Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1920Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1920
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1920
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 2/1/1920
Πράξη: Παράπονα των περιοίκων του εργοστασίου Σταματόπουλου για την επέκτασή του.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα παράπονα των περιοίκων μετά την κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου, λόγω της επέκτασης του εργοστασίου Σταματόπουλου και σύσταση επιτροπής για την εξέταση του ζητήματος.
Τόμος: 15, σελ. 31 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-31-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 5/1/1920
Πράξη: Ανάκληση αποφάσεων για την κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Ανάκληση των υπ. αριθμ. 50 και 134 ψηφισμάτων, σχετικά με την κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου, μεταξύ των οδών 2ας Νοεμβρίου και Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 15, σελ. 35 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-35-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 13/1/1920
Πράξη: Εκλογή Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εκτελεστικού Επιτρόπου Γεωργίου Κούτσικου ως προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 15, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-39-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Εκτελεστικού Επιτρόπου Αδαμάντιου Μολοχάδη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 15, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-39-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Ορισμός του δικηγόρου Π. Γεροντόπουλου να γνωμοδοτήσει στην υπόθεση της ένστασης ενοικιοστασίου από τον Ιωάννη Σαμαρά, ενοικιαστή του δημοτικού καφενείου κοντά στην πλατεία των Στρατώνων.
Τόμος: 15, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Ιωάννης
Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-39-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για 15μηνη ενοικίαση, μέχρι 31 Μαρτίου 1921, του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 15, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-41-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την τρίμηνη ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" για το έτος 1920.
Τόμος: 15, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-41-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας και του καταβρέγματος της πόλης, για το έτος 1920.
Τόμος: 15, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-41-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την τρίμηνη ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" για το έτος 1920.
Τόμος: 15, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-42-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Πρόσκληση του Ιωάννη Καμπούρη, ως αντιπροσώπου των κληρονόμων του εργολάβου Νικολάου Καμπούρη, να προβεί στις αναγκαίες επισκευές του αποχωρητηρίου του Χρήστου Σακαβάλα, τωρινού ενοικιαστή του και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.400 δρχ. για τις επισκευές.
Τόμος: 15, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-42-2

Πράξη: Έγκριση του πίνακα των προσόδων από τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα, τον οποίο κατάρτισε η σχετική υπηρεσία του Δήμου, των προσόδων από τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Δήμου και υποβολή του στην Οικονομική Εφορεία Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Οικονομική Εφορεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-43-1

Πράξη: Έγκριση αποδοχής εκθέτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδοχής εκθέτων, εφόσον βρίσκονται γυναίκες για τη διατροφή τους.
Τόμος: 15, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-43-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Μελετίου Σταματόπουλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Μελετίου Σταματόπουλου για επανεξέταση από το Δήμο της κατάργησης τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Τόμος: 15, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-44-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 21/1/1920
Πράξη: Έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 1920, από 1-1-1920 έως 31-3-1920.
Τόμος: 15, σελ. 45 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-45-9

Πράξη: Συμβιβασμός του Δήμου με τον εργολάβο του αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Συμβιβασμός του Δήμου με τον Ιωάννη Καμπούρη, πρώην εργολάβου του αποχωρητηρίου και αντιπροσώπου του αρχικού εργολάβου Νικολάου Καμπούρη, αντί 3.000 δρχ. για όλες τις αξιώσεις του Δήμου, λόγω των φθορών του δημοτικού αποχωρητηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 53 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-53-5

Πράξη: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων "επί των εισαγόμενων ζώων", "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο Δημοτικό Σφαγείο, "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", καθώς ακόμη για την ενοικίαση του δημοτικού καφενείου και την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας και του καταβρέγματος.
Τόμος: 15, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-57-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για τοποθέτηση φωτογραφείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του τραυματία πολέμου και φωτογράφου Γεωργίου Μπασδέκη να τοποθετήσει περίπτερο, ως φωτογραφείο, στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 15, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπασδέκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-57-2

Πράξη: Χορηγία επιδόματος σε δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτου επιδόματος 425 δρχ. προς τους δημοτικούς υπαλλήλους Γεώργιο Ψαρόπουλο και Κωνσταντίνο Στάμου ή Κόρκμαν, λόγω του φόρτου εργασίας.
Τόμος: 15, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Γεώργιος
Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-58-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως αποζημίωση στους χημικούς Γ. Σφέτσο και κ. Γ. Δέδε για την εξέταση των δειγμάτων βουτύρων και αλεύρων.
Τόμος: 15, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
Δέδες, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-59-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της ισόγειας οικίας της Ελένης Κουρέντη στην οδό Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 15, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-59-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 1/2/1920
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων "επί των εισαγόμενων ζώων", "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο δημοτικό σφαγείο, "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" και της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας και του καταβρέγματος.
Τόμος: 15, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-61-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Κυρατσούς, συζύγου του δασκάλου Νικολάου Δημάκου, για οικονομική συνδρομή του Δήμου σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 849 διάταγμα της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 15, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάκου, Κυρατσώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-62-1

Πράξη: Ανακοίνωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού καφενείου με τελευταίο πλειοδότη τον Απόστολο Κλειδωνάρη και παραπομπή στη Νομαρχία Λάρισας της διεκδίκησης της μίσθωσης του καφενείου από τον προηγούμενο ενοικιαστή Ιωάννη Σταμόπουλο, ο οποίος προστατεύεται από το νόμο περί ενοικιοστασίου.
Τόμος: 15, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλειδωνάρης, Απόστολος
Σταμόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-62-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 13/2/1920
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο δημοτικό σφαγείο, από 1-1-1920 έως 31-3-1920. Πλειοδότηςο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 15, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-65-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "έπί των εισαγόμενων ζώων" από 1-1-1920 έως 31-3-1920. Πλειοδότης ο Γεώργιος Κόσσυβας.
Τόμος: 15, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσυβας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-66-2

Πράξη: Εξέταση αίτησης για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γενικό Επόπτη της εξέτασης της αίτησης του Χαράλαμπου Ζαχαράκη, σχετικά με την επιστροφή του δημοτικού φόρου για τα εξαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση.
Τόμος: 15, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαράκης, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-67-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για αποζημίωση στην Αφροδίτη Πετρίνη, λόγω της ρυμοτομούμενης οικοδομής της στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 15, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρίνη, Αφροδίτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-67-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Διορισμός του δικηγόρου Αν. Δάρλα, ως πληρεξούσιου του Δήμου, στην υπόθεση της διεκδικητικής αγωγής του Δήμου κατά των κληρονόμων Βατσάνη για την καταπάτηση του τετραγώνου μεταξύ των οδών Δημητριάδος, Βενιζέλου, Ερμού και Πηλέως.
Τόμος: 15, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Βατσάνη (Οικογένεια)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-67-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την επισκευή του υπόστεγου του φρέατος στη θέση Κούπι.
Τόμος: 15, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-68-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 828,90 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 828,90 δρχ. για την αποπληρωμή του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου των επισκευών στο δημοτικό σφαγείο κατά το έτος 1918.
Τόμος: 15, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-69-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/2/1920
Πράξη: Αναπλήρωση του Δημοτικού Ταμία.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Αναπλήρωση του Δημοτικού Ταμία, ο οποίος απουσιάζει λόγω ασθένειας, από τον υπάλληλο του πρωτοκόλλου Π. Ροσσιάνο.
Τόμος: 15, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροσσιάνος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-70-2

Πράξη: Πληρωμή χημικών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να ανακαλέσει την υπ. αριθμ. 1421 διαταγή και να εγκρίνει το υπ. αριθμ. 14 ψήφισμά της του 1920, σχετικά με την πληρωμή των χημικών Γ. Σφέτσου και Γ. Δέδε.
Τόμος: 15, σελ. 71 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
Δέδες, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-71-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.266,80 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.266,80 δρχ. για τις ρυμοτομούμενες οικοδομές του κ. Μητρόπουλου στην οδό Δευκαλίωνος.
Τόμος: 15, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-73-1

Πράξη: Αύξηση της πίστωσης υπέρ των εκθέτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της αμοιβής των γυναικών, οι οποίες φροντίζουν τα έκθετα βρέφη του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-73-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για τοποθέτηση περιπτέρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Σπυρίδωνα Αγριανίτη να τοποθετήσει περίπτερο στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 15, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγριανίτης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-74-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 5/3/1920
Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του Π. Παρασκευόπουλου, Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την οποία υποδεικνύει διάφορα μέτρα υπέρ της δημόσια υγείας.
Τόμος: 15, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-75-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τον εορτασμό των εθνικών γεγονότων της προσάρτησης της Θράκης και της Σμύρνης, με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821.
Τόμος: 15, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-76-1

Πράξη: Ανάκληση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Παράκληση στο Νομάρχη Λάρισας για ανάκληση της υπ. αριθμ. 1042 απόφασης του 1920, σχετικά με κάποιες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 1920.
Τόμος: 15, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-76-2

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα της πόλης,
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης της καθαριότητας και του καταβρέγματος του Δήμου από την ειδική υπηρεσία του Δήμου και όχι με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-78-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" απευθείας από την υπηρεσία του Δήμου και όχι με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-78-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πρόσθετη αμοιβή του Ιωάννη Τσάβα, γραμματέα της Επιτροπής εκλογικών βιβλιαρίων.
Τόμος: 15, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάβας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-78-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 346,65 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 346,65 δρχ. για την πληρωμή των μισθών της Παναγιώτας Σταμάτη, δασκάλας του Μικτού Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Μικτό Δημοτικό Σχολείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμάτη, Παναγιώτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-79-2

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την ταχεία υποβολή των πρακτικών δημοπρασίας και την κλήση του πρώην ενοικιαστή Ιωάννη Σταμόπουλου, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της διεκδίκησης της μίσθωσης του δημοτικού καφενείου.
Τόμος: 15, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-80-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 981,55 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 981,55 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου στους αδελφούς Καρακίτη.
Τόμος: 15, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Καρακίτη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-80-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 13/3/1920
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 15, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-81-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως πρόσθετο επίδομα στους δημοτικούς κλητήρες Σπυρίδωνα Μπουκουβάλα και Νικόλαο Ρήγα, λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 15, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουκουβάλας, Σπυρίδων
Ρήγας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150 δρχ. ως πρόσθετο επίδομα στο δενδροκόμο Βασίλειο Τσούκα, λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 15, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούκας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-82-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για μεταφορά νερού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Χριστόδουλου Παπαθεοδώρου να αναλάβει την επιχείρηση μεταφοράς νερού από την πηγή "Κρύα Βρύση" Σταγιατών.
Τόμος: 15, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθεοδώρου, Χριστόδουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-83-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για το πρώτο τρίμηνο του 1920.
Τόμος: 15, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-83-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς του δημοτικού φυλακείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς του δημοτικού φυλακείου από το οικόπεδο του Στυλιανού Παπαγεωργίου στη θέση Κεραμοποιία σε παρακείμενο οικόπεδο, με δαπάνη του ιδίου.
Τόμος: 15, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-84-2

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για διανομή καταργηθείσης οδού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή του αιτήματος του Νουρή Βέη Ιζέτ Εφένδη σχετικά με τη διανομή καταργηθείσης οδού στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 15, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νουρή Βέης Ιζέτ Εφένδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-85-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 24/3/1920
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για έξοδα αποστολής λυσσόδηκτων και ασθενών.
Τόμος: 15, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-87-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής δικηγόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του δικηγόρου Π. Γεροντόπουλου για εξόφληση υποθέσεων κατά του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεροντόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-87-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για τα έξοδα της Επιτροπής πολιτογράφησης.
Τόμος: 15, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-88-1

Πράξη: Απόρριψη πρόσκλησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρόσκλησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών για συμμετοχή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου στο Τεχνικό Συμβούλιο στην Αθήνα, επειδή, λόγω των περιστάσεων, δεν εκτελούνται έργα αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Τόμος: 15, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-88-2

Πράξη: Παράπονα κατοίκων για τους οίκους ανοχής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας των Παλαιών, σχετικά με τους οίκους ανοχής της περιοχής τους, στη Χωροφυλακή, η οποία θεωρείται αρμόδια για τέτοιου είδους ζητήματα.
Τόμος: 15, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πορνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-89-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα των οπωροπωλών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των οπωροπωλών να κατασκευάσει ο Δήμος υπόστεγη αγορά στην πλατεία των Παλαιών ή να τους αφήσει να κατασκευάσουν οι ίδιοι με δικές τους δαπάνες.
Τόμος: 15, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-90-1

Πράξη: Επιφύλαξη για αρωγή του Δήμου υπέρ των οικογενειών των θυμάτων του ατμόπλοιου "Αντώνιος".
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη της Εκτελεστικής Επιτροπής να απαντήσει στο αίτημα της Πανεργατικής Ένωσης για αρωγή του Δήμου υπέρ των οικογενειών των θυμάτων του ατμόπλοιου "Αντώνιος", με βάση το νόμο περί αποζημίωσης που έχει ήδη ψηφιστεί.
Τόμος: 15, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-91-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 7/4/1920
Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα της πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Γ. Παπαστύλου να αναλάβει την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας και του καταβρέγματος της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαστύλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-92-2

Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Μείωση από 1ης Απριλίου 1920 του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων", τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα και απαλλαγή από κάθε δημοτικό φόρο των κατεργασμένων δερμάτων των βυρσοδεψείων της Μακρινίτσας και της Πορταριάς.
Τόμος: 15, σελ. 93 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-93-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 10/4/1920
Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Συλλόγου Καπνοπωλών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Συλλόγου Καπνοπωλών για μείωση του φόρου του καπνού σε φύλλα.
Τόμος: 15, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-97-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ανώτερου Παρθεναγωγείου για τρεις μήνες.
Τόμος: 15, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-98-2

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας κ. Παρασκευόπουλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά απολυμαντικών ειδών με σκοπό τη λήψη εξυγιαντικών μέτρων.
Τόμος: 15, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-99-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 15/4/1920
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1920-1921.
Τόμος: 15, σελ. 100-120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-100-21

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας της Ελένης Κουρέντη στην οδό Μεταμορφώσεως και αποζημίωση αυτής σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νόμου.
Τόμος: 15, σελ. 120-121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουρέντη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-120-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 21/4/1920
Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των οδοκαθαριστών για αύξηση της μισθοδοσίας τους και ορισμός αυτής σε 200 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-122-1

Πράξη: Εξεύρεση χώρου στέγασης του Γραφείου Εποικισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας για εξεύρεση χώρου στέγασης του Γραφείου Εποικισμού και επιλογή της οικοδομής, η οποία χρησιμοποιούνταν για τις επισκευές όπλων (οπλοδιορθωτήριο), στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου και Μακρυνίτσης.
Τόμος: 15, σελ. 122-123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γραφείο Εποικισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-122-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.950 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.950 δρχ. για τα έξοδα κατασκευής διαζωμάτων και ρείθρων διαβάσεων σε διάφορες οδούς της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-123-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ. για τα έξοδα επισκευής των διαζωμάτων των οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 124-125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-124-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα πλύσης των υπονόμων.
Τόμος: 15, σελ. 125-126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-125-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Εισαγγελίας Βόλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Εισαγγελίας Βόλου σχετικά με την εξεύρεση δύο μελών για την επιτροπή περί αισχροκέρδειας και επιλογή του βιβλιοπώλη Κ. Παρασκευόπουλου και του τυπογράφου Αντ. Ραφανίδη.
Τόμος: 15, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
Ραφανίδης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-126-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 24/4/1920
Πράξη: Αγορά υγειονομικού υλικού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Αποστολή του υγειονολόγου ιατρού Π. Παρασκευόπουλου στη Θεσσαλονίκη για την αγορά υγειονομικού υλικού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ: α) για αγορά του εξοπλισμού και β) για έξοδα μετάβασης του Π. Παρασκευόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 128-129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-128-2

Πράξη: Επιφύλαξη για την επαναφορά του φωταερίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη της Εκτελεστικής Επιτροπής στο ζήτημα της επαναφοράς του φωτισμού με φωταέριο, το οποίο έθεσε η Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 15, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-129-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.200 δρχ. για την αποζημίωση στον Β. Τζαννίδη ως δικαιούχο του Ν. Ριζοδήμου, για την ρυμοτομία της οικίας του στην οδό Θέτιδος.
Τόμος: 15, σελ. 129-130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαννίδης, Β.
Ριζοδήμος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-129-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 12/5/1920
Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αδαμάντιου Μολοχάδη ως Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 15, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εκτελεστική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-131-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.720 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.720 δρχ. για εκτύπωση διπλότυπων βιβλίων.
Τόμος: 15, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-132-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου.
Τόμος: 15, σελ. 132-133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-132-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 206 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 206 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής των μαθητών του Γυμνασίου Λαμίας.
Τόμος: 15, σελ. 133-134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γυμνάσιο Λαμίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-133-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.737,40 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.737,40 δρχ. για την αποπληρωμή του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου της κατασκευής και επισκευής διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-134-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας για τη μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας, το οποίο κρίνει παράνομη την μείωση της φορολογίας σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 41 ψήφισμα του 1920 και εμμονή της Εκτελεστικής επιτροπής στην μείωση.
Τόμος: 15, σελ. 135-136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-135-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των λαχανοπαραγωγών.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των λαχανοπαραγωγών Άνω Βόλου για μείωση της δημοτικής φορολογίας.
Τόμος: 15, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-136-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικού σχολείου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την αλλαγή των αντλιών του 2ου Ελληνικού Σχολείου, μετά από αίτηση του διευθυντή.
Τόμος: 15, σελ. 136-137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου (Σχολαρχείο)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-136-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 106,80 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 106,80 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης εκτύπωσης του Μητρώου Αρρένων στον Β. Θεοδωρόπουλο.
Τόμος: 15, σελ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρόπουλος, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-137-2

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου σχετικά με την υγιεινή των σχολείων και πρόταση να ανακοινωθεί αυτή στους προϊσταμένους των σχολικών Αρχών.
Τόμος: 15, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-138-1

Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων του Δήμου προς την Ισραηλιτική Κοινότητα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων του Δήμου προς την Ισραηλιτική Κοινότητα, με αφορμή την αποκατάσταση των Ισραηλινών στην Παλαιστίνη και ονομασία της οδού μπροστά από τη Συναγωγή έως την οδό Κρίτσκη σε οδό " Παλαιστίνης".
Τόμος: 15, σελ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-138-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής παραλαβής των έργων ανακαίνισης της οδού από το Δημοτικό Θέατρο έως το Φωταέριο, καθώς και άλλων οδών.
Τόμος: 15, σελ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-139-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 18/5/1920
Πράξη: Αγορά εξάμηνων έντοκων γραμματίων.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Διάθεση 200.000 δρχ. από τα κατατιθέμενα χρήματα του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά εξάμηνων έντοκων γραμματίων και 50.000 δρχ. για την αγορά τρίμηνων γραμματίων.
Τόμος: 15, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-141-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 2/6/1920
Πράξη: Ανακοίνωση του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου, σχετικά με την αποτυχία εξεύρεσης απολυμαντικών κλιβάνων στη Θεσσαλονίκη, επιστροφή των χρημάτων στο δημοτικό ταμείο και αποδοχή της πρότασής του να γίνει παραγγελία απευθείας από την Ευρώπη.
Τόμος: 15, σελ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-142-2

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου σχετικά με τα λύματα των εργοστασίων και ανάθεση στον Σπ. Σπυρίδη να ενημερώσει τη Χωροφυλακή, ώστε να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τόμος: 15, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-143-1

Πράξη: Ζήτημα κατάργησης τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στη διαταγή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, με την οποία απορρίπτει την ανάκληση των ψηφισμάτων σχετικά με την κατάργηση της οδού Καποδιστρίου, με σκοπό την επέκταση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων του Μελ. Σταματόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 143-144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-143-2

Πράξη: Απόρριψη επαναφοράς φωταερίου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την επαναφορά του φωταερίου, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Τόμος: 15, σελ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-144-2

Πράξη: Διεξαγωγή εράνου για την ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής για τη διεξαγωγή εράνων με σκοπό την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 15, σελ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-145-2

Πράξη: Συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και ιδιωτών για διεκδικούμενη έκταση.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και των Α. Μιχόπουλου και Ι. Αντωνόπουλου σχετικά με την διεκδικούμενη έκταση και ανάθεση στους μηχανικούς Απ. Περπινιάνη και Ι. Σκούταρη να γνωμοδοτήσουν στο ζήτημα της αποζημίωσης.
Τόμος: 15, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
Αντωνόπουλος, Ι.
Περπινιάνης, Απόστολος
Σκούταρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας, (150 δρχ. μηνιαίως) του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων".
Τόμος: 15, σελ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-146-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των ωνίων και εμπορευμάτων" απευθείας από την υπηρεσία του Δήμου και όχι με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 147-151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-147-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα περιοδείας του επιμελητή των Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας Ν. Γιαννόπουλου, με σκοπό την εξέταση και συλλογή των ιστορικών μνημείων και κειμηλίων και την κατάρτιση ιστορικού τμήματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 15, σελ. 151-152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-151-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.958,35 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.958,35 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων της είσπραξης των δημοτικών φόρων από 1-1-1919 έως 31-3-1920.
Τόμος: 15, σελ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-152-2

Πράξη: Κάλυψη αναγκών του Δήμου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτων πιστώσεων για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 153-154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-153-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοδομής.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικοδομής των κληρονόμων του Ιζέτ Εφένδη στη συνοικία των Παλαιών, κοντά στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, και ορισμός της αποζημίωσης δικαστικώς.
Τόμος: 15, σελ. 154-155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιζέτ Εφένδης Ιμπραήμ Αγάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-154-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοδομής.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικοδομής του Γ. Βατσέλα στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Παύλου Μελά και ορισμός της αποζημίωσης δικαστικώς.
Τόμος: 15, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βατσέλας, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-155-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Απόστολου Κανταρτζή από την πληρωμή του εξάμηνου ενοικίου του χαλκουργείου κατά το έτος 1918, λόγω της επίταξης από τις στρατιωτικές αρχές.
Τόμος: 15, σελ. 155-156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-155-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για ρυμοτομία οδού.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για ρυμοτομία της οδού Μωϋσέως μπροστά από τη Συναγωγή, μετά από αίτηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Τόμος: 15, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-156-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για συνδρομή.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας στην Αθήνα για συνδρομή του Δήμου υπέρ των σκοπών της.
Τόμος: 15, σελ. 156-157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-156-2

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στην υποδοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρόσκλησης του Δήμου Αθηναίων για συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της υποδοχής του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τόμος: 15, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-157-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 4/6/1920
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, για τα έτη 1920-1921.
Τόμος: 15, σελ. 158-159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-158-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 18/6/1920
Πράξη: Έκφραση χαράς για την επιστροφή μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έκφραση χαράς της Εκτελεστικής Επιτροπής για την επιστροφή του Γεώργιου Κούτσικου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάρρωση από την ασθένειά του.
Τόμος: 15, σελ. 159-160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-159-2

Πράξη: Μείωση του δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Μείωση του δημοτικού φόρου σε κάποια από τα είδη (καπνά, σταφίδες, έλαια, άχυρο κ.λπ.), τα οποία εισάγονται από το εσωτερικό.
Τόμος: 15, σελ. 160-162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-160-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για την αμοιβή ενός ή περισσότερων μηχανικών, με σκοπό την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 162-163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-162-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα του Συλλόγου Κρεοπωλών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Συλλόγου Κρεοπωλών για μεταρρυθμίσεις και προσθήκες στο δημοτικό σφαγείο.
Τόμος: 15, σελ. 163-164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Σύλλογος Κρεοπωλών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-163-2

Πράξη: Εκτίμηση σχετική με φορολογικό αίτημα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εκτίμηση σε σχετικό αίτημα σύμφωνα με το νόμο 2125, ο οποίος αναφέρει πως ο φόρος εισαγομένων από το εξωτερικό ανέρχεται στα 2/3 του συνολικού φόρου εισαγομένων προϊόντων και κοινοποίηση της εκτίμησης αυτής στη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 15, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-164-1

Πράξη: Παραπομπή στην Λιμενική Επιτροπή αιτήματος για λήψη μέτρων για τον χειμάρρο Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στην Λιμενική Επιτροπή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Επτά Πλατάνια, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποσόβηση του κινδύνου από το χείμαρρο Κραυσίνδωνα.
Τόμος: 15, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-165-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού Ταξιαρχών του έτους 1920.
Τόμος: 15, σελ. 165-166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-165-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 118,80 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 118,80 δρχ. για την πληρωμή του επιδόματος στους υπηρέτες των δημοτικών σχολείων θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-166-1

Πράξη: Αύξηση των τιμών του προϋπολογισμού των έργων κατασκευής διαζωμάτων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αύξηση των τιμών του προϋπολογισμού των έργων κατασκευής διαζωμάτων και επισκευής των υπαρχόντων, ώστε να υπάρχει συμμετοχή των εργολάβων στην δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-167-1

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των κατοίκων της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου για επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-167-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης στο ζήτημα της κατάργησης τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο ζήτημα της κατάργησης της οδού Καποδιστρίου, ώστε να μελετηθούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Εταιρεία Σταματόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 167-168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-167-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 3/7/1920
Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου: 1) 5% στα εισαγόμενα από το εξωτερικό εμπορεύματα, 2) 1% στα εισαγόμενα από άλλους Δήμους εμπορεύματα, 3) 1% στα εξαγόμενα εμπορεύματα και απαλλαγή διαφόρων ειδών, τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 15, σελ. 169-171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-169-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή του δημοτικού στρατολόγου και ενός επιπλέον υπαλλήλου, με σκοπό την ανεύρεση των εφέδρων και συλλογή στρατιωτικών στοιχείων, με αφορμή την αποστολή καταλόγου των εφέδρων της κλάσης 1900-1914 από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Καβάλας.
Τόμος: 15, σελ. 171-172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-171-2

Πράξη: Ανακοίνωση έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 για την αγορά απολυμαντικών ειδών με σκοπό την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-173-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 14/7/1920
Πράξη: Εορτασμός για την κατάληψη της Ανδριανούπολης από τον ελληνικό στρατό.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας για επίσημο εορτασμό στον Δήμο, με αφορμή την κατάληψη της Ανδριανούπολης από τον ελληνικό στρατό και απόφαση αναβολής αυτού, έως την επικείμενη υπογραφή της συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία.
Τόμος: 15, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1914-1922
Ανδριανούπολη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-175-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/7/1920
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αποστολή του ανάπηρου πολέμου Γεωργίου Μπασδέκη σε ιαματικά λουτρά.
Τόμος: 15, σελ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπασδέκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-177-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. στον Χρήστο Μαλεύρα, πρώην δημοτικό υπάλληλο, για την αποστολή της πάσχουσας από φυματίωση συζύγου του στο Σανατόριο.
Τόμος: 15, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλεύρας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-178-1

Πράξη: Αποδοχή προσφοράς ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Χρήστου Σακαβάλα να αναλάβει την είσπραξη του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" με μηνιαίο μισθό 200 δρχ. και έναν υπάλληλο με 150 δρχ. αντίστοιχα.
Τόμος: 15, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-179-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας του έτους 1920.
Τόμος: 15, σελ. 179-180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-179-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας για έγκριση πιστώσεων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να εγκρίνει τις πιστώσεις που απέρριψε στον προϋπολογισμό του Δήμου, για τα έτη 1920-1921.
Τόμος: 15, σελ. 180-182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-180-3

Πράξη: Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση της εργασίας αναθεώρησης του σχεδίου πόλης στους μηχανικούς Απόστολο Περπινιάνη, Ιωάννη Σκούταρη και Χρήστο Παπαβασιλείου.
Τόμος: 15, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Σκούταρης, Ιωάννης
Παπαβασιλείου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100 δρχ. ως αποζημίωση στον μηχανικό του Δήμου, Απόστολο Περπινιάνη, για την έρευνά του στα χωριά του Πηλίου με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων οικημάτων για την ίδρυση Φθισιατρείου, μετά από εντολή του Υπουργείου Στρατιωτικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 15, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-182-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 24/7/1920
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.616,50 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.616,50 δρχ. για την πρόχειρη και επείγουσα επισκευή των οδών της πόλης, χωρίς δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 185-188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-185-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τον εορτασμό των εθνικών γεγονότων (νίκες Βαλκανικών πολέμων - ειρήνη με Τουρκία).
Τόμος: 15, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1914-1922
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-188-1

Πράξη: Σύσταση απογραφικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη διεξαγωγή απογραφής του πληθυσμού του κράτους και αποστολή του καταλόγου των μελών στη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 15, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Απογραφή πληθυσμού, 1920
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-189-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας του οικονομικού έτους 1920-1921.
Τόμος: 15, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-190-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 4/8/1920
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-191-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 14 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την αύξηση της μισθοδοσίας του προσωπικού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.720 δρχ. για τη δαπάνη της αύξησης.
Τόμος: 15, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-192-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 15 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία επιδόματος στη Διευθύντρια του νοσοκομείου και τον εξωτερικό ιατρό.
Τόμος: 15, σελ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-192-2

Πράξη: Προμήθεια πυροτεχνημάτων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της δαπάνης προμήθειας πυροτεχνημάτων, για τον εορτασμό των εθνικών γεγονότων.
Τόμος: 15, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1914-1922
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-193-1

Πράξη: Είσπραξη φόρου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Συναίνεση του Δήμου για την είσπραξη του φόρου επί του οίνου απευθείας από την Οικονομική Εφορεία, χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Οικονομική Εφορεία Βόλου
URL:

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την πληρωμή του δημοτικού υπαλλήλου Π. Ροσσιάνου, αναπληρωτή του ασθενούς δημοτικού ταμία.
Τόμος: 15, σελ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροσσιάνος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-194-2

Πράξη: Επιβολή προστίμου στον εργολάβο του καταβρέγματος.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Επιβολή προστίμου στον εργολάβο του καταβρέγματος και κήρυξή του ως έκπτωτου, λόγω της κακής εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Τόμος: 15, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαστύλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-195-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 11/8/1920
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για τα έξοδα αγώνων δρόμου, γυμναστικών, λεμβοδρομικών και κολυμβητικών, οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 197-198
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-197-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 27/8/1920
Πράξη: Παράκληση για μετατροπή της Εμπορικής Σχολής σε δημόσια.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να μετατραπεί η Εμπορική Σχολή Βόλου σε δημόσια, λόγω της αδυναμίας του Δήμου να τη στηρίξει οικονομικά.
Τόμος: 15, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-199-2

Πράξη: Ευχαριστίες για την επιτυχημένη διοργάνωση αθλητικών αγώνων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες προς τους ανθρώπους, οι οποίοι συνέδραμαν στην επιτυχημένη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και τους προσκόπους, στους οποίους ο Δήμος προσφέρει μια εικόνα του Ελ. Βενιζέλου.
Τόμος: 15, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Μουτσόπουλος, Θ.
Χατζηνικολάου, Γεώργιος
Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-200-2

Πράξη: Διαχείριση διδακτηρίων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί την πώληση ή την ενοικίαση των επτά δημοτικών διδακτηρίων, καθώς πλέον το Δημόσιο έχει αναλάβει εξ' ολοκλήρου τις δαπάνες της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 15, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-201-2

Πράξη: Συναίνεση σε αίτημα της Εφορείας Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συναίνεση στο αίτημα της Εφορείας Ανώτερου Παρθεναγωγείου για προκαταβολή 4.000 δρχ. από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.
Τόμος: 15, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-202-1

Πράξη: Πληρωμή ενοικίου μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Καταβολή στον Π. Παρασκευόπουλο, διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, 300 δρχ.μηνιαίως για την πληρωμή του ενοικίου του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-202-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. από το γενικό μέρος του προϋπολογισμού, για την αποπληρωμή των εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-203-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.500 δρχ. από το ειδικό μέρος του προϋπολογισμού, για την αποπληρωμή των εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-203-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος δασκάλας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Αριστέας Κιτιλή, δασκάλας του εργόχειρου στο 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο, για περιορισμό της εργασιάς της στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και ορισμός της αντιμισθίας της σε 80 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 15, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιτιλή, Αριστέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-204-1

Πράξη: Κανονισμός ορίων του Δήμου για το ζήτημα των ελαιοτριβείων.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Υποβολή της αίτησης του Κ. Χατζηβασιλείου σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του Δήμου, προκειμένου να κανονισθεί το ζήτημα των ελαιοτριβείων που βρίσκονται εντός της χιλιομετρικής ζώνης.
Τόμος: 15, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιοτεχνίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-204-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 31/8/1920
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το έλλειμμα του Ανώτερου Παρθεναγωγείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το έλλειμμα του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων του.
Τόμος: 15, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαδημητρίου, Γ.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-205-2

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή έκθεσης του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου και συναίνεση στην πρόταση για προμήθεια κλιβάνων. Κατασκευή επιπλέον δωματίων στο Απομονωτήριο για τη φύλαξη των κλιβάνων και ανάθεση της μελέτης στο μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-206-2

Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Εκλογή του διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Π. Παρασκευόπουλου ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-207-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για τη λήψη υγειονομικών μέτρων.
Τόμος: 15, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-208-1

Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαταγής του Υπουργείου Συγκοινωνιών, σύμφωνα με την οποία ο χαρακτηρισμός της οδού Ερμού ως "εμπορική οδός" αντιβαίνει προς το νόμο.
Τόμος: 15, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-209-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος κατοίκων για κατάβρεγμα και φωτισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Αναλήψεως για τακτικότερο κατάβρεγμα της οδού Μαγνήτων και για επέκταση του φωτισμού, καθώς επίσης και των κατοίκων της συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου για συμπλήρωση του φωτισμού.
Τόμος: 15, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-209-2

Πράξη: Κατασκευή οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Αποδοχή αίτησης του εργολάβου Νικολάου Μανώλη σχετικά με την κατασκευή ενός οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο και ανάθεση στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για την κατασκευή.
Τόμος: 15, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-210-2

Πράξη: Φορολογική υπαγωγή των ελαιοτριβείων εκτός πόλης.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για γνωμοδότηση εάν τα ελαιοτριβεία, τα οποία βρίσκονται εκτός της πόλης αλλά εντός της χιλιομετρικής της ζώνης, υπάγονται φορολογικά στο Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιοτεχνίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-211-2

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου Γενικού Μητρώου των αρρένων και θηλέων δημοτών του 1919 και παραγγελία να εκτεθεί αυτό.
Τόμος: 15, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-212-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 1/10/1920
Πράξη: Διορισμός υπαλλήλου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Διορισμός ενός επιπλέον υπαλλήλου για την είσπραξη των δημοτικών φόρων και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ. για την μισθοδοσία του και τα έξοδα της είσπραξης.
Τόμος: 15, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-213-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τα έξοδα των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 25ης Νοεμβρίου 1920.
Τόμος: 15, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-214-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των οδοκαθαριστών για αύξηση της μισθοδοσίας τους και ορισμός αυτής σε 240 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-215-1

Πράξη: Επισκευή του κεντρικού λιμενοβραχίονα.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Συναίνεση στην πρόταση του μηχανικού του Δήμου για άμεση επισκευή του κεντρικού λιμενοβραχίονα, με ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος.
Τόμος: 15, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-215-2

Πράξη: Ακύρωση διπλότυπων είσπραξης.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Ακύρωση των υπ. αριθμ. 254 και 255 του 1920, δύο διπλότυπων είσπραξης του Δημοτικού Ταμείου που εκδόθηκαν εσφαλμένα με την ημερομηνία του 1919 και μεταφορά των εισπράξεων στο 1920.
Τόμος: 15, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-216-2

Πράξη: Δωρεά ενοικίου στον ενοικιαστή του Δημοτικού Αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Δωρεά στον ενοικιαστή του δημοτικού αποχωρητηρίου στην παραλία του ενοικίου, ύψους 800 δρχ., ως αποζημίωση για τον περιορισμό των εργασιών του κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, η οποία διέθετε πρόχειρα αποχωρητήρια.
Τόμος: 15, σελ. 217 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-217-3

Πράξη: Καταβολή του ενοικίου του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Καταβολή των 300 δρχ. του ενοικίου του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον Διευθυντή Π. Παρασκευόπουλο και επιπλέον 1.000 δρχ. για τα έξοδα των απαραίτητων ειδών για το εργαστήριο.
Τόμος: 15, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-219-2

Πράξη: Αποδοχή προσφοράς για την πλατεία Στρατώνων.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Σταύρου Παρθένη να ρίξει στα λιμνάζοντα νερά της πλατείας των Στρατώνων χώμα, με τις οδηγίες του μηχανικού του Δήμου και χωρίς απαιτήσεις για αποζημίωση.
Τόμος: 15, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-220-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 93,75 5 δρχ.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 93,75 5 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου στους εμπόρους Αντώνιο και Δημήτριο Αδαμόπουλο.
Τόμος: 15, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμόπουλος, Αντώνιος
Αδαμόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-220-2

Πράξη: Εξέταση υπόθεσης αποζημίωσης.
Εισηγητής: Μολοχάδης, Αδαμάντιος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γενικό Επόπτη του δημοτικού φόρου να εξετάσει την υπόθεση αποζημίωσης του Αναστασίου Βασαρδάνη.
Τόμος: 15, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-221-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την κατασκευή μιας ντουλάπας, με σκοπό την επιμελή τοποθέτηση και κατάταξη των εγγράφων του Δήμου και του δημοτικού ταμία.
Τόμος: 15, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-221-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 5/10/1920
Πράξη: Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου για το σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για δημόσιο χαρακτήρα της Εμπορικής Σχολής και την ανάγκη διορισμού των καθηγητών από το Δημόσιο.
Τόμος: 15, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-223-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ.15 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικου Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για διάφορες επισκευές του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-225-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 16 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικου Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο παράρτημα του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-225-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 17 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 775 δρχ. για τις δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 15, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-226-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 18 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικου Νοσοκομείου, σχετικά με την απευθείας συμφωνία του Αδελφάτου για την επίβλεψη της επισκευής των επίπλων και σκευών του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-226-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 13/10/1920
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Βασιλιά Αλέξανδρο.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Κατάθεση εκ μέρους του Δήμου στεφάνου υπέρ του αποβιώσαντος Βασιλιά Αλέξανδρου, αφή των φανών της πόλης την ημέρα της κηδείας του και χορηγία 1.200 δρχ. για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων.
Τόμος: 15, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλέξανδρος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων, (1893-1920)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-228-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ. για απρόοπτα έξοδα.
Τόμος: 15, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-228-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των ασφάλιστρων των δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 15, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-229-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 13/11/1920
Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Καρτάλη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Νικολάου Σαράτση ως αντιπροέδρου.
Τόμος: 15, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-231-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Δημητρίου Κουκιάδη, Νικολάου Παπαϊωάννου και Ρήγα Κωνσταντινίδη ως τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και των Κωνσταντίνου Ζάμπαλου και Ευστάθιου Σκρέτα ως αναπληρωματικών μελών.
Τόμος: 15, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-232-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 18/11/1920
Πράξη: Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας.
Τόμος: 15, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-233-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων για τις βουλευτικές εκλογές και το δημοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 1920.
Τόμος: 15, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Βουλή -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-233-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα θέρμανσης και καθαρισμού του δημαρχιακού καταστήματος.
Τόμος: 15, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-234-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να διατάξει τη φορολογία από 1-4-1920 έως 3-7-1920 των εισαγόμενων στο Δήμο φύλλων καπνού, σύμφωνα με το υπ. αρθμ. 41 ψήφισμα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 15, σελ. 234 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-234-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των άνεργων καπνεργατών, σύσταση Επιτροπής για τη διεξαγωγή εράνου και παράκληση προς την Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την επίλυση του προβλήματος.
Τόμος: 15, σελ. 236 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Καπνεργατών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-236-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 4/12/1920
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση στα Σωματεία Καπνεργατών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 25.000 δρχ. προς όλα τα Σωματεία Καπνεργατών.
Τόμος: 15, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Καπνεργατών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-239-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την πληρωμή των χειρουργικών εργαλείων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-240-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Σοφοκλή Ριζόπουλου και Ρίζου Παπακωνσταντίνου ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ριζόπουλος, Σοφοκλής
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-240-2

Πράξη: Μισθοδοσία προσωπικού Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Παραπομπή του αιτήματος για την πληρωμή των μισθών του διδακτικού προσωπικού της Εμπορικής Σχολής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εφόσον η Σχολή διοικείται πλέον από το Δημόσιο.
Τόμος: 15, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-241-2

Πράξη: Έξοδα εκτυπώσεων και δημοσιεύσεων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Δημάρχου για συμπληρωματική πίστωση ενόψει του δημοψηφίσματος, για τα έξοδα εκτυπώσεων και δημοσιεύσεων.
Τόμος: 15, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-242-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου του βυτίου του Πυροσβεστείου προς μεταφορά νερού κατά τις πυρκαγιές.
Τόμος: 15, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πυρκαϊές και πυροπροστασία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-242-1

Πράξη: Κήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Κήρυξη δημοπρασίας για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 15, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-242-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την πληρωμή των εικόνων του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Σοφίας.
Τόμος: 15, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-242-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων