Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1918Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1918
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1918
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 13-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 4/1/1918
Πράξη: Πρόταση για αύξηση των λιμενικών φόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση για αύξηση των λιμενικών φόρων, ενίσχυση του Λιμενικού Ταμείου και έρευνα επί των οικονομικών θεμάτων.
Τόμος: 13, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-386-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης καθαριότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της δαπάνης της καθαριότητας για το έτος 1918.
Τόμος: 13, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-386-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 18/1/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 792,95 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 792,95 δρχ. υπέρ του φωτισμού, της θέρμανσης και της γραφικής ύλης του δημοτικού φυλακείου.
Τόμος: 13, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.128,40 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.128,40 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης και υποδοχής του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στη Λάρισα.
Τόμος: 13, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-1

Πράξη: Η παρούσα απόφαση έχει διαγραφεί.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Η παρούσα απόφαση έχει διαγραφεί.
Τόμος: 13, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
URL:

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38,50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38,50 δρχ. στο Λεόντιο Ικονιάδη, για την επισκευή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 13, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ικονιάδης, Λεόντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 11 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς ενός οικήματος από το Σωματείο Ξενοδόχων και Κρεοπωλών.
Τόμος: 13, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Σωματείο Ξενοδόχων - Κρεοπωλών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 12 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς ενός τετάρτου της οικίας της χήρας Παφλιά στη συνοικία του Αγίου Νικολάου και εκποίηση αυτού με δημοπρασία.
Τόμος: 13, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παφλιά, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 12 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, σχετικά με την εκποίηση των κτημάτων που δώρησε ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης στο νοσοκομείο.
Τόμος: 13, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης, (1835-1902)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-387-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Νικολάου Αλβανού, δασκάλου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 13, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλβανός, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-388-1

Πράξη: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου σύνταξης σχεδιαγράμματος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να συντάξει το σχεδιάγραμμα του οικοπέδου δίπλα στο οθωμανικό τέμενος, το οποίο ζητά να αγοράσει από το Δήμο ο Κων. Νικολάου.
Τόμος: 13, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-388-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50 δρχ. στο Γεώργιο Χαρμάνη ως επιστροφή του ενοικίου των ασκεπών χώρων της εμποροπανήγυρης του 1917.
Τόμος: 13, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρμάνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-388-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης στύλων φωτισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία των στύλων φωτισμού με πετρέλαιο.
Τόμος: 13, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-388-1

Πράξη: Επιβολή διετούς λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Επιβολή διετούς λιμενικού φόρου 5% επί της εισαγωγής εμπορευμάτων από το εξωτερικό, 1% επί των μεταφερόμενων εμπορευμάτων προς εξαγωγή και 1% επί της αξίας των εμπορευμάτων προς εξαγωγή ή μεταφορά.
Τόμος: 13, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-388-2

Πράξη: Ένωση των Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Ιωλκού με τον Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Επανάληψη δήλωσης για συναίνεση ένωσης των Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Ιωλκού με τον Δήμο Παγασών και απόκρουση ένωσης και των άλλων κοινοτήτων.
Τόμος: 13, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-389-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της μισθοδοσίας του ιεροκήρυκα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της μισθοδοσίας του ιεροκήρυκα Καλλίνικου Κρεατσούλη.
Τόμος: 13, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεατσούλης, Καλλίνικος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-389-1

Πράξη: Έγκριση αδείας για περίφραξη οικοπέδου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση αδείας για περίφραξη οικοπέδου του Κωνσταντίνου Κουκουλάγκου.
Τόμος: 13, σελ. 390
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλάγκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-390-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.948,75 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.948,75 δρχ. υπέρ της μισθοδοσίας των υπαλλήλων είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 13, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-390-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 25/1/1918
Πράξη: Υπόθεση του εργολάβου φωτισμού με το Δήμο.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση της απάντησης του Δημάρχου στον εργολάβο φωτισμού Δαυίδ Καλαμάρα, ο οποίος παραπονείται για την κλοπή των λαμπτήρων φωτισμού.
Τόμος: 14, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-1-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου σχετικά με την κατασκευή της οδού Δημητριάδος, από την οδό Κενταύρων μέχρι την οδό Φιλελλήνων.
Τόμος: 14, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-1-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης έκτασης σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης στον Κωνσταντίνο Νικολάου στενής λωρίδας ανάμεσα σε δύο παρακείμενα κτήματα του ιδίου.
Τόμος: 14, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-1-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης του Δημοτικού Καφενείου για το έτος 1918. Πλειοδότης ο Γ. Μπάκος.
Τόμος: 14, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάκος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-2-1

Πράξη: Αμοιβή Ενωμοταρχών.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς την Κυβέρνηση για την αμοιβή των ενωμοταρχών της Χωροφυλακής Ιωάννη Λύτα και Νικολάου Αναγνώστου.
Τόμος: 14, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αστυνομία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λύτας, Ιωάννης
Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 30/1/1918
Πράξη: Έγκριση των εξόδων του τέως μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση των εξόδων του τέως μηχανικού του Δήμου Νικολάου Κιτσίκη και χορηγία 1.500 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 14, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτσίκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα διανυκτέρευσης των εφέδρων, οι οποίοι κλήθηκαν από τα χωριά του Πηλίου στα πανδοχεία και ξενοδοχεία της πόλης, σύμφωνα με εντολή του Φρουραρχείου.
Τόμος: 14, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-3-2

Πράξη: Είσπραξη του μισού δημοτικού φόρου των εισαγόμενων τροφίμων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Είσπραξη του μισού δημοτικού φόρου των εισαγόμενων τροφίμων, τα οποία λαμβάνει η Επιτροπή τροφίμων, λόγω του ότι τα μισά είδη διανέμονται στις κοινότητες του Πηλίου και τα υπόλοιπα στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 14, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-4-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 13/2/1918
Πράξη: Εκλογή Εκτελεστικών Επιτρόπων για τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Εκλογή των Εκτελεστικών Επιτρόπων Σπυρίδωνος Σπυρίδη, Γεωργίου Κούτσικου και Ευάγγελου Μαυραντώνη ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 14, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Μαυραντώνης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-5-1

Πράξη: Παραίτηση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ενημερώσει το Νομάρχη Λάρισας για την παραίτηση του Δημητρίου Μοσκόβου από τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 14, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-5-2

Πράξη: Ενημέρωση Λιμενάρχη Βόλου για τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ενημερώσει το Λιμενάρχη Βόλου, σχετικά με την υποχρέωση των αλιευτικών να διέρχονται από το φυλάκειο είσπραξης των δημοτικών φόρων πριν προσεγγίσουν το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-6-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων για είσπραξη του 2% επί του ποσοστού των δημοτικών φόρων, λόγω του ότι ο Δήμος έχει συστήσει αυτόνομη υπηρεσία για τη βεβαίωση και εποπτεία της είσπραξης.
Τόμος: 14, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-6-1

Πράξη: Καθορισμός της μισθοδοσίας υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Καθορισμός της μισθοδοσίας των υπαλλήλων είσπραξης των δημοτικών φόρων και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 80 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 14, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-7-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 480 δρχ. για το μηνιαίο επίδομα 10 δρχ. υπέρ των επιστατών των μονοτάξιων και διτάξιων δημοτικών σχολείων και 2.880 δρχ. για το μηνιαίο επίδομα 30 δρχ. υπέρ των επιστατών των υπόλοιπων οκτώ δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-8-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 24/2/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη χορηγία γάλακτος υπέρ των απόρων και των νοθοτρόφων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 59,60 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 59,60 δρχ. στην Ηλεκτρική Εταιρεία, για το φωτισμό του Πρωτοδικείου το Δεκέμβριο του 1917.
Τόμος: 14, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-9-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Εκλογή του βουλευτή Λάρισας Κων. Χρυσοχοΐδη ως αντιπροσώπου του Δήμου, στη συνέλευση των Ναυτικών Δήμων και Κοινοτήτων του Κράτους για τον έλεγχο της διαχείρισης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Τόμος: 14, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 996 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 996 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 14, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-10-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 287,65 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 287,65 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δασκάλου Ιωάννη Καρασμάνογλου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και της δασκάλας Ματθίλδης Κωνσταντινίδου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρασμάνογλου, Ιωάννης
Κωνσταντινίδου, Ματθίλδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-10-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για το μηνιαίο επίδομα 30 δρχ. υπέρ της άπορης Αγγελικής Σισμάνη.
Τόμος: 14, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σισμάνη, Αγγελική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-10-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του απόρου και πάσχοντος από φυματίωση Σπυρίδωνος Καζαμία.
Τόμος: 14, σελ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζαμίας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-10-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης δημοτικού κτηρίου.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης του δημοτικού κτηρίου στην ανατολική πλευρά της παραλίας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την άρδευση θαλασσινού νερού με σκοπό το κατάβρεγμα της πόλης και πώληση των υλικών με δημοπρασία.
Τόμος: 14, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-11-1

Πράξη: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο κάποιων ειδών, τα οποία παράγονται σε εργοστάσια του Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-11-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 8/3/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας για την κάλυψη των εξοδων των δασκάλων, οι οποίοι θα αποσταλλούν στην περιφέρειά του με σκοπό την εθνική διαπαιδαγώγηση των επιστράτων.
Τόμος: 14, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση
Επιθεώρηση Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αγορά δύο εικόνων του Βασιλιά Αλέξανδρου, οι οποίες θα αναρτηθούν στα γραφεία του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλέξανδρος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων, (1893-1920)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-13-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο Δημοτικό Σφαγείο, για το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-13-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 135 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 135 δρχ. υπέρ της Ηλεκτρικής Εταιρείας, για την πληρωμή του φωτισμού της Εισαγγελίας Βόλου από 1-8-1917 έως 31-12-1917.
Τόμος: 14, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δχ. υπέρ της Ηλεκτρικής Εταιρείας, για την πληρωμή του φωτισμού της Εισαγγελίας Βόλου του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Αλεξάνδρου Αλεξόπουλου, δασκάλου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-14-1

Πράξη: Έγκριση παραίτησης των εργολάβων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση παραίτησης των εργολάβων της καθαριότητας Απόστολου Καντόλα και Χαράλαμπου Στρούγκη και διορισμός του Αναστασίου Καρασαΐνη και Σπύρου Λεϊμονή. Ομοίως και του υπαλλήλου της είσπραξης δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" Στέργιου Μαλαγεώργου και διορισμός του Σταμούλη Βασιλειάδη με μισθό 93,75 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 14, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καντόλας, Απόστολος
Στρούγκης, Χαράλαμπος
Καρασαΐνης, Αναστάσιος
Λεϊμονής, Σπύρος
Μαλαγεώργος, Στέργιος
Βασιλειάδης, Σταμούλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-14-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης πυροσβέστη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του πυροσβέστη Πέτρου Κουφάλη.
Τόμος: 14, σελ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφάλης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-14-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα των δημοτικών σταθμών είσπραξης του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 14, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-15-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 9/3/1918
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Διορισμός των δικηγόρων Ιωάννη Χρυσοβελώνη, Π. Γεροντόπουλου και Αριστ. Ιατρού για την υπόθεση της έφεσης του Δήμου κατά του Δημητρίου Κοσμαδόπουλου.
Τόμος: 14, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-16-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 15/3/1918
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Χρυσοβελώνη ως Προέδρου, του Μιχαήλ Χατζηαργύρη ως Αντιπροέδρου και του Ιωάννη Χρυσοχοΐδη ως Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 14, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Χατζηαργύρης, Μιχαήλ
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-17-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για το διορισμό δύο εργολάβων καθαριότητας και τον εξοπλισμό τους και δύο οδοκαθαριστών για την εκκένωση των βόθρων των επιταγμένων δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-17-1

Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Μείωση του δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα δέρματα μικρών ζώων, μαλλί και κουκούλια.
Τόμος: 14, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-17-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για την κατασκευή σημαιών των συμμάχων εθνών, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, της Ιταλίας και της Σερβίας.
Τόμος: 14, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Παγκόσμιος πόλεμος, 1914-1918
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-18-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα της πόλης και ανάθεση στους μηχανικούς και τους ιατρούς του Δήμου να συντάξουν έκθεση με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Τόμος: 14, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-18-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 5/4/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γεωργίου Σακελλαρίδη, Εφόρου της βιβλιοθήκης των Τριών Ιεραρχών.
Τόμος: 14, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-20-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξεων δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση των διακηρύξεων της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και "επί των εισαγόμενων ζώων".
Τόμος: 14, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-20-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα εσωτερικά ταχυδρομικά δέματα μέχρι το τέλος του έτους 1919.
Τόμος: 14, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-20-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για καταβολή 2% επί του ποσοστού του δημοτικού φόρου στους τελωνειακούς υπαλλήλους.
Τόμος: 14, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-21-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των σωλήνων του καταβρέγματος.
Τόμος: 14, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-21-1

Πράξη: Αναβολή της πληρωμής του εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της πληρωμής του εργολάβου του φωτισμού της πόλης για το μήνα Δεκέμβριο του 1917.
Τόμος: 14, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-21-1

Πράξη: Ακύρωση ψηφίσματος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ. αριθμ. 16 ψηφίσματος της Εκτελεστικής Επιτροπής από τη Νομαρχία Λάρισας και χορηγία εκτάκτων πιστώσεων 74.142,85 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων του 1917.
Τόμος: 14, σελ. 21 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-21-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105 δρχ. υπέρ του Ιωάννη Μαρνελλόπουλου, για την κατασκευή επίπλου αποθήκευσης των σχεδίων χωροστάθμισης της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-23-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 151 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 151 δρχ. για τη προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γ. Μαυροχαλυβίδη, δασκάλου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 14, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυροχαλυβίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-23-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55.000 δρχ. για την εξόφληση των εξόδων της Δημοτικής Εκπαίδευσης των ετών 1916 και 1917, τα οποία προκατέβαλε το Δημόσιο.
Τόμος: 14, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-24-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 48.391,55 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 48.391,55 δρχ. από το αποθεματικό του προϋπολογισμού του 1918, για την πληρωμή των τόκων του δανείου του 1917 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 14, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-24-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 12/4/1918
Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου και της απαιτούμενης δαπάνης (9.000 δρχ. ) για την ανακαίνιση και σκυρόστρωση της οδού από το θέατρο έως τα κιγκλιδώματα του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 14, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-25-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.500 δρχ. για την πληρωμή των εργολάβων και τον εξοπλισμό της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-25-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων και την καθαριότητα των οικημάτων των Στρατώνων, του Μύλου Κυριακόπουλου, του παλαιού Λιμεναρχείου κλπ., όπου διαμένουν πρόσφυγες.
Τόμος: 14, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-26-1

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για άρση φορολογίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να άρει τη φορολογία του ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη του Βόλου, λόγω επάρκειας καύσιμης ύλης.
Τόμος: 14, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-26-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την αμοιβή του ιεροκήρυκα Καλλίνικου Κρεατσούλη.
Τόμος: 14, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεατσούλης, Καλλίνικος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-27-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.624,35 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.624,35 δρχ. για το φωτισμό της πόλης για το Δεκέμβριο του 1917.
Τόμος: 14, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-27-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.7 ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, σχετικά με την χορηγία πίστωσης 195 δρχ. για τη δαπάνη της κηδείας της μητέρας του προέδρου της.
Τόμος: 14, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-1

Πράξη: Έγκριση των ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση των υπ.αριθμ. 9 και 10 ψηφισμάτων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την ψήφιση εκ νέου διαφόρων πιστώσεων.
Τόμος: 14, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης ύψους 728 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης ύψους 728 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 14, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής στον εργολάβο του φωτισμού.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής στον εργολάβο του καθ' υπέρβαση φωτισμού της πόλης τη νύχτα της 15ης Μαρτίου του 1918 και επιβολή προστίμου 50 δρχ. γιατί ενήργησε άνευ εντολής Δημάρχου.
Τόμος: 14, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την επισκευή των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-29-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180 δρχ. υπέρ του Σταύρου Παρθένη, εργολάβου της επισκευής των βυτίων καταβρέγματος.
Τόμος: 14, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-29-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 26/4/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. στο χημικό μηχανικό Γεώργιο Σφέτσο, για τη χημική ανάλυση των αλεύρων που διανεμήθηκαν από την Επιτροπή Τροφίμων.
Τόμος: 14, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Επιτροπή Τροφίμων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-30-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" για το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-30-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο" για το 1918.
Τόμος: 14, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-30-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση 92 ξύλινων στύλων φωτισμού.
Τόμος: 14, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-31-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση 1.500 μέτρων σιδηροσωλήνων.
Τόμος: 14, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-31-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της συντήρησης του μεταξύ των οδών Κενταύρων και Φιλελλήνων τμήματος της οδού Δημητριάδος. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 14, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-31-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.450 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.450 δρχ. για την κάλυψη του ελλείμματος του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του έτους 1917.
Τόμος: 14, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-31-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-32-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-32-1

Πράξη: Αναβολή συνδρομής υπέρ της Πανεργατικής Ένωσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία πίστωσης υπέρ της Πανεργατικής Ένωσης Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-32-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για την αύξηση της αμοιβής των νοθοτρόφων.
Τόμος: 14, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-32-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για τις επισκευές των δημοτικών σχολείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως νοσοκομεία.
Τόμος: 14, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-33-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης αντλιών.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία, των αντλιών και μηχανών του οικήματος για το κατάβρεγμα των δρόμων στην παραλία.
Τόμος: 14, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-33-1

Πράξη: Ανακοίνωση απόφασης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών, σχετικά με τη διάλυση του εργολαβικού συμβολαίου της ανέγερσης οστεοφυλακίου με το Νικόλαο Μανώλη.
Τόμος: 14, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-33-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. υπέρ της διάδοσης των δηλώσεων του Υπουργού των Εξωτερικών στη Βουλή, σχετικά με τους διωγμούς των Ελλήνων στη Βουλγαρία.
Τόμος: 14, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-33-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Εμμονή στην απόρριψη του αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων για είσπραξη του 2% επί του ποσοστού των δημοτικών φόρων, λόγω του ότι ο Δήμος έχει συστήσει αυτόνομη υπηρεσία για τη βεβαίωση και εποπτεία της είσπραξης.
Τόμος: 14, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-34-1

Πράξη: Σύσταση στον παιδονόμο για μεγαλύτερη συνέπεια.
Εισηγητής: Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Σύσταση στον παιδονόμο για μεγαλύτερη συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.
Τόμος: 14, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-34-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 30/4/1918
Πράξη: Συζήτηση για τις παραιτήσεις των εργολάβων καθαριότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις των εργολάβων της καθαριότητας και συμφωνία να αυξηθούν οι αμοιβές τους προκειμένου να μην παρακωλυθεί άλλο η καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-35-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση εκ των προτέρων των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-35-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση 1.500 μέτρων σιδηροσωλήνων.
Τόμος: 14, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL:

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δύο υδαταποθηκών του καταβρέγματος.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης δύο υδαταποθηκών του καταβρέγματος των δρόμων στην οδό Αργοναυτών. Πλειοδότης ο Βίκτωρ Βερδερός.
Τόμος: 14, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βερδερός, Βίκτωρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-36-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση 92 ξύλινων στύλων φωτισμού. Πλειοδότης ο Επαμεινώντας Πάντος.
Τόμος: 14, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-37-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 10/5/1918
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου επί των σφαζομένων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το 1918 .
Τόμος: 14, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-38-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-38-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του φύλακα του υδραγωγείου, Αλέξανδρου Ξυνογαλόπουλου.
Τόμος: 14, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-38-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.624,35 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.624,35 δρχ. υπέρ του φωτισμού της πόλης, για το Σεπτέμβριο του 1917.
Τόμος: 14, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-39-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Αγίων Θεοδώρων για τοποθέτηση φανών και αποπεράτωση της οδού των Παλαιών.
Τόμος: 14, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-39-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 797,75 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 797,75 δρχ. για τον εξοπλισμό των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωίδης, Ιωάννης
Κάρκαλος, Απόστολος
Ροσιάνος, Παναγιώτης
Γεωργαντζής, Γεώργιος
Μακρόπουλος, Δημήτριος
Ρήγας, Νικόλαος
Μπουκουβάλας, Σπυρίδων
Σπανουδάκης, Στ.
Τσιμπούκης, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-39-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 244,30 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 244,30 δρχ. υπέρ του εργολάβου της συντήρησης των δρόμων Κ. Φλαμπούρη.
Τόμος: 14, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-40-1

Πράξη: Καθορισμός της φορολογίας διαφόρων ειδών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Καθορισμός της φορολογίας του μαλλιού, των δερμάτων και των κουκουλιών σε 1,5% .
Τόμος: 14, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-40-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για εκποίηση.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την εκποίηση των σιδηρών και των ελαιοδοχείων των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα.
Τόμος: 14, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-40-1

Πράξη: Εκποίηση δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Εμμονή στο υπ. αριθμ.12 του 1917 ψήφισμα, σχετικά με την εκποίηση των δημοτικών κτημάτων στη θέση Παγασές και των αποθηκών στη Γαντζέα.
Τόμος: 14, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-41-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 300 δρχ. στην Ελένη, χήρα Θ. Ζαχαρίου, για την επί δεκαετία συντήρηση και επισκευή της νεκροφόρας αμάξας του Δήμου από τον αποβιώσαντα σύζυγό της.
Τόμος: 14, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Νεκροφόρες (Οχήματα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρίου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-41-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 14/5/1918
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-42-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγειων δικαιωμάτων" του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο για το 1918.
Τόμος: 14, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-43-1

Πράξη: Έγκριση διάλυσης του εργολαβικού συμβολαίου για την ανέγερση οστεοφυλακίου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση διάλυσης του εργολαβικού συμβολαίου για την ανέγερση οστεοφυλακίου μεταξύ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών και του εργολάβου Νικολάου Μανώλη.
Τόμος: 14, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-43-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 24/5/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα των τραυματιών του πολέμου στα νοσοκομεία του Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-45-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-45-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγειων δικαιωμάτων" του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο για το 1918.
Τόμος: 14, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-45-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώντων ή εσφαγμένων ζώων" για το έτος 1918, με βάση την προσφορά του Χρήστου Σακαβάλα.
Τόμος: 14, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 31/5/1918
Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας των υδαταποθηκών στην οδό Αργοναυτών και έγκριση επιστροφής του κατατιθέμενου ποσού των 4.600 δρχ. στον τελευταίο πλειοδότη Βίκτορα Βερδερώ.
Τόμος: 14, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βερδερός, Βίκτωρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-47-1

Πράξη: Ακύρωση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Απόφαση να μην επαναληφθεί η δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και να εισπράττεται ο φόρος από την ειδική υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-48-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων " και "επί των δικαιωμάτων του Δήμου στο δημοτικό σφαγείο". Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 14, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-48-2

Πράξη: Απαλλαγή του ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Στέργιου Χρυσοχού από τον πληρωμή του ενοικίου του δημοτικού χαλκουργείου, λόγω έλλειψης χαλκού.
Τόμος: 14, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 2/6/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τις μικροεπισκευές των δύο δημοτικών σχολείων στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου και ενός στη συνοικία της Μεταμόρφωσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως στρατιωτικά νοσοκομεία.
Τόμος: 14, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-50-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 5/6/1918
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση δύο υδαταποθηκών του καταβρέγματος των δρόμων στην οδό Αργοναυτών.
Τόμος: 14, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-51-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τα έξοδα της Εθνικής Εορτής.
Τόμος: 14, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-51-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. στον φανοποιό Χ. Πολίτη για την επισκευή παραθύρων και την τοποθέτηση υαλοπινάκων στα δημοτικά σχολεία.
Τόμος: 14, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. στον αρχιτέκτονα Απόστολο Περπινιάνη για την κατασκευή και διακόσμηση αναθηματικής στήλης υπέρ των πεσόντων.
Τόμος: 14, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 81 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 81 δρχ. στον Σταύρο Μπένη για την επισκευή των βυτίων του καταβρέγματος κατά το 1917.
Τόμος: 14, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 294 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 294 δρχ. στον Ιωάννη Καμπούρη για την κυλίνδρωση των οδών της πόλης κατά το 1917.
Τόμος: 14, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αγορά και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού ανεμιστήρα στο γραφείο του Δημάρχου.
Τόμος: 14, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-52-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την κατασκευή βόθρων στα δημοτικά σχολεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως στρατιωτικά νοσοκομεία.
Τόμος: 14, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-53-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους, Έλληνες, Άγγλους και Γάλλους αξιωματικούς, καθώς και τον μηχανικό του Δήμου, με σκοπό την απόκρυψη των φανών για στρατιωτικούς λόγους.
Τόμος: 14, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Άμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άμυνα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυραντώνης, Ευάγγελος
Burns
Sild
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-53-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 13/6/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για τα έξοδα της λαμπαδηφορίας στην επέτειο της ενότητας του Κράτους και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο.
Τόμος: 14, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Παγκόσμιος πόλεμος, 1914-1918
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-55-1

Πράξη: Ελάττωση φωτισμού.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Πρόσκληση του εργολάβου του φωτισμού και σύσκεψη των αρμοδίων αρχών προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα της ελάττωσης του φωτισμού για στρατιωτικούς λόγους.
Τόμος: 14, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Άμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-55-1

Πράξη: Εκλογή μέλους Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Κούτσικου στην Επιτροπή ορισμού των βοσκοτόπων της επαρχίας Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-55-1

Πράξη: Εμμονή στην απόρριψη αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Εμμονή στην απόρριψη του αιτήματος των τελωνειακών υπαλλήλων για είσπραξη του 2% επί του ποσοστού των δημοτικών φόρων, λόγω του ότι ο Δήμος έχει συστήσει αυτόνομη υπηρεσία για τη βεβαίωση και εποπτεία της είσπραξης.
Τόμος: 14, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-56-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 14 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο εξουσιοδοτεί τους Κ. Κυρομίλη και Κ. Πρόια, οι οποίοι διαμένουν στην Αίγυπτο, να έλθουν σε συμβιβασμό με τη χήρα του Θ. Πολυμέρη για το κληροδότημα που αφήνει στο νοσοκομείο.
Τόμος: 14, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμέρης, Θεμιστοκλής
Κυρομίλης, Κ.
Πρόιας, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-56-2

Πράξη: Δωρεά υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδοχής της περιουσίας του αποβιώσαντος Κων. Μαργαρίτη υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 14, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-57-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 16 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά αναγκαίων για το νοσοκομείο προμηθειών.
Τόμος: 14, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-57-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 15 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 855 δρχ. για την πληρωμή διαφόρων δικαιούχων.
Τόμος: 14, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-57-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 17 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με το διορισμό δικηγόρου για την αγωγή της έξωσης κατά του Δημητρίου Μπαντέχα.
Τόμος: 14, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαντέχας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-57-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 14, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-58-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Ιωάννη Τσόπελα, ιεροψάλτη του ναού των Ταξιαρχών, για αύξηση της μισθοδοσίας του και σύσταση στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού να προβεί στην αύξηση.
Τόμος: 14, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσόπελας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-58-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 210 δρχ. για τη μισθοδοσία του Ανδρέα Ανδρέου, φύλακα του Δημοτικού Θεάτρου και αναγραφή της θέσης στον εσωτερικό οργανισμό του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρέου, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-58-1

Πράξη: Έγκριση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 58 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-58-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 18/6/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την κατασκευή και αγορά καλύπτρων των φανών για στρατιωτικούς λόγους.
Τόμος: 14, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Άμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-65-1

Πράξη: Επιβολή από την Κυβέρνηση είσπραξης φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επιβολή από την Κυβέρνηση της είσπραξης του φόρου επί του μεταφερόμενου οίνου στους Δήμους και επιφύλαξη του Δήμου Βόλου έως ότου μελετηθούν οι προϋποθέσεις είσπραξης.
Τόμος: 14, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-65-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 25/6/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 365 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 365 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της Βασιλικής Γρηγοριάδου, δασκάλας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-67-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 18 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης: 1) 10.000 δρχ. για την προμήθεια κρέατος, 2) 1.500 δρχ. για τον ηλεκτροφωτισμό, 3) 400 δρχ. για την επισκευή της νεκροφόρας άμαξας και 4) 500 δρχ. για έκτακτα έξοδα.
Τόμος: 14, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-67-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 19 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με το διορισμό δικηγόρου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του νοσοκομείου στο κληροδότημα του αποβιώσαντος Κων. Μαργαρίτη.
Τόμος: 14, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-67-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. για στέφανα υπέρ των αποβιωσάντων τραυματιών του πολέμου.
Τόμος: 14, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-68-1

Πράξη: Κόστος κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το κόστος κατασκευής παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης και απόφαση να πραγματοποιηθεί αυτή ανεξαρτήτως κόστους.
Τόμος: 14, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-68-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της νηπιαγωγού Ευφροσύνης Τζώρτζη για πληρωμή των μισθών της μέχρι τέλος Ιουνίου 1918 και έγκριση της απόλυσής της λόγω της απομάκρυνσής της από τον Βόλο, χωρίς δημοτική άδεια, κατά την επίταξη του σχολείου .
Τόμος: 14, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζώρτζη, Ευφροσύνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-68-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το σύστημα παιδονόμων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος των παιδονόμων και αναβολή της απόφασης έως ότου μελετηθούν όλες οι παράμετροι.
Τόμος: 14, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-69-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 14/7/1918
Πράξη: Αναδρομική πληρωμή φορολογίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Αναδρομική πληρωμή της φορολογίας επί των ταχυδρομικών δεμάτων από 17 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 1818, διάστημα κατά τα οποίο δεν ίσχυσε το νέο μέτρο.
Τόμος: 14, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-70-1

Πράξη: Άρση φορολογίας.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Άρση της φορολογίας των εισαγόμενων από την Ανώνυμο Εταιρεία εγχώριων προϊόντων για λογαριασμό του κράτους, λόγω της εξαγωγής τους σε άλλους Δήμους.
Τόμος: 14, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-70-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 260 δρχ.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 260 δρχ. για την αύξηση του ενοικίου του δημαρχιακού καταστήματος, ιδιοκτήτρια του οποίου είναι η Μαρία Σκενδεράνη.
Τόμος: 14, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-71-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την παραλαβή του έργου συντήρησης της οδού Δημητριάδος από τον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη.
Τόμος: 14, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-71-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των τιμών των μονάδων του προϋπολογισμού για τη σκυρόστρωση της οδού από το Θέατρο ως τα κιγκλιδώματα του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Τόμος: 14, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-71-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών εκποίησης.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών της εκποίησης των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές και απόφαση να μην επαναληφθεί η δημοπρασία.
Τόμος: 14, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-72-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικών σχολείων.
Εισηγητής: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Επεξήγηση της ακριβούς έννοιας του υπ. αριθμ.90 ψηφίσματος σχετικά με τη χορηγία 1.500 δρχ. για τις μικροεπισκευές των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 19/7/1918
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 14, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-73-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών εκποίησης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών της εκποίησης των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Νηλείας και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 14, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-73-1

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου Γενικού Μητρώου των αρρένων και θηλέων δημοτών του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-73-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως αποζημίωση του δημοτικού στρατολόγου και του δημοτικού υπαλλήλου, για έξοδα μετάβασης στη Λάρισα για τη βεβαίωση της ταυτότητας των στρατευσίμων.
Τόμος: 14, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-74-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα γραφικής ύλης της Δημαρχίας.
Τόμος: 14, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-74-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 25/8/1918
Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας από Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Αποδοχή της συνέχισης των εργασιών της καθαριότητας και του καταβρέγματος από την υπηρεσία του Δήμου, αντί του ποσού των 9.180 δρχ. από το Υπουργείο Συγκοινωνίας, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Τόμος: 14, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-75-1

Πράξη: Ανάθεση του θέματος του φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση του οριστικού κανονισμού της υπόθεσης του ελλιπούς φωτισμού του Δήμου στο Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Κούτσικο και το μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-75-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Επαγγελματικού Συνδέσμου Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Επαγγελματικού Συνδέσμου Βόλου σχετικά με τα ακριβά τιμολόγια της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 14, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Επαγγελματικός Σύνδεσμος Βόλου
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-76-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.385 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.385 δρχ. ως επίδομα του Δήμου υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων, λόγω των έκτακτων περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-76-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη σκυρόστρωση της οδού από το θέατρο έως τα κιγκλιδώματα του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 14, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 426,75 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 426,75 δρχ. υπέρ του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου της επισκευής της οδού Δημητριάδος.
Τόμος: 14, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-77-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 14, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για τη διατροφή των διελθόντων προσφύγων.
Τόμος: 14, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-78-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα.
Τόμος: 14, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-79-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Αργύρη Χατζηαργύρη από μέλος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και εκλογή του Αναστασίου Ζούλια.
Τόμος: 14, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Αργύρης
Ζούλιας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-79-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.23 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά καυσόξυλων, ξυλανθράκων κτλ.
Τόμος: 14, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-79-1

Πράξη: Διάθεση ποσού σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να ορίσει μια λογική τιμή στο πλεονάζον μέρος καυσόξυλων της πόλης, ώστε να παραχωρηθούν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Τόμος: 14, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-79-2

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης σχετικά με την εξυγίανση της πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έκθεσης του κ. Καραθανάση, Προέδρου της Αντιελονοσιακής Επιτροπής του Κράτους, σχετικά με την εξυγίανση της πόλης και τη λήψη έκτακτων μέτρων.
Τόμος: 14, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Αντιελονοσιακή Επιτροπή του Κράτους
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-80-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων και δημοσιεύσεων.
Τόμος: 14, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-80-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για την αγορά διπλότυπων βιβλίων της είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 14, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-80-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης για επιδόματα δασκάλων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης για επιδόματα δασκάλων και κατανομή αυτής σε διάφορα κεφάλαια του προϋπολογισμού του 1918.
Τόμος: 14, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-80-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης της ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης ενός έτους της ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου στον Κωνσταντίνο Ισιδωρίδη.
Τόμος: 14, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-81-2

Πράξη: Αδυναμία αρίθμησης των οικοδομών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αδυναμία αρίθμησης των οικοδομών σύμφωνα με την εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, επειδή η οικοδόμηση στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τόμος: 14, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-82-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 25 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία 700 δρχ. για την πλακόστρωση του πλυντηρίου του Φθισιατρείου.
Τόμος: 14, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-82-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 10/9/1918
Πράξη: Έκτακτη συνεδρίαση για απονομή τιμών στο Συνταγματάρχη Θεόδωρο Μανωλάκη.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έκτακτη συνεδρίαση για απονομή τιμών στον ηρωικώς πεσόντα Θεσσαλό Συνταγματάρχη, Θεόδωρο Μανωλάκη και ονομασία μιας οδού της πόλεως με το όνομά του.
Τόμος: 14, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανωλάκης, Θεόδωρος, (18..-1918)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-83-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 11/9/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. υπέρ της ίδρυσης Κεντρικού Γραφείου για την περίθαλψη των οικογενειών των στρατεύσιμων Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-84-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την μισθοδοσία των εκτάκτων υπαλλήλων της Νομαρχίας.
Τόμος: 14, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-84-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,95 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,95 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της Αναστασίας Ηλιοπούλου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-85-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση σχεδίου πόλης στη δημοτική οδό της ανατολικής περιοχής του εργοστασίου αεριόφωτος (συνοικία Παλαιών), η οποία αρχίζει στην οδό Βόλου - Λάρισας και καταλήγει στη θάλασσα. Ορισμός του πλάτους της οδού στα 15 μέτρα.
Τόμος: 14, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-85-2

Πράξη: Αποζημίωση εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έκπτωση 1.000 δρχ. από το ποσό το οποίο δικαιούται να λάβει ο εργολάβος του φωτισμού για τον μήνα Αύγουστο του 1918, λόγω ασυνέπειας στις υποχρεώσεις του.
Τόμος: 14, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάρας, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-86-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 15/9/1918
Πράξη: Υπόθεση κληροδοτήματος Καρτάλη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Αποδοχή του συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κληρονόμων του αποβιώσαντος Κ. Καρτάλη, σχετικά με το κληροδότημα, με σκοπό την ίδρυση Γυμνασίου.
Τόμος: 14, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος A., (1836-1876)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-87-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 22/9/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 14, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-89-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την πρόχειρη κατασκευή αποχωρητηρίων και την προμήθεια ασβέστη στο χώρο κοντά στο εργοστάσιο φωταερίου.
Τόμος: 14, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-89-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των αποθηκών του Δήμου στη Γαντζέα. Πλειοδότης ο Γρηγόριος Παπάντος.
Τόμος: 14, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπάντος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-90-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του ραβίνου Μωυσή Πεσάχ.
Τόμος: 14, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πεσάχ, Μωυσής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-90-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 13/101918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας, μέχρι το τέλος του 1918.
Τόμος: 14, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-91-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-91-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου μέχρι το τέλος του 1918.
Τόμος: 14, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-91-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για την κάλυψη των απρόοπτων εξόδων.
Τόμος: 14, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-92-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την επισκευή της οδού από το Δημοτικό Θέατρο έως τα Παλαιά.
Τόμος: 14, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-92-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για την επισκευή του υδραγωγείου των Παλαιών.
Τόμος: 14, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-92-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του φύλακα του υδαραγωγείου.
Τόμος: 14, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-92-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ της Πανεργατικής Ένωσης Βόλου, για τα έξοδα μετάβασης των αντιπροσώπων της στην Αθήνα και συμμετοχής στο Πανελλήνιο Εργατικό Συνέδριο.
Τόμος: 14, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατική Ένωση Βόλου
Πανελλήνιο Εργατικό Συνέδριο (1918: Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-93-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 31/10/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τον εορτασμό της εισόδου του ελληνικού στόλου στην Κωνσταντινούπολη, της αποκατάστασης της Σερβίας κτλ.
Τόμος: 14, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα εξοδα ταφής των απόρων του Δήμου, μέχρι το τέλος του 1918.
Τόμος: 14, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-94-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για έξοδα αποπομπής αέργων, αλητών, φρενοπλήκτων, λυσσοδήκτων, ασθενών κτλ.
Τόμος: 14, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-94-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της επισκευής των βυτίων καταβρέγματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των καθυστερούμενων (γύρω στις 1.100 δρχ.) για τα έξοδα επισκευής των βυτίων του καταβρέγματος.
Τόμος: 14, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-94-2

Πράξη: Επιβολή δημόσιου φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Επιβολή ποσοστού 0,5 % του δημόσιου φόρου για τις οικοδομές υπέρ του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-95-2

Πράξη: Έγκριση και κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση και κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο Δημοτικό Σφαγείο, για το 1919.
Τόμος: 14, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-96-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ασκεπών χώρων, του Δημοτικού Καφενείου και του Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης των ασκεπών χώρων και των ξύλινων παραπήγματων της εμποροπανήγυρης, καθώς και του Δημοτικού Καφενείου κοντά στην πλατεία των Στρατώνων με δημοπρασία. Επίσης, έγκριση ενοικίασης του Δημοτικού Χαλκουργείου στους χαλκουργούς άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 14, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-97-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του ισχύοντος Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του ισχύοντος Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κανονισμός της προσαύξησης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, λόγω των περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-97-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-99-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας εκποίησης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας της εκποίησης μιας αντλίας μηχανής με τα εξαρτήματά της.
Τόμος: 14, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-99-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας εκποίησης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας της εκποίησης των καλυμμάτων των φανών.
Τόμος: 14, σελ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-99-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 17/11/1918
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την αγορά κινίνης και άλλων βοηθημάτων υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-101-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως αποζημίωση στους δημοτικούς ιατρούς, λόγω των εκτάκτων περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-101-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για διορισμό φύλακα στο δημοτικό σφαγείο.
Τόμος: 14, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-102-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 26 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.250 δρχ. για τις δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 14, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-102-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του πρώην εργολάβου φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του πρώην εργολάβου του φωτισμού για πληρωμή της δαπάνης φωταγώγησης της 21ης Μαΐου 1917.
Τόμος: 14, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-102-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των Ερασιτεχνών Βόλου για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, λόγω της μίσθωσής του για δύο ακόμη έτη.
Τόμος: 14, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Σύλλογος Ερασιτεχνών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-103-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για οικονομική ενίσχυση μαθητή.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Κωνσταντίνου Σαμσαρίδη για συνδρομή του Δήμου στην εξακολούθηση των σπουδών του στο Γυμνάσιο.
Τόμος: 14, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-103-1

Πράξη: Επίσπευση παλιννόστησης των προσφύγων από την Καβάλα.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αίτηση προς την Κυβέρνηση για επίσπευση παλιννόστησης των προσφύγων από την Καβάλα.
Τόμος: 14, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Καβάλα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-103-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 10/12/1918
Πράξη: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του έτους 1918: 1) του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων, 2) του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) του δικαιώματος του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο δημοτικό σφαγείο, 4) της εργολαβικής εκτέλεσης για την καθαριότητα και το κατάβρεγμα και 5) του δημοτικού καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 14, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-104-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την απολύμανση των σπιτιών των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-104-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων.
Τόμος: 14, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-104-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έκτακτα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 14, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. προς τον Νομάρχη Λάρισας για τη δαπάνη των "εθνικών αναγκών".
Τόμος: 14, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την αγορά ληξιαρχικών βιβλίων και 100 δρχ. για την αγορά κωδίκων νεότερων νόμων.
Τόμος: 14, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους της πόλης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 14, σελ. 105-106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-105-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης σωλήνων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία 1.000 περίπου μέτρων σωλήνων του καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 14, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-106-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση του σχετικού ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου του έτους 1919.
Τόμος: 14, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-106-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής δασκάλων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 30 δρχ. στους δασκάλους Γ. Σπερνοβασίλη, Γ. Μαυροχαλυβίδη και Σπ. Μορφόπουλο, για όσους μήνες υπηρέτησαν ή υπηρετούν ως έφεδροι οπλίτες του Στρατού.
Τόμος: 14, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπερνοβασίλης, Γ.
Μαυροχαλυβίδης, Γεώργιος
Μορφόπουλος, Σπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-106-1

Πράξη: Εκλογή μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γ. Παπαδημητρίου ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, στη θέση του παραιτηθέντος Ευάγγελου Μαυραντώνη.
Τόμος: 14, σελ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γ.
Μαυραντώνης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-106-2

Πράξη: Ανακοίνωση ευχαριστήριου τηλεγραφήματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριου τηλεγραφήματος της οικογένειας του αποβιώσαντος Ιωάννη Γκλαβάνη, για τη συμμετοχή του Δήμου στο πένθος της.
Τόμος: 14, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Ιωάννης (18..-1918)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-107-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για το έκτακτο επίδομα υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 14, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-107-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 20/12/1918
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση του έτους 1918: 1) του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων, 2) του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων", 3) του δικαιώματος του Δήμου "επί των σφαζόμενων ζώων" στο δημοτικό σφαγείο, 4) της εργολαβικής εκτέλεσης για την καθαριότητα και το κατάβρεγμα, 5) του δημοτικού καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων, 6) την προμήθεια συνδετικής ύλης για τη συντήρηση των οδών της πόλης και 7) την εκποίηση 33 καλύπτρων των φανών.
Τόμος: 14, σελ. 108-109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-108-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.641,45 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.641,45 δρχ. για τα έξοδα της είσπραξης των δημοτικών φόρων για το φωτισμό, τη θέρμανση και τη γραφική ύλη των σταθμών.
Τόμος: 14, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-109-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 455 δρχ. για τα έξοδα της προμήθειας και εκτύπωσης ενταλμάτων, καταστάσεων, αγοράς ληξιαρχικών βιβλίων, βιβλίων πρακτικών κτλ.
Τόμος: 14, σελ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-109-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,65 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,65 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Ελένης Κουρή.
Τόμος: 14, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-110-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη διανομή της οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των απόρων του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 14, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-110-1

Πράξη: Ανάθεση ελέγχου των απολογισμών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στους Ιωάννη Χρυσοχοΐδη και Αδαμάντιο Μολοχάδη να ελέγξουν τους απολογισμούς των ετών 1915, 1916 και 1917, σύμφωνα με διαταγή της Νομαρχίας.
Τόμος: 14, σελ. 110-111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-110-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Πανεργατικής Ένωσης Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Πανεργατικής Ένωσης Βόλου για συνδρομή του Δήμου στην εξεύρεση εργασίας στους άνεργους εργάτες.
Τόμος: 14, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-111-1

Πράξη: Ανάγκη πλύσης υπονόμων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη πλύσης των υπονόμων.
Τόμος: 14, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-111-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 27/12/1918
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για τις επισκευές του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 14, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-112-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. (125 δρχ. το μήνα) υπέρ της χήρας του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Απόστολου Κάρκαλου.
Τόμος: 14, σελ. 112-113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάρκαλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-112-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 550 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Απόστολου Κάρκαλου.
Τόμος: 14, σελ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάρκαλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-113-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1919.
Τόμος: 14, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-114-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" του έτους 1919. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 14, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-115-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 28/12/1918
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γ.
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό και τον εξοπλισμό του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και σύσταση επιτροπής από τους Γ. Παπαδημητρίου και Αδαμάντιο Μολοχάδη για την εξέταση του ζητήματος.
Τόμος: 14, σελ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γ.
Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-116-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διοίκηση της Εμπορικής Σχολής και τη διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με την οποία διορίζει δύο μέλη ως Εφόρους της Σχολής.
Τόμος: 14, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γ.
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-117-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και συμφωνία να προσκληθεί σε επόμενη συνεδρίαση ο Έφορος του Παρθεναγωγείου, Δημήτριος Κουκιάδης, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση.
Τόμος: 14, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-118-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων