Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1914Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1914
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1914_
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 12-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 2/1/1914
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1914. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 12, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-158-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό σφαγείο" του έτους 1914. Πλειοδότης ο Β. Παναγούλιας.
Τόμος: 12, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγούλιας, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-158-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Ανάκληση του υπ. αριθμ. 117 ψηφίσματος και επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1914, με πρώτη προσφορά τις 460.000 δρχ.
Τόμος: 12, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-158-1

Πράξη: Επιστροφή εξοπλισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Επιστροφή των σημαιών και των κονταριών που χρησιμοποιήθηκαν στην υποδοχή του Γαλλικού Στόλου, με αντίστοιχο αντίτιμο 3 και 3.50 δρχ.
Τόμος: 12, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-158-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 9.349.55 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 9.349.55 δρχ. εκ του αποθέματος του 1913, για την πληρωμή των εξόδων υποδοχής του Γαλλικού Στόλου στην πόλη του Βόλου και αναγραφή στον προϋπολογισμό του 1913 των 6.000 δρχ. της εισφοράς του Λιμενικού Ταμείου.
Τόμος: 12, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-159-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 78.25 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 78.25 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων υποδοχής της 1ης Μεραρχίας στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-159-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα περίθαλψης των ασθενών από ευλογιά και για απολύμανση λόγω της εμφάνισης της νόσου.
Τόμος: 12, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-159-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Σταύρος Ανετόπουλος.
Τόμος: 12, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανετόπουλος, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-159-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή του χρέους του ναού Αναλήψεως προς τον Κ. Τζελημάνη.
Τόμος: 12, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-159-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-160-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να απαλλαγεί ο Δήμος Παγασών από το δημοτικό φόρο γεωργικών ειδών και εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 12, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-160-1

Πράξη: Συναίνεση σε έγγραφο του Φρουραρχείου Βόλου.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Περιεχόμενα: Συναίνεση σε έγγραφο του Φρουραρχείου Βόλου, σχετικά με την εξεύρεση καταλυμάτων για τους 1.500 διερχόμενους στρατιώτες στην πόλη του Βόλου και παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 12, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-160-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ της Νυχτερινής Σχολής απόρων παιδιών και εφήβων του Δήμου, μετά από έγγραφο του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας.
Τόμος: 12, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νυχτερινή Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-160-1

Πράξη: Αναβολή πίστωσης υπέρ του Κοινού Δημοτικού Σχολείου αρρένων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του Δημάρχου να χορηγηθεί πίστωση υπέρ του Κοινού Δημοτικού Σχολείου αρρένων, μέχρι ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας αποφανθεί για τη λειτουργία του.
Τόμος: 12, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Κοινό Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-160-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 14/1/1914
Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς 475.000 δρχ. του Σοφοκλή Ευαγγέλου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 12, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-162-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 102 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την ακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας για την ενοικίαση των οικημάτων του νοσοκομείου (πρώην Ζωσιμά Εσφιγμενίτου).
Τόμος: 12, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-162-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 103 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. για προμήθειες του νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-162-1

Πράξη: Μισθοδοσία επιστράτων δασκάλων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 5.819.90 δρχ. για τη μισθοδοσία των επιστράτων δασκάλων Ν. Δημάκου, Σ. Δαγκλή, Κ. Αντωνιάδη, Δ. Κοντό και Ν. Αλβανό από 1/11/1912 έως την απόλυση τους από τις τάξεις του στρατού.
Τόμος: 12, σελ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάκος, Νικόλαος
Δαγκλής, Σωτήριος
Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος
Αλβανός, Νικόλαος
Κοντός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-163-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς όλων των κτημάτων της Τράπεζας Αθηνών στη θέση Παγασές.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς όλων των κτημάτων της Τράπεζας Αθηνών στη θέση Παγασές, με σκοπό την ανέγερση απομονωτηρίου για τους πάσχοντες από ευλογιά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την αγορά τους.
Τόμος: 12, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-164-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης των πεταλωτών Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης των πεταλωτών Βόλου και έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να συμπεριληφθούν στο νόμο "περί Κυριακής αργίας".
Τόμος: 12, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-164-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Σπυρίδωνα Σπυρίδη από μέλος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, λόγω της υποψηφιότητας του ως δημοτικού συμβούλου στις προσεχείς εκλογές και επιφύλαξη ως προς τον διορισμό αντικαταστάτη του.
Τόμος: 12, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-163-1

Πράξη: Απάντηση σε έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Εμμονή στην αρχική απόφαση ότι ο Δήμος δεν οφείλει αποζημίωση στον Ιωάννη Κουρή, εργολάβο της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου, ως απάντηση σε έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 12, σελ. 164-165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-164-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/2/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την προμήθεια εμβολίων και για άλλα έξοδα, τα οποία έχουν προκαταβληθεί από τον Ηλία Τσιμπούκη, καθώς και για τα μελλοντικά έξοδα περίθαλψης των πασχόντων από ευλογιά.
Τόμος: 12, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-166-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375,35 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375,35 δρχ. υπέρ του φαρμακοποιού Παύλου Παπαδάκη, για τα έξοδα απολύμανσης στις οικίες των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδάκης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-166-1

Πράξη: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης συνδρομής του Δήμου για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Νομαρχία, μετά από ανάλογο έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 12, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-166-1

Πράξη: Μισθοδοσία λογιστή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να επιστραφεί το ποσό των 363 δρχ., το οποίο κατεβλήθη για την "καθ' υπέρβαση" πληρωμή του λογιστή του Δήμου και του βοηθού του.
Τόμος: 12, σελ. 166-167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-166-2

Πράξη: Ορισμός μέλους της εξελεγκτικής Επιτροπής του απολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ορισμός του Κωνσταντίνου Καρτάλη ως μέλους της εξελεγκτικής Επιτροπής του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1912, σε αντικατάσταση του Ζήση Παρθένη.
Τόμος: 12, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Παρθένης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-167-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" με σκοπό την επίτευξη συμφέρουσας προσφοράς.
Τόμος: 12, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-167-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με το οποίο ζητά τη συνδρομή του Δήμου υπέρ των οικογενειών των εφέδρων του στρατού των κλάσεων 1910, 1911 και 1912 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 12, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-167-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 5/3/1914
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Επανάληψη ως οριστικής της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1914 και εκ των προτέρων έγκριση του αποτελέσματος αυτής.
Τόμος: 12, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-168-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για το μνημόσυνο του φονευθέντος βασιλιά Γεωργίου Α΄.
Τόμος: 12, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πλύση των υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 12, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τα ασφάλιστρα των κτηρίων των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 12, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1913.
Τόμος: 12, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ζήση Παρθένη και Δ. Βαλσαμάκη ως πληρεξούσιων του Δήμου ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου, στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ζήσης
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για την πληρωμή των υλικών συντήρησης και επισκευής των οδών της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-169-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 901,60 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 901,60 δρχ. υπέρ του Αριστείδη Παπανικολάου, για την κατασκευή ενός φυλάκειου δημοτικού φόρου.
Τόμος: 12, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-170-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 105 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο έρχεται σε συμβιβασμό με τον Γεώργιο Παπαϊωάννου, ενοικιαστή των οικημάτων του νοσοκομείου (πρώην Ζωσιμά Εσφιογμενίτου), αντί του ποσού των 700 δρχ.
Τόμος: 12, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-170-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 21/3/1914
Πράξη: Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής του προελέγχου του απολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής του προέλεγχου των απολογισμών του Δήμου για τα έτη 1912 και 1913.
Τόμος: 12, σελ. 171-183
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-171-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 10/4/1914
Πράξη: Αρχαιρεσίες πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Αρχαιρεσίες πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλέγονται οι εξής: Πρόεδρος: Σπυρίδων Σπυρίδης, Αντιπρόεδρος: Ρήγας Κωνσταντινίδης, Γραμματέας: Αργύρης Χατζηαργύρης.
Τόμος: 12, σελ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χατζηαργύρης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-189-2

Πράξη: Εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Νικόλαου Σαράτση, Δημητρίου Κουκιάδη και Δημητρίου Κοσμαδόπουλου ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 12, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-191-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 9/5/1914
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου Λάρισας, με το οποίο καλεί το Δήμο Παγασών να συμμετάσχει στην υποδοχή του Βασιλιά Κωνσταντίνου κατά την άφιξη του στην πόλη της Λάρισας και αποδοχή του αιτήματος να δανείσει τις σημαίες που διαθέτει για μεγαλοπρεπέστερη υποδοχή.
Τόμος: 12, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-192-1

Πράξη: Αντιμετώπιση επιδημικών ασθενειών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς το Υπουργείο σχετικά με την ενίσχυση της Αστυνομίας, για την απομόνωση των κρουσμάτων των επιδημικών ασθενειών, τηλεγραφική παράκληση προς το Νομάρχη να διακοπούν τα μαθήματα στα Σχολεία (πλήν του Γυμνασίου και της Εμπορικής Σχολής) και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ. για την υποχρεωτική απολύμανση των οικιών και την αμοιβή τριών ιατρών για την επιθεώρηση των ιδιωτικών οικιών και καταστημάτων.
Τόμος: 12, σελ. 192-194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-192-3

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου της Λάρισας Αριστοτέλη Ιατρού ως πληρεξούσιου του Δήμου στο Εφετείο της Λάρισας, στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 12, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-194-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 19/5/1914
Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Κωνσταντίνου Ζάμπαλου και Ευστάθιου Σκρέτα ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 12, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-195-1

Πράξη: Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό του Γενικού Μητρώου των δημοτών.
Τόμος: 12, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-195-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 12, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-195-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 12, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-195-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ευάγγελου Στυλιαρά, Ιωάννη Ζαρκάδου, Σπυρίδωνα Κυρίτση και Γεωργίου Δουσταμπάνη ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 12, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυλιαράς, Ευάγγελος
Ζάρκαδος, Ιωάννης
Κυρίτσης, Σπυρίδων
Δουσταμπάνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-195-2

Πράξη: Εξέταση της διαχείρισης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του Ρήγα Κωνσταντινίδη να συσταθεί επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους, με σκοπό την εξέταση της διαχείρισης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 12, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-196-1

Πράξη: Απαλλαγή από τον λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τον λιμενικό φόρο των βιομηχανικών ειδών από χυτοσίδηρο και γεωργικών εργαλείων των εργοστασίων του Βόλου, μετά από αίτηση των εργοστασιαρχών Κωνσταντίνου Γκλαβάνη και Μελετίου Σταματόπουλου.
Τόμος: 12, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-196-1

Πράξη: Απόρριψη ενίσχυσης των άπορων μαθητριών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Σταματίνας Καλαντζή, διευθύντριας του Παρθεναγωγείου, για χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ των άπορων μαθητριών, ώστε να πάρουν μέρος στην εκδρομή του σχολείου στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 12, σελ. 196-197
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαντζή, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-196-2

Πράξη: Πρόταση για επαναληπτικό έλεγχο του απολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση για επαναληπτικό έλεγχο του απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου των ετών 1912 και 1913 και επανεξέταση του τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων για τους άπορους.
Τόμος: 12, σελ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-197-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως αποζημίωση των έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν στη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 12, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-198-1

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου για το έτος 1914 και εισήγηση επί του προϋπολογισμού.
Τόμος: 12, σελ. 198 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-198-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 22/5/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 96 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 96 δρχ. για την αποπληρωμή του φωτισμού των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, τα οποία λειτουργούσαν στην πόλη του Βόλου κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Στρατιωτικό Νοσοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 112.80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 112.80 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου για το έτος 1914.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων του μνημόσυνου του Βασιλιά Γεωργίου.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ., οι οποίες δαπανήθηκαν από τον Γ. Τόμαν για την υποδοχή του Γαλλικού Στόλου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
France. Marine
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 530 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 530 δρχ. για την πληρωμή των εκλογικών εξόδων των προηγούμενων δημοτικών εκλογών.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ. για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες από τη Θράκη.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.830 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.830 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων και των τόκων προς την Τράπεζα Αθηνών του ενοικίου του αστυνομικού καταστήματος.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για την πληρωμή του μισθού του δασκάλου Κωνσταντίνου Αντωνιάδη κατά τη διάρκεια των μηνών, τους οποίους διετέλεσε ως επίστρατος.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-2-1

Πράξη: Απόφαση απαλλαγής ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Απόφαση απαλλαγής του Ιωάννη Κουτσούκη, ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου, από τα οφειλόμενα ενοίκια, υπό τον όρο της άμεσης εκκένωσης και παράδοσης του χαλκουργείου στο Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-2-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. για την πληρωμή των δημοτικών ιατρών καθώς και των εκτάκτως προσληφθέντων Κ. Μουρτζόπουλο και Αθανάσιο Κουκουβίνο για τον εμβολιασμό των κατοίκων, προς αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου της ευλογιάς.
Τόμος: 13, σελ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Κωνσταντίνος
Κουκουβίνος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-2-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση προς τον Δαμιανό Παπαϊωσήφ για τις επισκευές της οικίας του, την οποία διέθεσε ως παράρτημα του Φθισιατρείου.
Τόμος: 13, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωσήφ, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος διέθεσε το κτήριο του για την εγκατάσταση του αντιχολερικού συνεργείου και τη φιλοξενία των προσφύγων από την Ήπειρο.
Τόμος: 13, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-3-1

Πράξη: Απόσυρση της αντικατάστασης του δημοτικού ταμία.
Εισηγητής: Βολοβίνης, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Απόσυρση της πρότασης του Νικολάου Βολοβίνη να αντικατασταθεί ο ταμίας του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην Νυμφοδώρα Μουστακοπούλου, πρόσφυγα από την Ξάνθη.
Τόμος: 13, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Θράκη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 54 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 54 δρχ. για την πληρωμή του ξυλέμπορου Αλ. Σαμαρά, ο οποίος προμήθευσε το Δήμο με υλικά για τη γεφύρωση των οδών κατά την πλημμύρα του 1908.
Τόμος: 13, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-4-1

Πράξη: Συζήτηση για την καθυστέρηση ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την καθυστέρηση ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου και αναβολή της απόφασης στην πρόταση να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση από τον προϋπολογισμό του έτους 1914.
Τόμος: 13, σελ. 4 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-4-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 23/5/1914
Πράξη: Απόρριψη πρότασης για αντικατάσταση του δημοτικού ταμία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Νικ. Βολοβίνη να αντικατασταθεί ο ταμίας του Δήμου και απόρριψη της πρότασης μετά από ψηφοφορία.
Τόμος: 13, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Βολοβίνης, Νικόλαος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-7-2

Πράξη: Συνεργασία Δήμου με τράπεζες.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Ανάληψη των χρημάτων του Δήμου από την Τράπεζα Αθηνών και κατάθεση τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 13, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Τράπεζα Αθηνών
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-8-1

Πράξη: Πρόσκληση της Δημαρχιακής Επιτροπής προς τους οφειλέτες του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Πρόσκληση της Δημαρχιακής Επιτροπής προς τους οφειλέτες του Δήμου Δημήτριο Μοσκόβο και Γεώργιο Αλεξανδρίδη να δηλώσουν με ποιο τρόπο θα ξεπληρώσουν την οφειλή τους προς το Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-8-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Προτείνονται διάφορες λύσεις για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 9-11
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-9-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 24/5/1914
Πράξη: Έγκριση ανέγερσης του Μητροπολιτικού Ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου και συνομολόγηση δανείου ύψους 350.000 δρχ.
Τόμος: 13, σελ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-12-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2) Προσωπικό Διοίκησης.
Τόμος: 13, σελ. 13-15
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Βολοβίνης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-13-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 26/5/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα παράστασης Δημάρχου, 2) Έξοδα είσπραξης.
Τόμος: 13, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-17-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 28/5/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 27α
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μνημόσυνου υπέρ του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Τόμος: 13, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, (1404-1453)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-18-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 27/5/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Υγεία, 2) Καθαριότητα και κατάβρεγμα.
Τόμος: 13, σελ. 19 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χατζηαργύρης, Αργύρης
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-19-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 28/5/1914
Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για αντικατάσταση του δημοτικού ταμία.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της συζήτησης για την αντικατάσταση του ταμία του Δήμου και απόρριψη της πρότασης.
Τόμος: 13, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-22-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Οδοποιία Πηλίου, 2) Δαπάνες φωτισμού, 3) Τεχνικά έργα.
Τόμος: 13, σελ. 23 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-23-3

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 13, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 29/5/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Χωροστάθμιση της πόλης, 2) Έξοδα Πυροσβεστείου, 3) Αγαθοεργίες και Συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1914.
Τόμος: 13, σελ. 26 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-26-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 30/5/1914
Πράξη: Συζήτηση για την ίδρυση Φιλαρμονικής Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ίδρυση της Φιλαρμονικής Βόλου και σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό του καταστατικού, την προμήθεια οργάνων και γενικά την οργάνωσή της.
Τόμος: 13, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-31-1

Πράξη: Επιχορήγηση 2.000 δρχ. υπέρ της Εταιρείας Αυτοκινήτων Αλμυρού - Βόλου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου της επιχορήγησης 2.000 δρχ. υπέρ της Εταιρείας Αυτοκινήτων Αλμυρού - Βόλου, προκειμένου να αναλάβει για μια πενταετία τη συντήρηση της οδού που οδηγεί στα Σφαγεία.
Τόμος: 13, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Εταιρεία Αυτοκινήτων Βόλου - Αλμυρού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-31-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1914.
Τόμος: 13, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-32-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 109 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.025 δρχ. για την πληρωμή διάφορων δικαιούχων παλαιότερων ετών.
Τόμος: 13, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-33-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο, για το έτος 1914.
Τόμος: 13, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-33-1

Πράξη: Πληρωμή των εργατών της κατασκευής δύο νέων διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό 3.000 δρχ. για συμβιβαστική πληρωμή των εργατών κατασκευής των δύο νέων διδακτηρίων, μετά από την αίτηση για αποζημίωση των εργολάβων Νικολάου Καμπούρη και Ευθύμιου Γκούνη.
Τόμος: 13, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Δήμος Βόλου -- Κατασκευές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 763 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 763 δρχ. για την προμήθεια εξοπλισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας, με σκοπό τη χωροστάθμιση της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-34-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, για τη μετατόπιση της γραμμής από την οδό Κωνσταντίνου του Νικητού έως το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 13, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως ΘέμαΕταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-34-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελένης, χήρας Νικολάου Τζούρου (προϊστάμενου του Δημοτικού Πυροσβεστείου).
Τόμος: 13, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Κωνσταντίνου Ζαφειριάδη για την περίθαλψη και νοσηλεία του γιου του, ο οποίος πάσχει από φυματίωση.
Τόμος: 13, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38.80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38.80 δρχ. ως αποζημίωση στον Μ. Πολίτη για τις επισκευές του δημοτικού φυλάκειου κατά το έτος 1913.
Τόμος: 13, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Μωυσής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-35-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 6/6/1914
Πράξη: Συναίνεση συμβιβαστικής εξόφλησης του χρέους ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Συναίνεση συμβιβαστικής εξόφλησης του χρέους 8.000 δρχ. του Δημητρίου Μοσκόβου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1909, σε οκτώ ίσες δόσεις.
Τόμος: 13, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-36-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Αριστέας Ρέντζου, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, για την περίθαλψή του ασθενούς παιδιού της και για την περίθαλψη γενικά των προσφύγων που καταφτάνουν στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρέντζου, Αριστέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-37-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 125 δρχ. ως αποζημίωση στον γιατρό Γ. Κουτσογιάννη, για τον εμβολιασμό των απόρων του Δήμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1913.
Τόμος: 13, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 23/6/1914
Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Ανάθεση στους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Νικόλαο Παπαϊωάννου να γνωμοδοτήσουν για τη μισθοδοσία των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1914 του αποσπώμενου από τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου, δασκάλου Κωνσταντίνου Σφάγγου.
Τόμος: 13, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-39-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 111 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη συναίνεση της δικαστικής διαφοράς μεταξύ του Στάμου Αξελού και του νοσοκομείου αντί 850 δρχ.
Τόμος: 13, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-39-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου (δωρεά Ζωσιμά Εσφιγμενίτου) ,λόγω των δυσχερειών της διαχείρισης και των μικρών προσόδων του.
Τόμος: 13, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ των απόρων οικογενειών, οι οποίες έχουν απομονωθεί λόγω των μολυσματικών νόσων.
Τόμος: 13, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-40-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ των απόρων ή ασθενών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Γνωμάτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία η αναγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού υπέρ των αποστελλομένων σε άλλο τόπο ή υπέρ των θεραπευτηρίων διατίθεται και για την αποστολή άλλων απόρων ή και ασθενών.
Τόμος: 13, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 727.65 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 727.65 δρχ. για την εκδρομή στα Λεχώνια, την οποία οργάνωσε ο Δήμος στον Αγγλικό Στόλο.
Τόμος: 13, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-40-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής με σκοπό τον έλεχο της Εφορείας του Παρθεναγωγείου, εξουσιοδότηση στην επιτροπή να πληρώσει τη μισθοδοσία του προσωπικού και πρόσκληση στους γονείς των μαθητριών να παραστούν στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Εφορείας.
Τόμος: 13, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-40-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή για την κατασκευή κρηπιδώματος μπροστά από το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και για την προστασία του ναού από τα κύματα και σχηματισμό λεωφόρου μέχρι τον Άναυρο.
Τόμος: 13, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-41-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των αδελφών Αικατερίνης και Ζαφείρας Σουγιάννη, λόγω του θανάτου του αδελφού και προστάτη της οικογενείας.
Τόμος: 13, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σουγιάννη, Αικατερίνη
Σουγιάννη, Ζαφείρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-41-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Βόλου για τη συντήρηση της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του.
Τόμος: 13, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-42-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικιών του Μιχάλη Μιχαήλ καθώς και των υπόλοιπων οικιών της οδού Θέτιδος (συνοικία Γύφτικα).
Τόμος: 13, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχαήλ, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.070 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.070 δρχ. στη διευθύντρια του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Σταματίνα Καλαντζή, για τα έξοδα των απόρων μαθητριών κατά την εκδρομή τους στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 13, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαντζή, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8,10 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8,10 δρχ. στον Παρίση Γιορδάνη για την απόδοση των "κακώς εισπραχθέντων" από το φόρο επιτηδεύματος του 1908.
Τόμος: 13, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιορδάνης, Παρίσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-42-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. υπέρ του Παιδονομικού Συλλόγου, με τον όρο ο διοριζόμενος παιδονόμος να προτείνεται από τον Σύλλογο αλλά να εγκρίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 13, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Παιδονομικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-43-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημητρίου Γαρέφη, πατέρα του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Γαρέφη.
Τόμος: 13, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρέφης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-43-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 8/7/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για έξοδα ενταφιασμού αλόγων, τα οποία πάσχουν από τη νόσο "μάλιος".
Τόμος: 13, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-44-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ της ναυπηγήσεως της ναυαρχίδας "Βασιλεύς Κωνσταντίνος".
Τόμος: 13, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Ναυτικό
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-44-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αχιλλέα Νικολαΐδη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, στη θέση του παραιτηθέντος Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 13, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Νικολαΐδης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-44-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.700 δρχ. για την πληρωμή προς το Δημόσιο Ταμείο του υπόλοιπου της εισφοράς του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας, για το έτος 1913.
Τόμος: 13, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 202,85 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 202,85 δρχ. για την πληρωμή των εκλογικών εξόδων κατά τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές.
Τόμος: 13, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 82 δρχ. για την πληρωμή των εκλογικών εξόδων κατά τις δημοτικές εκλογές.
Τόμος: 13, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την προσωρινή περίθαλψη των προσφύγων, οι οποίοι διήλθαν από την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 188 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 188 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της βασιλικής εορτής του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 13, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον Νικόλαο Σπυρόπουλο, για την εισαγωγή του αδελφού του Ιωάννη στο Φρενοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρόπουλος, Νικόλαος
Σπυρόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-2

Πράξη: Μέριμνα για μαθήτρια του Αρσάκειου Αθηνών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην Εφορεία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου να μεριμνήσει για τα έξοδα των σπουδών της Μαρίας Μουρτζίνου, μαθήτριας στο Αρσάκειο Λάρισας.
Τόμος: 13, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζίνου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 28/7/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42,50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42,50 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων του μνημόσυνου του φονευθέντα βασιλιά Γεωργίου Α΄.
Τόμος: 13, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-47-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των γαλακτοπωλών, οι οποίοι παρείχαν γάλα στους απόρους και για μελλοντική παροχή.
Τόμος: 13, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-47-2

Πράξη: Έφεση κατά απόφασης του Νομάρχη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης του Νομάρχη Λάρισας σχετικά με το κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το οποίο αφορά την πίστωση ύψους 23.284 δρχ. για την πληρωμή του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-48-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των νομικών της Αθήνας, οι οποίοι γνωμοδότησαν σχετικά με το κύρος της σύμβασης του αερίου φωτισμού του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-49-1

Πράξη: Αναγγελία της σύστασης του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Αναγγελία της σύστασης του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 13, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL:

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 25/8/1914
Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου του 1914, λόγω έκτακτων αναγκών.
Τόμος: 13, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-50-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θετταλομαγνησίας.
Τόμος: 13, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-51-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 115 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του Αδελφάτου και της Εταιρείας Φωταερίου & Ηλεκτρικού Βόλου, με σκοπό την εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στο νοσοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Εταιρεία Φωταερίου & Ηλεκτρικού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-51-1

Πράξη: Γνωμοδότηση Νομάρχη για υπόθεση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ζητήσει τη γνώμη του Νομάρχη μετά από διαφωνία σχετικά με τη νομιμότητα του διορισμού του Σπύρου Κυρίτση ως Διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, ο οποίος τυγχάνει και μέλος του Αδελφάτου.
Τόμος: 13, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-51-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την αμοιβή του Γ. Στάμου, ο οποίος διετέλεσε μέλος της επιτροπής παραλαβής των δύο νέων διδακτηρίων στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες των πλημμυροπαθών του χειμάρρου Κραυσίνδωνα.
Τόμος: 13, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-53-2

Πράξη: Απόρριψη της παραίτησης βιβλιοθηκονόμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Γεωργίου Σακελλαρίδη, βιβλιοθηκονόμου της "Χαρησιάδειου" Βιβλιοθήκης Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Χαρησιάδειος Βιβλιοθήκη Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-54-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής οδών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής των οδών Χείρωνος, Καραϊσκάκη και Σταθά.
Τόμος: 13, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-54-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. στις άπορες οικογένειες των υπηρετούντων στο Ναυτικό, με τη μορφή παροχής μίας δραχμής καθημερινά σε κάθε οικογένεια.
Τόμος: 13, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σοφτά, Σταυρούλα
Γαλαντή, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-55-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Λέοντα Κοντόπουλου, για την αποπεράτωση των μουσικών σπουδών της κόρης του Ρουμπίνας.
Τόμος: 13, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντόπουλος, Λέοντας
Κοντοπούλου, Ρουμπίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-55-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για συνδρομή υπέρ μαθητριών του Αρσάκειου Αθηνών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων των Στυλιανού Λειβαδά και Ιωάννη Ζωγραφίδη για συνδρομή του Δήμου υπέρ των θυγατέρων τους, μαθητριών του Αρσάκειου Αθηνών.
Τόμος: 13, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδάς, Στυλιανός
Ζωγραφίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-55-1

Πράξη: Εξάλειψη υποθήκης κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Συναίνεση για εξάλειψη της εγγεγραμμένης υπέρ του Δήμου υποθήκης των κτημάτων του Δημητρίου Ζαρκάδου.
Τόμος: 13, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάρκαδος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-55-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 414.70 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 414.70 δρχ. με σκοπό την πληρωμή του φαρμακοποιού Παύλου Παπαδάκη, για την απολύμανση διαφόρων οικιών άπορων οικογενειών του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδάκης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-55-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 29/8/1914
Πράξη: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πλημμυρών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών του Κραυσίνδωνα και την ανάγκη κατασκευής τοιχωμάτων από την Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 13, σελ. 57 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηστεφάνου
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-57-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου, για το έπαθλο του Δήμου κατά τη διάρκεια των γυμναστικών αγώνων.
Τόμος: 13, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-59-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως συνδρομή για τη διαρρύθμιση μιας αίθουσας του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-59-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 5/9/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των τροφίμων και των λοιπών εξόδων των διερχομένων προσφύγων.
Τόμος: 13, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης του δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος μετέβη στην Καβάλα κατ' εντολή του Δημάρχου προς βεβαίωση της ταυτότητας των στρατεύσιμων του Δήμου Παγασών, σύμφωνα με την απογραφή του Στρατολογικού Συμβουλίου.
Τόμος: 13, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-61-1

Πράξη: Επικύρωση πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Επικύρωση των παρακάτω πιστώσεων, οι οποίες ακυρώθηκαν από τη Νομαρχία Λάρισας λόγω της έλλειψης πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων : 1) Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42,50 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων του μνημόσυνου υπέρ του φονευθέντος βασιλιά Γεωργίου Α΄, 2) 1.000 δρχ. για την πληρωμή των γαλακτοπωλών, οι οποίοι παρείχαν γάλα στους απόρους και για μελλοντική παροχή, 3) 1.000 δρχ. για την πληρωμή των νομικών της Αθήνας, οι οποίοι γνωμοδότησαν σχετικά με το κύρος της σύμβασης του αερίου φωτισμού του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-61-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας της Συνοδής Γ. Κουτνατζή στην οδό Αναύρου.
Τόμος: 13, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτνατζή, Συνοδή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-61-1

Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου στις πλίνθους και τα κεραμίδια που εισάγονται από το λιμάνι του Βόλου, καθώς και σε όσα παράγονται από τα κεραμοποιεία του Βόλου και εξάγονται μέσω του λιμανιού της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-61-2

Πράξη: Προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου κατά απόφασης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Βόλου, κατά της απόφασης αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου 10.167 δρχ. για τη ρυμοτομία της οικίας των κληρονόμων του Δ. Οικονομίδη στην οδό Μαυροκορδάτου και διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Παπαϊωάννου ως πληρεξούσιου του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Δ.
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-62-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 16/9/1914
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση του κτήματος στη θέση Παγασές και την καταλληλότητά του για την ανέγερση απομονωτηρίου κατά της χολέρας. Χορηγία έκτακτης πίστωσης : α) 1.200 δρχ. για έξοδα επισκευής και συντήρησης του οικήματος, το οποίο η παραπάνω επιτροπή θα κρίνει κατάλληλο, β) 350 δρχ. ως αμοιβή του διοριζόμενου γιατρού, ο οποίος με τον υγειονομικό γιατρό θα επιθεωρήσουν τους επιβάτες των ατμόπλοιων.
Τόμος: 13, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-63-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των ημερομίσθιων των εργατών, οι οποίοι εργάστηκαν για τη συντήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-64-1

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Πρόσληψη του μηχανικού Νικολάου Κιτσίκη για μια διετία με σκοπό τη μελέτη των δημοτικών και λιμενικών έργων, τα οποία έχει ανάγκη ο Δήμος, με μηνιαία αντιμισθία 1.250 δρχ.
Τόμος: 13, σελ. 64 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτσίκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-64-4

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Παράταση της ισχύος του υπ. αριθμ. 109 ψηφίσματος του 1910, σχετικά με την επιβολή δημοτικού δασμού 3% "επί των ωνίων και εμπορευματων" και "επί των ζώων " και 2% σε διάφορα προϊόντα για μια ακόμη τετραετία, από 1/1/1915 έως 31/12/1918.
Τόμος: 13, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-67-2

Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου στις πλίνθους και τα κεραμίδια που εισάγονται από το λιμάνι του Βόλου και απαλλαγή από το λιμενικό φόρο όσων παράγονται από τα κεραμοποιεία του Βόλου και εξάγονται μέσω του λιμανιού της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-68-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για αναγνώριση του Παρθεναγωγείου ως Διδασκαλείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των μαθητριών του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να ενεργήσει η Δημοτική αρχή, ώστε να αναγνωριστεί το Παρθεναγωγείο ως Διδασκαλείο.
Τόμος: 13, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-68-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου, με το οποίο αποκρούει τη συμμετοχή της Δημοτικής αρχής στη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής. Εμμονή στο δικαίωμα του Δήμου να συμμετέχει στη διοίκηση της σχολής, διορισμός δύο Εφόρων από τους Δημοτικούς Συμβούλους και σύσταση επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο της σχολής.
Τόμος: 13, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεννηματάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-68-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 25/9/1914
Πράξη: Εκλογές Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Εκλογή των Βενιαμίν Δασκαλάκη και Ιωάννη Σακκή ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δασκαλάκης, Βενιαμίν
Σακκής, Ιωνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-70-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την παροχή τροφίμων, τα έξοδα περίθαλψης των προσφύγων και για την τοποθέτηση υαλοπινάκων στους στρατώνες όπου διαμένουν.
Τόμος: 13, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-70-1

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Απαγόρευση στο Δήμαρχο να εκδώσει χρηματικά εντάλματα και εντολή να ακυρώσει την σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό για την πληρωμή του δασκάλου Κωνσταντίνου Σφάγγου, ο οποίος έχει αποσπαστεί στα Ιωάννινα.
Τόμος: 13, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-70-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-71-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής, μετά από συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή.
Τόμος: 13, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-72-2

Πράξη: Διαμαρτυρία ιδιώτη για την ανέγερση απομονωτηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Ανδρέα Χριστοδούλου, με το οποίο διαμαρτύρεται για την ανέγερση οικήματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως απομονωτήριο κατά της χολέρας (λοιμοκομείου) λόγω των ναυπηγείων, τα οποία διατηρεί στην περιοχή και του κινδύνου που υπάρχει για τους εργάτες. Αναγνώριση του κινδύνου και απόφαση να ανεγερθεί το απομονωτήριο μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
Τόμος: 13, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδούλου, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-73-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 29/9/1914
Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των μισθών του δασκάλου Κωνσταντίνου Σφάγγου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την πληρωμή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή.
Τόμος: 13, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. υπέρ του φρενοβλαβούς Αθανασίου Γερασίμου, για τα έξοδα μετακίνησης στην Αθήνα.
Τόμος: 13, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεράσιμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-74-1

Πράξη: Συνδρομή υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1915 πίστωσης 15.000 δρχ., ως συνδρομή στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 13, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-74-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 13/10/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την προμήθεια υλικών και συνδετικής ύλης με δημοπρασία και για έξοδα κυλίνδρωσης των οδών με ημερομίσθια.
Τόμος: 13, σελ. 76 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-76-5

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των ημερομισθίων των εργατών της συντήρησης και επισκευής των οδών.
Τόμος: 13, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-80-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για την καταστολή της νόσου ευλογιάς και την περίθαλψη των απομονωμένων απόρων, οι οποίοι πάσχουν από τη νόσο της ευλογιάς.
Τόμος: 13, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-80-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα των επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου του 1914.
Τόμος: 13, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-81-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής της οδού Νεαπόλεως.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής της οδού Νεαπόλεως με δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-81-1

Πράξη: Συζήτηση για υπόθεση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα του διορισμού του Σπύρου Κυρίτση ως διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, ο οποίος τυγχάνει και μέλος του Αδελφάτου και ανάθεση στο Δήμαρχο να του ανακοινώσει ότι υποχρεώνεται να επιλέξει μια απο τις δύο θέσεις.
Τόμος: 13, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-81-1

Πράξη: Απόρριψη αίτηματος για οικονομική ενίσχυση μαθήτριας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αίτηματος του Γεωργίου Θωμά για οικονομική ενίσχυση της κόρης του, με σκοπό την οκτάμηνη φοίτηση στη Γαλλική Σχολή Βόλου στην Αθήνα, αντί 120 δρ. μηνιαίως.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Γαλλική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θωμάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. υπέρ του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" με σκοπό την επισκευή του δημοτικού φυλάκειου.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δημητρίου Μαρέρη για αποζημίωση, λόγω του αποκλεισμού της οικίας του από την Αστυνομία μετά το κρούσμα ευλογιάς και της εγκατάστασής του στο ξενοδοχείο.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρέρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Ευχή προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή για οικονομική ενίσχυση υπέρ τραυματία πολέμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ευχή προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή να μεριμνήσει για το αίτημα του Κωνσταντίνου Παραγιούτσικου, τραυματία πολέμου, ο οποίος ζητά από το Δήμο οικονομική ενίσχυση ή προσφορά εργασίας στο Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραγιούτσικος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Αικατερίνης Βάθη, επιστάτριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, για αύξηση του μισθού της, λόγω του ότι το σχολείο στο οποίο εργάζεται αποτελείται από 8 αίθουσες και είναι το μεγαλύτερο από τα Δημοτικά Σχολεία του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάθη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος για αποζημίωση του Δημητρίου Κεφαλά λόγω της καταστροφής του αγρού του στη θέση Χιλιαδού, της περιφέρειας του τέως Δήμου Ιωλκού, από την πλημμύρα του χειμάρρου Κραυσίνδωνα.
Τόμος: 13, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κεφαλάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση περιπτέρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δημητρίου Γεωργαλά από τη Δράκεια, τραυματία πολέμου, για χορήγηση περιπτέρου.
Τόμος: 13, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαλάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-82-2

Πράξη: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου ως πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να εξετάσει και να υποβάλλει την έκθεση του σχετικά με το αίτημα για αποζημίωση της Ελένης, χήρας Αναστασίου Ρέπουλη, λόγω της ετοιμόρροπης οικίας της.
Τόμος: 13, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρέπουλη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-83-1

Πράξη: Απαλλαγή της πληρωμής των οφειλόμενων σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Απαλλαγή της πληρωμής των οφειλόμενων εφτάμηνων ενοικίων στο Δήμο, ύψους 84 δρχ,. του υπ. αριθμ. 3 Δημοτικού Χαλκουργείου, του πρώην ενοικιαστή Ιωάννη Κουτσούκη.
Τόμος: 13, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-83-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 27/10/1914
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της καθαριότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της καθαριότητας και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.500 δρχ. για την καθαριότητα γενικά της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Οικονόμου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-84-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό να μελετήσει το θέμα του φωτισμού και να συνεννοηθεί με τον εργολάβο, ώστε να βρεθεί λύση μετά το πόρισμα των νομομαθών Βόλου και Αθήνας, με το οποίο η προϋπάρχουσα σύμβαση θεωρείται άκυρη.
Τόμος: 13, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωργίου, Γεώργιος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-86-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της τελετής των αργυρών γάμων του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 13, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-87-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75 δρχ. για τα έξοδα της τελετής της επετείου της άλωσης της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό Στρατό.
Τόμος: 13, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Ιστορία -- 1912
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-87-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους οφειλέτες του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τους οφειλέτες του Δήμου από την ενοικίαση των δημοτικών φόρων και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα εισπράξει τα δικαιώματά του.
Τόμος: 13, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-87-2

Πράξη: Ανακοίνωση απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να πληρώσει το χρεός του προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και ανάθεση στον Ρήγα Κωνσταντινίδη να απευθυνθεί στους ειδήμονες Περικλή Αποστολίδη και Κωνσταντίνο Χρυσοχοΐδη για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 13, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-88-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής της οδού Νεαπόλεως.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής της οδού Νεαπόλεως με δημοπρασία, με τον όρο ότι ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του εργολάβου εάν κάποιος δημόσιος φορέας (Φρουραρχείο) παρεμποδίσει την εκτέλεση του έργου.
Τόμος: 13, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-88-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 31/10/1914
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου για το έτος 1915. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 90 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-90-8

Πράξη: Απόρριψη πίστωσης υπέρ των προσφύγων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου για συμπληρωματική πίστωση υπέρ των προσφύγων.
Τόμος: 13, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-97-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα για απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του προέδρου της Κοινότητας Πτελεού για απαλλαγή από τον λιμενικό φόρο των ελαιών που εισάγονται από το λιμάνι του Βόλου και τα έλαια του Πτελεού.
Τόμος: 13, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Κοινότητα Πτελεού (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-98-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 176 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 176 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της Χαρίκλειας Κοντορίζου, νεοδιοριζόμενης δασκάλας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 13, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντορίζου, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-98-1

Πράξη: Πρόσληψη νέου μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάληψης των καθηκόντων του προσληφθέντος μηχανικού του Δήμου, Νικολάου Κιτσίκη, από 1 Ιανουαρίου 1915.
Τόμος: 13, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτσίκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-98-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 5/11/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 99-104
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-99-6

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 75 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 75 δρχ. για την αντικατάσταση των φθαρέντων υαλοπινάκων των στρατώνων όπου διαμένουν πρόσφυγες και για τα έξοδα περίθαλψής τους.
Τόμος: 13, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-104-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευής των στεγών των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 13, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-104-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 7/11/1914
Πράξη: Ματαίωση συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ματαίωση συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1915, λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 13, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 11/11/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.750 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.750 δρχ. για έξοδα εγκατάστασης καλοριφέρ στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-107-1

Πράξη: Έγκριση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Εγκριση αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου Λάρισας στην υπόθεση κατά του Ιωάννη Κουρή, εργολάβου της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου. Εξουσιοδότηση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να διορίσει τον δικηγόρο της Αθήνας Γεώργιο Φιλάρετο, ώστε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Τόμος: 13, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρής, Ιωάννης
Φιλάρετος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-107-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1915. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Αντιμισθία Δημομηχανικού, 2) Έξοδα είσπραξης, 3) Υγεία.
Τόμος: 13, σελ. 107-111
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-107-5

Πράξη: Συναίνεση του Δήμου για οικοδόμηση εκτός σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Συναίνεση του Δήμου σε όσους ζητούν να οικοδομήσουν εκτός σχεδίου πόλης, με τον όρο να δηλώσουν ότι σε περίπτωση επέκτασης του σχεδίου δε θα αξιώσουν αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας.
Τόμος: 13, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-111-1

Πράξη: Συζήτηση για τη ρυμοτομία οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη ρυμοτομία της οδού Κωλέττη, ύστερα από αίτηση του Γ. Μυλωνά.
Τόμος: 13, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-111-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 12/11/1914
Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία του Πτωχοκομείου και του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 13, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πτωχοκομείο
Βόλος -- Ορφανοτροφείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-113-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να μην επιμείνει στην απαλλαγή των ταχυδρομικών δεμάτων από το δημοτικό φόρο και στο διπλασιασμό του βάρους αυτών.
Τόμος: 13, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-113-1

Πράξη: Συζήτηση για το επίδομα των προσφύγων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της καταβολής του επιδόματος των προσφύγων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των Στρατώνων (στους οποίους διαμένουν οι πρόσφυγες) και την τοποθέτηση υαλοπινάκων.
Τόμος: 13, σελ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-113-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 748 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 748 δρχ. για απόδοση κρατήσεων του Αριστείδη Παπανικολάου, εργολάβο των περιτειχισμάτων και αποχωρητηρίων των δύο νέων διδακτηρίων στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 13, σελ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-114-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 252 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 252 δρχ. για απόδοση κρατήσεων του Ευστάθιου Τσαπραζόπουλου, εργολάβου της κατασκευής της οδού Ιωλκού.
Τόμος: 13, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-115-1

Πράξη: Αναβολή οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία έκτακτης πίστωσης υπέρ των οικογενειών των εφέδρων του Ναυτικού.
Τόμος: 13, σελ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-115-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1915. Συζητήθηκε το θέμα της καθαριότητας και του καταβρέγματος. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. υπέρ της καθαριότητας και του καταβρέγματος της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 116-118
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-116-3

Πράξη: Έκφραση ευχαριστηρίων προς τον Ενωμοτάρχη της Χωροφυλακής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστηρίων προς τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο, Ενωμοτάρχη της Χωροφυλακής, για τον ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην πόλη.
Τόμος: 13, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-118-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 13/11/1914
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες των εφέδρων του Ναυτικού.
Τόμος: 13, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-119-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. υπέρ του ασθενούς Σωτηρίου Κουτσογιάννη, για τα έξοδα μετάβασής του στην Αθήνα και τα έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 13, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιάννης, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-119-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1915. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα : 1) Αντιμισθία δύο εποπτών καθαριότητας, 2) Αντιμισθία δύο εποπτών φωτισμού, 3) Συντηρήσεις και επισκευές, 4) Κατασκευή των πεζοδρομίων των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 13, σελ. 119-123
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεννηματάς, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-119-5

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης της ρυμοτομίας οικοδομών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124α
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης της ρυμοτομίας των οικοδομών του Δ. Μητρόπουλου και των κληρονόμων του Κ. Μητρόπουλου στην οδό Δευκαλίωνος και αποδοχή της οριζόμενης από το Πρωτοδικείο Βόλου αποζημίωσης.
Τόμος: 13, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Μητρόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-121-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125α
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ. για την κατασκευή πεζοδρομίων στα Δημοτικά Σχολεία 1ο και 2ο Θηλέων και 2ο Αρρένων.
Τόμος: 13, σελ. 121-122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-121-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 14/11/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1915. Συζήτηθηκαν τα εξής θέματα: 1) Συντήρηση εκθέτων, 2) Χωροστάθμιση της πόλης, 3) Έξοδα πυροσβεστείου.
Τόμος: 13, σελ. 124-126
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-124-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την τοποθέτηση υαλοπινάκων και τις επισκευές των στρατώνων όπου διαμένουν οι πρόσφυγες λόγω του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 13, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-126-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ των σεισμοπαθών της Θήβας.
Τόμος: 13, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θήβα (Βοιωτία) -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-126-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 15/11/1914
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1915. Συζήτηθηκαν τα εξής θέματα: 1) Έξοδα πυροσβεστείου, 2) Συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1915.
Τόμος: 13, σελ. 127-129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωργίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-127-3

Πράξη: Ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση Επισκοπικού Μεγάρου και απόφαση να χορηγηθούν 10.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επισκοπικό Μέγαρο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-129-2

Πράξη: Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Αποδοχή της δωρεάς του εξοπλισμού του Σταθμού των Πρώτων Βοηθειών και αναβολή της απόφασης για τη συντήρηση του Σταθμού ή την μεταφορά του εξοπλισμού στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 130-131
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-130-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 18/12/1914
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση του κτηρίου το οποίο προορίζεται για Βρεφοκομείο και των εξόδων εγκατάστασης.
Τόμος: 13, σελ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεννηματάς, Δημήτριος
Χατζηαργύρης, Αργύρης
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-132-2

Πράξη: Χρέος Δήμου υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της αποδοχής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο να πληρωθεί το χρέος του Δήμου σε ετήσιες δόσεις. Έκφραση ευχή προς την Κυβέρνηση να ελαττωθεί το ποσοστό της εισφοράς του Δήμου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Τόμος: 13, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-133-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις άπορες οικογένειες του Δήμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 13, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-133-1

Πράξη: Διορισμός επόπτη οικιών για την αποφυγή επιδημιών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση του διορισμού του Αθανασίου Βρεττού ως επόπτη των οικιών στις οποίες έχουν σημειωθεί κρούσματα οστρακιάς και χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για τη μισθοδοσία του.
Τόμος: 13, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-134-1

Πράξη: Κατάργηση του λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Κατάργηση του λιμενικού φόρου των εξαγόμενων προϊόντων ή νημάτων των εξής εργοστασίων: "Λεβή - Χατζηνικολάου - Αδαμόπουλου", "Στ. Παπαγεωργίου", "Μουρτζούκου - Σιγάρα - Λεβή και Σία".
Τόμος: 13, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Βοεβόνδας, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-134-2

Πράξη: Μειώσεις και απαλλαγές του φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Μειώσεις και απαλλαγές του φορολογικού ορίου για κάποια εργοστάσια νημάτων ή υφασμάτων.
Τόμος: 13, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-135-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ. αριθμ. 4779 διακήρυξης του Δημάρχου του 1914, για την ενοικίαση για το έτος 1915 του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων".
Τόμος: 13, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-134-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 4752 διακήρυξης του Δημάρχου του 1914, για την ενοικίαση για το έτος 1915 των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 13, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-136-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των ισχυρισμών για έκπτωση μέρους του ενοικίου του Επαμεινώντα Πάντου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του 1914 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα της επιτροπής.
Τόμος: 13, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-136-1

Πράξη: Παύση Σταθμού Πρώτων Βοηθειών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση να μη διατηρηθεί ο Σταθμός των Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά του εξοπλισμού του στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γεννηματάς, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χατζηαργύρης, Αργύρης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-136-2

Πράξη: Συνδρομή υπέρ της Πανεργατικής Ένωσης.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Αύξηση της πίστωσης από 600 σε 1.000 δρχ. υπέρ της Πανεργατικής Ενώσεως από τον προϋπολογισμό του 1915 .
Τόμος: 13, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-137-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. υπέρ του τραυματία πολέμου Δημητρίου Γεωργαλά.
Τόμος: 13, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαλάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-137-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων