Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1919Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1919
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1919
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 14-15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 8/1/1919
Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεώργιου Κούτσικου ως Προέδρου και του Αδαμάντιου Μολοχάδη ως Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 14, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-119-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.338 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.338 δρχ. μηνιαίως, για το επίδομα υπέρ των δασκάλων
Τόμος: 14, σελ. 119-120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-119-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των επιστράτων δασκάλων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των επιστράτων δασκάλων Νικολάου Δημάκου, Γ. Σπερνοβασίλη , Γ. Μαυροχαλυβίδη και Σπ. Μορφόπουλου για πληρωμή της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 14, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάκος, Νικόλαος
Σπερνοβασίλης, Γ.
Μαυροχαλυβίδης, Γεώργιος
Μορφόπουλος, Σπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-120-1

Πράξη: Απόρριψη συγχώνευσης Κοινοτήτων με το Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Απόρριψη συγχώνευσης των Κοινοτήτων Άλλης Μεριάς, Ανακασιάς και Μπαξέδων του τέως Δήμου Ιωλκού με τον Δήμο Παγασών.
Τόμος: 14, σελ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνενώσεις
Κοινότητα Άλλης Μεριάς (Βόλος)
Κοινότητα Ανακασιάς (Βόλος)
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-120-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον δικηγόρο Π. Γεροντόπουλο να γνωμοδοτήσει στο ζήτημα της απαίτησης των τελωνειακών υπαλλήλων να εισπράττουν το 2% επί των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 14, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-121-1

Πράξη: Έκφραση ευχής για επάνοδο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του τέως Εφόρου Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς τον Υπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση για επάνοδο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του τέως Εφόρου των Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Απόστολου Αρβανιτόπουλου.
Τόμος: 14, σελ. 121-123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-121-3

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 14, σελ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-123-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης υλικών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των υλικών του κατεδαφιζόμενου κτηρίου του Καταβρεκτηρίου με δημοπρασία.
Τόμος: 14, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-124-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 10/1/1919
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη συμπλήρωσης θέσεων στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη συμπλήρωσης των θέσεων του Διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος, του Διευθυντή των Εσωτερικών και του φαρμακοποιού στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-125-1

Πράξη: Εισήγηση για τη λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημητρίου Κουκιάδη, Εφόρου του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και και ανάθεση στην Εφορεία να ερευνήσει το μισθολογικό αίτημα του δασκάλου κ.Πετράτου.
Τόμος: 14, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Πετράτος, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-126-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων".
Τόμος: 14, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-126-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ιδιώτη για προσωρινή απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος ιδιώτη για προσωρινή απαλλαγή της εισαγωγής καπνών από τον δημοτικό φόρο, λόγω λήξης της διαθέσιμης προθεσμίας.
Τόμος: 14, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-127-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εμμονή στο υπ.αριθμ.136 ψήφισμα του 1918, σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 127-128
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-127-2

Πράξη: Απαλλαγή του υπενοικιαστή του Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Ν. Ζαγορίτη, υπενοικιαστή του Δημοτικού Σφαγείου, από το χρέος 750 δρχ. και συναίνεση εξάλειψης της υποθήκης του κτήματός του για την εξασφάλιση του ενοικίου.
Τόμος: 14, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαγορίτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-128-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την ανάθεση σε έναν ή δύο μηχανικούς να γνωμοδοτήσουν στο ζήτημα του φωτισμού της πόλης και χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή των μηχανικών.
Τόμος: 14, σελ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-128-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 15/1/1919
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 14, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-130-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων". Πλειοδότης ο Γ. Κόσσυβας.
Τόμος: 14, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσυβας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-130-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγειων δικαιωμάτων του Δήμου" στο Δημοτικό Σφαγείο. Πλειοδότης ο Ηλίας Κωστής.
Τόμος: 14, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-131-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου κοντά στην πλατεία των Στρατώνων. Πλειοδότης ο Ιωάννης Σταματόπουλος.
Τόμος: 14, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-131-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την αγορά πρώτων υλών για τη συντήρηση των οδών. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 14, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-131-2

Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αντωνίου Κ. Καρτάλη ως μέλος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, στη θέση του Ιατρού Αν. Ζούλια.
Τόμος: 14, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
Ζούλιας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-132-1

Πράξη: Διορισμός Διευθυντή Χειρουργικού τμήματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Διορισμός του ιατρού Αγησίλαου Βαρλαμίδη ως Διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και ορισμός του μισθού του.
Τόμος: 14, σελ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρλαμίδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-132-2

Πράξη: Κατάργηση τμήματος οδού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για μελέτη του αιτήματος του εργοστασιάρχη Μελέτιου Σταματόπουλου για κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου και απαλλοτρίωση υπέρ αυτού, με σκοπό την επέκταση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-133-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 20/1/1919
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις του φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις του φωτισμού της πόλης και πρόταση να γίνει επιτόπια έρευνα στο εργοστάσιο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Τόμος: 14, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-134-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 21/1/1919
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" του έτους 1919 και είσπραξη αυτού από την οργανωμένη υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-136-2

Πράξη: Λήψη νόμιμων μέτρων κατά της Εταιρείας Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Λήψη νόμιμων μέτρων κατά της Εταιρείας Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων, η οποία αρνείται να καταβάλλει τους δημοτικούς φόρους, ύψους 28.000 δρχ., στα εισαγόμενα από αυτήν είδη.
Τόμος: 14, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-137-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Ιωάννη Σκούταρη ως μέλος της Λιμενικής Επιτροπής, στη θέση του παραιτηθέντος Γ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 14, σελ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γ.
Σκούταρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-137-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή του επιδόματος των καθαριστών του 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και του 3ου, 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-138-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια πρώτων υλών για τη συντήρηση των δρόμων. Μειοδότης ο Χαράλαμπος Τσουράπας.
Τόμος: 14, σελ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουράπας, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-138-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,60 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 46,60 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της Μαρίας Πάνου, Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάνου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-139-1

Πράξη: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των καλύπτρων των φανών.
Τόμος: 14, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-139-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 1/2/1919
Πράξη: Απόρριψη αιτήματος αρχιτέκτονα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του αρχιτέκτονα Θωμά Μώσσα από την Αθήνα να αναλάβει την μελέτη και εκτέλεση της ρυμοτομίας της πόλης, λόγω των έκτακτων περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 140-141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μώσσας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-140-2

Πράξη: Συζήτηση για την καθυστέρηση πληρωμής των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την καθυστέρηση πληρωμής των δημοτικών φόρων της Εταιρείας Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων και πρόταση να αποσταλεί λεπτομερής αναφορά στο Υπουργείο Επισιτισμού.
Τόμος: 14, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-141-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις ιατρών στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γ.
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις ελλείψεις ιατρών στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου και απόφαση να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν λόγω των εκτάκτων περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-141-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 141-142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-141-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-142-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 14, σελ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-142-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την εκποίηση 1.000 μέτρων σιδηροσωλήνων.
Τόμος: 14, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-143-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 6/2/1919
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων "επί των εισαγόμενων ζώων" και "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο Δημοτικό Σφαγείο. Πλειοδότης ο Γ. Κόσσυβας.
Τόμος: 14, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσυβας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-144-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ. για την προμήθεια σκύρων και συνδετικής ύλης, με σκοπό τη συντήρηση των δρόμων της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.450 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.450 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 120 δρχ. για την πληρωμή των καθαριστριών των μη πλήρων δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-145-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την κατασκευή αποχωρητηρίου στην συνοικία των Παλαιών (Φωταέριο).
Τόμος: 14, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-146-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου για την κατασκευή υπονόμων στην παράλληλη με το Σιδηροδρομικό Σταθμό δημοτική οδό. Στη δαπάνη δέχεται να συνεισφέρει και η Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Τόμος: 14, σελ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-146-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Επισιτισμού.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Επισιτισμού, με το οποίο νομιμοποιεί την απαίτηση του Δήμου για είσπραξη των δημοτικών φόρων από την Εταιρεία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων.
Τόμος: 14, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-147-1

Πράξη: Αποδοχή πληρωμής ποσοστών στους τελωνειακούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Αποδοχή πληρωμής ποσοστών στους τελωνειακούς υπαλλήλους μόνο επί της είσπραξης των δημοτικών φόρων στα εισαγόμενα εμπορεύματα από το εξωτερικό, τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακό δασμό.
Τόμος: 14, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-147-2

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης της καθαριότητας από το Δήμο.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης της καθαριότητας για το έτος 1919 απευθείας από το Δήμο, με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 14, σελ. 148-149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-148-2

Πράξη: Έγκριση μεταρρύθμισης του Εσωτερικού Οργανισμού της Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταρρύθμισης του Εσωτερικού Οργανισμού της Υπηρεσίας του Δήμου και χορηγία 480 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του γραφέα.
Τόμος: 14, σελ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-149-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοδομών.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοδομών των ιδιοκτητών Δ.Τσιλιβίδη, Δ.Κυριαζή και Γ.Σκυργιάννη, στην παράλληλη με το Σιδηροδρομικό Σταθμό οδό .
Τόμος: 14, σελ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Δ.
Κυριαζής, Δημήτριος
Σκυργιάννης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-150-2

Πράξη: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού για τη σκυρόστρωση οδού.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου της συμπλήρωσης και σκυρόστρωσης της οδού από το Δημοτικό Θέατρο έως το κιγκλίδωμα του Σιδηροδρομικού Σταθμού και πέραν αυτού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.800 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης.
Τόμος: 14, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-151-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 14/2/1919
Πράξη: Απόρριψη πρότασης γεωπόνου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του γεωπόνου της Νομαρχίας Λάρισας για συνεισφορά του Δήμου στην ίδρυση αγροκηπίου, λόγω των έκτακτων περιστάσεων.
Τόμος: 14, σελ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-152-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.230 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.230 δρχ. για την αγορά 10 κιβωτίων γάλακτος, τα οποία θα χορηγηθούν στο Πατριωτικό Ίδρυμα Περίθαλψης υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Πατριωτικό Ίδρυμα Περίθαλψης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα στρώσης και κυλίνδρωσης των επισκευαζόμενων οδών της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 47.940 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 47.940 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων είσπραξης των δημοτικών φόρων "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 14, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-154-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. στον πρώην εργολάβο του φωτισμού, για τη φωταγώγηση του Δημαρχιακού καταστήματος κατά την ονομαστική εορτή του έκπτωτου Βασιλιά Κωνσταντίνου (21 Μαΐου 1917).
Τόμος: 14, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-154-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Τράπεζας Αθηνών.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος της Τράπεζας Αθηνών για επιστροφή εγγύησης, ύψους 3.558 δρχ., η οποία είχε καταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο ως εγγύηση εξαγωγής καπνών.
Τόμος: 14, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-155-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Επιμονή στην καταβολή από την Επιτροπή Τροφίμων Βόλου του δημοτικού φόρου για τα εισαχθέντα από αυτήν είδη, το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-156-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος της Εταιρείας "Άλστον Ταμπάκκο" για επιστροφή του δημοτικού φόρου που κατέβαλε, λόγω λήξης προθεσμίας της εξαγωγής του καπνού.
Τόμος: 14, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-155-1

Πράξη: Αίτηση εκ νέου δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αίτηση εκ νέου του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", τον οποίο υποχρεούται να πληρώσει η Επιτροπή Τροφίμων για τα εισαγόμενα είδη του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 23/2/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την δαπάνη της εφαρμογής μέτρων κατά του κινδύνου του εξανθηματικού τύφου.
Τόμος: 14, σελ. 157-158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-157-2

Πράξη: Διάθεση ποσού για την καταστολή επιδημίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για διάθεση του υπ.αριθμ.30 ψηφίσματος της χορηγίας πίστωσης 10.000 δρχ. για την καταστολή του εξανθηματικού τύφου, χωρίς την τήρηση των απαραίτητων διατυπώσεων λόγω του εκτάκτου της κατάστασης.
Τόμος: 14, σελ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-158-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 26/2/1919
Πράξη: Έγκριση κατασκευής πρόχειρων αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής πρόχειρων αποχωρητηρίων στο συνοικισμό των προσφύγων, στις εγκαταστάσεις των Στρατώνων.
Τόμος: 14, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-160-1

Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να απομακρύνει το απολυμαντήριο από το νησί Τρίκερι.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να απομακρύνει από το νησί Τρίκερι το απολυμαντήριο, το οποίο έχει στηθεί για τους προερχόμενους από την Μακεδονία πρόσφυγες, με σκοπό την καταστολή του εξανθηματικού τύφου.
Τόμος: 14, σελ. 160-161
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Μακεδονία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Τρίκερι (Μαγνησία) -- Απολυμαντήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-160-2

Πράξη: Πρόσληψη ιατρών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Πρόσληψη των ιατρών κ. Καλεύρα και κ. Μουρτσ(ζ)όπουλο για την "επίσκεψη" των επιβατών στο Σιδηρόδρομο και ορισμός της μισθοδοσίας τους σε 30 δρχ. ημερησίως.
Τόμος: 14, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-161-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης των κρεοπωλών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης των κρεοπωλών να κάνουν προσωρινή χρήση των ιδιωτικών σφαγείων, μέχρι να αποπερατωθούν οι εργασίες στο Δημοτικό Σφαγείο και την οδό μπροστά από αυτό.
Τόμος: 14, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-161-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για τη συντήρηση δρόμων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία εκ νέου έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ. για την προμήθεια σκύρων και συνδετικής ύλης, με σκοπό τη συντήρηση των δρόμων της πόλης και 5.000 δρχ. για τα ημερομίσθια εργατών και τα έξοδα κυλίνδρωσης.
Τόμος: 14, σελ. 161-162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-161-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Νομάρχη Λάρισας, σχετικά με την υποβολή του προϋπολογισμού κατασκευής υπονόμου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, για έλεγχο.
Τόμος: 14, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-162-1

Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας για επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων".
Τόμος: 14, σελ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-162-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα έλη και τον κίνδυνο επιδημιών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα έλη που έχουν σχηματιστεί γύρω από την πόλη και τον κίνδυνο επιδημιών και πρόταση να μεταβεί η Εκτελεστική και η Λιμενική Επιτροπή με τους μηχανικούς στους χώρους των ελών, ώστε να λάβουν τα σωστά μέτρα.
Τόμος: 14, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-163-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος των ιχθυοπωλών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των ιχθυοπωλών και αλιέων να στήσουν παραπήγματα στην αυλή του Αγίου Κωνσταντίνου και παραπλεύρως των ήδη υπαρχόντων ιχθυοπωλείων και απόρριψη της εγκατάστασής τους στο λιμενίσκο κοντά στο τελωνείο.
Τόμος: 14, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Δήμος Βόλου -- Λιμάνι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-163-1

Πράξη: Ανακοίνωση πορίσματος της Επιτροπής για το φωτισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του πορίσματος της Επιτροπής για το φωτισμό, πρόταση του Δημάρχου να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και να δημοσιευτεί στις εφημερίδες το πόρισμα των Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 14, σελ. 164-166
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-164-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 7/3/1919
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 1919 από τη Νομαρχία Λάρισας, με μόνη τροποποίηση την αύξηση της συνδρομής του Δήμου προς τον Σύλλογο Προστασίας Παιδιών, από 750 δρχ. σε 2.000 δρχ. Αποδοχή της αύξησης της συνδρομής από τον Δήμο από 750 δρχ. σε 1.000 δρχ.
Τόμος: 14, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-167-1

Πράξη: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Γάλλου Πρέσβη.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ευχαριστήριας επιστολής του Γάλλου Πρέσβη στην Αθήνα κ. Ντεμουγί για τις εκδηλώσεις συμπάθειας των κατοίκων του Βόλου, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας του Γάλλου πρωθυπουργού κ. Κλεμανσώ.
Τόμος: 14, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Πρωθυπουργοί -- Γαλλία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Clemenceau, Georges Benjamin, (1841-1929)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-167-1

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και χορηγία 300 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δημοτικού παιδονόμου Αθανάσιου Βρεττού.
Τόμος: 14, σελ. 167-168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρεττός, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-167-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου από το Δήμο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" απευθείας από την οργανωμένη υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-168-1

Πράξη: Εξόφληση του χρέους των δημοτικών φόρων της Επιτροπής Τροφίμων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Συμβιβαστική αποδοχή του ποσού των 25.000 δρχ. με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση του χρέους των δημοτικών φόρων της Επιτροπής Τροφίμων.
Τόμος: 14, σελ. 168-169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-168-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Τελώνη Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Τελώνη Βόλου, σχετικά με την καταβολή του χρέους του Δήμου και αναβολή της απόφασης λόγω της εκκρεμότητας του πορίσματος της Νομαρχίας.
Τόμος: 14, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-169-1

Πράξη: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού για τη σκυρόστρωση οδών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου για τη συμπλήρωση και σκυρόστρωση των οδών Ιάσονος και Κωνσταντά και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.224 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης.
Τόμος: 14, σελ. 169-170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-169-2

Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε ιεροκήρυκα.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόδοση του επιδόματος των μηνών Ιανουρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1919 στον ιεροκήρυκα Καλλίνικο Κρεατσούλη.
Τόμος: 14, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρεατσούλης, Καλλίνικος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-170-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 360 δρχ. (30 δρχ. μηνιαίως) στην χήρα και μητέρα φονευθέντος στον πόλεμο Αγγελική Σισμάνη.
Τόμος: 14, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σισμάνη, Αγγελική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-170-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην οικογένεια του φονευθέντα Ευζώνου Σβάρνα.
Τόμος: 14, σελ. 170-171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σβάρνας, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-170-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα έλη και τον κίνδυνο επιδημιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα έλη που έχουν σχηματιστεί γύρω από την πόλη και τον κίνδυνο επιδημιών και πρόταση να μεταβεί η Εκτελεστική και η Λιμενική Επιτροπή με τους μηχανικούς στους χώρους των ελών ώστε να λάβουν τα σωστά μέτρα.
Τόμος: 14, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-171-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Σοφοκλή Θεολόγου για επιστροφή φόρου, λόγω της νομιμότητας της είσπραξης.
Τόμος: 14, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεολόγος, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-171-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για αγορά αντλιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς του Νικολάου Λεβέντη για την αγορά δύο αντλιών του κατεδαφισμένου Καταβρεκτηρίου.
Τόμος: 14, σελ. 171-172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεβέντης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-171-2

Πράξη: Συναίνεση σε αίτημα για επιστροφή εγγύησης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συναίνεση στο αίτημα του Στ. Παπαγεωργίου για επιστροφή εγγύησης, η οποία είχε καταβληθεί στο Δημοτικό Ταμείο ως εγγύηση εξαγωγής σπάγγου.
Τόμος: 14, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-172-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 11/3/1919
Πράξη: Μέτρα κατά του εξανθηματικού τύφου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόφαση της Επιτροπής να σταματήσει η κατ' άτομο ιατρική επίσκεψη ως μέτρο πρόληψης κατά του εξανθηματικού τύφου, θεωρώντας επαρκή τα μέχρι τώρα ληφθέντα μέτρα.
Τόμος: 14, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-173-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 27/3/1919
Πράξη: Χορηγία 3.000 δρχ. για τα έξοδα αποξήρανσης των ελών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία 3.000 δρχ. για τα έξοδα αποξήρανσης των ελών έξω από τη συνοικία των Παλαιών, κοντά στα κεραμοποιεία, με πρόχειρο διαγωνισμό και εργάτες ημερομίσθιους.
Τόμος: 14, σελ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-174-2

Πράξη: Αποξήρανση εκτάσεων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να απευθύνει έγγραφο προς την Αστυνομία και τον επαρχιακό μηχανικό, ώστε να διευκολυνθεί η περίφραξη και η επιχωμάτωση των ιδιωτικών εκτάσεων γύρω από την περιοχή, η οποία πρόκειται να αποξηρανθεί.
Τόμος: 14, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-175-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στους απόρους λόγω των εορτών.
Τόμος: 14, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-175-1

Πράξη: Κατάργηση του λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Κατάργηση του λιμενικού φόρου εξαγωγής στα άλευρα και πιτυρά προϊόντα των αλευροβιομηχάνων Βόλου και των γειτονικών κοινοτήτων.
Τόμος: 14, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-175-2

Πράξη: Υπόμνημα στην Επιτροπή Τροφίμων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγγραφο υπόμνημα στην Επιτροπή Τροφίμων για την καταβολή της πληρωμής του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 14, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Επιτροπή Τροφίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-176-1

Πράξη: Καταβολή ποσού στους τελωνειακούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής του Δήμου των ποσοστών επί των δημοτικών φόρων στους τελωνειακούς υπαλλήλους, σύμφωνα και με εντολή της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 14, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-177-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 177-179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γ.
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-177-3

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης, μετά από το πόρισμα της Επιτροπής των Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 14, σελ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-179-2

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος της Εμπορικής Τράπεζας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον γενικό επόπτη του δημοτικού φόρου να εξετάσει το αίτημα της Εμπορικής Τράπεζας για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 14, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-180-1

Πράξη: Αναβολή συνδρομής υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, στο οποίο καταρτίζονται Σωματεία που έχουν αποσπαστεί από την Πανεργατική Ένωση.
Τόμος: 14, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-180-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για τοποθέτηση περιπτέρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του τραυματία πολέμου Βασιλείου Κυριαζή να τοποθετήσει περίπτερο κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Τόμος: 14, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-180-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: /

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 17/4/1919
Πράξη: Κληροδότημα Κωνσταντίνου Μαργαρίτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Σύσταση προς το Αδελφάτο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα από την κληρονομία του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη στην Φιλόπτωχη Αδελφότητα, η οποία και θα εκκαθαρίσει τα της περιουσίας και των κληρονόμων και θα αποδώσει το ήμισυ στο νοσοκομείο.
Τόμος: 14, σελ. 182-184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-182-3

Πράξη: Λήψη μέτρων κατά των καταπατητών δημοτικών εκτάσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να λάβει κάθε νόμιμο μέσο κατά των καταπατητών δημοτικών εκτάσεων και χορηγία έκτακτης πίστωσης ως αμοιβή για την εξακρίβωση των εκτάσεων αυτών.
Τόμος: 14, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-184-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.350 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.350 δρχ. για την μισθοδοσία της νέας δακτυλογράφου του Δήμου και αναγραφή της θέσης στον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 14, σελ. 184-185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-184-2

Πράξη: Υπόθεση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να εκθέσει στο Νομάρχη Λάρισας τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε δεκτή η προσφορά του Επαμεινώντα Πάντου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπρευμάτων".
Τόμος: 14, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-185-1

Πράξη: Απροθυμία των κρεοπωλών να χρησιμοποιούν το επισκευασμένο πρόσφατα Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απροθυμία των κρεοπωλών να χρησιμοποιούν το επισκευασμένο πρόσφατα Δημοτικό Σφαγείο, λόγω της ανεπάρκειας χώρου και του δυσπρόσιτου δρόμου, τον οποίο ανέλαβε να επισκευάσει η Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 14, σελ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-185-2

Πράξη: Κήρυξη υπέρ της διάλυσης τουΣυλλόγου των Τριών Ιεραρχών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Κήρυξη υπέρ της διάλυσης του θρησκευτικού και φιλολογικού Συλλόγου "Οι τρεις Ιεράρχες" λόγω της ανάρμοστης δράσης του και του αναθέματος του Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπου Ζάχου και υποβολή του ψηφίσματος στο Νομάρχη Λάρισας.
Τόμος: 14, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-186-1

Πράξη: Επιβολή προστίμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να επιβάλει το νόμιμο πρόστιμο στην Ηλεκτρική Εταιρεία λόγω του ανεπαρκούς φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-186-2

Πράξη: Ανάθεση επισκευής οδού σε εργολάβο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη της επισκευής της οδού από το κιγκλίδωμα του Σιδηροδρομικού Σταθμού έως το Φωταέριο, της οδού γύρω από τα χαλκουργεία και άλλων τμημάτων των οδών της πόλης, βάσει του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-187-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 26/4/1919
Πράξη: Κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου (μεταξύ των οδών 2ας Νοεμβρίου και Ορφανοτροφείου) προς απαλλοτρίωση υπέρ της Εταιρείας Σταματόπουλου, με σκοπό την επέκταση του εργοστασίου της.
Τόμος: 14, σελ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-189-2

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Νικολάου Παπαϊωάννου ως πληρεξούσιου του Δήμου στην αγωγή κατά του Νικολάου Παπαντωνίου, για την κατάληψη δημοτικής έκτασης στα Παλαιά.
Τόμος: 14, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Παπαντωνίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-190-1

Πράξη: Ανάθεση στον Δήμαρχο να μεριμνήσει για αποζημίωση ιδιώτη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να έλθει σε συνεννόηση με τον Κωνσταντίνο Ξένο, χορηγό των αντλιών του καταβρέγματος, σχετικά με το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης.
Τόμος: 14, σελ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-190-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε προσφορά ιδιώτη.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης στην προσφορά ιδιώτη να πουλήσει στον Δήμο κεντρόφυγο μηχανή άντλησης νερού για το κατάβρεγμα της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-191-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.902 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.902 δρχ., με σκοπό την πληρωμή των οφειλόμενων ποσοστών στους τελωνειακούς υπαλλήλους για την είσπραξη από αυτούς των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 14, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-191-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα επιστράτου υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του επιστράτου Αργύρη Σαραφόπουλου, πρώην δημοτικού υπαλλήλου, για πληρωμή της μισθοδοσίας του για όσο καιρό διετέλεσε αιχμάλωτος πολέμου στη Γερμανία.
Τόμος: 14, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαραφόπουλος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-192-1

Πράξη: Σύσταση Δημάρχου στην Εμπορική Σχολή.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δήμαρχο να κάνει σύσταση στην Εφορεία της Εμπορικής Σχολής, ώστε να αποδεχθεί την αίτηση του άπορου Σπυρίδωνα Κασινάκη για δωρεάν φοίτηση του γιού του στη Σχολή.
Τόμος: 14, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασινάκης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-192-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για εκλογή νέου μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για εκλογή νέου μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, εφόσον ο Αντώνιος Καρτάλης δεν αποδέχτηκε τη θέση και δεν παρίσταται στις συνεδριάσεις.
Τόμος: 14, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ., (1871-1945)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-192-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 145 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 145 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Μαρίας Παπαγεωργίου και 160,60 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της δασκάλας Ελένης Κουρή.
Τόμος: 14, σελ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Μαρία
Κουρή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-192-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 30/4/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα απολύμανσης και άλλων μέτρων κατά του κινδύνου του εξανθηματικού τύφου.
Τόμος: 14, σελ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-193-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα περίθαλψης των προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 14, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Εργατικό Κέντρο Βόλου για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς.
Τόμος: 14, σελ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρωτομαγιά, Εργατική -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-194-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως συμβιβαστική εξόφληση των μισθοδοσιών του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Αργυρίου Σαραφόπουλου, για όσο καιρό διετέλεσε έφεδρος.
Τόμος: 14, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαραφόπουλος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-195-2

Πράξη: Συνέχιση του καταβρέγματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συνέχιση του καταβρέγματος της πόλης με ημερομίσθια και όχι με μηνιαίο μισθολόγιο.
Τόμος: 14, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-196-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή των ποσοστών στους υπαλλήλους του Δημόσιου Ταμείου, για την είσπραξη και των δημοτικών φόρων, εκτός των δημοσίων.
Τόμος: 14, σελ. 196-197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-196-2

Πράξη: Έρανος υπέρ των προσφύγων της Ρωσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόδοση των 400 δρχ. του εράνου υπέρ των προσφύγων από τη Ρωσία στην αρμόδια Επιτροπή.
Τόμος: 14, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-197-1

Πράξη: Έγκριση διαχείρισης ποσού υπέρ των απόρων από τον Γάλλο Στρατιωτικό Διοικητή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση διαχείρισης από τον Σπυρ. Σπυρίδη ποσού 7.168 δρχ., το οποίο στάλθηκε από τον Γάλλο Στρατιωτικό Διοικητή της πόλης του Βόλου κατά το 1917, υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 197-199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-197-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 17/5/1919
Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού σχετικά με τη δωρεά στο Αχιλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο ειδών πρώτης ανάγκης. Απόφαση αποστολής θερμού ευχαριστήριου τηλεγραφήματος στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο ανακηρύσσει "μέγα ευεργέτη" και ανάρτηση της φωτογραφίας του σε αίθουσα του νοσοκομείου.
Τόμος: 14, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
American Red Cross
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-202-1

Πράξη: Αναφορά των ελλείψεων του ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναφορά εκ νέου των ελλείψεων του ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φώτισμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-202-2

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την άφιξή του στην Αθήνα από το Παρίσι και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κατασκευή χρυσού στεφάνου.
Τόμος: 14, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-203-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.7 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. ως αποζημίωση για τα αμαξαγώγια του Διευθυντή του Παθολογικού τμήματος.
Τόμος: 14, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-204-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.6 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά στρωμάτων.
Τόμος: 14, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-204-2

Πράξη: Κοινοποίηση σε εργολάβο της προσθεσμίας κατασκευής αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση εκ νέου, μέσω δικαστικού κλητήρα, της λήξης της εικοσαετούς προθεσμίας κατασκευής και εκμετάλλευσης των αποχωρητηρίων του Δήμου στον εργολάβο Νικόλαο Καμπούρη.
Τόμος: 14, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-205-1

Πράξη: Υποβολή ευχής για διάθεση περισσεύματος υπέρ της ανέγερσης Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς το Νομάρχη Λάρισας και την Κυβέρνηση, ώστε το περίσσευμα ποσού 130.000-150.000 δρχ. της Επιτροπής Τροφίμων Βόλου να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 14, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-205-2

Πράξη: Εισαγωγή του απολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του απολογισμού του Δήμου του έτους 1918 από τον Δημοτικό Ταμία και παραπομπή στην Δημαρχιακή Επιτροπή για έλεγχο.
Τόμος: 14, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-205-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για το φωτισμό του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Βόλου του έτους 1918.
Τόμος: 14, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-205-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 217,60 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 217,60 δρχ. προς απόδοση στους Α. και Δ. Αδαμόπουλο, την οποία είχαν καταθέσει ως εγγύηση σε εμπρόθεσμη εξαγωγή 6.700 οκάδων σταφίδων.
Τόμος: 14, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμόπουλος, Αντώνιος
Αδαμόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.400 δρχ. για την κατασκευή υπονόμου στην δημοτική οδό, κοντά στο Σιδηροδρομικό σταθμό και ανάθεση του έργου με δημοπρασία.
Τόμος: 14, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-208-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 240 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του επισκευαστή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-208-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 27/5/1919
Πράξη: Φωτισμός της πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα βελτίωσης του φωτισμού της πόλης, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ηλεκτρικής Εταιρείας και εμμονή της στην έως τώρα πρακτική της στις διαπραγματεύσεις για το φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-210-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή της δημοτικής οδού κοντά στο ΣιδηροδρομικόΣταθμό. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 14, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 473 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 473 δρχ. προς απόδοση στο Δημήτριο Ζαφειρόπουλο, την οποία είχε καταθέσει ως εγγύηση σε εμπρόθεσμη εξαγωγή 11.700 οκάδων σύκων και 44 βαρελιών ελαίου.
Τόμος: 14, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-212-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200.40 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200.40 δρχ. προς απόδοση στο Αθανάσιο Αστέρη, την οποία είχε καταθέσει ως εγγύηση σε εμπρόθεσμη εξαγωγή 5.010 οκάδων καπνού.
Τόμος: 14, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αστέρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-213-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 6/6/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για το πλύσιμο των υπονόμων.
Τόμος: 14, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-214-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως αποζημίωση στον Απόστολο Περπινιάνη, μηχανικό του Δήμου, για τα έξοδα μετάβασής του στη Λάρισα για δημοτικές υποθέσεις.
Τόμος: 14, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-215-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Επαγγελματικού Συνδέσμου Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Επαγγελματικού Συνδέσμου Βόλου, με το οποίο παραπονείται για την υπερτίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος από την Ηλεκτρική Εταιρεία και ζητά την παρέμβαση του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Επαγγελματικός Σύνδεσμος Βόλου
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-216-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 8/6/1919
Πράξη: Φωτισμός της πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα του φωτισμού, η οποία θα αποτελέσει και βάση για μελλοντική συνεργασία με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 14, σελ. 217 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-217-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 11/6/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την αγορά και εγκατάσταση μιας κεντρόφυγου μηχανής άντλησης νερού για το κατάβρεγμα των οδών.
Τόμος: 14, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-221-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα δημοσίευσης και εκτύπωσης.
Τόμος: 14, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-223-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. στον δημόσιο κήρυκα για τη διακήρυξη των δημοπρασιών των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 14, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-223-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Ορφανοτροφείο της Φιλόπτωχης Αδελφότητας, για την πληρωμή ενός δασκάλου.
Τόμος: 14, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-223-2

Πράξη: Πρόταση στην Ηλεκτρική Εταιρεία για επαναφορά του φωταερίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Πρόταση στην Ηλεκτρική Εταιρεία να επαναφέρει το φωταέριο και σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη συγκέντρωση των παραπόνων από τους πολίτες και αναφορά στον Εισαγγελέα.
Τόμος: 14, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-224-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για εγκατάσταση περιπτέρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ανάπηρου Σίμου Σίμου για εγκατάσταση περιπτέρου και απόφαση να μη γίνεται καμία αίτηση δεκτή σχετικά με παροχές τέτοιου είδους, εάν δεν εξακριβώνεται εκ των προτέρων ότι πρόκειται για τραυματία πολέμου.
Τόμος: 14, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτκή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-224-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης για μια τριετία του Δημοτικού Θεάτρου στους Κωνσταντίνου Ισιδωρίδη και Γεράσιμο Μενεγάτο και καθορισμός των όρων.
Τόμος: 14, σελ. 224 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
Μενεγάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-224-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 17/7/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αποπεράτωση της επισκευής των οδών από το Δημοτικό Θέατρο έως το Φωταέριο, η οποία ανατέθηκε με ιδιαίτερη συμφωνία στον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη.
Τόμος: 14, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-227-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 8 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για επισκευές του νοσοκομείου.
Τόμος: 14, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-228-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 9 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ. για την πληρωμή του φόρου των κληροδοτημάτων.
Τόμος: 14, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-228-1

Πράξη: Μισθοδοσία Δημοτικού Στρατολόγου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Συγκατάθεση λήψης κάθε μέτρου για τη βελτίωση της θέσης και της μισθοδοσίας του Δημοτικού Στρατολόγου.
Τόμος: 14, σελ. 28 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-28-202

Πράξη: Αγορά έκτυπου αγάλματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης των Αδελφών Ροδίου για αγορά έκτυπου του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης.
Τόμος: 14, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορές
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Ροδίου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-229-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου, μη άρτιου, κοντά στο οθωμανικό τέμενος, στον Δημήτριο Κυριαζή, με αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο.
Τόμος: 14, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-229-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για συνδρομή του Δήμου με σκοπό την ενίσχυση του σκοπού του.
Τόμος: 14, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-230-1

Πράξη: Φορολογία εμπορεύματος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο ζήτημα της φορολόγησης του εμπορεύματος, το οποίο αγόρασε ο υποδηματοποιός Αρ. Τριγκώνης.
Τόμος: 14, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριγκώνης, Αργύριος, (1870-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-230-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή εφάπαξ του Δήμου στην οικογένεια του δασκάλου και ανθυπολοχαγού του Πεζικού Συντάγματος Σμύρνης, Νικολάου Δημάκη.
Τόμος: 14, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-230-2

Πράξη: Έγκριση του Γενικού Μητρώου των δημοτών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του Γενικού Μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων από την υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-231-1

Πράξη: Συνδρομή Δήμου υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1920 έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ., ως συνδρομή του Δήμου στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο.
Τόμος: 14, σελ. 232 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-232-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1915.
Τόμος: 14, σελ. 234 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-234-4

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1916.
Τόμος: 14, σελ. 237 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-237-4

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1917.
Τόμος: 14, σελ. 240 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-240-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1918.
Τόμος: 14, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-243-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 23/7/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για την αγορά δύο αυτοκινήτων καταβρεκτηρίων από τους Συμμάχους στη Θεσσαλονίκη και 1.000 δρχ. ως αποζημίωση στον μηχανικό για τα έξοδα μετακίνησης και εξέτασης των αυτοκινήτων.
Τόμος: 14, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-246-2

Πράξη: Αύξηση του ενοικίου του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ενοικίου του Δημαρχιακού Καταστήματος, ιδιοκτησίας Μαρίας Σκενδεράνη, σε 500 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 14, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-247-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας παλαιών αποθηκών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των παλαιών αποθηκών, ιδιοκτησίας Περσεφόνης Κοντού, στην οδό Μαυροκορδάτου (μεταξύ των οδών Αργοναυτών και Ιάσονος, κοντά στο Ακταίον) και καταβολή της αποζημίωσης δικαστικά σύμφωνα με το νόμο.
Τόμος: 14, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντού, Περσεφόνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-248-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για ανοικοδόμηση καταστήματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Γ. Κολυμβάση για ανοικοδόμηση καταστήματος στην οδό Ερμού με Κοραή, διότι δεν πληρεί τις διαστάσεις σύμφωνα με το νόμο. Απόφαση να χαρακτηριστεί η οδός Ερμού, από την οδό Φιλελλήνων μέχρι την οδό Μακρυνίτσης, εμπορική οδός, της οποίας το οικοδομήσιμο εμβαδόν ορίζεται όσο επί των άλλων εμπορικών οδών, της Ιάσονος και της Δημητριάδος.
Τόμος: 14, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-249-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Αποδοχή είσπραξης από την ειδική υπηρεσία του Δήμου του φόρου κατανάλωσης του εισαγόμενου από την ξηρά οίνου και εξασφάλιση για το Δημόσιο, ως ελάχιστο όριο αποδοχής του φόρου, 1.000 δρχ.
Τόμος: 14, σελ. 250 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-250-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 22/8/1919
Πράξη: Μεταφορά αποθέματος στο Γενικό Μέρος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Μεταφορά αποθέματος του Ειδικού Μέρους σε αυτό του Γενικού Μέρους και ακύρωση διάφορων αδιάθετων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1919.
Τόμος: 14, σελ. 253 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-253-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον εορτασμό της πεντηκονταετίας του συγγραφέα Μπάμπη Αννίνου.
Τόμος: 14, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολιτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αννίνος, Μπάμπης, (1852-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-256-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα της καθαριότητας και του καταβρέγματος.
Τόμος: 14, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-256-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 528 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 528 δρχ. για την αποπληρωμή του εργολάβου κατασκευής των παραπηγμάτων και των άλλων εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 14, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-256-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 780 δρχ. για την αγορά διπλότυπων και άλλων βιβλίων για την είσπραξη των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 14, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-257-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως αποζημίωση στην Περσεφόνη Κοντού, για τη ρυμοτομία της αποθήκης της στην οδό Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 14, σελ. 257 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντού, Περσεφόνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-257-2

Πράξη: Προσφυγή στο Πρωτοδικείο για ρυμοτομίες οικοδομών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Προσφυγή στο Πρωτοδικείο του Βόλου σχετικά με την αποζημίωση των Δ. Κυριαζή, Δ. Τσιλιβίδη και Γ. Σκυργιάνη για τη ρυμοτομία των οικοδομών στην παράλληλη με το Σιδηροδρομικό Σταθμό οδό.
Τόμος: 14, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιλιβίδης, Δ.
Κυριαζής, Δημήτριος
Σκυργιάννης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-258-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τις επισκευές των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 14, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-258-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την επισκευή και καθαρισμό του Υδραγωγείου.
Τόμος: 14, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-259-1

Πράξη: Αντικατάσταση του Διευθυντή του Παθολογικού Τμήματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του κ. Κων. Κασσιόπουλου, Διευθυντή του Παθολογικού Τμήματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, ο οποίος απουσιάζει προσωρινά, από τον δημοτικό ιατρό κ. Νικολαΐδη.
Τόμος: 14, σελ. 259 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Κωνσταντίνος
Νικολαΐδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-259-2

Πράξη: Παραπομπή στη Λιμενική Επιτροπή αιτήματος για επισκευή ξύλινης γέφυρας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στη Λιμενική Επιτροπή του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Αναργύρων, σχετικά με την επισκευή της ξύλινης γέφυρας του Κραυσίδωνα, που συνδέει την πόλη με τη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 14, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-260-1

Πράξη: Παραπομπή αίτησης για αποζημίωση στον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου της αίτησης του Δημ. Κυριαζή σχετικά με την αίτηση αποζημίωσής του για ρυμοτομούμενο οικόπεδό του στην περιοχή των Παλαιών.
Τόμος: 14, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-260-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος για εγκατάσταση φωτογραφείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του Δημητρίου Κοτοπούλη, τραυματία πολέμου, να εγκαταστήσει πρόχειρο φωτογραφείο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 14, σελ. 260 - 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπούλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-260-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 3/9/1919
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων σε οικογένεια αποβιώσαντος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος Εκτελεστικού Επιτρόπου Νικολάου Σακελλαρίδη.
Τόμος: 14, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Νικόλαος, (18..-1919)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-262-1

Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων σε οικογένεια αποβιώσαντος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος συνδημότη και τραυματία πολέμου Γεώργιου Σαραφόπουλου. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τέλεση κηδείας δημοσία δαπάνη και παραχώρηση δωρεάν τάφου.
Τόμος: 14, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαραφόπουλος, Γεώργιος, (18..-1919)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-262-2

Πράξη: Κατάληψη δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Συμβιβασμός του Δήμου με τον Γρηγόριο Παπάντο σχετικά με την υπόθεση κατάληψης του οικοπέδου του Δήμου στη συνοικία των Παλαιών και ορισμός της αποζημίωσης 70,50 δρχ. κατά πήχυ.
Τόμος: 14, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπάντος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-263-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 14, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-264-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως αποζημίωση στο Δημοτικό Ταμία για την πρόσθετη εργασία της είσπραξης και διανομής χρημάτων στις Επιτροπές περίθαλψης.
Τόμος: 14, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-265-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 14, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-265-2

Πράξη: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να εξετάσει αίτημα ιδιωτών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να εξετάσει το αίτημα των κληρονόμων του Ν. Χρήστου, σχετικά με την κατάργηση ή διατήρηση της τρίτης πλατείας και την αποζημίωση που δικαιούνται σε περίπτωση κατάργησης.
Τόμος: 14, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρήστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-266-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 19/9/1919
Πράξη: Έγκριση του ελέγχου της δωρεάς Κων. Μαργαρίτη.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του ελέγχου της κληρονομιάς του αποβιώσαντος Κων. Μαργαρίτη, την οποία διεξήγαγε η Φιλόπτωχη Αδελφότητα στο όνομα και του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, εφόσον οι απολαβές θα διανεμηθούν και στα δύο ιδρύματα.
Τόμος: 14, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-267-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 175 δρχ. ως αποζημίωση στους μηχανικούς Χρήστο Παπαβασιλείου και Απόστολο Περπινιάνη για την εκτίμηση της δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών, την οποία κατέλαβε ο Γρηγόριος Παπάντος.
Τόμος: 14, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπάντος, Γρηγόριος
Παπαβασιλείου, Χρήστος
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-268-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης προς την οδό Μαυροκορδάτου και ορισμός του πλάτους σε 8 μέτρα.
Τόμος: 14, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-268-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 23/9/1919
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Παράταση της επιβεβλημένης δημοτικής φορολογίας "επί των εισαγόμενων ωνίων και εμπορευμάτων" για ένα ακόμη έτος, από 1/1/1920.
Τόμος: 14, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-270-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 14, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-271-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ των Σχολικών Επιτροπών των δημοτικών σχολείων, για καθαρισμό και επισκευή των διδακτηρίων καθώς και την αγορά εξοπλισμού.
Τόμος: 14, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-272-2

Πράξη: Κατάθεση αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Κατάθεση των αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας των οικοδομών των Περσεφόνης Κοντού, Α. Παπαντωνίου και Κ. Δαμασιώτη στο Δημόσιο Ταμείο και κατεδάφιση των οικοδομών τους.
Τόμος: 14, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντού, Περσεφόνη
Παπαντωνίου, Α.
Δαμασιώτης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-273-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ρυμοτομία της πρώην οικοδομής Ριζοδήμου και νυν Παννίδη έως την υποβολή της αίτησης για αποζημίωση.
Τόμος: 14, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παννίδης, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-274-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35,10 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35,10 δρχ. στον Ιωάννη Μπουμπούση ως επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 14, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-274-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος κατοίκων για μεταφορά φανών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας απέναντι από τη Δυτική Εκκλησία για μεταφορά σε άλλη θέση των φανών.
Τόμος: 14, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-275-1

Πράξη: Χορηγία έκτατκτης πίστωσης 640 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτατκτης πίστωσης 640 δρχ. για τη μισθοδοσία της νεοδιορισμένης δασκάλας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 14, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-275-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.12 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.735 δρχ. για διάθεση στις δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό ψήφισμα.
Τόμος: 14, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-275-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.13 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την εκποίηση με δημοπρασία των κτημάτων του νοσοκομείου που αναφέρονται στο ψήφισμα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του.
Τόμος: 14, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-276-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 4/10/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την πληρωμή του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου επισκευής της οδού από το Δημοτικό Θέατρο έως το εργοστάσιο του Φωταερίου, καθώς και άλλων τμημάτων των οδών της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-277-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 14/10/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για κατασκευή μανδρότοιχων με σκοπό το διαχωρισμό των διαμερισμάτων του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 14, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-279-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την επισκευή και για συμπληρωματικές εργασίες του Δημοτικού Σφαγείου και της οδού γύρω από αυτό.
Τόμος: 14, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-280-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για τα αμαξαγώγια του αστιάτρου, επιθεωρητή των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό και τα ιδιωτικά σφαγεία.
Τόμος: 14, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-280-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για έξοδα επισκευής του φορείου των μεταδοτικών νοσημάτων και 800 δρχ. για έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και φύλαξης του Δημοτικού Απομονωτηρίου.
Τόμος: 14, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Απομονωτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-281-1

Πράξη: Αγορά μουσικών οργάνων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για έγκριση της αρχικής πίστωσης 5.000 δρχ. με σκοπό την αγορά μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 14, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-281-2

Πράξη: Συνδρομή υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.000 δρχ. ως υπόλοιπο της συνδρομής του Δήμου υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 14, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-282-2

Πράξη: Περιορισμός επιδόματος υπέρ του Δημοτικού Ταμείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της διαταγής του Νομάρχη Λάρισας με την οποία περιορίζει το επίδομα υπέρ του Δημοτικού Ταμία από 1.000 σε 600 δρχ.
Τόμος: 14, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-283-1

Πράξη: Μισθοδοσία δασκάλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή του νεοδιορισμένου δασκάλου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 14, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-283-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης προς τη Νομαρχία Λάρισας σχετικά με τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, μετά από εντολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Τόμος: 14, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-283-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Διευθυντή του Ανώτερου Παρθεναγωγείου να αγοράσει ο Δήμος το οικόπεδο μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, ιδιοκτησίας κληρονόμων Αλ. Αθανασάκη, με σκοπό τη δημιουργία κήπου.
Τόμος: 14, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-284-1

Πράξη: Ορισμός φορολογικού ορίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Ορισμός του φορολογικού ορίου του δημοτικού δασμολογίου σε 2% στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Τόμος: 14, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-284-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για απαλλαγή από δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των Κρασόπουλου και Κυριακίδη για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία των εξαγόμενων στην Αγγλία καπνών τους.
Τόμος: 14, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρασόπουλος, [χ]
Κυριακίδης, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-285-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για έξοδα τοποθετήσεως Δημοτικού Αποχωρητηρίου κοντά στο λιμενοβραχίονα.
Τόμος: 14, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-286-1

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικού Αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης για μια τριετία του Δημοτικού Αποχωρητηρίου κοντά στο λιμενοβραχίονα με δημοπρασία.
Τόμος: 14, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-286-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς την Μαρία Παπαδοπούλου, μαθήτρια του Διδασκαλείου Λάρισας, με σκοπό τη συνέχιση των σπουδών της.
Τόμος: 14, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Υποτροφίες
Διδασκαλείο Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-287-2

Πράξη: Κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Εμμονή στην απόφαση για κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου (μεταξύ των οδών 2ας Νοεμβρίου και Ορφανοτροφείου) προς απαλλοτρίωση υπέρ της Εταιρείας Σταματόπουλου, με σκοπό την επέκταση του εργοστασίου της και παράκληση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών να αποδεχτεί το ψήφισμα με τη διαβεβαίωση ότιι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία της πόλης.
Τόμος: 14, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-288-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 6/11/1919
Πράξη: Μετατροπή της Δημοτικής Εμπορικής Σχολής Βόλου σε Δημόσια.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για άμεση μετατροπή της Δημοτικής Εμπορικής Σχολής Βόλου σε Δημόσια και έκθεση των σχετικών λόγων.
Τόμος: 14, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-290-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400 δρχ. για την αποστολή απόρων ασθενών και την αποπομπή αλητών στην Αθήνα.
Τόμος: 14, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-291-1

Πράξη: Ρυμοτομία οικίας ιδιώτη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Εντολή προς τον πληρεξούσιο του Δήμου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια αναφορικά με τη ρυμοτομούμενη οικία του Γεωργίου Κιαδήμου στην οδό Κωλέττη.
Τόμος: 14, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-291-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4000 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-291-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Υδραγωγείου των Παλαιών.
Τόμος: 14, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-291-2

Πράξη: Ίδρυση Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Ίδρυση Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου, πρόσληψη του Π. Παρασκευόπουλου ως Διευθυντή και χορηγία 7.000 δρχ. για τις δαπάνες της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
Τόμος: 14, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-292-2

Πράξη: Παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης του 1919.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης του 1919 και συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου του έτους 1920.
Τόμος: 14, σελ. 293 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9014-293-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης με δημοπρασία του Δημοτικού Καφενείου κοντά στους Στρατώνες για το 1920 και ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 14, σελ. 2-3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-2-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτο 1920. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2) Προσωπικό Διοίκησης, 3) Έξοδα Διοίκησης, 4) Έξοδα Είσπραξης, 5) Καθαριότητα και Κατάβρεγμα, 6) Νόμιμες Υποχρεώσεις, 7) Δημοτικά Έργα, 8) Έξοδα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 9) Αγαθοεργίες και Συνδρομές, 10) Συντηρήσεις και Επισκευές. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1920.
Τόμος: 14, σελ. 1-10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-1-10

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κανονισμός της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 14, σελ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-10-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 14, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 11/11/1919
Πράξη: Αγορά έντοκων γραμματίων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Διάθεση ποσού 100.000 δρχ. για αγορά έντοκων γραμματίων του κράτους, τριμήνων ή εξαμήνων.
Τόμος: 15, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-12-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα του κτηνιάτρου, ο οποίος με διαταγή του Νομάρχη Λάρισας επιθεωρεί συχνά τα σφαγεία του Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή των μισθών του Δημητρίου Κορδελούλη, δασκάλου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορδελούλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-13-1

Πράξη: Μισθοδοσία μικροβιολόγου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγραφής 14.400 δρχ. στο προϋπολογισμό του 1920, για τη μισθοδοσία του μικροβιολόγου του νέου μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-13-1

Πράξη: Απόφαση τέλεσης της εμποροπανήγυρης Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Απόφαση τέλεσης της εμποροπανήγυρης Βόλου από 20 έως 31 Αυγούστου.
Τόμος: 15, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-13-2

Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού του Ανώτερου Παρθεναγωγείου προς έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-14-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης για τοποθέτηση περιπτέρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του τραυματία πολέμου Δημητρίου Γκίκα να τοποθετήσει περίπτερο στην οδό Αργοναυτών.
Τόμος: 15, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκίκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-14-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 11/12/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στους άπορους, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-15-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Αποχωρητηρίου κοντά στο λιμενοβραχίονα. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 15, σελ. 15-16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-15-2

Πράξη: Έλεγχος απολογισμού ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημοτικό Ταμία να ελέγξει τον απολογισμό του ναού των Ταξιαρχών του έτους 1916.
Τόμος: 15, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-16-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το έτος 1919.
Τόμος: 15, σελ. 16-17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-16-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Αλή Μουράτ, ο οποίος διεκδικεί μέρος της αποζημίωσης για τη ρυμοτομία του πρώην δημοτικού οικοπέδου και νυν ιδιοκτησία Γρηγορίου Παπάντου.
Τόμος: 15, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλή Μουράτ
Παπάντος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-17-1

Πράξη: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να ελέγξει αίτηαη αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να ελέγξει την αίτηση για ρυμοτομία της οικίας της Ελένης Κουρέντη, στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Κωνσταντά.
Τόμος: 15, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-17-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των Αδελφών Καρακίτη για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 15, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Καρακίτη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-17-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Χαράλαμπου Φερεντίνου, Διευθυντή της Λέσχης στην οδό Αργοναυτών, για αποζημίωση από τον Δήμο λόγω δίμηνης κατάληψης της Λέσχης από Γάλλους αξιωματικούς το 1917.
Τόμος: 15, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φερεντίνος, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-17-2

Πράξη: Καταβολή πίστωσης στην τελωνειακή αρχή.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εγγραφή 15.000 δρχ. στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 1920 για την καταβολή πίστωσης στην τελωνειακή αρχή.
Τόμος: 15, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-18-1

Πράξη: Κήρυξη δημοπρασιών από τον Δήμαρχο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Κήρυξη δημοπρασιών από τον Δήμαρχο για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο και του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1920.
Τόμος: 15, σελ. 18-19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-18-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.17 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.050 δρχ. για τις δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό ψήφισμα.
Τόμος: 15, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-19-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1920.
Τόμος: 15, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-19-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 24/12/1919
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας των πέντε θυμάτων από το δυστύχημα στο ατμόπλοιο "Αντώνιος".
Τόμος: 15, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-21-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 20/12/1919
Πράξη: Διαμαρτυρία για την κατάργηση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο καταργείται ο δημοτικός φόρος "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", το Δημόσιο εισπράττει το δημοτικό φόρο "επί των εμπορευμάτων του εξωτερικού και ο Δήμος "επί των εγχώριων προϊόντων". Επίσης, το Κράτος αναλαμβάνει τα έξοδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Αστυνομίας αποδίδοντας μια πάγια επιχορήγηση στον Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-22-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-23-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου για συνέχιση και συμπλήρωση των επισκευών του Δημοτικού Σφαγείου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.256 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 15, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-24-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου για συμπλήρωση των επισκευών των μανδρότοιχων του Δημοτικού Σφαγείου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.239 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 15, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-25-2

Πράξη: Κατάργηση της 3ης Δημοτικής Αγοράς.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Κατάργηση της 3ης Δημοτικής Αγοράς, η οποία βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-26-2

Πράξη: Καταρτισμός νέου πίνακα των προσόδων από τις κτηνοτροφικές και γεωργικές επιχειρήσεις.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Καταρτισμός από τη σχετική υπηρεσία του Δήμου νέου πίνακα των προσόδων από τις κτηνοτροφικές και γεωργικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη βεβαίωση του φόρου καθαρής προσόδου, σύμφωνα με εντολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Τόμος: 15, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-27-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του ενοικιαστή του Δημοτικού Αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή του Δημοτικού Αποχωρητηρίου, ο οποίος παραπονείται για την κακή κατασκευή και τις ελλείψεις του αποχωρητηρίου και απόφαση να λειτουργήσει προσωρινά με ημερομίσθιους επιστάτες μέχρι να βρεθεί νέος ενοικιαστής.
Τόμος: 15, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-27-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γενικό Επόπτη να κανονίσει με τους εμπόρους το ποσό του αλεύρου, το οποίο θα καταναλωθεί εντός του Δήμου και να εισπράξει τον ανάλογο δημοτικό φόρο.
Τόμος: 15, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-28-2

Πράξη: Έξοδα Δημοτικού Φυλακείου είσπραξης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας και εξοπλισμού των φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 15, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-29-1

Πράξη: Αύξηση της μισθοδοσίας του Γενικού Επόπτη φωτισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της μισθοδοσίας του Γενικού Επόπτη του φωτισμού και υποβολή προς έγκριση στη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 15, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-29-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την περίθαλψη των ασθενών του απομονωτηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Απομονωτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-30-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας για το έτος 1919.
Τόμος: 15, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-30-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων