Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1916Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1916
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1916
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 3/1/1916
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος ο Σπυρίδων Σπυρίδης, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Κούτσικος και Γραμματέας ο Γεώργιος Βοεβούδας.
Τόμος: 13, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Βοεβούδας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-217-1

Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση για την έλλειψη άρτου.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Αποστολή τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση με την παράκληση να προνοήσει για την έλλειψη άρτου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-217-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 5/1/1916
Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να προνοήσει για την αποστολή σίτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να προνοήσει για την αποστολή σίτου και μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την επίβλεψη της αποστολής.
Τόμος: 13, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Κυριακόπουλος, Ευάγγελος
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-219-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το 1916 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-220-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" για το 1916 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-220-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο" για το 1916 και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 13, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-221-1

Πράξη: Πρόταση για εξαίρεση σχολείου από τα επιταγμένα κτήρια.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Γεωργίου Οικονόμου για εξαίρεση του 1ου Γυμνασίου Βόλου από τα επιταγμένα κτήρια.
Τόμος: 13, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-221-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 12/1/1916
Πράξη: Κατάθεση στεφάνου και έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο Υπουργού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Κατάθεση στεφάνου και έκφραση συλλυπητηρίων του παρεπιδημούντος στην Αθήνα Δημάρχου Κωνσταντίνου Γκλαβάνη, για το θάνατο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γεωργίου Θεοτόκη.
Τόμος: 13, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοτόκης, Γεώργιος, (1844-1916)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-222-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1916, ειδική διατύπωση για το 13ο άρθρο της διακήρυξης και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-223-2

Πράξη: Διορισμός δύο εποπτών φωτισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Διορισμός δύο εποπτών φωτισμού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ. για τη μισθοδοσία τους.
Τόμος: 13, σελ. 224 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Χρυσοβελώνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-224-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.: 1) για τα συμβολαιογραφικά έξοδα της μεταβίβασης της Εμπορικής Σχολής στο Δήμο, 2) για τα έξοδα του μνημόσυνου υπέρ του Ιωάννη Καρτάλη, 3) για τα πενταετή ασφάλιστρα και τα εγκαίνια της Εμπορικής Σχολής.
Τόμος: 13, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α., (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-226-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.310.30 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.310.30 δρχ.: 1) για την πληρωμή των εξόδων του Γενικού Επόπτη της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του 1915, 2) για τη θέρμανση, το φωτισμό και τον καθαρισμό των φυλακείων της είσπραξης των δημοτικών φόρων και 3) για τις επισκευές και την προμήθεια εξοπλισμού των δημοτικών φυλακείων.
Τόμος: 13, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-226-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 205,30 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 205,30 δρχ. για την αποπληρωμή των υπαλλήλων οι οποίοι συνέταξαν το Γενικό Μητρώο.
Τόμος: 13, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-226-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την περίθαλψη των απομονωμένων, λόγω μολυσματικών ασθενειών, απόρων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-226-1

Πράξη: Απόρριψη πληρωμής των επιστρατευμένων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου να συνεχιστεί η πληρωμή της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων που έχουν επιστρατευτεί.
Τόμος: 13, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-227-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του εργολάβου χωροστάθμισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Γ. Ράπτη, εργολάβου της χωροστάθμισης της πόλης, για πληρωμή από τον Δήμο 290 ορόσημων από το εργοστάσιο "Μεφσούτ και Πέτρου".
Τόμος: 13, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Εργοστάσιο Μεφσούτ και Πέτρου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράπτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-227-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του υπολοίπου προς τον Εμμανουήλ Τσαπραζόπουλο, εργολάβο των επισκευών στα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 13, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-227-1

Πράξη: Απόρριψη προτάσεων για συνδρομή υπέρ μαθητριών του Αρσακείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη των προτάσεων των Ιωάννη Παγούδη και Π. Σφοντλιά, σχετικά με τη συνδρομή του Δήμου στη φοίτηση των θυγατέρων τους στο Αρσάκειο Λάρισας.
Τόμος: 13, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Υποτροφίες
Αρσάκειο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγούδης, Ιωάννης
Σφοντλιάς, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-227-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 1/2/1916
Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση με την παράκληση να θεωρηθεί η Θεσσαλία ενιαία οικονομική ζώνη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Αποστολή τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση με την παράκληση να θεωρηθεί η Θεσσαλία εννιαία οικονομική ζώνη, ώστε να επιτραπεί η κυκλοφορία τροφίμων και να περιοριστούν οι ζώνες για την παραγωγή και το εμπόριο.
Τόμος: 13, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-228-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 6/2/1916
Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Απόφαση διάθεσης του κατατιθέμενου ποσού, ύψους 16.000 δρχ., για την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, υπέρ των απόρων οικογενειών των επιστράτων, ώστε να προληφθεί η διασάλευση της δημόσιας τάξης.
Τόμος: 13, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-230-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 15/2/1916
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την έλλειψη γαιανθράκων για το φωτισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την έλλειψη γαιανθράκων για το φωτισμό της πόλης, ύστερα απο έκκληση του Δαυίδ Καλαμάρα, εργολάβου του φωτισμού, για παροχή βοήθειας από τον Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 232 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Καλαμάρας, Δαυίδ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-232-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης: 1) 140 δρχ. ως αποζημίωση στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων, 2) 100 δρχ. για την πληρωμή του δημόσιου κήρυκα, 3) 150 δρχ. υπέρ του τραυματία πολέμου Διονυσίου Ξάνθη και 4) 50 δρχ.για την πληρωμή του Κωνσταντίνου Ζάμπαλου, μέλους της Ενοριακής Επιτροπής της Μεταμορφώσεως, ο οποίος προκατέβαλε το ποσό υπέρ των απόρων.
Τόμος: 13, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξάνθης, Διονύσιος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-234-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 25/2/1916
Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να μεριμνήσει για τη χορηγία γαιανθράκων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να μεριμνήσει για τη χορηγία γαιανθράκων για το φωτισμό της πόλης ή να παρέχει τα μέσα ώστε να μεταφερθούν οι πρώτες ύλες από την Αγγλία.
Τόμος: 13, σελ. 235 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Καλαμάρας, Δαυίδ
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-235-3

Πράξη: Διατήρηση της θέσης του ελεγκτή του φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διατήρηση της θέσης του ελεγκτή του φωτισμού. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή της αντιμισθίας του.
Τόμος: 13, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-237-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης: 1) 300 δρχ. για την κατάθεση του στεφάνου υπέρ του Γεωργίου Θεοτόκη, 2) 1.000 δρχ. για τη χορηγία γάλακτος στους απόρους, 3) 50 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων των εγκαινίων της Εμπορικής Σχολής.
Τόμος: 13, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοτόκης, Γεώργιος, (1844-1916)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-238-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-238-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 14/3/1916
Πράξη: Αποδοχή πρότασης του εργολάβου του φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του εργολάβου του φωτισμού για αντικατάσταση του φωτισμού μέσω αερίου με οινόπνευμα ή ηλεκτρικό, υπό τον όρο να μη θιγεί το ακυρώσιμο της παλιάς σύμβασης. Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να προτείνει δύο δικηγόρους, οι οποίοι θα γνωμοδοτήσουν επί του ζητήματος.
Τόμος: 13, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Γεώργιος
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-239-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Εκλογή του βουλευτή Λάρισας Αλκιβιάδη Νικολαΐδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων και Κοινοτήτων για τον έλεγχο της διαχείρισης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Τόμος: 13, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-240-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης 18.523,10 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης 18.523,10 δρχ. από το κεφάλαιο του προϋπολογισμού του 1915 για το φωτισμό της πόλης στον προϋπολογισμό του 1916, για την πληρωμή των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1915.
Τόμος: 13, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της τοποθέτησης πρόχειρων αποχωρητηρίων κοντά στη θάλασσα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τον Στρατό.
Τόμος: 13, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-241-1

Πράξη: Έξοδα εθνικής εορτής.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία έκτακτης πίστωσης ενόψει της εθνικής εορτής.
Τόμος: 13, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-241-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων για συνδρομή του Δήμου υπέρ των επιστράτων υπαλλήλων.
Τόμος: 13, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-241-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για κατασκευή γέφυρας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των κατοίκων έναντι του ποταμού Κραυσίνδωνα, για κατασκευή ξύλινης γέφυρας στο ύψος του Πτωχοκομείου.
Τόμος: 13, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-242-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του επόπτη φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του μισθού του Ευθύμιου Κλειδωνάρη, επόπτη φωτισμού για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-242-2

Πράξη: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" και έγκριση των πρακτικών.
Τόμος: 13, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-243-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 21/3/1916
Πράξη: Έγκριση αντικατάστασης του φωτισμού της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση αντικατάστασης του φωτισμού της πόλης με αέριο από οινόπνευμα ή ηλεκτρικό.
Τόμος: 13, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-244-2

Πράξη: Αποδοχή απόφασης του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης του Νομάρχη Λάρισας για τον προϋπολογισμό του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1916.
Τόμος: 13, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-246-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της δασκάλας Ζωής Κουτσογιαννοπούλου.
Τόμος: 13, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσογιαννοπούλου, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-246-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 76,80 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 76,80 δρχ. για την πληρωμή του Αριστείδη Παπανικολάου, εργολάβου της κατασκευής του δημοτικού φυλακείου στη θέση Καρα Καπού.
Τόμος: 13, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-246-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ. για το μεγαλοπρεπέστερο εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 13, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-246-1

Πράξη: Ανάθεση απόφασης για μείωση δημοτικού φόρου στον επόπτη είσπραξής του.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον επόπτη της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" να αποφασίσει για την μείωση στο ήμισυ του φόρου στα εισαγόμενα συσκευαζόμενα και εξαγόμενα στην Ευρώπη και Αμερική δέρματα, μετά από αίτηση του δερματέμπορου Ιωάννη Σκυργιάννη.
Τόμος: 13, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκυργιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-246-1

Πράξη: Συνδρομή υπέρ της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 250 δρχ. από τον προϋπολογισμό του 1915 στον προϋπολογισμό του 1916, για την οφειλόμενη συνδρομή στην Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-247-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 6/4/1915
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ των απόρων της πόλης, λόγω της εορτής του Πάσχα.
Τόμος: 13, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-248-1

Πράξη: Χορηγία μηνιαίου επιδόματος 30 δρχ. σε άπορη οικογένεια.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία μηνιαίου επιδόματος 30 δρχ. υπέρ της χήρας Χαρίκλειας Κουφιδάκη, για τη συντήρηση των έξι ανήλικων παιδιών της και χορηγία έκτακτης πίστωσης 270 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφιδάκη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-248-1

Πράξη: Χορήγια έκτακτης πίστωσης 30.800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορήγια έκτακτης πίστωσης 30.800 δρχ. για την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-248-1

Πράξη: Χορήγια έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορήγια έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων και "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου".
Τόμος: 13, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-248-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τα έξοδα απολύμανσης των οικιών των απόρων, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από μολυσματικές ασθένειες.
Τόμος: 13, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-249-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την αγορά βιβλίων είσπραξης των δημοτικών φόρων για το έτος 1916.
Τόμος: 13, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-249-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Τμήματος Προσκόπων.
Τόμος: 13, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-249-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων, ύψους 4.506,95 δρχ., του προϋπολογισμού του 1915 σε διάφορους δικαιούχους.
Τόμος: 13, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-249-1

Πράξη: Έγκριση προσωρινής σύμβασης του φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής σύμβασης του φωτισμού της πόλης με οινόπνευμα ή ηλεκτρικό, ύστερα από γνωμοδότηση των δικηγόρων Επιφάνειου Επιφανείου και Δημητρίου Βαλσαμάκη.
Τόμος: 13, σελ. 249 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
Επιφανείου, Επιφάνειος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-249-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 20/4/1916
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 13, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-253-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 9/5/1916
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα αποπεράτωσης του Γενικού Μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων και για την αμοιβή των υπαλλήλων, οι οποίοι θα εργαστούν για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 254 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-254-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης: 1) 18.528,10 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού της πόλης των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 1915, 2) 250 δρχ. για το υπόλοιπο της συνδρομής του Δήμου υπέρ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-256-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 2 ψηφίσματος του 1916 του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο χορηγεί 4.506,95 δρχ. για την πληρωμή διάφορων δικαιούχων.
Τόμος: 13, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-256-1

Πράξη: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο της παραγωγής ελαιών και βρώσιμων ελαιών προερχόμενων από την περιφέρεια του Πτελεού.
Τόμος: 13, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-256-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα απαλλαγής από το λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των Αδελφών Γκέσκου, εργοστασιαρχών Ζαχαροπλαστικής και Χαλβαδοποιίας, για απαλλαγή από το λιμενικό φόρο των εξαγωγών των προϊόντων του εργοστασίου τους.
Τόμος: 13, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκέσκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-257-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ιδιώτη για αγορά αποθηκών του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δημητρίου Ραπτόπουλου να αγοράσει τις αποθήκες του Δήμου στη Γατζέα και εμμονή στην απόφαση να εκποιηθούν αυτές μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραπτόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-257-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για πληρωμή μισθού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Νικολάου Γούναρη, οδοκαθαριστού του Δήμου και νυν στρατιώτη, για πληρωμή των μισθών του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γούναρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-257-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Νικολάου Αναγνώστου, εργολάβου του φωτισμού μέσω πετρελαίου, να συνεχιστεί ο φωτισμός της πόλης και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Τόμος: 13, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-257-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 23/5/1916
Πράξη: Απόκρουση κατάσχεσης οφειλομένων προς τον εργολάβο φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Απόκρουση της κατάσχεσης οφειλομένων προς τον εργολάβο φωτισμού Δαυίδ Καλαμάρα και εμμονή στο συμφωνηθέν ποσό των 4 λεπτών για την ωριαία λειτουργία του φανού.
Τόμος: 13, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL:

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης της Αμαλίας, χήρας Αρ. Δημάδη, στο Λαχανά Σερρών, όπου σκοτώθηκε ο γιος της Ιωάννης Δημάδης, έφεδρος ανθυπολοχαγός, κατά τη διάρκεια του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου.
Τόμος: 13, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάδη, Αμαλία
Δημάδης, Ιωάννης Α., (18..-1913)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-259-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-259-1

Πράξη: Εισαγωγή της παραίτησης μέλους Επιτροπών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της παραίτησης του Κωνσταντίνου Αργύρη από τις θέσεις του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής του Λιμένος Βόλου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Ταξιαρχών και αποδοχή μόνο της πρώτης παραίτησης.
Τόμος: 13, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-259-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 2/6/1916
Πράξη: Αντικατάσταση του φωτισμού της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Αποδοχή των υπ. αριθμ. 60758 και 74645 του 1916 διαταγών του Υπουργείου Συγκοινωνίας, με τις οποίες εγκρίνεται η προσωρινή σύμβαση του Δήμου με τον εργολάβο φωτισμού Δαυίδ Καλαμάρα, σύμφωνα με την οποία αντικαθίσταται ο φωτισμός με φωταέριο από το ηλεκτρικό.
Τόμος: 13, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-260-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από τους Νικόλαο Παπαϊωάννου, Γεώργιο Οικονόμου και Κωνσταντίνο Καρτάλη με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-261-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Κολοβού ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Αργύρη.
Τόμος: 13, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Κολοβός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-261-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικίας της Μαρίας Ριζοδήμου στην οδό Θέτιδος και αποδοχή της πρόσθετης αποζημίωσης 500 δρχ. για το επιπλέον ρυμοτομούμενο μέρος της οικοδομής της.
Τόμος: 13, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ριζοδήμου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-261-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τη λήψη πρόχειρων και επειγόντων μέτρων για την καταστολή της δυσώδους οσμής στην παραλία του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-261-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 4/7/1916
Πράξη: Έγκριση αποστολής τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση για την αποστολή σίτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση και την Κεντρική Επιτροπή των τροφίμων στην Αθήνα, σχετικά με την αποστολή φορτίου σίτου.
Τόμος: 13, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-263-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 9/7/1916
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα μετάβασης της Επιτροπής των Σωματείων στην Αθήνα για το ζήτημα του σίτου.
Τόμος: 13, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-263-1

Πράξη: Μέριμνα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του σίτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Μετάβαση του Δημάρχου και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λάρισα για το θέμα του σίτου.
Τόμος: 13, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-265-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 13/7/1916
Πράξη: Έγκριση αποστολής τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση για την αποστολή σίτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής τηλεγραφήματος προς την Κυβέρνηση και την Κεντρική Επιτροπή των τροφίμων στην Αθήνα, σχετικά με την αποστολή φορτίου σίτου και την διατίμηση του άρτου.
Τόμος: 13, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-267-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 2/9/1916
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την κατασκευή απομονωτηρίου για τους πάσχοντες από πανώλη και για την περίθαλψη των προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία λόγω της εισβολής των Βουλγάρων.
Τόμος: 13, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-269-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την περίθαλψη των προσφύγων που έχουν καταφύγει στην πόλη του Βόλου και λήψη μέτρων για τη διατήρηση της δημόσιας υγείας.
Τόμος: 13, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-269-1

Πράξη: Λήψη μέτρων για τη μείωση των προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των υπαρχόντων στην πόλη προσφύγων και την παύση του επιβιβασμού αυτών που αναμένονται στο μέλλον.
Τόμος: 13, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-269-2

Πράξη: Εκκένωση των σχολείων από τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να φροντίσει για την επαναφορά των Δημοτικών Σχολείων στη διάθεση των μαθητών και την εκκένωσή τους από τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες, λόγω της παύσης της επιστράτευσης.
Τόμος: 13, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-270-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Κούτσικου αντί του Δημάρχου και των Γεωργίου Οικονόμου, Κ. Κανταρτζή και Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου ως μελών της Επιτροπής της εποπτείας της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής τροφίμων.
Τόμος: 13, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Οικονόμου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κανταρτζής, Κωνσταντίνος Α.
Αναγνωστόπουλος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-270-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την επισκευή των σωλήνων καταβρέγματος και την εκποίηση αυτών, μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-271-1

Πράξη: Έγκριση χαριστικής πληρωμής του μισθού των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση χαριστικής πληρωμής του μισθού των οδοκαθαριστών Ευθύμιου Κλειδωνάρη και Νικόλαου Γούναρη για το διάστημα από 1-10-1915 έως 31-12-1915, κατά το οποίο ήταν επίστρατοι και χορηγία έκτακτης πίστωσης 255 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 13, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλειδωνάρης, Ευθύμιος
Γούναρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-271-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από τους Νικόλαο Παπαϊωάννου και Ιωάννη Χρυσοβελώνη, με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού της Λιμενικής Επιτροπής του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-271-2

Πράξη: Έλεγχος προϋπολογισμού Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να κάνει έλεγχο στον προϋπολογισμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-272-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για έξοδα μεταβίβασης του Δημαρχιακού Παρέδρου Πολυχρόνη Σαράτση στη Λάρισα, κατά την κατάταξη των κληρωτών του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-272-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.730 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.730 δρχ. ως επιστροφή για την εγγύηση στην υπόθεση του Φιλ. Αρώνη με τον Αλέξιο Αθανασάκη.
Τόμος: 13, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρώνης, Φίλιππος
Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-272-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-272-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 6 ψηφίσματος του 1916 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.620 δρχ. για εξοπλισμό και έκτακτα έξοδα του νοσοκομείου.
Τόμος: 13, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-272-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 67 ψηφίσματος του 1916 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την ακύρωση πίστωσης 2.000 δρχ. από το Κεφάλαιο Β΄ του προϋπολογισμού, για επισκευές των αιθουσών του νοσοκομείου.
Τόμος: 13, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-273-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την κενή θέση στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την κενή θέση του τμήματος της Παθολογικής του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου μετά την παραίτηση του διευθυντή της κ. Πετράτου και την διπλή ιδιότητα του Κ. Κυρίτση, ο οποίος είναι μέλος του Αδελφάτου και ιατρός του νοσοκομείου, γεγονός που τον αναγκάζει να επιλέξει τη μία εκ των δύο θέσεων.
Τόμος: 13, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετράτος, [χ]
Κυρίτσης. Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-273-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τον ενταφιασμό των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-273-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τη προμήθεια γάλακτος σε άπορους ασθενείς.
Τόμος: 13, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-273-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για την πληρωμή των εμβολίων κατά της νόσου της ευλογιάς.
Τόμος: 13, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-274-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. υπέρ των φρενοβλαβών, των απόρων, των ασθενών, των άεργων κλπ. του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-274-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 722,88 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 722,88 δρχ.για έξοδα εκτύπωσης του μητρώου των αρρένων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-274-1

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου στην αποπεράτωση των εργασιών του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, για την αποπεράτωση των εργασιών του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου.
Τόμος: 13, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-274-1

Πράξη: Ανακοίνωση αιτήματος του ενοικιαστή του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του αιτήματος του Κωνσταντίνου Ισιδωρίδη, ενοικιαστή του Δημοτικού Θεάτρου, για αποζημίωση από το Δήμο λόγω της κατάληψης του θεάτρου από πρόσφυγες. Το Συμβούλιο απορρίπτει το αίτημα με την δικαιολογία ότι ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να προστατεύει την περιουσία του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-274-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 19/9/1916
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 330 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 330 δρχ. για τα έξοδα της ανέγερσης απομονωτηρίου.
Τόμος: 13, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Απομονωτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-276-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την κατασκευή μικρών έργων, υδραγωγείου, δρόμου, βόθρου και την αγορά εξοπλισμού για το απομονωτήριο.
Τόμος: 13, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Απομονωτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-276-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κάλυψη όλων των δαπανών υπέρ της περίθαλψης των προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-277-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για τη συμπλήρωση της διατροφής των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-277-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του Γεωργίου Παπασταματίου για την κήρυξη των δημοπρασιών.
Τόμος: 13, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταματίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-278-1

Πράξη: Έγκριση του ελέγχου των οικονομικών του Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση του ελέγχου των εσόδων και εξόδων του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του έτους 1914 και 1915.
Τόμος: 13, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-278-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το οποίο ο επίσκοπος Δημητριάδος απέσπασε τμήμα της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου και το προσάρτησε στο ναό του Αγίου Νικολάου. Το συμβούλιο επιφυλάσσεται να αποφασίσει σε προσεχή συνεδρίαση.
Τόμος: 13, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενορίες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-278-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ιδιωτών για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος ιδιωτών για αποζημίωση από το Δήμο των φθορών που προξένησαν οι πρόσφυγες στον πρώην Ατμόμυλο Κυριακόπουλου.
Τόμος: 13, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-278-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας για πίστωση 500 δρχ. από το Δήμο, με σκοπό την ιατρική περίθαλψη των μελών της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 13, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-279-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 19/10/1916
Πράξη: Έκφραση διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έκφραση διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τορπιλισμό από γερμανικό υποβρύχιο του ελληνικού επιβατικού ατμόπλοιου "Αγγελική".
Τόμος: 13, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1914-1922
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-280-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την κάλυψη των εξόδων του.
Τόμος: 13, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-280-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Νομάρχη Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο δεν εγκρίνει τις πιστώσεις που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ των προσφύγων, λόγω έλλειψης απαρτίας και επαναψήφιση της χορηγίας έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κάλυψη όλων των δαπανών υπέρ της περίθαλψης των προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-281-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων του ανεγερθέντος απομονωτηρίου.
Τόμος: 13, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Απομονωτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-281-1

Πράξη: Ανέγερση απομονωτηρίου μολυσματικών νόσων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς των 15 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Αχμέτ Βέη για την ανέγερση απομονωτηρίου μολυσματικών νόσων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 330 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αχμέτ Βέης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την πληρωμή του Γεωργίου Παπασταματίου, για την κήρυξη των δημοπρασιών.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταματίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για έξοδα μεταβίβασης του Δημαρχιακού Παρέδρου Πολυχρόνη Σαράτση στη Λάρισα, κατά την κατάταξη των κληρωτών του 1915.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα συντήρησης των έκθετων του Δήμου, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθ. 11 ψηφίσματος του 1916 του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία 80 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας της νοσοκόμας Όλγας Ευαγγέλου.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Εισαγωγή της παραίτησης μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της παραίτησης του Γ. Δουσταμπάνη από το Αδελφάτο του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου και πρόταση να κληθούν ο κ. Δουσταμπάνης και ο Κ. Στυλιαράς για να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουσταμπάνης, Γεώργιος
Στυλιαράς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-282-1

Πράξη: Έλεγχος απολογισμού της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού της Λιμενικής Επιτροπής του έτους 1915 και απόφαση να ανακοινωθεί στη Λιμενική Επιτροπή η έκθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 13, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-283-2

Πράξη: Ενορίες ναών Αγίου Νικολάου και Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Σπυρ. Σπυρίδη να έλθει σε συνεννόηση με τον επίσκοπο Δημητριάδος για το ζήτημα της απόσπασης μέρους των ενοριτών του Αγίου Κωνσταντίνου και προσάρτηση τους στο ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενορίες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-284-1

Πράξη: Άρση κατάσχεσης χρημάτων οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Άρση της συντηρητικής κατάσχεσης χρημάτων του Δημ. Μοσκόβου.
Τόμος: 13, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κατασχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμσαρέλος, Όθωνας
Χατζηδημητρίου, Φίλιππος
Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-284-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάς οφειλόμενου ποσού σε ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάς του οφειλόμενου ποσού, ύψους 128 δρχ., στον Αναστάσιο Κρεμμύδα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου των ιχθύων του έτους 1900.
Τόμος: 13, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεμμύδας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-285-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 24/10/1916
Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος στην κυβέρνηση για την έλλειψη σίτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Συνδέσμου καραγωγέων σχετικά με την έλλειψη σίτου στην πόλη και απόφαση για αποστολή τηλεγραφήματος στην κυβέρνηση ώστε να μεριμνήσει επί του θέματος.
Τόμος: 13, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Σύνδεσμος Καραγωγέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-286-1

Πράξη: Μήνυση Δήμου κατά αγνώστων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να προχωρήσει σε μήνυση κατά των αγνώστων, οι οποίοι αφαίρεσαν την πινακίδα της οδού "Ελευθερίου Βενιζέλου" και την αντικατέστησαν με ξύλινη με το όνομα "Γεωργίου του Διαδόχου".
Τόμος: 13, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-287-1

Πράξη: Άρση μέτρου στο λιμάνι του Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να έλθει σε συνεννόηση με τη Λιμενική Αρχή, ώστε να αρθεί η απαγόρευση του πλευρισμού των ατμόπλοιων στην αποβάθρα, με σκοπό την παραλαβή ζώων προερχόμενων από τη Θεσσαλία, αφού το μέτρο αποφασίστηκε την περίοδο της έξαρσης της πανώλης.
Τόμος: 13, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-287-1

Πράξη: Εξόφληση του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 67.000 δρχ. στον Δαυίδ Καλαμάρα, εργολάβο του φωτισμού της πόλης, από την αναγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού για την εξόφληση των οφειλόμενων του 1916 και απαλλαγή του εργολάβου από κάθε πρόστιμο ή κράτηση.
Τόμος: 13, σελ. 287 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεννηματάς, Δημήτριος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Καλαμάρας, Δαυίδ
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-287-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 11/11/1916
Πράξη: Εξόφληση του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επικύρωση της απόφασης πληρωμής για συμβιβαστική εξόφληση του φωτισμού του 1916, ύψους 67.000 δρχ., στον εργολάβο Δαυίδ Καλαμάρα.
Τόμος: 13, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-291-1

Πράξη: Ακύρωση διάφορων πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Ακύρωση διάφορων πιστώσεων ύψους 55.850 δρχ. και μεταφορά τους στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
Τόμος: 13, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-291-2

Πράξη: Αποστολή ευχαριστήριου τηλεγραφήματος στον πρόξενο της Γαλλίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποστολή ευχαριστήριου τηλεγραφήματος στον πρόξενο της Γαλλίας για την αποστολή 800 σάκων αλεύρων και 300 σάκων σιτηρών στο Δήμο.
Τόμος: 13, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σημεία Πρόσβασης: Συλλογικό Όργανο ως ΘέμαΔήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-292-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το 1917. Πρόταση για αύξηση της δημοτική φορολογίας.
Τόμος: 13, σελ. 293 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-293-6

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Αρχαιολογικού Μουσείου για την αποπεράτωση των εργασιών του.
Τόμος: 13, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-298-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης ακίνητης περιουσίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία: 1) των οικοδομών και αγρών στη θέση Παγασές, 2) του οικοπέδου στην οδό Κουμουνδούρου και Θησέως και 3) των αποθηκών στη Γαντζέα.
Τόμος: 13, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-298-2

Πράξη: Έγκριση της ενοικίασης δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές, μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-299-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 13/11/1916
Πράξη: Έγκριση μετονομασίας οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας της οδού Αχιλλέως σε οδό Κωνσταντίνου Τοπάλη.
Τόμος: 13, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τοπάλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-300-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ. για την πληρωμή των ασφάλιστρων των κτημάτων του Δήμου για το έτος 1916.
Τόμος: 13, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-300-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τη μισθοδοσία επτά πρόσθετων υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν στη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 13, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-300-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αύξηση της φορολογίας του Δήμου, μέχρι την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης του επόπτη.
Τόμος: 13, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-301-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/11/1916
Πράξη: Ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου και Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου κοντά στην πλατεία των Στρατώνων, ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων στην περιοχή των Παλαιών και ενοικίαση με δημοπρασία των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 13, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-303-1

Πράξη: Ενοικίαση δικαιώματος του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Ορισμός για το έτος 1917 των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο Δημοτικό Σφαγείο και είσπραξη αυτών μέσω ενοικίασης.
Τόμος: 13, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-303-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 1917 και την ανάγκη αύξησης της δημοτικής φορολογίας.
Τόμος: 13, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-303-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 21/11/1916
Πράξη: Μετονομασία οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή των ψηφισμάτων του συλλαλητηρίου της 20ης Νοεμβρίου στην πόλη του Βόλου και μετονομασία των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου σε οδό 18ης Νοεμβρίου και της οδού Κουντουριώτου σε οδό Επιστράτων.
Τόμος: 13, σελ. 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-305-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 23/11/1916
Πράξη: Τέλεση δοξολογίας υπέρ του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Τέλεση δοξολογίας υπέρ του Βασιλιά Κωνσταντίνου και αποστολή τηλεγραφήματος με τις διαβεβαιώσεις της αφοσίωσης και της ευγνωμοσύνης για τις ενέργειες του Βασιλιά και των υπερασπιστών της πατρίδας υπέρ της ανεξαρτησίας και της τιμής της Ελλάδας.
Τόμος: 13, σελ. 306 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-306-3

Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έλλειψη σίτου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποστολή τηλεγραφήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Επιτροπή Τροφίμων με το αίτημα αποστολής σίτου στην πόλη του Βόλου, η οποία υποφέρει από την έλλειψη άρτου.
Τόμος: 13, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Κεντρική Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-308-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 30/11/1916
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. για έξοδα μνημόσυνου υπέρ των πεσόντων κατά την 18η Νοεμβρίου.
Τόμος: 13, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-310-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των οικογενειών των πεσόντων κατά την 18η Νοεμβρίου.
Τόμος: 13, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-310-1

Πράξη: Απόσυρση των παραιτήσεων μελών διαφόρων Επιτροπών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόσυρση των παραιτήσεων του Γεωργίου Κούτσικου από την Επιτροπή Τροφίμων και του Γεωργίου Οικονόμου από την Εποπτική Επιτροπή, μετά από παράκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 13, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-310-1

Πράξη: Αποδοχή απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας για διορισμό δικηγόρων, με σκοπό τη γνωμοδότηση επί του συμβιβασμού του Δήμου με τον εργολάβο του φωτισμού Δαυίδ Καλαμάρα και διορισμός των δικηγόρων Περ. Ποδαρίκη και Αλ. Καπετανάκη για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 13, σελ. 310 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
Καπετανάκης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-310-2

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας των δημοτικών φόρων για την ενοικίαση "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό σφαγείο" σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.
Τόμος: 13, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-311-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 8/12/1916
Πράξη: Αύξηση του φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Αύξηση του φορολογικού ορίου επί των εισαγόμενων στο Δήμο φύλλων καπνού, για ένα έτος.
Τόμος: 13, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-312-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας των δημοτικών φόρων για την ενοικίαση "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό σφαγείο" σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.
Τόμος: 13, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-313-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης της εργολαβικής εκτέλεσης του φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της εργολαβικής εκτέλεσης του φωτισμού των συνοικιών της πόλης με πετρέλαιο, για το 1917.
Τόμος: 13, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-313-1

Πράξη: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1917. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έσοδα από δημοτικούς φόρους, 2) Γενικά έξοδα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Τόμος: 13, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-313-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 9/12/1916
Πράξη: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Συνέχεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1917. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) 'Εξοδα Διοίκησης, 2) Έξοδα εισπράξεως, 3) Έξοδα υγείας, 4) Έξοδα καθαριότητας και καταβρέγματος, 5) Έξοδα δια νομίμους υποχρεώσεις, 6) Έξοδα φωτισμού, 7) Έξοδα συντηρήσεως, 8) Έξοδα τεχνικών έργων, 9) Έξοδα αγαθοεργιών και συνδρομών. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1917.
Τόμος: 13, σελ. 315 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-315-3

Πράξη: Διοίκηση Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να αναλάβει τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής.
Τόμος: 13, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-317-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο Δημαρχείο.
Τόμος: 13, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-317-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 12/12/1916
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Διάκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου, του έτους 1917, σε γενικό και ειδικό μέρος.
Τόμος: 13, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-318-1

Πράξη: Παραίτηση μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Παραίτηση του Δημητρίου Κουκιάδη από μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και εκλογή του Κωνσταντίνου Ζάμπαλου στη θέση του, για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-318-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως βοήθεια στους απόρους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 13, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-319-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-319-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" για το έτος 1917. Πλειοδότης ο Επαμεινώντας Πάντος.
Τόμος: 13, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-319-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού καφενείου στην πλατεία των Παλαιών για το έτος 1917. Πλειοδότης ο Νικόλαος Παλιός.
Τόμος: 13, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλιός, Νικόλαος Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-319-1

Πράξη: Πρόταση να πωληθούν οι σωλήνες του Δημοτικού Καταβρεκτηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση να πωληθούν οι σωλήνες του Δημοτικού Καταβρεκτηρίου μέσω δημοπρασίας, λόγω έλλειψης χώρου για την αποθήκευσή τους.
Τόμος: 13, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-319-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης για μια πενταετία των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 13, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-320-1

Πράξη: Κσθσριότητα και κατάβρεγμα της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση έκθεσης σε δημοπρασία της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας και του καταβρέγματος της πόλης για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-320-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των ιατρών της Ιατρικής Εταιρείας, για την ιατρική περίθαλψη των απόρων του Δήμου τον μήνα Ιούλιο του 1913.
Τόμος: 13, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ιατρική Εταιρεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-320-1

Πράξη: Εξεύρεση οικοπέδου με σκοπό την εναπόθεση των απορριμμάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την εξεύρεση οικοπέδου για την εναπόθεση των απορριμμάτων, τα οποία καταλήγουν κοντά στην οδό του Νεκροταφείου και είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.
Τόμος: 13, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-320-1

Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αντωνίου Καρτάλη ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, στη θέση του παραιτηθέντος Γ. Δουσταμπάνη.
Τόμος: 13, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουσταμπάνης, Γεώργιος
Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-320-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το 1917, έως ότου υποβληθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους ο απολογισμός του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-321-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των δασκάλων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των δασκάλων για αύξηση του ψηφισθέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο επιδόματος.
Τόμος: 13, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-321-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Πανεργατικής Ενώσεως.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Πανεργατικής Ενώσεως Βόλου για χορηγία εκ μέρους του Δήμου των μισθών των τριών μελών της Εποπτικής Επιτροπής των Τροφίμων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις ιδωτικές τους εργασίες.
Τόμος: 13, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-321-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για αγορά οικοπέδου κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Αθανασάκη, σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Παιδείας.
Τόμος: 13, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-321-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην Ελευθερία, χήρα Αντ. Αλεξίου, αποβιώσαντος οδοκαθαριστού του Δήμου, για τη διατροφή των ανήλικων παιδιών της.
Τόμος: 13, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-322-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 73,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 73,30 δρχ. ως επιστροφή στον έμπορο Αλέξανδρο Πάτροκλο, για την μεταξύ αυτού και του Δήμου εμπορική συναλλαγή.
Τόμος: 13, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάτροκλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-322-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας του έτους 1917.
Τόμος: 13, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-322-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 23/12/1916
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" .
Τόμος: 13, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-323-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου του έτους 1917.
Τόμος: 13, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-323-1

Πράξη: Χοορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χοορηγία έκτακτης πίστωσης 310 δρχ. υπέρ των Γ. Γεωργαντζή και Στυλιανού Ματσάγγου, για την αποπεράτωση της καταγραφής του Γενικού Μητρώου αρρένων και θηλέων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζής, Γεώργιος
Ματσάγγος, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-323-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 95 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 95 δρχ. για την πληρωμή της Σταματίνας Κολοσούκα, δασκάλας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοσούκα, Σταματίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-323-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27 δρχ. για την πληρωμή της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-323-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-324-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 13, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-324-1

Πράξη: Υπόθεση εξόφλησης εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να μεριμνήσει σχετικά με την εξεύρεση δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην αγωγή του Δαυίδ Καλαμάρα, εργολάβου του φωτισμού.
Τόμος: 13, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-324-1

Πράξη: Έγκριση μισθοδοσίας δασκάλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση μισθοδοσίας του δασκάλου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και παράκληση προς το Νομάρχη Λάρισας να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-324-1

Πράξη: Πρόταση επανάληψης της πώλησης σωλήνων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Πρόταση επανάληψης της πώλησης σωλήνων του Δημοτικού Καταβρεκτηρίου, μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-325-1

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα της πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση έκθεσης σε δημοπρασία της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας και του καταβρέγματος της πόλης για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-325-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων