Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1925Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1925
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1925
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 16-17

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 103 / 16/1/1925
Πράξη: Καθορισμός του δυτικού τμήματος της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 751
Περιεχόμενα: Καθορισμός του δυτικού τμήματος της πλατείας Ελευθερίας ως χώρου προς απαλλοτρίωση, με σκοπό την παραχώρησή του προς το Δημόσιο για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 16, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-312-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 752
Περιεχόμενα: Εκλογή του Σπυρίδωνος Σπυρίδη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γεώργιου Κούτσικου ως αντιπροέδρου.
Τόμος: 16, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κούτσικος, Γεώργιος, (1864-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-312-2

Πράξη: Ανάθεση των καθηκόντων του έμμισθου γραμματέα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση των καθηκόντων του έμμισθου γραμματέα του Δήμου στον Κωνσταντίνο Πολυμερόπουλο.
Τόμος: 16, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-313-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.520 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 753
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.520 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του Δημοτικού Στρατολόγου σε 1.680 δρχ. μηνιαίως, από 1/8/1924.
Τόμος: 16, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-313-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου για έξι ημέρες στον Ευρυβιάδη Αργυλλά, με σκοπό το ανέβασμα παραστάσεων του θιάσου του Αιμίλιου Βεάκη.
Τόμος: 16, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βεάκης, Αμίλιος, (1884-1951)
Αργυλλάς, Ευρυβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-313-1

Πράξη: Επέκταση της κατασκευής ασφαλτικού οδοστρώματος στις κεντρικότερες οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 754
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, για την επέκταση της κατασκευής ασφαλτικού οδοστρώματος στις κεντρικότερες οδούς της πόλης και χορηγία έκτακτης πίστωσης 600.000 δρχ. για την κάλυψη της δαπάνης.
Τόμος: 16, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-313-1

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων ύψους 675.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 755
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων, ύψους 675.000 δρχ., από το Κεφάλαιο Ι, άρθρα 1,6 και 9 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-313-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 22/1/1925
Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας για το φωτισμό.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 756
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για το φωτισμό των απόκεντρων συνοικιών της πόλης( Επτά Πλατάνια, Ανάληψη, Άγιος Κωνσταντίνος) με πετρέλαιο και χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την κάλυψη της δαπάνης.
Τόμος: 16, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-315-1

Πράξη: Αναβολή ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην υπόθεση της ρυμοτομίας της οικίας του Θεόδωρου Βολιώτη στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος.
Τόμος: 16, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-315-1

Πράξη: Ελάττωση του μισθώματος δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 757
Περιεχόμενα: Ελάττωση του μισθώματος του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το οικ. έτος 1924-1925, κατά 25.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 315 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-315-5

Πράξη: Επιβολή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 758
Περιεχόμενα: Επιβολή λιμενικού φόρου υπέρ του Λιμενικού Ταμείου στα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα, απαλλαγή κάποιων ειδών και ορισμός διάρκειας ενός έτους.
Τόμος: 16, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-319-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 759
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης σε ακτίνα είκοσι μέτρων της βόρειας ζώνης της πόλης, προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Τόμος: 16, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-320-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 760
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 761
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 762
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά κωδίκων, καταρτισμό νομικής και τεχνικής βιβλιοθήκης του Δήμου, συνδρομές εφημερίδων και συνδρομή Επιθεώρησης τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιβλιοθήκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 763
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για τα ποσοστά είσπραξης δημοσίων υπαλλήλων για τους εισπραττόμενους φόρους.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 764
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας των οδών της πόλης και τους καταυλισμούς των προσφύγων, με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Αριθμός Απόφασης: 765
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για τη συνολική δαπάνη του καταβρέγματος, επισκευής αντλιών, αυτοκινήτων κλπ.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Πράξη: Υπάλληλοι Εσωτερικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημαρχούντα της υποβολής πίνακα με τα ονόματα των υπαλλήλων της Εσωτερικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-321-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 10/2/1925
Πράξη: Αποστολή τηλεγραφήματος προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποστολή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει αποθήκη στη συνοικία του Φρουρίου, με σκοπό την αποθήκευση πυρομαχικών και παράκληση αυτή να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ίλης ιππικού, που κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-322-2

Πράξη: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 766
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εισακουσθεί η αίτηση των ενοικιαστών μονώροφων οικημάτων μετά το νέο νόμο, ο οποίος περιέχει τον όρο του ενοικιοστασίου για κατεδάφιση αυτών.
Τόμος: 16, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-323-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 767
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200.000 δρχ. για την αγορά πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 16, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-324-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 768
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. για την αγορά και εγκατάσταση καλοριφέρ στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 16, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-324-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 769
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για ρυμοτομία, διαπλάτυνση οδών και αποζημίωση απαλλοτριωμένων κτημάτων.
Τόμος: 16, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-324-2

Πράξη: Επιβολή ετήσιου δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 770
Περιεχόμενα: Επιβολή ετήσιου δημοτικού φόρου: 1) 25% στους άμεσους δημόσιους φόρους, στα εισοδήματα από οικοδομές, στα κέρδη από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και στις αμοιβές των ελεύθερων επαγγελμάτων, 2) 17% στα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της γης και 3) 20% στα καπνά.
Τόμος: 16, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-325-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 771
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 16, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-325-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 772
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό προϊόντων προς ενίσχυση των πόρων των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-325-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 773
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-326-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 774
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-326-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 775
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-326-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 776
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-326-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 777
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης και του λιμανιού.
Τόμος: 16, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-326-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 778
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση της εργολαβικής εκτέλεσης του καταβρέγματος της πόλης και της παραλίας.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 779
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση της εργολαβικής εκτέλεσης του φωτισμού των απόκεντρων συνοικιών της πόλης (Επτά Πλατάνια, Ανάληψη, Άγιος Κωνσταντίνος) με πετρέλαιο.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 780
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των τσιγάρων, τα οποία προσέφερε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ο Δήμος στους στρατιώτες της ίλης ιππικού που βρίσκεται στην πόλη.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 781
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά δώρων και χριστουγεννιάτικου δέντρου στα παιδιά των προσφύγων του προσφυγικού Συνοικισμού.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 782
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα δικαστικά και πραγματογνωσίας.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Χορηγία 3.000 δρχ. για ασφάλιστρα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 783
Περιεχόμενα: Χορηγία 3.000 δρχ. για ασφάλιστρα δημοτικών κτημάτων.
Τόμος: 16, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για έργα οδοποιίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 784
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για έργα οδοποιίας από την οδό Ερμού μέχρι την Αναύρου.
Τόμος: 16, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-327-2

Πράξη: Εκλογή μέλους του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 785
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ευστάθιου Σκρέτα ως μέλους του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μάρκου Γκανή.
Τόμος: 16, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Ευστάθιος
Γκανής, Μάρκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-328-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 786
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την επισκευή της στέγης του μαγειρείου της αποθήκης στρατωνισμού της ίλης του ιππικού, το φωτισμό του κτηρίου και την απόφραξη των βόθρων των αποχωρητηρίων.
Τόμος: 16, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Οχυρωματικά έργα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-328-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 787
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας και υγιεινής των προσφύγων.
Τόμος: 16, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-328-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 788
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Αργυρίου Αργύρη στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αθηνάς.
Τόμος: 16, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρίου, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-329-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης του Σωματείου της Πανθεσσαλικής Ένωσης Τεχνιτών Μηχανικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Σωματείου της Πανθεσσαλικής Ένωσης Τεχνιτών Μηχανικών για συνδρομή του Δήμου και ανάθεση στο Δημαρχούντα να εκδόσει το σχετικό χρηματικό ένταλμα.
Τόμος: 16, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανθεσσαλική Ένωση Τεχνιτών Μηχανικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-329-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση Επιτρόπου του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Απόστολου Νάνου, επιτρόπου του ναού του Αγίου Νικολάου, για αποπληρωμή των εξόδων, ύψους 784 δρχ., της κηδείας του επισκόπου Ιωάννη Τζεννέτη.
Τόμος: 16, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζεννέτης, Ιωάννης, Επίσκοπος
Νάνος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-329-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για απαλλαγή από την πληρωμή χρέους.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Σπυρίδωνος Καρμάλη για απαλλαγή από την πληρωμή του χρέους του, ύψους 963 δρχ., προερχόμενου από την είσπραξη δημοτικού φόρου, κατά το διάστημα στο οποίο διετέλεσε δημοτικός υπάλληλος είσπραξης δημοτικού φόρου.
Τόμος: 16, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμάλης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-329-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης σε αίτημα του εργολάβου για παράταση εργασιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης στο αίτημα του εργολάβου κατασκευής δύο αποχωρητηρίων στη συνοικία των Παλαιών, για παράταση των εργασίων λόγω κλοπής των υλικών.
Τόμος: 16, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-329-2

Πράξη: Απαλλαγή εγγυητή είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 789
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Στυλιανού Μουρτζόπουλου ως εγγυητή του οφειλέτη Νικολάου Σουΐπα, με την υποχρέωση να βοηθήσει στην ανεύρεσή του.
Τόμος: 16, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Στυλιανός
Σουΐπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-330-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στην αίτηση του Γεράσιμου Μενεγάτου και της Ελένης Ισιδωρίδου για διετή παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου, με την υποχρέωση του Δήμου να επιβαρυνθεί με τις τυχόν επισκευές, τις οποίες χρειάζεται το θέατρο.
Τόμος: 16, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
Ισιδωρίδου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-330-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης επί ενοικίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 790
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης επί ενοικίου στη συνοικία των Παλαιών στους Ιωάννη Αλμπανίδη, Νικόλαο Δουλαδίρη και Κωνσταντίνο Κουνά προς ανέγερση πρόχειρου βιομηχανικού εργοστασίου, ενός μύλου για το άλεσμα αλεύρων, ενός κυλίνδρου για κυλίνδρωμα κατεργασμένων δερμάτων και ενός δεύτερου μύλου για άλεσμα υλικών βυρσοδεψείου.
Τόμος: 16, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλμπανίδης, Ιωάννης
Δουλαδίρης, Νικόλαος
Κουνάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-330-2

Πράξη: Αναφορά του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναφορά του Δημητρίου Τσεκούρα, Γενικού Επόπτη της είσπραξης των δημοτικών φόρων, σχετικά με την αίτηση παραπόνων του οίκου Παπαγεωργίου για τη διπλή φορολόγηση των εξαγόμενων από την πόλη και εισαγόμενων εκ νέου μάλλινων υφασμάτων και εντολή στον ενοικιαστή του δημοτικού φόρου Κωνσταντίνου Μπακονικόλα για επιστροφή των χρημάτων απο διπλή φορολόγηση.
Τόμος: 16, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
Τσεκούρας, Δημήτριος
Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για επισκευή δημοτικού σχολείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο αρμόδιο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης του αιτήματος του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων, Λεωνίδα Παπαμήτρου, για συνδρομή του Δήμου στην επισκευή του σχολείου .
Τόμος: 16, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαμήτρου, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για κατασκευή θρανίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο αρμόδιο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης του αιτήματος του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, Αναστασίου Μπούρα, για συνδρομή του Δήμου στην κατασκευή θρανίων.
Τόμος: 16, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπούρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 791
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την κάλυψη των δαπανών του 1ου Προσφυγικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
1ο Προσφυγικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για παραχώρηση δημοτικού αγρού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή του αιτήματος του Χρόνη Κατσίκα για παραχώρηση επί ενοικίου δημοτικού αγρού, πίσω από το νεκροταφείο, με σκοπό την καλλιέργειά του.
Τόμος: 16, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίκας, Χρόνης Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 792
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για αγορά εκ μέρους του Δήμου ενός οικοπέδου στη συνοικία Καπακλή, με σκοπό την ανέγερση σχολείου και μεταβίβαση αυτού στο Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-331-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 793
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για την ενίσχυση των πόρων του Ταμείου του Μικρασιάτικου Συνδέσμου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μικρασιατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-332-1

Πράξη: Επιφύλαξη του Δήμου για πίστωση υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη του Δήμου για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1925-1926 πίστωσης υπέρ του τοπικού Συνδέσμου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 16, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-332-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος οικοδομικής Εταιρείας για ρυμοτομία αποθήκης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της οικοδομικής Εταιρείας των Κ. Αδαμόπουλου, Ιω. Γιαννάρη και Μ. Σταμάτη, για ρυμοτομία της αποθήκης σε οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Αλεξάνδρας.
Τόμος: 16, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Οικοδομική Εταιρεία Κ. Αδαμόπουλου, Ιω. Γιαννάρη, Μ. Σταμάτη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμόπουλος, Κ.
Γιαννάρης, Ιω.
Σταμάτης, Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-332-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης του μηχανικού για συντήρηση οδού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 794
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, σχετικά με τη συντήρηση της ανώνυμης οδού μεταξύ του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 16, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-333-1

Πράξη: Έγκριση της δοκιμαστικής ασφαλτόστρωσης οδού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της δοκιμαστικής ασφαλτόστρωσης της οδού Κοραή, μεταξύ της Ερμού και Αλεξάνδρας, άνευ δημοπρασίας, από την Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης" και την "Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια", η οποία εδρεύει στην Αθήνα.
Τόμος: 16, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης"
Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψαμπέλης
Αθανασιάδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-333-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κενών δοχείων βενζίνης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 795
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης κενών δοχείων βενζίνης και άλλων άχρηστων υλικών του Δήμου με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-333-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κάρων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 796
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των οκτώ κάρων της καθαριότητας του Δήμου με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-333-1

Πράξη: Χρήση μηχανημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Πρόταση να μη δίδεται κανένα μηχάνημα του Δήμου σε ιδιώτες, λόγω της ζημιάς που υπέστη ο οδοστρωτήρας από την Εταιρεία Τσιμέντων.
Τόμος: 16, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-333-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Αδελφότητας Κυριών Τρικάλων
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Αδελφότητας Κυριών Τρικάλων "Η Αγάπη" για συνδρομή του Δήμου προς ενίσχυση του ταμείου της.
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αδελφότητα Κυριών Τρικάλων "Η Αγάπη"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Πράξη: Παραπομπή στη Χωροφυλακή παραπόνων για εγκατάσταση ξύλινου παραπήγματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στη Χωροφυλακή του αιτήματος των περιοίκων του Δημοτικού Θεάτρου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ξύλινο παράπηγμα που έστησε ιδιώτης στην οδό Σαρακηνού και το οποίο χρησιμοποιεί ως κρεοπωλείο "βρωμερών κρεάτων και λουκανίκων".
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ιδιώτη για ενοικίαση κτημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος ιδιώτη να νοικιάσει κτήματα του Δήμου στη θέση Μπουρμπουλήθρα, με σκοπό την καλλιέργεια καπνοφυτείας, λόγω του ότι είναι ήδη νοικιασμένα με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του πρόσφυγα Αριστείδη Σαριλάκη για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος, λόγω προηγούμενης απαγόρευσης ανέγερσης παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαριλάκης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος φαρμακοποιού πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του φαρμακοποιού πρόσφυγα Μιχαήλ Παπανικολάου για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ελευθερίας, λόγω προηγούμενης απαγόρευσης ανέγερσης παραπηγμάτων στις πλατείες Ελευθερίας και Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τη σύσκεψη των εργατικών και επαγγελματικών οργανώσεων.
Τόμος: 16, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-334-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 106 / 20/2/1925
Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 797
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο δυτικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, το οποίο κηρύσσεται ως απαλλοτριωτέο και παραχωρείται στο Δημόσιο για την ανέγερση δικαστικού μεγάρου.
Τόμος: 16, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-335-1

Πράξη: Επανάληψη μειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-335-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση από τη Νομαρχία Λάρισας της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του 1924-1925 πίστωσης για την καθαριότητα και το κατάβρεγμα της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-336-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης επί ενοικίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης επί ενοικίου στη συνοικία των Παλαιών στους Ιωάννη Αλμπανίδη, Νικόλαο Δουλαδίρη και Κωνσταντίνο Κουνά, προς ανέγερση πρόχειρου βιομηχανικού εργοστασίου.
Τόμος: 16, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλμπανίδης, Ιωάννης
Δουλαδίρης, Νικόλαος
Κουνάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-336-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 798
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για λογιστικά βιβλία ταμείου και διπλότυπα είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-336-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 107 / 5/3/1925
Πράξη: Παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου των αιτημάτων για ελάττωση ή απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη και τον Γενικό Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων, Δημήτριο Τσεκούρα, των αιτημάτων διαφόρων ιδιωτών για ελάττωση ή απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 16, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-337-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 799
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων υπέρ του Ταμείου Αγροφυλακής.
Τόμος: 16, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ταμείο Αγροφυλακής Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-338-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 800
Περιεχόμενα: Εκλογή του Σπυρίδωνος Σπυρίδη ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων και του Ευστάθιου Σκρέτα ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 16, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Τελωνείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-338-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 108 / 6/3/1925
Πράξη: Μείωση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 801
Περιεχόμενα: Μείωση του δημοτικού φόρου και απαλλαγή διαφόρων ειδών, τα οποία κατονομάζονται στο ψήφισμα από τις 6/4/1925 έως τις 31/3/1926.
Τόμος: 16, σελ. 339 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-339-3

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 802
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων και ταχυδρομικών δεμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-341-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 803
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για τα έξοδα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 16, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-341-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 804
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για αγορά απολυμαντικών ειδών και έξοδα απολυμάνσεων.
Τόμος: 16, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-341-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 805
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. προς πληρωμή του Σπ. Τσαλαπάτα, για την αξία 343 κεράμων που χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή του μαγειρείου της αγγλικής οργάνωσης στην περιοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων.
Τόμος: 16, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-341-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 806
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των εργατών του μόνιμου συνεργείου συντήρησης οδών.
Τόμος: 16, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-341-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 807
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για βιβλία διοικητικά και ληξιαρχικά.
Τόμος: 16, σελ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-342-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 109 / 16/3/1925
Πράξη: Έγκριση συμβιβαστικής λύσης στο ζήτημα της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 808
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβαστικής λύσης μεταξύ του Δήμου και του Δημοσίου σχετικά με την κατάληψη της πλατείας Ρήγα Φεραίου από το Δημόσιο.
Τόμος: 16, σελ. 342 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-342-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 809
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης από την εταιρεία των Αθηνών με την επωνυμία "Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη και Αρ. Ασλάνη".
Τόμος: 16, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίνης, Δ.
Βοζάνης, Ιω.
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-344-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό ζώων, εμπορευμάτων και ταχυδρομικών δεμάτων, προς ενίσχυση των πόρων των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-345-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-345-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-345-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση των κενών δοχείων βενζίνης και άλλων άχρηστων υλικών του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 110 / 23/3/1925
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 810
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση σχετικά με την υποβολή στην Εθνοσυνέλευση σχεδίου νόμου, με το οποίο να επιτραπεί η επιβολή ειδικού δημοτικού φόρου, προς χρήση αποκλειστική για την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 16, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-346-2

Πράξη: Έγκριση του ετήσιου γενικού μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 811
Περιεχόμενα: Έγκριση του ετήσιου γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1922 από την ειδική υπηρεσία του Δήμου και παραγγελία προς έκθεση αυτού.
Τόμος: 16, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-347-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 812
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των κενών δοχείων βενζίνης και άλλων άχρηστων υλικών του Δήμου. Πλειοδότης ο Λεωνίδας Χώτος.
Τόμος: 16, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χώτος, Λεωνίδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-347-2

Πράξη: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 348 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-348-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 111 / 26/3/1925
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικ. έτους 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 353 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-353-5

Πράξη: Έγκριση της υπέρβασης των εργασιών σκυρόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Απόστολου Περπινιάνη, για την υπέρβαση των εργασιών σκυρόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης με εργολάβο τον Ευθύμιο Γκούνη.
Τόμος: 16, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-357-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στον Ευρυβιάδη Αργυλλά, με σκοπό το ανέβασμα παραστάσεων του θιάσου του Αιμίλιου Βεάκη.
Τόμος: 16, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βεάκης, Αμίλιος, (1884-1951)
Αργυλλάς, Ευρυβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-357-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 112 / 27/3/1925
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 814
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 358 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Κουκιάδης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-358-9

Πράξη: Έγκριση εγγράφου της Χωροφυλακής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγράφου της Χωροφυλακής σχετικά με την αναστολή της δίμηνης προσωποκράτησης του οφειλέτη του Δήμου Σπυρίδωνα Καρμάλη.
Τόμος: 16, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμάλης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-366-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 815
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα κασσιτέρωσης των λεβήτων του οικονομικού συσσιτίου των προσφύγων από την Αγγλική Οργάνωση των Παίδων.
Τόμος: 16, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Αγγλική Οργάνωση των Παίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-366-1

Πράξη: ΄Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 816
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση του υπ. αριθμ. 96 ψηφίσματος του 1925 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης συνολικά 10.707,70 δρχ. στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-366-2

Πράξη: Παραπομπή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ερώτησης του Τελώνη Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ερώτησης του Τελώνη Βόλου, σχετικά με την απαλλαγή ή όχι των ζακχαρόπηκτων προϊόντων των εργοστασίων χαλβαδοποιίας εκτός Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-367-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης ιατρού για σύσταση ωτορινολαρυγγολογικού τμήματος στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Κωνσταντίνου Κουτσορόδη, ιατρού ωτορινολαρυγγολόγου, για σύσταση ειδικού τμήματος στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο, τη διεύθυνση του οποίου αναλαμβάνει ο ίδιος με αντιμισθία που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και με την υποχρέωση να μεταβαίνει στους απόρους της πόλης δύο φορές την εβδομάδα.
Τόμος: 16, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσορόδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-367-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 817
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την καθαριότητα των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 16, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-367-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Υγειονομικού Διευθυντή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Υγειονομικού Διευθυντή για ανόρυξη φρέατος προς χρήση των προσφύγων στην κατασκήνωση, κοντά στο Γυμναστήριο.
Τόμος: 16, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-368-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 113 / 7/4/1925
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εσωτερικό εμπορευμάτων και ταχυδρομικών δεμάτων, προς ενίσχυση των πόρων των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-368-2

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 818
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 757 διακήρυξης του Δημάρχου του 1925 για την καθαριότητα της πόλης και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 16, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-369-1

Πράξη: Απόφαση εκτέλεσης του καταβρέγματος της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 819
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης του καταβρέγματος της πόλης και της παραλίας από τον ίδιο το Δήμο, με εργάτες και υπαλλήλους, για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 369 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-369-2

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 820
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 107,60 δρχ. στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 4 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 821
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 500 δρχ. στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 6 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 822
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 6.319,85 δρχ. στο Κεφάλαιο 6, άρθρο 6 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 823
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 1.705 δρχ. στο Κεφάλαιο 10, άρθρο 2 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 824
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 80.465,87 δρχ. στο Κεφάλαιο 12 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 825
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 162,80 δρχ. στο Κεφάλαιο 14, άρθρο 1 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 826
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης ύψους 3,30 δρχ. στο Κεφάλαιο 18, άρθρο 1 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 1924-1925 και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 16, σελ. 370 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-370-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 827
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου με ιδιαίτερη συμφωνία και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-371-1

Πράξη: Αναβολή της πίστωσης υπέρ του Σωματείου της Εν Χριστώ Αδελφότητας Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την εγγραφή, στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1925-1926, επιχορήγησης υπέρ του Σωματείου της Εν Χριστώ Αδελφότητας Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Εν Χριστώ Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-371-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 114 / 9/4/1925
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 828
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Μιχαήλ Χατζηαγγέλου και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εσωτερικό εμπορευμάτων και ταχυδρομικών δεμάτων, προς ενίσχυση των πόρων των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαγγέλου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-372-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 829
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Μιχαήλ Χατζηαγγέλου και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό ζώων, εμπορευμάτων και ταχυδρομικών δεμάτων, προς ενίσχυση των πόρων των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαγγέλου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-373-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 830
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Μιχαήλ Χατζηαγγέλου και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαγγέλου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-373-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 831
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Μιχαήλ Χατζηαγγέλου και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαγγέλου, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-374-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 832
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Αναστασίου Κατσίμβρα και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 16, σελ. 374 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίμβρας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-374-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 833
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Νικολάου Φιτσιτζόγλου και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας του οικ. έτους 1925-1926 για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-375-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 834
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Αριστείδη Ροδοκανάκη και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας για την εκποίηση των οκτώ κάρων της καθαριότητας του Δήμου.
Τόμος: 16, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδοκανάκης, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-375-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας περιτειχίσματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 835
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του περιτειχίσματος του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 16, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-375-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 115 / 15/4/1925
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 836
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 16, σελ. 376 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-376-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, έως ότου ζητηθεί η γνώμη των διευθυντών των σχολείων σχετικά με το έργο του Συλλόγου.
Τόμος: 16, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-377-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 837
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως έπαθλο στον πρώτο νικητή των Πανθεσσαλικών Σκοπευτικών Αγώνων 1924-1925 του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-377-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος της Ένωσης Φιλόμουσων Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Ένωσης Φιλόμουσων Βόλου για παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου προκειμένου να δοθεί συναυλία, με τον όρο να το παραδώσει σε καλή κατάσταση.
Τόμος: 16, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσική
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Ένωση Φιλόμουσων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-378-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 838
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τη βελτίωση του συσσιτίου των αντρών της ίλης ιππικού, η οποία θα βρίσκεται στην πόλη κατά τις μέρες του Πάσχα.
Τόμος: 16, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-378-1

Πράξη: Έγκριση συμβιβαστικής λύσης στη διαφορά μεταξύ Δήμου και ενοικιαστή του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 839
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβαστικής λύσης στη διαφορά μεταξύ του Δήμου και του Γεράσιμου Μενεγάτου, ενοικιαστή του Δημοτικού Θεάτρου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 16, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-378-2

Πράξη: Ακύρωση της έγκρισης αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας ασφαλτόστρωσης των οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ακύρωση της έγκρισης αναθεώρησης τιμών της εργολαβίας ασφαλτόστρωσης των οδών της πόλης από την εργολήπτρια Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης" και την Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια", μετά από διαταγή του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Τόμος: 16, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Ελληνική Εταιρεία Ασφαλτόστρωσης "Καψαμπέλης"
Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων "Αθανασιάδης και Σια"
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψαμπέλης
Αθανασιάδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-379-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στη διαταγή της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία ακυρώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ελάττωση του μισθώματος του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ. έτος 1924-1925, κατά 25.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-379-1

Πράξη: Αποδοχή διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ακύρωση της παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη συνοικία των Παλαιών επί ενοικίου στους Ιωάννη Αλμπανίδη, Νικόλαο Δουλαδίρη και Κωνσταντίνο Κουνά προς ανέγερση πρόχειρου βιομηχανικού εργοστασίου και μίσθωση αυτής μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλμπανίδης, Ιωάννης
Δουλαδίρης, Νικόλαος
Κουνάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-379-1

Πράξη: Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του μηχανικού ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου στην πλατεία Ελευθερίας, για κατεδάφιση των τριών ξύλινων αποχωρητηρίων και επιχωμάτωση των βόθρων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έξαρσης μολυσματικών ασθενειών και να συνεχιστούν οι εργασίες ανέγερσης.
Τόμος: 16, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-379-2

Πράξη: Έγκριση κατάργησης λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 840
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάργησης του λιμενικού φόρου εξαγωγής επί των εισαχθέντων προϊόντων.
Τόμος: 16, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-380-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 116 / 29/4/1925
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 841
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δεκαετούς ενοικίασης τμήματος δημοτικής έκτασης, 800-1.000 πήχεων, στη συνοικία Φρουρίου (πίσω από τους κυλινδρόμυλους των αδελφών Λούλη).Πλειοδότης ο Νικόλαος Δουλαδίρης.
Τόμος: 16, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουλαδίρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-381-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 117 / 11/5/1925
Πράξη: Μεταρρύθμιση Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 842
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου για μεταρρύθμιση του Δημοτικού Θεάτρου και δημιουργία υπερώου με σκοπό την αύξηση των θεατών, με ιδιαίτερη συμφωνία, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-382-2

Πράξη: Υπάλληλοι είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση να παραμείνουν στις θέσεις τους οι διορισθέντες υπάλληλοι της είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-382-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 843
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου για συντήρηση και επισκευή του κτηρίου και των επίπλων του Δημοτικού Θεάτρου, με ιδιαίτερη συμφωνία, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 16, σελ. 383
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-383-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού από τη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού των εξόδων και εσόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-384-1

Πράξη: Απόφαση εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 844
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης και του λιμανιού από τον ίδιο το Δήμο, με εργάτες και υπαλλήλους, για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-384-1

Πράξη: Ζήτημα απομάκρυνσης προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύσσωμη παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον του Διευθυντή Εποικισμού Θεσσαλίας και παράκληση για την απομάκρυνση των προσφύγων της οδού Ιωλκού στο εσωτερικό της Θεσσαλίας.
Τόμος: 16, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Διεύθυνση Εποικισμού Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-384-1

Πράξη: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της εξεύρεσης οδηγού του νέου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της εξεύρεσης και διορισμού του κατάλληλου προσώπου για τη θέση του οδηγού , ενόψει της άφιξης του νέου αυτοκινήτου.
Τόμος: 16, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-384-2

Πράξη: Χρήση του νέου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τη χρήση του νέου αυτοκινήτου και ως πυροσβεστική αντλία και να ζητήσει από την Κυβέρνηση την απόσπαση πυροσβεστικής δύναμης από λόχο της Αθήνας.
Τόμος: 16, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-385-1

Πράξη: Εισαγωγή έκθεσης του ελεγκτή των μηχανημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 845
Περιεχόμενα: Εισαγωγή έκθεσης του ελεγκτή των μηχανημάτων του Δήμου Νικολάου Πυργιώτη και έγκριση της εκποίησης με δημοπρασία του γερμανικού αυτοκινήτου του Δήμου, μετά την άφιξη του νέου αυτοκινήτου από την Ευρώπη.
Τόμος: 16, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-385-1

Πράξη: Αποδοχή διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία ακυρώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ελάττωση του μισθώματος του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ. έτος 1924-1925, κατά 25.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-385-2

Πράξη: Αποδοχή διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία ακυρώνει την υπ.αριθμ. 789 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή του Στυλιανού Μουρτζόπουλου από την υποχρέωση προς το Δήμο, ως εγγυητή του οφειλέτη Νικολάου Σουΐπα.
Τόμος: 16, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Στυλιανός
Σουΐπας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-386-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σε διαταγή της Νομαρχίας Λάρισας, με την οποία ακυρώνει την υπ.αριθμ.810 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή στην Εθνοσυνέλευση σχεδίου νόμου, με το οποίο να επιτραπεί η επιβολή ειδικού δημοτικού φόρου προς χρήση αποκλειστική για την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 16, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-386-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 846
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 97 ψηφίσματος του 1925 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-386-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 847
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του επόπτη του φωτισμού Ηλία Τσάκα, από 1/4/1925.
Τόμος: 16, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάκας, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-387-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 848
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του οδηγού της ηλεκτρικής αντλίας Σπυρίδωνα Ψαρόπουλου, από 1/4/1925.
Τόμος: 16, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-387-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 849
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.000 δρχ. για χαρτόσημα είσπραξης δημοτικών και δημόσιων φόρων.
Τόμος: 16, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-387-1

Πράξη: Επιστροφή εγγύησης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 850
Περιεχόμενα: Επιστροφή της εγγύησης που κατέθεσε ο Χρήστος Χατζηϊωάννου στο Δημοτικό Ταμείο, ύψους 2.000 δρχ.
Τόμος: 16, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-387-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας ισόγειου δωματίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 851
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του ισόγειου δωματίου του Χρήστου Κουτίνα στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Κωνσταντά.
Τόμος: 16, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτίνας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-388-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 118 / 2/6/1925
Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 852
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Κυβέρνηση σχετικά με την υποβολή στην Εθνοσυνέλευση σχεδίου νόμου, με το οποίο να επιτραπεί στους Δήμους που δε διαθέτουν Μητροπολιτικό Ναό να διαθέτουν για την ανοικοδόμησή του ποσοστό από τον δημοτικό φόρο υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 16, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-389-2

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος του εργολάβου εκκένωσης των βόθρων των προσφυγικών καταυλισμών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Νικολάου Πάλα, εργολάβου εκκένωσης των βόθρων των προσφυγικών καταυλισμών, για αύξηση των μεταφορικών και της εκκένωσης εν γένει.
Τόμος: 16, σελ. 390
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάλας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-390-1

Πράξη: ΄Εγκριση μελέτης επισκευών από τον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 853
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της μελέτης από τον μηχανικό του Δήμου, Απόστολο Περπινιάνη, της μελέτης σχετικά με τις επισκευές των δώδεκα δημοτικών διαμερισμάτων και του αποχωρητηρίου στη συνοικία των Παλαιών, δίπλα από το Δημοτικό Πυροσβεστείο.
Τόμος: 16, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-390-2

Πράξη: Κατασκευή υπόστεγης αποθήκης σταθμού οδοστρωτήρων και καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον μηχανικό του Δήμου, Απόστολο Περπινιάνη, της μελέτης σχετικά με την κατασκευή υπόστεγης αποθήκης σταθμού οδοστρωτήρων και καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου, με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-391-1

Πράξη: Κατασκευή και συντήρηση τμημάτων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 855
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημήτριου Μυτιληναίου, για την απαιτούμενη δαπάνη των εργασιών κατασκευής και συντήρησης τμημάτων οδών της πόλης κατά την περίοδο 1924-1925, με εργολάβο τον Αριστείδη Παπανικολάου.
Τόμος: 16, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-391-1

Πράξη: Κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση έγκρισης της Νομαρχίας Λάρισας της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, για την κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος, από την οδό Ηπείρου έως την Μεταμορφώσεως, με δημοπρασία και ανάθεση στον αναδειχθέντα εργολάβο 600 επιπλέον μέτρων οδοστρώματος.
Τόμος: 16, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-391-1

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για εφαρμογή του Νόμου "περί πεζοδρομίων κατά των δυστροπούντων ιδιοκτητών".
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για εφαρμογή του Νόμου "περί πεζοδρομίων κατά των δυστροπούντων ιδιοκτητών" και ανάθεση στο Δημαρχούντα των ενεργειών εκ μέρους του Δήμου για την κατασκευή των πεζοδρομίων .
Τόμος: 16, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-391-2

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για αποζημίωση στον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου του αιτήματος του Ιωάννη Κωστή, εργολάβου κατασκευής των Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων, για αποζημίωση 5.000 δρχ., λόγω της ζημίας που υπέστη από την παρακώλυση των εργασιών του από τις Αστυνομικές Αρχές.
Τόμος: 16, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-392-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 856
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων Μαγνησίας, για την ίδρυση βιβλιοθήκης στη νεοσύστατη λέσχη του.
Τόμος: 16, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-392-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 857
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ταμείου του Σωματείου της Εν Χριστώ Αδελφότητας Βόλου.
Τόμος: 16, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Εν Χριστώ Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-392-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 858
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το οικ. έτος 1925-1926.
Τόμος: 16, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-392-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 859
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το οικ. έτος 1922-1923.
Τόμος: 16, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-393-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 860
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-393-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 861
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Ναού Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το οικ. έτος 1924-1925.
Τόμος: 16, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-393-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 862
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημήτριου Μυτιληναίου, σχετικά με την απαιτούμενη δαπάνη συντήρησης των οδών Παλαιστίνης, Βλαχάβα και Ορφέως με δημοπρασία.
Τόμος: 16, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-394-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την παράκληση προς τη Νομαρχία Λάρισας να περιορίσει την ακτίνα απαλλοτριώσεων στη θέση Παγασές, στα Πευκάκια, μετά από αίτηση των ιδιοκτητών που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 16, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Δημήτριος
Κωλέττης, Αθανάσιος
Δενελάβας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-394-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 19.687,50 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 863
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 19.687,50 δρχ. για την πληρωμή της αύξησης του ενοικίου του Δημαρχιακού Καταστήματος προς την ιδιοκτήτρια Μαρία Σκενδεράνη.
Τόμος: 16, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-394-2

Πράξη: Διατήρηση του φύλακα των υλικών και μηχανημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 864
Περιεχόμενα: Διατήρηση του φύλακα των υλικών και μηχανημάτων του Δήμου στη θέση του και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή του.
Τόμος: 16, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-395-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 865
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Νικολάου Τσινίκα στη διασταύρωση των οδών Μαυροκορδάτου και Δημητριάδος.
Τόμος: 16, σελ. 395 - 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσινίκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-395-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1923-1924.
Τόμος: 16, σελ. 396 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-396-3

Πράξη: Απόδοση 2.000 δρχ. στους κλητήρες του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Απόδοση 2.000 δρχ. στους κλητήρες του Δήμου και συμπληρωματική πίστωση 765 δρχ. για την κατασκευή στολής.
Τόμος: 16, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9016-398-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 119 / 17/6/1925
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών και λήψη πρόχειρων μέτρων, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 17, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-1-2

Πράξη: Συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα από τον μηχανικό του Δήμου, Δημήτριο Μυτιληναίο, της απαιτούμενης δαπάνης για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης από την εταιρεία των Αθηνών με την επωνυμία "Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη και Αρ. Ασλάνη".
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίνης, Δ.
Βοζάνης, Ιω.
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-2-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στις κεντρικότερες οδούς της πόλης σε σύνολο 3.000 μέτρων. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-2-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 98 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων, οι οποίες κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 17, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-2-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, για την μελέτη σχετικά με την επέκταση του Νόμου περί μονίμων οδοστρωμάτων με σκοπό την κατασκευή εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-3-1

Πράξη: Κατασκευή γέφυρας του Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάληψης από τον Ταμία του Δήμου του ποσού των 150.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα υπέρ της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, με σκοπό την κατασκευή της γέφυρας του Κραυσίδωνα. Εμμονή σε προηγούμενη απόφαση οι αναλήψεις από τον Ταμία να μην ξεπερνούν τις 100.000 δρχ., παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Τόμος: 17, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες
Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-3-2

Πράξη: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να ερευνήσει προσφορά χορηγίας ηλεκτρικού ρεύματος στη συνοικία Καπακλή
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να ερευνήσει με το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου το αίτημα του Νικολάου Επιφανειάδη, σχετικά με την προσφορά χορηγίας ηλεκτρικού ρεύματος στη συνοικία Καπακλή, μετά την εγκατάσταση ηλεκτρικής μηχανής.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Επιφανειάδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-4-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 327,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 327,30 δρχ. υπέρ του Δημητρίου Ζυγαλάκη, για την χορηγία βιβλίων σε άπορους μαθητές της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-4-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα ιδιωτών για τροποποίηση του σχεδίου πόλης και περιορισμό της οδού Σόλωνος, από δέκα μέτρα σε επτά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Γεώργιος
Μάτσικας, Παύλος
Μιταντσής, Βασίλειος
Ζαγορίτης, Δημήτριος
Τσιάμτσας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-4-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για την πληρωμή του Νικολαόυ Ξαφά, εργολάβου της ανόρυξης αρτεσιανών φρεάτων στις συνοικίες Φρουρίου και Παλαιών.
Τόμος: 17, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαφάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-4-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα των οδών της πόλης και των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-5-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ. με σκοπό την πρόσληψη ενός υπαλλήλου επί των συντάξεων στην κεντρική υπηρεσία του Δήμου και πληρωμή της μισθοδοσίας του από 1/7/1925.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-5-1

Πράξη: Χορηγία συμπηρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπηρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για το φωτισμό, τη θέρμανση και τον εξοπλισμό του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-5-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. με σκοπό την αγορά γραφομηχανής για την υπηρεσία των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-5-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.400 δρχ. με σκοπό την πρόσληψη ατόμου για τη φύλαξη και τη συντήρηση των δένδρων και πληρωμή της μισθοδοσίας του από 1/7/1925.
Τόμος: 17, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-5-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 120 / 18/7/1925
Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Θεόδωρου Βολιώτη για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος.
Τόμος: 17, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολιώτης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-7-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη συντήρηση των οδών Παλαιστίνης, Βλαχάβα και Ορφέως, με εργολάβο τον Αριστείδη Παπανικολάου.
Τόμος: 17, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-7-1

Πράξη: Απόλυση του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Περιεχόμενα: Απόλυση του Δημητρίου Τσεκούρα, Γενικού Επόπτη της είσπραξης δημοτικών φόρων και του Επιστάτη Μιχαήλ Κακάλη από 1/8/1925 και διατήρηση των Εποπτών Αριστείδη Κόϋμα και Κωνσταντίνου Κόρκμαν.
Τόμος: 17, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
Κάκαλης, Μιχαήλ
Κόϋμας, Αριστείδης
Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-7-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ιωάννη Βασιλάκου, Νικόλαου Καλλιγέρη και Κωνσταντίνου Μπαλαφούτη ως μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας των Δημοτικών Σχολείων του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκος, Ιωάννης
Καλλιγέρης, Νικόλαος
Μπαλαφούτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-7-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.350 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 883
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.350 δρχ. για την αποπληρωμή του φωτισμού της Εισαγγελίας και του Πρωτοδικείου του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 17, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εισαγγελία Βόλου
Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-8-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 884
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την πληρωμή των μελών της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών ασφαλτόστρωσης της οδού Ιάσονος, του Γεωργίου Σέκερη, επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Περιφερείας και του Χρήστου Τσολίνα, νομομηχανικού Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέκερης, Γεώργιος
Τσολίνας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-8-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 885
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ.99 ψηφίσματος του 1925 του Αδελφάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για το μνημόσυνο υπέρ των δωρητών του νοσοκομείου και την αύξηση της μισθοδοσίας του γραμματέα Χρήστου Μπελεκίδη.
Τόμος: 17, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπελεκίδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-8-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 886
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. ως αμοιβή υπέρ του Δημητρίου Καββάδα, Διευθυντή του Φυτοπαθολογικού Σταθμού, για την επιτυχή διαβροχή (ράντισμα) των δέντρων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φυτοπαθολογικός Σταθμός Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καββάδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 887
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την αμοιβή των πυροσβεστών, ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή του κανονισμού διάθεσης της πίστωσης και παράκληση προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών να διατάξει την αποστολή αξιωματικού ή υπαξιωματικού για την εξάσκηση των πυροσβεστών.
Τόμος: 17, σελ. 9-10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-9-2

Πράξη: Απόρριψη διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας για εισφορά του Δήμου υπέρ των μέτρων καταπολέμησης της ακρίδας που έχει πλήξει το νομό, λόγω του ότι δεν έχουν παρουσιαστεί δείγματα στην περιφέρεια του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-10-1

Πράξη: Απαλλαγή από πληρωμή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 888
Περιεχόμενα: Απαλλαγή της Εταιρείας "Τσαπουλάρης - Γκέγκης και Σια" από την πληρωμή δημοτικού φόρου, λόγω της εξαγωγής καπνών στο εξωτερικό.
Τόμος: 17, σελ. 10-11
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Τσαπουλάρης - Γκέγκης και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Γκέγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-10-2

Πράξη: Απαλλαγή από πληρωμή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του Νικολάου Πυργιαλή από την πληρωμή δημοτικού φόρου, λόγω της εξαγωγής καπνών στο εξωτερικό.
Τόμος: 17, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιαλής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-11-1

Πράξη: Απόρριψη διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με τη χορηγία προς την Επιτροπή του ναού Αγίων Θεοδώρων γραφικής ύλης και ενός κλητήρα, λόγω της αναρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει επί του ζητήματος.
Τόμος: 17, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυριδάκης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-11-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας προς τον Σπυρίδωνα Σκοτεινιώτη.
Τόμος: 17, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκοτεινιώτης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-11-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για διάθεση ενός εργάτη προς καθαρισμό της ασφάλτου και πλύση των οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Μιχαήλ Αθανασιάδη, εργολάβου της ασφαλτόστρωσης των οδών της πόλης, για διάθεση ενός εργάτη προς καθαρισμό της ασφάλτου και πλύση των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 11-12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Εταιρεία Μελετών και Επιχειρήσεων Αθανασιάδης και Σια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασιάδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-11-2

Πράξη: Διάθεση 90.000 δρχ. για δοκιμαστική ασφαλτόστρωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Διάθεση 90.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τη δοικιμαστική ασφαλτόστρωση, άνευ δημοπρασίας, διαφόρων οδών της πόλης, κατά το σύστημα της οδού Κοραή.
Τόμος: 17, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-12-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-12-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος για παράταση της προσθεσμίας των εργασιών για τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης από την εταιρεία των Αθηνών με την επωνυμία "Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη και Αρ. Ασλάνη".
Τόμος: 17, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίνης, Δ.
Βοζάνης, Ιω.
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-12-1

Πράξη: Αδυναμία του Δήμου για παραχώρηση υγειονομικού υλικού από τις αποθήκες του Ταμείου Ελαιοπαραγωγών Πηλίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αδυναμία του Δήμου για παραχώρηση υγειονομικού υλικού από τις αποθήκες του Ταμείου Ελαιοπαραγωγών Πηλίου, εφόσον δεν καταβληθούν εισαγωγικά τέλη στο Τελωνείο.
Τόμος: 17, σελ. 12-13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ταμείο Ελαιοπαραγωγών Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-12-2

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος εργολάβου για αύξηση αμοιβής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου του αιτήματος του Νικολάου Μανώλη, εργολάβου κατασκευής των κρασπέδων και ρείθρων πεζοδρομίων, για άυξηση της αμοιβής του λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των υλικών και των ημερομισθίων.
Τόμος: 17, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-13-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των ιπποκίνητων καταβρεκτηρίων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης των ιπποκίνητων καταβρεκτηρίων του Δήμου, εκτός από δύο.
Τόμος: 17, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-13-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του φύλακα των υλικών και μηχανημάτων του Δήμου, Γρηγορίου Μυτιληναίου.
Τόμος: 17, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-13-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικίας του Ιωάννη Παρθένη στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Αθηνάς.
Τόμος: 17, σελ. 13-14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-13-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς ενίσχυση των πόρων του Ταμείου του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς ενίσχυση των πόρων του Ταμείου της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ., ως εφάπαξ βοήθημα στον μαθητή Παναγιώτη Κόττα, για τη συνέχιση των σπουδών του στο Πολυτεχνείο.
Τόμος: 17, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-14-1

Πράξη: Μισθοδοσία οδοκαθαριστή.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Ακύρωση της υπ.αριθμ. 329 απόφασης του 1925 της Δημαρχιακής Επιτροπής και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την πληρωμή του νεοδιοριζόμενου οδοκαθαριστή Δημητρίου Παπαστεφάνου για δύο μήνες.
Τόμος: 17, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαστεφάνου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-15-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των κτημάτων των Ιωάννη Κουμουνδούρου και Νικολάου Γιουρούκου(ιδιοκτησίας πλέον Γεωργίου Χρήστου) στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Ιωλκού και καταβολή της αποζημίωσης σε δραχμές υποτιμημένες παραιτούμενου του Δήμου από τις υφιστάμενες εκκρεμείς δίκες.
Τόμος: 17, σελ. 15-17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Γιουρούκος, Νικόλαος
Χρήστου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-15-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180.50 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 180.50 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου προς τον Ιωάννη Κάρκαλο.
Τόμος: 17, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κάρκαλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-17-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για συνδρομή υπέρ Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος".
Τόμος: 17, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος "Ο Αλύτρωτος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-17-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για συνδρομή υπέρ Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Σωματείου " Σύλλογος Γονέων και Διδασκάλων Βόλου" για ετήσια συνδρομή 50.000 δρχ. εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 17-18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Γονέων και Διδασκάλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-17-2

Πράξη: Απόρριψη αιτημάτων διαφόρων προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτημάτων διαφόρων προσφύγων για ανέγερση ξύλινων παραπηγμάτων στις πλατείες Ρήγα Φεραίου και Ελευθερίας.
Τόμος: 17, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάϊος, Θεμιστοκλής
Βασιλονικολός, Ιωάννης
Βαφειάδης, Θεόδωρος
Απέργη, Ευφροσύνη
Δημητριάδης, Μενέλαος
Κουρραμανίδης, Δανιήλ
Καϊκλής, Πέτρος
Πλήτσης, Δήμος
Κοτζακώστας, Σωτήριος
Μπόρης, Ιωάννης
Καραγιάννης, Παναγιώτης
Πατερώνης, Σταμάτιος
Φανάκης, Κωνσταντίνος
Λαζαρίδης, Νικόλαος
Φεχμή, Αμπτουλά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-18-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 121 / 31/8/1925
Πράξη: Ανάκληση της απόφασης για απόλυση του Γενικού Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάκληση της απόφασης για απόλυση του Δημητρίου Τσεκούρα, Γενικού Επόπτη της είσπραξης δημοτικών φόρων και του Επιστάτη Μιχαήλ Κάκαλη.
Τόμος: 17, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
Κάκαλης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-19-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250 δρχ. για την πληρωμή του Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, δημόσιου κήρυκα της δημοπρασίας της ενοικίασης της καθαριότητας και του καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-19-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για βιβλία διοικητικά και ληξιαρχικά.
Τόμος: 17, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-19-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά υλικών και επισκευές γραφομηχανών.
Τόμος: 17, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.500 δρχ. για έξοδα εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 17, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής, άνευ απόδοσης λογαριασμού.
Τόμος: 17, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ. για τη συνολική δαπάνη του καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για τη συντήρηση των οδών και την αμοιβή των ημερομίσθιων εργατών.
Τόμος: 17, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-20-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για το ράντισμα των δέντρων με ειδικά φάρμακα.
Τόμος: 17, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δένδρα -- Ασθένειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-21-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την προμήθεια γάλακτος υπέρ των απόρων.
Τόμος: 17, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-21-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. υπέρ του Δημόσιου Ταμείου Βόλου, για τις ανάγκες των πληγέντων από τις ακρίδες περιοχών του Νομού Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-21-1

Πράξη: Αποδοχή διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της διαταγής της Νομαρχίας Λάρισας για ανέγερση αναθεματικής στήλης υπέρ των πεσόντων κατά την πολεμική περίοδο 1912-1913 και σύσταση Επιτροπής για την εξεύρεση χώρου.
Τόμος: 17, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-21-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψή τους.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψή της, με σκοπό την επισκευή των δώδεκα διαμερισμάτων και του αποχωρητηρίου στη συνοικία των Παλαιών, δίπλα από το Δημοτικό Πυροσβεστείο.
Τόμος: 17, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-22-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης της ενοικίασης αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της τριετούς ενοικίασης του αποχωρητηρίου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 17, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-22-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 101 ψηφίσματος του 1925 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την πρόσληψη ειδικού εργάτη ως κηπουρού του ανθόκηπου του νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή του οδηγού του αυτοκινήτου της πυροσβεστικής αντλίας του Δήμου, Ιωάννη Μπαμπλένη και του βοηθού του Δημητρίου Ασβεστά.
Τόμος: 17, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-22-2

Πράξη: Έγκριση ίδρυσης Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Έγκριση ίδρυσης του Πυροσβεστικού Σταθμού και του οργανισμού λειτουργίας του και χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για τα έξοδα ίδρυσης και την πληρωμή του προσωπικού.
Τόμος: 17, σελ. 23 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-23-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου για συνδρομή του Δήμου, με σκοπό την πληρωμή του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου.
Τόμος: 17, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-25-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου για την επιτυχή διεξαγωγή των σκοπευτικών αγώνων, οι οποίοι ανέδειξαν την πόλη και μάλιστα την περίοδο κατά την οποία απέπλευσε στο λιμάνι ο αγγλικός στόλος.
Τόμος: 17, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-25-2

Πράξη: Σύναψη δανείου για την ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημαρχούντος για συνομολόγηση δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την ανέγερση του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή των ενεργειών των διαπραγματεύσεων με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 17, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-26-1

Πράξη: Επισκευή κωδωνοστασίου του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημαρχούντα να ζητήσει από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του ναού Αγίου Νικολάου έγγραφη αναφορά, σχετικά με την πίστωση 15.000 δρχ. εκ μέρους του Δήμου για την επισκευή του κωδονοστασίου του ναού, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.
Τόμος: 17, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοι
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-26-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για την αντικατάσταση των σκηνικών του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-26-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου για την επίβλεψη των εκτελούμενων δημοτικών έργων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.100 δρχ. για την τετράμηνη πληρωμή της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 17, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-27-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 920
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς πληρωμή της μισθοδοσίας του Κωνσταντίνου Γουργούτη, υπαλλήλου της έκτακτης καθαριότητας.
Τόμος: 17, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γουργούτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-28-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Γεωργίου Μηλιώρη σχετικά με τον υπολογισμό της αποζημίωσης για τη ρυμοτομούμενη οικία του στην οδό Βασσάνη, επί τη βάσει της σημερινής υγιούς δραχμής και όχι της προπολεμικής.
Τόμος: 17, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηλιώρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-28-1

Πράξη: Συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος για προκαταβολική πληρωμή στην εταιρεία των Αθηνών με την επωνυμία "Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη και Αρ. Ασλάνη", η οποία έχει αναλάβει τη συμπλήρωση και επέκταση στη ζώνη του υπάρχοντος τοπογραφικού σχεδίου της πόλης και χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 17, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίνης, Δ.
Βοζάνης, Ιω.
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-28-2

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου γενικού μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1923 και παραγγελία προς έκθεση αυτού.
Τόμος: 17, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-28-2

Πράξη: Χορηγία 4.466 δρχ. ως αποζημίωση εργολάβου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Χορηγία 4.466 δρχ. από τον προϋπολογισμό του Δήμου ως αποζημίωση στον Ιωάννη Κωστή, εργολάβο της κατασκευής του δημοτικού Φυλακείου στο Τελωνείο, λόγω της ζημιάς που υπέστη από τη διακοπή των εργασιών του από την Αστυνομία.
Τόμος: 17, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-29-1

Πράξη: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου γενικού μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος ετήσιου γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1924 και παραγγελία προς έκθεση αυτού.
Τόμος: 17, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-29-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος για διαμόρφωση οδών στον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό του Δήμου του αιτήματος των ιδιοκτητών οικοπέδων κοντά στο εργοστάσιο Φωταερίου για διαμόρφωση οδών.
Τόμος: 17, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλικώσης, Σωτήριος
Καραλής, Νικόλαος
Γκανούρης, Δημήτριος
Ανδρίτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-29-2

Πράξη: Αποδοχή της συνδρομής του Δήμου υπέρ συγγράμματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Χαλκιά για συνδρομή του Δήμου στην έκδοση του συγγράμματος " Η Θεσσαλία της σήμερον" και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς αγορά είκοσι σωμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-30-1

Πράξη: Σύγκληση της Εκκλησιαστικής Εκτιμητικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραχώρηση της αίθουσας του Δημαρχείου για τη σύγκληση της Εκκλησιαστικής Εκτιμητικής Επιτροπής των περιουσιών των ανταλλάξιμων προσφύγων.
Τόμος: 17, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-30-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης σκυρόστρωσης διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης σκυρόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης από τον μηχανικό του Δήμου, Δημήτριο Μυτιληναίο.
Τόμος: 17, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-30-1

Πράξη: Διάθεση 100.000 δρχ. για δοκιμαστική ασφαλτόστρωση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Διάθεση 100.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τη δοκιμαστική ασφαλτόστρωση, άνευ δημοπρασίας, της οδού Κενταύρων, κατά το σύστημα της οδού Κοραή και έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου.
Τόμος: 17, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-30-2

Πράξη: Κατασκευή Λαχαναγοράς.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δημαρχούντα να αποστείλει έγγραφο στον μηχανικό του Δήμου, Δημήτριο Μυτιληναίο, για την επίσπευση της μελέτης κατασκευής της Λαχαναγοράς στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 17, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτική Αγορά Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 122 / 1/9/1925
Πράξη: Σύναψη δανείου για την ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για σύναψη δανείου 4.500.000 δρχ. υπέρ της ανέγερσης Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου, στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του ναού.
Τόμος: 17, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διανέλλος, Δημήτριος
Ιωαννίδης, Λάζαρος
Νάνος, Απόστολος
Τσιτσούλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-32-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Αγγέλου Πυργιάλη για αποζημίωση 2.000 δρχ., λόγω της ανόρυξης βόθρων αποχωρητηρίων στο κτήμα του επί της οδού Ιωλκού για τους πρόσφυγες.
Τόμος: 17, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιαλής, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-32-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των κατοίκων της συνοικίας Νέας Ιωνίας για επισκευή και προέκταση της οδού 2ας Νοεμβρίου, έως το χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Τόμος: 17, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-32-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 784 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 784 δρχ. στον Απόστολο Νάνο, επίτροπο του ναού του Αγίου Νικολάου, για την πληρωμή του υπόλοιπου των εξόδων κηδείας του επισκόπου Νανζιανζού, Ιωάννη Τζεννέτη.
Τόμος: 17, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζεννέτης, Ιωάννης, Επίσκοπος
Νάνος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-32-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος πρόσφυγα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του πρόσφυγα Παράσχου Καλαμπάκα για συνδρομή του Δήμου στη συνέχιση των σπουδών του γιού του στην πρότυπη μονοτάξια ιδιωτική Σχολή Λογιστικής και Ξένων Γλωσσών.
Τόμος: 17, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμπάκας, Παράσχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-33-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος τραυματιών πολέμου για ανέγερση περιπτέρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των τραυματιών πολέμου Μιχαήλ Παπακαλούση και Ευάγγελου Γρηγοριάδη για συνδρομή του Δήμου, με σκοπό την ανέγερση περιπτέρων.
Τόμος: 17, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακαλούσης, Μιχαήλ
Γρηγοριάδης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-33-1

Πράξη: Παραπομπή αιτήματος στον Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον Επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων του αιτήματος του Νικολάου Ευμορφόπουλου για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευμορφόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-33-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως επιστροφή μέρους από το ενοίκιο των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης στον Δημήτριο Κουτσούκη.
Τόμος: 17, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-33-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως επιστροφή μέρους από το ενοίκιο των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης στον Μοδέστο Κοζανίτη.
Τόμος: 17, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοζανίτης, Μοδέστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-33-2

Πράξη: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για επιστροφή μέρους του ενοικίου των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης και απόφαση οι αποζημιώσεις να μη ξεπερνούν τις 1.500 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-34-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος εργολάβου για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Ζήση Φλαμπούρη, εργολάβου ανέγερσης δύο αποχωρητηρίων, για αποζημίωση λόγω της αύξησης των ημερομισθίων.
Τόμος: 17, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-34-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού Αγίου Νικολάου, για παραχώρηση δημοτικής έκτασης προερχόμενης από αποκλειόμενη δημοτική οδό, κοντά στην οδό Κενταύρων.
Τόμος: 17, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-34-1

Πράξη: Αύξηση της μισθοδοσίας και των επιδομάτων των υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Αύξηση της μισθοδοσίας και των επιδομάτων των υπαλλήλων της Εσωτερικής και Εξωτερικής υπηρεσίας του Δήμου κατά 12% , από 1/9/1925 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 86,166 για την πληρωμή τους.
Τόμος: 17, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-34-2

Πράξη: Απόλυση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: Απόλυση του Παντελή Στούπη από την υπηρεσία του Δήμου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την μετάβαση του στην Αθήνα, ώστε να κάνει την απαραίτητη για την ασθένειά του εγχείρηση.
Τόμος: 17, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στούπης, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-35-1

Πράξη: Επονομασία της θέσης του κλητήρα σε αρχικλητήρα.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Επονομασία της θέσης του κλητήρα σε αρχικλητήρα, αύξηση της μισθοδοσίας του σε 250 δρχ. μηνιαίως και χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.750 δρχ. για την πληρωμή του από 1/9/1925.
Τόμος: 17, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-35-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.700 δρχ. για τα έξοδα του μνημόσυνου υπέρ των θυμάτων της Μικρασιατικής τραγωδίας καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου Περικλή Αποστολίδη.
Τόμος: 17, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Περικλής, (1845-1925)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-35-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 700 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 700 δρχ. για την αποπληρωμή μιας γραφομηχανής συστήματος " Όλιβερ".
Τόμος: 17, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.400 δρχ. για την υποδοχή του Αγγλικού Στόλου, ο οποίος θα αποπλεύσει στο λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-36-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος για απομάκρυνση προσφύγων.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των γονέων και κηδεμόνων του Πρακτικού Λυκείου και Γυμνασίου, για απομάκρυνη των εγκατεστημένων εκεί προσφύγων και σύσταση Επιτροπής προς διενέργεια των δεόντων.
Τόμος: 17, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Πρακτικό Λύκειο και Γυμνάσιο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
Οικονόμου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-36-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των αυτοκινήτων, με τα οποία μετέβησαν τα αστυνομικά όργανα στη συνοικία των Καλυβίων για την καταδίωξη ληστοσυμμορίας
Τόμος: 17, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-36-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος δασκάλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του δασκάλου Νικολάου Πανόπουλου για συνδρομή του Δήμου στα έξοδα κηδείας του αδελφού του, Παναγιώτη Πανόπουλου, επί πολλά έτη δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 17, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανόπουλος, Νικόλαος
Πανόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-37-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα για συνδρομή υπέρ Συλλόγου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα της Ένωσης Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης (Τμήμα Βόλου) για συνδρομή του Δήμου προς ενίσχυση του ταμείου τους.
Τόμος: 17, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης. Τμήμα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-37-1

Πράξη: Κατασκευή πισσοκονίασης τμημάτων οδών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, για την κατασκευή πισσοκονίασης τμημάτων οδών, εργολαβίας Ιωάννη Κωστή.
Τόμος: 17, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-37-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.625 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.625 δρχ. ως αντίτιμο 25 εισιτηρίων, τα οποία αγόρασε ο Δήμος από τον Όμιλο Εκδρομέων Βόλου, για την εκδρομή στη Σκιάθο με σκοπό τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μεγάλου διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Τόμος: 17, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Όμιλος Εκδρομέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος, (1851-1911)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-37-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης 25 δρχ. στο κεφ.ΣΤ, άρθρο 6 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1924-1925.
Τόμος: 17, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-37-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 123 / 19/9/1925
Πράξη: Ακύρωση τακτικής πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Ακύρωση της αναγραμμένης τακτικής πίστωσης 500.000 δρχ. στο κεφ. ΙΑ, άρθρο 4 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1925-1926.
Τόμος: 17, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-38-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα δεξίωσης και υποδοχής των πληρωμάτων του Αγγλικού Στόλου.
Τόμος: 17, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-39-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 124 / 28/9/1925
Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου του υποπρόξενου της Α.Β.Μ. Παναγιώτη Σταθακόπουλου, με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του Ναυάρχου του Αγγλικού Στόλου για την περιποίηση του Δήμου προς το στόλο.
Τόμος: 17, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθακόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-40-1

Πράξη: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού για συντήρηση ανώνυμης οδού.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημητρίου Μυτιληναίου, για τη συντήρηση της ανώνυμης οδού μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και των Αγίων Θεοδώρων και την επέκτασή της έως το εργοστάσιο Τσαλαπάτα, εργολαβίας Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα.
Τόμος: 17, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων, (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-40-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 35.000 δρχ. για την προμήθεια βιβλίων στους απόρους μαθητές της πόλης. Τα βιβλία απευθύνονται σε μαθητές των δημοτικών σχολείων, ενώ για το Πρακτικό Λύκειο και Γυμνάσιο τα έξοδα αναλαμβάνει η Δημαρχιακή Επιτροπή, μετά από αιτήσεις των ίδιων των μαθητών.
Τόμος: 17, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-40-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την πληρωμή των ενοικίων του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου και του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-40-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. προς ενίσχυση των πόρων του ταμείου του Συλλόγου Γονέων και Διδασκάλων Βόλου, με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αναγκών των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 17, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Σύλλογος Γονέων και Διδασκάλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-41-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Χαλκιά, ως συνδρομή του Δήμου στην έκδοση του συγγράμματος " Η Θεσσαλία της σήμερον".
Τόμος: 17, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-41-2

Πράξη: Επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης προς τον Δημήτριο Παχιόπουλο 730,40 δρχ. ως επιστροφή φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παχιόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-42-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ. αριθμ. 101 ψηφίσματος του 1925 του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για την κατασκευή του νέου μηχανήματος υδραυλικής εγκατάστασης και ανόρυξης αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 17, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-42-1

Πράξη: Έγκριση διορισμού ενός τεχνίτη για την επισκευή αντλιών.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Έγκριση διορισμού ενός τεχνίτη για την επισκευή και επιτήρηση των αντλιών της συνοικίας Παλαιών και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του (500 δρχ. μηνιαίως), από 1/10/1925.
Τόμος: 17, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-42-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα των οδών της πόλης και των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-43-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την αποπομπή φρενοβλαβών, απόρων, αέργων, κοινών γυναικών και για έξοδα δημόσιας ασφάλειας.
Τόμος: 17, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-43-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500 δρχ. για αγορά ταινιών υλικών και επισκευές γραφομηχανών.
Τόμος: 17, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-43-1

Πράξη: Επέκταση του φωτισμού με πετρέλαιο στις απόκεντρες συνοικίες.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επέκταση του φωτισμού με πετρέλαιο στις απόκεντρες συνοικίες της πόλης και προσθήκη 15 νέων φανών.
Τόμος: 17, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-43-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τις επισκευές των δώδεκα διαμερισμάτων και του αποχωρητηρίου στη συνοικία των Παλαιών, δίπλα από το Δημοτικό Πυροσβεστείο. Μειοδότης ο Θεόδωρος Βλαμόπουλος.
Τόμος: 17, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-43-2

Πράξη: Επανάληψη πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ενός καταβρεκτηρίου αυτοκινήτου του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-44-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια του αποβιώσαντος πρώτου γραμματέα του Δήμου, Αναγνώστη Δάρλα.
Τόμος: 17, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρλας, Αναγνώστης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-44-1

Πράξη: Παραπομπή στο μηχανικό και το Νομικό Σύμβουλο αιτήματος ιδιωτών για αποζημίωση.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Παραπομπή στον μηχανικό και το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου καθώς και στον εργολάβο Μιχαήλ Αθανασιάδη, του αιτήματος των αδελφών Παπαδημητρίου για πληρωμή εκ μέρους του Δήμου 3.978 δρχ. για τη μεταφορά και τη ρίψη σκύρων σε διάφορα τμήματα των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Αφοί Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-44-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτημα του εφευρέτη του σκυριασφαλτικού οδοστρώματος.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Δημητρίου Καλλία, εφευρέτη του σκυριασφαλτικού οδοστρώματος, για απόδοση σε αυτόν ποσοστού 10% επί της αξίας του σκυριασφαλτικού μείγματος, όπως ορίζει η σύμβασή του με το Δημόσιο.
Τόμος: 17, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλίας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για εργασίες κατά την εκπόνηση του σχεδίου της πόλης από την εταιρεία των Αθηνών με την επωνυμία "Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη και Αρ. Ασλάνη".
Τόμος: 17, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκίνης, Δ.
Βοζάνης, Ιω.
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς τον εθνικό ποιητή Σπύρο Ματσούκα, για την έκδοση των εθνικών του ποιημάτων.
Τόμος: 17, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσούκας, Σπύρος, (1873-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-45-1

Πράξη: Απόφαση για επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Απόφαση για επέκταση του σχεδίου πόλης στο χώρο μεταξύ των εκβολών του χειμάρρου Κραυσίδωνα, της παραλίας και του Φωταερίου.
Τόμος: 17, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πολεοδομία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-46-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 125 / 15/10/1925
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για βιβλία για τους άπορους μαθητές και μαθήτριες της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-46-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 126 / 6/11/1925
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 55.000 δρχ. για τη λήψη μέτρων κατά της πανώλης και του τύφου.
Τόμος: 17, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-47-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου Πειραιά.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Δημάρχου Πειραιά, σχετικά με την ονομασία μιας οδού της πόλης του Πειραιά με το όνομα του Βόλου, προς τιμήν των εγκατεστημένων εκεί Βολιωτών.
Τόμος: 17, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Πειραιά -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-48-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.824,30 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.824,30 δρχ. για τη συνολική δαπάνη του καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-48-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250 δρχ. για βιβλία ληξιαρχικά και διοικητικά.
Τόμος: 17, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-48-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. προς αποπληρωμή του Γεράσιμου Μενεγάτου και της Ελένης, χήρας Κ. Ισιδωρίδου, ενοικιαστών του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
Ισιδωρίδου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-49-1

Πράξη: Συναίνεση στην πληρωμή του ενοικίου της Συνεργατικής Ένωσης Φορτοεκφορτωτών Βόλου.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Συναίνεση στην πληρωμή του ενοικίου της Συνεργατικής Ένωσης Φορτοεκφορτωτών Βόλου, αντί του διαλυθέντος Εργατικού Κέντρου, όπου στεγάζονται διάφορα εργατικά σωματεία.
Τόμος: 17, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Συνεργατική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Βόλου
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-49-2

Πράξη: Απόφαση εκκένωσης των βόθρων των αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση εκκένωσης των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-50-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των σημειώσεων των βιβλιοπωλών, με τις οποίες μοίρασαν βιβλία σε διάφορους μαθητές της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος, (1881-1949)
Ζάμπαλος, Κωνσταντίνος, (1862-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-50-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 127 / 11/11/1925
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ
Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. διαχειριζομένων κατά τις υποδείξεις του κτηνιάτρου Παύλου Χρηστίδη, λόγω της επιδημίας της βουβωνικής πανώλης.
Τόμος: 17, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρηστίδης, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-50-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 7/12/1925
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Αρχαιρεσίες και εκλογή του Νικόλαου Τσαλαπάτα ως Προέδρου, του Αργύριου Ιωαννίδη ως Αντιπροέδρου και του Γεώργιου Ανιτσά ως Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 17, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.000 δρχ. για την ενίσχυση των δεινοπαθούντων από την κακοκαιρία και τη διάνοιξη των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-53-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Ψηφοφορία για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 17, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Βάρδας, Δημήτριος
Μπακονικόλας, Ιωάννης
Σκρέτας, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-53-1

Πράξη: Εφαρμογή του Διατάγματος κατασκευής πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έκκληση προς την κυβέρνηση για εφαρμογή του Διατάγματος κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο.
Τόμος: 17, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οδοποιία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-54-1

Πράξη: Ομιλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Περιεχόμενα: Ομιλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Τόμος: 17, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-55-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σακκής, Ιωνάς
Περιεχόμενα: Πρόταση να ασχοληθεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο με την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου και αποδοχή της πρότασης.
Τόμος: 17, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-56-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 23/12/1925
Πράξη: Παρουσίαση του σχεδίου του Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Παρουσίαση από το Δήμαρχο του σχεδίου του ναού Αγίου Νικολάου του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου, με σύμφωνη γνώμη της Δημαρχιακής Επιτροπής. Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβληθεί σε αυτό λεπτομερές σχέδιο των όρων και των συμφωνιών, παρουσία του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου.
Τόμος: 17, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης, (1871-1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-57-1

Πράξη: Παράταση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας του από 21/3/1923 δημοτικού φόρου (με αύξηση 100%) υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-58-1

Πράξη: Παρουσία του Παγκαπνεργατικού Συλλόγου Βόλου "Αλληλεγγύη".
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παρουσία του Παγκαπνεργατικού Συλλόγου Βόλου "Αλληλεγγύη" ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και αίτηση για αρωγή υπέρ των ανέργων καπνεργατών κατά τις μέρες των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 17, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-58-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τον λιμενικό φόρο εξαγωγής ή μεταφοράς όλων των προϊόντων από το λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-58-2

Πράξη: Προκήρηξη δημοπρασίας για πώληση δημοτικού καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Προκήρηξη δημοπρασίας για πώληση δημοτικού καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Τόμος: 17, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκποιήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-60-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης για χορηγία επιδόματος εορτών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για τη χορηγία επιδόματος εορτών στο δημοτικό εισπράκτορα Κων. Στάμο.
Τόμος: 17, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-60-1

Πράξη: Εκλογή τετραμελούς Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Εκλογή τετραμελούς Λιμενικής Επιτροπής, κατόπιν πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-60-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αλέξανδρου Αποστολίδη και Βασιλείου Βακαλάκη, ως αντιπροσώπων του Δήμου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης της Δημητριάδος.
Τόμος: 17, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Μητρόπολη Δημητριάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Βακαλάκης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. υπέρ των καπνεργατών, λόγω καταβολής από αυτούς πρόσθετου δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-61-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Σχολικό Ταμείο της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αλέξανδρου Αποστολίδη και Ιωνά Σακκή ως αντιπροσώπων του Δήμου στο Σχολικό Ταμείο της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Σχολικό Ταμείο Εμπορικής Σχολής Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Σακκής, Ιωνάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για την πληρωμή του θερμαγωγού του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για λογιστικά βιβλία Δημόσιου Ταμείου.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αποπομπή των φρενοβλαβών, αέργων και επικίνδυνων ατόμων για τη δημόσια τάξη.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως οικονομική ενίοσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για τα εκλογικά έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για την επισκευή του οχήματος του καταβρεκτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα τεχνικών έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή των γραφομηχανών.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού του Δημαρχείου και την αγορά μιας εικόνας του Θεσσαλού ζωγράφου Αγ. Αστεριάδη.
Τόμος: 17, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αστεριάδης, Αγήνωρ, (1898-1977)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-62-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης της τιμής των υδροσωλήνων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της τιμής των υδροσωλήνων του Δήμου κατά 10% επιπλέον της συμφωνηθείσας κατά τη δημοπρασία.
Τόμος: 17, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραυλικά έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-63-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ. για αγορά καθισμάτων και ηλεκτρικό φωτισμό του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-63-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως βοήθημα στον απολυθέντα, λόγω γήρατος, δημοτικό υπάλληλο Γεώργιο Γεωργαντζή.
Τόμος: 17, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-64-1

Πράξη: Πρόταση για ανέγερση ναού στο συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση για ανέγερση ναού στο συνοικισμό "Νέα Ιωνία" και έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου.
Τόμος: 17, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-64-1

Πράξη: Αναβολή πίστωσης υπέρ Σωματείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία 4.000 δρχ. υπέρ του αναγνωρισμένου Σωματείου "Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου".
Τόμος: 17, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-64-1

Πράξη: Λήξη επίταξης δημοτικών αποθηκών για τους πρόσφυγες.
Εισηγητής: Ανιτσάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς την κυβέρνηση για λήξη επίταξης δημοτικών αποθηκών για τους πρόσφυγες και επίσπευση καταβολής σχεδίου για ανέγερση παραπηγμάτων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 17, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-64-1

Πράξη: Αδριατικός Σιδηρόδρομος.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος, (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς την κυβέρνηση να διέρχεται τη Θεσσαλία ο υπό κατασκευή Αδριατικός Σιδηρόδρομος.
Τόμος: 17, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αδριατικός Σιδηρόδρομος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-65-1

Πράξη: Χορηγία αρωγής υπέρ των εργατικών Σωματείων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Χορηγία αρωγής υπέρ των εργατικών Σωματείων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-66-1

Πράξη: Έγκριση αιτημάτων του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση αιτημάτων του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.
Τόμος: 17, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-66-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων