Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1923Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1923
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1923
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 15-16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 39 / 10/1/1923
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Κούτσικου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Νικολάου Σαράτση ως Αντιπροέδρου και του Ευστάθιου Σκρέτα ως Γραμματέα.
Τόμος: 15, σελ. 702 - 703
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-702-2

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων εγκεκριμένων πιστώσεων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων εγκεκριμένων πιστώσεων, οι οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1922-1923, ύψους 700.000 δρχ. και μεταφορά αυτών στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 15, σελ. 703 - 704
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-703-2

Πράξη: Έγκριση προεξόφλησης των έντοκων γραμματίων του κράτους.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση προεξόφλησης των έντοκων γραμματίων του κράτους μέχρι το ποσό των 100.000 δρχ. και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.200 δρχ. για τη νομιμοποίηση των καταβληθέντων τόκων προεξόφλησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 15, σελ. 704 - 705
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-704-2

Πράξη: Ανάκληση της μείωσης των φανών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 246 απόφασης του 1922, σχετικά με την ελάττωση του φωτισμού της πόλης και εξακολούθηση του φωτισμού με όλους τους διαθέσιμους φανούς (σύνολο 663).
Τόμος: 15, σελ. 705 - 707
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-705-3

Πράξη: Ίδρυση Βρεφοκομικού Σταθμού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα για ίδρυση Βρεφοκομικού Σταθμού στην πόλη του Βόλου, με τον όρο να διατεθεί το οίκημα από το Δήμο και σύσταση Επιτροπής για την έρευνα του κατάλληλου χώρου.
Τόμος: 15, σελ. 707
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
American Red Cross
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-707-1

Πράξη: Σύσταση του 5ου και 6ου εκλογικού τμήματος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Σύσταση του 5ου και 6ου εκλογικού τμήματος στη συνοικία Μεταμορφώσεως και Αγίου Κωνσταντίνου αντίστοιχα.
Τόμος: 15, σελ. 707 - 709
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-707-3

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για κλάδεμα και συντήρηση των δέντρων της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 709
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-709-1

Πράξη: Δήλωση των παραπηγμάτων των προσφύγων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Πρόσκληση όλων των προσφύγων, οι οποίοι ανήγειραν ή πρόκειται να ανεγείρουν παραπήγματα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και Ελευθερίας, να τα δηλώσουν στον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Αποδοχή του αιτήματος του πρόσφυγα Νικολάου Βλασταρίδη για τελευταία και οριστική παράταση της προθεσμίας για τη διατήρηση του κλιβάνου.
Τόμος: 15, σελ. 709 - 713
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλασταρίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-709-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της αποθήκης του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, όπου αποθηκεύονται αναγκαία για τους πρόσφυγες είδη.
Τόμος: 15, σελ. 714
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
American Red Cross
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-714-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής της οδού Κοραή.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της οδού Κοραή, από την οδό Αργοναυτών έως την οδό Ερμού.
Τόμος: 15, σελ. 714
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-714-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής της οδού Δημητριάδος.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της οδού Δημητριάδος, για την οποία, ως εθνική, είναι υπόχρεο το Δημόσιο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
Τόμος: 15, σελ. 714
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-714-1

Πράξη: Λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Απόφαση να παραμείνει αμετάβλητη η ισχύουσα λιμενική φορολογία.
Τόμος: 15, σελ. 714 - 715
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-714-2

Πράξη: Παραλαβή του καταβρεκτηρίου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Παραλαβή του καταβρεκτηρίου αυτοκινήτου από την Εταιρεία του Μελετίου Σταματόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 715
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-715-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για σκυρόστρωση οδού.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού της Αναλήψεως για σκυρόστρωση των δρόμων γύρω από το ναό.
Τόμος: 15, σελ. 715 - 716
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-715-2

Πράξη: Αναβολή πίστωσης υπέρ των Προσκόπων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για χορηγία πίστωσης από το Δήμο.
Τόμος: 15, σελ. 716
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-716-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου και του μηχανικού του Δήμου Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνωμόνων του Δήμου στην υπόθεση κατάληψης δημοτικής έκτασης στην οδό Ερμού από τον Μιχαήλ Ζουρή.
Τόμος: 15, σελ. 716 - 717
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουρής, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-716-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του παιδονόμου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του παιδονόμου για χορηγία επιδόματος, όμοιου με την αύξηση 50% στην μισθοδοσία των υπόλοιπων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 15, σελ. 717
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-717-1

Πράξη: Εξίσωση της μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Εξίσωση της μισθοδοσίας των τριών εκτάκτων οδοκαθαριστών με αυτή των τακτικών από την 1-12-1923 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 540 δρχ. για την πληρωμή της αύξησης.
Τόμος: 15, σελ. 717 - 718
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-717-2

Πράξη: Εξίσωση της μισθοδοσίας των καραγωγέων καθαριότητας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Εξίσωση της μισθοδοσίας των δεκαοκτώ εκτάκτων καραγωγέων της καθαριότητας με αυτή των τακτικών από την 1-12-1923 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.160 δρχ. για την πληρωμή της αύξησης.
Τόμος: 15, σελ. 718
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-718-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για ρυμοτομία οικοδομής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Απόστολου Μιχόπουλου για ρυμοτομία της παλιάς οικοδομής στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Ορφέως.
Τόμος: 15, σελ. 718
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-718-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα της Πανθεσσαλικής Ένωσης Τεχνιτών Μηχανικών.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Πανθεσσαλικής Ένωσης Τεχνιτών Μηχανικών για ανάληψη των εργασιών των μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 718 - 719
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πανθεσσαλική Ένωση Τεχνιτών Μηχανικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-718-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα αρχαία ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα αρχαία ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για συντήρηση και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί. Σύσταση Επιτροπής προκειμένου να ζητηθούν λεπτομέρειες επί του θέματος από τον Έφορο των Αρχαιοτήτων Απόστολο Αρβανιτόπουλο.
Τόμος: 15, σελ. 719 - 720
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-719-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 286 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 286 δρχ. για την πληρωμή μιας θερμάστρας υπέρ του Συλλόγου Τριών Ιεραρχών, ο οποίος παραχώρησε τη δική του στον Άγγλο Κλάιν Λι.
Τόμος: 15, σελ. 720
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Lee, Clein
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-720-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 12/1/1923
Πράξη: Απόφαση παραλαβής του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Απόφαση παραλαβής του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου από τη Γερμανία, το οποίο ανέλαβε να παραγγείλει η Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου, σύσταση Επιτροπής για την εξέτασή του, χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.500 γαλλικών φράγκων και συμπληρωματικής πίστωσης για την πληρωμή των δικαιωμάτων του Δήμου και της τράπεζας.
Τόμος: 15, σελ. 721 - 723
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-721-3

Πράξη: Εισαγωγή προτάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των προτάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας και αναβολή της απόφασης για τον οριστικό φωτισμό της πόλης με ηλεκτρικό, ο οποίος γινόταν εν μέρει με ηλεκτρικό και εν μέρει με φωταέριο.
Τόμος: 15, σελ. 724 - 737
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-724-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 20/1/1923
Πράξη: Ανάκληση της απόφασης για κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Ανάκληση της απόφασης για κατάργηση τμήματος της οδού Καποδιστρίου, από την οδό 2ας Νοεμβρίου έως την οδό Ορφανοτροφείου. Μεταρρύθμιση του σχεδίου της πόλης και διάνοιξη της οδού Καποδιστρίου από την οδό 2ας Νοεμβρίου μέχρι την Ορφανοτροφείου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης.
Τόμος: 15, σελ. 738 - 743
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Οικονόμου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-738-6

Πράξη: Απόρριψη παραίτησης του Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη παραίτησης του Νικολάου Σαράτση από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 15, σελ. 743
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-743-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Υγειονομικού Επιθεωρητή του Νομού Λαρίσης.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Παναγιώτη Παρασκευόπουλου, Υγειονομικού Επιθεωρητή του Νομού Λαρίσης, σχετικά με τα μέτρα που επείγει να ληφθούν στην πόλη του Βόλου και σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη των μέτρων.
Τόμος: 15, σελ. 743 - 746
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-743-4

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών για επιβολή και έμμεσης δημοτικής φορολογίας στα εμπορεύματα πλην αυτών από το εξωτερικό, τα οποία προορίζονται για τα " Φιλανθρωπικά Καταστήματα" του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 746 - 747
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-746-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Εφόρου Αρχαιοτήτων του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του εγγράφου του Απόστολου Αρβανιτόπουλου, Εφόρου Αρχαιοτήτων του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της αποστολής αρχαίων κειμηλίων του Μουσείου Βόλου στην Αθήνα για καθαρισμό και συντήρηση.
Τόμος: 15, σελ. 747 - 751
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-747-5

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης.
Τόμος: 15, σελ. 751
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-751-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης του Δημαρχείου, ειδών καθαρισμού, επισκευές και αγορές επίπλων.
Τόμος: 15, σελ. 751
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-751-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης.
Τόμος: 15, σελ. 751 - 752
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-751-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 23/12/1923
Πράξη: Έκτακτα μέτρα για τον κίνδυνο επιδημιών.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα έκτακτα μέτρα, τα οποία επείγει να ληφθούν προς αποσόβηση του κινδύνου έξαρσης επιδημιών. Έγκριση αποστολής ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση σχετικά με την αραίωση των προσφύγων σε διάφορα μέρη της πόλης και εκτός πόλεως.
Τόμος: 15, σελ. 753 - 758
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-753-6

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την καθαριότητα της πόλης και τη λήψη μέτρων για την καθαριότητα των προσφύγων.
Τόμος: 15, σελ. 758 - 759
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-758-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για κατεδάφιση ετοιμόρροπης οικοδομής.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Φραγκίσκου Σκέμβρη να κατεδαφιστεί η ετοιμόρροπη οικοδομή της οδού Κωλέττη, στην οποία ο Νικόλαος Παπακωνσταντίνου ανήγειρε σταύλο.
Τόμος: 15, σελ. 759 - 760
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκέμβρης, Φραγκίσκος
Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-759-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα εγκατάστασης των ιατρείων του Συνεργείου Υγιεινής, μετά από πρόταση του υγειονομικού Επιθεωρητή Παναγιώτη Παρασκευόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 760
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-760-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά εξοπλισμού του απομονωτηρίου.
Τόμος: 15, σελ. 760
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-760-1

Πράξη: Πρόσκληση του Δήμου Πράγας για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόσκληση του Δήμου Πράγας της Τσεχοσλοβακίας να αποστείλει αντιπροσωπεία ώστε να συμμετάσχει στην εμποροπανήγυρη του Απριλίου του 1923.
Τόμος: 15, σελ. 760
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Prague (Czech)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-760-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως επίδομα στον Διευθυντή της Παιδονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 760 - 761
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-760-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με έγγραφο διαμαρτυρίας της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με έγγραφο διαμαρτυρίας της Ηλεκτρικής Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος καλείται να πληρώσει χρωστούμενο ποσό σε αυτή.
Τόμος: 15, σελ. 761 - 762
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-761-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 7/2/1923
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 525 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 525 δρχ. για την πληρωμή του αρχιεργάτη του Συνεργείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 763 - 764
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-763-2

Πράξη: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Επεξήγηση των υπ.αριθμ. 248 και 249 ψηφισμάτων του 1922, σχετικά με την τροποποίηση και μεταρρύθμιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, μέσω του υπ.αριθμ. 298 του 1923 ψηφίσματος.
Τόμος: 15, σελ. 764 - 765
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-764-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής 25.000 δρχ. σε εργολάβο.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 25.000 δρχ. στον εργολάβο της σκυρόστρωσης των δρόμων Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 15, σελ. 765 - 766
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-765-2

Πράξη: Έγκριση διορισμού βιβλιοθηκονόμου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Έγκριση του διορισμού του Γεωργίου Σακελλαρίδη ως βιβλιοθηκονόμου του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών.
Τόμος: 15, σελ. 766
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-766-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ. για την πληρωμή της αύξησης της μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών από 1-2-1923.
Τόμος: 15, σελ. 766 - 767
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-766-2

Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή του διοικητικού συστήματος της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 767
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-767-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για το φωτισμό.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το θέμα του φωτισμού και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να συνεννοηθεί, ώστε εντός δεκαπέντε ημερών να ληφθεί οριστική απόφαση.
Τόμος: 15, σελ. 767 - 768
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-767-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ενός ηλεκτρολόγου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός ηλεκτρολόγου για τον έλεγχο της έντασης του φωτισμού και για τη γνωμοδότηση στη συζήτηση της οριστικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 15, σελ. 768
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-768-1

Πράξη: Αναβολή πίστωσης υπέρ του Συνδέσμου Παλαιών Πολεμιστών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Συλλόγου Παλαιών Πολεμιστών Μαγνησίας για οικονομική ενίσχυση του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 769 - 770
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-769-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου από 1.000.000 έως 2.000.000 δρχ. για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (αντικατάσταση φωτισμού, εξυγίανση της πόλης, συμπλήρωση της οδοποιίας, της ρυμοτομίας, κατασκευή λαχαναγοράς και του Υδραγωγείου των Παλαιών).
Τόμος: 15, σελ. 770 - 772
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-770-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα της Επιτροπής εξεύρεσης δανείου του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 772 - 773
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-772-2

Πράξη: Χορηγία αδείας σε πρόσφυγα για ανέγερση κλιβάνου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Χορηγία άδειας στον πρόσφυγα Παντελή Σαγιάννη για την ανέγερση πρόχειρου κλιβάνου στο παράπηγμα της οδού Γαλλίας, στην Πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 15, σελ. 773
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαγιάννης, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-773-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 2/3/1923
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα πρώην Δήμαρχο.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα πρώην Δήμαρχο Παγασών Νικόλαο Γεωργιάδη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ. για τη δημοσία δαπάνη κηδεία του.
Τόμος: 15, σελ. 774 - 776
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος, (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-774-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 6/3/1923
Πράξη: Έγκριση πληρωμής δικηγόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 500 δρχ. στον δικηγόρο Νικόλαο Χαΐνη για τα δικαστικά έξοδα και τα δικηγορικά του δικαιώματα ως πληρεξούσιος του Δήμου στις υποθέσεις κατά του Δημοσίου και του Μιχαήλ Καράντζου.
Τόμος: 15, σελ. 777 - 778
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαΐνης, Νικόλαος
Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-777-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Γεράσιμου Μενεγάτου και της Ελένης Ισιδωρίδου για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου και εμμονή στο υπ.αριθμ. 157 ψήφισμα του 1922.
Τόμος: 15, σελ. 778 - 779
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Σύλλογος Ερασιτεχνών Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
Ισιδωρίδου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-778-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.100 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.100 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των καραγωγέων της καθαριότητας.
Τόμος: 15, σελ. 779
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-779-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 240 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 240 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Κ. Κωνσταντά, εργάτη του Συνεργείου του Δήμου.
Τόμος: 15, σελ. 779 - 780
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-779-2

Πράξη: Έγκριση ίδρυσης δημοτικών λουτήρων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση ίδρυσης δημοτικών λουτήρων προς χρήση των προσφύγων στον χώρο μεταξύ της συνοικίας των Παλαιών και του παλιού Λιμεναρχείου.
Τόμος: 15, σελ. 780
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-780-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας της πόλης λόγω των προσφύγων και κατά των επιδημιών.
Τόμος: 15, σελ. 780 - 781
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-780-2

Πράξη: Δημόσια υγεία προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής "κινητών βόθρων" αντί των ξύλινων αποχωρητηρίων προς χρήση των προσφύγων και ανάθεση στους μηχανικούς του Δήμου να συντάξουν τη σχετική μελέτη.
Τόμος: 15, σελ. 781
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-781-1

Πράξη: Ονομασία οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Ονομασία μιας οδού της πόλης με το όνομα του αποβιώσαντος ιατρού φιλοσόφου Μαξ Νορδάου.
Τόμος: 15, σελ. 781
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι -- Ονόματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Nordau, Max Simon, (1849-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-781-1

Πράξη: Παραλαβή του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου από την Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον δημαρχούντα να έλθει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου Βόλου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες παραλαβής του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου από την Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου.
Τόμος: 15, σελ. 781
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Πρωτοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-781-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς εκ μέρους του Δήμου του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου του Γεωργίου Παπαδήμου.
Τόμος: 15, σελ. 781 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-781--698

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίοστωσης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίοστωσης 90.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, για την κάλυψη των εξόδων του.
Τόμος: 15, σελ. 782 - 783
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-782-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για αποστολή των εκθέτων, που έχουν συμπληρώσει το έβδομο έτος της ηλικίας τους, στο Ορφανοτροφείο.
Τόμος: 15, σελ. 783
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ορφανοτροφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-783-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη σκυρόστρωση δρόμων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα της καθ' υπέρβαση δαπάνης των εργασιών της σκυρόστρωσης των δρόμων από τον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 15, σελ. 783
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-783-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη σκυρόστρωση δρόμων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα των εργασιών της σκυρόστρωσης των δρόμων από τον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 15, σελ. 783 - 784
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-783-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τη σκυρόστρωση δρόμων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα των εργασιών της σκυρόστρωσης των δρόμων από τον εργολάβο Παντελή Πολυχρονόπουλο.
Τόμος: 15, σελ. 784
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρονόπουλος, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-784-1

Πράξη: Έξοδα φωτισμού και θέρμανσης Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με συμπληρωματική πίστωση για την κάλυψη των δαπανών του φωτισμού και της θέρμανσης των Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 15, σελ. 784
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-784-1

Πράξη: Έξοδα φωτισμού και θέρμανσης Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του γενικού επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων, Αναστασίου Κατσίμπρα, για χορηγία πίστωσης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων φωτισμού και θέρμανσης των δημοτικών Φυλακείων.
Τόμος: 15, σελ. 785
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-785-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 26/3/1923
Πράξη: Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και ανάθεση στους μηχανικούς του Δήμου να συντάξουν τη σχετική μελέτη.
Τόμος: 15, σελ. 787
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-787-1

Πράξη: Αναφορά των φορέων για την εξεύρευση πόρων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναφορά των φορέων, στους οποίους απευθύνθηκε η Επιτροπή του Δήμου στην Αθήνα, με σκοπό την εξεύρεση πόρων για τους πρόσφυγες και τη σύναψη δανείου.
Τόμος: 15, σελ. 787 - 789
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-787-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα διαμονής του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Α. Δάρλα στην Αθήνα, με σκοπό τη σύναψη δανείου.
Τόμος: 15, σελ. 789
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-789-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη σύναψη δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Τόμος: 15, σελ. 789 - 790
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-789-2

Πράξη: Ανακοίνωση απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με την οποία η οδός Καποδιστρίου απαλλοτριώνεται υπέρ της Εταιρείας του Μελετίου Σταματόπουλου, απόρριψη από το Δήμο του ποσού της αποζημίωσης και προσφυγή σε αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη τιμή του οικοπέδου.
Τόμος: 15, σελ. 790
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Πρωτοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-790-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του υπ.αριθμ. 283 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, εμμονή του Υπουργείου Συγκοινωνίας στην άρση της υφιστάμενης φορολογίας υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και αναβολή απόφασης για την προσαρμογή του Δήμου στα νέα δεδομένα.
Τόμος: 15, σελ. 790 - 791
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-790-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αύξηση της έμμεσης φορολογίας σε σύμπραξη με τον φόρο των οικοδομών, των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμάτων.
Τόμος: 15, σελ. 791 - 792
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-791-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 27 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.575 δρχ. για την πληρωμή του καλοριφέρ στην Εταιρεία "Ολύμπια".
Τόμος: 15, σελ. 792
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-792-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 29 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 16.000 δρχ. για την πληρωμή του μηχανικού της εγκατάστασης του καλοριφέρ.
Τόμος: 15, σελ. 792 - 793
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-792-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 29 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την αποπεράτωση της εγκατάστασης του καλοριφέρ στο νοσοκομείο και το σχηματισμό αποθέματος.
Τόμος: 15, σελ. 793 - 794
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-793-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 30 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία διαφόρων συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 28.400 δρχ., οι οποίες κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 15, σελ. 794
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-794-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Σύλλογο Παλαιών Πολεμιστών Μαγνησίας, για τη νοσηλεία ενός ασθενούς από φυματίωση.
Τόμος: 15, σελ. 794 - 795
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-794-2

Πράξη: Αναβολή ενίσχυσης για τα θύματα του Σαρωνικού.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου στα θύματα του Σαρωνικού.
Τόμος: 15, σελ. 795
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-795-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.1264 του 1923 διακήρυξης για την ενοικίαση με δημοπρασία του δημοτικού φόρου των εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 15, σελ. 795
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9015-795-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.1265 του 1923 διακήρυξης για την ενοικίαση με δημοπρασία του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 15, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-1-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.1266 του 1923 διακήρυξης για την ενοικίαση με δημοπρασία του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 15, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-1-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.1267 του 1923 διακήρυξης για την ενοικίαση με δημοπρασία του δημοτικού φόρου επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 15, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-1-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.1268 διακήρυξης του 1923 για την ενοικίαση με δημοπρασία του δημοτικού φόρου επί των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 15, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Τόμος: 15, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-1-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Λεωσθένη Αποστολίδη, Διευθυντή του Νοσοκομείου των λοιμωδών νόσων.
Τόμος: 15, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Λεωσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-2-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 15, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-2-1

Πράξη: Έγκριση του ετήσιου Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση του ετήσιου Γενικού Μητρώου των δημοτών του έτους 1921 και παραγγελία προς έκθεση αυτού.
Τόμος: 15, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 16/4/1923
Πράξη: Εκλογή μελών της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Εκλογή των Νικολάου Μπορνόζη και Επιφάνειου Επιφανείου ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, σε αντικατάσταση των Κωνσταντίνου Καρτάλη και Θεόδωρου Τσαλαπάτα.
Τόμος: 16, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπορνόζης, Νικόλαος
Επιφανείου, Επιφάνειος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Τσαλαπάτας, Θεόδωρος Π., (1872-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-3-1

Πράξη: Σύναψη δανείου, δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης τόσο για τη σύναψη δανείου, όσο και για την επιβολή της δημοτικής φορολογίας.
Τόμος: 16, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-3-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά του επάθλου των Σκοπευτικών Αγώνων.
Τόμος: 16, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.171,95 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.171,95 δρχ. για την πληρωμή του πρώην Γενικού Επόπτη της είσπραξης των δημοτικών φόρων και την πληρωμή του μισθού ενός υπαλλήλου, σύμφωνα με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 16, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-5-1

Πράξη: Συζήτηση για το νέο νόμο του Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το νέο νόμο του Υπουργείου Συγκοινωνίας, σύμφωνα με τον οποίο καταργείται η φορολογία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και συνδρομή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη λήψη της οριστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή της φορολογίας.
Τόμος: 16, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-5-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος για αναβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του καφεπώλη και ενοικιαστή καφενείου Ιωάννη Συκιώτη για εξάμηνη αναβολή της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου του Απόστολου Μιχόπουλου, στο οποίο βρίσκεται το καφενείο του, στη διασταύρωση των οδών Ορμινίου και Ορφέως.
Τόμος: 16, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συκιώτης, Ιωάννης
Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-5-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 27/4/1923
Πράξη: Αναβολή της οριστικής απόφασης σχετικά με την αραίωση των προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της οριστικής απόφασης σχετικά με την αραίωση των προσφύγων προς αποφυγή λοιμωδών νόσων και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924 πίστωσης 15.000 δρχ., για την εκκένωση του αποχετευτικού συστήματος των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-7-1

Πράξη: Εγγραφή στον προϋπολογισμό των εξόδων του Απομονωτηρίου
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924 πίστωσης 5.000 δρχ., για τα έξοδα των αναγκών του Απομονωτηρίου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-7-1

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την υποβολή οριστικής πρότασης της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου σχετικά με το φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-7-2

Πράξη: Επανάληψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εγχώριων προϊόντων και των ταχυδρομικών δεμάτων για το οικ.έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-8-1

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1609 διακήρυξης του 1923 για την εκτέλεση της καθαριότητας και του καταβρέγματος των οδών της πόλης και του λιμανιού για το οικ. έτος 1923-1924, με μειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-8-1

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1774 διακήρυξης του 1923 για την εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας για το οικ. έτος 1923-1924, με μειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-8-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων από το εξωτερικό εμπορευμάτων και ταχυδρομικών δεμάτων, με σκοπό την ενίσχυση των πόρων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924, για πρώτη φορά από υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-9-1

Πράξη: Εντολή παραλαβής του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εντολή παραλαβής του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου από την Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου και ανάθεση στην Επιτροπή της υποβολής των σχετικών πρωτοκόλλων.
Τόμος: 16, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-9-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 7/5/1923
Πράξη: Κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-10-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-10-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-10-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-11-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών και του λιμανιού, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 9/5/1923
Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-12-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-12-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών και του λιμανιού για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-12-2

Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου, σύμφωνα με το νέο νόμο 3020, στο λιμάνι του Βόλου και τον όρμο της Αγριάς για ένα έτος.
Τόμος: 16, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-13-2

Πράξη: Ειδική συνεδρίαση για το φωτισμό της πόλης.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Πρόταση να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση με θέμα το φωτισμό της πόλης και παρουσία αντιπροσωπείας της Ηλεκτρικής Εταιρείας και συγκεκριμένα του Ιωάννη Κοσμαδόπουλου και του Ιωάννη Ζίφου.
Τόμος: 16, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-14-1

Πράξη: Έλεγχος φωτισμού της πόλης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δημαρχούντα να καλέσει το χημικό Γεώργιο Σφέτσο προς έλεγχο του φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 700 δρχ. με σκοπό την πληρωμή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Οικονόμου για την επίβλεψη της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 14-15
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-14-2

Πράξη: Εισαγωγή του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 15 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-15-7

Πράξη: Επιβολή φορολογίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογίας 10% επίπλέον στα εισοδήματα από οικοδομές, στα κέρδη από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και στις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-20-1

Πράξη: Επιβολή φορολογικού τέλους.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Επιβολή φορολογικού τέλους 1% στην αξία των ανεγειρόμενων οικοδομών, λόγω της αύξησης των δαπανών του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-21-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για κατάργηση κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για κατάργηση κάποιων αναγεγραμμένων κεφαλαίων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-21-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 10/5/1923
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής και παράθεσης γεύματος προς τον Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Σιδέρη.
Τόμος: 16, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιδέρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-22-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 21/5/1923
Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού του Βόλου και του όρμου Αγριάς, για ένα έτος.
Τόμος: 16, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-24-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών της πόλης και του λιμανιού για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-25-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών και της παραλίας για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-25-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924. Πλειοδότης ο Αντώνιος Τσαπουλάρης.
Τόμος: 16, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-25-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ.έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-26-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-26-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφάγιων δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-26-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων για το οικ.έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-27-1

Πράξη: Εισαγωγή πορίσματος για το φωτισμό.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του πορίσματος του χημικού Γεωργίου Σφέτσου σχετικά με το φωτισμό της πόλης και πρόταση να προσληφθεί αυτός ως ελεγκτής του φωτισμού, με επιφύλαξη όσον αφορά την αμοιβή του.
Τόμος: 16, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-27-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.800 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.800 δρχ. για την αγορά ενός έργου από την έκθεση του Συλλόγου Φιλοτέχνων, με σκοπό την υποστήριξή του.
Τόμος: 16, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-28-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-29-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 22/5/1923
Πράξη: Έγκριση εργασιών διαμόρφωσης οδών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασιών διαμόρφωσης οδών της πόλης από τον εργολάβο Σπυρίδωνα Καραγιάννη και πληρωμή του, ύψους 4.149 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-30-2

Πράξη: Ενημέρωση από τον δημοτικό ταμία για τα οικονομικά του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκθεση του Δημοτικού Ταμία, Νικολάου Πολυχρόνου, σχετικά με τους τίτλους στεμμάτων του Δήμου και καταχώρηση αυτών στους επίσημους δημοτικούς καταλόγους.
Τόμος: 16, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-31-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης 1.250 ομολόγων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης 1.250 ομολόγων, με ονομαστική αξία 125.000 δρχ., από το Δημοτικό Ταμείο και εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου να εκποιήσει αυτά στην τρέχουσα τιμή.
Τόμος: 16, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-31-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση για ανάληψη γραμματίου παρακαταθήκης.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημαρχούντα και του Δημοτικού Ταμία για ανάληψη του υπ.αριθμ. 388 γραμματίου παρακαταθήκης του 1923, εξόφληση του γραμματίου αυτού και παραλαβή των 22.140 δρχ., οι οποίες κατατέθηκαν στο Δημόσιο Ταμείο από την Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου ως αποζημίωση στο Δήμο για την κατάληψη τμήματος της οδού Καποδιστρίου.
Τόμος: 16, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-32-1

Πράξη: Υποβολή παραίτησης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Υποβολή της παραίτησης του μηχανικού του Δήμου Ιωάννη Χραΐνη, λόγω της ελάττωσης του μισθού του. Συζήτηση σχετικά με τη δυσκολία ανεύρεσης άλλου μηχανικού και απόφαση να αναγραφεί στον προϋπολογισμό αύξηση της πίστωσης υπέρ του.
Τόμος: 16, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χραΐνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-32-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 32 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-32-4

Πράξη: Αγορά δύο εικόνων από το Σύλλογο Φιλότεχνων Βόλου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αγορά δύο εικόνων από το Σύλλογο Φιλότεχων Βόλου, αξίας 6.700 δρχ., προς ενίσχυση του Συλλόγου.
Τόμος: 16, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-35-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 23/5/1923
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Αποδοχή του υπ.αριθμ. 11 ψηφίσματος του 1923 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, σχετικά με τη διατίμηση των γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-36-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Αποδοχή του υπ.αριθμ. 68 ψηφίσματος του 1923 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Μεταμορφώσεως, σχετικά με τη διατίμηση των γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-36-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Αποδοχή του υπ.αριθμ. 54 ψηφίσματος του 1923 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με τη διατίμηση των γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-36-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Αποδοχή του υπ.αριθμ. 15 ψηφίσματος του 1923 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αναλήψεως, σχετικά με τη διατίμηση των γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-37-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Αποδοχή του υπ.αριθμ. 11 ψηφίσματος του 1923 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με τη διατίμηση των γάμων, βαπτίσεων, κηδειών κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-37-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 37 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-37-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 24/5/1923
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ.έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 40 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-40-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 25/5/1923
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 45 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-45-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1922-1923.
Τόμος: 16, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-47-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1919.
Τόμος: 16, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-47-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1920.
Τόμος: 16, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-48-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1921.
Τόμος: 16, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-48-1

Πράξη: Έγκριση παραλαβής εργασιών από την Γενική Βιομηχανική Εταιρεία.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση παραλαβής από την Γενική Βιομηχανική Εταιρεία των εξής εργασιών: 1) ασφαλτοσκυρόστρωση τμημάτων οδών της πόλης, 2) κατασκευή ρείθρων με χυτή άσφαλτο στα τμήματα των οδών, 3) κατασκευή πωμάτων υπονόμων και πληρωμή των οφειλόμενων υπολοίπων.
Τόμος: 16, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Γενική Βιομηχανική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-48-2

Πράξη: Διαγραφή ενοικίων δημοτικού φόρου από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Διαγραφή από τον προϋπολογισμό ως εισπρακτέων των υπόλοιπων ενοικίων του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του έτους 1911, ύψους 1.716,25 δρχ., από τους Γεώργιο Καϊμάκη και Ιωάννη Χρόνη, των δικαιωμάτων στο Δημοτικό Σφαγείο του 1911, ύψους 1.578,65 δρχ., από τον Σπυρίδωνα Τσιλιβίδη και του ενοικίου των Δημοτικών Χαλκουργείων του 1917, ύψους 144 δρχ., απο τον Φώτη Τσιλιβίδη.
Τόμος: 16, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
Δημοτικά Χαλκουργεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καϊμάκης, Γεώργιος
Χρόνης, Ιωάννης
Τσιλιβίδης, Σπυρίδων
Τσιλιβίδης, Φώτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-49-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 11/6/1923
Πράξη: Παράκληση προς την Κυβέρνηση να μεριμνήσει για το θέμα των προσφύγων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την Κυβέρνηση για σύσταση Εταιρείας, με σκοπό την κατασκευή οικημάτων για τη στέγαση των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-50-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Αναβολή της οριστικής απόφασης σχετικά με τη σύναψη δανείου έως την επόμενη συνεδρίαση, στην οποία έχει κληθεί και ο Νομάρχης Λάρισας.
Τόμος: 16, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-51-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-51-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο των απολογισμών του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου των ετών 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922.
Τόμος: 16, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-51-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-51-2

Πράξη: Κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Κανονισμός των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο για το οικ.έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-52-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 18/6/1923
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 500.000 δρχ. εκ μέρους του Δήμου, ως οικονομική ενίχυση υπέρ του Ταμείου Περίθαλψης για τη στέγαση των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-53-2

Πράξη: Εισαγωγή και έγκριση όρων δανείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Εισαγωγή και έγκριση των όρων του δανείου του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 54 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-54-3

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας για το οικ.έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-57-1

Πράξη: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου της κατασκευής Δημοτικού Φυλακείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου της μελέτης κατασκευής Φυλακείου είσπραξης δημοτικού φόρου μεταξύ της συνοικίας Επτά Πλατάνια (Μεταμορφώσεως) και οδού Μακρυνίτσης.
Τόμος: 16, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-57-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος πρώην δημοσιογράφου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του πρώην δημοσιογράφου Ιωάννη Τσάβα για συνδρομή του Δήμου στα έξοδα μετακίνησής του για λόγους υγείας.
Τόμος: 16, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάβας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-57-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 7/7/1923
Πράξη: Εκλογή τρίτου μέλους της Επιτροπής εκδίκασης έκτακτων κερδών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Κούτσικου ως τρίτου μέλους της Επιτροπής εκδίκασης έκτακτων κερδών και ως αναπληρωματικών μελών των επιχειρηματιών Κωνσταντίνου Παρασκευόπουλου και Νικολάου Κουτσίνα.
Τόμος: 16, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
Κουτσίνας, Νικόλαος, (1882-1957)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-59-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του οικ. έτους 1923-1924 και του υπ.αριθμ. 37 ψηφίσματος του Αδελφάτου.
Τόμος: 16, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-59-2

Πράξη: Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων του Δήμου από το δημοτικό φόρο επί των εισαγομένων από το εξωτερικό εμπορευμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την αμοιβή του δικηγόρου Λεωνίδα Αναγνώστου, στην υπόθεση του Δήμου κατά της Εταιρείας των Αδελφών Ματσάγγου.
Τόμος: 16, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-60-2

Πράξη: Τέλεση της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Τέλεση της εμποροπανήγυρης μπροστά από την πλατεία των παλιών Στρατώνων από 5 έως 12 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, και 18 έως 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό.
Τόμος: 16, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-61-1

Πράξη: Ανάθεση εξεύρεσης προσωπικού στον πρώην προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Νικόλαο Ρίζο, πρώην προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, να βρεί το κατάλληλο πρόσωπο προς ανάληψη υπηρεσίας.
Τόμος: 16, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρίζος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-61-1

Πράξη: Κανονισμός της τιμής μετοχών.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Κανονισμός της τιμής των μετοχών προς πώληση σε 70 δρχ. έκαστη.
Τόμος: 16, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-61-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 30/7/1923
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών της πόλης και του λιμανιού για το οικ.έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-62-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας για το οικ.έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-62-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ.έτος 1923-1924, στον οποίο δεν επέφερε καμία μεταβολή.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη φωτισμού.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του επόπτη του φωτισμού Ηλία Τσάκα για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάκας, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη καθαριότητας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του επόπτη της καθαριότητας Αντωνίου Γιαρέντη για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων από το εσωτερικό εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων προς κατανάλωση ζώων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων προς κατανάλωση σφαζόμενων ζώων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-63-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για τα δικαιώματα του Δήμου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-64-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 40 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης του Ιωάννη Κολουμβάρδου, φροντιστή του νοσοκομείου, στην Αθήνα για να υποβληθεί σε εγχείρηση.
Τόμος: 16, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολουμβάρδος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-64-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 43 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 4.409,40 δρχ., για φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη συντήρησης.
Τόμος: 16, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-64-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του δημόσιου κήρυκα.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του δημόσιου κήρυκα για πληρωμή των "κηρύκειων δικαιωμάτων", λόγω της μη ενοικίασης των διαφόρων δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-64-1

Πράξη: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας για σύναψη δανείου του Δήμου για την ενίσχυση του Ταμείου Περίθαλψης των προσφύγων, με σκοπό την ανέγερση συνοικισμού.
Τόμος: 16, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Νομαρχία Λάρισας
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-64-2

Πράξη: Επέκταση του Νόμου σχετικά με οικοδομές.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Επέκταση του Νόμου 2354 του 1920 περί επιβολής φόρου στις άδειες ανέγερσης, ανανέωσης και επέκτασης των οικοδομών και στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 16, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-65-1

Πράξη: Επέκταση των φορολογικών ορίων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Επέκταση των φορολογικών ορίων του Δήμου πέρα από την ασβεστοκάμινο του Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα στη θέση Γορίτσα και απαλλαγή αυτού από την πληρωμή δημοτικού φόρου για την εισαγωγή και κατανάλωση ασβέστη.
Τόμος: 16, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-65-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για πληρωμή ενοικίων.
Εισηγητής: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Στεφάνου Παπαθανασίου για την πληρωμή εκ μέρους του Δήμου των καθυστερούμενων ενοικίων του παραπήγματος, το οποίο χρησιμοποιείται ως Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-65-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής ώστε, σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννίνων και τον εμπορικό κόσμο, να προωθήσουν το έργο σύνδεσης του Βόλου με το σχεδιαζόμενο Αδριατικό Σιδηρόδρομο.
Τόμος: 16, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αδριατικός Σιδηρόδρομος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Ιωαννίνων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-65-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 23/8/1923
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και είσπραξης του δημοτικού φόρου των εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων για το οικ. έτος 1923-1924 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-67-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-67-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση για απευθείας είσπραξη από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-67-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και είσπραξης των δικαιωμάτων του Δήμου επί των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση για απευθείας είσπραξη από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-67-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας της εργολαβικής εκτέλεσης του καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας για το οικ. έτος 1923-1924 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-68-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας των οδών της πόλης και του λιμανιού για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση για απευθείας είσπραξη από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-68-1

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου υπέρ των άνεργων καπνεργατών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Συνδρομή του Δήμου υπέρ των άνεργων καπνεργατών μέσω της σύναψης δανείου, ύψους 100.000- 150.000 δρχ., με σκοπό τη σύσταση Ταμείου ανεργίας, εφόσον και οι λοιποί οργανισμοί, στους οποίους απευθήνθηκαν, θα συνεισφέρουν ανάλογα ποσά για την ενίσχυση του Ταμείου.
Τόμος: 16, σελ. 68 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Οικονόμου, Γεώργιος
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Ανεργίας Καπνεργατών
Πανεργατικός Σύλλογος Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-68-3

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων από το εσωτερικό εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-70-1

Πράξη: Αναβολή της σύστασης ειδικού Ταμείου Οδοποιίας Πηλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη σύσταση ειδικού Ταμείου Οδοποιίας Πηλίου.
Τόμος: 16, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-71-1

Πράξη: Παραλαβή υλικών οδοποιίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Παραλαβή των υλικών οδοποιίας για τη διάστρωση και κυλίνδρωση των οδών Ερμού, Κοραή και 2ας Νοεμβρίου από τον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη και ανάθεση στον ίδιο εργολάβο της συμπλήρωσης της οδού 2ας Νοεμβρίου μέχρι τον χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Τόμος: 16, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-71-1

Πράξη: Απόφαση για πώληση των 1.614 ομολογιών αναγκαστικού δανείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Απόφαση για πώληση των 1.614 ομολογιών του αναγκαστικού δανείου (Στέμματα) του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 16, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-71-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.500 δρχ. για την πληρωμή του δικηγόρου Αναστασίου Παπαληγούρα για τα δικαστικά έξοδα, τα τέλη και την αμοιβή του στις υποθέσεις του Δήμου κατά των Εταιρειών των Αδελφών Ματσάγγου και του Γ. Αδάμ και Σια.
Τόμος: 16, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδάμ, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-72-1

Πράξη: Έγκριση όλων των εργασιών σκυρόστρωσης οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση όλων των εργασιών σκυρόστρωσης οδών από τον εργολάβο Ιωάννη Κωστή καθ' υπέρβαση του εργολαβικού συμβολαίου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.139,16 δρχ. για την πληρωμή του υπολοίπου της εργασίας του.
Τόμος: 16, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-72-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς οικονομική ενίσχυση του Μικρασιάτικου Συνδέσμου Προσφύγων Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μικρασιατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-72-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 225 δρχ. για την πληρωμή της αντιμισθίας των πυροσβεστών του Δήμου για το διάστημα από 1η έως 15η Μαΐου του 1923, οπότε και απολύθηκαν.
Τόμος: 16, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-73-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής επιθεώρησης δημοσίων έργων.
Τόμος: 16, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-73-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για έξοδα μετάβασης του ελεγκτή του φωτισμού Γεωργίου Σφέτσου στην Αθήνα, για την παρακολούθηση των προόδων του Δήμου Αθηναίων όσον αφορά στο φωτισμό της πόλης, τόσο με ηλεκτρικό, όσο και με φωταέριο.
Τόμος: 16, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-73-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας για χορηγία πίστωσης 944,30 δρχ. λόγω της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο φιλοξένησε τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο του 1923.
Τόμος: 16, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
American Red Cross
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-73-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα απολυμάνσεων και αγορά απολυμαντικών ειδών.
Τόμος: 16, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-73-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.051 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.051 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου της αποθήκης του Παναγιώτη Τσαλαπάτα, η οποία στεγάζει τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 16, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
American Red Cross
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-74-1

Πράξη: Έγκριση της υπέρβασης των εξόδων του Δημοτικού Φυλακείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης των εξόδων του Δημοτικού Φυλακείου, ύψους 1.664,30 δρχ. και χορηγία ισόποσης πίστωσης.
Τόμος: 16, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. ως έπαθλο για τους νικητές των αγώνων του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-74-1

Πράξη: Διανομή ειδών στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Διανομή των ειδών, τα οποία παραχώρησε ο American Red Cross στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
American Red Cross
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-74-2

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου, για τη συμβολή του Δήμου στην επιτυχή διεξαγωγή των γυμναστικών αγώνων.
Τόμος: 16, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-75-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 3/9/1923
Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τη σύναψη δανείου υπέρ του Ταμείου ανεργίας των καπνεργατών, εφόσον και οι υπόλοιποι οργανισμοί καθυστερούν την συνεισφορά.
Τόμος: 16, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Ανεργίας Καπνεργατών
Πανεργατικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-76-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εισαγόμενων από το εσωτερικό εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-77-1

Πράξη: Αναβολή σύστασης ειδικού Ταμείου οδοποιίας Πηλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη σύσταση ειδικού Ταμείου οδοποιίας Πηλίου.
Τόμος: 16, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-77-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των τιμών των σκύρων στον εργολάβο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των τιμών των σκύρων και των εκτελούμενων εργασιών κατασκευής οδών, αυξημένων κατά 50%, στον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 16, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-77-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.911 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.911 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου Ιωάννη Κωστή, ο οποίος κατασκεύασε τρία μαγειρεία για το οικονομικό συσσίτιο των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-78-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 5/9/1923
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Παπαϊωάννου.
Τόμος: 16, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-79-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 19/9/1923
Πράξη: Έκφραση εκ νέου συλλυπητηρίων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έκφραση εκ νέου συλλυπητηρίων του Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του συναδέλφου Νικολάου Παπαϊωάννου προς την οικογένειά του και αποστολή αντίγραφου του πρακτικού και του ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-80-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου των εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων για το οικ. έτος 1923-1924 και απόφαση εκτέλεσης αυτής απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του και ημερομίσθιους ή μηνιαίους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-80-2

Πράξη: Αύξηση των επιστατών είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Αύξηση των επιστατών είσπραξης δημοτικών φόρων κατά τέσσερις επιπλέον από 1/10/1923 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 16, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-81-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ενός επιπλέον γιατρού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός επιπλέον γιατρού από 1/10/1923 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-81-1

Πράξη: Αύξηση της χορηγίας των βοηθημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Αύξηση της χορηγίας των βοηθημάτων σε 1.000 δρχ. μηνιαίως από 1/10/1023 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ. για την πληρωμή αυτών.
Τόμος: 16, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-81-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για έγερση δίκης κατά καταπατητών δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την έγερση δικαστικής αγωγής εναντίον των Ιωάννη Αντωνόπουλου, Απόστολου Μιχόπουλου και Αδελφών Γκέσκου, οι οποίοι κατέλαβαν δημοτική έκταση.
Τόμος: 16, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Μιχόπουλος, Απόστολος
Γκέσκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-82-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.934,78 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.934,78 δρχ. για την αποπληρωμή του Σπυρίδωνος Καραγιάννη, εργολάβου της κατασκευής των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 16, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για την πληρωμή της Επιτροπής Επιθεώρησης Δημοσίων Έργων, η οποία παρέλαβε τις εργασίες οδόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέκερης, Γεώργιος
Τσουλίνας, Χρηστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-82-1

Πράξη: Εισήγηση του ελεγκτή του φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση του ελεγκτή του φωτισμού Γεωργίου Σφέτσου και αναβολή της οριστικής απόφασης σχετικά με το φωτισμό της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 82 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-82-3

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο των εξαγόμενων αλεύρων των εργοστασίων του Βόλου από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-84-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την έρευνα στο αίτημα του Στάμου Αξελού και των πρακτόρων των Ελληνικών Ατμοπλοϊκών Εταιρειών, για απαλλαγή από το λιμενικό φόρο των εξαγόμενων από το λιμάνι του Βόλου ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-84-1

Πράξη: Μισθοδοσία ταμία του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη συμπλήρωση της μισθοδοσίας του Ταμία του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, Νικολάου Πολυχρόνη.
Τόμος: 16, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-84-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης για αγορά υποδημάτων στον κλητήρα του Δήμου Δημήτριο Αλεξίου, με σκοπό την "πληρέστερη διεξαγωγή των υπηρεσιών του".
Τόμος: 16, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-84-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για χορηγία πίστωσης εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό την επέκταση του ναού.
Τόμος: 16, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-85-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ., ως συνδρομή του Δήμου προς τη Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας, για την μετάβαση Επιτροπής στην Αθήνα με σκοπό την διεκπεραίωση του ζητήματος του Αδριατικού Σιδηροδρόμου.
Τόμος: 16, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αδριατικός Σιδηρόδρομος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-85-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής ουρητηρίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής ουρητηρίων στο χώρο της ιχθυαγοράς από τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-85-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής φυλακείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στην οδό Μακρινίτσης από τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-85-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την κατασκευή Φυλακείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την κατασκευή Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στην παραλία.
Τόμος: 16, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-85-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 450 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 450 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του επόπτη του φωτισμού Ηλία Τσάκα, από 1/10/1923.
Τόμος: 16, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάκας, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αμοιβή των υπογραμματέων Θεοδώρου Πανταζή και Κωνσταντίνου Παπανικολάου, για την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου του Δήμου και των παραρτημάτων και για αγορά γραφικής ύλης.
Τόμος: 16, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζής, Θεόδωρος
Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-86-1

Πράξη: Επέκταση της ισχύος Νομ. Διατάγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Επέκταση της ισχύος του Νομ. Διατάγματος για την απαγόρευση της εξάσκησης του επαγγέλματος του αρτοποιού, αρτεργάτου, αρτοπώλη κλπ. στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 16, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρτοποιΐα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον έφεδρο υπολοχαγό του πεζικού Νικόλαο Δεσποτόπουλο, για εξεύρεση εργασίας και κάλυψη των αναγκών του.
Τόμος: 16, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεσποτόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-86-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 15/10/1923
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών του Δήμου και των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-87-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία διαφόρων άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία διαφόρων άχρηστων υλικών του Δήμου, τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 16, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-88-1

Πράξη: Εκλογή μέλους του Ταμείου Οδοποιίας Πηλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου ως μέλους του Ταμείου Οδοποιίας Πηλίου.
Τόμος: 16, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-88-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη σύναψη δανείου εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό τη συνδρομή υπέρ του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων και αναβολή της οριστικής απόφασης.
Τόμος: 16, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-89-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο μετά από αίτηση του Στάμου Αξελού, αντιπροσώπου του Συνδέσμου Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας και των πρακτόρων των Ελληνικών Ατμοπλοϊκών Εταιρειών.
Τόμος: 16, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Σύνδεσμος Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας
Ελληνικές Ατμοπλοϊκές Εταιρείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-89-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των κτημάτων των εξής ιδιοκτητών: Απόστολου Ζαφειρίου ή Σάλια, Ιωάννη Σεντουκτσή, Μαρίας Σακελλαρίδου, κληρονόμων Δημητρίου Παπαζαφειρίου, Στυλιανού Κουτνατζή και Παναγιώτη Βλαμόπουλου, στην οδό Ιωάννου Καρτάλη.
Τόμος: 16, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφειρίου, Απόστολος
Σεντουκτσής, Ιωάννης
Σακελλαρίδου, Μαρία
Παπαζαφειρίου, Δημήτριος
Κουτνατζής, Στυλιανός
Βλαμόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-90-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας δύο δωματίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας δύο δωματίων της Γεωργίας Κατσαρού στη διασταύρωση των οδών Παρθεναγωγείου και Αλκιβιάδου και σύσταση Επιτροπής για τον κανονισμό της αποζημίωσης.
Τόμος: 16, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρού, Γεωργία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-90-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Πρακτικού Λυκείου..
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης ως συνδρομή στη Σχολική Επιτροπή του Πρακτικού Λυκείου.
Τόμος: 16, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Σχολική Επιτροπή Πρακτικού Λυκείου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-90-2

Πράξη: Αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου πόλης και ανάθεση στον Δημαρχούντα να προσλάβει τον αρμόδιο μηχανικό με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-91-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.8 ψηφίσματος του 1923 της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-91-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Νομού Τρικάλων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Νομού Τρικάλων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή υπέρ της ανέγερσης προτομής του εθνικού ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη στο χωριό Μαυρομμάτι, στη θέση της κατεστραμμένης οικίας του.
Τόμος: 16, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νομαρχία Τρικάλων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραϊσκάκης, Γεώργιος, (1780-1827)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-92-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 49 ψηφίσματος του 1923 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 243.000 δρχ. για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-92-2

Πράξη: Αναβολή συζήτησης για θέματα ρυμοτομιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για θέματα ρυμοτομιών, κατόπιν αιτήσεων των Μιχαήλ Χατζηαγγέλου και Απόστολου Μιχόπουλου.
Τόμος: 16, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαγγέλου, Μιχαήλ
Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-93-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε δημοτικό δασμό των ειδών χαρτοποιίας των εργοστασίων του Βόλου, από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-93-1

Πράξη: Εισήγηση για την πορεία ανέγερσης συνοικισμού προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Χρήστου Λούλη, προέδρου του παραρτήματος του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων, σχετικά με την πορεία ανέγερσης συνοικισμού προσφύγων και συζήτηση σχετικά με τη σύναψη δανείου εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-93-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για αγορά ψαθών προς εφοδιασμό των προσφύγων, οι οποίοι διαμένουν σε αποθήκες και τα υπόγεια των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 16, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-94-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης παραπήγματος του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του παραπήγματος του Δήμου στην παραλία προς τον τέως έφεδρο υπολοχαγό Βασίλειο Κουτσουβέλη.
Τόμος: 16, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσουβέλης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-95-1

Πράξη: Εισήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για συνδρομή του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για συνδρομή του Δήμου και συμφωνία εκ μέρους του Δήμου μόνο της προσφοράς 150 δρχ. για την αξία της μεμβράνης προς αναγραφή του συγχαρητήριου ψηφίσματος προς τον Κωνσταντίνο Προβόπουλο, πρώτο νικητή των Πανιώνιων Αγώνων στην Αθήνα, ο οποίος κατάγεται από τον Βόλο.
Τόμος: 16, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Προβόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-95-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 2/11/1923
Πράξη: Έκφραση συλλυπητηρίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έκφραση συλλυπητηρίων προς το Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Κούτσικο για το θάνατο της κόρης του.
Τόμος: 16, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-97-1

Πράξη: Έκθεση για τα έκθετα του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Έκθεση του Γεωργίου Παπαγεωργίου σχετικά με τα έκθετα του Δήμου και ανάθεση στο Δημαρχούντα να εισηγηθεί επί του θέματος στην Αστυνομική Αρχή, ώστε να προχωρήσει σε ανακρίσεις.
Τόμος: 16, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-97-2

Πράξη: Εκκένωση του αποχετευτικού συστήματος του συνοικισμού των προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εκκένωση του αποχετευτικού συστήματος του συνοικισμού των προσφύγων και κάλυψη της δαπάνης από το σχετικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Τόμος: 16, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-98-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Αντιλήψεως.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων και αναβολή της απόφασης σχετικά με τη σύναψη δανείου.
Τόμος: 16, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-98-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.300 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Δημαρχείου.
Τόμος: 16, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-99-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την επισκευή του αρτεσιανού φρέατος στην πλατεία των Στρατώνων, λόγω της εγκατάστασης μιας ίλης ιππικού.
Τόμος: 16, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-99-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών του Δήμου και των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-99-1

Πράξη: Μείωση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Μείωση του λιμενικού φόρου στα εξαγόμενα από το λιμάνι του Βόλου βοοειδή.
Τόμος: 16, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-99-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο, στο ναό των Ταξιαρχών και ανάθεση σύνταξης του προϋπολογισμού στο μηχανικό του Δήμου Απόστολο Περπινιάνη.
Τόμος: 16, σελ. 99-100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-99-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αγορά παραπήγματος στη συνοικία των Παλαιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αγορά παραπήγματος στη συνοικία των Παλαιών, ιδιοκτησίας Στεφάνου Παπαθανασίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-100-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.800 δρχ. για την πληρωμή των μελών της Επιτροπής παραλαβής της κατασκευής τμημάτων οδών από την Γενική Βιομηχανική Εταιρεία στην Αθήνα.
Τόμος: 16, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Γενική Βιομηχανική Εταιρεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέκερης, Γεώργιος
Τσουλίνας, Χρηστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-100-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αμοιβή του Δαυίδ Γκανή, δημόσιου κήρυκα της ενοικίασης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 100-101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανής, Δαυίδ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-100-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρικού στο Πρωτοδικείο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρικού στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-101-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Πρωτοδικείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Πρωτοδικείου για παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου μιας γραφομηχανής, για τη διευκόλυνση της γραφικής υπηρεσίας του δικαστηρίου.
Τόμος: 16, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-101-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνησίας για τοποθέτηση ουρητηρίων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-101-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Εκκλησιατικής Επιτροπής του ναού της Αναλήψεως για σκυρόστρωση των οδών γύρω από το ναό.
Τόμος: 16, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-101-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου, για χορηγία πίστωσης εκ μέρους του Δήμου με σκοπό την επέκταση του ναού.
Τόμος: 16, σελ. 101-102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-101-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 944,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 944,30 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της Ηλεκτρικής Εταιρείας για το φωτισμό του Δημοτικού Θεάτρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 1923.
Τόμος: 16, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-102-1

Πράξη: Ορισμός των πρωτευουσών οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Ορισμός ως πρωτευουσών των εξής οδών: της οδού Αργοναυτών, Ιάσονος και Δημητριάδος έως την Βλαχάβα, της οδού Ερμού από την Μεταμορφώσεως έως την Αγίου Νικολάου και τις πλατείες Ελευθερίας και Γεωργίου του Α' .
Τόμος: 16, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-102-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Επιτροπής προς εκτίμηση των ανεγειρόμενων οικοδομών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαγεωργίου ως μέλους της Επιτροπής προς εκτίμηση των ανεγειρόμενων οικοδομών, για την πενταετία 1924-1928.
Τόμος: 16, σελ. 102-103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-102-2

Πράξη: Κοινοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Κοινοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών (2/12/1923).
Τόμος: 16, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-103-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοπέδων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοπέδων των εξής ιδιοκτητών: Στυλιανού Συθιώτου, Γεωργίας Κατσαρού, Βαρβάρας Μαραγκού, Θεμιστοκλή Χριστοζήση, Αντωνίου Αναστασίου και Νικολάου Παπακωνσταντίνου στις οδούς Γαζή και Κωλέττη.
Τόμος: 16, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-103-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τις επισκευές των σχολείων της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 103-104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-103-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την κατασκευή θρανίων του Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 16, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-104-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος δημοτικής υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της δημοτικής υπαλλήλου κας Νικολαΐδου για πληρωμή καθυστερούμενων μισθών της, λόγω της παραίτησης που είχε ήδη υποβάλει την περίοδο για την οποία διεκδικεί τη μισθοδοσία της.
Τόμος: 16, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδου, [χ]
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-104-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στον τέως έφεδρο Τριαντάφυλλο Προκοπίδη προς εξεύρεση βιοποριστικού επαγγέλματος.
Τόμος: 16, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Προκοπίδης, Τριαντάφυλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-104-1

Πράξη: Εξέταση ζητήματος αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Οικονόμου της εξέτασης του ζητήματος της αποζημίωσης, ύψους 1.500 δρχ., την οποία απαιτεί ο Νικόλαος Φιτσιτσόγλου, λόγω της ζημιάς που υπέστη η πλάστιγγά του στην παραλία από τον οδηγό του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Τόμος: 16, σελ. 104-105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-104-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της πρόσφυγα Ελπίδας Βαμβακά για αγορά εκ μέρους του Δήμου μιας ραπτομηχανής, ώστε να εξασκήσει το επάγγελμα της ράπτριας.
Τόμος: 16, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαμβακά, Ελπίδα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-105-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Ελευθερίας, χήρας του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Απόστολου Κάρκαλου, για τη συνέχιση χορηγίας βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρκάλου, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αμοιβή του πρόσφυγα Ηλία Ασλάνογλου λόγω των υπηρεσιών, τις οποίες προσέφερε τον μήνα Μάρτιο στους πρόσφυγες.
Τόμος: 16, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ασλάνογλου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-105-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 26/11/1923
Πράξη: Παραχώρηση αίθουσας του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Περιεχόμενα: Παραχώρηση αίθουσας του Δημαρχείου για τη σύσκεψη του Πανκαπνεργατικού Συλλόγου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνησίας και συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων Σπυρίδωνος Σπυρίδη και Δημητρίου Κουκιάδη.
Τόμος: 16, σελ. 106-107
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Πανκαπνεργατικός Σύλλογος Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-106-2

Πράξη: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας για μια διετία υπέρ του Δήμου στους άμεσους δημόσιους φόρους , οι οποίοι είναι οι εξής: στα εισοδήματα από οικοδομές και γαίες, στα κέρδη από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, στις αμοιβές από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελμάτων και στον καπνό.
Τόμος: 16, σελ. 107-108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-107-2

Πράξη: Παράταση της διάρκειας της δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας της δημοτικής φορολογίας υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το Β. Δ., για μια διετία ακόμη.
Τόμος: 16, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-108-1

Πράξη: Απόφαση να μη συνάψει ο Δήμος δάνειο υπέρ της συνδρομής στο Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απάντηση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αντιλήψεως με την απόφαση να μη συνάψει ο Δήμος δάνειο υπέρ της συνδρομής στο Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-108-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά κωδίκων και βιβλίων, με σκοπό τον καταρτισμό νομικής και τεχνικής βιβλιοθήκης του Δήμου και συνδρομή εφημερίδων.
Τόμος: 16, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-109-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την αγορά γραφικής ύλης.
Τόμος: 16, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-109-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων, εκτυπώσεων και ανακοινώσεων.
Τόμος: 16, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-109-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού Αγίου Νικολάου για χορηγία πίστωσης εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό την επέκταση του χώρου του ναού.
Τόμος: 16, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-109-1

Πράξη: Διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για δυσχέρειες των συναλλαγών των επιχειρήσεων με το Δημοτικό Ταμείο.
Τόμος: 16, σελ. 109-110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-109-2

Πράξη: Κατάθεση εισπράξεων δημοτικών φόρων μέσω του Γενικού επόπτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης να κατατίθενται τα χρήματα από τις εισπράξεις των δημοτικών φόρων απευθείας στο Ταμείο του Δήμου και εμμονή να κατατίθενται μέσω του Γενικού Επόπτη ή του βοηθού του.
Τόμος: 16, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-110-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος της Χωροφυλακής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Χωροφυλακής και του Εμπορικού Συλλόγου για παράταση του φωτισμού της πόλης κατά τη διάρκεια της νύκτας και ανάθεση στο Δημαρχούντα να κοινοποιήσει την απόφαση στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 16, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Αστυνομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-110-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την απαλλαγή από το λιμενικό φόρο των εξαγόμενων μάλλινων υφασμάτων του οίκου Παπαγεωργίου.
Τόμος: 16, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-110-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας καταστήματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του καταστήματος του Δημητρίου Τσακατούρη στην οδό Ιωλκού, μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ερμού.
Τόμος: 16, σελ. 110-111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσακατούρης, Δημήτριος Ζ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-110-2

Πράξη: Αναθεώρηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει για την εξεύρεση των μηχανικών για την αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-111-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. ως αμοιβή των υπογραμματέων του Πρωτοδικείου Βόλου, Θεοδώρου Πανταζή και Κωνσταντίνου Παπανικολάου, για την εργασία τους με τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 16, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Πρωτοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζής, Θεόδωρος
Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-111-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την εγκατάσταση ηλεκτρικού στην αίθουσα του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Βόλου, καθώς και για την εγκατάσταση και συμπλήρωση ηλεκτρικών λαμπτήρων στα υπόλοιπα γραφεία του δικαστηρίου.
Τόμος: 16, σελ. 111-112
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-111-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την απόλυση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόλυση του Τιμολέοντος Καρακίτσου, βοηθού του επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων και κλήση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου σε απολογία.
Τόμος: 16, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Απολύσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακίτσος, Τιμολέων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-112-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 10/12/1923
Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Ζάμπαλου ως τακτικού και του Γεωργίου Οικονόμου ως αναπληρωματικού μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής, για το έτος 1924.
Τόμος: 16, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-113-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών του Δήμου και των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-113-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 16, σελ. 113-114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-113-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης των εισοδημάτων από τη δημοτική φορολογία υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης των εισοδημάτων από τη δημοτική φορολογία υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ως εξής: τα 3/4 υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και το 1/4 στο Ορφανοτροφείο της Φιλόπτωχης Αδελφότητας.
Τόμος: 16, σελ. 114-115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-114-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.560 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.560 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Λύσσανδρου Πατρώνη, Γενικού Επόπτη της καθαριότητας, του καταβρέγματος και του φωτισμού.
Τόμος: 16, σελ. 115-116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Λύσσανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-115-2

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο των εξαγόμενων μάλλινων υφασμάτων των εργοστασίων του Βόλου από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-116-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Βιομηχανικής Εταιρείας "Το Πήλιον" για απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό των εξαγόμενων σακχαρόπηκτων προϊόντων από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Βιομηχανική Εταιρεία Σακχαρόπηκτων "Το Πήλιον"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-116-1

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων, Αναστασίου Κατσίμπρα, για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-116-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την αγορά ποδηλάτου στον κλητήρα του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-116-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των υλικών των εργασιών στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των υλικών και των εκτελουμένων νέων εργασιών κατασκευής κρασπέδων στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, αυξημένη κατά 50%, στον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη.
Τόμος: 16, σελ. 116-117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-116-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.800 δρχ. με σκοπό την αποπληρωμή του εργολάβου Νικολάου Μανώλη, για την αποπεράτωση της εργασίας κατασκευής κρασπέδων στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 16, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-117-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του θέματος της ανεύρεσης οικοπέδου για την ανέγερση αποθήκης υλικών του Δήμου, καθώς η υπάρχουσα, στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Κουμουνδούρου, κρίνεται ως ακατάλληλη.
Τόμος: 16, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-117-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την πληρωμή ενός στεφάνου κατατιθέμενου προς την αποβιώσασα Άννα Γεωργιάδου, συζύγου του πρώην Δημάρχου.
Τόμος: 16, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδου, Άννα, (18..-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-117-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα των προσφυγικών καταυλισμών και εκκένωση των αποχετευτικών συστημάτων τους.
Τόμος: 16, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-118-1

Πράξη: Αναβολή της απαλλαγής από λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο, μετά από αίτηση του αντιπροσώπου του Συνδέσμου Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας.
Τόμος: 16, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Σύνδεσμος Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-118-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. στον ανάπηρο πολέμου Σταύρο Αντωνίου.
Τόμος: 16, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνίου, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-118-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης χώρου με δημοπρασία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση δεκαετούς ενοικίασης με δημοπρασία του χώρου πίσω από το Δημοτικό Σχολείο της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 16, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-118-1

Πράξη: Παραχώρηση Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Συλλόγου Φιλότεχνων για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στον θίασο του Θωμά Οικονόμου.
Τόμος: 16, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-118-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.695,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.695,30 δρχ. προς καταβολή ενός μηνιαίου μισθού, ως έκτακτο επίδομα στους υπαλλήλους της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 16, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-119-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1922-1923.
Τόμος: 16, σελ. 119-123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-119-5

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το έτος 1914 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 123-124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-123-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το έτος 1915 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 124-126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-124-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το έτος 1916 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 126-127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-126-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το έτος 1917 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 127-129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-127-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το έτος 1918 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 129-131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-129-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικ. έτος 1919-1920 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 131-132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-131-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικ. έτος 1920 -1921 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 132-134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-132-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικ. έτος 1921-1922 και του υπ.αριθμ.38 ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 134-135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-134-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων