη σύνταξη προϋπολογισμού με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Αριστοτέλη Ζάχου και 2) τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή του μηχανικού.
Τόμος: 11, σελ. 414 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-419-2

Πράξη: Έκφραση επαίνου προς τον Δήμαρχο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έκφραση επαίνου προς τον Δήμαρχο, επειδή δεν αξίωσε ποτέ αποζημίωση κατά τις μεταβάσεις του στην Αθήνα για τις υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-420-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας, Αριστείδη Ιατρού, ως πληρεξούσιου του Δήμου στην απόκρουση της έφεσης του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ιωάννη Καμπούρη.
Τόμος: 11, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-420-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. ως αποζημίωση για τη ρυμοτόμηση του κτήματος του Μεμέτ Βέη.
Τόμος: 11, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεμέτ Βέη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-420-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 22/6/1911
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, τον επαρχιακό μηχανικό και τον μηχανικό του Δήμου, με σκοπό την έρευνα επί του σχεδίου πόλεως, τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή του σχετικού διαγράμματος.
Τόμος: 11, σελ. 416 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαθανασίου, Στέφανος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-421-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την καθαριότητα της πόλης και την επισκευή του δημοτικού σφαγείου. Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για την αποστολή αντιτορπιλικού, με σκοπό την περιπολία των ανατολικών ακτών του Πηλίου για την αποσόβηση της χολέρας και την αποστολή απολυμαντικού κλιβάνου. Σύσταση στην Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την έναρξη της κατασκευής της οδού Βόλου - Αγχιάλου, ώστε να εξυπηρετείται και το δημοτικό σφαγείο.
Τόμος: 11, σελ. 417 - 418
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Επαρχιακή οδός Βόλου - Αγχιάλου
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-422-2

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Δήμου για το έτος 1910.
Τόμος: 11, σελ. 418 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-423-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.275,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.275,50 δρχ. υπέρ της δημοτικής εκπαίδευσης για το έτος 1910.
Τόμος: 11, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-425-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 44 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 84 δρχ. για την πληρωμή του φόρου υπέρ του Δημοσίου και τα συμβολαιογραφικά έξοδα δωρεάς στο νοσοκομείο.
Τόμος: 11, σελ. 420 - 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-425-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 45 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την αγορά εξοπλισμού και επίχρυσων πλαισίων των δύο εικόνων των ευεργετών του νοσοκομείου, Στεφάνου Λερωμένου και Αναστασίας Τσάμη.
Τόμος: 11, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λερωμένος, Στέφανος
Τσάμη, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-426-1

Πράξη: Διαίρεση της πόλης σε έξι ενορίες.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Διαίρεση της πόλης σε έξι ενορίες, όσες και οι ναοί, σύμφωνα με το Νόμο 3596 (Άγιος Νικόλαος, Άγιος Κων/νος, Ναός Μεταμορφώσεως, Ναός Αναλήψεως, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιοι Ανάργυροι).
Τόμος: 11, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-426-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Εποπτικό Συμβούλιο Μαγνησίας να προβεί σε όσες μεταβολές θεωρεί αναγκαίες στο προσωπικό των δασκάλων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 421 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-426-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. ως προκαταβολή προς το Δημόσιο για τη δαπάνη των εκλογικών βιβλιαρίων, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.
Τόμος: 11, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-427-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 39.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 39.000 δρχ. για την εξόφληση της εισφοράς του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας για το έτος 1910.
Τόμος: 11, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-427-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για τα έξοδα της βασιλικής εορτής του Αγίου Γεωργίου.
Τόμος: 11, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-427-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την επισκευή και συντήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-427-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 11, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-427-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη, μετά την αξίωση του να μη χρησιμοποιηθεί το ημιτελές κτήριο του βρεφοκομείου και μαιευτηρίου για άλλο φιλανθρωπικό σκοπό, όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να πληρωθούν τα χρέη του κτηρίου απο το Δήμο. Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη χρήση του κτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-428-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 4/7/1911
Πράξη: Μεταρρύθμιση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όσον αφορά στην οδό Κανάρη, από την παραλία έως την οδό Γαζή και κατάργηση της οικοδομικής γραμμής της οδού Παρθεναγωγείου, από την οδό Αναύρου μέχρι την οδό Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 11, σελ. 424 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-429-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 69 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των δικαιωμάτων και εξόδων ταξιδιού του μηχανικού Γεώργιου Ευγενίου, καθώς και την πληρωμή των εξόδων της μελέτης του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευγενίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 7 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του ναού για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους της ενορίας.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 7 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του ναού για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Αναλήψεως, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας της αποπεράτωσης των επιχρισμάτων του ναού. Μειοδότες οι Χρήστος Γιαννούλης, Γ. Κωνσταντάς και Αθανάσιος Κατσικόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννούλης, Χρήστος
Κατσικόπουλος, Αθανάσιος
Κωνσταντάς, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 61 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του ναού για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-430-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 63 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους ενορίτες.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.3 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.25 δρχ. για τις διάφορες ανάγκες του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. με σκοπό την αμοιβή του μηχανικού για την εκπόνηση του σχεδίου του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του ναού για το έτος 1911 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την ίδρυση νεκροτομείου.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο, για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 46 του 1909 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ναού για το έτος 1908.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για πενταετή μίσθωση του περιβόλου του ναού. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Χαρμάνης.
Τόμος: 11, σελ. 426 - 427
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρμάνης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-431-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 47 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 117 δρχ. για την πληρωμή χειρουργικών εργαλείων του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-432-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 48 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 174 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα και τα δικαιώματα του δικηγόρου Παναγιώτη Γεροντόπουλου στην υπόθεση κατά του Στάμου Αξελού.
Τόμος: 11, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-432-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 49 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 245 δρχ. για την πληρωμή του θυρωρού και ποτιστή του νοσοκομείου για το δεύτερο εξάμηνο του 1911.
Τόμος: 11, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-432-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του ναού της Αναλήψεως, για την εξόφληση της πληρωμής του εργολάβου Κ. Τζελημάνη.
Τόμος: 11, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-432-1

Πράξη: Υπόθεση συμβιβασμού του Δήμου με τους κληρονόμους Καρτάλη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Επικύρωση της υπ. αριθμ. 89 του 1910 αρχικής απόφασης, σχετικά με το συμβιβασμό μεταξύ του Δημοσίου και των κληρονόμων του Κ. Καρτάλη, με σκοπό την ανέγερση Γυμνασίου.
Τόμος: 11, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος A., (1836-1876)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-432-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το κληροδότημα του αποβιώσαντος Δημάρχου Ιωάννη Καρτάλη για ανέγερση Εμπορικής Σχολής στην πόλη του Βόλου. Έγκριση των έως τότε ενεργειών του Δημάρχου και επιφύλαξη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες προς εκτέλεση του κληροδοτήματος σε επόμενη συνεδρίαση.
Τόμος: 11, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-433-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να καθαριστεί η κοίτη του χειμάρρου Κραυσίνδωνα από την αρμόδια Λιμενική Επιτροπή, ώστε να επιχωματωθούν τα έλη της συνοικίας των Παλαιών και να αποφευχθούν οι επιδημίες ελώδους πυρετού.
Τόμος: 11, σελ. 428 - 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-433-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Επιθεωρητού Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Επιθεωρητού Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας, σχετικά με τη σύσταση δύο Δημοτικών Σχολείων Αρρένων στη συνοικία της Αναλήψεως και του Καπακλί.
Τόμος: 11, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-434-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 14/7/1911
Πράξη: Έγκριση αγοράς δύο οικοπέδων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας Αγγέλου Πυργιαλή στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, με σκοπό την ανέγερση δύο διδακτηρίων και πίστωση 630 δρχ. για την αγορά αυτή.
Τόμος: 11, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιαλής, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-435-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης μηχανικού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης μηχανικού, ως βοηθού του μηχανικού του Δήμου, για τη χωροστάθμιση της συνοικίας του Φρουρίου και τη σύνταξη σχεδιαγράμματος για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως αποζημίωση του μηχανικού.
Τόμος: 11, σελ. 430 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-435-2

Πράξη: Εισαγωγή των απολογισμών των ναών της πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των απολογισμών των ναών της πόλης και σύσταση επιτροπής για τον προέλεγχο.
Τόμος: 11, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Σαραφόπουλος, Ιωάννης
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-436-1

Πράξη: Εισαγωγή απολογισμών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή απολογισμών της Λιμενικής Επιτροπής των ετών 1900 και 1901 και σύσταση επιτροπής για τον προέλεγχο.
Τόμος: 11, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-436-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 50 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 949 δρχ. για την πληρωμή χρέους του νοσοκομείου στον παραγγελιοδόχο Φρ. Σέγη.
Τόμος: 11, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέγης, Φρ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-436-1

Πράξη: Πρόταση για ίδρυση Αρσάκειου Σχολής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Πρόταση για ίδρυση Αρσάκειου Σχολής στο Βόλο και ανάθεση στο Δήμαρχο να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση της σχολής από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειου Αθηνών.
Τόμος: 11, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσακείου Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-436-1

Πράξη: Καθαριότητα παραλιακής οδού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε η Λιμενική Επιτροπή να αναλάβει την καθαριότητα και το κατάβρεγμα της παραλιακής οδού.
Τόμος: 11, σελ. 431 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-436-2

Πράξη: Εξασφάλιση του κληροδοτήματος Καρτάλη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Εξασφάλιση με κάθε νόμιμο μέσο του κληροδοτήματος του Ιωάννη Καρτάλη, ύψους 100.000 δρχ. και διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Τζαννίδη για την εγγραφή υποθήκης των κτημάτων των κληρονόμων του Ιωάννη Καρτάλη, στην περιφέρεια Καρδίτσας, υπέρ του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-437-1

Πράξη: Δικαστική λύση υπόθεσης του Δήμου με ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Επικύρωση της αρχικής απόφασης για δικαστική επίλυση της υπόθεσης του Δήμου κατά του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά.
Τόμος: 11, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-437-1

Πράξη: Οφειλή του Δήμου προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόρριψη της πρότασης του Δήμου για συμβιβαστική λύση στην υπόθεση καταβολής της οφειλής προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και ανάθεση στο Δήμαρχο να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να καταβληθεί το ποσό σε δόσεις και να μη χρειαστεί να επιλυθεί η διαφορά μέσω δικαστικής οδού.
Τόμος: 11, σελ. 432 - 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-437-2

Πράξη: Εισαγωγή του εγγράφου του Πανελληνίου Συνδέσμου των Παραγωγικών Σωματείων της Αθήνας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του εγγράφου του Πανελληνίου Συνδέσμου των Παραγωγικών Σωματείων της Αθήνας, με το οποίο ανακοινώνεται η απόφαση του Β' Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργίας να οριστεί η πόλη του Βόλου ως έδρα του Γ' Συνεδρίου και ανάθεση στο Δήμαρχο να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επιτυχή διοργάνωσή του.
Τόμος: 11, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Συνέδρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, (2ο: 1911: Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-438-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. στον Επαμεινώντα Πάντο για το ενοίκιο του φυλακείου του δημοτικού φόρου του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-438-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την πληρωμή των δασκάλων του καταργηθέντος Παρθεναγωγείου, Δημήτριο Τσαμασφύρη και Βασίλειο Κόντη.
Τόμος: 11, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμασφύρος, Δημήτριος
Κόντης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-438-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως αποζημίωση του Πολυχρόνη Σαράτση για τις υπηρεσίες του στην επαλήθευση των δηλώσεων των οικοπέδων του Δήμου, για την εφαρμογή του νόμου περί φορολογίας.
Τόμος: 11, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-438-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Χριστόδουλου Χριστοδούλου, ιδιοκτήτη του οικήματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας, για αποζημίωση λόγω φθορών.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδούλου, Χριστόδουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για επιπλέον αποζημίωση στον εργολάβο και ξυλουργό των θρανίων των σχολείων.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος για σύσταση διδακτηρίων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας της Αναλήψεως για σύσταση των διδακτηρίων, τα οποία προορίζονται για τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, στη δική τους συνοικία.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα για απομάκρυνση των οίκων ανοχής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας των Παλαιών και του Αγίου Παντελεήμονα για απομάκρυνση των οίκων ανοχής (χαμαιτυπείων ) από την περιοχή τους.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Μιχαήλ Καράντζου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα των κατοίκων της Νεάπολης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας της Νεάπολης για κατασκευή δρόμου και εγκατάσταση φωτισμού, μέχρι την κατάθεση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου για το συγκεκριμένο τμήμα της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα για ρυμοτομία οδού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των περιοίκων της οδού Παύλου Μελά για ρυμοτομία και ανάπτυξη της οδού.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επίβλεψη της ενοικίασης των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
Μέγαρης, Ιωάννης
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-439-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικού σφαγείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού και συγγραφής των υποχρεώσεων του μηχανικού του Δήμου για την επισκευή του δημοτικού σφαγείου και ανάθεση στο Δήμαρχο να ενεργήσει τη σχετική δημοπρασία.
Τόμος: 11, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-440-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38 δρχ. προς τους δικαστικούς κλητήρες Πέτρο Βούλγαρη και Ευστάθιο Ψαθά για την επίδοση προσκλήσεων προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το νέο νόμο.
Τόμος: 11, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βούλγαρης, Πέτρος
Ψαθάς, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-440-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου του έτους 1911.
Τόμος: 11, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-440-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 18/7/1911
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Ευστάθιος Τσαπραζόπουλος.
Τόμος: 11, σελ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-441-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 1/8/1911
Πράξη: Επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου σε πραγματογνωσία για οικόπεδο ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου στην εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης για το οικοπέδο του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά, η οποία έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ΑΧΜΒ του 1888.
Τόμος: 11, σελ. 437
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-442-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 16/8/1911
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 52 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό του θυρωρού του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-443-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 54 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή εξοπλισμού του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-443-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για την προμήθεια υλικών, με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των οδών της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-443-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 162,60 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 162,60 δρχ. ως αποζημίωση του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ιωάννη Καμπούρη, για την κατασκευή της οδού Αιόλου.
Τόμος: 11, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-443-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 619,20 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 619,20 δρχ. ως αποζημίωση του εργολάβου του δημοτικού οδοστρωτήρα, Ιωάννη Καμπούρη, για την κατασκευή της κεντρικής οδού του Φρουρίου.
Τόμος: 11, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-443-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ. για την προμήθεια υλικών και τα ημερομίσθια των εργατών της χωροστάθμισης της συνοικίας του Φρουρίου, ώστε να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-444-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-444-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 70 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. ως πρόσθετης αμοιβής στον αρχιτέκτονα Γεώργιο Ευγένιο.
Τόμος: 11, σελ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευγενίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-444-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή και επισκευή του δημοτικού σφαγείου" Μπουρμπουλήθρα". Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 11, σελ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-444-1

Πράξη: Απόφαση για υποθήκη κτημάτων υπέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Απόφαση για υποθήκη υπέρ του Δήμου κτημάτων της Κλεοπάτρας, χήρας Αριστείδη Καρτάλη, προς εξασφάλιση απαιτήσεων του Δήμου από κληροδότημα του Ιωάννη Καρτάλη.
Τόμος: 11, σελ. 439 - 440
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
Καρτάλη, Κλεοπάτρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-444-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την ίδρυση Αρσάκειου στην πόλη του Βόλου από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών.
Τόμος: 11, σελ. 440 - 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσακείου Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-445-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την υγιεινή της πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τα καταλληλότερα μέτρα αποκομιδής και καταστροφής των απορριμμάτων της πόλης, σύμφωνα με έγγραφο της Ιατρικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Ιατρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-446-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη, μετά την αξίωσή του να μη χρησιμοποιηθεί το ημιτελές κτήριο του βρεφοκομείου και μαιευτηρίου για άλλο φιλανθρωπικό σκοπό, όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και να πληρωθούν τα χρέη του κτηρίου απο το Δήμο. Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη χρήση του κτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 441 - 443
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Παρθένης, Ζήσης
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-446-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 19/9/1911
Πράξη: Αποδοχή της παρουσίας δημοσιογράφων.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παρουσίας των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1912.
Τόμος: 11, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-449-1

Πράξη: Έκθεση Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της έκθεσης του Δημάρχου σχετικά με τον προϋπολογισμό του έτους 1912 και καθορισμός των θεμάτων του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου: 1) Φόροι άμεσοι, 2) Φόροι έμμεσοι, 3) Πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας, 4) Τέλη, δικαιώματα και πρόστιμα, 5) Ανάληψη προκαταβαλομένων, 6) Καθυστερούμενα, πιθανώς εισπρακτέα.
Τόμος: 11, σελ. 444 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-449-5

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ 71 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Δημητρίου Γαλανίδη ως πληρεξούσιου του ναού στην υπόθεση της έφεσης του εργολάβου Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος) -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαλανίδης, Δημήτριος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-453-1

Πράξη: Έγκριση διορισμού δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού του δικηγόρου Δημητρίου Γαλανίδη, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της έφεσης του εργολάβου ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου, Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαλανίδης, Δημήτριος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-453-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του δικηγόρου Μιλτιάδη Μπουφίδη ως πληρεξούσιου του Δήμου και διορισμός του Χρήστου Λεούση, για τη γνωμάτευση της υπόθεσης του Δήμου κατά της Κλεοπάτρας Καρτάλη, σχετικά με το κληροδότημα του Ιωάννη Καρτάλη.
Τόμος: 11, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουφίδης, Μιλτιάδης
Καρτάλη, Κλεοπάτρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-453-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 55 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για επισκευές του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 449
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-454-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 56 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 260 δρχ. για τη μισθοδοσία του νοσοκόμου Αριστοτέλη Παπαχρήστου.
Τόμος: 11, σελ. 449
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαχρήστος, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-454-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για χρηματικά βραβεία στους εκθέτες της Κτηνοτροφικής Έκθεσης Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 449
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κτηνοτροφική Έκθεση Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-454-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση με τον εργολάβο Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 11, σελ. 449 - 450
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-454-2

Πράξη: Πλειστηριασμός των υποθηκευμένων υπέρ του Δήμου κτημάτων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ώστε να προβεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό των υποθηκευμένων υπέρ του Δήμου κτημάτων των οφειλετών Ιωάννη Αλεξανδρίδη και Ιωάννη Παπαναστασίου.
Τόμος: 11, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξανδρίδης, Ιωάννης
Παπαναστασίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-455-1

Πράξη: Εισαγωγή απολογισμών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των απολογισμών της Λιμενικής Επιτροπής των ετών 1902-1904 και παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή, αφού προηγουμένως ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά της προκείμενης διαχείρισης.
Τόμος: 11, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-455-1

Πράξη: Κατάρτισης φορολογικού καταλόγου για την οδοποιία.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης, μετά την εισαγωγή της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας, σχετικά με το διορισμό ενός μέλους εκ μέρους του Δήμου στην σύμπραξη της κατάρτισης του φορολογικού καταλόγου για την οδοποιία
Τόμος: 11, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-455-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 21/9/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την ενοικίαση απομονωμένου οικήματος για τους πάσχοντες από τη νόσο της ευλογιάς, την κάλυψη των εξόδων περίθαλψης των ασθενών και απολύμανσης.
Τόμος: 11, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-456-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 800 δρχ. για την αγορά βιβλίων για τους άπορους μαθητές των Σχολείων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-456-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για τη λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου χολέρας, την απολύμανση και καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 11, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-456-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο αδυνατεί να ιδρύσει Αρσάκειο Αθηνών στην πόλη του Βόλου, λόγω ανεπάρκειας οικονομικών πόρων. Σύσταση δύο ανώτερων τάξεων στο Παρθεναγωγείο, χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.100 δρχ. για την μισθοδοσία του προσωπικού των δύο τάξεων και σύσταση επιτροπής για τη διευθέτηση της λειτουργίας του σχολείου.
Τόμος: 11, σελ. 451 - 452
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-456-2

Πράξη: Διορισμός μέλους στην Επιτροπή ελέγχου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Διορισμός του βουλευτή του Νομού Λάρισας Περικλή Αποστολίδη, ως αντιπροσώπου του Δήμου στον προέλεγχο της διαχείρισης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Τόμος: 11, σελ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-458-1

Πράξη: Συζήτηση για την έλλειψη αντλιών ύδρευσης.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την έλλειψη αντλιών ύδρευσης στο λιμάνι του Βόλου προς εξυπηρέτηση των καταπλέοντων ιστιοφόρων και ατμόπλοιων και ανάθεση στη Λιμενική Επιτροπή να εγκαταστήσει τρείς αντλίες για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 11, σελ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-458-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον καταρτισμό φορολογικού καταλόγου και χορηγία πίστωσης 350 δρχ. για την αμοιβή των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα περί οδοποιίας.
Τόμος: 11, σελ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παπαθανασίου, Στέφανος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Μέγαρης, Ιωάννης
Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-458-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 22/9/1911
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου του έτους 1912. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Γενικά έξοδα Δημοτικής εκπαίδευσης, 2) Προσωπικό Διοίκησης, 3) Έξοδα Διοίκησης, 4) Υγεία, 5) Καθαριότητα και Κατάβρεγμα, 6) Νόμιμες υποχρεώσεις, 7) Δαπάνη φωτισμού.
Τόμος: 11, σελ. 454 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-459-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 23/9/1911
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1912. Συζητήθηκε το επιμέρους θέμα: Τεχνικά έργα.
Τόμος: 11, σελ. 457 - 458
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαθανασίου, Στέφανος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παρθένης, Ζήσης
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Σαραφόπουλος, Ιωάννης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-462-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 24/9/1911
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 55 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή του αρχιτέκτονα του ναού Αγίου Νικολάου Αριστοτέλη Ζάχου.
Τόμος: 11, σελ. 459
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-464-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1912. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα Πυροσβεστείου, 2) Δενδροφυτεύσεις, 3) Αγαθοεργίες και συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1912.
Τόμος: 11, σελ. 459 - 462
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παρθένης, Ζήσης
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-464-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 26/9/1911
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του πρώην Δημαρχου Μηλεών.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος πρώην Δημάρχου των Μηλεών Κωνσταντίνου Γαρέφη και ανάθεση στο Δήμαρχο κατάθεσης στεφάνου.
Τόμος: 11, σελ. 463
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μηλιές (Μαγνησία) -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Κωνσταντίνος (18..-1911)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-468-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 10/10/1911
Πράξη: Εισφορά Δήμου υπέρ της Αστυνομίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να καταγγείλει ως παράνομη στον Επαρχιακό Ταμία Βόλου την εισφορά του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας.
Τόμος: 11, σελ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παρθένης, Ζήσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επαρχιακό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-469-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 350 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 350 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του προσωπικού των δύο τάξεων του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, την αποπληρωμή του Αλεξίου Αθανασάκη και για λοιπά έξοδα του σχολείου.
Τόμος: 11, σελ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-469-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην οικογένεια του φονευθέντος χωροφύλακα Δημητρίου Πιτσούνη.
Τόμος: 11, σελ. 464 - 465
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιτσούνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-469-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της εκμίσθωσης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1912.
Τόμος: 11, σελ. 465 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-470-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της ενοικίασης του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" καθώς και "επί των σφάγιων Δικαιωμάτων" του Δήμου για το έτος 1912.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων" του Δήμου, Ιωάννη Χρόνη, σχετικά με τη χορήγηση προθεσμίας για την αποπληρωμή των δύο καθυστερούμενων μηνιαίων δόσεων.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο θίασο της Κυβέλης Ανδριανού.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδριανού, Κυβέλη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου του Γυμνάσιου, της τελευταίας τριμηνίας του 1911.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Καταβολή μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να εξετάσει το αίτημα του Αθανασίου Καραμήτρου σχετικά με την καταβολή ενός καθυστερούμενου μισθού του έτους 1906, κατά τη διάρκεια του οποίου διετέλεσε βοηθός του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμήτρος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να εξετάσει το αίτημα του δασκάλου του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Γεωργίου Παπανικολάου, σχετικά με την καταβολή 240 δρχ. για τη μισθοδοσία του, από 1ης Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 1906.
Τόμος: 11, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-471-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας τριών δωματίων σε οικία ιδιώτη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας τριών δωματίων στην οικία του Σταύρου Τσάμτσα στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 11, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμτσας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-472-1

Πράξη: Απόρριψη συνδρομής του Δήμου υπέρ ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Τρύφωνα Κοντογεωργίου για συνδρομή του Δήμου, ύψους 2.500 δρχ., υπέρ του εκπαιδευτηρίου.
Τόμος: 11, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια Τρύφωνα Κοντογεωργίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντογεωργίου, Τρύφωνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-472-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας παλαιάς οικίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της παλαιάς οικίας του Αθανασίου Λειβαδίτη στη συνοικία της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 11, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-472-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου πρός τις μαθήτριες του Αρσάκειου Αθηνών, Τερψιχόρη Ιω. Ξαφάρα, Βρισηίδα Γ. Θωμά και Ελένη Ιω. Δημητρίου.
Τόμος: 11, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση-- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαφάρα, Τερψιθέα Ιω.
Θωμά, Βρυσηίδα Γ.
Δημητρίου, Ελένη Ιω.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-472-1

Πράξη: Ανάθεση στο Δήμαρχο να εξετάσει ζήτημα αποζημίωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να εξετάσει το αίτημα του απόστρατου λοχαγού πεζικού Σταύρου Γεωργούλα για αποζημίωση, λόγω της εγκατάστασης του δημοτικού φυλακείου στον αγρό του για μια δεκαετία και ενοίκιο 100 δρχ., εάν ο Δήμος διατηρήσει το φυλάκειο.
Τόμος: 11, σελ. 467 - 468
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούλας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-472-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για απαλλαγή του λιμενικού φόρου των ιχθυοπωλών και αλιέων του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-473-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 18/10/1911
Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού των δασκάλων Κωνσταντίνου Αντωνιάδη στην κενή θέση του νεοσύστατου Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων στη συνοικία της Αναλήψεως και Παναγιώτη Παπαευσταθίου στην κενή θέση του επίσης νεοσύστατου Κοινού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων στη συνοικία Καπακλί.
Τόμος: 11, σελ. 469
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Κοινό Δημοτικό Σχολείο Αρρένων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος
Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-474-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 7/11/1911
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα απολύμανσης, προς αποφυγή νέων κρουσμάτων ευλογιάς.
Τόμος: 11, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-475-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου στην Τοπική Επιτροπή για τις προκαταρκτικές εργασίες του Γεωργικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βόλο τον Απρίλιο του 1912.
Τόμος: 11, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, (3ο: 1912 : Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-475-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα διαφόρων υποθέσεων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-475-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για κατάθεση στεφάνων στο μνημόσυνο του Επισκόπου Γρεβενών και του φονευθέντος χωροφύλακα Δημητρίου Πιτσούνη.
Τόμος: 11, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιτσούνης, Δημήτριος, (18..-1911)
Αιμιλιανός, Επίσκοπος Γρεβενών, (18..-1911)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-475-1

Πράξη: Κοινοποίηση Βασιλικού Διατάγματος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση του Βασιλικού Διατάγματος, το οποίο εξεδώθη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και προσδιορίζει τις ενορίες της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-476-1

Πράξη: Κατάσχεση ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την άρση της κατάσχεσης, την οποία υπέβαλλε το Επαρχιακό Ταμείο Βόλου στον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" Νικόλαο Καραγεώργο, λόγω των οφειλών του Δήμου στην Αστυνομία. Το χρέος του 1911 θα εξοφληθεί, κατά το σύνηθες, από τις εισπράξεις του 1912.
Τόμος: 11, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Επαρχιακό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-476-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Δημητρίου Γαλανίδη ως εκπροσώπου του Δήμου στην έφεση κατά της Τράπεζας Αθηνών, η οποία διεκδικεί από το Δήμο τα ενοίκια του οικήματος που χρησιμοποιείται ως αστυνομικό κατάστημα.
Τόμος: 11, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Τράπεζα Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γαλανίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-476-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 57 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1912.
Τόμος: 11, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-476-1

Πράξη: Παραίτηση δασκάλου του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του επόπτη του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται η παραίτηση του δασκάλου Ιωάννη Πούλακα λόγω μικρού μισθού, και ανάθεση στο Δήμαρχο να καλέσει το διδακτικό προσωπικό, ώστε να υπογράψει συμφωνία αποδοχής της μισθοδοσίας και συγχρόνως να ερευνηθεί ποιες από τις ευπορότερες μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν δίδακτρα στη σχολή.
Τόμος: 11, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πούλακας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-477-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 595,95 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 595,95 δρχ. για την επιστροφή ισόποσης κράτησης του εργολάβου κατασκευής της δημοτικής οδού Αιόλου, Ευστάθιου Τσαπραζόπουλου.
Τόμος: 11, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-477-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της φοιτήτριας του Αρσάκειου Αθηνών Μαρίας Δημητρίου.
Τόμος: 11, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-477-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας των αδελφών Απόστολου και Κωνσταντίνου Ζαμπάλου στην οδό Ορφέως.
Τόμος: 11, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Απόστολος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-477-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικιών.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικιών στην οδό Παύλου Μελά, μετά από αίτηση των Αναστασίου Κατσίμπρα και Στάμου Αξελού ότι δέχονται να αποζημιωθούν σταδιακά από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 472 - 473
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-477-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας, μέσω δημοπρασίας, της δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών, κοντά στα δημοτικά χαλκουργεία.
Τόμος: 11, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-478-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αγορά οικοπέδων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να έρθει σε συνεννόηση με τους Κωνσταντίνο Τσιμπούκη και Σταύρο Γεωργούλα, ιδιοκτήτες των οικοπέδων, στα οποία χτίστηκαν δημοτικά φυλάκεια και να θέσει το ζήτημα πώλησης των οικοπέδων στο Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
Γεωργούλας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-478-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 58 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 950 δρχ. για διάφορα έξοδα του νοσοκομείου.
Τόμος: 11, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-478-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση Αθηναίων χαρτοπωλών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για αποζημίωση των Αθηναίων χαρτοπωλών Πάλλη και Κοτζιά, λόγω ανεξόφλητου χρέους του Δήμου από αγορές γραφικής ύλης κατά την περίοδο 1902-1911.
Τόμος: 11, σελ. 473 - 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Χαρτοπωλείο Πάλλης και Κοτζιάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-478-2

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο για τα μεγάλα ζώα του εσωτερικού της Θεσσαλίας, τα οποία επιβιβάζονται στο λιμάνι του Βόλου καθώς και για τα προϊόντα αλιείας, τα οποία αποβιβάζονται από το λιμάνι.
Τόμος: 11, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-479-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 του 1910 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Αναργύρων, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του ναού για το έτος 1911.
Τόμος: 11, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-479-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 26/11/1911
Πράξη: Έγκριση της μετάκλησης από την Αθήνα του αρχιτέκτονα του μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάκλησης από την Αθήνα του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου, ώστε να διαφωτίσει το νέο αρχιτέκτονα Γεώργιο Ευγένειο σχετικά με την αρχιτεκτονική μελέτη του σχεδίου του ναού Αγίου Νικολάου. Έγκριση του υπ. αριθμ. 74 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης του Αριστ. Ζάχου.
Τόμος: 11, σελ. 475 - 476
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
Ευγενίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-480-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 71 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ του αρχιτέκτονα Γεωργίου Ευγενίου, ως αμοιβής για την μελέτη ανέγερσης του ναού.
Τόμος: 11, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευγενίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-481-1

Πράξη: Κατασκευή οδικού δικτύου στο Πήλιο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Υποβολή της μελέτης του μηχανικού της Νομαρχίας Λάρισας για την κατασκευή οδικού δικτύου στο Πήλιο από τον παριστάμενο Νομάρχη Περικλή Αργυρόπουλο. Πρόταση για την κατασκευή και του οδικού δικτύου Βόλου - Λάρισας και έγκριση χορηγίας έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ υπέρ του Ταμείου Επαρχιακής και Δημοτικής οδοποιίας, για την κατασκευή των "αμαξιτών οδών" Πηλίου και Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 476 - 477
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργυρόπουλος, Περικλής
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παρθένης, Ζήσης
Παπαθανασίου, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Εθνική οδός Βόλου - Λάρισας
Πήλιο (Μαγνησία) -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Νομαρχία Λάρισας
Ταμείο Επαρχιακής και Δημοτικής Οδοποιίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρόπουλος, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-481-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 5/12/1911
Πράξη: Μεταρρύθμιση πράξης της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση της υπ. αριθμ. 61 πράξης της Λιμενικής Επιτροπής, με την οποία αυξάνονται οι ετήσιες επιχορηγήσεις από 30 σε 40, καθώς και το ετήσιο ποσοστό από 16% σε 20% υπέρ του Ταμείου Επαρχιακής και Δημοτικής Οδοποιίας για την κατασκευή οδικού δικτύου του Πηλίου και Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 11, σελ. 478 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ταμείο Επαρχιακής και Δημοτικής Οδοποιίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-483-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης αποθηκών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, μέσω ετήσιου πλειστηριασμού, των αποθηκών των χρεωστών του Δήμου Γ. Αλεξανδρίδη και Ιωάννη Παπαναστασίου στη Γατζέα.
Τόμος: 11, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κατασχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
Παπαναστασίου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-484-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγομένων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" για το έτος 1912. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 11, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-484-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έτους 1912, για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο Δημοτικό σφαγείο. Πλειοδότης ο Κωνσταντίνος Γιαρέντης.
Τόμος: 11, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-485-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού καφενείου, δίπλα στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Α. Συκιώτης.
Τόμος: 11, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συκιώτης, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-485-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την αναγκαία προμήθεια των καυσόξυλων των Δημοτικών Σχολείων, της Ισραηλιτικής Σχολής και του Δημαρχείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1911-1912. Μειοδότης ο Στέφανος Δήμος.
Τόμος: 11, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-485-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης κοντά στα δημοτικά χαλκουργεία, στη συνοικία των Παλαιών. Πλειοδότης ο Βασίλειος Τσιλιβίδης.
Τόμος: 11, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-485-1

Πράξη: Εκποίηση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει την πλειοδοτική δημοπρασία της 27ης Νοεμβρίου 1911 για την εκποίηση του δημοτικού οικοπέδου στη διασταύρωση των οδών Θησέως και Κουμουνδούρου.
Τόμος: 11, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-485-1

Πράξη: Εκποίηση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να επαναλάβει την πλειοδοτική δημοπρασία της 27ης Νοεμβρίου 1911 για την εκποίηση δημοτικής έκτασης κοντά στα δημοτικά χαλκουργεία, στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 11, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-486-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για τα έξοδα διατροφής των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 11, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-486-1

Πράξη: Έγκριση των προσωρινών μέτρων για ρυμοτομούμενες οικίες.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση των προσωρινών μέτρων για τις ρυμοτομούμενες οικίες των Γεωργίου Κιαδήμου και Δημητρίου Ευσταθίου στην οδό Κωλλέτη, οι οποίοι προσέβαλαν ως άκυρο το πρωτόκολλο της εκτίμησης των οικιών τους, και διορισμός των δικηγόρων Κωνσταντίνου και Ιωάννη Χρυσοχοΐδη ως πληρεξούσιων του Δήμου για το διακανονισμό της εκτίμησης των παραπάνω οικιών στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 11, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Κιαδήμος, Γεώργιος
Ευσταθίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-486-1

Πράξη: Κατασκευή οδού.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Απόφαση κατασκευής, σύμφωνα με το νόμο ΓΥΚΖ, δημοτικής οδού στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, με σκοπό να συνδεθεί με την επαρχιακή οδό Βόλου - Αγριάς.
Τόμος: 11, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-486-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 19/12/1911
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση των άπορων οικογενειών του Δήμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 11, σελ. 482
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-487-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 23/12/1911
Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1912, μετά την αίτηση του Νικολάου Καραγεώργου, ο οποίος έκανε μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση του φόρου.
Τόμος: 11, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
Οικονομίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-488-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 59 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό του ιατρού Γεωργίου Ντινόπουλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 11, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντινόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-488-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 5 ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, σχετικά με το συμβιβασμό στην υπόθεση μεταξύ της Εφορείας της Συναγωγής και του Ζαφειρίου Σφύρα και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 11, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφύρας, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-488-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά για συμβιβασμό, στην υπόθεσή του σχετικά με την αποζημίωση για την κατάληψη του οικοπέδου του, στην πλατεία των Παλαιών, από το Δήμο.
Τόμος: 11, σελ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-489-1

Πράξη: Διορισμός αρχιτέκτονα για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Ανάθεση ανασύνταξης του πρϋπολογισμού και της μελέτης ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου στον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο, μετά από μακρά συζήτηση και διερεύνηση των συμφερόντων του Δήμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του αρχιτέκτονα.
Τόμος: 11, σελ. 484 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-489-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. υπέρ του Θρησκευτικού και Φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 11, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-452-1

Πράξη: Εισαγωγή των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση της δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών, κοντά στα δημοτικά χαλκουργεία και πρόταση για διάνοιξη παρόδου κατά μήκος της οικοδομής του Νικολάου Παπαντώνη, ώστε να εκποιηθεί ευκολότερα η δημοτική έκταση.
Τόμος: 11, σελ. 487 - 488
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαντώνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9011-492-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων