Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1924Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1924
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1924
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 69 / 15/1/1924
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Εκλογή του Σπυρίδωνος Σπυρίδη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Γεώργιου Κούτσικου ως αντιπροέδρου και του Κωνσταντίνου Πολυμερόπουλου ως έμμισθου γραμματέα.
Τόμος: 16, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-136-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για τη λήψη απολυμαντικών μέτρων υπέρ των προσφύγων και παροχή κάθε άλλης βοήθειας, λόγω της έξαρσης των επιδημιών και του δριμύτατου χειμώνα.
Τόμος: 16, σελ. 137-138
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-137-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Νομάρχη Λάρισας για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, με σκοπό την κατασκευή απολυμαντηρίου.
Τόμος: 16, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-138-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Εκλογή του Επιφάνειου Επιφανείου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής αντί του Κωνσταντίνου Καρτάλη και παραμονή του Θεόδωρου Τσαλαπάτα για δεύτερη χρονιά.
Τόμος: 16, σελ. 138-139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Θεόδωρος Π., (1872-1930)
Επιφανείου, Επιφάνειος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ., (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-138-2

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αντωνίου Λιβανού και Αθανασίου Κουκουβίνου ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, αντί των Ρίζου Παπακωνσταντίνου και Σοφοκλή Ριζόπουλου.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Αντώνιος
Κουκουβίνος, Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Ριζόπουλος, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.630 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.630 δρχ. για την πληρωμή των επισκευών του οδοστρωτήρα.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης και αγορά απολυμαντικών ειδών.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για τα ποσοστά είσπραξης των δημοσίων υπαλλήλων του Ταμείου και της Οικονομικής Εφορίας.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για χαρτόσημα είσπραξης δημοτικών εσόδων και δημοσίων φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για λογιστικά βιβλία Ταμείου, γραφική ύλη, διπλότυπα εισπράξεων δημοτικών φόρων και προσόδων.
Τόμος: 16, σελ. 139-140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-139-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για φωτισμό, θέρμανση και γραφική ύλη των δημοτικών Φυλακείων και του Τελωνείου.
Τόμος: 16, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Τελωνείο Βόλου
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-140-1

Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Επιβολή δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα ξυλοκέρατα (χαρούπια) προς κατανάλωση και απαλλαγή από το φόρο στα ξυλοκέρατα, τα οποία εισάγονται προς χρήση της Οινοπνευματοποιητικής Εταιρείας.
Τόμος: 16, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Οινοπνευματοποιητική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-140-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης ανακαίνισης υπονόμων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης ανακαίνισης υπονόμων της πλατείας Ρήγα Φεραίου και πληρωμή του εργολάβου Σπυρίδωνος Καραγιάννη για την έγκριση του συγκριτικού πίνακα.
Τόμος: 16, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-140-1

Πράξη: Γραφείο ελέγχου του φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για ίδρυση γραφείου ελέγχου φωτισμού.
Τόμος: 16, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-140-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αύξηση της μισθοδοσίας του Αναστασίου Κατσίμπρα, Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-140-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των οδοκαθαριστών, λόγω της ακρίβειας κατά τις εορτές των Χριστoυγέννων.
Τόμος: 16, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-141-1

Πράξη: Χορηγία επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τη χορηγία επιδόματος λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-141-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε ζήτημα αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο ζήτημα της αποζημίωσης που απαιτεί ο Νικόλαος Φιτσιτσόγλου, λόγω της ζημιάς που υπέστη η πλάστιγγά του στην παραλία από τον οδηγό του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Τόμος: 16, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-141-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση της πρόσφυγα Ελπίδας Βαμβακά για αγορά εκ μέρους του Δήμου μιας ραπτομηχανής, ώστε να εξασκήσει το επάγγελμα της ράπτριας.
Τόμος: 16, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαμβακά, Ελπίδα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-141-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για λιμενικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Βιομηχανικής Εταιρείας "Το Πήλιον" για απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό των εξαγόμενων σακχαρόπηκτων προϊόντων από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Βιομηχανική Εταιρεία Σακχαρόπηκτων "Το Πήλιον"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-141-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Πταισματοδικείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Πταισματοδικείου Βόλου για ηλεκτροφωτισμό του γραφείου του.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πταισματοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης στην αίτηση εταιρείας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης στην αίτηση της Εταιρείας Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σία για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης προς ανέγερση οικιών των εργατών και των οικογενειών τους.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εταιρεία Ταπητουργίας Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή από κάθε λιμενικό φόρο, μετά από αίτηση του αντιπροσώπου του Συνδέσμου Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Σύνδεσμος Ζωεμπόρων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου για συνδρομή του Δήμου στην επισκευή ενός μικρού ναού, στη θέση Βελανιδιά ή Μάραθος.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα μαθητή για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του μαθητή της 4ης τάξης του Γυμνασίου Κωνσταντίνου Σαμσαρίδη για συνδρομή του Δήμου προς αποπεράτωση των σπουδών του.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμσαρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 16, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας για χορηγία ποσοστού επί των δημοτικών προσόδων, εκτός από την αναγραφόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό κάθε έτους.
Τόμος: 16, σελ. 142-143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-142-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 25/2/1924
Πράξη: Κήρυξη ενοικιαστών του Δημοτικού Θεάτρου ως έκπτωτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως έκπτωτων των ενοικιαστών του Δημοτικού Θεάτρου Κωνσταντίνου Ισιδωρίδη και Γεράσιμου Μενεγάτου και έγερση αγωγής έξωσης εναντίον τους.
Τόμος: 16, σελ. 144-145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ισιδωρίδης, Κωνσταντίνος
Μενεγάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-144-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εγχώρια προϊόντα και τα ταχυδρομικά δέματα.
Τόμος: 16, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-145-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα ζώα.
Τόμος: 16, σελ. 145-146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-145-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα σφαζόμενα ζώα.
Τόμος: 16, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-146-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για ενοικίαση δικαιώματος στο Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 16, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-146-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-146-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για την καθαριότητα της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση της εργολαβικής καθαριότητας της πόλης και του λιμανιού.
Τόμος: 16, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-146-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για το κατάβρεγμα της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του εργολαβικού καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας.
Τόμος: 16, σελ. 146-147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-146-2

Πράξη: Έγκριση της μελέτης κατασκευής δημοτικής αγοράς.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής δημοτικής αγοράς στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων από τον μηχανικό του Δήμου Ιωάννη Δραΐκη.
Τόμος: 16, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δραΐκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-147-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 53 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για διάφορες ανάγκες του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-147-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 53 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης: 1) 659 δρχ. στον Γεώργιο Τουφεξή για την αξία κρέατος, 2) 514 δρχ. στον Νικόλαο Σκρέτα για την αξία γάλακτος, 3) 199,70 δρχ. στον Ιωάννη Παπακωνσταντίνου για την παραλαβή φαρμάκων απο την Αθήνα και 4) 340 δρχ. στους Νικόλαο και Σπυρίδωνα Τσαλαπάτα για τη μεταφορά ξυλανθράκων.
Τόμος: 16, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουφεξής, Γεώργιος
Σκρέτας, Νικόλαος
Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-147-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 57 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.350 δρχ. προς πληρωμή του θερμαστή Νικολάου Στυμονάρα για τη λειτουργία του καλοριφέρ του νοσοκομείου από 15/11/1923 έως 31/3/1924.
Τόμος: 16, σελ. 147-148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυμονάρας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-147-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 59 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 14.500 δρχ. για δαπάνες που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 16, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-148-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 60 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 36.600 δρχ., για δαπάνες που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 16, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-148-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα των οδών της πόλης και των καταυλισμών των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την αποπομπή φρενοβλαβών, απόρων, αέργων, λυσσοδήκτων, κοινών γυναικών και έξοδα δημόσιας ασφάλειας.
Τόμος: 16, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-1

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος Γενικού Μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1922 και παραγγελία προς έκθεσή του.
Τόμος: 16, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.200 δρχ. προς πληρωμή του δικηγόρου Αντωνίου Παπαληγούρα στην Αθήνα, για δικαστικά έξοδα της υπόθεσης του Δήμου κατά της Εταιρείας των Αδελφών Ματσάγγου.
Τόμος: 16, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για δικαστικά έξοδα και έξοδα πραγματογνωμοσιών.
Τόμος: 16, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 61 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 16.500 δρχ., για δαπάνες που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 16, σελ. 149-150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-149-2

Πράξη: Εκλογή μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζάμπαλου ως τακτικού μέλους και του Γεωργίου Οικονόμου ως αναπληρωματικού μέλους στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιερής Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 16, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Μητρόπολη Δημητριάδος. Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-150-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για απαλλαγή από λιμενικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Βιομηχανικής Εταιρείας "Το Πήλιον" για απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό των εξαγόμενων σακχαρόπηκτων προϊόντων από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Βιομηχανική Εταιρεία Σακχαρόπηκτων "Το Πήλιον"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-150-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 16, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-150-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για παραχώρηση έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Φιλοδασικού Τμήματος της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου για παραχώρηση έκτασης κοντά στο Δημοτικό Νοσοκομείο, με σκοπό την εγκατάσταση φυτωρίου και για οικονομική ενίσχυση, ύψους 10.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 150-151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-150-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 400 δρχ. για επιδιόρθωση της μικτής αντλίας της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Συλλογικό Όργανο ως θέμαΕμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-151-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των τιμών για επισκευές στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των τιμών των υλικών και των εκτελούμενων νέων εργασιών κατασκευής κρασπέδων στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, αυξημένη κατά 50%, στον εργολάβο Νικόλαο Μανώλη.
Τόμος: 16, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-151-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας για χορηγία ποσοστού επί των δημοτικών προσόδων, εκτός από την αναγραφόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό κάθε έτους.
Τόμος: 16, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-152-1

Πράξη: Σύσταση τεσσάρων νέων εκλογικών τμημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Σύσταση τεσσάρων νέων εκλογικών τμημάτων και καθορισμός της σειράς όλων των καταστημάτων των εκλογικών τμημάτων.
Τόμος: 16, σελ. 152-153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-152-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 19/3/1924
Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Λεωνίδα Χήτου για ορισμό των δημοπρασιών της είσπραξης των δημοτικών φόρων ως "τελειωτικές και κατακυρωτικές".
Τόμος: 16, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χώτος, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-154-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εγχώρια προϊόντα και τα ταχυδρομικά δέματα.
Τόμος: 16, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-154-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα ζώα.
Τόμος: 16, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-154-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα σφαζόμενα ζώα του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-154-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-154-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-155-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση της εργολαβικής καθαριότητας της πόλης και του λιμανιού του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-155-1

Πράξη: Εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημαρχούντος σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 155-159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-155-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 20/3/1924
Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για στρατωνισμό σε οικήματα του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος μια Μεραρχίας Ιππικού της Λάρισας για στρατωνισμό περίπου 120 ανδρών σε κάποιο από τα οικήματα του Δήμου, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφύγων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα οικήματα αυτά.
Τόμος: 16, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-160-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με το δημοτικό φόρο επί των οικοδομών.
Τόμος: 16, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-160-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 160-164
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-160-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 21/3/1924
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1924-1925 και έγκριση του προϋπολογισμού.
Τόμος: 16, σελ. 164-171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γκανής, Μάρκος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-164-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 26/3/1924
Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εγχώρια προϊόντα και τα ταχυδρομικά δέματα του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-172-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα εισαγόμενα ζώα του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 172-173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-172-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου στα σφαζόμενα ζώα του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-173-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δικαιωμάτων του Δήμου στο Δημοτικό Σφαγείο του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Σφαγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-173-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης ειδικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του ειδικού φόρου υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων απευθείας από υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 173-174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-173-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 3/4/1924
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 174-175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-174-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Πλειοδότης ο Γεώργιος Τουφεξής.
Τόμος: 16, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουφεξής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-175-1

Πράξη: Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1924-1925 για την ενοικίαση του χώρου πίσω από το Δημοτικό σχολείο της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 16, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-175-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για ενοικίαση ειδικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Γεωργίου Παπαγεωργίου για ενοικίαση με δημοπρασία του ειδικού φόρου υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 175-176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-175-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ. για την αύξηση της αμοιβής των καραγωγέων.
Τόμος: 16, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-176-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα της πόλης και των προσφυγικών καταυλισμών και για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων.
Τόμος: 16, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-176-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την κατασκευή αποχωρητηρίων στο Συνοικισμό των προσφύγων και για τη χορηγία ψαθών.
Τόμος: 16, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-176-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό των εξαγόμενων από το λιμάνι του Βόλου σακχαρόπηκτων προϊόντων της Βιομηχανικής Εταιρείας "Το Πήλιον".
Τόμος: 16, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Βιομηχανική Εταιρεία Σακχαρόπηκτων "Το Πήλιον"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-177-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Γεωργίου Λιβανού, προέδρου της Εταιρείας Ζακχαρόπηκτων του Συνεταιρισμού παραγωγής οπώρων Λεχωνίων - Καραμβασίου, για παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα με σκοπό τη μεταφορά ενός ατμολέβητα στο εργοστάσιο των Λεχωνίων.
Τόμος: 16, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Εταιρεία Ζακχαρόπηκτων. Συνεταιρισμός Παραγωγής Οπώρων Λεχωνίων - Καραμβασίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιβανός, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-177-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.043 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.043 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου στον Γεώργιο Αθανασάκη.
Τόμος: 16, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασάκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-177-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας ετοιμόρροπης οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της ετοιμόρροπης οικίας του Ιωάννη Παρθένη στην οδό Αθηνάς.
Τόμος: 16, σελ. 177-178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-177-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στις οδούς Γαλλίας και Μαυροκορδάτου και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το ρυμοτομούμενο κτήμα του Μιλτιάδη Βογιαντζόπουλου στην οδό Μαυροκορδάτου, με σκοπό τη διεύρυνσή της και σύσταση Επιτροπής για τον κανονισμό των λεπτομερειών.
Τόμος: 16, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιαντζόπουλος, Μιλτιάδης
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-178-1

Πράξη: Μείωση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Μείωση 50%, στο ήδη επιβεβλημένο δημοτικό δασμολόγιο, του λιμενικού φόρου επί των εξαγόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-178-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου, για την αποπεράτωση ενός μικρού ναού, του Αγίου Γεωργίου, στη θέση Βελανιδιά ή Μάραθο.
Τόμος: 16, σελ. 178-179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-178-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αποστολή της Σκοπευτικής ομάδας του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου στους προκριματικούς Πανελλήνιους Γυμναστικούς Αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 16, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου-- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-179-1

Πράξη: Καθορισμός της Πορταριάς ως τόπου ίδρυσης λέσχης τυχερών παιχνιδιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Καθορισμός της Πορταριάς ως τόπου ίδρυσης λέσχης τυχερών παιχνιδιών για το έτος 1924, λόγω της ύπαρξης εκεί αρκετών ξενοδοχείων και μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
Τόμος: 16, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Παιχνίδια, Τυχερά
Κοινότητα Πορταριάς (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-179-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 94,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 94,30 δρχ. προς πληρωμή του Στέφανου Δήμου για καθυστερούμενο υπόλοιπο από αγορά ανθράκων και πλακών, κατά το έτος 1919.
Τόμος: 16, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-179-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Επόπτη Εργασίας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Επόπτη Εργασίας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με το οποίο υποβάλλουν αίτηση της Εταιρείας Ταπητουργίας " Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σια" για συνδρομή του Δήμου στην ανεύρεση οικοπέδου για την ανέγερση της εν λόγω Εταιρείας.
Τόμος: 16, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Εταιρεία Ταπητουργίας Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-180-1

Πράξη: Αγορά γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για συμπληρωματική πίστωση με σκοπό την αγορά λογιστικών βιβλίων, γραφικής ύλης, δελτίων είσπραξης.
Τόμος: 16, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την επέκταση του ηλεκτρικού φωτός στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 16, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για αγορά ηλεκτρικών εργαλείων με σκοπό τον έλεγχο του φωτισμού με ηλεκτρικό τόσο του Δήμου, όσο και των ιδιωτών.
Τόμος: 16, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-180-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.800 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του γραφείου εγκατάστασης των εργαλείων και του ελέγχου του φωτισμού με ηλεκτρικό και φωταέριο τόσο του Δήμου, όσο και των ιδιωτών.
Τόμος: 16, σελ. 180-181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-180-2

Πράξη: Πληρωμή ελεγκτή φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Δημαρχούντα να ανακοινώσει στον ελεγκτή του φωτισμού, Γεώργιο Σφέτσο, πως η πληρωμή του θα ξεκινήσει συγχρόνως με την λειτουργία του γραφείου.
Τόμος: 16, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-181-1

Πράξη: Απαλλαγή από τη λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη λιμενική φορολογία των εξαγόμενων προϊόντων της μακαρονοποιίας των εργοστασίων του Βόλου και των γειτονικών Κοινοτήτων.
Τόμος: 16, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-181-1

Πράξη: Παραχώρηση έκτασης στο Γυμναστικό Σύλλογο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημαρχούντα να μεταφέρει στη Λιμενική Επιτροπή Βόλου το αίτημα του Γυμναστικού Συλλόγου, για παραχώρηση 150 μέτρων στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με σκοπό την ανέγερση σταδίου.
Τόμος: 16, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-181-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 67 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την αμοιβή του ιατρού Αναστασίου Παπαδόπουλου.
Τόμος: 16, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-181-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των δικαστικών υπογραμματέων Θεόδωρου Πανταζή και Κωνσταντίνου Παπανικολάου, για την δακτυλογράφηση των αντιτύπων των αποφάσεων αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων του Δήμου Παγασών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 181-182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζής, Θεόδωρος
Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-181-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. για την κατασκευή της κατεστραμμένης υδραντλίας του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 16, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-182-1

Πράξη: Παραχώρηση χάρτη στο Γυμνάσιο θηλέων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του χάρτη της Ευρώπης του Δημαρχείου στο Γυμνάσιο Θηλέων.
Τόμος: 16, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-182-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση να επιτρέψει την μείωση του δημοτικού φόρου υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων στα εισοδήματα από τις οικοδομές επί του δημοσίου φόρου, από 25% σε 10%.
Τόμος: 16, σελ. 182-183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-182-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στο Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ευστάθιου Σκρέτα ως αναπληρωματικού αντιπροσώπου του Δήμου στο Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου.
Τόμος: 16, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-183-1

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου στην υποδοχή των εκδρομέων του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία ζητεί τη συνδρομή του Δήμου στην υποδοχή των εκδρομέων του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών και οργάνωση ομιλίας από τον Έφορο Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 16, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Οδοιπορικός Σύνδεσμος Αθηνών
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρβανιτόπουλος, Απόστολος Σ., (1874-1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-183-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής των εκδρομέων του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών στην πόλη του Βόλου, για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 16, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Οδοιπορικός Σύνδεσμος Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-183-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Όμιλο Εκδρομέων Βόλου για την επιτυχή διεξαγωγή της υποδοχής και δεξίωσης του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών.
Τόμος: 16, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Οδοιπορικός Σύνδεσμος Αθηνών
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Όμιλος Εκδρομέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-184-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 10/4/1924
Πράξη: Κατασκευή τμημάτων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης για τη συντήρηση και κατασκευή τμημάτων οδών της πόλης, ύψους 210.000 δρχ., από τον μηχανικό του Δήμου Δημήτριο Μυτιληναίο.
Τόμος: 16, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-185-1

Πράξη: Ασφαλτόστρωση οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να συντάξει μελέτη για την ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-185-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την εγκατάσταση υδαταποθήκης, για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεατίων στην Πλατείας Ελευθερίας, καθώς και για την αγορά μηχανής προς άντληση νερού για την πλύση των υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-185-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης κατασκευής πλακόστρωτου πεζοδρομίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής πλακόστρωτου πεζοδρομίου στο τμήμα της οδού Πηλέως, μεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών, από τον μηχανικό του Δήμου Δημήτριο Μυτιληναίο.
Τόμος: 16, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-185-1

Πράξη: Έγκριση της εκτίμησης καταληφθέντος δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτίμησης του καταληφθέντος από τον Μιχαήλ Ζουρή δημοτικού οικοπέδου, προερχόμενο από αποκλεισμένη δημοτική οδό, στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Σόλωνος, από τους πραγματογνώμονες Απόστολο Περπινιάνη και Γεώργιο Παπαγεωργίου.
Τόμος: 16, σελ. 185-186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουρής, Μιχαήλ
Περπινιάνης, Απόστολος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-185-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Διορισμός των πραγματογνωμόνων Απόστολου Περπινιάνη και Γεώργιου Παπαγεωργίου προς εκτίμηση του καταληφθέντος από τον Χρήστο Νικολάου δημοτικού οικοπέδου, προερχόμενο από αποκλεισμένη δημοτική οδό, στην οδό Ιω. Παπακυριαζή της συνοικίας του Φρουρίου.
Τόμος: 16, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Χρήστος
Περπινιάνης, Απόστολος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-186-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Διορισμός των πραγματογνωμόνων Απόστολου Περπινιάνη και Γεώργιου Παπαγεωργίου προς εκτίμηση του καταληφθέντος από τον Κωνσταντίνο Κασσιόπουλο δημοτικού οικοπέδου, προερχόμενο από αποκλεισμένη δημοτική οδό, στη διασταύρωση των οδών Ερμού και ανώνυμης.
Τόμος: 16, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Κωνσταντίνος
Περπινιάνης, Απόστολος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-186-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνωμόνων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Διορισμός των πραγματογνωμόνων Απόστολου Περπινιάνη και Γεώργιου Οικονόμου προς εκτίμηση του καταληφθέντος από την Ευθαλία Χαντζίκου δημοτικού οικοπέδου, προερχόμενο από αποκλεισμένη δημοτική οδό, στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Κενταύρων.
Τόμος: 16, σελ. 186-187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαντζίκου, Ευθαλία
Περπινιάνης, Απόστολος
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-186-2

Πράξη: Ίδρυση Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας από τον Σύνδεσμο Παλαιών Πολεμιστών Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου σχετικά με την αύξηση της πίστωσης 6.000 δρχ., με σκοπό την ίδρυση Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας από τον Σύλλογο Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας.
Τόμος: 16, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως ετήσια συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 16, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Μικρασιατικού Συνδέσμου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μικρασιατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-187-1

Πράξη: Αποδοχή αποφάσεων του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Αποδοχή των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Βόλου σχετικά με τον κανονισμό των αποζημιώσεων των ρυμοτομούμενων οικοπέδων των Αδελφών Ηγουμενίδου και Αικατερίνης Μουρτζοπούλου, στην οδό Παλαιστίνης.
Τόμος: 16, σελ. 187-188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ηγουμενίδου, Αφοί
Μουρτζοπούλου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-187-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 785 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 785 δρχ. για το φωτισμό και τη θέρμανση του Δημαρχείου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.100 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.100 δρχ. για έξοδα της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ. για λογιστικά βιβλία Ταμείου, φωτισμό, θέρμανση και γραφικά σταθμών είσπραξης δημοτικών φόρων του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 114,10 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 114,10 δρχ. προς πληρωμή, στην Εθνική Τράπεζα, του τόκου του δανείου των 750.000 δρχ. για τη δεύτερη εξαμηνία του 1923.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 535 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 535 δρχ. για δικαστικά έξοδα του οικ. έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.100 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.100 δρχ. προς πληρωμή του φωτισμού της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου Βόλου, για τον Δεκέμβριο του 1923 και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1924.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πρωτοδικείο Βόλου
Εισαγγελία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης και αγορά απολυμαντικών ειδών.
Τόμος: 16, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης σε άρθρο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης 3,30 δρχ. στο Κεφάλαιο ΙΗ΄και άρθρο 6 του προϋπολογισμού του έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 188-189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-188-2

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης σε άρθρο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης 4,65 δρχ. στο Κεφάλαιο ΙΗ΄και άρθρο 6 του προϋπολογισμού του έτους 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-189-1

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την μισθοδοσία του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-189-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για παραχώρηση έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Φιλοδασικού Τμήματος της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου, για παραχώρηση έκτασης κοντά στο Δημοτικό Νοσοκομείο, με σκοπό την εγκατάσταση φυτωρίου και για οικονομική ενίσχυση, ύψους 10.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρων Αναψυχής και Εξωραϊσμού Πηλίου. Φιλοδασικό Τμήμα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-189-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 64 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα κινήσεως ηλεκτρικής αντλίας και 1.000 δρχ. για πληρωμή μηχανικού καλοριφέρ.
Τόμος: 16, σελ. 189-190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-189-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 65 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή φαρμάκων.
Τόμος: 16, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-190-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 66 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με το οποίο αποφασίζεται η προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών να γίνεται από τον φροντιστή του νοσοκομείου και όχι με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-190-1

Πράξη: Έγκριση της μελέτης κατασκευής σκωριασφαλτικού οδοστρώματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής σκυροασφαλτικού οδοστρώματος, συστήματος Καλλία, στις κεντρικότερες οδούς της πόλης, σύνολο 2.500 μέτρων, από τον μηχανικό του Δήμου Δημήτριο Μυτιληναίο.
Τόμος: 16, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-190-1

Πράξη: Εγκατάσταση μιας ηλεκτροκίνητης αντλίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ηλεκτροκίνητης αντλίας από τον μηχανικό του Δήμου Δημήτριο Μυτιληναίο.
Τόμος: 16, σελ. 190-191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-190-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 24/4/1924
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Μαυρίκιο Κοφφίνα.
Τόμος: 16, σελ. 191-192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοφφίνας, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-191-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 7/5/1924
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση να καταργήσει το δημοτικό φόρο υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 192-193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-192-2

Πράξη: Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη, σχετικά με την πορεία της εκδίκασης στον Άρειο Πάγο της υπόθεσης του Δήμου κατά των ενοικιαστών του Δημοτικού Θεάτρου Γεράσιμου Μενεγάτου και Ελένης, χήρας Κ. Ισιδωρίδου και αίτηση του προέδρου του Συλλόγου Φιλότεχνων για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 16, σελ. 193-194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
Μενεγάτος, Γεράσιμος
Ισιδωρίδου, Ελένη
Αθανασάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-193-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικ. έτος 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-194-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 70 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την ανανέωση τριών ομολογιών, ύψους 1920 χρυσών λιρών Αγγλίας, σε συνάλλαγμα από το Λονδίνο.
Τόμος: 16, σελ. 194-195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-194-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για συζήτηση με τους Δημοτικούς Συμβούλους για θέματα που αφορούν στο Δήμο και στους φόρους.
Τόμος: 16, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-195-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για επιβολή φορολογίας στο εισαγόμενο στο Δήμο πόσιμο νερό από την Αγριά, το οποίο θεωρείται ιαματικό.
Τόμος: 16, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-195-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε πρόταση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για επιβολή φορολογίας στα μάλλινα υφάσματα του εργοστασίου του Τζίμα.
Τόμος: 16, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Κλωστοϋφαντουργία Τζίμα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
Ντόβας, Μιχάλης Δ. (Τζίμας)
Ντόβας, Κωνσταντίνος Δ. (Τζίμας)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-195-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε πρόταση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για επιστροφή στο Δημοτικό Ταμείο των χρηματικών εγγυήσεων για τα προσωρινώς τοποθετημένα εμπορεύματα προς εξαγωγή μετά τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας.
Τόμος: 16, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-195-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για απόδοση στον ίδιο των εκκρεμών εγγυήσεων επιστροφής δημοτικού φόρου.
Τόμος: 16, σελ. 195-196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-195-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για ίδρυση Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-196-1

Πράξη: Ελάττωση μισθοδοσίας του Γενικού επόπτη είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ελάττωση μισθοδοσίας του Γενικού Επόπτη της είσπραξης των δημοτικών φόρων Αναστασίου Κατσίμβρα λόγω μείωσης της απασχόλησής του. Διερεύνηση εάν είναι διευθυντής ή μέτοχος της Εταιρείας Ενοικιάσεως Δημοτικών Φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Εταιρεία Ενοικιάσεως Δημοτικών Φόρων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-196-1

Πράξη: Αγορά από το Δημόσιο των εκποιούμενων οικοπέδων στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της αγοράς από το Δημόσιο των εκποιούμενων οικοπέδων στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων, κοντά στο Φωταέριο, μέχρι το Παλαιό Λιμεναρχείο.
Τόμος: 16, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-196-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 9/5/1924
Πράξη: Ευχαριστήρια επιστολή του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ευχαριστήρια επιστολή του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών για την φιλοξενία εκ μέρους του Δήμου κατά τις εορτές του Πάσχα.
Τόμος: 16, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Οδοιπορικός Σύνδεσμος Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-197-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ για τα έξοδα υποδοχής των εκδρομέων του Οδοιπορικού Συνδέσμου Αθηνών στην πόλη του Βόλου, για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 16, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Οδοιπορικός Σύνδεσμος Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-197-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-198-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης της καθαριότητας των οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης της καθαριότητας των οδών της πόλης και του λιμένος απευθείας από υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-198-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης του καταβρέγματος των οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης του καταβρέγματος των οδών της πόλης και της παραλίας απευθείας από υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-198-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Γεώργιο Οικονόμου της εξέτασης του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου, το οποίο αγοράστηκε από την Εταιρεία του Μ. Σταματόπουλου και κατόπιν εξέταση από μηχανικό ώστε να αποφασιστεί η πιθανότητα πώλησής του.
Τόμος: 16, σελ. 198-199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Γεώργιος
Σταματόπουλος, Μελέτιος, (1854-1915)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-198-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Εισαγγελίας Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Εισαγγελίας Βόλου σχετικά με την αύξηση της πίστωσης για το φωτισμό της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου.
Τόμος: 16, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Πρωτοδικείο Βόλου
Εισαγγελία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-199-1

Πράξη: Ίδρυση Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας από τον Σύνδεσμο Παλαιών Πολεμιστών Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου σχετικά με την αύξηση της πίστωσης 6.000 δρχ., με σκοπό την ίδρυση Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας από τον Σύλλογο Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας.
Τόμος: 16, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-199-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοπέδων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοπέδων στις οδούς Κενταύρων και Δον Δαλεζίου.
Τόμος: 16, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-199-1

Πράξη: Αναβολή εκτέλεσης ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Γεωργίου Σαμαρά για αναβολή εκτέλεσης της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Βελισσαρίου.
Τόμος: 16, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-199-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Δημητρίου Μητρόπουλου στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Δευκαλίωνος.
Τόμος: 16, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-200-1

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του ελεγκτή φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του Γεωργίου Σφέτσου, ελεγκτή του φωτισμού, σχετικά με τις δαπάνες και την αγορά εργαλείων και αναβολή της οριστικής απόφασης έως την άφιξη των εργαλείων φωτισμού.
Τόμος: 16, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-200-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Επόπτη Εργασίας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Επόπτη Εργασίας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με το οποίο υποβάλλεται αίτηση της Εταιρείας Ταπητουργίας " Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σια" για συνδρομή του Δήμου στην ανεύρεση οικοπέδου για την ανέγερση της εν λόγω Εταιρείας.
Τόμος: 16, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Εταιρεία Ταπητουργίας Α. Οικονομίδης, Σμυρλόγλου και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-201-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 440,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 440,30 δρχ. για έξοδα αποστολής του απολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1922-1923 στην Αθήνα, για εκδίκαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 16, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-202-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα κατάθεσης στεφάνου στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Μαυρίκιο Κοφφίνα.
Τόμος: 16, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοφφίνας, Μαυρίκιος (Μωρίς), (1871-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-202-1

Πράξη: Αποδοχή απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου σχετικά με την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της οικίας του Θεόδωρου Βολιώτη, στην οδό Σόλωνος.
Τόμος: 16, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-202-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα αποστολής, διαμονής στην Αθήνα και θεραπείας του απόρου Δημητρίου Παναγιώτου.
Τόμος: 16, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιώτου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-202-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 750 δρχ. για την προσαύξηση της αμοιβής του μηχανικού της ηλεκτρικής αντλίας Σπυρίδωνα Ψαρόπουλου.
Τόμος: 16, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-202-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου για καταβολή εκ μέρους του Δήμου του ενοικίου του γραφείου του Κέντρου, από το 1912 και μετά.
Τόμος: 16, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-203-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ιδιωτών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα ιδιωτών για απομάκρυνση του αφοδευτηρίου των προσφύγων στο οικόπεδο του Αριστείδη Λώτου επί των οδών Αργοναυτών, Ιάσονος, Δευκαλίωνος και Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 16, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λώτος, Αριστείδης Ν., (1852-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-203-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην ανώνυμη οδό μεταξύ των οδών Πηλέως και Βενιζέλου και κάθετης επί των οδών Δημητριάδος και Ερμού, έγκριση του σχεδιαγράμματος του μηχανικού και υποβολή ευχής προς το αρμόδιο Υπουργείο για έγκριση του παρόντος ψηφίσματος.
Τόμος: 16, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-203-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 28/5/1924
Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, σχετικά με την κατασκευή δύο αποχωρητηρίων στις πλατείες Ρήγα Φεραίου και Ελευθερίας αντίστοιχα.
Τόμος: 16, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-204-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110.000 δρχ. για την κατασκευή δύο αποχωρητηρίων στις πλατείες Ρήγα Φεραίου και Ελευθερίας αντίστοιχα.
Τόμος: 16, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-204-1

Πράξη: Έγκριση των πρακτικών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών, για αύξηση των τιμών του προϋπολογισμού κατασκευής οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο, για προκήρυξη δημοπρασίας και αποδοχή σε αυτή και εμπειροτεχνών.
Τόμος: 16, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 5.000 δρχ. για την τοποθέτηση τριών φανών στην οδό Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 16, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης προσφύγων για παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου χώρου, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, προς εγκατάσταση "καλλιτεχνικού παραπήγματος", με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο.
Τόμος: 16, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-1

Πράξη: Πληρωμή του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για πρόσληψη υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για πρόσληψη ενός βοηθού του Ταμία του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-1

Πράξη: Διαγραφή των μετοχών του αναγκαστικού Εθνικού λαχειοφόρου δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Διαγραφή των μετοχών του αναγκαστικού Εθνικού λαχειοφόρου δανείου του Δήμου των 1.570.000 δρχ. και εκποίηση αυτών καθώς αποπληρώθηκαν στο άρτιο.
Τόμος: 16, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-205-2

Πράξη: Ενοικίαση του χώρου της πλατείας του Γεωργίου Α΄ στην Εξωραϊστική Εταιρεία Βόλου από τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παράκληση προς τη Λιμενική Επιτροπή να κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφασή της σχετικά με την εικοσαετή ενοικίαση του χώρου της πλατείας του Γεωργίου Α΄ στην Εξωραϊστική Εταιρεία Βόλου, με σκοπό την εγκατάσταση καφενείων και κέντρων.
Τόμος: 16, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εξωραϊστική Εταιρεία Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-206-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Εμμανουήλ Εμμανουήλ (βοηθού μηχανικού), κατά 250 δρχ. μηνιαίως από 1/4/1924.
Τόμος: 16, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-206-1

Πράξη: Παραπομπή αίτησης για παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης του Δημοσίου για παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα, με σκοπό την επίστρωση της αμαξιτής οδού Βόλου - Πορταριάς είτε στον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη, είτε στον μηχανικό Γεώργιο Λαγανά, ώστε να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος και να συντάξουν το πρωτόκολλο παραχώρησης.
Τόμος: 16, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Επαρχιακή Οδός Βόλου - Πορταριάς
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
Λαγανάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-206-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ. για την πληρωμή της αμοιβής του μηχανολόγου Νικολάου Πυργιώτη, υπεύθυνου για τον έλεγχο των αυτοκινήτων, των οδοστρωτήρων και όλων των μηχανημάτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-206-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την επισκευή του δεύτερου οδοστρωτήρα του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 20/6/1924
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στο αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Μάρκο Γκανή.
Τόμος: 16, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 25/6/1924
Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Καθορισμός του προσωρινού ορίου πίστωσης για την κατασκευή των δύο αποχωρητηρίων, τα οποία προτείνεται να γίνουν χωρίς δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-208-2

Πράξη: Εκτέλεση του έργου συντήρησης και επισκευής τμημάτων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Εκτέλεση του έργου συντήρησης και επισκευής τμημάτων οδών της πόλης κατά το τρέχον έτος 1924-1925, επί τη βάσει προσωρινού ορίου, οριζομένου από το Δήμαρχο, χωρίς δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-209-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον πρόσφυγα Γεώργιο Θεοδώρου, με σκοπό τη νοσηλεία της πάσχουσας από φυματίωση κόρης του.
Τόμος: 16, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδώρου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-209-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έκφραση των "ζωηρών συναισθημάτων" προς την απερχόμενη κυρία Μαίη Νάιτ, σύζυγο του Προξένου της Αγγλίας, για τη βοήθεια που προσέφερε στους Μικρασιάτες πρόσφυγες.
Τόμος: 16, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Διπλωματική και προξενική υπηρεσία, Αγγλική -- Ελλάς
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νάιτ, Μαίη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-209-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των οφειλομένων σε εργολάβο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των οφειλομένων 50.000 δρχ. στον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 16, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-210-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας των αδελφών Αποστόλου και Κωνσταντίνου Ζάμπαλου στην παράλληλη με τις οδούς Ροζού και Αλκιβιάδη και μεταξύ της Αλεξάνδρας και Ερμού ανώνυμη οδό.
Τόμος: 16, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Ζάμπαλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500,30 δρχ. υπέρ της προσαύξησης της μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Ψαρόπουλου (βοηθού λογιστού από 1/7/1924).
Τόμος: 16, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-210-2

Πράξη: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την οριστική επιβολή του φόρου επί των οικοδομών.
Τόμος: 16, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-211-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Συλλόγου Εκδρομέων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Συλλόγου Εκδρομέων Βόλου για επιπλέον συνδρομή του Δήμου, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του Συλλόγου.
Τόμος: 16, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εκδρομέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-211-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ενός βοηθού του Ταμία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης ενός βοηθού του Ταμία, χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ. προς 1.000 δρχ. μηνιαίως για την μισθοδοσία του και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της εξεύρεσης του κατάλληλου προσώπου.
Τόμος: 16, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-211-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου άεργων πολεμιστών Μαγνησίας και εφέδρων Μικρασίας και Θράκης.
Τόμος: 16, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-211-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Γυμνασίου Θηλέων για συνδρομή του Δήμου, με σκοπό την αγορά σχολικών οργάνων για τα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας.
Τόμος: 16, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για τα έξοδα κατάθεσης στεφάνου υπέρ του αποβιώσνατος Δημοτικού Σύμβουλου Μάρκου Γκανή.
Τόμος: 16, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανής, Μάρκος, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 739 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 739 δρχ. ως επιστροφή της κατατεθειμένης εγγύησης του δημοτικού φόρου στους εμπόρους Αδελφούς Πάντου και Σια.
Τόμος: 16, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Αλευροβιομηχανικός Οίκος Αφών Πάντου και Σία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-212-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Δημητρίου Μυτιληναίου για την κατασκευή φρέατος στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 16, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-212-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικοδόμης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικοδόμης της αποθήκης Παπαστράτου στην οδό Ιάσονος και στην ανατολική μεριά αυτής.
Τόμος: 16, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-213-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος πρόσφυγα για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του πρόσφυγα Θωμά Τάσιου για συνδρομή του Δήμου, με σκοπό την ανέγερση παραπήγματος προς πώληση καπνού και παραπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή σχετικά με το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης υπέρ του.
Τόμος: 16, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τάσιος, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-213-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.500 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των δύο οδοκαθαριστών.
Τόμος: 16, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-213-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Συλλόγου Εμπόρων και Προμηθευτών Εγχώριων Προϊόντων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Συλλόγου Εμπόρων και Προμηθευτών Εγχώριων Προϊόντων για συνδρομή του Δήμου με σκοπό την ίδρυση βιβλιοθήκης.
Τόμος: 16, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμπόρων και Προμηθευτών Εγχώριων Προϊόντων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-213-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση παραπήγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των Ανδρέα Κατσιβέλου και Κωνσταντίνου Παπαθανασίου για παραχώρηση του παραπήγματος στην παραλία, απέναντι από το καφενείο Ναυτιλίας, το οποίο ο Δήμος είχε παραχωρήσει νόμιμα στον Βασίλειο Κουτσουβέλη ως εκτελωνιστικό γραφείο.
Τόμος: 16, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσιβέλος, Ανδρέας
Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος
Κουτσουβέλης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-213-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για πίστωση υπέρ της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για πίστωση 50.000 δρχ. υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-214-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικ. έτος 1922-1923.
Τόμος: 16, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-214-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 68 του 1924 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την αγορά 18 ομολογιών και την πληρωμή 234,85 δρχ. για την πληρωμή της επιπλέον αξίας τους.
Τόμος: 16, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-214-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 69 του 1924 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την εγγραφή του ποσού των 630 δρχ. ως εσόδων από εράνους για την ίδρυση ενός μικρού ναού και από καταθέσεις που παρέμειναν αζήτητες στο ταμείο του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-214-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 72 του 1924 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την αποδοχή της πρότασης των Αδελφών Κυριαζή για καταβολή επιταγής, 20.000 γαλλικών φράγκων με τους τόκους, για εξόφληση του υπέρ του νοσοκομείου κληροδοτήματος του πατέρα τους.
Τόμος: 16, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Δαμιανός
Κυριαζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-215-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 73 του 1924 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 75 δρχ. για την πληρωμή οφειλομένων ημερομισθίων καλλιέργειας.
Τόμος: 16, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-215-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του μηχανικού του Δήμου Δημητρίου Μυτιληναίου σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα της οδού Μαυροκορδάτου, μεταξύ των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-215-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του μηχανικού του Δήμου Δημητρίου Μυτιληναίου σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα της οδού Ιωάννη Καρτάλη, μεταξύ των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-216-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 21/7/1924
Πράξη: Aπόφαση έφεσης σε απόφαση του Πρωτοδικείου σχετικά με κατάληψη δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Aπόφαση έφεσης στην απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση του Δήμου εναντίον των Ιωάννη Αντωνόπουλου, Απόστολου Μιχόπουλου και Αδελφών Ιωάννου, οι οποίοι κατέλαβαν δημοτική έκταση.
Τόμος: 16, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
Γκέσκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-217-1

Πράξη: Εισαγωγή ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή ευχαριστήριας επιστολής της Μαίη Νάιτ, συζύγου του πρώην Άγγλου Πρόξενου στην πόλη του Βόλου, για το ψήφισμα της 25/6/1924.
Τόμος: 16, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νάιτ, Μαίη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-217-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 16, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-217-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 13.500 δρχ. για
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 13.500 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των οδοκαθαριστών κατά 50 δρχ. μηνιαίως, από την 1/7/1924.
Τόμος: 16, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-218-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.350 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.350 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Μιχάλη Καράντζου, φύλακα του Υδραγωγείου, κατά 150 δρχ. μηνιαίως, από την 1/7/1924.
Τόμος: 16, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καράντζος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-218-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γεωργίου Κόφφα, Γενικού Επόπτη της καθαριότητας και του καταβρέγματος, κατά 75 δρχ. μηνιαίως, από την 1/8/1924.
Τόμος: 16, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόφφας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-218-2

Πράξη: Έγκριση πρότασης για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης για αύξηση της μισθοδοσίας του Επόπτη της έκτακτης καθαριότητας Παναγιώτη Πετρόχειλου, κατά 75 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 16, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-219-1

Πράξη: Πρόταση για μείωση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση για μείωση της μισθοδοσίας του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων Αναστασίου Κατσίμβρα καθώς και των υπαλλήλων των ενοικιαστών είσπραξης διαφόρων δημοτικών φόρων. Σε περίπτωση άρνησης προτείνεται η απόλυσή τους.
Τόμος: 16, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-219-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.600 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των τριών Εποπτών της είσπραξης δημοτικών φόρων, κατά 150 δρχ. μηνιαίως, από την 1/8/1924.
Τόμος: 16, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-219-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.600 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των τριών Εποπτών της είσπραξης δημοτικών φόρων, κατά 150 δρχ. μηνιαίως, από την 1/8/1924.
Τόμος: 16, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-219-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως έπαθλο προς τους νικητές των Πανθεσσαλικών Αγώνων, οι οποίοι θα τελεστούν από το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και 1.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου.
Τόμος: 16, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-220-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής της ταξινόμησης "των κτηνών και κάρρων" του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-220-1

Πράξη: Πρόσληψη ενός έκτακτου βοηθού για την προκαταρκτική εργασία της μελέτης της προέκτασης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Πρόσληψη ως έκτακτου βοηθού ενός σπουδαστή του Πολυτεχνείου, για την προκαταρκτική εργασία της μελέτης της προέκτασης του σχεδίου πόλης προς το ανατολικό μέρος, για δύο μήνες από 22/7/1924 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ, για την πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-220-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα δικαστικά και πραγματογνωμοσίας.
Τόμος: 16, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-220-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την επισκευή των δημοτικών λουτήρων προς χρήση των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-220-2

Πράξη: Απαγόρευση χορηγίας αδείας για εγκατάσταση παραπηγμάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απαγόρευση χορηγίας αδείας για εγκατάσταση παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου από τους πρόσφυγες.
Τόμος: 16, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-221-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση για χορηγία πίστωσης στο Γυμνάσιο αρρένων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση για χορηγία πίστωσης στο Γυμνάσιο αρρένων με σκοπό την αγορά οργάνων για το μάθημα της φυσικής και της χημείας.
Τόμος: 16, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-221-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Κωνσταντίνου Μήτσου σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα της οδού Μαυροκορδάτου, μεταξύ των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-221-1

Πράξη: Έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου σε υπόθεση του Δήμου με την Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου στην υπόθεση της Λιμενικής Επιτροπής κατά του Δήμου και του Αριστείδη Ροδοκανάκη, ενοικιαστή του χώρου πίσω από το δημοτικό σχολείο στη συνοικία των Παλαιών, με την οποία επιδίκασε προσωρινά το χώρο στη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 16, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ειρηνοδικείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδοκανάκης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-221-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 11/8/1924
Πράξη: Επιβολή φορολογίας στον παραλιακό χώρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αρμοδιότητα του Δήμου ή της Λιμενικής Επιτροπής για την επιβολή φορολογίας στον παραλιακό χώρο της οδού Αργοναυτών και συμφωνία να επαναληφθεί η συζήτηση ώστε να μην καταλήξουν σε δικαστικό αγώνα.
Τόμος: 16, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Επιφανείου, Επιφάνειος
Χίμος, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-222-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.300 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αναγνώστη Δάρλα.
Τόμος: 16, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-223-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως έκτακτο βοήθημα στην οικογένεια του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα.
Τόμος: 16, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-223-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την πληρωμή της μηνιαίας επιχορήγησης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα.
Τόμος: 16, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-224-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με επιβολή δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την επιβολή ή όχι δημοτικής φορολογίας στα προοριζόμενα για τους πρόσφυγες ζώα, μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εποικισμού Θεσσαλίας.
Τόμος: 16, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Διεύθυνση Εποικισμού Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-224-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την επισκευή των υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-224-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για τη συμπλήρωση των επάθλων των Πανθεσσαλικών Αγώνων, τους οποίους προκήρυξε ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-225-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την προσαύξηση της συνδρομής του Δήμου προς το Λυσσιατρείο Παμπούκη στην Αθήνα.
Τόμος: 16, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λυσσιατρείο Παμπούκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-225-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των ιδιοκτητών υδροτριβείων περιοχής Μακρινίτσας για απαλλαγή από τη διπλή φορολογία (κατά την έξοδο και είσοδο στην πόλη του Βόλου), την οποία υφίστανται τα προς καθαρισμό προϊόντα.
Τόμος: 16, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-225-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Σκοπευτικό Σύλλογο Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-226-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 29/8/1924
Πράξη: Κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων πεζοδρομίων στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Απόστολου Περπινιάνη, για την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων πεζοδρομίων στην πλατεία Ελευθερίας, εργολαβίας Νικολάου Μανώλη, και χορηγία 14.000 δρχ. για την υπέρβαση της δαπάνης.
Τόμος: 16, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-227-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο Δημοτικό Ωδείο, το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ωδείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-227-2

Πράξη: Επέκταση τοπογραφικού σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων, την οποία συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου Απόστολος Περπινιάνης, για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-228-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση της Χωροφυλακής Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση της Χωροφυλακής Βόλου, για εξεύρεση χώρου προς χρήση νοσοκομείου για τις πάσχουσες από αφροδίσια νοσήματα γυναίκες.
Τόμος: 16, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πορνεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-228-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. με σκοπό την πληρωμή των δικαστικών υπογραμματέων Θεόδωρου Πανταζή και Κωνσταντίνου Παπανικολάου, για την κατάρτιση του πρωτοτύπου του παραρτήματος των εκλογικών καταλόγων του Δήμου Παγασών και μικρή αμοιβή για τον βοηθό τους και τη δαπάνη της γραφικής ύλης.
Τόμος: 16, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανταζής, Θεόδωρος
Παπανικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για επιστροφή δημοτικού φόρου προς τον Χρήστο Αποστολίδη.
Τόμος: 16, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-229-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος καπνεμπορικής εταιρείας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της καπνεμπορικής εταιρείας "Τσαπουλάρης, Γκέγκης και Σια" για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία, λόγω εξαγωγής των προϊόντων στο εξωτερικό.
Τόμος: 16, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Καπνεμπορική Εταιρεία Τσαπουλάρης, Γκέγκης και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-229-1

Πράξη: Προμήθεια πυροσβεστικής αντλίας.
Εισηγητής: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την προμήθεια πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 16, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-1

Πράξη: Προμήθεια κυβολίθων γρανίτη από τα λατομεία της Καβάλας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του Παναγιώτη Λαμπρόπουλου, μηχανικού από την Καβάλα, για προμήθεια κυβολίθων γρανίτη από τα λατομεία της Καβάλας για την επίστρωση των οδών του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.335,90 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.335,90 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Κωνσταντίνου Πολυμερόπουλου, λογιστή του Δήμου, σε 2.000 δρχ. μηνιαίως, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Μακρόπουλου Δημητρίου, υπαλλήλου επί των ληξιαρχικών υποθέσεων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γεωργίου Ψαρόπουλου, βοηθού λογιστού του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.166,90 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.166,90 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Αριστοτέλη Ιατρού, βοηθού λογιστού του Δήμου, σε 1.000 δρχ. μηνιαίως, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-230-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γεωργίου Γεωργαντζή, υπαλλήλου επί των πιστοποιητικών και του Γενικού Μητρώου του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-231-1

Πράξη: Αύξηση της μισθοδοσίας των δακτυλογράφων του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Αύξηση της μισθοδοσίας των δακτυλογράφων του Δήμου, της Χαρίκλειας Παπά σε 700 δρχ. μηνιαίως και της Ερασμίας Κωστοπούλου σε 600 δρχ. μηνιαίως .
Τόμος: 16, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπά, Χαρίκλεια
Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-231-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.450 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.450 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γεωργίου Χαλκιαδόπουλου, γραφέως του Δήμου, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-231-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.150 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.150 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας των κλητήρων του Δήμου, Σπυρίδωνος Βουκουβάλα και Παντελή Στούπη, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουκουβάλας, Σπυρίδων
Στούπης, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-231-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.400 δρχ. για την προσαύξηση του προαιρετικού επιδόματος στον Ζήση Μαντίδη, δημοτικό στρατολόγο, σε 300 δρχ. μηνιαίως, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-232-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 700 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Γρηγορίου Μυτιληναίου, φύλακα των υλικών και μηχανημάτων του Δήμου, σε 600 δρχ. μηνιαίως, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-232-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.050 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.050 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Ηλία Τσάκα, επόπτη του φωτισμού του Δήμου, σε 750 δρχ. μηνιαίως, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάκας, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-232-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 122,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 122,50 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας της Καλλιόπης Κουτσουροπούλου, καθαρίστριας του σχολείου της συνοικίας Καπακλή, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσουροπούλου, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-232-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.800 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, βοηθού ταμία του Δήμου, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-232-1

Πράξη: Απόρριψη αύξησης μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση να μη γίνει δεκτή καμία άλλη αύξηση μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου, έως την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.
Τόμος: 16, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-233-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη φορολογία επί των οικοδομών.
Τόμος: 16, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-233-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς πληρωμή των ημερομίσθιων εργατών για τη διαβροχή (ράντισμα) των δέντρων της πόλης, από κοινού με το Ταμείο Πρόνοιας Ελαιοπαραγωγής Πηλίου, με σκοπό την καταστροφή των βλαπτικών εντόμων για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Τόμος: 16, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Ταμείο Πρόνοιας Παραγωγής Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-233-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τα παράπονα εταιρείας κατά ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με τα παράπονα της αλευροβιομηχανίας Αντωνίου Πάντου και Σια κατά του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, Κων. Μπακονικόλα.
Τόμος: 16, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Αλευροβιομηχανικός Οίκος Αφών Πάντου και Σία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-234-1

Πράξη: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου αίτησης για ορθογωνισμό οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου της αίτησης του Αθανασίου Ευθυμίου για ορθογωνισμό κατειλημμένου τεμαχίου δημοτικού γηπέδου.
Τόμος: 16, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευθυμίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-234-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την αμοιβή της ιδιαιτέρας του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, Περικλή Ποδαρίκη, στην υπόθεση κατά της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 16, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-234-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 30/8/1924
Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο επεξηγεί την επιβαλλόμενη λιμενική φορολογία στα καπνά σε φύλλα από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-235-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Ευρυβιάδη Αργυλλά για μηνιαία παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, με σκοπό το ανέβασμα παραστάσεων του θιάσου του Αιμίλιου Βεάκη.
Τόμος: 16, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυλλάς, Ευρυβιάδης
Βεάκης, Αμίλιος, (1884-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-236-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ομόφωνη αποδοχή της πρότασης του Προέδρου για σύσταση Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την επιστασία του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 16, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυλλάς, Ευρυβιάδης
Βεάκης, Αμίλιος, (1884-1951)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης), (1886-1944)
Κοσμαδόπουλος, Γεώργιος
Χατζηλαζάρου, Ερρίκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-237-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 78 του 1924 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως πληρωμή στον Αδόλφο Σις, μηχανικό της εγκατάστασης του καλοριφέρ στο νοσοκομείο.
Τόμος: 16, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-237-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ εργολάβου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης 2.500 δρχ. προς τον Αριστείδη Παπανικολάου, εργολάβο της κατασκευής των ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 16, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-237-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα θέρμανσης, φωτισμού, επισκευών και εξοπλισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα εμποροπανήγυρης και κατασκευής παραπηγμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα αποπομπής φρενοβλαβών, αέργων, κοινών γυναικών και δημόσιας ασφάλειας.
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Βασιλείου Σταυρίδη, πρόσφυγα από τη Θράκη, για συνδρομή του Δήμου στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη " ψυχολογική κατάσταση του Νεοέλληνα".
Τόμος: 16, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταυρίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό δασμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε λιμενικό δασμό των εξαγόμενων προϊόντων των εργοστασίων χαλβαδοποιίας του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Χαλβαδοποιία Αφοί Ι. Γκέσκου
Χαλβαδοποιία Αφοί Τσούγκου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-238-2

Πράξη: Εισαγωγή ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή ευχαριστήριας επιστολής της συζύγου του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα, για την οικονομική συνδρομή του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 5/9/1924
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τους Κιρκασίους αξιωματικούς Μπεκήρ Σερήφ Βέη, συνταγματάρχη, και Πέρτωρ Βέη, οι οποίοι συνέπραξαν με τον ελληνικό στρατό στην Μικρά Ασία.
Τόμος: 16, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-240-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων καθώς και την επισκευή των υπαρχόντων στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 16, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-240-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την πληρωμή της αποζημίωσης των Γεωργίου Σέκερη και Χρήστου Τσολίνα, μελών της Επιτροπής παραλαβής εκτελεσθέντων έργων, από τον εργολάβο Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 16, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέκερης, Γεώργιος
Τσολίνας, Χρήστος
Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-241-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Αικατερίνης Ξουδή για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Παύλου Μελά.
Τόμος: 16, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξούδη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-241-1

Πράξη: Ρυμοτομία οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ρυμοτομία του οικοπέδου, ιδιοκτησίας Θεόδωρου Βολιώτη, στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος.
Τόμος: 16, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-241-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 35.000 δρχ. για την προσαύξηση της αμοιβής των καραγωγέων του Δήμου κατά 200 δρχ. επιπλέον, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή αποζημίωσης στους Κωνσταντίνο και Ελευθερία Καρμίρη λόγω της ζημιάς, την οποία προκάλεσε το καταβρεκτήριο αυτοκίνητο του Δήμου στο κτήμα τους στην οδό Κοραή.
Τόμος: 16, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Κωνσταντίνος
Καρμίρη, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-241-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της οικογένειας του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα, για επιπλεόν συνδρομή του Δήμου, ύψους 50.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-242-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Κωνσταντίνου Μήτσου για εγκατάλειψη της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Μαυροκορδάτου, στο τμήμα των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-242-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750 δρχ. για την αγορά 150 λαχείων υπέρ του Ταμείου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-242-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 80 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. προς αποπεράτωση των εξωτερικών επισκευών του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-242-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Διορισμός του μηχανικού Απόστολου Περπινιάνη ως πραγματογνώμονα του Δήμου, για την εκτίμηση του καταληφθέντος από τον Σπυρίδωνα Τσιάμτσα δημοτικού οικοπέδου, προερχόμενου από αποκλεισμένη δημοτική οδό, στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 16, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Τσιάμτσας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-243-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.250 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Γεώργιο Κόρκμαν ή Στάμου, για τη ρυμοτομία της οικίας του στην οδό Αλεξάνδρας.
Τόμος: 16, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Γεώργιος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-243-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. αποκλειστικά για την επισκευή του υπόστεγου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-243-1

Πράξη: Αποδοχή της πρότασης για εγκατάσταση χρονομετρικού ρολογιού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Χρήστου Καραμάνου από την Αθήνα, για εγκατάσταση χρονομετρικού ρολογιού σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμάνος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-243-1

Πράξη: Απόρριψη της αύξησης μισθοδοσίας μηχανικού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του μηχανικού Εμμανουήλ Εμμανουήλ για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-243-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 17/9/1924
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για τη δοκιμαστική ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-245-1

Πράξη: Παρεμπόδιση ανέγερσης Δημοτικού Φυλακείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης για τις ενέργειες της Λιμενικής Επιτροπής προς παρεμπόδιση της ανέγερσης Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στο Τελωνείο.
Τόμος: 16, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-245-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-245-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα δικαστικά έξοδα του δικηγόρου της Αθήνας Αναστασίου Παπαληγούρα.
Τόμος: 16, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαληγούρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-246-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για επέκταση φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας των Επτά Πλατανιών για επέκταση του φωτισμού στο βορειοδυτικό τμήμα της συνοικίας.
Τόμος: 16, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-246-1

Πράξη: Επέκταση φωτισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επέκταση του φωτισμού στις συνοικίες Αγίου Κωνσταντίνου και Αναλήψεως.
Τόμος: 16, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-246-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των Παύλου Μάτσικα, Δημητρίου Ζαγορίτη, Βασιλείου Μιταντσή και Δημητρίου Τσιάμτσα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Σόλωνος.
Τόμος: 16, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάτσικας, Παύλος
Ζαγορίτης, Δημήτριος
Μιταντσής, Βασίλειος
Τσιάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-246-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο χώρο μεταξύ των βόρειων επάλξεων του Φρουρίου και του χειμάρρου Κραυσίδωνα, προς ίδρυση εργοστασίου από τους Σπυρίδωνα και Νικόλαο Τσαλαπάτα και σύσταση Επιτροπής προς εξέταση του ζητήματος.
Τόμος: 16, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Οικονόμου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-246-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 29/9/1924
Πράξη: Ασφαλτόστρωση οδού από εταιρεία της Αθήνας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάληψη του έργου της ασφαλτόστρωσης της οδού Ιάσονος από εταιρεία ασφαλτόστρωσης της Αθήνας και έγκριση πληρωμής της εταιρείας προς αποφυγή απελευθέρωσης των τιμών.
Τόμος: 16, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-247-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. για την κατασκευή του 1/5 της οδού Ιάσονος με ασφαλτόστρωση, συστήματος Καλλία, από την Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης" και την Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια".
Τόμος: 16, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης Καψαμπέλης
Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων Αθανασιάδης και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψαμπέλης
Αθανασιάδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-1

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για επέκταση της οδού Ερμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου να χορηγηθεί πίστωση από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 1924-1925, προκειμένου να επεκταθεί η οδός Ερμού έως τον Άναυρο.
Τόμος: 16, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 17.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 17.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά εργαλείων της μηχανικής υπηρεσίας.
Τόμος: 16, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Εκλογή του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 16, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εγγραφή στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 1924-1925 πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-249-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 84 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση των πρακτικών κατασκευής υδαταποθήκης από σιδηροπαγές σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) στον περίβολο του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-250-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για συνδρομή διδάκτρων
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Χαΐμ Η. Φαραντζή για συνδρομή του Δήμου στις σπουδές του γιού του, Ηλία, στην Εμπορική Σχολή Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαραντζής, Χαΐμ Η.
Φαραντζής, Ηλίας Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-250-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για οικονομική ενίσχυση σπουδάστριας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Αθηνάς, χήρας Ελευθερίου Τζάβελα, για συνδρομή του Δήμου στην εγγραφή της κόρης της στην 4η τάξη της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζάβελα, Αθηνά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-250-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την παροχή μηνιαίου βοηθήματος στην οικογένεια του αποβιώσαντος Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα.
Τόμος: 16, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης, (18..-1924)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-250-2

Πράξη: Ανάθεση στη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας της αποκομιδής απορριμμάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας των ενεργειών για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα οποία έχουν συσσωρευτεί στις συνοικίες Καπακλή και Νεαπόλεως.
Τόμος: 16, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-251-1

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης των Θωμά Επιφανειάδη και Σταύρου Παρθένη για ανάληψη του ηλεκτροφωτισμού των συνοικιών Καπακλή και Νεαπόλεως σε χαμηλότερη τιμή από αυτή της αγοράς και ανάθεση στο νομικό σύμβουλο του Δήμου να εξετάσει το νομικό πλαίσιο, ώστε να μη δημιουργηθεί ζήτημα με την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σταύρος
Επιφανειάδης, Θωμάς Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-251-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των καπνεμπόρων αδελφών Καρακίτη για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στις οδούς Σόλωνος, Αλκιβιάδου και Ορφέως, προκειμένου να ανεγείρουν αποθήκες καπνών.
Τόμος: 16, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακίτη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-251-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της Εταιρείας "Μ.Κ. Σταματόπουλος και Υιοί", για το οφειλόμενο υπόλοιπο της πώλησης προς το Δήμο ενός καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Τόμος: 16, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-252-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. με σκοπό την πληρωμή της Επιτροπή παραλαβής των επίσωστρων του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου, που αγοράστηκε από την Εταιρεία του Μ. Σταματόπουλου και στάλθηκε στο Βόλο από τον μηχανικό Γεώργιο Λαζανά και τον μηχανολόγο του Σιδηρόδρομου Θεσσαλίας Πολυχρόνη Ματσόπουλο.
Τόμος: 16, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταβρεκτήριο
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαζανάς, Γεώργιος
Ματσόπουλος, Πολυχρόνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-252-1

Πράξη: Διορισμός δικηγόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Διορισμός δικηγόρου, ο οποίος με το νομικό σύμβουλο του Δήμου θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για το δεύτερο καταβρεκτήριο αυτοκίνητο και την εκκρεμή ρυμοτομία με την Εταιρεία "Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί".
Τόμος: 16, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-252-1

Πράξη: Αναβολή εισφοράς του Δήμου υπέρ του Ορφανοτροφείου Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σε έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας για εισφορά του Δήμου υπέρ του Ορφανοτροφείου Λάρισας.
Τόμος: 16, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ορφανοτροφείο Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-252-2

Πράξη: Υποβολή έκθεσης ρυμοτομιών του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου να υποβάλει πλήρη έκθεση των ρυμοτομιών του Δήμου, με τη συνδρομή του δημομηχανικού.
Τόμος: 16, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-253-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου για προμήθεια εκ μέρους του Δήμου περίπου 225 υαλοπινάκων, ώστε να επισκευάσει τους σπασμένους φανούς και να αποκατασταθεί ο φωτισμός της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-253-1

Πράξη: Αναβολή στην πρόταση του Δημαρχούντος για ίδρυση κενοταφίου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή στην πρόταση του Δημαρχούντος για ίδρυση κενοταφίου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου για τους αποβιώσαντες εκεί στρατιώτες, κατά τους πολέμους των ετών 1912 -1913.
Τόμος: 16, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-253-1

Πράξη: Παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο αιτήματος για απαλλαγή από δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου του αιτήματος των καπνοπαραγωγών Βόλου για απαλλαγή των μεταφερόμενων φύλλων καπνού από το δημοτικό φόρο.
Τόμος: 16, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-253-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του πρώτου μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, από 1/12/1924.
Τόμος: 16, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-253-2

Πράξη: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για το ζήτημα ανέγερσης Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων στο Τελωνείο, σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και τη Λιμενική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-254-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του βοηθού μηχανικού του Δήμου, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, από 1/10/1924.
Τόμος: 16, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-254-1

Πράξη: Συναίνεση για την εξάλειψη εγγεγραμμένης υπέρ του Δήμου υποθήκης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Συναίνεση για την εξάλειψη της εγγεγραμμένης υπέρ του Δήμου υποθήκης του κτήματος του Ηλία Κωστή.
Τόμος: 16, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υποθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-254-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Διαμαντή Σταμπόλη για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμπολής, Διαμαντής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Εμμανουήλ Βουλγαρίδη για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουλγαρίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Γεωργίου Καζάκου για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζάκος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Θεοδώρου Βαφέως για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαφέας, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης των προσφύγων Ανέστη Πιπικάκη και Δημητρίου Μουράκη για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιπικάκης, Ανέστης
Μουράκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της πρόσφυγα Βασιλείας Λιναλόγλου για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιναλόγου, Βασιλεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-255-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Ηλία Αμπατζόγλου για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμπατζόγλου, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-256-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Θεοδώρου Βαφέως για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαφέας, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-256-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 3/10/1924
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση για επανάληψη της δημοπρασίας για την κατασκευή αποθηκών του Τελωνείου, ανάθεση σε μηχανικό της εκπόνησης του σχεδίου των υπόστεγων και σύσταση Επιτροπής προς μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό την επίτευξη της γρήγορης έναρξης των έργων.
Τόμος: 16, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-256-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 10/10/1924
Πράξη: Έγκριση μεταφοράς του οικονομικού συσσιτίου των προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταφοράς του οικονομικού συσσιτίου των προσφύγων, από την αποθήκη των υλικών του Δήμου στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Κουμουνδούρου, στο δημοτικό σχολείο αρρένων, στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Ογλ, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-258-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την αποπεράτωση των υδραυλικών έργων στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 16, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-258-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 16, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-258-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ. για τις ανάγκες των άρτι αφιχθέντων προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς τον Υγειονομικό Επιθεωρητή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τον Υγειονομικό Επιθεωρητή Θεόδωρο Στεφάνου για τις υπηρεσίες του προς τους πρόσφυγες και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεφάνου, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων και ειδικά στο τμήμα του Φρουρίου.
Τόμος: 16, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 692
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη λιμενική φορολογία των εξαγόμενων προϊόντων της Εταιρείας χαρτοσακουλών " Αι Παγασαί ", των Βασιλείου και Ιωάννη Καρβουνάρη, στο Βόλο.
Τόμος: 16, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εταιρεία Χαρτοσακουλών "Αι Παγασαί"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρβουνάρης, Βασίλειος
Καρβουνάρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης για την προμήθεια εκ μέρους του Δήμου πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 16, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 693
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.200 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας 600 δρχ. ανά μήνα στο Διευθυντή του Νοσοκομείου μεταδοτικών νοσημάτων, Λεοσθένη Αποστολίδη, από 1/9/1924.
Τόμος: 16, σελ. 259 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Λεωσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-259-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ιδιώτη για ανέγερση οικοπέδου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Λαζάρου Ζαφρακόπουλου για ανέγερση αποθήκης στο οικόπεδό του στην ρυμοτομούμενη οδό Κωλέττη, με τον όρο να την κατεδαφίσει, χωρίς την απαίτηση αποζημίωσης, σε περίπτωση ρυμοτομίας του τμήματος αυτού της οδού.
Τόμος: 16, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφρακόπουλος, Λάζαρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-260-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 694
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας των ανήλικων ορφανών Γεωργίου και Ελένης Καμπούρη, στην οδό Βελισσαρίου της συνοικίας των Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν αίτησης της νόμιμης επιτρόπου των παιδιών Μαρίας Στυλιαρογιάννη.
Τόμος: 16, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμπούρης, Γεώργιος
Καμπούρη, Ελένη
Στυλιαρογιάννη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-260-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 695
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Δημητρίου Κοπάνα στην οδό Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπάνας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-260-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Κωνσταντίνου Μήτσου για εγκατάλειψη της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Μαυροκορδάτου, στο τμήμα των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 16, σελ. 260 - 261
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μήτσος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-260-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του ενοικιαστή δημοτικών φόρων Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για απόδοση σε αυτόν των κατατιθέμενων εγγυήσεων από εξαγωγές εμπορευμάτων, λόγω λήξης της προθεσμίας.
Τόμος: 16, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-261-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 696
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως έπαθλο εκ μέρους του Δήμου στο νικητή των σκοπευτικών αγώνων του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-261-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 697
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στον άπορο Εμόν Περτέβ Βέη, γαμπρό του Ανζαβούρ Πασά, πρόσφυγα από τη Νικομήδεια.
Τόμος: 16, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμόν Περτέβ Βέη
Ανζαβούρ Πασάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-261-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 30/10/1924
Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση για παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση του Γεωργίου Σεϊδά, Επόπτη Εργασίας Θεσσαλίας και Φθιωτιδοφωκίδος, για παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου οικοπέδου σε απόκεντρο σημείο της πόλης προς εγκατάσταση του εργοστασίου βάμβακος και των χανιών, τα οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σεϊδάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-262-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Επιτροπής διατιμήσεων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 698
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Σκρέτα ως τακτικού μέλους της Επιτροπής διατιμήσεων και των Κωνσταντίνου Ζάμαλου και Γεωργίου Παπαγεωργίου ως αναπληρωματικών.
Τόμος: 16, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 699
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 16, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την επιθεώρηση των οδών της πόλης, ώστε να αποφασιστεί η επισκευή ή η ανακαίνιση αυτών.
Τόμος: 16, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
Μυτιληναίος, Δημήτριος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-1

Πράξη: Έγκριση αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας σκυρόστρωσης οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 700
Περιεχόμενα: Έγκριση αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας σκυρόστρωσης των οδών της πόλης από τον εργολάβο Αριστείδη Παπανικολάου.
Τόμος: 16, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-1

Πράξη: Έγκριση αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας ασφαλτόστρωσης οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 701
Περιεχόμενα: Έγκριση αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας ασφαλτόστρωσης των οδών της πόλης από την εργολήπτρια Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης" και την Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια".
Τόμος: 16, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης Καψαμπέλης
Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων Αθανασιάδης και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψαμπέλης
Αθανασιάδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-1

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης της Επιτροπής προμήθειας πυροσβεστικής αντλίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης της Επιτροπής προμήθειας πυροσβεστικής αντλίας και αναβολή της οριστικής απόφασης, έως τη γνωμοδότηση του μηχανολόγου Νικόλαου Πυργιώτη και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ίδιο θέμα σε άλλους Δήμους της χώρας.
Τόμος: 16, σελ. 263 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
Μυτιληναίος, Δημήτριος
Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-263-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση τετραμελούς Επιτροπής για την κωδικοποίηση των διατάξεων "περί Ειδικού Ταμείου μονίμων οδοστρωμάτων".
Τόμος: 16, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Ποδαρίκης, Περικλής
Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-265-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για ανέγερση καταστήματος σε ρυμοτομούμενο οικόπεδο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Αργυρίου Αργύρη για ανέγερση μαγαζιού στο οικόπεδό του στην ρυμοτομούμενη οδό Αθηνάς, με τον όρο να το κατεδαφίσει, χωρίς την απαίτηση αποζημίωσης, σε περίπτωση ρυμοτομίας του τμήματος αυτού της οδού και σύσταση Επιτροπής για περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 16, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρίου, Αργύριος
Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Ποδαρίκης, Περικλής
Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-266-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.255,85 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 702
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.255,85 δρχ. για την πληρωμή της επιστροφής χρημάτων στο Γενικό Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων Αναστάσιο Κατσίμβρα.
Τόμος: 16, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-266-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5,85 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 703
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5,85 δρχ. για την πληρωμή της Πανσέβα, χήρα Χαΐμ Κωστή, ως επιστροφή φόρου.
Τόμος: 16, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστή, Πανσέβα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-266-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος βιομηχάνων για σκυρόστρωση οδού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των βιομηχάνων Αδελφών Λούλη, Υιών Στυλιανού Παπαγεωργίου, Οινοπνευματοποιητικής Εταιρείας και Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα για σκυρόστρωση της ανώνυμης οδού που ξεκινά από τα Παλαιά και καταλήγει στα εργοστάσιά τους, για τη διευκόλυνση των μεταφορών και παραπομπή του αιτήματος στην Επιτροπή οδοποιίας.
Τόμος: 16, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ανώνυμη Εταιρεία Κυλινδρόμυλων Λούλη
Εταιρεία Παπαγεωργίου και Σια
Οινοπνευματικής Εταιρείας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-267-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του ενοικιαστή δημοτικών φόρων Κωνσταντίνου Μπακονικόλα για απόδοση σε αυτόν των κατατιθέμενων εγγυήσεων από εξαγωγές εμπορευμάτων, λόγω λήξης της προθεσμίας.
Τόμος: 16, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-267-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 704
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου προς τον Ευρυβιάδη Αργυλλά για την περίοδο της Μεγάλης Τεσσερακοστής, προς εγκατάσταση θεατρικού θιάσου.
Τόμος: 16, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυλλάς, Ευρυβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-267-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης των προσφύγων Ιωάννου, Αριστείδη και Ζήνωνος Σφετσόπουλου για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφετσόπουλος, Ιωάννης
Σφετσόπουλος, Αριστείδης
Σφετσόπουλος, Ζήνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-267-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 3/11/1924
Πράξη: Κατασκευή και συντήρηση τμημάτων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 705
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, για την κατασκευή και συντήρηση τμημάτων οδών της πόλης για την περίοδο 1924-1925, εργολαβίας Αριστείδη Παπανικολάου, χορηγία έκτακτης πίστωσης 250.000 δρχ. και σύσταση Επιτροπής για τον ορισμό των οδών με τον μηχανικό του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Οικονόμου, Γεώργιος
Μυτιληναίος, Δημήτριος
Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-268-1

Πράξη: Κατασκευή και συντήρηση τμημάτων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 706
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Δημητρίου Μυτιληναίου για την δαπάνη της συντήρησης και κατασκευής τμημάτων οδών της πόλης με πισσόστρωση για την περίοδο 1924-1925 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-269-1

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της έκθεσης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη και απόρριψη του αιτήματος του ενοικιαστή δημοτικών φόρων Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για απόδοση σε αυτόν των κατατιθέμενων εγγυήσεων από εξαγωγές εμπορευμάτων, λόγω λήξης της προθεσμίας. Οι χρηματικές εγγυήσεις θα κατατίθενται στο Δημοτικό Ταμείο και όχι στον ενοικιαστή.
Τόμος: 16, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-269-2

Πράξη: Κωδικοποίηση των διατάξεων "περί Ειδικού Ταμείου μονίμων οδοστρωμάτων".
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ορισμός ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (7/11/1924), με αποκλειστικό θέμα το ζήτημα κωδικοποίησης των διατάξεων "περί Ειδικού Ταμείου μονίμων οδοστρωμάτων".
Τόμος: 16, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-270-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.750 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 707
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.750 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη, από 1/11/1924, κατά 750 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 16, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-270-1

Πράξη: Εισαγωγή αναφοράς του ελεγκτή των μηχανημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της αναφοράς του ελεγκτή των μηχανημάτων του Δήμου Νικολάου Πυργιώτη, με την οποία γνωμοδοτεί σχετικά με την αύξηση της αμοιβής του οδηγού του καταβρεκτηρίου αυτοκινήτου Ιωάννη Μπαμπλώνη και τάσσεται υπέρ αυτής.
Τόμος: 16, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
Μπαμπλώνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-270-2

Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αύξηση της μισθοδοσίας του Δημητρίου Τσεκούρα, Γενικού Επόπτη της είσπραξης των ειδικών δημοτικών φόρων υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, κατά 500 δρχ. μηνιαίως, από 1/11/1924.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του βοηθού του Γενικού Επόπτη της καθαριότητας και καταβρέγματος, Γεωργίου Κόφφα, για αύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόφφας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των ιατρών του Δήμου Λάμπρου Δανιήλ, Νικολάου Νικολαΐδη και Βασιλείου Τριβέλα για αύξηση της αμοιβής τους.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση για ρυμοτομία οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Σοφοκλή Παρθένη για ρυμοτομία της οικίας του στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Τοπάλη.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 708
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του αρχιεργάτη του Συνεργείου Δημητρίου Δενελάβα.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δενελάβας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση αύξησης μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση αύξησης της μισθοδοσίας του επιστάτη των δημοτικών έργων Κωνσταντίνου Πρίντζιπα.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρίντζιπας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε πρόταση αύξησης μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην πρόταση αύξησης της μισθοδοσίας του ταμία του Δήμου Νικολάου Πολυχρόνη.
Τόμος: 16, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Φιλανθρωπικού Ενοριακού Συλλόγου "Ο Άγιος Νικόλαος"
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Φιλανθρωπικού Ενοριακού Συλλόγου " Ο Άγιος Νικόλαος" να συμπεριληφθεί στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία ενισχύει ο Δήμος μέσω ειδικού δημοτικού φόρου.
Τόμος: 16, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλανθρωπικός Ενοριακός Σύλλογος "Ο Άγιος Νικόλαος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-271-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων της Αθήνας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων της Αθήνας για ανάληψη της δαπάνης κατασκευής γέφυρας του Κραυσίδωνα, με σκοπό την ένωση του συνοικισμού των προσφύγων με την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-272-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Δημητρίου Κανελλόπουλου για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανελλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-272-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 709
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την επισκευή, μέσω δημοπρασίας, του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 16, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-272-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 7/11/1924
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων και σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος και την υποβολή της σχετικής έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 16, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
Ζίφος, Ιωάννης
Ζαρλής, Νικόλαος, (1874-1947)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης), (1886-1944)
Ποδαρίκης, Περικλής
Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-273-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 21/11/1924
Πράξη: Καθαριότητα προσφυγικού συνοικισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 710
Περιεχόμενα: Έγκριση προσθήκης κάρων και οδοκαθαριστών για την καθαριότητα του προσφυγικού συνοικισμού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-275-2

Πράξη: Έφεση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών κατά της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 711
Περιεχόμενα: Έφεση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών κατά της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας, σχετικά με το σύστημα της δοκιμαστικής ασφαλτόστρωσης των οδών της πόλης, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-276-2

Πράξη: Ευχαριστήρια επιστολή του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ευχαριστήρια επιστολή του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου για την υλική και ηθική συνδρομή του Δήμου προς το Σύλλογο.
Τόμος: 16, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-277-1

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 712
Περιεχόμενα: Έγκριση αναθεώρησης των τιμών της εργολαβίας κατασκευής δύο αποχωρητηρίων από τον εργολάβο Ζήση Φλαμπούρη.
Τόμος: 16, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-277-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 713
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα εκ μέρους του Δήμου, προς εκτίμηση του καταληφθέντος από τον Ευστάθιο Τσαπραζόπουλο τμήματος δημοτικής έκτασης, προερχόμενης από αποκλεισμένη δημοτική οδό επί της Ερμού.
Τόμος: 16, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Τσαπραζόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-277-2

Πράξη: Έγκριση αναφοράς του πρώην Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναφοράς του πρώην Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων Αναστασίου Κατσίμβρα, σχετικά με τις εισπράξεις του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-278-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 714
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά ταινιών, υλικών και επισκευή γραφομηχανών.
Τόμος: 16, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-278-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 715
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-278-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με επιστολή της διεύθυνσης του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, ο ταμίας του Δήμου έχει το δικαίωμα να εισπράττει έως 100.000 δρχ. από το υποκατάστημα.
Τόμος: 16, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-278-1

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για σύναψη δανείου ύψους 3.000.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με σκοπό την κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων στις οδούς της πόλης και ανακοίνωση των όρων του δανείου.
Τόμος: 16, σελ. 278 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-278-4

Πράξη: Έγκριση της πίστωσης 6.455,90 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 6.455,90 δρχ. για την κατασκευή φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικά Φυλάκεια Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-281-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 6.437,80 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 6.437,80 δρχ. για την κατασκευή ουρητηρίων άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-282-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 19.753,25 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 19.753,25 δρχ. για την κατασκευή νέου Συσσιτίου άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-282-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 4.205 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 4.205 δρχ. για την επισκευή των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφύγων άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-282-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 27.132,85 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 27.132,85 δρχ. για την εγκατάσταση υδαταποθήκης στην πλατεία Ελευθερίας άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυρασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-283-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 20.404,70 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της πίστωσης 20.404,70 δρχ. για την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στη συνοικία Καπακλή άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-283-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 4.205 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 4.205 δρχ. για την επισκευή των δημοτικών λουτήρων άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-283-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 8.350,75 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 8.350,75 δρχ. για την ανόρυξη των αρτεσιανών φρεάτων στη συνοικία των Παλαιών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-284-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 12.049 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 12.049 δρχ. για την ανόρυξη των αρτεσιανών φρεάτων στη συνοικία του Φρουρίου άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με το νέο νόμο 3194.
Τόμος: 16, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-284-1

Πράξη: Έγκριση ελάττωσης του ενοικίου του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 716
Περιεχόμενα: Έγκριση ελάττωσης του ενοικίου του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία των Στρατώνων κατά 100 δρχ. μηνιαίως, από 1/12/1924, υπέρ του ενοικιαστή Γεωργίου Τουφεξή.
Τόμος: 16, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουφεξής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-284-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του εργολάβου ανόρυξης αρτεσιανού φρέατος στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Αθανασίου Βαΐτση, εργολάβου ανόρυξης αρτεσιανού φρέατος στην πλατεία Ελευθερίας, για αναθεώρηση των τιμών των εργασιών.
Τόμος: 16, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαΐτσης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-284-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρόσφυγα Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Πανεργατικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Πανεργατικού Συλλόγου Βόλου για συνδρομή 50.000 δρχ. εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό την ίδρυση ταμείου ανεργίας των καπνεργατών.
Τόμος: 16, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-1

Πράξη: Έγκριση αίτησης για αύξηση μισθοδοσίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Ταμία του Δήμου Νικολάου Πολυχρόνη για αύξηση της μισθοδοσίας του και εγγραφή στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 717
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του βοηθού του Ταμία του Δήμου, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, κατά 300 δρχ., από 1/11/1924.
Τόμος: 16, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-1

Πράξη: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου αιτήματος για ανέγερση οικοδομής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου της εξέτασης της αίτησης των αδελφών Γεωργιάδη για άδεια ανέγερσης οικοδομής κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό.
Τόμος: 16, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-1

Πράξη: Επέκταση οδού Βενιζέλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου της εξέτασης της αίτησης πενήντα ιδιοκτητών για επέκταση της οδού Βενιζέλου (Ορμινίου).
Τόμος: 16, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-285-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης του απολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης του απολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 286 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-286-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 718
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση των απόρων του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 16, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-289-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 719
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για αγορά κωδίκων, καταρτισμό νομικής και τεχνικής βιβλιοθήκης του Δήμου, συνδρομές εφημερίδων και συνδρομή Επιθεώρησης τοπικής αυτοδιοίκησης και για την κωδικοποίηση των διοικητικών νόμων από τον Τμηματάρχη Θωμά Βελλιανίτη.
Τόμος: 16, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελλιανίτης, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-290-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 720
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα, διαχειριζόμενα από τη Δημαρχιακή Επιτροπή χωρίς απόδοση λογαριασμού.
Τόμος: 16, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-290-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης υπαλλήλου για χορηγία βοηθήματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης υπαλλήλου της κεντρικής υπηρεσίας του Δήμου για χορηγία βοηθήματος λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 16, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-290-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 24/11/1924
Πράξη: Αποδοχή πρότασης για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για σύναψη δανείου ύψους 3.000.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με σκοπό την κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-291-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 721
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. προς την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου, για την αντικατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων των δημοτικών φανών.
Τόμος: 16, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-291-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 26/11/1924
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου ύψους 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 722
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου ύψους 3.000.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με σκοπό την κατασκευή αποκλειστικά μονίμων οδοστρωμάτων στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-292-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 723
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για έξοδα μετάβασης και διαμονής του Δημαρχούντος στην Αθήνα, με σκοπό τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων της σύναψης δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-292-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 724
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για έξοδα μετάβασης του γραμματέα του Δήμου Σταύρου Τατάκη στη Νομαρχία Λάρισας, με σκοπό την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών των σχετικών εγγράφων της σύναψης δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τατάκης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-292-2

Πράξη: Ασφαλτόστρωση οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημαρχούντα να ζητήσει πληροφορίες από το Δήμο Αθηναίων σχετικά με την ασφαλτόστρωση των οδών, μετά απο έγγραφο της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου για τη δυσχέρεια, την οποία πιθανόν να προκαλέσει το έργο της ασφαλτόστρωσης στην επισκευή των σωλήνων του φωταερίου.
Τόμος: 16, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-293-1

Πράξη: Διάθεση 5.000 δρχ. για εκτέλεση έργων στο Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Διάθεση 5.000 δρχ. για εκτέλεση έργων στο Δημοτικό Θέατρο άνευ δημοπρασίας. Το ποσό προέρχεται από την πίστωση των 50.000 δρχ. που με προηγούμενο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε διαθέσει για εργασίες στο Θέατρο.
Τόμος: 16, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-293-1

Πράξη: Ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου της υπόθεσης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει στο αίτημα του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του οικ. έτους 1924-1925, για μείωση του ποσού προς το Δήμο λόγω ζημιών που υπέστη.
Τόμος: 16, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-293-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.340 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 725
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.340 δρχ. προς πληρωμή των Κωνσταντίνου και Ελευθερίας Καρμίρη για τη ζημιά, την οποία υπέστη το κατάστημά τους από το καταβρεκτήριο αυτοκίνητο του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Κωνσταντίνος
Καρμίρη, Ελευθερία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-293-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για τοποθέτηση παραπήγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των Κωνσταντίνου Μπακονικόλα και Αριστείδη Ροδοκανάκη, ενοικιαστών του Δημοσίου Ιχθυοτροφείου, για τοποθέτηση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία της συνοικίας των Παλαιών.
Τόμος: 16, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημόσιο Ιχθυοτροφείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
Ροδοκανάκης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-294-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του πρόσφυγα Νικολάου Θεοδωρίδη για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στο τέρμα της πλατείας Ρήγα Φεραίου, έναντι της οικίας Ιωάννη Κουμουνδούρου.
Τόμος: 16, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρίδης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-294-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 3/12/1924
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 726
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. προς την Επιτροπή Αποκάταστασης Προσφύγων, για την κατασκευή της γέφυρας του Κραυσίδωνα. Η πρώτη δόση, ύψους 75.000 δρχ., θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του 1924-1925 και η δεύτερη από τον προϋπολογισμό του 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Λούλης, Χρήστος, (1879-1935)
Βασιλειάδης, Στυλιανός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρα
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-295-2

Πράξη: Έκφραση ευγνωμοσύνης της πόλης προς εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Εθνών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 727
Περιεχόμενα: Έκφραση ευγνωμοσύνης της πόλης προς τον διαμένοντα στην Αθήνα εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Εθνών Αλφρέδο Μπουζόν για την μέριμνα υπέρ των προσφύγων και σύσταση Επιτροπής προς επίδοση του ψηφίσματος στον αντιπρόσωπό του στο Βόλο Στυλιανό Βασιλειάδη.
Τόμος: 16, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Κοινωνία των Εθνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Bouzon, Alfred
Βασιλειάδης, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-296-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 728
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την ανόρυξη των αρτεσιανών φρεάτων στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 16, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-296-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.100 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 729
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.100 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του πρόσφυγα Επισκόπου Ιωάννη Τζανέτου.
Τόμος: 16, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζανέτος, Ιωάννης, Επίσκοπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-296-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Αριθμός Απόφασης: 730
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ του ορφανού ανηψιού του Επισκόπου Ιωάννη Τζανέτου.
Τόμος: 16, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζανέτος, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-296-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 8/12/1924
Πράξη: Εισαγωγή εγγράφων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και της Επαρχίας Βόλου, με τα οποία εκφράζονται οι ευχαριστίες για την πίστωση 150.000 δρχ. υπέρ της κατασκευής της γέφυρας του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 16, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλειάδης, Στυλιανός
Εφραιμίδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-297-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση ιδιώτη κατά ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Ιωάννη Ζήση κατά του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για επιβολή φόρου στις "εκθλιβόμενες" ελιές στο ελαιοτριβείο στη θέση Αμυγδαλιές του τέως Δήμου Ιωλκού.
Τόμος: 16, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήσης, Ιωάννης
Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-297-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση του οίκου Παπαγεωργίου κατά ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του οίκου Παπαγεωργίου κατά του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, Κωνσταντίνου Μπακονικόλα, για επιβολή φόρου στα υφάσματα του εργοστασίου του, τα οποία εξάγονται απο εκεί και εισάγονται στο Βόλο.
Τόμος: 16, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Υφαντουργία Αδελφών Στ. Παπαγεωργίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-298-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Συνδέσμου Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Συνδέσμου Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού για μέριμνα του Δήμου υπέρ των πασχόντων από φυματίωση μελών του.
Τόμος: 16, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-298-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ιατρού για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 731
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ιατρού Βασιλείου Τριβέλα να προβεί στην ανέγερση ξύλινου παραπήγματος κοντά στην οικία του, στη διασταύρωση των οδών Ερμού και ανώνυμης στη συνοικία Μεταμορφώσεως, απέναντι από το κατάστημα των αδελφών Ζάμπαλου.
Τόμος: 16, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριβέλας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-298-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικόφόρο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 732
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από το λιμενικό φόρο των εξαγόμενων προϊόντων της Βιομηχανίας Χαρτοσακουλοποιίας της ομόρρυθμης Εταιρείας Ιωάννη Τσίρου και Σια.
Τόμος: 16, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Εταιρεία Ιωάννη Τσίρου και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίρος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-298-2

Πράξη: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου της μελέτης ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου της μελέτης ρυμοτομίας της οικίας του Σοφοκλή Παρθένη στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Τοπάλη.
Τόμος: 16, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός προσδιορσμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-299-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 733
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Κουκιάδη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής για το έτος 1925.
Τόμος: 16, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-299-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 10/12/1925
Πράξη: Τροποποίηση ψηφίσματος σχετικά με τη σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 734
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 722 ψηφίσματος του 1924 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη σύναψη δανείου 3.000.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-300-1

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εγκατάστασης σωλήνων φωταερίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 735
Περιεχόμενα: Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εγκατάστασης σωλήνων φωταερίου καθώς και στην ασφαλτόστρωση των οδών σε ποσοστό 60%. Το υπόλοιπο κόστος θα επιβαρύνει την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 16, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-300-2

Πράξη: Επέκταση του σκυροασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Ιάσονος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 736
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον μηχανικό του Δήμου, Δημήτριο Μυτιληναίο, του συγκριτικού πίνακα της επιπλέον απαιτούμενης δαπάνης για την επέκταση του σκυροασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Ιάσονος και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 16, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-301-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 17/12/1924
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 737
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την απολύμανση και αποφθειρίαση 80 οικογενειών προσφύγων και για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου του εξανθηματικού τύφου.
Τόμος: 16, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουκιάδης, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-303-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής προς εξέταση του Φθισιατρείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 738
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής προς εξέταση του Φθισιατρείου του Νοσοκομείου, με σκοπό την εγκατάσταση των πασχόντων από φυματίωση παλαιών πολεμιστών. Σε διαφορετική περίπτωση, χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ. ως συνδρομή για το διάστημα τριών μηνών, από 1/1/1925 στους πάσχοντες.
Τόμος: 16, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Σύνδεσμος Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Φθισιατρείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-303-1

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών για τα μηχανήματα του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εντολή προς τον Νικόλαο Πυργιώτη, ελεγκτή των μηχανημάτων του Δήμου, να μεταβεί στην Αθήνα για να αγοράσει τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
Τόμος: 16, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-303-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 739
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά ελαστικών των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων και ακύρωση της προμήθειας από την Εταιρεία του Μελέτιου Σταματόπουλου.
Τόμος: 16, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-304-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 740
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για αγορά εξαρτημάτων των οδοστρωτήρων.
Τόμος: 16, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-304-1

Πράξη: Αναβολή της έγκρισης προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης του προϋπολογισμού της τοποθέτησης φανών στις συνοικίες της πόλης από την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-304-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 741
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 89 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου του έτους 1922-1923.
Τόμος: 16, σελ. 304 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-304-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 742
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 90 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για καύσιμη ύλη και μεταφορά νεκρών απόρων.
Τόμος: 16, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-306-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 743
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 91 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για την αμοιβή της αποσυρόμενης νοσοκόμας Συνοδής Σολδάτου.
Τόμος: 16, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σολδάτου, Συνοδή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-306-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 744
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 94 ψηφίσματος του 1924 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για μαιευτικές επεμβάσεις σε άπορες ασθενείς και 2.000 δρχ. για ασφάλιστρα οικοδομών του νοσοκομείου.
Τόμος: 16, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-307-1

Πράξη: Ευχαριστήριο έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και μέλους της Κοινωνίας των Εθνών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ευχαριστήριο έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και μέλους της Κοινωνίας των Εθνών, ως απάντηση στο υπ.αριθμ. 727 ψήφισμα του 1924 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 16, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Κοινωνία των Εθνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Bouzon, Alfred
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-307-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 29/12/1924
Πράξη: Κατάργηση λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 745
Περιεχόμενα: Κατάργηση του λιμενικού φόρου στα εξαγόμενα ή μεταφερόμενα από το λιμάνι του Βόλου προϊόντα, τα οποία πλήρωσαν φόρο κατά την εισαγωγή τους και αντίστοιχη κατάργηση για την εξαγωγή ή μεταφορά από το λιμάνι του Βόλου των προϊόντων των εργοστασίων του Βόλου. Για τον όρμο της Αγριάς ισχύει ο ειδικός νόμος Β.Δ.Π.Β. του 1901.
Τόμος: 16, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-308-2

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για κατασκευή δρόμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 746
Περιεχόμενα: Παραπομπή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Αναλήψεως προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή και τον μηχανικό του Δήμου για την επισκευή του δρόμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για τα έξοδα της δαπάνης.
Τόμος: 16, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-309-1

Πράξη: Απόφαση για εφαρμογή του άρθρου 125 του Νόμου "περί Δήμων και Κοινοτήτων".
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για εφαρμογή του άρθρου 125 του Νόμου "περί Δήμων και Κοινοτήτων" για παρουσία όλων των υπαλλήλων της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 16, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-309-2

Πράξη: Ανάθεση εξέτασης αιτήματος ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στους Δημοτικούς Συμβούλους Γεώργιο Κούτσικο και Νικόλαο Τσαλαπάτα της εξέτασης του αίτηματος του Γεωργίου Δουζένη, ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του έτους 1924-1925, για ελάττωση του αποδιδόμενου ποσού στο Δήμο λόγω της ζημίας που υπέστη.
Τόμος: 16, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-310-1

Πράξη: Απόθεση των απορριμμάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για απόθεση των απορριμμάτων σε απομακρυσμένα σημεία της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-310-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 747
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς ενίσχυση του ταμείου δενδροφύτευσης και εντολή προς τη διοίκηση για χρησιμοποίηση του χώρου μπροστά απο το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-310-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής 1.250 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 748
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.250 δρχ. στον Αθανάσιο Βαΐτση, για την ανόρυξη του αρτεσιανού φρέατος στην πλατεία Ελευθερίας προς εγκατάσταση υδαταποθήκης.
Τόμος: 16, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαΐτσης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-311-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 749
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για το φωτισμό, τη θέρμανση και τον εξοπλισμό του Δημαρχείου.
Τόμος: 16, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-311-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 750
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων.
Τόμος: 16, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-311-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων