Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1917Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1917
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1917
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 5/1/1917
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και "επί των εισαγόμενων ζώων".
Τόμος: 13, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-326-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Καρτάλη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 13, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-327-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Κούτσικου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 13, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-327-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27.000 δρχ. για την αποπληρωμή του φωτισμού της πόλης του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-327-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης υπέρ του φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης: 1) 123.90 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του δημαρχιακού καταστήματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1916 και 2) 169 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του Πρωτοδικείου για το έτος 1915.
Τόμος: 13, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-327-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα ιδιώτη.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Δημητρίου Μπακαλούδη, ο οποίος διακόσμησε το δημαρχιακό κατάστημα κατά τη διάρκεια της εορτής της 25ης Μαρτίου 1916.
Τόμος: 13, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακαλούδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-327-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 36,60 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 36,60 δρχ. ως επιστροφή στον Νικόλαο Πατέρα για προστιθέμενη αξία δημοτικού φόρου.
Τόμος: 13, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατέρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-328-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Ιωάννη Κουτσούκη από την πληρωμή ενοικίου του Δημοτικού Χαλκουργείου, ύψους 384 δρχ.
Τόμος: 13, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
Χρυσοχού, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-328-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα οικονομικής ενίσχυσης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ν. Ρήγα, πρώην δημοτικού κλητήρα, ο οποίος ζητά τη συνδρομή του Δήμου για να συντηρήσει την οικογένειά του.
Τόμος: 13, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-328-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 9/2/1917
Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς τη Βασίλισσα Σοφία για την ίδρυση συσσιτίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τη Βασίλισσα Σοφία για την ίδρυση και δεύτερου συσσιτίου στην πόλη υπέρ των πασχουσών εξαιτίας του αποκλεισμού τάξεων και έγκριση ονομασίας μιας κεντρικής οδού με το όνομά της.
Τόμος: 13, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Οικονόμου, Γεώργιος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σοφία, Βασίλισσα των Ελλήνων, (1870-1932)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-329-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων δημοτικών έργων με σύναψη δανείου για την ανακούφιση των εργατικών τάξεων, οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες του αποκλεισμού.
Τόμος: 13, σελ. 330 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-330-4

Πράξη: Έγκριση συνομολόγησης δανείου από την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση συνομολόγησης δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 500.000 δρχ.
Τόμος: 13, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-333-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο" του έτους 1917. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 13, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-334-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1917. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 13, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-334-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.600 δρχ. για την ανέγερση δημοτικού φυλακείου κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, για την είσπραξη των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 13, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-334-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 156 δρχ. υπέρ του Χρήστου Σακαβάλα, για τα έξοδα είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1916.
Τόμος: 13, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-335-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των αποθηκών του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των αποθηκών του Δήμου στη θέση Παγασές με δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-335-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα ιδιωτών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα ιδιωτών εμπόρων για παράταση της προθεσμίας εξαγωγής των αποθηκευμένων στο Δήμο εμπορευμάτων, μέχρι την άρση του αποκλεισμού.
Τόμος: 13, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-335-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για το φωτισμό του γραφείου της Εισαγγελίας Βόλου, για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-335-1

Πράξη: Χορηγία άδειας ανέγερσης παραπήγματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία άδειας ανέγερσης παραπήγματος στην στάση του τροχιοδρόμου των Παλαιών στον τραυματία πολέμου Ηλία Βάτσο.
Τόμος: 13, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάτσος, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-335-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά γάλακτος.
Τόμος: 13, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-336-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 27/2/1917
Πράξη: Εντολή προς το Δήμαρχο για ανάληψη ποσού από την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Εντολή προς το Δήμαρχο και τον ταμία να εκτελέσουν την ανάληψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 67.155,30 δρχ. από το κατατιθέμενο δάνειο στο όνομα του ναού του Αγίου Νικολάου, ύψους 150.000 δρχ., με σκοπό την εκτέλεση των δημοτικών έργων, τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος για την εξεύρεση εργασίας στους ανέργους της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-337-1

Πράξη: Παράκληση προς το Νομάρχη Λάρισας για έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Νομάρχη Λάρισας να τροποποιήσει την απόφασή του σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 1917 και να αποδεχτεί τα κεφάλαια που απέρριψε.
Τόμος: 13, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-338-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.000 δρχ. για την πληρωμή της αντιμισθίας των υπαλλήλων είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 338 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-338-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού, θέρμανσης και γραφικής ύλης των δημοτικών φυλακείων.
Τόμος: 13, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-339-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά και εκτύπωση βιβλίων και διπλότυπων είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-339-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. προς αποπληρωμή της δαπάνης για τη συντήρηση της πολιτοφυλακής, η οποία συστάθηκε από το διαλυθέντα Σύνδεσμο των Επιστράτων Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-339-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 115 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 115 δρχ. για την πληρωμή της προσαύξησης του δασκάλου Δημητρίου Αλεξίου.
Τόμος: 13, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-339-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 251 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 251 δρχ. για την πληρωμή της προσαύξησης του δασκάλου Γεωργίου Μαυροχαλυβίδη.
Τόμος: 13, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυροχαλυβίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-339-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την πληρωμή της προσαύξησης της δασκάλας Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου.
Τόμος: 13, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-340-1

Πράξη: Παραχώρηση προς το Δασαρχείο Βόλου δύο στρεμμάτων από την έκταση του Δημοτικού Απομονωτηρίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Παραχώρηση προς το Δασαρχείο Βόλου δύο στρεμμάτων από την έκταση του Δημοτικού Απομονωτηρίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την εγκατάσταση φυτωρίου και την ενίσχυση της προπαγάνδας υπέρ του πρασίνου.
Τόμος: 13, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-340-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς τον δωρητή του Δήμου Αλέξιο Αθανασάκη
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τον Αλέξιο Αθανασάκη για τη δωρεά προς τον Δήμο του Μαιευτηρίου και Βρεφοκομείου, με τον όρο να αγοράσει ο Δήμος το οικόπεδο μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο και εντολή προς το Δήμαρχο να υπογράψει το δωρητήριο συμβόλαιο.
Τόμος: 13, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-340-1

Πράξη: Συναίνεση εξάλειψης εγγεγραμμένης υποθήκης κτημάτων ιδιώτη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Συναίνεση εξάλειψης της εγγεγραμμένης υποθήκης των κτημάτων του Δημητρίου Ζαρκάδου υπέρ του Δήμου, για την ασφάλεια της πληρωμής του ενοικίου του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υποθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάρκαδος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-340-2

Πράξη: Αντικατάσταση μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του απόντος επί τριμήνου μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κολοβού με τον Αντώνιο Καρτάλη.
Τόμος: 13, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοβός, Κωνσταντίνος
Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-341-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αποζημίωση ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την αποζημίωση των Ιωάννη Κουμουνδούρου, Νικολάου Γιουρούκου, Μαρίας Ριζοδήμου, Νικολάου Ριζοδήμου, Νικολάου Ζαγορίτη και Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, λόγω των ρυμοτομούμενων κτημάτων τους.
Τόμος: 13, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
Ριζοδήμου, Μαρία
Ριζοδήμος, Νικόλαος
Ζαγορίτης, Δημήτριος
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-341-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Ιατρικής Εταιρείας Βόλου για αποξήρανση των ελών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Ιατρικής Εταιρείας Βόλου για αποξήρανση των ελών της πόλης. Η ευθύνη της αποξήρανσης εμπίπτει στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Ιατρική Εταιρεία Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-341-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 10/3/1917
Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή δανείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής για υπογραφή του συμβολαίου δανείου 500.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 13, σελ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-342-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. προς το Νικόλαο Κάμπα για την πληρωμή της επισκευής του βυτίου καταβρέγματος του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-344-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 258,60 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 258,60 δρχ. για την πληρωμή του Χαΐμ Πολίτη, ο οποίος τοποθέτησε τα τζάμια των θυρών και των παραθύρων των επιταχθέντων από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Δημοτικών Σχολείων .
Τόμος: 13, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-344-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 14/3/1917
Πράξη: Προσωρινή μετονομασία οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Προσωρινή μετονομασία της οδού 18ης Νοεμβρίου σε Ορμινίου και της οδού Επιστράτων σε Αίσωνος, μέχρι την οριστική μετατροπή του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-345-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά δύο ηλεκτροκίνητων μηχανών για άντληση ύδατος, με σκοπό το κατάβρεγμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 17/3/1917
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την επιχωμάτωση των ελών της πλατείας στη θέση Κιούπι, κοντά στη συνοικία των Παλαιών και πίσω από το φρούριο, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-347-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. υπέρ της αγοράς αυτοκινήτου για τη διευκόλυνση των αποφασισθέντων έργων, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 13, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-347-1

Πράξη: Απονομή στο μηχανικό του Δήμου του τίτλου του αρχιμηχανικού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Απονομή στο μηχανικό του Δήμου, Νικόλαο Ζουμπουλίδη, του τίτλου του αρχιμηχανικού και πρόσληψη αυτού ως τέτοιου, εντολή στον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.150 δρχ. για την πληρωμή της προσαύξησης της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 13, σελ. 347 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουμπουλίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-347-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για γραφική ύλη, διαχειριστικά έντυπα και για τα μικροέξοδα της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 13, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-349-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επάνοδο στην Αθήνα του μηχανικού του Δήμου Νικόλαου Ζουμπουλίδη, με σκοπό την επιλογή υλικού για την εκτέλεση των έργων.
Τόμος: 13, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουμπουλίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-349-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ., με σκοπό την συνέχιση των ανασκαφών στις αρχαίες Παγασές με ημερομίσθια.
Τόμος: 13, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-349-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κατασκευή δύο ξύλινων προθηκών, με σκοπό την τοποθέτηση των υπαρχόντων αρχαιολογικών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 13, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-349-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για τη πληρωμή της μισθοδοσίας των τριών νυκτοφυλάκων των αρχαίων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 13, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-350-1

Πράξη: Αγορά οικοπέδου από το Δήμο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του Αλεξίου Αθανασάκη για το οικόπεδο, το οποίο αγόρασε ο Δήμος μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο σε τρείς ετήσιες δόσεις, ύψους 2.000 δρχ. η καθεμιά.
Τόμος: 13, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-350-1

Πράξη: Ένωση της Κοινότητας Μπαξέδων με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Συναίνεση της ένωσης της Κοινότητας Μπαξέδων του τέως Δήμου Ιωλκού με τον Δήμο Παγασών.
Τόμος: 13, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-350-1

Πράξη: Ένωση της Κοινότητας Ανακασιάς με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Συναίνεση της ένωσης της κοινότητας Ανακασιάς του τέως Δήμου Ιωλκού με τον Δήμο Παγασών.
Τόμος: 13, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
Κοινότητα Ανακασιάς (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-350-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.25 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.25 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων του μνημόσυνου των πεσόντων την 18η Νοεμβρίου.
Τόμος: 13, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-351-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Χαρίκλειας, χήρας Χρήστου Κουφιδάκη, και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση για τη συντήρηση της οικογένειάς της.
Τόμος: 13, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφιδάκη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-351-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 17/4/1917
Πράξη: Απόρριψη πρότασης για μη αγορά αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Νικόλαου Τσαλαπάτα να μην προχωρήσει ο Δήμος στην αγορά αυτοκινήτων.
Τόμος: 13, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-352-1

Πράξη: Εντολή προς το Δήμαρχο για ανάληψη ποσού από την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Εντολή προς το Δήμαρχο και τον ταμία του Δήμου να προχωρήσουν στην ανάληψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του κατατιθέμενου υπόλοιπου δανείου, το οποίο ανέρχεται στις 37.155,30 δρχ., ώστε να συνεχιστούν τα εκτελούμενα έργα.
Τόμος: 13, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-352-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 470 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 470 δρχ. για την πληρωμή του Περικλή Μαργαρίτη, εργολάβου της επισκευής και του χρωματισμού των δύο βυτίων του καταβρέγματος.
Τόμος: 13, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-353-1

Πράξη: Ένωση της Κοινότητας Ανακασιάς με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Συναίνεση της ένωσης της Κοινότητας Αγίου Ονουφρίου του τέως Δήμου Ιωλκού με το Δήμο Παγασών.
Τόμος: 13, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-353-1

Πράξη: Ένωση της Κοινότητας Ανακασιάς με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Συναίνεση της ένωσης της Κοινότητας Άλλης Μεριάς του τέως Δήμου Ιωλκού με το Δήμο Παγασών.
Τόμος: 13, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
Κοινότητα Άλλης Μεριάς (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-353-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 193 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 193 δρχ. για έξοδα εγκατάστασης σωλήνων για τη διοχέτευση ύδατος στα βυτία, με σκοπό το κατάβρεγμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-353-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή της πρώτης δόσης του οικοπέδου, το οποίο αγόρασε ο Δήμος από τον Αλέξιο Αθανασάκη.
Τόμος: 13, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-353-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 383,25 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 383,25 δρχ. προς τον Δημήτριο Καρακατσάνη, εργολάβο της επισκευής του βυτίου του καταβρέγματος κατά το έτος 1916.
Τόμος: 13, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την αποπληρωμή της αγοράς και εκτύπωσης βιβλίων και διπλότυπων είσπραξης του δημοτικού φόρου "ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1917.
Τόμος: 13, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-1

Πράξη: Πρόταση για παραβολή των βιβλίων εισπράξεων και λογιστικών στοιχείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Πρόταση για παραβολή των βιβλίων των εισπράξεων και γενικά των λογιστικών στοιχείων του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" των ετών 1916 και 1917.
Τόμος: 13, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.084,20 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.084,20 δρχ. υπέρ της δημοτικής εκπαίδευσης για το Δεκέμβριο του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-1

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1917.
Τόμος: 13, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 13, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-354-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. υπέρ του ιατρού Σέργιου Μαλακατέ, για την περίθαλψη ασθενούς παιδιού πρόσφυγα.
Τόμος: 13, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μaλaκατές, Σέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-355-1

Πράξη: Ενοικίαση κτημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ. αριθμ.14 ψηφίσματος του 1917 και έγκριση της ενοικίασης των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές με δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-355-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 8/5/1917
Πράξη: Αποδοχή πρότασης του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του 1917 και αποδοχή της συμβιβαστικής λύσης, την οποία προτείνει ο Δαυίδ Καλαμάρας, εργολάβος του φωτισμού της πόλης, για την αποπληρωμή και την εξόφληση των οφειλομένων του φωτισμού για το 1916. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 27.000 δρχ. για τον παραπάνω σκοπό.
Τόμος: 13, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-356-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το σύστημα περισυλλογής απορριμμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το σύστημα περισυλλογής των απορριμμάτων της πόλης και τον τρόπο πληρωμής των υπαλλήλων.
Τόμος: 13, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-357-1

Πράξη: Κατασκευή προθηκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Νομάρχη Λάρισας να αναμορφώσει την απόφασή του για έγκριση του υπ. αριθμ. 42 ψηφίσματος, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης για την κατασκευή προθηκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-357-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έγκρισης από τη Νομαρχία Λάρισας της πίστωσης 4.000 δρχ. προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, με σκοπό τη συνέχιση των ανασκαφών στις αρχαίες Παγασές.
Τόμος: 13, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-357-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αποπεράτωση των εργασιών της ανέγερσης του φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Τόμος: 13, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-358-1

Πράξη: Απολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής ελέγχου των απολογισμών του Δήμου των ετών 1915 και 1916 και σύσταση επιτροπής για τον οριστικό έλεγχο.
Τόμος: 13, σελ. 358 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Κυριακόπουλος, Ευάγγελος
Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Γεννηματάς, Δημήτριος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-358-3

Πράξη: Παράκληση για επίσπευση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Καρτάλη, ο οποίος διαμένει στην Αθήνα, για επίσπευση της σύναψης δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την ενίσχυση του οικονομιμικού συσσιτίου.
Τόμος: 13, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-361-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την ενίσχυση των πόρων του οικονομικού συσσιτίου.
Τόμος: 13, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-361-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. υπέρ του ιατρού Κωνσταντίνου Βάου, για την αξία 600 εμβολίων για τους απόρους του Δήμου του 1916.
Τόμος: 13, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-361-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ άπορης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Εμμονή στο υπ. αριθμ. 48 ψήφισμα και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. στη Χαρίκλεια, χήρα Χρήστου Κουφιδάκη, ως οικονομική ενίσχυση για τη συντήρηση της οικογένειάς της.
Τόμος: 13, σελ. 361 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφιδάκη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-361-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 17/5/1917
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. με σκοπό τη συνέχιση των εργασιών της συντήρησης και επισκευής των οδών της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-363-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της εορτής του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τόμος: 13, σελ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-363-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για πίστωση 5.500 δρχ., με σκοπό την εξόφληση διαφόρων δικαιούχων.
Τόμος: 13, σελ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-363-1

Πράξη: Παραχώρηση προς το Δασαρχείο Βόλου δύο στρεμμάτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Παραχώρηση προς το Δασαρχείο Βόλου δύο στρεμμάτων από την έκταση του Δημοτικού Απομονωτηρίου, για την εγκατάσταση φυτωρίου και τη φύτευση δέντρων.
Τόμος: 13, σελ. 363 - 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δασαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-363-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. στο Δασαρχείο Βόλου για την εγκατάσταση φυτωρίου και την ενίσχυση της προπαγάνδας υπέρ του πρασίνου.
Τόμος: 13, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δασαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-364-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για την πληρωμή του Γεωργίου Παπασταματίου, δημόσιου κήρυκα των δημοπρασιών για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταματίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-364-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 2/12/1917
Πράξη: Εκτελεστική Επιτροπή.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκτέλεση καθηκόντων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Τόμος: 13, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Μαυραντώνης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-366-1

Πράξη: Έγκριση του καταρτισμού του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον Σπυρίδωνα Σπυρίδη του καταρτισμού του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με τα εξής μέλη: Ευάγγελο Στυλιαρά, Γ. Ζήση, Σταύρο Παρθένη και εκλογή ως τέταρτου μέλους του ιατρού Αργύρη Χατζηαργύρη.
Τόμος: 13, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυλιαράς, Ευάγγελος
Ζήσης, Γ.
Παρθένης, Σταύρος
Χατζηαργύρης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-366-1

Πράξη: Έγκριση εκλογής των μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση εκλογής από τον Σπυρίδωνα Σπυρίδη των Κ. Μπαλαφούτη και Γ. Παπαδημητρίου ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαλαφούτης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-36-1

Πράξη: Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Πρόταση να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Εμπορικής Σχολής ώστε να διοικείται από μία Εφορεία, αποτελούμενη από δύο αντιπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, τους διευθυντές των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Αθηναϊκής Τράπεζας και ενός μέλους εκλεγόμενου από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Τόμος: 13, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-366-2

Πράξη: Διοίκηση Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Μαυραντώνης, Ευάγγελος
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη στην απόφαση σχετικά με τη διοίκηση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 13, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-367-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.542,60 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.542,60 δρχ. ως εξόφληση στον εργολάβο Γ. Ράπτη, για την τοπογράφηση και χωροστάθμιση της πόλης και των χειμάρρων Κραυσίνδωνα και Αναύρου.
Τόμος: 13, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράπτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-367-1

Πράξη: Συνδρομή Λιμενικής Επιτροπής στη χωροστάθμιση.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της συνεννόησης του Δημάρχου με την Λιμενική Επιτροπή να συνεισφέρει οικονομικά στα έξοδα της χωροστάθμισης της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-367-1

Πράξη: Έγκριση αποζημιώσεων του νομομηχανικού Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση των αποζημιώσεων του νομομηχανικού Λάρισας και του επαρχιακού μηχανικού για την εργασία τους στη χωροστάθμιση της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 7/12/1917
Πράξη: Αναβολή της εκλογής Προέδρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της εκλογής Προέδρου λόγω έλλειψης απαρτίας και εκλογή του Μιλτιάδη Χατζηαργύρη ως προσωρινού προεδρεύοντος.
Τόμος: 13, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-368-1

Πράξη: Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Απόφαση να συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη.
Τόμος: 13, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-368-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να προβαίνει σε κάθε αναγκαία μεταβολή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και να την ανακοινώνει κατά τη συνεδρίαση προς νομιμοποίηση.
Τόμος: 13, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-368-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου 4% στα εισαγόμενα ώνια και εμπορεύματα στο Δήμο, όπως επίσης και στα εισαγόμενα ή εσφαγμένα ζώα και στα προϊόντα θαλάσσης και λιμνών, πλην των καπνών σε φύλλα. Η ισχύς του μέτρου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 1918 και θα έχει διετή διάρκεια.
Τόμος: 13, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-368-2

Πράξη: Κλάδεμα και καθάρισμα των δέντρων της πόλης.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να έλθει σε συνεννόηση με τον Δασάρχη Βόλου για το κλάδεμα και καθάρισμα των δέντρων της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δασαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-369-1

Πράξη: Έλλειψη ανθράκων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της έλλειψης ανθράκων στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-369-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης με δημοπρασία του Δημοτικού Καφενείου και των Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης με δημοπρασία για το έτος 1918: 1) του Δημοτικού Καφενείου κοντά στην πλατεία των Στρατώνων, 2) των Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά και 3) των ασκεπών χώρων και στεγασμένων ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 13, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-369-1

Πράξη: Καθορισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Καθορισμός των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο Δημοτικό σφαγείο και είσπραξη αυτών μέσω ενοικίασης.
Τόμος: 13, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-369-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 6 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την αποδοχή του κληροδοτήματος του αποβιώσαντος στην Αίγυπτο Δήμου Ζούλια, ύψους 700 λιρών, κατατιθέμενων στην Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 13, σελ. 369 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζούλιας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-369-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 14/12/1917
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1918.
Τόμος: 13, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-371-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Απόφαση να συνεχιστεί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου του 1918 την προσεχή Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 1917.
Τόμος: 13, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-372-1

Πράξη: Έγκριση έκπτωσης υπέρ ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση έκπτωσης υπέρ του Ιωάννη Σταματόπουλου ή Σαμαρά, ενοικιαστή του Δημοτικού Καφενείου, του μισού του ενοικίου, το οποίο μειώνεται σε 365 δρχ. για ολόκληρο το έτος.
Τόμος: 13, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-372-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές και των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα.
Τόμος: 13, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-372-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 18/12/1917
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους της πόλης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 13, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-374-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. ως συνεισφορά του Δήμου στους έκτακτους υπαλλήλους της Νομαρχίας.
Τόμος: 13, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-374-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 375 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους οδοκαθαριστές του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 13, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-374-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.818,70 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.818,70 δρχ. από το γενικό μέρος του προϋπολογισμού του 1917 για την εξόφληση και πληρωμή των διαφόρων απαιτήσεων του Δήμου και 1.408,70 δρχ.από το ειδικό μέρος για τον ίδιο σκοπό.
Τόμος: 13, σελ. 374 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-374-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1918.
Τόμος: 13, σελ. 375 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-375-3

Πράξη: Καθορισμός των καθηκόντων του Α΄ Γραμματέα.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Καθορισμός των καθηκόντων του Α΄ Γραμματέα του Δήμου και ονομασία αυτού ως Νομικού Συμβούλου.
Τόμος: 13, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και Οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-376-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της μισθοδοσίας του ιεροκήρυκα.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της μισθοδοσίας του ιεροκήρυκα Καλίνικου Κρεατσούλη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την εξόφληση αυτού.
Τόμος: 13, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεατσούλης, Καλλίνικος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-377-2

Πράξη: Ευχή για άρση της απαγόρευσης της εξαγωγής των ελαιών του Πηλίου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση της εξαγωγής των ελαιών του Πηλίου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μετά από αίτημα του Εμπορικού - Κτηματικού Συλλόγου Αγριάς.
Τόμος: 13, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο (Μαγνησία) -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-378-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 21/12/1917
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1918.
Τόμος: 13, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-379-1

Πράξη: Έγκριση απόλυσης των εργολάβων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση απόλυσης των εργολάβων της καθαριότητας Σπ. Λεμονή και Αρισ. Δούρα και αντικατάσταση τους από τους Γ. Κουκουβίνο και Αργύρη Βόγα.
Τόμος: 13, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεμονής, Σπύρος
Δούρας, Αριστοτέλης
Κουκουβίνος, Γ.
Βόγας, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-379-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πρόχειρη επισκευή και απολύμανση των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 13, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-379-2

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση των υπ. αριθμ. 1 και 7 ψηφισμάτων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία εκτάκτων πιστώσεων 5.507 δρχ και 5.855 δρχ. αντίστοιχα, για τις δαπάνες που αναφέρονται στα σχετικά ψηφίσματα.
Τόμος: 13, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-380-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για το έτος 1918.
Τόμος: 13, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-380-1

Πράξη: Έγκριση έκπτωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση έκπτωσης 3.000 δρχ. υπέρ του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των σφάγειων δικαιωμάτων".
Τόμος: 13, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-380-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το 1918.
Τόμος: 13, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ιδιοκτήτριας για αύξηση ενοικίου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Ασπασίας Τσιαμτζή, ιδιοκτήτριας του κτηρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, σχετικά με την αύξηση του ενοικίου.
Τόμος: 13, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιαμτζή, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-1

Πράξη: Χορηγία αδείας τοποθέτησης παραπήγματος.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία αδείας τοποθέτησης παραπήγματος στη διασταύρωση των οδών του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Παλαιών στον τραυματία πολέμου Κωνσταντίνο Μόσχο.
Τόμος: 13, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μόσχος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30 δρχ. στον Δημήτριο Σαράτση ως επιστροφή για προστιθέμενη αξία δημοτικού φόρου.
Τόμος: 13, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης της δημοτικής έκτασης στη διασταύρωση των οδών Κουμουνδούρου και Γαλλίας.
Τόμος: 13, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-1

Πράξη: Πρόταση για επιβολή φόρου στα διερχόμενα από το λιμάνι του Βόλου καπνά.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Λεπτομερής εξέταση και έκθεση των οικονομικών του Δήμου προς την Κυβέρνηση και πρόταση για επιβολή φόρου στα διερχόμενα από το λιμάνι του Βόλου καπνά.
Τόμος: 13, σελ. 381 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-381-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 28/12/1917
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη και Π. Γεροντόπουλου ως πληρεξούσιων του Δήμου στην υπόθεση κατά του Δαυίδ Καλαμάρα, εργολάβου του φωτισμού.
Τόμος: 13, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-384-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των σωλήνων καταβρέγματος. Πλειοδότες οι Φραγκίσκος Σκέμβρης, Νικόλαος Καμπούρης και Γεώργιος Δουσταμπάνης.
Τόμος: 13, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκέμβρης, Φραγκίσκος
Καμπούρης, Νικόλαος
Δουσταμπάνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-384-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων