Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1912Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1912
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1912
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 23/1/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά εξοπλισμού και κατασκευή θρανίων στο Δ΄ και Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων.
Τόμος: 12, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή σχολικών θρανίων. Μειοδότης ο Κωνσταντίνος Παγώνης.
Τόμος: 12, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγώνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την εκτύπωση του πονήματος σχετικά με την ιστορία της "Θεσσαλίας επί Τουρκοκρατίας", του Βασιλείου Κάνδη.
Τόμος: 12, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάνδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-1-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχετικά με την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των οδών της πόλης. Μειοδότης ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 12, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-2-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή, προμήθεια και μεταφορά 200 σιφονοειδών στόμιων υπονόμων. Μειοδότης ο Μιχαήλ Καζάζης.
Τόμος: 12, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζάζης, Μιχάλης, (1850-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-2-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 61 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 993 δρχ. για την προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων.
Τόμος: 12, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-2-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 62 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.860 δρχ. για τη μισθοδοσία του δεύτερου εφημερεύοντος ιατρού και δύο νοσοκόμων.
Τόμος: 12, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-2-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως αποζημίωση στο Σταύρο Γεωργούλα, λόγω της κατάληψης του οικοπέδου του, στο οποίο βρίσκεται το δημοτικό φυλάκειο.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούλας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Απόρριψη ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του υπ. αριθμ.78 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με την πληρωμή του εργολάβου Ιωάννη Κουρή και πρόταση για ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 430,90 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 430,90 δρχ. για τη δαπάνη των εξόδων κατά τη διάρκεια των σκοπευτικών αγώνων "Ελευθέρια".
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 236 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 236 δρχ. για την πληρωμή του δικηγόρου Γεωργίου Φιλάρετου, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλάρετος, Γεώργιος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την προμήθεια τοπογραφικού μηχανήματος, ειδικού για τη χωροστάθμιση της πόλης, από εργοστάσιο του Μιλάνου.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση χώρου για τη ρίψη των απορριμμάτων.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού καφενείου, στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 12, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-3-1

Πράξη: Έγκριση σύνταξης συμβολαίων για την ενοικίαση οικημάτων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση σύνταξης των συμβολαίων πενταετούς ενοικίασης των οικημάτων του Δημητρίου Νίκα, στη συνοικία Καπακλί, και του Νικολάου Μανώλη, στη συνοικία Αναλήψεως, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως δημοτικά σχολεία. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων και την μισθοδοσία του προσωπικού των σχολείων.
Τόμος: 12, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νίκας, Δημήτριος
Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Ιζέτ Εφένδη Ιμπραήμ Αγά για το οικόπεδο στην πλατεία των Παλαιών, το οποίο έχει καταληφθεί από τo Δήμο.
Τόμος: 12, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.177,18 δρχ
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.177,18 δρχ για την αποπληρωμή του Ευθύμιου Γκούνη, εργολάβου της ανέγερσης του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων στη συνοικία των Επτά Πλατανιών.
Τόμος: 12, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-5-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 10/2/1912
Πράξη: Παραχώρηση δωρεάν τάφου.
Εισηγητής: Παπαθανασίου, Στέφανος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να συνεννοηθεί με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού των Ταξιαρχών για την παραχώρηση δωρεάν τάφου στον αποβιώσαντα Ιωάννη Βελισάριο, ελεγκτή του Τελωνείου Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελισάριος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-6-1

Πράξη: Διεύθυνση Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ερευνήσει την προσφορά της δασκάλας, η οποία επιθυμεί να αναλάβει τη διεύθυνση των δύο τάξεων του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 12, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-6-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ιωάννη Χρόνη, ενοικιαστή των "σφάγιων δικαιωμάτων" του Δήμου του έτους 1911, για απαλλαγή από το χρέος του προς το Δήμο.
Τόμος: 12, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-6-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Γεωργίου Καϊμάκη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1911, για απαλλαγή από το χρέος του προς το Δήμο και απόφαση να εξοφληθεί αυτό σε μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 12, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καϊμάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-6-1

Πράξη: Εξάμηνη αναστολή της είσπραξης χρέους ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του χρέους προς το Δήμο του Ηλία Νικολάου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ιχθύων" του έτους 1905, λόγω της αναγνώρισης της απορίας του.
Τόμος: 12, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-7-1

Πράξη: Εξάμηνη αναστολή της είσπραξης χρέους ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του χρέους του Παναγιώτη Αλεξόπουλου, ενοικιαστή του δημοτικού καφενείου του έτους 1905, λόγω αναγνώρισης της απορίας του.
Τόμος: 12, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-7-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22,30 δρχ. για την εξόφληση της δαπάνης του φωτισμού του Πρωτοδικείου Βόλου για το έτος 1911.
Τόμος: 12, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 16/3/1912
Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Γ. Πατρή να νοικιάσει τις αποθήκες του Δήμου στη Γατζέα.
Τόμος: 12, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρής, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-8-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής χρέου ενοικιαστή σε μηνιαίες δόσεις.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του χρέους του Ιωάννη Χρόνη, ενοικιαστή των "σφάγιων δικαιωμάτων" του Δήμου του έτους 1911, σε μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 12, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρόνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-8-1

Πράξη: Συζήτηση για επέκταση οικίας εκτός σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συζήτηση γύρω από το αίτημα του Χρήστου Παπαδημητρίου για επέκταση της οικίας του, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης.
Τόμος: 12, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-8-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του χρέους ενοικιαστή σε μηνιαίες δόσεις.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του χρέους του Γεωργίου Καϊμάκη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1911, σε μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καϊμάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του θιάσου της Μαρίκας Κοτοπούλη.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπούλη, Μαρίκα, (1887-1954)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα των πληρεξούσιων δικηγόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των σεισμοπαθών της Ζακύνθου.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ζάκυνθος -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Έκφραση ευχής στην Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής στην Λιμενική Επιτροπή Βόλου να μεριμνήσει για την τοποθέτηση δύο βαρούλκων στο λιμάνι, με σκοπό την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στη Διοργανωτική Επιτροπή του Ιατρικού Συνεδρίου κατά της φυματίωσης, στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Ελληνικό Συνέδριο κατά της Φυματίωσης (2ο: 1912 : Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-10-1

Πράξη: Πρόταση για ονομασία οδού.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Πρόταση στην επιτροπή οδωνυμίας να δώσει σε μία οδό της πόλης το όνομα του Θεόδωρου Αφεντούλη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου.
Τόμος: 12, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αφεντούλης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-10-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της επιτροπής Γεωργικού Συνεδρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της διοργανωτικής επιτροπής του Γεωργικού Συνεδρίου για περαιτέρω πίστωση.
Τόμος: 12, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, (3ο: 1912 : Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-10-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα για ρυμοτομία οικίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Αγησίλαου Παπαγεωργιάδη για ρυμοτομία της οικίας του, αφού ο μηχανικός του Δήμου καταθέσει την εκτίμηση του.
Τόμος: 12, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-10-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 13/4/1912
Πράξη: Μεταφορά τακτικής πίστωσης εισφοράς του Δήμου προς την Αστυνομία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Μεταφορά της τακτικής πίστωσης της εισφοράς του Δήμου πρός την Αστυνομία, ύψους 40.000 δρχ., στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου. Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού για τις υπερβάσεις, ύψους 30.000 δρχ. στον προϋπολογισμό της ανέγερσης των Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Σχολείων Θηλέων, αύξηση 2.000 δρχ. των ετήσιων δόσεων των εργολάβων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την αποπληρωμή των υπερβάσεων.
Τόμος: 12, σελ. 11-14
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-11-4

Πράξη: Αναβολή της έγκρισης πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-14-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Νεαπόλεως. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 12, σελ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-14-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μετατόπιση του υπονόμου της οδού Ιωλκού και τη σκυρόστρωση μέρους της. Μειοδότης ο Ευστάθιος Τσαπραζόπουλος.
Τόμος: 12, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-15-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για τη σκυρόστρωση της οδού Κενταύρων. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 12, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-15-1

Πράξη: Έγκριση μίσθωσης των αποθηκών του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα στον Κωνσταντίνο Κοντογεωργίου.
Τόμος: 12, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντογεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-15-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.177,18 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.177,18 δρχ. για την πληρωμή του Ευθύμιου Γκούνη, εργολάβου της ανέγερσης του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 12, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-15-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού κ. Χατζηστεφάνου ως πραγματογνώμονα στην εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Αγησίλαου Παπαγεωργιάδη.
Τόμος: 12, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηστεφάνου
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-16-1

Πράξη: Ανάθεση εκτίμησης ρυμοτομούμενης οικίας στο μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να προβεί στην εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Μιχαήλ Καράντζου, στη συνοικία των Παλαιών, κοντά στο οθωμανικό τέμενος.
Τόμος: 12, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-16-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων του μηχανικού του Δήμου κατά τη μετάβασή του στην Αθήνα, για την υπόθεση ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-16-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Θρησκευτικού και Φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρείς Ιεράρχες", δεδομένης της δωρεάς του Νικολάου Χαρισιάδη στο Σύλλογο.
Τόμος: 12, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρισιάδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-16-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 24/5/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μνημόσυνου υπέρ του τελευταίου βυζαντινού Αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μετά από παράκληση του "Συνδέσμου Βυζαντίων" στην Αθήνα.
Τόμος: 12, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Βυζαντίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-17-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.000 δρχ. για την αγορά αεροπλάνου, το οποίο θα φέρει το όνομα "Βόλος", μετά από έγγραφο του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας, με σκοπό την ενίσχυση του Υπουργείου Στρατιωτικών. Σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διεξαγωγή εράνου για την αγορά και δεύτερου αεροπλάνου, το οποίο θα φέρει το όνομα "Πήλιο" ή "Αργοναύτης".
Τόμος: 12, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παρθένης, Ζήσης
Γκλαβάνης, Ιωάννης
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Μεγαλειάδης, Παναγιώτης
Φαρμακίδης
Αθανασάκης, Αλέξιος
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-17-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ της Βιβλιοθήκης "Οι Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 12, σελ. 18-19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-18-2

Πράξη: Προέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου σχετικά με την προέκταση του σχεδίου πόλης από την οδό Χείρωνος μέχρι την οδό Αναύρου και ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να προχωρήσει στη σύνταξη του σχεδίου.
Τόμος: 12, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-19-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων της Αθήνας Παναγιώτη Αραβαντινού και Δημητρίου Μελιδώνη, ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεσή του κατά του Ιωάννη Καμπούρη, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Τόμος: 12, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ειρηνοδικείο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Παναγιώτης
Μελιδώνης, Δημήτριος
Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 2/7/1912
Πράξη: Καθαριότητα δρόμων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την επισκευή και καθαριότητα της οδού Ιωλκού, μετά από αίτηση των περιοίκων.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για τα έξοδα της δεξίωσης των μελών του Ιατρικού Συνεδρίου και των Εμποροϋπαλλήλων Λάρισας στο Δημαρχείο.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Ελληνικό Συνέδριο κατά της Φυματίωσης (2ο: 1912 : Βόλος)
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα των διαφόρων υποθέσεων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.925 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.925 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής και παράθεση γεύματος προς τιμήν του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ. για τα έξοδα κατάθεσης στεφάνου στον αποβιώσαντα Ζαφείριο Νικούλη, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο και ευεργέτη του Νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικούλης, Ζαφείριος, (18..-1912)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-1

Πράξη: Αποζημίωση ρυμοτομούμενων οικιών.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Επικύρωση του υπ. αριθμ. 167 ψηφίσματος, με το οποίο αποφασίζεται η συνέχεια του δικαστικού αγώνα στην υπόθεση της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων οικιών των Γεωργίου Κιαδήμου και Δημητρίου Ευσταθίου στην οδό Κωλέττη. Πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου οι Κωνσταντίνος και Ιωάννης Χρυσοχοΐδης.
Τόμος: 12, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Κιαδήμος, Γεώργιος
Ευσταθίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-20-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το διορισμό διευθύντριας στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το διορισμό διευθύντριας των δύο τάξεων του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και ανάθεση στο Δήμαρχο να ανακοινώσει για την παρακάτω θέση την Σταματίνα Καλαντζή, διευθύντρια του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 12, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως ΘέμαΒόλος -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαντζή, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-21-1

Πράξη: Ανάθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο Μαγνησίας να μεριμνήσει για υπόθεση δασκάλας.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο Μαγνησίας να μεριμνήσει για την μετάθεση ή παύση της Δέσποινας Κρυστάλλη, διευθύντριας του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, η οποία "φέρεται αναξιοπρεπώς προς το αξίωμά της".
Τόμος: 12, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρυστάλλη, Δέσποινα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-21-1

Πράξη: Χρέος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του εγγράφου του διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με το χρεός του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου και ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει επί του θέματος.
Τόμος: 12, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-21-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 79 ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού του Αγίου Νικολάου σχετικά με την κατάθεση 1.027,25 δρχ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αποπληρωμή του δανείου.
Τόμος: 12, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-22-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας και του Υπουργείου Εκκλησιαστικών σχετικά με την υπαγωγή των ενοριών και απόφαση να μην υπαχθεί ο ναός των Ταξιαρχών και το νεκροταφείο σε κάποια από τις ενορίες του Βόλου, αλλά να παραμείνουν στη δικαιοδοσία του Δήμου, εφόσον ανήκουν σε αυτόν με νόμιμους τίτλους.
Τόμος: 12, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-22-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 66 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1909.
Τόμος: 12, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-22-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 67 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1910.
Τόμος: 12, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-22-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 68 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1911.
Τόμος: 12, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-23-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας σχετικά με την εκποίηση της δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών, έναντι του παντοπωλείου του Παπαρίζου.
Τόμος: 12, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-23-1

Πράξη: Εκκρεμής δίκη μεταξύ Δήμου και ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Αποδοχή του όρκου, ο οποίος έχει επιβληθεί στο Δήμαρχο από το Πρωτοδικείο Βόλου, σχετικά με την εκκρεμή δίκη μεταξύ του ιδίου και του Αντώνη Πατάρα.
Τόμος: 12, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Πατάρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-23-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Αγησίλαου Παπαγεωργιάδη στην οδό Ερμού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.250 δρχ. για την πληρωμή της πρώτης δόσης της αποζημίωσης.
Τόμος: 12, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-23-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 5/7/1912
Πράξη: Γνωμοδότηση δικηγόρου για δάνειο του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο δικηγόρο Κωνσταντίνο Χρυσοχοΐδη, ως πληρεξούσιος του Δήμου, να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με την σύναψη του δανείου για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου και την εξόφληση του χρέους και να την καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 12, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-25-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 65 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 302,75 δρχ. για την πληρωμή του εμπόρου τροφίμων Ευστάθιο Σκρέτα και του εμπόρου υφασμάτων Δαυίδ Ματαθιά.
Τόμος: 12, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-25-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 69 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.211,60 δρχ. για την πληρωμή εξόδων του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-25-1

Πράξη: Ανέγερση στρατώνων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής από το Δήμο προς το Δημόσιο 20.000 δρχ. ετησίως για την ανέγερση στρατώνων στην πόλη του Βόλου, μετά από μακρά συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανέγερσης.
Τόμος: 12, σελ. 26 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Μέγαρης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-26-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 19/7/1912
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Άγγελος Παπαγιάννης.
Τόμος: 12, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-34-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Χρήστου Λεούση ως πληρεξούσιου του Δήμου στην υπόθεση της κατάσχεσης 33.527,73 δρχ. οφειλόμενων προς το Δημόσιο από την εισφορά του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας για τα έτη 1911 και 1912.
Τόμος: 12, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεούσης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-34-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό να παραστεί στη δημοπρασία των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης και να ενεργήσει για τις απαραίτητες δαπάνες.
Τόμος: 12, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Κοφινάς, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-34-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 5/9/1912
Πράξη: Ανάληψη ποσού από το ταμείο του Δήμου για την εξόφληση του δανείου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Εντολή ανάληψης από το Δημόσιο Ταμείο 21.012,90 δρχ., οι οποίες κατατέθηκαν για τη ρυμοτομία της οικίας του Γεωργίου Κιαδήμου στην οδό Κωλέττη και απόδοση αυτών στον πιστωτή Δημήτριο Κοσμαδόπουλο για την εξόφληση του δανείου.
Τόμος: 12, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 55Α
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. υπέρ του Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, για τη συμμετοχή του στους σκοπευτικούς αγώνες "Ελευθέρια", στην πόλη των Τρικάλων.
Τόμος: 12, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την απομάκρυνση "λυσσόδηκτων και αλητών ".
Τόμος: 12, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για τα έξοδα δεξίωσης των μελών της επιτροπής των δημοδασκάλων Μαγνησίας.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Επιτροπή Δημοδιδασκάλων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455,90 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455,90 δρχ. για την αποπληρωμή του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου της επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τη διοχέτευση νερού στο δημοτικό σφαγείο.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,87 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 124,87 δρχ. για την επιστροφή των κρατήσεων του έτους 1911 στον Στάμο Αξελό, εργολάβο της προμήθειας χαλικιών και συνδετικής ύλης για τη συντήρηση των δρόμων της πόλης.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου σύνταξης πραγματογνωσίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να συντάξει έκθεση σχετικά με την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας των αδελφών Απόστολου και Κωνσταντίνου Ζάμπαλου.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Ζάμπαλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου σύνταξης πραγματογνωσίας.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να συντάξει έκθεση σχετικά με την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας των αδελφών Νικολαΐδου, στην οδό Μεταμορφώσεως και του Δ. Μητρόπουλου, στην οδό Δευκαλίωνος.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Νικολαΐδη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Παπαθανασίου, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικοπέδων του Μεμέτ Βέη και Κιαζήλ Βέη.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεμέτ Βέη
Κιαζήλ Βέη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Καθορισμός των εξοχικών κέντρων της πόλης.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξοχικών κέντρων της πόλης, σύμφωνα με το νόμο "περί Κυριακής αργίας", στις περιοχές Επτά Πλατάνια, Κιούπι, Τζάνα, Τσιμπούκη, Συντριβάνι, Άναυρος.
Τόμος: 12, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-1

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θετταλομαγνησίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 62Α
Περιεχόμενα: Συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θετταλομαγνησίας για την ίδρυση στο Βόλο Ανώτερου Παρθεναγωγείου, ισότιμου με τα Αρσάκεια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών.
Τόμος: 12, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-36-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων της Αθήνας Παναγιώτη Αραβαντινού και Εμμανουήλ Λυκούδη για την απόκρουση, ενώπιον του Αρείου Πάγου, της αίτησης αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου Λάρισας των κληρονόμων του Θεοδοσίου Παπαϊωάννου.
Τόμος: 12, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Άρειος Πάγος
Εφετείο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραβαντινός, Παναγιώτης
Λυκούδης, Εμμανουήλ
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεόδωρος, (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Θεολόγος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Γεώργιος Θ., (Βαρελάς)
Παπαϊωάννου, Ευθυμία, (Βαρελά)
Γιαρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-37-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την εξόφληση της αποζημίωσης του ξυλέμπορου Αντώνιου Πατάρα, ο οποίος προμήθευσε τα καυσόξυλα του Δήμου κατά την προηγούμενη δημαρχιακή περίοδο.
Τόμος: 12, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατάρας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-37-1

Πράξη: Προτροπή προς την Κυβέρνηση για τη νομισματική πολιτική.
Εισηγητής: Μέγαρης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Προτροπή προς την Κυβέρνηση για παράταση αποδοχής των τρυπημένων αργυρών νομισμάτων.
Τόμος: 12, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Νομισματική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-37-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του εγγράφου του Υπουργείου Στρατιωτικών, με το οποίο η Κυβέρνηση εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη Νομαρχία Λάρισας και το Δήμο Παγασών για τη δωρεά της ανέγερσης των στρατώνων.
Τόμος: 12, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-37-1

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 64Α
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της ρυμοτομούμενης οικίας του Μιχαήλ Καράντζου, στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-37-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης του αρχιτέκτονα και του μηχανικού του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του Αριστοτέλη Ζάχου, αρχιτέκτονα και του Ιάσονα Πετρόχειλου, μηχανικού του Δήμου, για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
Πετρόχειλος, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 15/10/1912
Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 69 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την κατασκευή των εικόνων των αδελφών Αλέξανδρου και Ηρακλή Βόλτου, ιδρυτών του παραρτήματος του Φθισιατρείου.
Τόμος: 12, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βόλτος, Αλέξανδρος
Βόλτος, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-39-1

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 71 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.810 δρχ. για την προμήθεια φαρμακευτικών ειδών.
Τόμος: 12, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-39-1

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 72 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 32 δρχ. για την εγκατάσταση τηλεφώνου.
Τόμος: 12, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-39-1

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 73 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή του φόρου προς το Δημόσιο, τα συμβολαιογραφικά έξοδα της δωρεάς της Ζωής Κυρτσώνη και την κατασκευή πλαισίων των εικόνων των ευεργετών του νοσοκομείου, Αλέξανδρου και Ηρακλή Βόλτου.
Τόμος: 12, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρτσώνη, Ζωή
Βόλτος, Αλέξανδρος
Βόλτος, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-39-1

Πράξη: Επικύρωση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Επικύρωση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την επέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την άρνηση του Δήμου να αποζημιώσει τον Ιωάννη Κουρή, εργολάβο του ναού Αγίου Νικολάου και εμμονή στην δικαστική επίλυση της υπόθεσης.
Τόμος: 12, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παρθένης, Ζήσης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-39-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την ενίσχυση και συντήρηση του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 12, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-40-1

Πράξη: Ακύρωση των τακτικών πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Ακύρωση των τακτικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη ρυμοτομία, η οποία περιορίζεται σε 15.000 δρχ., καθώς και για την εκσκαφή αρτεσιανών φρεατίων και την κατασκευή υδραγωγείου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-40-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 220 δρχ. για την αγορά και τοποθέτηση σωλήνων και επισκευή του υδραγωγείου της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 12, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-41-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Π. Τσαμπούρη στην κενή θέση του Δ΄ Πλήρους Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 12, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-41-1

Πράξη: Καθορισμός διατίμησης γάμων, βαπτίσεων, μνημόσυνων.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Καθορισμός διατίμησης γάμων, βαπτίσεων, μνημόσυνων και κηδειών σε όλους τους ναούς, σύμφωνα με το νόμο περί ενοριών.
Τόμος: 12, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 25/9/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τους εργολάβους κατασκευής των δύο νέων δημοτικών σχολείων, Νικόλαο Καμπούρη και Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 12, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-42-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας 5.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 5.000 δρχ. υπέρ του συσταθέντος Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, για την περίθαλψη απόρων οικογενειών επιστράτων.
Τόμος: 12, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-42-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 30/9/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου, λόγω της επιστράτευσης.
Τόμος: 12, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-43-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στα δύο νεοανεγειρόμενα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 12, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-43-1

Πράξη: Απόφαση οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των άπορων οικογενειών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Απόφαση ανάληψης 20.000 δρχ. από τα κατατιθέμενα χρήματα του Δήμου στην Τράπεζα Αθηνών, υπέρ των απόρων οικογενειών των επιστρατευθέντων.
Τόμος: 12, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-43-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Καρδίτσας Λάμπρου Κατσαρού, Λάμπρου Καταφυγιώτου και Κ. Τζαννίδου ως πληρεξούσιων του Δήμου, για την υποστήριξη των συμφερόντων του στον αναγκαστικό πλειστηριασμό των εκποιούμενων κτημάτων του Κων. Α. Καρτάλη στο Δήμο Καλιφωνίου, υποθηκευμένων από το Δήμο ως οφειλή του κληροδοτήματος του Ιωαννή Καρτάλη.
Τόμος: 12, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Aρ., (1883-1954)
Τζαννίδης, Κ
Κατσαρός, Λάμπρος
Καταφυγιώτης, Λάμπρος
Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-44-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 18/10/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου, λόγω της επιστράτευσης.
Τόμος: 12, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-45-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση άπορων επιστράτων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στην ανάληψη όλων των κατατεθειμένων στην Τράπεζα Αθηνών χρημάτων του Δήμου, ύψους 150.000 δρχ., ώστε οι 20.000 δρχ. να χορηγηθούν υπέρ των οικογενειών των απόρων επίστρατων.
Τόμος: 12, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-45-1

Πράξη: Συζήτηση για την πρόνοια των απόρων οικογενειών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πρόνοια των απόρων οικογενειών του Δήμου, εκτός αυτών των επίστρατων, για τους οποίους φροντίζει το Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας, και σύσταση επιτροπών από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των ενοριών για τη μέριμνα επί του θέματος.
Τόμος: 12, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-45-1

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 74 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. για την κατασκευή εικόνας του Νικολάου Τσιτσιλιανόπουλου, ευεργέτη του νοσοκομείου, την εκσκαφή φρέατος και την πληρωμή των μελών της επιτροπής παραλαβής του Φθισιατρείου.
Τόμος: 12, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιανόπουλος, Νικόλαος ( -1910)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-45-2

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 76 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.265 δρχ. για τη μισθοδοσία μιaς διευθύντριας και ενός υπαλλήλου και την αποπληρωμή εξοπλισμού του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 26/10/1912
Πράξη: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την κατάληψη της Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Με αφορμή την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό στρατό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: 1) Να στείλει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο, τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Βασιλιά Γεώργιο, 2) Να μετονομάσει την οδό Δημητριάδος σε "Κωνσταντίνου του Νικητού" και την οδό Ορμινίου σε "Ελευθερίου Βενιζέλου".
Τόμος: 12, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-47-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 26/11/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως επιχορήγηση του Δήμου υπέρ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Θετταλομαγνησίας για το ιδρυόμενο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 12, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-48-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την περίθαλψη των καταφυγόντων στην πόλη του Βόλου προσφύγων της Ηπείρου.
Τόμος: 12, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-48-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τη προμήθεια γάλακτος υπέρ των απόρων ασθενών του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-48-1

Πράξη: Έγκριση των διακηρύξεων εκμίσθωσης των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση των διακηρύξεων εκμίσθωσης των δημοτικών φόρων "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των σφάγειων δικαιωμάτων" του Δήμου, για το έτος 1913.
Τόμος: 12, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-49-1

Πράξη: 'Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 77 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.697,50 δρχ. για διάφορες δαπάνες του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-49-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων των Δημοτικών Σχολείων και της Ισραηλιτικής Κοινότητας για το σχολικό έτος 1912-1913. Μειοδότης ο Νικόλαος Τσινίκας.
Τόμος: 12, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσινίκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-49-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 155 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 155 δρχ. για την πληρωμή των συμβολαιογραφικών εξόδων της απόδοσης του δανείου, ύψους 16.272,90 δρχ., προς το Δημήτριο Κοσμαδόπουλο.
Τόμος: 12, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 19/12/1912
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28.740,08 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 28.740,08 δρχ. για την εισφορά του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας, για το έτος 1911.
Τόμος: 12, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-50-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους του Δήμου για τις μέρες των Χριστουγέννων.
Τόμος: 12, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-50-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να εκθέσει σε μειοδοτική δημοπρασία την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 12, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-50-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του "Συνδέσμου Κυριών", ο οποίος αποδεδειγμένα προσφέρει κοινωνικό έργο στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Κυριών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-51-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για τη διατροφή των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Έκθετα (Βρέφη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-51-1

Πράξη: Πρόταση διορισμού δασκάλου.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Πρόταση διορισμού του δασκάλου Χαράλαμπου Παπαδημητρίου στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, στη θέση του φονευθέντος στον πόλεμο Π. Τσαμπούρη.
Τόμος: 12, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Π., (18..-1912)
Παπαδημητρίου, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-51-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 27/12/1912
Πράξη: Υπόθεση διαφοράς μεταξύ του Δήμου και του εργολάβου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να απευθύνει αίτηση, ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την άρση της διαφωνίας μεταξύ Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, οι οποίες έχουν εκδόσει αποφάσεις για την υπόθεση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου. Έφεση, ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, της απόφασης του Νομάρχη Λάρισας επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-52-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-52-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το έτος 1912.
Τόμος: 12, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-52-1

Πράξη: Απόρριψη παραιτήσεων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη των παραιτήσεων των Εκκλησιαστικών Επιτρόπων του ναού των Ταξιαρχών Σπ. Κυρίτση και Κ. Χατζηαργύρη.
Τόμος: 12, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Σπυρίδων
Χατζηαργύρης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-52-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση του αιτήματος για μείωση του οφειλόμενου προς το Δήμο χρέους του Νικολάου Καραγεώργου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων, λόγω του μειωμένου κέρδους εξαιτίας της επιστράτευσης.
Τόμος: 12, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγεώργος, Νικόλαος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-53-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξέταση του αιτήματος για μείωση του οφειλόμενου προς το Δήμο χρέους του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", λόγω του μειωμένου κέρδους εξαιτίας της επιστράτευσης.
Τόμος: 12, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-53-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα απαλλαγής από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των εργοστασιαρχών Αφών Γκέσκου και Αφών Τσούγκου, για απαλλαγή της εισαγόμενης ζάχαρης από το λιμενικό φόρο.
Τόμος: 12, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούγκος, Νικόλαος
Τσούγκος, Γεώργιος
Γκέσκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120,90 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120,90 δρχ. για την πληρωμή του Σταύρου Μπένη, ο οποίος επισκεύασε το βυτίο καταβρέγματος.
Τόμος: 12, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-53-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων