Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1915Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1915
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1915
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1915
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανείς από τους δύο υποψηφίους, Ρήγα Κωνσταντινίδη και Νικόλαο Παπαϊωάννου, δεν έλαβε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων και η ψηφοφορία αναβλήθηκε για την προσεχή συνεδρίαση.
Τόμος: 13, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 4/2/1915
Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των εισαγόμενων και σφαζόμενων στο Δήμο ζώων, αλλά και των εξαγόμενων για κατανάλωση σε άλλες αγορές.
Τόμος: 13, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-139-1

Πράξη: Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Προέδρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανείς δεν πλειοψήφησε και η ψηφοφορία αναβλήθηκε για την προσεχή συνεδρίαση.
Τόμος: 13, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-139-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημήτρη Κουκιάδη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 13, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-139-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Ρήγα Κωνσταντινίδη ως μελών της επιτροπής για την εξέταση της αίτησης του Επαμεινώντα Πάντου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του 1914, για μείωση του μισθώματος.
Τόμος: 13, σελ. 139-141
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-139-3

Πράξη: Ορισμός δημοτικού φόρου για τους εμπόρους.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή και τους Δημοτικούς Συμβούλους Ρήγα Κωνσταντινίδη και Ιωάννη Χρυσοβελώνη να εξετάσουν το ζήτημα του ορισμού του δημοτικού φόρου για τους εμπόρους.
Τόμος: 13, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-141-1

Πράξη: Διορισμός και μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή των διορισμών διαφόρων δημοτικών υπαλλήλων, του μισθού τους, της πληρωμής τους και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.820 δρχ. μηνιαίως για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 141-143
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-141-3

Πράξη: Αποδοχή αίτησης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για χορηγία πίστωσης εκ μέρους του Δήμου, ύψους 3.000 δρχ., με σκοπό την κατεδάφιση της λιθοδομής του παλιού σχεδίου του ναού.
Τόμος: 13, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-143-1

Πράξη: Κοινοποίηση απόφασης του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση της απόφασης του Νομάρχη Λάρισας σχετικά με τη διεξαγωγή της καθαριότητας στο Δήμο, όπως ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 1915.
Τόμος: 13, σελ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-144-2

Πράξη: Μεταφορά διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Μεταφορά διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 1914 σε αυτόν του 1915 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τα έξοδα περίθαλψης των άπορων οικογενειών που έχουν προσβληθεί από μολυσματικές ασθένειες.
Τόμος: 13, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 169 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 169 δρχ. για την πληρωμή του Ευθύμιου Γκούνη, εργολάβου της κατασκευής της οδού Κενταύρων.
Τόμος: 13, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 382 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 382 δρχ. για την πληρωμή του Αριστείδη Παπανικολάου, εργολάβου της κατασκευής των περιτειχισμάτων και αποχωρητηρίων των δύο νέων διδακτηρίων.
Τόμος: 13, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140 δρχ. για την κατασκευή δύο αρχειοθηκών του δημαρχιακού καταστήματος.
Τόμος: 13, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. για την επισκευή των φυλακείων της είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 13, σελ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-145-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης και την αμοιβή ενός υπαλλήλου, ο οποίος μετέβη στη Λάρισα προς εξεύρεση στο Αρχείο της Νομαρχίας των γραμματίων, τα οποία δείχνουν τις καταβολές του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας κατά τα παρελθόντα έτη.
Τόμος: 13, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-146-1

Πράξη: Αποδοχή κανονισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων οικιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Αποδοχή του κανονισμού των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικιών των Βασίλη Μηλιώρη, Μαρίας Ριζοδήμου και Μιχαήλ Μιχαήλ στην οδό Θέτιδος, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Βόλου. Παραπομπή της αγωγής της Μαρίας Ριζοδήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή και διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Παπαϊωάννου ως πληρεξούσιου του Δήμου για την απόκρουση αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηλιώρης, Βασίλειος
Ριζοδήμου, Μαρία
Μιχαήλ, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-146-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έγκρισης από τη Νομαρχία Λάρισας των απολογισμών του Δήμου των ετών 1912 και 1913.
Τόμος: 13, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-146-1

Πράξη: Απόρριψη της παραίτησης μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Νικολάου Σαράτση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 13, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-146-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 23/2/1915
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην Ελένη, χήρα Νικολάου Τζούρου, για τη συντήρηση της οικογένειάς της.
Τόμος: 13, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζούρου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-147-1

Πράξη: Χορηγία 2.800 δρχ. για μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία 2.800 δρχ. από την υπάρχουσα πίστωση με σκοπό τη μισθοδοσία των Γ. Γεωργαντζή και Στυλιανού Ματσάγγου, για την αποπεράτωση της σύνταξης του Γενικού Μητρώου των δημοτών.
Τόμος: 13, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζής, Γεώργιος
Ματσάγγος, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 42 δρχ. για την πληρωμή της νόμιμης προσαύξησης της μισθοδοσίας της δασκάλας Σοφίας Θεοφιλοπούλου.
Τόμος: 13, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοφιλοπούλου, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-147-2

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο της εισαγωγής ηλεκτρικών και άλλων μηχανημάτων για την επέκταση των εγκαταστάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 13, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58.40 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58.40 δρχ. υπέρ του Δ. Διαμαντόπουλου, ως αντίτιμο για την αγορά φωτιστικών ειδών από το Δήμο το Σεπτέμβριο του 1912, κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης.
Τόμος: 13, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διαμαντόπουλος, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-148-1

Πράξη: Αποδοχή κανονισμού αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων οικιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Αποδοχή του κανονισμού των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικιών των Γεωργίου Κουτνατζή και Νικολάου Παγκουρέλια στην οδό Αναύρου και Θέμιδος αντίστοιχα, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτνατζής, Γεώργιος
Παγκουρέλιας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-148-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοδομών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοδομών των Ν. Ευαγγελόπουλου, Ελένης Νικούλη, Κ. Πετρίνη, Αποστόλου και Κωνσταντίνου Ζάμπαλου μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου του Νικητού και Ιάσονος, καθώς και της οικοδομής του Γρηγορίου Παπαδόπουλου στην οδό Αναύρου με Κωνσταντά και παραπομπή αυτών στη Δημαρχιακή Επιτροπή για το διορισμό δικηγόρου, ώστε να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες.
Τόμος: 13, σελ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγελόπουλος, Ν.
Πετρίνης, Κ.
Νικούλη, Ελένη
Ζάμπαλος, Απόστολος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Παπαδόπουλος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-148-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για διαπλάτυνση οδών.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανάγκη διαπλάτυνσης της οδού Κωλέττη, από την οδό Κωνσταντίνου του Νικητού μέχρι την οδό Ερμού.
Τόμος: 13, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-149-1

Πράξη: Ανάθεση μέριμνας σε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού του Αγίου Νικολάου να μεριμνήσει για ζητήματα του ναού.
Τόμος: 13, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-149-1

Πράξη: Χωροστάθμιση της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του Δημάρχου για την εργολαβική εκτέλεση της χωροστάθμισης της πόλης του Βόλου, της ζώνης αυτού και των χειμάρρων Κραυσίδωνα και Αναύρου.
Τόμος: 13, σελ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)Οικονόμου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Άναυρος, Ποταμός
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-149-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 26/2/1915
Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου του 1914 στον προϋπολογισμό του 1915 για εργασίες, οι οποίες έγιναν ήδη ή βρίσκονται υπό εκτέλεση, καθώς και για συνδρομές που δεν εκτελέστηκαν. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.438.15 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά διπλότυπων βιβλίων για την είσπραξη του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά διπλότυπων βιβλίων για την είσπραξη του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ή εσφαγμένων ζώων" του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά διπλότυπων βιβλίων για την είσπραξη των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-152-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 117,70 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 117,70 δρχ. για την πληρωμή στην Ηλεκτρική Εταιρεία των εξόδων εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων, το οποίο λειτουργούσε και ως νυκτερινό για τους απόρους της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-152-1

Πράξη: Επανάληψη πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-152-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή της οδού Νεάπολης.
Τόμος: 13, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-152-1

Πράξη: Ορισμός δημοτικού φόρου για τους εμπόρους.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ορισμό του δημοτικού φόρου για τους εμπόρους, με αφορμή την αίτηση του ξυλέμπορου Δημητρίου Παπασταύρου.
Τόμος: 13, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταύρου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-152-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το δημοτικό φόρο των επιστρεφόμενων κενών και μεταχειρισμένων σάκων των ήδη φορολογημένων προϊόντων κατά την πρώτη τους εισαγωγή στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-153-1

Πράξη: Έγκριση διορισμού παιδονόμων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού των παιδονόμων Μιχαήλ Πλατανιώτη και Αθανάσιου Βρεττού από την 1η Μαρτίου του 1915, με μηνιαίο μισθό 120 δρχ. ο καθένας και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
Πλατανιώτης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-153-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης για οικονομική ενίσχυση της Θεοδώρας Αποστόλου, με σκοπό τη νοσηλεία της φθισικής κόρης της μέχρι να προσκομίσει έκθεση του δημοτικού ιατρού.
Τόμος: 13, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστόλου, Θεοδώρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-153-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Αγλαΐας Καλιάρη, η οποία ζητά την οικονομική ενίσχυση του Δήμου με σκοπό να αποπληρώσει τα χρέη της και να σώσει την περιουσία της.
Τόμος: 13, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλιάρη, Αγλαΐα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-153-1

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου σχετικά με την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης και του καταβρέγματος των οδών.
Τόμος: 13, σελ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-153-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-154-1

Πράξη: Παραπομπή των απολογισμών του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή των απολογισμών του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου των ετών 1912 και 1913 στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για το σχετικό προέλεγχο.
Τόμος: 13, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-154-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για το φωτισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τη λειτουργία του φωτισμού της πόλης, μετά από ανακοίνωση του εργολάβου σχετικά με τη δυσκολία προμήθειας άνθρακα από την Αγγλία, λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου. Αναβολή της απόφασης στην προσφορά του Εμμανουήλ Τσαγκάρα για ανάληψη του φωτισμού της πόλης μέσω οινοπνεύματος.
Τόμος: 13, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγκάρας, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-154-2

Πράξη: Απόρριψη της παραίτησης μέλους Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Κ. Ι. Αργύρη απο μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών.
Τόμος: 13, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-155-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το έτος 1915.
Τόμος: 13, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-155-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον Ερυθρό Σταυρό του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-155-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 19/3/1915
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους της πόλης λόγω του Πάσχα.
Τόμος: 13, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 28/3/1915
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα εκλογικά έξοδα και την επισκευή των εκλογικών ειδών.
Τόμος: 13, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για τα έξοδα απολύμανσης των οικιών των απόρων, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από μολυσματικές ασθένειες.
Τόμος: 13, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-157-1

Πράξη: Αποδοχή απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1915, με σκοπό την εξόντωση των ακρίδων, αρουραίων κτλ.
Τόμος: 13, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-157-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110 δρχ. για τα έξοδα του μνημόσυνου υπέρ του Βασιλιά Γεωργίου Α΄.
Τόμος: 13, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1845-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-157-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 1914 σε αυτόν του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-157-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την ανέγερση απολυμαντηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την ανέγερση απολυμαντηρίου, μέχρι να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με τη δαπάνη.
Τόμος: 13, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Απολυμαντήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-158-1

Πράξη: Συναίνεση ανάληψης ποσού από την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Συναίνεση ανάληψης 3.900 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και καταβολή αυτών προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού του Αγίου Νικολάου, για την πληρωμή του Αριστείδη Ζάχου, αρχιτέκτονα των σχεδίων της ανέγερσης του ναού.
Τόμος: 13, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-158-1

Πράξη: Πρόσθεση όρου στην διακήρυξη ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Πρόσθεση στην διακήρυξη της ενοικίασης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του εξής όρου: ο ενοικιαστής οφείλει να πληρώσει τα έξοδα και τους μισθούς των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την εκ νέου ενοικίαση του φόρου.
Τόμος: 13, σελ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-158-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψη αυτής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψη αυτής για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων: 1) "επί των εισαγόμενων ωνίων και εμπορευμάτων", 2) "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) "επί των σφάγειων δικαιωμάτων του Δήμου".
Τόμος: 13, σελ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-159-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 810 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 810 δρχ. για τη μισθοδοσία ενός κλητήρα από την 1η Απριλίου 1915, προς 90 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 13, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-160-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σχετικά με την έκπτωση σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης σχετικά με την έκπτωση ποσού 75.000 δρχ. στον Επαμεινώντα Πάντο, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1914, όπως αποφάνθηκε αρμόδια Επιτροπή κατόπιν αίτησης του ενοικιαστή.
Τόμος: 13, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-160-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών της διαχείρισης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών της διαχείρισης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου των ετών 1912 και 1913.
Τόμος: 13, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-160-1

Πράξη: Ανάθεση εποπτείας της βιβλιοθήκης των Τριών Ιεραρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Ανάθεση εποπτείας της βιβλιοθήκης των Τριών Ιεραρχών στον Γεώργιο Σακελλαρίδη με μηνιαία αμοιβή 75 δρχ. και χορηγία έκτακτης πίστωσης 675 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-160-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 270 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 270 δρχ. για την προσαύξηση του μισθού της Αριστέας Κιτιλή, δασκάλας των εργόχειρων του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Θηλέων.
Τόμος: 13, σελ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλή, Αριστέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-160-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Μουσικού Θιάσου.
Τόμος: 13, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Ελληνικός Μουσικός Θίασος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-161-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στη Θεοδώρα Αποστόλου, για την περίθαλψη και νοσηλεία της φθισικής κόρης της.
Τόμος: 13, σελ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστόλου, Θεοδώρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-161-2

Πράξη: Αποδοχή αίτησης ιδιώτη.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Αποδοχή εν μέρει της αίτησης του Σωτηρίου Κυρνάσιου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για την κατασκευή του περιβολότοιχου, ο οποίος διαχωρίζει την οικία του και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων.
Τόμος: 13, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρνάσιος, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-162-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 2/4/1915
Πράξη: Ανάκληση απόφασης υπέρ ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Αίτηση ανάκλησης της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής υπέρ του Επαμεινώντα Πάντου, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "ωνίων και εμπορευμάτων" του 1914 και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 13, σελ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-163-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τη χορηγία γάλακτος υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-164-1

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας των εξής οδών: 1) της οδού Θεμιστοκλέους σε οδό Κασσαβέτη, 2) της οδού Αναύρου σε οδό Ιωάννη Καρτάλη, 3) της οδού Χείρωνος σε οδό Φιλίππου Ιωάννου, 4) της οδού Αριστείδου σε οδό Ροζού, 5) της οδού Θέτιδος σε οδό Βασσάνη, 6) της οδού Πύρας σε οδό Κρίτσκη και 7) της οδού Αίσονος σε οδό Π. Κουντουριώτη.
Τόμος: 13, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-164-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 4/4/1915
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με υπόθεση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την υπόθεση του συμβιβασμού του Δήμου με τον Επαμεινώντα Πάντο, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και την έκπτωση μέρους του ενοικίου.
Τόμος: 13, σελ. 165-166
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Χατζηαργύρης, Αργύρης
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-165-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 6/4/1915
Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου υπέρ ενοικιαστή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Αποδοχή εν μέρει της απόφασης της σχετικής Επιτροπής και μείωση του ενοικίου του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του 1914 προς τον Επαμεινώντα Πάντο, ενοικιαστή του φόρου και παραίτηση της έφεσης κατά της απόφασης αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 167-169
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Οικονόμου, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-167-3

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την έλλειψη Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την έλλειψη Μητροπολιτικού ναού στην πόλη του Βόλου, με αφορμή την επέτειο της εθνικής εορτής και σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διαπραγμάτευση της σύναψης δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την ανέγερση ναού.
Τόμος: 13, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-169-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 13/5/1915
Πράξη: Χορήγηση πληροφοριών σχετικά με την είσπραξη δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση χορήγησης πληροφοριών σχετικά με τις εισπράξεις των δημοτικών φόρων στους ενδιαφερόμενους, ώστε να διευκολύνονται και να κάνουν προσφορές στο Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-170-1

Πράξη: Χορηγία 6.000 δρχ. για τα έξοδα χωροστάθμισης.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία 6.000 δρχ. για τα έξοδα της χωροστάθμισης και τη σύνταξη νέου ακριβούς σχεδίου πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-170-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 640 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 640 δρχ. με σκοπό την αμοιβή του φαρμακοποιού Παύλου Παπαδάκη, για την απολύμανση των οικιών των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηαργύρης, Αργύρης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδάκης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-171-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.για τη δαπάνη του φωτισμού των απόκεντρων συνοικιών με πετρέλαιο και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής να συντάξει τη διακήρυξη της εργολαβίας.
Τόμος: 13, σελ. 171-172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-171-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 965 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 965 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα από τον Δ. Καρακατσάνη.
Τόμος: 13, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Βοεβόνδας, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακατσάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-172-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης του δημοτικού οικοπέδου στη διασταύρωση των οδών Κουμουνδούρου και Θησέως με δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-172-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τις φωτογραφίες των απόρων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
Τόμος: 13, σελ. 172-173
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-172-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοδομών.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοδομών της οδού Ιωλκού, από την οδό Κωνσταντίνου του Νικητού μέχρι την οδό Ερμού, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομών των Γιουρούκου, Κουμουνδούρου και χήρας Ζ. Τσακατούρη και όποιων άλλων δικαιούνται, εκτός της οικοδομής Λουκίδου, καθώς και της οικοδομής Ν. Κοντού στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 13, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
Τσακατούρης, Ζ.
Κοντός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-173-1

Πράξη: Ρυμοτομία οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Νικόλαο Παπαϊωάννου να μεριμνήσει για την αναγκαστική ρυμοτομία της οδού Δευκαλίωνος.
Τόμος: 13, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-173-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί αγορά οικίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί την αγορά της οικίας Σαραφόπουλου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως Δημαρχείο.
Τόμος: 13, σελ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-173-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. για την κατασκευή τεσσάρων νέων κάρων καθαριότητας.
Τόμος: 13, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-174-1

Πράξη: Αποδοχή ανακοίνωσης του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της ανακοίνωσης του Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται αποζημίωση ύψους 1.500 δρχ. υπέρ του Γρηγορίου Παπαδόπουλου, λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Αναύρου.
Τόμος: 13, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-174-1

Πράξη: Διακήρυξη εργολαβίας της καθαριότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να τροποποιήσει τους όρους διακήρυξης της εργολαβίας της καθαριότητας, ώστε να αυξηθούν οι προσφορές από τους υποψηφίους εργολάβους.
Τόμος: 13, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-175-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης σιδηροσωλήνων.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης μέσω δημοπρασίας 1.000 μέτρων σιδηροσωλήνων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν άλλοτε για το κατάβρεγμα.
Τόμος: 13, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-175-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Σώματος Προσκόπων Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-175-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της δημοτικής έκτασης στη θέση Παγασές και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής να ενεργήσει τη σχετική δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-175-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή του κήρυκα των δημοπρασιών των δημοτικών φόρων Γεωργίου Παπασταματίου.
Τόμος: 13, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταματίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-176-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 167 δρχ.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 167 δρχ. για την πληρωμή των προσαυξήσεων των δασκάλων Σ. Δαγκλή και Δέσποινας Κρυστάλλη.
Τόμος: 13, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαγκλής, Σωτήριος
Κρυστάλλη, Δέσποινα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-176-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για μετονομασία οδού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Μαίρης Αποστολίδου, κόρης του Βόρελ, για μετονομασία της οδού Φιλελλήνων σε οδό Βόρελ και εμμονή στη διατήρηση της σχετικής ονοματοθεσίας ως έχει.
Τόμος: 13, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδου, Μαίρη
Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος,, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ των σχολικών ταμείων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Κατάργηση πιστώσεων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.024 δρχ. υπέρ των των ταμείων των Σχολικών Επιτροπών όλων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 176-177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-176-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 19/6/1915
Πράξη: Έγκριση πληρωμής εξόδων μετακίνησης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα του Νικολάου Κιτσίκη, αρχιμηχανικού του Δήμου, από το σχετικό κονδύλιο για τη χωροστάθμιση της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 178-179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτσίκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-178-2

Πράξη: Ανάκληση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου ακινήτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Απόφαση για αίτηση ανάκλησης της υπ. αριθμ. 207 του 1915 απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, σχετικά με την αποζημίωση ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Γιαρέντη στην οδό Σόλωνος.
Τόμος: 13, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-179-1

Πράξη: Ανάκληση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου ακινήτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Απόφαση για αίτηση ανάκλησης της υπ. αριθμ. 206 του 1915 απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, σχετικά με την αποζημίωση ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κληρονόμων του Φ. Μουρτζόπουλου στην οδό Σόλωνος.
Τόμος: 13, σελ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Δημήτριος
Μουρτζόπουλος, Κωνσταντίνος
Μουρτζόπουλος, Αντώνιος
Μουρτζοπούλου, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-179-2

Πράξη: Απόφαση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου ακινήτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου σχετικά με την αποζημίωση των Απόστολου και Κωνσταντίνου Ζάμπαλου, λόγω της ρυμοτομίας του κτήματος αυτών στην οδό Ορφέως.
Τόμος: 13, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Απόστολος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 450 δρχ. για τα έξοδα του στολισμού του Δημαρχείου την 21η Μαΐου, ημέρα της ονομαστικής εορτής του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄.
Τόμος: 13, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για τα έξοδα του μνημόσυνου υπέρ του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου κατά την 29η Μαΐου του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, (1404-1453)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων οικογενειών των εφέδρων του Ναυτικού.
Τόμος: 13, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-180-1

Πράξη: Ακύρωση κάποιων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Ακύρωση κάποιων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό των εξόδων του έτους 1915.
Τόμος: 13, σελ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-180-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.140 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.696 δρχ. για να πληρωθούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 13, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-181-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.145 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης για να πληρωθούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 13, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-181-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την αποζημίωση ιδιοκτήτη ρυμοτομούμενου ακινήτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αποζημίωση της ρυμοτομίας της οικοδομής του Γ. Κιαδήμου και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να έλθει σε συνεννόηση μαζί του και να υποβάλει το πόρισμα της.
Τόμος: 13, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-181-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10,30 δρχ. για γραφικά δικαιώματα του Παναγιώτη Παπαευσταθίου, δασκάλου του Κοινού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων στη συνοικία του Καπακλί .
Τόμος: 13, σελ. 181-182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Κοινό Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαευσταθίου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-181-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.440 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.440 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του απόρου αριστεύσαντος μαθητού Βασιλείου Μοσχίδη, προς αποπεράτωση την γυμνασιακών σπουδών του.
Τόμος: 13, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσχίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 65 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης και τετραήμερης διαμονής στη Λάρισα του Πολυχρόνη Σαράτση, ως μέλους της επιτροπής διαγωνισμού δημοτικών στρατολόγων.
Τόμος: 13, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του πάσχοντος από φυματίωση Σπυρίδωνα Κονταρχούση.
Τόμος: 13, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταρχούσης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-182-1

Πράξη: Αύξηση της μισθοδοσίας του παιδονόμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Αύξηση της μισθοδοσίας του παιδονόμου Μιχαήλ Πλατανιώτη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 240 για την πληρωμή της αύξησης αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλατανιώτης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-182-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Ανάκληση του υπ. αριθμ. 38 ψηφίσματος σχετικά με τον ορισμό ορίου προσφοράς για την επανάληψη της δημοπρασίας της ενοικίασης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1915 και επανάληψη αυτής άνευ ορίου.
Τόμος: 13, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 28/7/1915
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1914.
Τόμος: 13, σελ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-184-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1915 απευθείας από τους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-185-2

Πράξη: Ανάκληση αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης ή αναδρομής κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, με σκοπό την ανάκληση και μεταρρύθμιση της αποζημίωσης των Ιωάννη Κουμουνδούρου και Νικολάου Γιουρούκου, λόγω της ρυμοτομίας των οικιών τους στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 13, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-186-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.149 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση της χορηγίας έκτακτης πίστωσης 1.117,10 δρχ. για να πληρωθούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 13, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-186-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.150 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση της χορηγίας έκτακτης πίστωσης 1.360 δρχ. για να πληρωθούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 13, σελ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-186-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης υπέρ των άπορων λεχώνων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για τα μαιευτικά έξοδα των άπορων λεχώνων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.876,65 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.876,65 δρχ. για το υπόλοιπο που έχει καταβληθεί από το Δήμο προς το Δημόσιο για τα έξοδα της δημοτικής εκπαίδευσης του έτους 1914.
Τόμος: 13, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-187-1

Πράξη: Προμήθεια μηχανικού εργαλείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς στο κεφάλαιο των Τεχνικών Έργων της έκτακτης πίστωσης 763 δρχ., με σκοπό την προμήθεια μηχανικού εργαλείου για τη χωροστάθμιση της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-187-1

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1916 ανάλογης πίστωσης για την αμοιβή του δασκάλου ωδικής των προσκόπων.
Τόμος: 13, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-188-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τη Λιμενική Επιτροπή να πληρωθεί το ήμισυ του μέχρι τώρα πληρωμένου φόρου των εξαγόμενων από το λιμάνι του Βόλου προΐόντων των εργοστασίων Χαλβαδοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.
Τόμος: 13, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Χαλβαδοποιία Αφοί Ι. Γκέσκου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούγκος, Ι. Ν.
Καραδήμος, Ιωάννης
Αναστασίου, Απόστολος
Χαλκιαδόπουλος, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-188-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 11/9/1915
Πράξη: Έγκριση ανασύστασης του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση ανασύστασης του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας με σκοπό τη συντήρηση των οικογενειών των απόρων επιστράτων. Ανάληψη από το ποσό των 110.000 δρχ., τα οποία είναι κατατιθέμενα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 10.000 δρχ. μηνιαίως υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Σύσταση επιτροπής με σκοπό τη μελέτη των οικονομικών του Δήμου και έκφραση ευχής στη Λιμενική Επιτροπή να συνεισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας 25.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 13, σελ. 189-191
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-189-3

Πράξη: Μισθοδοσία στρατευθέντων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ολόκληρου του μισθού του μηνός Σεπτεμβρίου του 1915 στους επιστρατευθέντες υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-190-2

Πράξη: Πληρωμή αμοιβής για τη χωροστάθμιση.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 3.000 δρχ. στον Γ. Ράπτη για τη χωροστάθμιση της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράπτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-191-1

Πράξη: Πληρωμή μηχανικού.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 1.500 δρχ. στον μηχανικό του Δήμου Νικόλαο Κιτσίκη για τα έξοδα χωροστάθμισης της πόλης και τα προσωπικά του έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα και αναφορά στον λογαριασμό, τον οποίο υποχρεώνεται να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 13, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτσίκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-191-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: /

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 30/10/1915
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου, για το 1916.
Τόμος: 13, σελ. 193-197
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-193-5

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων του Δήμου για το έτος 1915.
Τόμος: 13, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-197-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτων πιστώσεων.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτων πιστώσεων: 1) 300 δρχ. για τη χορηγία γάλακτος στους απόρους, 2) 300 δρχ. για τα έξοδα ταφής απόρων, 3) 305,60 για την αποπληρωμή των εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 13, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-197-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτων πιστώσεων.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση έκτακτων πιστώσεων: 1) 300 δρχ. για εκλογικά έξοδα των βουλευτικών εκλογών, 2) 1.322 δρχ. για την εξόφληση των οφειλομένων, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, στον Ιωάννη Καμπούρη, 3) 1.790 δρχ. για τα έξοδα του βασιλικού γεύματος στον ξενοδόχο Φίλιππο Αρώνη και 4) 350 δρχ. για τη μισθοδοσία του Δημοτικού Στρατολόγου.
Τόμος: 13, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-197-1

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση των υπ. αριθμ. 153, 154, 155, 156 και 157 ψηφισμάτων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτων πιστώσεων για τις δαπάνες, οι οποίες αναφέρονται στα ψηφίσματα.
Τόμος: 13, σελ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-197-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για το φωτισμό.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με το θέμα του φωτισμού της πόλης, έως ότου η Δημαρχιακή Επιτροπή καλέσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τον εργολάβο του φωτισμού Δαυίδ Καλαμάρα.
Τόμος: 13, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-198-1

Πράξη: Ανανέωση του ισχύοντος φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Ανανέωση του ισχύοντος φορολογικού ορίου του 3% με τις μειώσεις και τις απαλλαγές, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα ψηφίσματα.
Τόμος: 13, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-198-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 2/11/1915
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1916. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Φόροι άμεσοι, 2) Φόροι έμμεσοι, 3) Πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας, 4) Καθυστερούμενα πιθανώς εισπρακτέα, 5) Γενικά έξοδα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6) Προσωπικό Διοίκησης, 7) Έξοδα Διοίκησης.
Τόμος: 13, σελ. 199 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-199-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 6/11/1915
Πράξη: Εκλογή μέλους Ενοριακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ρήγα Κωνσταντινίδη ως μέλους της Ενοριακής Επιτροπής του ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 13, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-202-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1916. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Υγεία, 2) Καθαριότητα και κατάβρεγμα, 3) Δαπάνες φωτισμού, 4) Συντηρήσεις και επισκευές, 5) Τεχνικά έργα, 6) Έξοδα Πυροσβεστείου, 7) Δενδροφυτεύσεις, 8) Συνδρομές. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 1916.
Τόμος: 13, σελ. 202 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-202-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 16/11/1916
Πράξη: Ανάθεση της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου στον μηχανικό Νικόλαο Ζουμπουλίδη.
Τόμος: 13, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουμπουλίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-206-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων του Δημάρχου για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξεων του Δημάρχου για την ενοικίαση των εξής δημοτικών φόρων για το έτος 1916: 1) "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", 2) "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου", 4) "περί εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης και του καταβρέγματος των οδών και 5) "περί εργολαβικής εκτέλεσης του δια πετρελαίου φωτισμού των αποκέντρων συνοικιών της πόλεως".
Τόμος: 13, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-206-1

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα του φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα του φωτισμού και σύσταση επιτροπής με σκοπό τη συζήτηση με τον εργολάβο του φωτισμού Δ. Καλαμάρα.
Τόμος: 13, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-206-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 12/12/1915
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ απόρων οικογενειών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της εισφοράς του Δήμου υπέρ των απόρων οικογενειών των επιστράτων σε 15.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 13, σελ. 208 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-208-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων οικογενειών των μη επιστράτων.
Τόμος: 13, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-210-1

Πράξη: Τηλεγραφική παράκληση προς την Κυβέρνηση για αποστολή σίτου στην πόλη.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Τηλεγραφική παράκληση προς την Κυβέρνηση να επισπεύσει την αποστολή σίτου, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της πείνας στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-210-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Ευσταθίου Σκρέτα ως τακτικού μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 13, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-210-1

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Εκλογή των Σπυρίδωνα Σπυρίδη και Ευάγγελου Κυριακόπουλου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 13, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κυριακόπουλος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-210-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά βιβλίων εισπράξεων του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-211-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 23/12/1915
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1916.
Τόμος: 13, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-212-2

Πράξη: Μείωση του φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Μείωση του φορολογικού ορίου σε 1% στα εισαγόμενα, από την εταιρεία Αδαμόπουλου, Χατζηνικολάου και Λέβη, μάλλινα νήματα και χρώματα για το εργοστάσιο Νηματουργίας.
Τόμος: 13, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Βιομηχανία Βάμβακος Αδαμόπουλος - Χατζηνικολάου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-213-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" για το έτος 1916 και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-213-2

Πράξη: Παραλαβή του κτηρίου της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση παραλαβής από τον Δήμο του ανεγερθέντος κτηρίου της Εμπορικής Σχολής Βόλου από τους κληρονόμους του Ιωάννη Καρτάλη.
Τόμος: 13, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-214-2

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης παραπήγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης από τον Οδυσσέα Μουντούλια ενός παραπήγματος στη δημοτική έκταση στη συνοικία των Παλαιών, με τον όρο να πληρώνει 10 δρχ. ετησίως.
Τόμος: 13, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουντούλιας, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-215-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος εμπόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος διαφόρων εμπόρων αποικιακών για παραλαβή από το τελωνείο Βόλου των εμπορευμάτων τους, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία του μειωμένου δημοτικού φόρου.
Τόμος: 13, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-215-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης της ρυμοτομίας της οικίας του Αριστείδη Παπανικολάου στην οδό Δον Δαλεζίου.
Τόμος: 13, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-216-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων