Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1922Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1922
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1922
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 19 / 10/1/1922
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Καρτάλη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Νικολάου Σαράτση ως Αντιπροέδρου και του έμμισθου υπαλλήλου Κωνσταντίνου Πολυμερόπουλου ως Γραμματέα.
Τόμος: 15, σελ. 427 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-427-2

Πράξη: Συσσώρευση αιτημάτων χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Αναφορά του Νικολάου Τσαλαπάτα στη συσσώρευση αιτημάτων για τα οποία δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και παραπομπή τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-428-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού τέλους στις άδειες οικοδομών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημητρίου Κουκιάδη για επιβολή δημοτικού τέλους στις άδειες οικοδομών και αναβολή της απόφασης έως τη συζήτηση του προϋπολογισμού.
Τόμος: 15, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-429-1

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος Γενικού Μητρώου των θηλέων και αρρένων δημοτών του έτους 1920 και έκθεση αυτού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Τόμος: 15, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-429-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των κτημάτων των εξής ιδιοκτητών: 1) Ιωάννη Σακκή, Αδελφών Κουταρέλια, Απόστολου Ατσιά, Δημητρίου Γεωργόπουλου, Ηρακλή Σχοινά και Αθανάσιου Ξανάρη στην οδό Παύλου Μελά, 2) Αποστόλου Ζαφειρίου, Δημητρίου Σακελλαρίδη, κληρονόμων Δημητρίου Παπαζαφειρίου, Παναγιώτη Βλαμόπουλου, Στυλιανού Κουτνατζή και Ιωάννη Σεντουκτσή στην οδό Ιωάννη Καρτάλη, 3) Απόστολου Μιχόπουλου στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Ορμινίου και 4) κληρονόμων Γεωργίου Ευσταθίου στην οδό Ροζού και Συραΐνας, χήρας Κ. Δημητρίου, στη συνοικία των Παλαιών, πίσω από τους Στρατώνες.
Τόμος: 15, σελ. 429 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακκής, Ιωνάς
Κουταρέλια, Αφοί
Ατσιάς, Απόστολος
Γεωργόπουλος, Δημήτριος
Σχοινάς, Ηρακλής
Ξανάρης, Αθανάσιος
Ζαφειρίου, Απόστολος
Παπαζαφειρίου, Δημήτριος
Βλαμόπουλος, Παναγιώτης
Σεντουκτσής, Ιωάννης
Ευσταθίου, Γεώργιος
Δημητρίου, Συραΐνα
Κουτνατζής, Στυλιανός
Σακελλαρίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-429-3

Πράξη: Τοποθέτηση από την Εταιρεία του Μελετίου Σταματόπουλου στενής σιδηροδρομικής γραμμής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης από την Εταιρεία του Μελετίου Σταματόπουλου στενής σιδηροδρομικής γραμμής στην οδό Καποδιστρίου, ώστε να συνδεθούν τα δύο εργοστάσιά της.
Τόμος: 15, σελ. 431 - 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-431-8

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.800 δρχ. για την επισκευή και την κατασκευή αποχωρητηρίων στην Ισραηλιτική Σχολή και έγκριση του προϋπολογισμού του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-439-1

Πράξη: Διπλασιασμός του δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Διπλασιασμός του δημοτικού φόρου των μεταφερόμενων μεγάλων ζώων, σύμφωνα με το νόμο 2125.
Τόμος: 15, σελ. 439 - 440
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-439-2

Πράξη: Επιβολή των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Επιβολή των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο από την αρχή του οικονομικού έτους 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 440 - 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-440-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την κατασκευή σημαίας του Δημαρχείου.
Τόμος: 15, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 15, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για το φόρο χαρτόσημου προς το Δημόσιο.
Τόμος: 15, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τη συνδρομή του οικονομικού συσσιτίου Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-442-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 350 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 350 δρχ. για την πληρωμή της Ηλεκτρικής Εταιρείας, η οποία επισκεύασε την ηλεκτροκίνητη αντλία του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-442-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 179 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 179 δρχ. για την επισκευή των κάρων της καθαριότητας από τον Νικόλαο Κάμπα.
Τόμος: 15, σελ. 442 - 443
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάμπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-442-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.527 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.527 δρχ. για την επισκευή των κάρων της καθαριότητας από τον Θεόδωρο Μπένη.
Τόμος: 15, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπένης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-443-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.913 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.913 δρχ. για την επισκευή των βυτίων του καταβρέγματος από το Θεόδωρο Μπένη.
Τόμος: 15, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπένης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-443-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 390 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 390 δρχ. για την επισκευή του οδοστρωτήρα από την εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-444-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την επισκευή του υδραγωγείου.
Τόμος: 15, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-444-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για τα ασφάλιστρα των δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 15, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-444-1

Πράξη: Συγχώνευση των πιστώσεων για την αγορά καταβρεκτηρίων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Συγχώνευση των πιστώσεων για την αγορά δύο αυτοκινήτων καταβρεκτηρίων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς.
Τόμος: 15, σελ. 444 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-444-2

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για την αγορά οικοπέδων ή καταστημάτων με σκοπό την κατασκευή αποχωρητηρίων και πεζοδρομίων, προς σχηματισμό αποθέματος.
Τόμος: 15, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-445-1

Πράξη: Επανέγκριση ψηφισμάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανέγκριση των υπ. αριθμ.102 έως 110 ψηφισμάτων του 1921, τα οποία η Νομαρχία Λάρισας ακύρωσε επειδή δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 1921.
Τόμος: 15, σελ. 446
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτιοκό Συμβούλιο Παγασών
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-446-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του παιδονόμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του παιδονόμου Νικολάου Φαγόνη για χορηγία επιδόματος από το Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 446 - 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαγόνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-446-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 12 του 1922 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την αποδοχή του κληροδοτήματος, ύψους 300 δρχ., του Νικολάου Σχοινά προς το νοσοκομείο.
Τόμος: 15, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-447-1

Πράξη: Αποδοχή κληροδοτήματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Αποδοχή του κληροδοτήματος, ύψους 100 δρχ., του Νικολάου Σχοινά προς το Δήμο υπέρ του οικονομικού συσσιτίου.
Τόμος: 15, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σχοινάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-447-1

Πράξη: Αύξηση του ποσοστού είσπραξης του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αύξηση του ποσοστού είσπραξης του Δήμου από την ενοικίαση του δημοτικού αποχωρητηρίου στην παραλία.
Τόμος: 15, σελ. 447 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-447-2

Πράξη: Συναίνεση εξάλειψης της εγγεγραμμένης υποθήκης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Συναίνεση εξάλειψης της εγγεγραμμένης υποθήκης ενός αμπελιού του Χρήστου Σακαβάλα, ενοικιαστή των σφάγιων διακιωμάτων του Δήμου στο δημοτικό σφαγείο για το έτος 1916.
Τόμος: 15, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακαβάλας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-448-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 8 ψηφίσματος του 1921 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.453,60 δρχ. για την πληρωμή του προμηθευτή γάλακτος Αντωνίου Μαυροειδή και του προμηθευτή κρέατος Γεωργίου Τουφεξή.
Τόμος: 15, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουφεξής, Γεώργιος
Μαυροειδής, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-448-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 11 ψηφίσματος του 1921 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.400 δρχ. για την πληρωμή γραφικών εξόδων και προμήθεια άρτου του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού έτους 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 449 - 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-449-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 8/2/1922
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Αναγγελία θανάτου του δικηγόρου και Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Χρυσοβελώνη και απονομή τιμών.
Τόμος: 15, σελ. 451 - 452
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-451-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 17/3/1922
Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης των Στρατώνων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης των Στρατώνων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο.
Τόμος: 15, σελ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- ΠλατείεςnewText
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-452-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Γεωργίου Οικονόμου και Μάρκου Γκανή και του ιατρού Απόστολου Κουτσαγγέλη ως μελών της Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 452 - 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Γεώργιος
Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος, (1871-1937)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-452-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Νικολάου Παπαϊωάννου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων και του Γεώργιου Παπαγεωργίου ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 15, σελ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-453-1

Πράξη: Απόρριψη αγοράς αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης να αγοράσει ο Δήμος το αυτοκίνητο του ιδιώτη Αριστοτέλη Δούρα ως καταβρεκτήριο.
Τόμος: 15, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούρας, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-453-2

Πράξη: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 453 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-453-42

Πράξη: Έκλογή μελών της Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των ανεγειρόμενων ή επισκευαζόμενων οικοδομών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου και του εργολάβου δημοσίων και δημοτικών έργων Ευθύμιου Γκούνη ως μελών της Επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των ανεγειρόμενων ή επισκευαζόμενων οικοδομών.
Τόμος: 15, σελ. 487 - 488
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-487-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 18/3/1922
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 495 - 504
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-495-10

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας διαφόρων ιδιοκτησιών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των εξής ιδιοκτησιών: 1) Θεοδώρου Βολιώτη και Γ. Ματσίκα στην οδό Σόλωνος, 2) Αικατερίνης Μουρτζοπούλου και Αριστείδη Ηγουμενίδου στην οδό Παλαιστίνης, 3) Αλεξάνδρας Τσαμαντάνη στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντά και Όγλ, 4) Δημητρίου Καραγεώργου στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Μαυροκορδάτου, 5) Ελένης Ρέπουλη στη διασταύρωση των οδών Γαζή και Βλαχάβα, 6) Αθανασίου Σέγκλια στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Σταθά και 7) Γεωργίου Σαμαρά στη διασταύρωση των οδών Ανωνύμου και Βελισσαρίου, στη συνοικία του φρουρίου.
Τόμος: 15, σελ. 500
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Θεόδωρος
Μάτσικας, Παύλος
Μουρτζοπούλου, Αικατερίνη
Ηγουμενίδης, Αριστείδης
Τσαμαντάνη, Αλεξάνδρα
Καραγεώργος, Δημήτριος
Ρέπουλη, Ελένη
Σέγκλιας, Αθανάσιος
Σαμαράς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-500-1

Πράξη: Συναίνεση για την αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Συναίνεση για την αγορά οικοπέδου της Άννας Σκούταρη στην οδό Κουμουνδούρου.
Τόμος: 15, σελ. 501
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρη, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-501-1

Πράξη: Έγκριση εκμετάλλευσης και συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμετάλλευσης και συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου, αφού προηγηθεί ο προϋπολογισμός της δαπάνης επισκευής σε σύμπραξη με το Σύλλογο Ερασιτεχνών Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Σύλλογος Ερασιτεχνών Βόλου
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-502-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-505-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση των κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές. Πλειοδότης ο Ηλίας Κωστής.
Τόμος: 15, σελ. 505 - 506
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-505-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Αποχωρητηρίου στην παραλία.
Τόμος: 15, σελ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-506-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 21/3/1922
Πράξη: Αποζημίωση του Δημαρχούντος παρέδρου.
Εισηγητής: Κυριακόπουλος, Ευάγγελος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης του Δημαρχούντος παρέδρου Πολυχρόνη Σαράτση.
Τόμος: 15, σελ. 508 - 510
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-508-3

Πράξη: Υποβολή ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς την Εθνοσυνέλευση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημαρχούντα προς υποβολή ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς την Εθνοσυνέλευση και τους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων στην Αθήνα, για τον "σφαγιασμό των ελληνικών δικαίων υπό των ισχυρών της γης".
Τόμος: 15, σελ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών -- Ψηφίσματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-510-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1922-1923 και έγκρισή του.
Τόμος: 15, σελ. 510 - 518
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-510-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 28/3/1922
Πράξη: Έλεγχος των λογιστικών βιβλίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Έλεγχος των λογιστικών βιβλίων του δημοτικού ταμία και έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 15, σελ. 519 - 522
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-519-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας Βόλου, με σκοπό την παροχή πασχαλινών επιδομάτων στις οικογένειες των εφέδρων της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 522 - 523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-522-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην Πανθεσσαλική Ένωση των τεχνιτών μηχανικών, για τη συντήρηση της σχολής τους.
Τόμος: 15, σελ. 523 - 524
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανθεσσαλική Ένωση Τεχνιτών Μηχανικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-523-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 14 ψηφίσματος του 1922 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 524 - 526
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-524-3

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 526 - 528
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εισαγγελία Βόλου
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-526-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 5/5/1922
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διετή εκμετάλλευση του Δημοτικού Αποχωρητηρίου στην παραλία. Πλειοδότης ο Νικόλαος Φιτσιτσόγλου.
Τόμος: 15, σελ. 531
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-531-1

Πράξη: Επανάληψη της δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου "επί των σφαζόμενων προς κατανάλωση ζώων" του οικονομικού έτους 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 531 - 532
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-531-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων πεζοδρομίων της πλατείας Ελευθερίας. Μειοδότης ο Νικόλαος Μανώλης.
Τόμος: 15, σελ. 532
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-532-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. με σκοπό την ενίχυση του ταμείου της Κοινωνικής Πρόνοιας Βόλου, για τη διανομή των επιδομάτων στις οικογένειες των απόρων επιστράτων της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 532 - 533
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Κοινωνική Πρόνοια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-532-2

Πράξη: Έγκριση παραγγελίας ιπποκίνητου μηχανήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση παραγγελίας, άνευ δημοπρασίας, ιπποκίνητου μηχανήματος πισσόστρωσης για τη δοκιμαστική πισσόστρωση των δρόμων της πόλης και ανάθεση της παραγγελίας στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 533 - 535
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-533-3

Πράξη: Έγκριση αγοράς οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς οδοστρωτήρα άνευ δημοπρασίας και ανάθεση της παραγγελίας στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 535 - 536
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-535-2

Πράξη: Ανακαίνιση της γέφυρας στο χείμαρρο Κραυσίνδωνα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου για την ανακαίνιση της γέφυρας στο χείμαρρο Κραυσίνδωνα στη θέση Κιούπι και στη διασταύρωση με την οδό που οδηγεί στη συνοικία Καπακλί και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.667 δρχ. για τη δαπάνη υπέρβασης του ποσού.
Τόμος: 15, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-536-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 62 ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, σχετικά με την παύση του Ραβίνου και ψάλτη της Κοινότητας Μωυσή Πεσάχ και παράδοση του αρχείου, μέχρι την αντικατάστασή του, στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 15, σελ. 537
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πεσάχ, Μωυσής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-537-1

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση των υπ. αριθμ. 2 και3 ψηφισμάτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας για το οικ. έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-537-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 16/6/1922
Πράξη: Υποβολή ευχής για μετάθεση της Εμπορικής Σχολής των Αθηνών στην πόλη του Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για μετάθεση της Εμπορικής Σχολής των Αθηνών στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εμπορική Σχολή Αθηνών
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-539-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 7/7/1922
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την επαναφορά του φωτισμού της πόλης με φωταέριο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την επαναφορά του φωτισμού της πόλης με φωταέριο και σύσταση επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.
Τόμος: 15, σελ. 541 - 551
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-541-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 8/7/1922
Πράξη: Έγκριση πληρωμής 55.000 δρχ. στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 55.000 δρχ. στην Ηλεκτρική Εταιρεία για τον φωτισμό της πόλης, μετατροπή του φωτισμού όλης της πόλης σε ηλεκτρικό και παύση της αντικατάστασης των ηλεκτρικών λαμπτήρων.
Τόμος: 15, σελ. 552 - 556
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αθανασιάδης, Μιχαήλ
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-552-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 12/9/1922
Πράξη: Παροχή ισόβιας επιχορήγησης στον πρώην Δήμαρχο Νικόλαο Γεωργιάδη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Παροχή ισόβιας επιχορήγησης στον πρώην Δήμαρχο Παγασών Νικόλαο Γεωργιάδη και την οικογένειά του και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την πληρωμή του μηνιαίου βοηθήματος.
Τόμος: 15, σελ. 557 - 561
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-557-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. στον Μητροπολίτη Λάρισας ως προέδρου της Κρατικής Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί στη Λάρισα, για την περίθαλψη των εγκατεστημένων στη Λάρισα προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Τόμος: 15, σελ. 561 - 563
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εθνική Επιτροπή Προσφύγων
Μητρόπολη Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-561-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. ως πρώτη δόση για την περίθαλψη των εγκατεστημένων στο Βόλο προσφύγων από τη Μικρά Ασία, προς την Κρατική Επιτροπή Προσφύγων, στην οποία συμμετέχουν ο Πολυχρόνης Σαράτσης και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.
Τόμος: 15, σελ. 563 - 564
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εθνική Επιτροπή Προσφύγων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-563-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. προς την αρμόδια Επιτροπή, για την περίθαλψη των επιστράτων τραυματιών στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 15, σελ. 564
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-564-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη του κανονισμού και της λειτουργίας των οικονομικών συσσιτίων και χορηγία τακτικής πίστωσης 15.000 δρχ. αλλά και έκτακτης 30.000 δρχ., την οποία θα διαχειρίζεται η παραπάνω επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 564 - 565
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Φαρμακίδης, Δημήτριος
Χρυσοχοΐδης, Αλέξανδρος
Κοσμαδόπουλος, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Δημήτριος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι., (1871-1951)
Ζίφος, Ιωάννης
Πετρόχειλος, Σωκράτης
Παπάντος, Γρηγόριος
Αποστολίδης, Ανδρέας
Τριγκώνης, Αργύριος, (1870-1967)
Καραμάνος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-564-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για τον απολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τον απολογισμό του Δήμου των ετών 1919-1920 και 1920-1921, εξεύρεση από την Δημαρχιακή Επιτροπή ενός υπαλλήλου για τον έλεγχο των απολογισμών και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή του.
Τόμος: 15, σελ. 565 - 572
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-565-8

Πράξη: Έγκριση σύναψης προσωρινού δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης προσωρινού δανείου του Δήμου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 150.000 δρχ., με εγγύηση δημοτική έκταση αξίας 300.000 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-572-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα ασφάλιστρα του Βρεφοκομείου, του Μαιευτηρίου και άλλων δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 15, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-573-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την κατασκευή περιφραγμάτων της δημοτικής έκτασης γύρω από το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 15, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-573-1

Πράξη: Δημοπρασίες έργων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση να ενεργείται δημοπρασία για κάθε δημοτικό έργο, του οποίου η δαπάνη θα υπερβαίνει τις 2.000 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κανονισμός διαχείρισης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-573-1

Πράξη: Μεταφορά της πίστωσης για πληρωμή εργολάβου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Μεταφορά της πίστωσης, ύψους 14.000 δρχ., από τον προϋπολογισμό του 1921-1922 σε αυτόν του 1922-1923, για την πληρωμή του εργολάβου δημοτικών έργων Νικολάου Μανώλη.
Τόμος: 15, σελ. 573 - 574
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-573-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης οικίας ως Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης της οικίας του Ιωάννη Αξελού με σκοπό τη χρήση του ως Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου, αντί 1.500 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 15, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-574-1

Πράξη: Αύξηση του ενοικίου του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αύξησης του ενοικίου της μισθωμένης οικίας που χρησιμοποιείται ως Δημαρχείο, από 1ης Σεπτεμβρίου 1922.
Τόμος: 15, σελ. 574 - 575
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-574-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 11.800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 11.800 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών.
Τόμος: 15, σελ. 575
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-575-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.480 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.480 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των καραγωγέων της καθαριότητας.
Τόμος: 15, σελ. 575 - 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-575-2

Πράξη: Δημοπρασία για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης να δημοπρατηθεί η εργολαβία της καθαριότητας για πολλά έτη.
Τόμος: 15, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-576-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.080 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.080 δρχ. για την πληρωμή του μισθού του επισκευαστή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-576-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.050 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.050 δρχ. για την πληρωμή του φύλακα του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Τόμος: 15, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-576-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. για την ετήσια εισφορά του Δήμου στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής του Πρακτικού Λυκείου Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 576 - 577
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Πρακτικό Λύκειο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-576-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής 3.587 δρχ. σε εργολάβο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 3.587 δρχ. στον Γεώργιο Πετούση, εργολάβο της επισκευής διαζωμάτων, υπονόμων κ.λπ.
Τόμος: 15, σελ. 577
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετούσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-577-1

Πράξη: Αναβολή της αποπληρωμής εργολάβου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για αποπληρωμή του Ζήση Φλαμπούρη, εργολάβου της κατασκευής των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 577
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-577-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικής οδού από τη Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου να ερευνήσει την κατάληψη δημοτικής οδού από τη Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Τόμος: 15, σελ. 577
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-577-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 18 ψηφίσματος του 1922 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την προμήθεια φαρμάκων, η οποία στο εξής θα ενεργείται με δημοπρασία.
Τόμος: 15, σελ. 578
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-578-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 18 ψηφίσματος του 1922 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.100 δρχ. για την πληρωμή οφειλόμενων ασφάλιστρων.
Τόμος: 15, σελ. 578 - 579
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-578-2

Πράξη: Αναβολή στην έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης στο υπ. αριθμ. 18 ψήφισμα του 1922 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την παραγγελία μηχανημάτων κεντρικής θέρμανσης για το νοσοκομείο.
Τόμος: 15, σελ. 579
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-579-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης στο θέμα της Τεχνικής Βιομηχανικής Εταιρείας της Αθήνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο θέμα της Τεχνικής Βιομηχανικής Εταιρείας της Αθήνας, η οποία γνωστοποιεί ότι αναλαμβάνει την επισκευή κάποιων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 579 - 580
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-579-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 22/9/1922
Πράξη: Λήψη μέτρων λόγω της εγκατάστασης προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και προτάσεις από τον αρχίατρο Σπυρίδωνα Τούμπλα σχετικά με τα έκτακτα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Ανάγκη εξεύρεσης χώρου ο οποίος θα στεγάσει τους ασθενείς πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 581 - 584
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τούμπλας, Σπυρίδων
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-581-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του ιατρού του νοσοκομείου των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 584
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-584-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ., με σκοπό την κατασκευή ξύλινων αποχωρητηρίων για τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 584
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-584-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.400 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.400 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας των τριών εκτάκτων οδοκαθαριστών για την καθαριότητα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 584
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-584-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 9.000 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας των τριών εκτάκτων καραγωγέων για την αποκομιδή των απορριμμάτων των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 585
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-585-1

Πράξη: Χορηγία 2.400 δρχ. με σκοπό την καθαριότητα των προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Χορηγία 2.400 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της μισθοδοσίας του εκτάκτου επόπτη καθαριότητας των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 585
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-585-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. με σκοπό την αγορά διαφόρων απολυμαντικών ειδών για την καθαριότητα των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 585
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-585-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.320 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.320 δρχ. για την αποζημίωση των δύο ιατρών, οι οποίοι προσελήφθησαν για τις ανάγκες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 585 - 586
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-585-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των νοσοκόμων του νέου νοσοκομείου των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 586
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-586-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.200 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.200 δρχ. για την αγορά δέκα κιβωτίων αποστειρωμένου γάλακτος υπέρ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 586
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-586-1

Πράξη: Έγκριση προεξόφλησης από τα μη ληξιπρόθεσμα γραμμάτια του κράτους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση προεξόφλησης από τα μη ληξιπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια του κράτους, μέχρι του ποσού των 100.000 δρχ., για τις ανάγκες του Δήμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.890 δρχ. για τη νομιμοποίηση των τόκων προεξόφλησης που πρόκειται να καταβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 15, σελ. 586 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική --Πρόσφυγες
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-586-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τις ανάγκες του νοσοκομείου των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 587
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-587-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.440 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.440 δρχ. για την πληρωμή του άρτου υπέρ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 587
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-587-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την πληρωμή του Ζήση Φλαμπούρη, εργολάβου της κατασκευής των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 15, σελ. 587 - 588
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-587-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 7/10/1922
Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του απολογισμού του Δήμου των ετών 1919-1920 και έγκρισή του.
Τόμος: 15, σελ. 589 - 593
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-589-5

Πράξη: Εισαγωγή της έκθεσης του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του απολογισμού του Δήμου των ετών 1920-1921 και έγκρισή του.
Τόμος: 15, σελ. 593 - 596
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-593-4

Πράξη: Οικονομικό συσσίτιο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημάρχου Κωνσταντίνου Γκλαβάνη ως μέλους του οικονομικού συσσιτίου.
Τόμος: 15, σελ. 597
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-597-1

Πράξη: Νοσοκομείο προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του Βρεφοκομείου και του Μαιευτηρίου ως Νοσοκομείο προσφύγων, λόγω της μη εξεύρεσης κατάλληλου οικήματος.
Τόμος: 15, σελ. 597 - 598
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-597-2

Πράξη: Μισθοδοσία ιατρού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ορισμός της μισθοδοσίας του ιατρού του Νοσοκομείου των προσφύγων, Νικολάου Οικονομίδη, σε 500 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 15, σελ. 598
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-598-1

Πράξη: Επισκευή Μαιευτηρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημάρχου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές του Μαιευτηρίου, οι οποίες θα ανέλθουν στις 30.000 δρχ., σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 598
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1914-1922
Βόλος -- Πρόσφυγες
Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-598-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για τις επισκευές του Μαιευτηρίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 598 - 599
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-598-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα ίδρυσης του απομονωτηρίου των μεταδοτικών νοσημάτων, για τη μισθοδοσία του νοσοκόμου και λοιπά έξοδα.
Τόμος: 15, σελ. 599
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-599-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την επισκευή της στέγης του Μαιευτηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 599
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-599-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την κατασκευή υδραυλικών έργων του Μαιευτηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 599
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-599-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την επισκευή του Φθισιατρείου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης διαφόρων νοσημάτων.
Τόμος: 15, σελ. 599 - 600
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Φθισιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-599-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τη δαπάνη της κατασκευής τεσσάρων πλυντηρίων για την πλύση των ενδυμάτων των προσφύγων από την Μικρά Ασία.
Τόμος: 15, σελ. 600
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-600-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τη δαπάνη της κατασκευής πέντε ξύλινων αποχωρητηρίων προς χρήση των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 600 - 601
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-600-2

Πράξη: Έγκριση προεξόφλησης από τα μη ληξιπρόθεσμα γραμμάτια του κράτους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση προεξόφλησης από τα μη ληξιπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια του κράτους μέχρι του ποσού των 100.000 δρχ. για τις ανάγκες του Δήμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ. για τη νονιμοποίηση των τόκων προεξόφλησης που πρόκειται να καταβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 15, σελ. 601 - 602
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-601-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το οικονομικό έτος 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-602-1

Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Ιωάννη Ζάχου, πρώτου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και για πολλά χρόνια προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Απονομή τιμών και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τη δαπάνη της κηδείας του.
Τόμος: 15, σελ. 602 - 603
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Ιωάννης, (1832-1922)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-602-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης των απολογισμών του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης των απολογισμών του ναού των Ταξιαρχών για τα έτη 1919, 1920 και 1921.
Τόμος: 15, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-604-1

Πράξη: Αναβολή της έγκρισης του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το έτος 1922.
Τόμος: 15, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-604-1

Πράξη: Κατάληψη δημοτικής έκτασης από την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο εναντίον των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας λόγω της κατάληψης δημοτικής έκτασης.
Τόμος: 15, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-604-1

Πράξη: Συζήτηση για το φωτισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα του φωτισμού της πόλης και την αίτηση της Ηλεκτρικής Εταιρείας για πληρωμή του φωτισμού των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 1922.
Τόμος: 15, σελ. 604 - 606
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-604-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 11/10/1922
Πράξη: Κατασκευή παραπηγμάτων με σκοπό τη στέγαση προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας για πίστωση 300.000 δρχ., από κοινού με τη Λιμενική Επιτροπή, για την κατασκευή παραπηγμάτων με σκοπό τη στέγαση τουλάχιστον 2.000 προσφύγων. Συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου και τη δυνατότητα χορηγίας πίστωσης για τη μέγιστη προσφορά βοήθειας στους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 607 - 611
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Οικονόμου, Γεώργιος
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-607-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 13/10/1922
Πράξη: Στέγαση προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με το θέμα της στέγασης των προσφύγων και την οικονομική δυνατότητας κάλυψης της δαπάνης από το Δήμο. Ανάγκη "αραίωσης" των προσφύγων και διοχέτευσής τους στο εσωτερικό της Θεσσαλίας.
Τόμος: 15, σελ. 612 - 617
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-612-6

Πράξη: Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 13.700 δρχ. για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτητών Απόστολου Μιχόπουλου, αδελφών Κουταρέλια, Αικατερίνης Ξούδη, Καλλιόπης Πανά, Αντωνίου Ατσιά, Δημητρίου Γεωργόπουλου ή Γιούργα, Ηρακλή Σχοινά και Ελένης Ξανάρη.
Τόμος: 15, σελ. 617 - 618
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
Κουταρέλια, Αφοί
Ξούδη, Αικατερίνη
Πανά, Καλλιόπη
Ατσιάς, Αντώνιος
Γεωργόπουλος, Δημήτριος
Σχοινάς, Ηρακλής
Ξανάρη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-617-2

Πράξη: Συνεργασία του Δήμου με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία του Δήμου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου, εφόσον το Σκοπευτήριο έχει επιταχθεί για τις ανάγκες της πρόχειρης εγκατάστασης των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 618 - 619
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Σκοπευτήριο Βόλου
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-618-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.800 δρχ. για την επισκευή της ημιτελούς οικοδομής των Δικαστηρίων στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 15, σελ. 619
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-619-1

Πράξη: Επιφύλαξη για ικανοποίηση αιτήματος της Ένωσης Δημοσιών Υπαλλήλων Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη για ικανοποίηση αιτήματος της Ένωσης Δημοσίων υπαλλήλων Μαγνησίας, για εξοπλισμό του γραφείου της στον επόμενο δημοτικό προϋπολογισμό.
Τόμος: 15, σελ. 619
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-619-1

Πράξη: Παραπομπή των παραπόνων στον αρμόδιο Προϊστάμενο της περίθαλψης των προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή των παραπόνων των Ζαφειρίου Δρογγούλα και Γρηγορίου Ζαγορίνη για την επίταξη των οικιών τους από τους πρόσφυγες στον αρμόδιο Προϊστάμενο της περίθαλψης των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 619
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δρογγούλας, Ζαφείριος
Ζαγορίνης, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-619-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Ταμείου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Ταμείου Βόλου για χορηγία πίστωσης με σκοπό την αγορά γραφομηχανής.
Τόμος: 15, σελ. 619
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-619-1

Πράξη: Ζήτημα κατάληψης δημοτικής οδού από την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Επερώτηση του Νικολάου Τσαλαπάτα σχετικά με το ζήτημα της κατάληψης δημοτικής οδού από την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και ενημέρωσή του για τις ενέργειες της Δημοτικής αρχής.
Τόμος: 15, σελ. 619 - 620
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-619-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 27/10/1922
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει η πόλη του Βόλου και αναμονή της άφιξης του μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Χρήστου Λούλη από τη συνάντησή του με αντιπρόσωπο του Υπουργείου Περίθαλψης. Ανακοίνωση του Αμερικανού αντιπροσώπου της Χριστιανικής Αδελφότητας της Αθήνας, κ. Χίμπαρτ, για αποστολή ατμόπλοιου με είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 621 - 622
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Περίθαλψης
Χριστιανική Αδελφότητα Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-621-2

Πράξη: Ίδρυση τριών ιατρείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ίδρυση τριών ιατρείων, στο κτήριο του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών, στο Δημοτικό Σχολείο της συνοικίας του Αγίου Νικολάου και στη συνοικία της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 15, σελ. 622 - 623
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-622-2

Πράξη: Μεταρρύθμιση Μαιευτηρίου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση να μεταρρυθμιστεί το Μαιευτήριο Βόλου, ώστε στον ένα χώρο να περιθάλπονται οι επίτοκες γυναίκες πρόσφυγες και στον άλλο οι ασθενείς πρόσφυγες μολυσματικών νοσημάτων.
Τόμος: 15, σελ. 623
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-623-1

Πράξη: Συζήτηση για τους πρόσφυγες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων του Χρήστου Λούλη, μέλους της Λιμενικής Επιτροπής, με τους αντιπροσώπους και Υπουργούς των Υπουργείων Περίθαλψης, Επισιτισμού και Συγκοινωνιών. Η πόλη του Βόλου έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 8.000 πρόσφυγες και το Υπουργείο Συγκοινωνίας είναι διατεθειμένο να χορηγήσει 500.000 δρχ. υπέρ των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 623 - 625
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-623-3

Πράξη: Μεταρρύθμιση του Μαιευτηρίου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταρρύθμισης του κάτω πατώματος του Μαιευτηρίου σε νοσοκομείο για τις επίτοκες γυναίκες πρόσφυγες, κατασκευή ενός υπόστεγου για τους ασθενείς πρόσφυγες με μεταδοτικά νοσήματα και χορηγία έκτακης πίστωσης 15.000 δρχ. για τη δαπάνη της επισκευής.
Τόμος: 15, σελ. 625
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-625-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.000 δρχ. για την πληρωμή της καθυστερούμενης συνδρομής του Δήμου προς τη Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 625 - 627
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-625-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Σύλλογο Ασύλου Παιδιού.
Τόμος: 15, σελ. 628
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-628-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.614 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.614 δρχ. για την ενίσχυση των οικονομικών της Ηλεκτρικης Εταιρείας λόγω της αύξησης της τιμής των γαιανθράκων, χωρίς ο Δήμος να αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα οφειλής προς την Ηλεκτρική Εταιρεία, λόγω δήθεν καθυστέρησης υπολοίπων πληρωμής του φωτισμού της πόλης από 1-10-1921 έως 30-6-1922.
Τόμος: 15, σελ. 628 - 632
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-628-5

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να συνεννοηθεί με την Ηλεκτρική Εταιρεία σχετικά με τον μελλοντικό φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-632-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για την ταφή των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-632-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των άπορων του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-632-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών και μαθητριών του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-632-1

Πράξη: Διανομή βοηθήματος υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για διανομή βοηθήματος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 633
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-633-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του γενικού γραμματέα του Δήμου για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 15, σελ. 633
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-633-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 7/11/1922
Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την έκδοση των ψηφισμάτων για το ποσοστό και το είδος του φόρου υπέρ του Λιμενικού Ταμείου. Σύσταση επιτροπής με σκοπό τη γνωμοδότηση για την ενδεχόμενη αύξηση της λιμενικής φορολογίας.
Τόμος: 15, σελ. 634 - 635
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-634-2

Πράξη: Πρόταση για ίδρυση Νοσοκομείου προσφύγων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση του προέδρου της Επιτροπής του Οικονομικού Συσσιτίου, Ιωάννη Ζίφου, για ίδρυση Νοσοκομείου προσφύγων, λόγω της μη χωρητικότητας του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 635 - 637
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζίφος, Ιωάννης
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-635-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα της καθαριότητας.
Τόμος: 15, σελ. 637
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-637-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.360 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.360 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας του γενικού γραμματέα του Δήμου κατά 400 δρχ.
Τόμος: 15, σελ. 637 - 639
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-637-3

Πράξη: Δενδροφυτεύσεις.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου σχετικά με το κλάδεμα των δέντρων, τα έξοδα του οποίου συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο του προϋπολογισμού για τις δενδροφυτεύσεις.
Τόμος: 15, σελ. 639
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-639-1

Πράξη: Αγορά καταβρεκτηρίων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο εναντίον της εταιρείας του Μελέτιου Σταματόπουλου για την καθυστέρηση της παράδοσης των δύο καταβρεκτηρίων αυτοκινήτων, τα οποία ανέλαβε να παραγγείλει εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 639 - 640
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρακτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-639-2

Πράξη: Κατασκευή έργων στο χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να στείλει τηλεγράφημα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης για τα έργα στο χείμαρρο Κραυσίνδωνα από τη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 15, σελ. 640 - 641
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Κραυσίδωνας, Ποταμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-640-2

Πράξη: Πληρωμή εργολάβου κατασκευής οδών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 20.000 δρχ. στον Ευθύμιο Γκούνη, εργολάβο κατασκευής κάποιων οδών της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 641 - 642
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-641-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 20 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με το διορισμό του Παναγιώτη Ροσιάνου ως γραμματέα του νοσοκομείου με μισθοδοσία 300 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 15, σελ. 642 - 643
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροσιάνος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-642-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την κατασκευή 30 θρανίων του Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας Καπακλί.
Τόμος: 15, σελ. 643 - 644
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-643-2

Πράξη: Εξέταση αιτήματος για επέκταση φωτισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην αρμόδια επιτροπή να εξετάσει το αίτημα των κατοίκων της οδού Μαγνήτων και της οδού Γλάδστωνος για επέκταση του φωτισμού.
Τόμος: 15, σελ. 644
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-644-1

Πράξη: Διεύθυνση της Υγειονομικής Υπηρεσίας των προσφύγων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο θέμα της ανάθεσης της Διεύθυνσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας των προσφύγων και του καθορισμού της μηνίαιας αποζημίωσης του ειδικού ιατρού μικροβιολόγου Παναγιώτη Παρασκευόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 644 - 645
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-644-2

Πράξη: Απολογισμοί, προϋπολογισμός ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης των απολογισμών των ετών 1919, 1920, 1921 και του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1922-1923 του ναού των Ταξιαρχών.
Τόμος: 15, σελ. 645
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-645-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.600 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.600 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών.
Τόμος: 15, σελ. 645
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-645-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.400 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας των καραγωγέων της καθαριότητας.
Τόμος: 15, σελ. 645 - 646
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-645-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας των εργατών του συνεργείου.
Τόμος: 15, σελ. 646 - 647
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-646-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας του αρχιεργάτη του Συνεργείου.
Τόμος: 15, σελ. 647
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-647-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων στους άπορους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου, καθώς και στους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 647
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-647-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 647
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-647-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. με σκοπό την κατασκευή πέντε ξύλινων αποχωρητηρίων για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 647 - 648
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-647-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. με σκοπό την αγορά εξοπλισμού καθαριότητας για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 648
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-648-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 14/11/1922
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την εγκατάσταση των τριών οικονομικών συσσιτίων υπέρ των προσφύγων, ανέγερση υπόστεγων, κατασκευή λεβήτων, εστιών και άλλων αναγκαίων έργων.
Τόμος: 15, σελ. 649 - 650
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-649-2

Πράξη: Απόρριψη της έκδοσης εκλογικών βιβλιαρίων για τους πρόσφυγες.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου για χορηγία έκτακτης πίστωσης, με σκοπό την έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 650 - 651
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-650-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 12/12/1922
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των υπαλλήλων του Δήμου για αύξηση της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 15, σελ. 654 - 655
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-654-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Συνδέσμου Καφεπωλών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Συνδέσμου Καφεπωλών και αποδοχή του αιτήματός τους για παράταση εκτέλεσης του ρυμοτομούμενου κτημάτος (καταστήματος) του Απόστολου Μιχόπουλου στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Ερμού.
Τόμος: 15, σελ. 655
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-655-1

Πράξη: Αποστολή απολογισμών στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για αποστολή στην Αθήνα των ογκωδών απολογισμών του Δήμου των ετών 1919- 1920, 1920-1921, 1921-1922, καθώς και των ιερών κειμηλίων της Μητρόπολης Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης.
Τόμος: 15, σελ. 656 - 657
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-656-2

Πράξη: Απόρριψη της αγοράς κλιβάνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Αθανασίου Τζιμέρη να πουλήσει στο Δήμο ένα απολυμαντικό κλίβανο.
Τόμος: 15, σελ. 657
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζιμέρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-657-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 5.000 δρχ. για την κατασκευή υπόστεγου και αποδυτηρίων στο Γυμναστήριο Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 657 - 658
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-657-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα των Ερασιτεχνών Βόλου για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, λόγω της επίταξής του για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 15, σελ. 658
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-658-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1921-1922.
Τόμος: 15, σελ. 658 - 677
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-658-20

Πράξη: Απολογισμοί Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης των απολογισμών του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου των προηγούμενων ετών.
Τόμος: 15, σελ. 677
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-677-1

Πράξη: Έγκριση μείωσης των φανών της πόλης.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης των φανών της πόλης από 1η Ιανουαρίου 1923.
Τόμος: 15, σελ. 677 - 680
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-677-4

Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη λιμενική φορολογία, σύμφωνα με το σχετικό νέο νόμο.
Τόμος: 15, σελ. 680 - 681
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-680-2

Πράξη: Ανέγερση Γυμνασίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου της Εκπαιδευτικής Πρόνοιας, με σκοπό την ανέγερση Γυμνασίου.
Τόμος: 15, σελ. 681
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-681-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 19/12/1922
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους απόρους του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 15, σελ. 682 - 683
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-682-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.895 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.895 δρχ. ως επίδομα στους υπαλλήλους του Δήμου και αύξηση της μισθοδοσίας τους κατά 50% με επιφύλαξη στη σχετική χορηγία πίστωσης.
Τόμος: 15, σελ. 683 - 686
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-683-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35.325 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 35.325 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου κατά 50% από την 1η Ιανουαρίου 1923.
Τόμος: 15, σελ. 686 - 687
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-686-2

Πράξη: Έξοδος ενός μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έξοδος ενός μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής και εκλογή του Νικολάου Παπαϊωάννου στη θέση του εξελθόντος για το έτος 1923.
Τόμος: 15, σελ. 687
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-687-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού της πόλης στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 687 - 688
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-687-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για απρόοπτα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 15, σελ. 688 - 689
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-688-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τα συμπληρωματικά ασφάλιστρα των δημοτικών κτημάτων.
Τόμος: 15, σελ. 689
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-689-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Δημαρχείου.
Τόμος: 15, σελ. 689
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-689-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.060,50 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.060,50 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 15, σελ. 689
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-689-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.185 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.185 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Δημοτικού Στρατολόγου.
Τόμος: 15, σελ. 689 - 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-689-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 15, σελ. 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-690-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για έξοδα αποστολής στην Αθήνα των απολογισμών του Δήμου των ετών 1919-1920, 1920-1921,1921-1922, καθώς και των κειμηλίων της Μητρόπολης Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης.
Τόμος: 15, σελ. 690 - 691
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-690-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 351 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 351 δρχ. για τα έξοδα επισκευής των κιβωτίων, τα οποία περιέχουν τα κειμήλια της Μητρόπολης Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης.
Τόμος: 15, σελ. 691
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείας και Ανατολικής Θράκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-691-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του ταμείου της Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου.
Τόμος: 15, σελ. 691
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-691-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.575 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.575 δρχ. για την πληρωμή της αποζημίωσης του υπαλλήλου της πολιτογράφησης των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 691 - 692
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-691-2

Πράξη: Κάλυψη από το Δήμο του χρέους από αναγκαστικό δάνειο προηγούμενων ετών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Κάλυψη από το Δήμο του χρέους από αναγκαστικό δάνειο προηγούμενων ετών (προσωρινοί τίτλοι - Στέμματα) ύψους 10.000 δρχ., το οποίο επιβάρυνε τον υπόχρεο δημοτικό ταμία Νικόλαο Πολυχρονίου.
Τόμος: 15, σελ. 692 - 693
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-692-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση του καταβρεκτηρίου αυτοκινήτου από τη Γερμανία, το οποίο παραγγέλθηκε μέσω της Εταιρείας του Μελετίου Σταματόπουλου, ώστε να αποφασιστεί η οριστική παραλαβή του και να χορηγηθεί η σχετική πίστωση.
Τόμος: 15, σελ. 693 - 694
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρακτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-693-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του εργολάβου σκυρόστρωσης οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Ευθύμιο Γκούνη, εργολάβο της σκυρόστρωσης των δρόμων της πόλης, 15.000 δρχ. από τη σχετική πίστωση, η οποία έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1922-1923.
Τόμος: 15, σελ. 694 - 695
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-694-2

Πράξη: Έγκριση αναθεώρησης τιμών εργολάβου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση αναθεώρησης όλων των τιμών των εργασιών, οι οποίες αναλήφθηκαν εργολαβικά από τον Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 15, σελ. 695
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-695-1

Πράξη: Έγκριση αναθεώρησης των τιμών του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση αναθεώρησης όλων των τιμών των εργασιών, οι οποίες αναλήφθηκαν εργολαβικά από το Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 695 - 696
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-695-2

Πράξη: Έγκριση συγκριτικού πίνακα των εργασιών σκυρόστρωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα των καθ' υπέρβαση εργασιών σκυρόστρωσης των οδών της πόλης από τον Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 15, σελ. 696
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-696-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος πρόσφυγα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του πρόσφυγα Χρήστου Σισμάνη να τοποθετήσει παράπηγμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως πρατήριο του Συνδέσμου Καραγωγέων.
Τόμος: 15, σελ. 696
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Σύνδεσμος Καραγωγέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σισμάνης, Χρήστος Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-696-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 22 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 96.580 δρχ. για την προμήθεια διαφόρων αναγκαίων ειδών.
Τόμος: 15, σελ. 696 - 697
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-696-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα από το εξωτερικό εμπορεύματα, με σκοπό την τοπική κατανάλωση καθώς και στα ταχυδρομικά δέματα.
Τόμος: 15, σελ. 698 - 699
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-698-2

Πράξη: Έγκριση προεξόφλησης των έντοκων γραμματίων του κράτους.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση προεξόφλησης των έντοκων γραμματίων του κράτους μέχρι το ποσό των 100.000 δρχ. και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ. για τη νομιμοποίηση των τόκων προεξόφλησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 15, σελ. 699 - 700
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-699-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 24 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.780 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του νοσοκομείου και έγκριση πληρωμής του χημικού Γεωργίου Σφέτσου για τις χημικές αναλύσεις του νοσοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 700
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-700-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. για την πληρωμή των δαπανών της εκκένωσης της αποχέτευσης της λέσχης από το Χρήστο Φερεντίνο.
Τόμος: 15, σελ. 700 - 701
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φερεντίνος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-700-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 15, σελ. 701
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-701-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων