Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1921Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1921
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1921
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 4 / 9/1/1921
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-244-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των μαχόμενων στο μέτωπο στρατιωτών.
Τόμος: 15, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-244-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη και του εμπορομεσίτη Νικολάου Βάτσου ως πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση του καταληφθέντος δημοτικού οικοπέδου από τους Ιωάννη Αντωνόπουλο, Απόστολο Μιχόπουλο, Αχιλλέα, Αθανάσιο και Κωνσταντίνο Γκέσκο καθώς και την Ευγενία, χήρα Στεφάνου Γκέσκου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Δημητριάδος, Ερμού, Πηλέως και Ελ. Βενιζέλου.
Τόμος: 15, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Βάτσος, Νικόλαος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Μιχόπουλος, Απόστολος
Γκέσκος, Αχιλλέας
Γκέσκος, Αθανάσιος
Γκέσκος, Κωνσταντίνος
Γκέσκου, Ευγενία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την κατασκευή μιας αρχειοθήκης και ενός γραφείου του ταμία.
Τόμος: 15, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-245-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την κατασκευή υπόστεγου με δημοπρασία, με σκοπό την τοποθέτηση κάρων, βυτίων και άλλων εργαλείων .
Τόμος: 15, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-246-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων και δημοσιεύσεων.
Τόμος: 15, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-247-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.775 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.775 δρχ. για απρόοπτα έξοδα του Δήμου, από τις οποίες 775 δρχ. για την κατασκευή θυρεών του Δημαρχείου και 400 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του πρώην Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τόμος: 15, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ., (1864-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-247-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τέλη χαρτοσήμου είσπραξης της εισφοράς του Δημοσίου προς το Δήμο από τους δημοτικούς φόρους.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα αποπομπής των αλητών, φρενοβλαβών κ.λπ.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την αγορά βιβλίων στους άπορους μαθητές.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα των βουλευτικών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου 1920.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.300 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Σοφίας.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων, (1868-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για τα έξοδα του δημοψηφίσματος της 22ας Νοεμβρίου 1920.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοψηφίσματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. με σκοπό την αγορά εργαλείων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-1

Πράξη: Είσπραξη φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Είσπραξη του φόρου του οίνου από τους εισπράκτορες του Δήμου αλλά για λογαριασμό του Δημοσίου και χωρίς καμία ευθύνη ή μεσολάβηση του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-248-2

Πράξη: Αποδοχή της δωρεάς Αλεξίου Αθανασάκη.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Αποδοχή της δωρεάς του Μαιευτηρίου και Βρεφοκομείου με τα γύρω οικόπεδα από τον Αλέξιο Αθανασάκη, έκφραση ευχαριστηρίων από το Δήμο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την πληρωμή του οικοπέδου, το οποίο συμφώνησε να αγοράσει ο δήμος στην περίπτωση αποδοχής της δωρεάς.
Τόμος: 15, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-249-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.480 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.480 δρχ. ως επίδομα στους εν ενεργεία διατελούντες υπαλλήλους της κεντρικής και οργανικής υπηρεσία του Δήμου, για την βελτίωση των βιοτικών συνθηκών.
Τόμος: 15, σελ. 250 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-250-3

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος τραυματιών πολέμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των τραυματιών πολέμου Δημητρίου Γκίκα και Ιωάννη Μιλιοφύτου για παραχώρηση δημοτικής έκτασης σε κεντρικό σημείο της πόλης, με σκοπό την τοποθέτηση περιπτέρου.
Τόμος: 15, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκίκας, Δημήτριος
Μιλιόφυτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, με σκοπό τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αρχαία Δημητριάδα και τις Φερές.
Τόμος: 15, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-252-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για τα έξοδα απογραφής του πληθυσμού της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Απογραφή πληθυσμού, 1920
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-253-1

Πράξη: Ίδρυση οργανικής θέσης Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Ίδρυση οργανικής θέσης στο Δήμο με την επωνυμία "Νομικός Σύμβουλος" και χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή της αντιμισθίας του.
Τόμος: 15, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-253-2

Πράξη: Μισθοδοσία καθηγητών Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των καθηγητών της Εμπορικής Σχολής, σχετικά με την πληρωμή των μισθοδοσιών τους για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1920.
Τόμος: 15, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορική Σχολή Βόλου
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-254-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για την επαύξηση των εξόδων παράστασης του δημαρχούντος.
Τόμος: 15, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-255-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 7/2/1921
Πράξη: Υποβολή ευχής για ίδρυση Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης να ιδρυθεί στην πόλη του Βόλου πλήρες Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 257 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-257-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 18/2/1921
Πράξη: Εισήγηση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1921-1922 (από 1η Απριλίου 1921 έως 31 Μαρτίου 1922). Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Προσωπικό Διοίκησης, 2) Έξοδα Διοίκησης, 3) Έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, 4) Έξοδα εορτών, 5) Έξοδα είσπραξης και 6) Καθαριότητα και κατάβρεγμα.
Τόμος: 15, σελ. 261 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-261-24

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των σφαζόμενων ζώων" με δημοπρασία, για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-276-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης των δικαιωμάτων του Δήμου "επί των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων" με δημοπρασία, για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-276-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των εγχώριων προϊόντων" με δημοπρασία, για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-276-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" με δημοπρασία, για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-277-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της είσπραξης του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο δημοτικό σφαγείο με δημοπρασία, για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-277-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/2/1921
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1921-1922. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Νόμιμες υποχρεώσεις, 2) Δαπάνη φωτισμού, 3) Δημοτικά έργα και 4) Κατασκευή υπονόμων.
Τόμος: 15, σελ. 285 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Κυριακόπουλος, Ευάγγελος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-285-7

Πράξη: Έξοδα ανέγερσης Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό του οικ. έτους πίστωσης 200.000 δρχ. για την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 15, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-288-2

Πράξη: Έξοδα ανέγερσης ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής στον προϋπολογισμό του οικ. έτους πίστωσης 50.000 δρχ. για την ανέγερση του ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 15, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-288-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/2/1921
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1921-1922. Συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα: 1) Έξοδα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διαφύλαξης δημοτικής περιουσίας, 2) Αγαθοεργίες και συνδρομές, 3) Συντηρήσεις και επισκευές και 4) Δενδροφυτεύσεις. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 292 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-292-7

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ανασκαφών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας.
Τόμος: 15, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-299-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήσεων αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο νομικό σύμβουλο της αίτησης των Δημητρίου, Γεωργίου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου και Μαρίας, χήρας Ιωάννη, Κατσόμαλλου για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου τους.
Τόμος: 15, σελ. 299 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσόμαλλος, Γεώργιος
Κατσόμαλλος, Βασίλειος
Κατσόμαλλος, Κωνσταντίνος
Κατσόμαλλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-299-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.900 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.900 δρχ. για την πληρωμή των μισθοδοσιών της Εμπορικής Σχολής, με τον όρο τα έπιπλα και λοιπά σκεύη και όργανα να δωρηθούν στο Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-300-1

Πράξη: Υποβολή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Υποβολή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1921 και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρονται οι εξής υπηρεσίες: 1) Υπηρεσία Γραφείων, 2) Νομική Υπηρεσία, 3) Ταμιακή Υπηρεσία, 4) Μηχανική Υπηρεσία, 5) Υγεία, 6) Φωτισμός, 7) Παιδονομία, 8) Δημοτική Εκπαίδευση, 9) Υδραγωγείο, 10) Πυροσβεστική Υπηρεσία, 11) Δημοτικός Ιατρός, 12) Αρχαιολογικό Μουσείο, 13) Δημοτικό Σφαγείο και 14) Δενδροφυτεύσεις.
Τόμος: 15, σελ. 300 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-300-10

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά κωδίκων, εγκυκλίων, συνδρομή εφημερίδων κ.λπ.
Τόμος: 15, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-309-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για έξοδα καθαριότητας και καταβρέγματος.
Τόμος: 15, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-309-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για έξοδα δενδροφυτεύσεων και φροντίδας των δέντρων.
Τόμος: 15, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-309-2

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Μεταρρύθμιση της υπ. αριθμ. 2 απόφασης της 13ης Νοεμβρίου του 1920, με την οποία ορίζεται ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ευστάθιος Σκρέτας και δεύτερο ο Κωνσταντίνος Ζάμπαλος.
Τόμος: 15, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-310-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 15/3/1921
Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου 5% στα εισαγόμενα εμπορεύματα από το εξωτερικό, 1% στα εισαγόμενα από άλλους δήμους και απαλλαγή κάποιων εμπορευμάτων, τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 15, σελ. 311 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-311-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των εισαγόμενων ζώων" για το οικονομικό έτος 1921-1922. Πλειοδότης ο Χρήστος Σακαβάλας.
Τόμος: 15, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-312-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου" στο δημοτικό σφαγείο για το οικονομικό έτος 1921-1922. Πλειοδότης ο Ηλίας Κωστής.
Τόμος: 15, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-313-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για τον μεγαλοπρεπή εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 15, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-313-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ του φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του Πολυχρόνη Σαράτση για χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του φωτισμού της πόλης και του Δημαρχείου, 150 δρχ. υπέρ του φωτισμού του Πρωτοδικείου και 250 δρχ. υπέρ του φωτισμού της Εισαγγελίας.
Τόμος: 15, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-314-1

Πράξη: Ορισμός προσφοράς για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ορισμός της προσφοράς για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα μεταφερόμενα από το εσωτερικό εγχώρια προϊόντα και στα ταχυδρομικά δέματα στις 600.000 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-314-2

Πράξη: Αίτηση αναθεώρησης του ποσού επιχορήγησης προς το Δήμο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Αίτηση αναθεώρησης του ποσού επιχορήγησης 530.239 δρχ. προς το Δήμο σύμφωνα με το νόμο 2125, καθώς ο Δήμος δικαιούται πολύ μεγαλύτερο ποσό.
Τόμος: 15, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-315-2

Πράξη: Επανάληψη πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1921-9922.
Τόμος: 15, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-316-1

Πράξη: Επανάληψη πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την επισκευή των διαζωμάτων και ρείθρων διαβάσεων διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-316-2

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του νομικού συμβούλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του νομικού συμβούλου σχετικά με την υπόθεση αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, των κληρονόμων του Ιωάννη Κατσόμαλλου και ορισμός της αποζημίωσης.
Τόμος: 15, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσόμαλλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-317-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως εφάπαξ επίδομα στο δημοτικό στρατολόγο.
Τόμος: 15, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-318-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 30/3/1921
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφαζόμενων ζώων" για το οικονομικό έτος 1921-1922. Πλειοδότης ο Ηλίας Κωστής.
Τόμος: 15, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-319-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1921-9922. Πλειοδότης ο Νικόλαος Φιτσιτσόγλου.
Τόμος: 15, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-320-1

Πράξη: Επανάληψη πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την επισκευή των διαζωμάτων και ρείθρων διαβάσεων διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-320-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα μεταφερόμενα από το εσωτερικό εγχώρια προϊόντα και στα ταχυδρομικά δέματα.
Τόμος: 15, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.800 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού της πόλης και του Δημαρχείου για το μήνα Μάρτιο 1921.
Τόμος: 15, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-321-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού του Πρωτοδικείου.
Τόμος: 15, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-322-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για τα έξοδα φωτισμού της Εισαγγελίας.
Τόμος: 15, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-322-1

Πράξη: Συνέχιση παροχής συσσιτίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Απόφαση να μη διακοπεί η παροχή συσσιτίου από το Δήμο και σύσταση επιτροπής για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 15, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-323-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικοινομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-324-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων οικογενειών του Δήμου και της υπόλοιπης επαρχίας.
Τόμος: 15, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-324-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για την επισκευή του Στρατώνα στη συνοικία των Παλαιών, με σκοπό τη χρήση του ως σχολείο των μαθητών της συνοικίας.
Τόμος: 15, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-325-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με το οποίο καταργείται η Γ΄ αγορά στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Κωνσταντά, Νικοτσάρα, Αιόλου και Βλαχάβα.
Τόμος: 15, σελ. 326 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-326-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 12/4/1921
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Κοσμαδόπουλο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για έξοδα κατάθεσης στεφάνου.
Τόμος: 15, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος, (1855-1921)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-329-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 26/5/1921
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους παιδονόμους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παιδονόμων και απόφαση να υποβάλλουν σχετική έκθεση ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 15, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-331-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των δημοτικών κτημάτων στη θέση Παγασές και απόφαση να επαναληφθεί αυτή.
Τόμος: 15, σελ. 332 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-332-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την επισκευή των οδών της πόλης και απόφαση να επαναληφθεί αυτή.
Τόμος: 15, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-333-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 200.000 δρχ. για την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, συντόμευση των εργασιών με δημοπρασία, αποστολή του μηχανικού Ιωάννη Πετρόχειλου για την εξακρίβωση του εδάφους και έγκριση εκπόνησης σχεδίων των ναών Αγίου Νικολάου και Αγίου Κωνσταντίνου αντί 2.000.000 δρχ. και 800.000 δρχ. αντίστοιχα.
Τόμος: 15, σελ. 333 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
Πετρόχειλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-333-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 31/5/1921
Πράξη: Έγκριση επένδυσης των περισσευμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση επένδυσης των περισσευμάτων του Δήμου με τρίμηνα και εξάμηνα χρεόγραφα του κράτους.
Τόμος: 15, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-340-2

Πράξη: Επεξεργασία των όρων της παραχώρησης των οικοπέδων του Αλεξίου Αθανασάκη στο Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της επεξεργασίας των όρων παραχώρησης των οικοπέδων του Αλεξίου Αθανασάκη στο Δήμο, χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή της α΄ δόσης, εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο και έκφραση ευχαριστιών προς τους κληρονόμους του Αλεξίου Αθανασάκη.
Τόμος: 15, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Αλέξιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-341-2

Πράξη: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των δημοτικών κτημάτων στη θέση Παγασές.
Τόμος: 15, σελ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-342-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.828 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.828 δρχ. για τη νομιμοποίηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου για το μήνα Ιούνιο του 1917 από τον ταμία του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-343-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση προς τη Χαρίκλεια, χήρα Χρήστου Κουφιδάκη και την οικογένειά της.
Τόμος: 15, σελ. 344 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφιδάκη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-344-3

Πράξη: Ασφαλτόστρωση των οδών από τη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο γραμματέα του Δήμου, Γεώργιο Οικονομάκη, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλτόστρωση των οδών από τη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.
Τόμος: 15, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-346-1

Πράξη: Προέκταση της οδού Ερμού.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην Μηχανική Υπηρεσία να μελετήσει την πρόταση για προέκταση της οδού Ερμού, από την οδό Φιλίππου Ιωάννου έως τη Γορίτσα.
Τόμος: 15, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-347-1

Πράξη: Ανάθεση εξεύρεσης δανείου στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Αναβολή της οριστικής απόφασης και ανάθεση της επεξεργασίας των όρων της σύμβασης εξεύρεσης δανείου στη Δημαρχιακή Επιτροπή και εντολή στο δημαρχούντα να διαπραγματευτεί με τράπεζες ή ιδιώτες την σύναψη δανείου του Δήμου, ύψους 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 347 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Οικονόμου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-347-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 3/6/1921
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ., για την πληρωμή των ασφάλιστρων των δημόσιων κτηρίων.
Τόμος: 15, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-351-2

Πράξη: Πρόταση για τοποθέτηση αλεξικεραύνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Πρόταση για τοποθέτηση αλεξικεραύνων και συνδρομή της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 15, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστραπές και κεραυνοί -- Προστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-352-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής για τη ονομασία των οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη ονομασία των οδών της πόλης και την εξεύρεση ονομασίας για την παράλληλη με την οδό Φιλοκτήτου.
Τόμος: 15, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-352-2

Πράξη: Κατασκευή υπονόμων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τη κατασκευή υπονόμων προς αποφυγή πλημμυρών.
Τόμος: 15, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-353-1

Πράξη: Ανάθεση στον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο της εκπόνησης σχεδίων του Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο της εκπόνησης των σχεδίων ανέγερσης των ναών Αγίου Νικολάου και Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 15, σελ. 353 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-353-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 20/8/1921
Πράξη: Έγκριση χορηγίας πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας πίστωσης 400 δρχ. υπέρ της Χαρίκλειας Κουφιδάκη, εφόσον προσκόμισε πιστοποιητικό που αποδεικνύει την απορία της.
Τόμος: 15, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφιδάκη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-360-1

Πράξη: Δήλωση αγανάκτησης κατά του διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Δήλωση αγανάκτησης κατά του διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Απόστολου Αρβανιτόπουλου, ο οποίος αφαίρεσε τις πόρτες και τα παράθυρα του Βρεφοκομείου και του Μαιευτηρίου και τα τοποθέτησε στο υπόγειο του Μουσείου. Επιδοκιμασία της μήνυσης εναντίον του λόγω της απρεπούς στάσης του απέναντι στη Δημοτική Αρχή και έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για απομάκρυνσή του απο τη θέση του διευθυντή.
Τόμος: 15, σελ. 361 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-361-13

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.658,40 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.658,40 δρχ. για την κατασκευή περιτειχίσματος, το οποίο θα χωρίζει τα οικόπεδα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου, του Βρεφοκομείου και του Μαιευτηρίου από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με δημοπρασία. Παραχώρηση των οικοπέδων αυτών στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 15, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-373-1

Πράξη: Έγκριση της αναθεώρησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναθεώρησης του σχεδίου πόλης και χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.700 δρχ. για την προπαρασκευαστική μελέτη της αναθεώρησης.
Τόμος: 15, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-373-2

Πράξη: Συντήρηση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου από το δημόσιο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάληψη της ευθύνης για τη συντήρηση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου από το Δημόσιο.
Τόμος: 15, σελ. 374 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-374-2

Πράξη: Μελέτη του διατάγματος σχετικά με τα μαθήματα και την κυριότητα των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή της μελέτης του διατάγματος του Υπουργείου Εκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τα μαθήματα και την κυριότητα των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 15, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-375-1

Πράξη: Έγκριση της ασφαλτόστρωσης των οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση της ασφαλτόστρωσης των οδών Ορμινίου, Γαλλίας και Κ. Τοπάλη με άσφαλτο ελληνική από τα αλατωρυχεία της Μαραθούπολης, άνευ δημοπρασίας και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή του διακανονισμού των εργασιών.
Τόμος: 15, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-375-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου για την κατάσβεση των πυρκαγιών άνευ δημοπρασίας και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να προβεί στην παραγγελία.
Τόμος: 15, σελ. 376 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Δήμος Βόλου -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-376-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς ιπποκίνητου μηχανήματος για δοκιμαστική σκυρόστρωση των οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ιπποκίνητου μηχανήματος για δοκιμαστική σκυρόστρωση των οδών της πόλης άνευ δημοπρασίας και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να προβεί στην παραγγελία.
Τόμος: 15, σελ. 377 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-377-3

Πράξη: Εκλογή μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Εκλογή των Θεόδωρου Τσαλαπάτα και Κωνσταντίνου Καρτάλη ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Θεόδωρος Π., (1872-1930)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-379-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς νέων ουρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς νέων ουρητηρίων άνευ δημοπρασίας και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να προβεί στην παραγγελία.
Τόμος: 15, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-379-2

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Καρδίτσας για είσπραξη ποσοστού από το Λιμενικό Ταμείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Καρδίτσας για είσπραξη ποσοστού από το Λιμενικό Ταμείο, με το σκεπτικό ότι τα συγκεκριμένα ποσά διατίθενται για έργα, τα οποία εξυπηρετούν όλη τη Θεσσαλία.
Τόμος: 15, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Καρδίτσας
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-380-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών του έτους 1921.
Τόμος: 15, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-380-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,65 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 23,65 δρχ. για την προσαύξηση της καθυστερούμενης μισθοδοσίας της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηλιοπούλου, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-381-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25 δρχ. για την προσαύξηση της καθυστερούμενης μισθοδοσίας της Μαρίας Παπαγεωργίου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-381-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Σύλλογο της Κοινωνίας των Εθνών στην Αθήνα.
Τόμος: 15, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος της Κοινωνίας των Εθνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-382-2

Πράξη: Είσπραξη δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση εξακολούθησης της είσπραξης του δημοτικού φόρου στα εγχώρια προϊόντα και στα ταχυδρομικά δέματα από τους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-383-1

Πράξη: Μείωση του ενοικίου του δημοτικού αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Μείωση του ενοικίου του δημοτικού αποχωρητηρίου στο μισό και καταβολή του μισού μισθωτηρίου ενοικίου από τον ενοικιαστή Χρήστο Σακαβάλα.
Τόμος: 15, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-383-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 15, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-384-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή των βυτίων του καταβρέγματος.
Τόμος: 15, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-384-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40 δρχ. για την μισθοδοσία της Μαρίνας Φωτιάδου, δασκάλας εργόχειρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
3ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φωτιάδου, Μαρίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-385-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20 δρχ. για τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του Δημοτικού Στρατολόγου Ζήση Μαντίδη.
Τόμος: 15, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-385-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την πενταετή ενοικίαση του δημοτικού οικοπέδου στη συνοικία του Φρουρίου. Πλειοδότης ο Χρήστος Κατσίκας.
Τόμος: 15, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίκας, Χρόνης Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-386-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 850 δρχ. για συμψηφισμό του χρέους του δημοτικού υπαλλήλου Παναγιώτη Ρουσιάνου και έγκριση παραχώρησης εκ μέρους του στο Δήμο των εικόνων ηρώων του 1821, καθώς και τόμους της ελληνικής νομοθεσίας.
Τόμος: 15, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροσιάνος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-386-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ για την επισκευή των διαφόρων οδών της πόλης από τακτικό συνεργείο, υπό την επίβλεψη των Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 15, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-387-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 3 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 13.000 δρχ. για διάφορα έξοδα του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-388-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 4 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 21.452 δρχ. για διάφορα έξοδα του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-388-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 6 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή των μισθοδοσιών των έκτακτων υπαλλήλων, λόγω της συσσώρευσης ασθενών Ρώσων προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-389-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-390-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την επισκευή των κάρων της καθαριότητας.
Τόμος: 15, σελ. 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-390-1

Πράξη: Εξεύρεση χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου από τον τραυματία πολέμου Αλέξανδρο Τσάντο.
Τόμος: 15, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-391-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.600 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.600 δρχ. για την κατασκευή φυλακείου, αποθήκης καταβρεκτηρίου και τη συμπλήρωση έργων υπόστεγου με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-391-1

Πράξη: Κατασκευή υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής των υπονόμων στη συνοικία των Παλαιών και της οδού Αγίου Νικολάου με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-391-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 450 δρχ. για τη βιβλιοδέτηση των ληξιαρχικών βιβλίων του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-392-1

Πράξη: Πληρωμή εργολάβου επισκευής οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού, ύψους 3.773,08 δρχ. στο Νικόλαο Μανώλη, εργολάβο της επισκευής διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-392-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 2/12/1921
Πράξη: Αντικατάσταση μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Αποχώρηση του Ρήγα Κωνσταντινίδη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου στη θέση του.
Τόμος: 15, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-394-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη σκυρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 15, σελ. 395 - 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-395-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων οικογενειών των επιστράτων της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-396-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.557 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.557 δρχ. για τη χορηγία επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου και διάκρισή τους σε ανώτερους και κατώτερους.
Τόμος: 15, σελ. 396 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-396-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. στον δημαρχούντα, για τα έξοδα παράστασης στις εορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-398-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 840 δρχ. στις δασκάλες των εργόχειρων όλων των δημοτικών σχολείων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-398-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ. για την κατασκευή ρείθρων πεζοδρομίων και κρασπέδων στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας με δημοπρασία και έγκριση του προϋπολογισμού από το μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-399-1

Πράξη: Μετονομασία οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Ονομασία της ανώνυμης οδού πάνω από την οδό Φιλοκτήτου στη συνοικία της Αναλήψεως σε οδό Αναλήψεως, μετονομασία της οδού Κενταύρων σε οδό Γεωργίου Καρτάλη και της οδού Δευκαλίωνος σε οδό Νικολάου Γεωργιάδου. Σύσταση επιτροπής για την αναγγελία της απόφασης στον τέως Δήμαρχο Νικόλαο Γεωργιάδη.
Τόμος: 15, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-399-1

Πράξη: Τοποθέτηση φανών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση αιτήματος των ενοριτών της συνοικίας της Αναλήψεως για την τοποθέτηση φανών στη συνοικία τους.
Τόμος: 15, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-400-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για τη συμπλήρωση και βελτίωση των σχολικών οργάνων του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-400-1

Πράξη: Μισθοδοσία καθηγητή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Νικολάου Λοΐζου, καθηγητή μαθηματικών του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, για πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του και ανάθεση στον Δημήτριο Κουκιάδη, πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θετταλομαγνησίας, να υποβάλει πίνακα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Παρθεναγωγείου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 15, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοΐζος, Νικόλαος
Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-400-1

Πράξη: Μισθοδοσία ταξινόμου του δημοτικού αρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα για χορηγία πίστωσης του ταξινόμου του αρχείου του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Αρχεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-400-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 3/12/1921
Πράξη: Αναβολή της μείωσης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των καπνομεσιτών για μείωση του δημοτικού φόρου στα εξαγόμενα καπνά.
Τόμος: 15, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρός, Ιωάννης
Αστέρης, Αθανάσιος
Κατσέμης, Αδάμ
Σαράτσης, Κωνσταντίνος
Ταλπουλάρης, Ναούμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-402-2

Πράξη: Ακύρωση των πρακτικών συνεδρίασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης της 2/12/1921, λόγω του ότι τα θέματα της ημερήσια διάταξης δεν καταρτίστηκαν από τη Δημαρχιακή Επιτροπη, σύμφωνα με το νόμο ΔΝΖ΄περί Δήμων και Κοινοτήτων.
Τόμος: 15, σελ. 404 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-404-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 7/12/1921
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την αντικατάσταση ενός μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αντικατάσταση ενός μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με το νόμο ΔΝΖ΄ περί Δήμων και Κοινοτήτων και απόφαση να γνωμοδοτήσει επί του θέματος η Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 15, σελ. 406 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-406-4

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων οικογενειών των επιστράτων της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-409-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση της Δημαρχιακής Επιτροπής υπέρ των απόρων οικογενειών της πόλης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 409 - 411
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-409-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη σκυρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης. Μειοδότης ο Ευθύμιος Γκούνης.
Τόμος: 15, σελ. 41 - 412
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-41-372

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.230 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.230 δρχ. ως επίδομα στους υπαλλήλους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 412 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-412-3

Πράξη: Έγκριση ειδικής στολής απολύμανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της ειδικής στολής του υπεύθυνου για την απολύμανση υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-415-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ. για την κατασκευή ρείθρων πεζοδρομίων και κρασπέδων στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας με δημοπρασία και έγκριση του προϋπολογισμού από το μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-415-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για το Γυμνάσιο Θηλέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για τη συμπλήρωση και βελτίωση των σχολικών οργάνων του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 415 - 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-415-2

Πράξη: Μισθοδοσία καθηγητή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Νικολάου Λοΐζου, καθηγητή μαθηματικών του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, για πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του και ανάθεση στον Δημήτριο Κουκιάδη, πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θετταλομαγνησίας, να υποβάλει πίνακα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Παρθεναγωγείου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 15, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Θετταλομαγνησίας
Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοΐζος, Νικόλαος
Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-416-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 του 1921 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την προμήθεια κρέατος και για λοιπά έξοδα λόγω της συσσώρευσης Ρώσων προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 416 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-416-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 9 του 1921 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την προμήθεια γάλακτος και 8.000 δρχ. για την προμήθεια τροφίμων λόγω της συσσώρευσης Ρώσων προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-417-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 10 ψηφίσματος του 1921 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης λόγω της συσσώρευσης Ρώσων προσφύγων: 1) 5.000 δρχ. για την προμήθεια καύσιμης ύλης, 2) 500 δρχ. για τη δίμηνη πληρωμή του Ρώσου ιατρού Γεωργίου Τσαρούχτσιεφ και 3) 200 δρχ. για τη δίμηνη πληρωμή του Ρώσου νοσοκόμου Σέργεϊ Λεβασώφ.
Τόμος: 15, σελ. 417 - 418
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαρούχτσιεφ, Γεώργιος
Λεβασώφ, Σέργεϊ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-417-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την ενίσχυση των οικονομικών του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου λόγω της συσσώρευσης Ρώσων προσφύγων, με επιστροφή μετά την είσπραξη των οφειλομένων από το Υπουργείο Περίθαλψης.
Τόμος: 15, σελ. 418 - 419
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-418-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για την κατασκευή "γεφυρίου λιθοκτίστων βόθρων" με ξύλινο κατάστρωμα στο χείμαρρο Κραυσίνδωνα, στη συνοικία Καπακλί.
Τόμος: 15, σελ. 419 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Βόλος -- Γέφυρες
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-419-2

Πράξη: Αγορά δημοτικού οικοπέδου από την εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Εταιρείας του Μελέτιου Σταματόπουλου για την οριστική επίλυση του αιτήματος της αγοράς γειτονικού δημοτικού οικοπέδου από την εταιρεία και σύσταση επιτροπής με σκοπό τη γνωμοδότηση επί του ζητήματος.
Τόμος: 15, σελ. 420 - 421
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Οικονόμου, Γεώργιος
Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-420-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για συνδρομή του Δήμου στην επισκευή της Ισραηλίτικης Σχολής και ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου της σύνταξης του προϋπολογισμού της δαπάνης.
Τόμος: 15, σελ. 422 - 423
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-422-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Φιλόπτωχης Αδελφότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κωνσταντίνου Γιαρέντη και Ιωάννη Καλλιώρα ως μελών εκ μέρους του Δήμου στη διοίκηση της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Βόλου, έγκριση της χορηγίας πίστωσης στον προϋπολογισμό του 1922 και εξουσιοδότηση του Δημαρχούντος για την έκδοση του σχετικού εντάλματος.
Τόμος: 15, σελ. 423 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Καλλιώρας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-423-3

Πράξη: Μετονομασία οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας της Αναλήψεως για ονομασία της οδού πάνω από την οδό Φιλοκτήτου σε οδό Αναλήψεως.
Τόμος: 15, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-425-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος των κατοίκων της Αναλήψεως
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας της Αναλήψεως για τοποθέτηση φανών.
Τόμος: 15, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-425-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων