Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1926Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1926
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1926
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 17

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 3 / 15/3/1926
Πράξη: Έγκριση του νέου σχεδίου ανέγερσης του Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση του νέου σχεδίου ανέγερσης του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου από τον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο. Ολικός προϋπολογισμός 4.317.779 δρχ. Καθορισμός από το Δ. Σ. των όρων της συμφωνίας με τον αρχιτέκτονα.
Τόμος: 17, σελ. 67 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Σκρέτας, Ευστάθιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-67-3

Πράξη: Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του Νόμου περί Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-69-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης δύο δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης δύο υπαλλήλων στην Υπηρεσία Δημοτολογίου και Γενικού Μητρώου και χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την πληρωμή τους.
Τόμος: 17, σελ. 69 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-69-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για καθαρισμό των οδών της πόλης και των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-71-1

Πράξη: Σύσταση προς την Αστυνομία.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Περιεχόμενα: Σύσταση προς την Αστυνομία να εκδώσει διατάξεις σχετικές με τον καθαρισμό των πεζοδρομίων από τους κατοίκους.
Τόμος: 17, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Ελλάς. Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-71-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για συντήρηση και τακτοποίηση μαρμάρινων ζωγραφισμένων πλακών (επιτύμβιες στήλες) του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Παράκληση για επίσπευση επιστροφής νομισμάτων και αγγείων του Μουσείου που είχαν μεταφερθεί για καθαρισμό και συντήρηση.
Τόμος: 17, σελ. 71/76
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Μουσεία
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-71/76-1

Πράξη: Εξέταση αίτησης μηχανικού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εξέταση αίτησης του μηχανικού Δ. Καλλία για την πληρωμή του για το έργο της κατασκευής οδοστρωμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλίας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-72-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα.
Τόμος: 17, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-72-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για τα ποσοστά των υπαλλήλων του Δημόσιου Ταμείου και των Δημοτικών Εισπρακτόρων.
Τόμος: 17, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-72-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την μισθοδοσία του γραμματέα του Δημάρχου.
Τόμος: 17, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-72-1

Πράξη: Πρωτοδικείο Βόλου.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς την κυβέρνηση για τη μη κατάργηση του Πρωτοδικείου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πρωτοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-72-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για την ενίσχυση των οικονομικών της Φιλαρμονικής Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-73-1

Πράξη: Παραχώρηση του κτηρίου του οικονομικού συσσιτίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του κτηρίου του οικονομικού συσσιτίου στη Φιλαρμονική του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-73-1

Πράξη: Ακύρωση αναγραμμένων τακτικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Ακύρωση των αναγραμμένων τακτικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1925 - 1926, όπως αναφέρονται στο σχετικό ψήφισμα.
Τόμος: 17, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-73-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης απαλλοτριωμένης οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης απαλλοτριωμένης οικίας με το οικόπεδό της στην οδό Γαλλίας και Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 17, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-74-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον απολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 1924 - 1925 και επιφύλαξη για την έγκρισή του.
Τόμος: 17, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL:

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. προς ενίσχυση του ταμείου της "Ένωσης Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης".
Τόμος: 17, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-74-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.340 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.340 δρχ. για την καταβολή αποζημίωσης στους πολίτες που ζημιώθηκαν από ατύχημα, το οποίο προξένησε ο δημοτικός καταβρεκτήρας.
Τόμος: 17, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-75-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την αγορά υδροσωλήνων, λόγω της αναντιστοιχίας αγγλικής λίρας και γαλλικού φράγκου.
Τόμος: 17, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-75-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τη συντήρηση των οδών της πόλης και άλλα έργα.
Τόμος: 17, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-75-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 19/2/1926
Πράξη: Κατάθέση πρωτοκόλλου καταμέτρησης των χρημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Κατάθέση πρωτοκόλλου καταμέτρησης των χρημάτων και τραπεζογραμματίων του Δημοτικού Ταμείου.
Τόμος: 17, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-78-2

Πράξη: Παρουσίαση έκθέσης του Προέδρου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση της έκθέσης του Προέδρου της Ηλεκτρικής Εταιρείας, Ιωάννη Κσμαδόπουλου, για τη συμπλήρωση του φωτισμού της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσμαδόπουλος, Ιωάννης Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-80-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Θέσπιση πρόσθετης δημοτικής φορολογίας.
Τόμος: 17, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βολου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-81-1

Πράξη: Δημοπρασία για ενοικίαση κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Δημοπρασία για ενοικίαση κτημάτων στην περιοχή Παγασών του τέως Δήμου Ιωλκού.
Τόμος: 17, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-81-1

Πράξη: Ενοικίαση ακινήτου του Δήμου στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Ενοικίαση ακινήτου του Δήμου στα Παλαιά με δημοπρασία.
Τόμος: 17, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-81-1

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 1925 - 1926, για τη δημιουργία αποθέματος.
Τόμος: 17, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-81-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά γραφικής ύλης.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για το φωτισμό και τη θέρμανση του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Δαπάνες, Δημόσιες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για λογιστικά βιβλία.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για λογιστικά βιβλία, γραφική ύλη, διπλότυπα είσπραξης δημοτικών προσόδων και φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για ασφάλιστρα δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 17, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια κτήρια -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.201 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.201 δρχ. για την αγορά βιβλίων των άπορων μαθητών και την εξόφληση του χρέους προς τον Κ. Παρασκευόπουλο.
Τόμος: 17, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την αγορά γάλακτος υπέρ των απόρων.
Τόμος: 17, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-83-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 17, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-83-1

Πράξη: Απόφαση να πωληθεί ο δημοτικός καταβρεκτήρας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Απόφαση να πωληθεί ο δημοτικός καταβρεκτήρας με ιδιαίτερη συμφωνία, αφού δεν χρησιμοποιείται.
Τόμος: 17, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-83-1

Πράξη: Θέσπιση δημοτικής φορολογίας σε εισαγόμενα προϊόντα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Θέσπιση δημοτικής φορολογίας σε εισαγόμενα προϊόντα, πέρα από το φόρο υπέρ των Φιλανθρωπικών Σωματείων.
Τόμος: 17, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-83-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου επί των εισαχθέντων προϊόντων για το 1926, εκτός από τα προς το Δήμο και το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Τόμος: 17, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-84-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-84-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μετρικών και σταθμικών, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών της πόλης, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση του καταβρέγματος των οδών της πόλης, για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 107 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με τη χορηγία τακτικών και έκτακτων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Τόμος: 17, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-85-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση του υπ.αριθμ. 109 ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Τόμος: 17, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων και των εισπρακτόρων.
Τόμος: 17, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτηες πίστωσης 3.600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.600 δρχ. για τη διεξαγωγή Πανθεσσαλικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων στην πλατεία Γεωργίου Α΄.
Τόμος: 17, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Πανθεσσαλικοί Ποδοσφαιρικοί Αγώνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-86-2

Πράξη: Εκλογή μέλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανταλλαγής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Εκλογή του φαρμακοποιού Νικολάου Βέργου ως μέλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανταλλαγής των μουσουλμανικών κτημάτων.
Τόμος: 17, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Υπηρεσία Διαχείρισης Ανταλλαγής Κτημάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βέργος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-87-1

Πράξη: Ορισμός μέλους της Επιτροπής για ζητήματα της Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημ. Γεωργούδη ως μέλους της Επιτροπής για ζητήματα της Εμπορικής Σχολής.
Τόμος: 17, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Εμπορική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης υπέρ του Λυκείου Ελληνίδων.
Τόμος: 17, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λύκειο Ελληνίδων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-89-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας στη συνοικία των Παλαιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας στη συνοικία των Παλαιών και επί της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου.
Τόμος: 17, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-89-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. ως βοήθημα στον νοσούντα και απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Δημ. Μακρόπουλο.
Τόμος: 17, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-89-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.200 δρχ. ως αποζημίωση των μελών της Β΄Στρατολογικής Επιτροπής.
Τόμος: 17, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-89-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. προς ενίσχυση του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-90-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Γραφείο του Τηλεφωνικού Κέντρου.
Τόμος: 17, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-90-1

Πράξη: Συμψηφισμός οφειλής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Συμψηφισμός της οφειλής της Φεβρωνίας Γάτσου με την οφιλόμενη προς αυτή αποζημίωση λόγω της ρυμοτομίας της οικίας της.
Τόμος: 17, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάτσου, Φεβρωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-91-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς ορφανή οικογένεια.
Τόμος: 17, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-91-1

Πράξη: Ανάληψη πρωτοβουλίας του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάληψη πρωτοβουλίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση της διαθήκης της ευεργέτιδος Μαριγούς Μηλάκη προς ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής και σύσταση αρμόδιας Επιτροπής.
Τόμος: 17, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επαγγελματική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηλάκη, Μαριγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-91-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 8/3/1926
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας.
Τόμος: 17, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-93-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα της Επιτροπής εράνου υπέρ του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας.
Τόμος: 17, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-93-1

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-93-2

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το έτος 1926.
Τόμος: 17, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-94-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης δοχείων βενζίνης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία των 2.500 δοχείων βενζίνης των αποθηκών του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-94-1

Πράξη: Ορισμός των πρωτευουσών και δευτερευουσών οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Ορισμός των πρωτευουσών και δευτερευουσών οδών της πόλης, κυρίως για την οργάνωση της καθαριότητας.
Τόμος: 17, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-94-2

Πράξη: Πρόταση προς την κυβέρνηση για απαλλαγή φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Πρόταση προς την κυβέρνηση για απαλλαγή φορολογίας σε όσους επιθυμούν να κτίσουν ιδιόκτητα σπίτια ή να επισκευάσουν τα υπάρχοντα και η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 50.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-95-1

Πράξη: Έγκριση σχεδίου για δημιουργία επίστεγου χώρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου για δημιουργία επίστεγου χώρου στάθμευσης και αποθήκευσης των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-95-1

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής αποχωρητηρίων στα Παλαιά.
Τόμος: 17, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-95-1

Πράξη: Επισκευή και συντήρηση οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εντολή προς τον μηχανικό του Δήμου, Δημήτριο Μυτιληναίο, για σύνταξη συγκριτικού πίνακα επισκευής και συντήρησης οδών.
Τόμος: 17, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Οικονόμου, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-95-2

Πράξη: Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σχετικά με το φωτισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Πλατανιώτη, σχετικά με το φωτισμό με πετρέλαιο, στον ιδιώτη Νικόλαο Κουτσουβέλη.
Τόμος: 17, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Κουτσουβέλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-96-1

Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87/88
Περιεχόμενα: Αρχική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ.έτος 1926 - 1927, μετά από την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής και έγκριση κάποιων προτάσεων.
Τόμος: 17, σελ. 96 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-96-4

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.100 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.100 δρχ. προς πληρωμή του επιστάτη των δημοτικών έργων, Μιλτιάδη Ξηραδάκη.
Τόμος: 17, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξηραδάκης, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-100-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 45.000 δρχ. για αλλαγή σκηνικών του Δημοτικού Θεάτρου. Επίσης, μεταφορά ποσού 12.000 δρχ. από το κονδύλι για την κατασκευή καθισμάτων και την εγκατάσταση φωτισμού στο Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-100-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Φυλακείου, δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-101-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αντικατάσταση των φθαρμένων βιβλίων του υποθηκοφυλακείου.
Τόμος: 17, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-101-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για μη εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Σοφοκλή Παρθένη για μη εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Ερμού και Τοπάλη.
Τόμος: 17, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ερμού, Τοπάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-101-1

Πράξη: Απόφαση για αγορά οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Απόφαση για αγορά της οικίας της Άννας Σκούταρη στην οδό Κουμουνδούρου και διορισμός του μηχανικού Απόστολου Περπινιάνη προς εκτίμηση της αξίας της.
Τόμος: 17, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρη, Άννα
Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-101-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 18/3/1926
Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αθανασίου Χατζημέμου ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-103-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόλυση ή μη του Ταμία του Δήμου, Νικολάου Πολυχρόνου.
Τόμος: 17, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-103-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για τη συντήρηση των οδών με ημερομίσθια.
Τόμος: 17, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-103-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα των οδών με ημερομίσθια.
Τόμος: 17, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-104-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1924 - 1925.
Τόμος: 17, σελ. 104 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-104-6

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου επί του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 110 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-110-7

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των εισαγωγών των πρώτων υλών της τσιμεντοβιομηχανίας "Όλυμπος" από κάθε λιμενικό φόρο.
Τόμος: 17, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων "Όλυμπος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-116-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 19/3/1926
Πράξη: Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα σε υδαταποθήκη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα στην υδαταποθήκη της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 17, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-118-1

Πράξη: Αμοιβή 200 δρχ. σε εργάτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αμοιβή 200 δρχ. σε εργάτη που βοήθησε το έργο της πυροσβεστικής στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην οικία του κ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 17, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-118-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-118-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 119 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-119-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/3/1926
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1926 - 1927 και έγκρισή του.
Τόμος: 17, σελ. 123 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-123-6

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς του Κ. Μπακονικόλα για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-128-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 3/4/1926
Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το οικον. έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-130-1

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί της εισαγωγής των προϊόντων από το εξωτερικό για το οικον. έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-130-1

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 1925 - 1926 για τη δημιουργία αποθέματος.
Τόμος: 17, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα δημοσίευσης και εκτύπωσης.
Τόμος: 17, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα της ερανικής Επιτροπής υπέρ της Αεροπορικής Άμυνας.
Τόμος: 17, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για "εθνικά και πατριωτικά μνημόσυνα".
Τόμος: 17, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-131-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για το φωτισμό της Εισαγγελίας, του Πρωτοδικείου και του Πταισματοδικείου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Εισαγγελία Βόλου
Πρωτοδικείο Βόλου
Πταισματοδικείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-131-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.951 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.951 δρχ. για την κατασκευή και επισκευή οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-132-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 200.000 δρχ. για το φωτισμό των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-132-1

Πράξη: Εκλογή μέλους Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου, ως αντιπροσώπου του Δήμου, σε Επιτροπή που θα πραγματευτεί τροποποιήσεις κάποιων Ν. Διαταγμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-132-1

Πράξη: Απόφαση για απόλυση ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Απόφαση για απόλυση του ταμία του Δήμου Νικολάου Πολυχρόνου λόγω σωματικής ανικανότητας.
Τόμος: 17, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-132-1

Πράξη: Πρόσληψη νέου ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Πρόσληψη, στη θέση του ταμία του Δήμου, του μέχρι πρότινος βοηθού του Κων. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 17, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-132-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, για μείωση του μισθώματος λόγω των ζημιών που υπέστη, εξαιτίας της επιδημίας της πανώλης του Νοεμβρίου του 1925.
Τόμος: 17, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-133-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Μακρά και έντονη συζήτηση σχετικά με το φωτισμό της πόλης και τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας. Πρόσληψη δύο δικηγόρων για την εκπροσώπηση του Δήμου στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων για τη βελτίωση του φωτισμού.
Τόμος: 17, σελ. 133 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-133-5

Πράξη: Έγκριση της κατασκευής δοκιμαστικού ασφαλτικού ημιμόνιμου οδοστρώματος σε οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής δοκιμαστικού ασφαλτικού ημιμόνιμου οδοστρώματος στις οδούς Ηπείρου και Κενταύρων (μεταξύ Δημητριάδος και Αργοναυτών). Δαπάνη έως 100.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ηπείρου, Κενταύρων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-137-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την ενίσχυση του Συλλόγου Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας , για την αποστολή κάποιων μελών του σε σανατόρια.
Τόμος: 17, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Παλαιών Αγωνιστών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-137-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο Διαμαντή Κοτσαύτη, για την αποστολή της φρενοβλαβούς συζύγου του στο Φρενοκομείο.
Τόμος: 17, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτσαύτης, Διαμαντής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-137-2

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία κάποιων παλαιών οικημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία κάποιων παλαιών οικημάτων της οδού Κωλέττη.
Τόμος: 17, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωλέττη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-138-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στον θιασάρχη Αιμίλιο Βεάκη, για το ανέβασμα παραστάσεων κατά τις ημέρες του Πάσχα.
Τόμος: 17, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βεάκης, Αιμίλιος (1884 - 1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-138-1

Πράξη: Καλλωπισμός της πλατείας του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Μετατροπή του σχετικού άρθρου του προϋπολογισμού και καλλωπισμός της πλατείας του Δημοτικού Θεάτρου, καθώς και διακόσμηση και επίπλωση του Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-138-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 13/4/1926
Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων και των ταχυδρομικών δεμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-139-2

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-140-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-140-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό προϊόντων.
Τόμος: 17, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-140-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-140-1

Πράξη: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Νικόλαος Μπρακατσάς.
Τόμος: 17, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπρακατσάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-141-1

Πράξη: Καθαριότητα των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-141-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης υλικών του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία όλων των υλικών του Δήμου που βρίσκονται στις αποθήκες.
Τόμος: 17, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-141-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 22.914,50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 22.914,50 δρχ. για την πληρωμή του Ιωάννη Κωστή, εργολάβου της ασφαλτόστρωσης των δρόμων.
Τόμος: 17, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-141-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την μισθοδοσία του επιστάτη των δημοτικών έργων.
Τόμος: 17, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-142-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το οικονομικό έτος 1924 - 1925.
Τόμος: 17, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-142-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για το οικονομικό έτος 1925 - 1926.
Τόμος: 17, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-142-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση τμήματος δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Ηλίας Νάνος στις οδούς Ερμού και Τοπάλη.
Τόμος: 17, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Νάνος, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-142-1

Πράξη: Συντήρηση οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της συντήρησης των οδών Παλαιστίνης, Βλαχάβα, Ορφέως και Γαζή.
Τόμος: 17, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παλαιστίνης, Βλαχάβα,Ορφέως, Γαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-143-1

Πράξη: Σκυρόστρωση τμήματος οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της σκυρόστρωσης του τμήματος της οδού 2ας Νοεμβρίου, προ της γέφυρας του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 17, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-143-1

Πράξη: Κατασκευή υδαταποθήκης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 17, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-143-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-144-1

Πράξη: Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της συμπλήρωσης του ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-144-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση του ζητήματος της μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στα Παλαιά και συγκεκριμένα στο χώρο του εργοστασίου του Νικολάου Δουλαδίρη.
Τόμος: 17, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουλαδίρης, Νικόλαος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-144-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης αυτοτελούς ενορίας στον προσφυγικό συνοικισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης αυτοτελούς ενορίας στον προσφυγικό συνοικισμό "Νέα Ιωνία", ύστερα από πρόταση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Δημητριάδος.
Τόμος: 17, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενορίες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-144-2

Πράξη: Εγκατάσταση βιομηχανιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση προς την κυβέρνηση για μη εγκατάσταση των βιομηχανιών εντός της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-145-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης συμβιβασμού μεταξύ ιδιώτη και Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης συμβιβασμού του αντίδικου Α. Μιχόπουλου με το Δήμο (θέμα κυριότητας τμήματος δημοτικών οικοπέδων).
Τόμος: 17, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. στον ιδιώτη Παύλο Κωτούλα, το άλογο του οποίου σκοτώθηκε από σύγκρουση με αυτοκίνητο του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωτούλας, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-145-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως αποζημίωση του πρόσφυγα Κων. Παναγιωτά, εξαιτίας της κατεδάφισης του ξύλινου παραπήγματος που του ανήκε.
Τόμος: 17, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιωτάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-146-1

Πράξη: Χορηγία έκατκτης πίστωσης 380 δρχ.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκατκτης πίστωσης 380 δρχ. για την πληρωμή των διδάκτρων του απόρου μαθητή της Εμπορικής Σχολής Αριστείδη Αναστασιάδη.
Τόμος: 17, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-146-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 15/4/1926
Πράξη: Συζήτηση για θέματα φωτισμού της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για θέματα φωτισμού της πόλης και προσπάθεια ακύρωσης της υπάρχουσας σύμβασης.
Τόμος: 17, σελ. 148 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πυργιώτης, Νικόλαος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Επιφανείου, Επιφάνειος
Ποδαρίκης, Περικλής
Ιωαννίδης, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-148-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 19/4/1926
Πράξη: Επιστροφή κακώς εισπραττόμενου φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Επιστροφή κακώς εισπραττόμενου φόρου 141,45 δρχ. στον ιδιώτη Απόστολο Μιχόπουλο.
Τόμος: 17, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-151-1

Πράξη: Εκποίηση δοχείων βενζίνης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Διόρθωση του λανθασμένου υπ.αριθμ. 8 ψηφίσματος του Δ. Σ.. και έγκριση εκποίησης 250 κενών δοχείων βενζίνης με δημοπρασία.
Τόμος: 17, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-152-1

Πράξη: Ενοικίαση κτηρίου ως Πυροσβεστείο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης προς 2.000 δρχ. το μήνα του κτηρίου του Πυροσβεστείου στα Παλαιά.
Τόμος: 17, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-152-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς καταβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς καταβρεκτήριου αυτοκινήτου από το Δήμο Καβάλας, χωρίς δημοπρασία και χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ. για τη δαπάνη της αγοράς.
Τόμος: 17, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
Δήμος Καβάλας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-152-2

Πράξη: Συζήτηση για το φωτισμό της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το φωτισμό της πόλης, τη σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία και ενημέρωση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Τόμος: 17, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-153-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 22/4/1926
Πράξη: Πρόταση είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση να εισπράττονται οι δημοτικοί φόροι από δημοτικούς υπαλλήλους, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφέρουσας προσφοράς κατά τη διάρκεια των τελευταίων δημοπρασιών.
Τόμος: 17, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-154-1

Πράξη: Χορηγία αδείας για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Χορηγία αδείας για ανέγερση ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου σε ιδιώτη μαχαιροποιό.
Τόμος: 17, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-154-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της βιομηχανίας Μουρτζούκου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της βιομηχανίας Μουρτζούκου, Αδελφών Λεβή και Σια, για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 17, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Μουρτζούκος, Αφοί Λεβή, και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-155-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο γήπεδο της περιοχής Φρουρίου, δίπλα στους αλευρόμυλους Λούλη και αλλαγή της συμφωνίας ενοικίασης του χώρου με το βιομήχανο Νικόλαο Δουλαδίρη.
Τόμος: 17, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουλαδίρης, Νικόλαος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-155-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο πεντάγωνο των οδών Φιλίππου Ιωάννου και Βόλου - Λεχωνίων, σύμφωνα με πρόταση του μηχανικού του Δήμου, Απόστολου Περπινιάνη.
Τόμος: 17, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λεχωνίων, Φιλίππου Ιωάννου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-156-2

Πράξη: Εισήγηση του Προέδρου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Προέδρου της Ηλεκτρικής Εταιρείας, Ιωάννη Κοσμαδόπουλου, στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζήτηση για τη διατήρηση ή μη του φωταερίου. Επίσης, συζήτηση για την ισχύ και τις διατάξεις της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 17, σελ. 157 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Σακκής, Ιωνάς
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-157-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 23/4/1926
Πράξη: Συζήτηση και υποβολή του σχεδίου σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και υποβολή του σχεδίου σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία, ισχύος 50 ετών. Με τη σύμβαση δρομολογείται η ολοκληρωτική εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος.
Τόμος: 17, σελ. 162 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Σακκής, Ιωνάς
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-162-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 24/4/1926
Πράξη: Συζήτηση για τη διάρκεια της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη διάρκεια της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία (40 χρόνια) και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου για αμιγή φωτισμό της πόλης με ηλεκτρικό ρεύμα και κατάργηση του φωταερίου. Διατήρηση του φωταερίου για 17 χρόνια ακόμη, όπως προέβλεπε η υπάρχουσα σύμβαση.
Τόμος: 17, σελ. 176 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Σακκής, Ιωνάς
Ιωαννίδης, Αργύριος
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-176-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 28/4/1926
Πράξη: Παράταση προθεσμίας για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παράταση της προθεσμίας, ώστε να παρουσιαστεί πλειοδότης για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-183-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 45.000 δρχ. για την μισθοδοσία τριών νέων επιστατών είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-184-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή των ποσοστών των υπαλλήλων του Δημόσιου Ταμείου από την είσπραξη δημοτικών φόρων κλπ.
Τόμος: 17, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-184-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα του Δήμου για την εκτίμηση τμήματος δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Δημ. Οικονομόπουλος.
Τόμος: 17, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Οικονομόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-184-1

Πράξη: Σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και διαμόρφωση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 17, σελ. 184 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-184-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 29/4/1926
Πράξη: Έγκριση σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης .
Τόμος: 17, σελ. 198 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-198-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 17/5/1926
Πράξη: Παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του δημοτικού οδοστρωτήρα προς το ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου (για το τμήμα Μπαξέδων - Ανακασιάς).
Τόμος: 17, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πήλιο -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα --Δημοτικός οδοστρωτήρας
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-204-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας για τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου (αρ.απ.101).
Τόμος: 17, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-204-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας για κατάργηση των υπ.αριθμ. 112 και 113 ψηφισμάτων του Δ. Σ., σχετικά με την απόλυση και αντικατάσταση του Ταμία του Δήμου Νικολάου Πολυχρόνου.
Τόμος: 17, σελ. 205 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-205-3

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Δημήτριος Δουζένης.
Τόμος: 17, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-207-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Δημήτριος Δουζένης.
Τόμος: 17, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-207-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Δημήτριος Δουζένης.
Τόμος: 17, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-207-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το έτος 1926 - 1927 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους.
Τόμος: 17, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-208-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων προϊόντων για το έτος 1926 - 1927 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους.
Τόμος: 17, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-208-1

Πράξη: Πρόταση για ειδικό σήμα εισπρακτόρων.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Περιεχόμενα: Πρόταση να φέρουν οι εισπράκτορες των δημοτικών φόρων ειδικό σήμα.
Τόμος: 17, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-208-1

Πράξη: Έκδοση αποδείξεων της είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων των εισπράξεων των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-209-1

Πράξη: Έγκριση της εκτέλεσης της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης της καθαριότητας στην πόλη για το έτος 1926 - 1927 απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους.
Τόμος: 17, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-209-1

Πράξη: Έγκριση εκτάκτων εσόδων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτάκτων εσόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-209-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμετάλλευση του αποχωρητηρίου της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 17, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-209-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς για την εκποίηση 250 δοχείων βενζίνης.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 800 δρχ. για την αποπληρωμή του φωτισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.250 δρχ. για εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής στο Δημαρχείο.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα ραντίσματος των δέντρων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δένδρα -- Ασθένειες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 105.000 δρχ. για την κατασκευή πισσοκονίασης τμημάτων των οδών της πόλης, εργολαβίας Ιωάννη Κωστή.
Τόμος: 17, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-210-1

Πράξη: Επιστροφή φόρου, ύψους 2.980 δρχ.,
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Επιστροφή φόρου, ύψους 2.980 δρχ., στον Κων. Καρακατσουλιά.
Τόμος: 17, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακατσουλιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-211-1

Πράξη: Απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή των Παλαιών.
Τόμος: 17, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-211-1

Πράξη: Αποδοχή παραπόνων των πολιτών για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Αποδοχή παραπόνων των πολιτών για την άθλια κατάσταση της καθαριότητας της οδού Δεληγιώργη.
Τόμος: 17, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Δρόμοι (Οδος Δεληγιώργη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-211-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. στον άπορο Ιωάννη Ραφτόπουλο, για την μετάβασή του στα λουτρά της Αιδηψού.
Τόμος: 17, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραφτόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-212-1

Πράξη: Επιστροφή ποσού σε εργολάβο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Επιστροφή του ποσού των 159 δρχ. στον εργολάβο Ιωάννη Κλαψόπουλο.
Τόμος: 17, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Ιωάννης (1880 - 1929)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τον άπορο ασθενή Ζαχαρία Αγιάννη.
Τόμος: 17, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγιάννης, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-212-1

Πράξη: Επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Επέκταση του σχεδίου πόλης μεταξύ του χειμάρρου Αναύρου και του Νεκροταφείου.
Τόμος: 17, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-212-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. προς πληρωμή του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 19/5/1926
Πράξη: Τροποποίηση σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Τροποποίηση κάποιων όρων της σύμβασης για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-214-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση των αποφάσεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-214-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως αποζημίωση στον πρακτικογράφο της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού.
Τόμος: 17, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-215-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 28/5/1926
Πράξη: Χορηγία 6.000 δρχ. στο Πανεργατικό Κέντρο Βόλου.
Εισηγητής: Οικονόμου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Χορηγία 6.000 δρχ. στο Πανεργατικό Κέντρο Βόλου για την πληρωμή του ενοικίου του, κατόπιν ενώσεώς του με τους συντηρητικούς εργάτες.
Τόμος: 17, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-216-1

Πράξη: Προτάσεις της Ηλεκτρικής Εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Προτάσεις της Ηλεκτρικής Εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης ηλεκτροφωτισμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τόμος: 17, σελ. 216 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-216-8

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Κοινότητας Βελεστίνου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Κοινότητας Βελεστίνου για χορηγία βοηθήματος από το Δήμο, με σκοπό την αντιμετώπιση των ακριδών.
Τόμος: 17, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κοινότητα Βελεστίνου (Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
Κοινότητα Βελεστίνου (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-223-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της επισκευής της οδού Ογλ, ύψους 355,182.10 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ογλ)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-223-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. στο Σύλλογο Φιλόδενδρων Βόλου, για το φυτώριο μπροστά από το χώρο του Μουσείου.
Τόμος: 17, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Φιλόδενδρων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-224-1

Πράξη: Λιθόστρωση της επαρχιακής οδού Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού Μ. Σαρρή για τη λιθόστρωση της επαρχιακής οδού Βόλου - Λάρισας στη συνοικία Καπακλή - Νεαπόλεως και πίστωση 100.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Μάρκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-224-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την επισκευή του κωδωνοστασίου του ναού Αγίου Νικολάου, με την υποχρέωση τοποθέτησης αλεξικέραυνου.
Τόμος: 17, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-224-1

Πράξη: Έγκριση του Μητρώου των δημοτών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση του Μητρώου των δημοτών του έτους 1925.
Τόμος: 17, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-224-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την επισκευή των αρτεσιανών φρεάτων του προσφυγικού Συνοικισμού "Νέα Ιωνία".
Τόμος: 17, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-224-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση αποχωρητηρίου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 17, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-225-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση προσφοράς ιδιώτη για αυτοκίνητο εκκένωσης βόθρων.
Τόμος: 17, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-225-1

Πράξη: Δέσμευση για εξέταση αιτήμστος απαλλαγής από δημοτικούς φόρους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Δέσμευση για εξέταση του ζητήματος των μεταξουργών αδελφών Εκμετζόγλου για απαλλαγή από δημοτικούς φόρους.
Τόμος: 17, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Μεταξουργείο Υιών Α. Εκμετζόγλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-225-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 11/6/1926
Πράξη: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη προσφοράς για ενοικίαση δύο κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 17, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-226-1

Πράξη: Ασφαλτόστρωση τμήματος οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της ασφαλτόστρωσης τμήματος των οδών, ύψους 100.413,35 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-226-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στην Επιτροπή φορολογίας εγγείας παραγωγής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Ζουρή ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή φορολογίας εγγείας παραγωγής.
Τόμος: 17, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουρής, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-226-1

Πράξη: Καθορισμός αμοιβής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αμοιβής των δημοτικών εισπρακτόρων.
Τόμος: 17, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-227-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. προς εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών συνοικισμών.
Τόμος: 17, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-227-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης ομόλογων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης 1.455 ομόλογων του δημοτικού ταμείου λόγω οικονομικής στενότητας.
Τόμος: 17, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-227-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά ανταλλακτικών των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-227-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Δημητρίου Κουκιάδη στην οδό Ορφέως.
Τόμος: 17, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκιάδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-227-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του ενοριακού φιλανθρωπικού συλλόγου "Οι 'Αγιοι Ανάργυροι".
Τόμος: 17, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Οι Άγιοι Ανάργυροι"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Σπ. Σκοτεινιώτη για την αποκοπή δέντρων από τον κήπο του, λόγω της επέκτασης της οδού Γλάδστωνος.
Τόμος: 17, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκοτεινιώτης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 200 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του οδηγού της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 17, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-228-1

Πράξη: Απόφαση για ενίσχυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενίσχυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας κατόπιν αίτησης του διευθυντή της, Βασιλείου Κόντη.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. στον Κωνσταντίνο Βακαλάκη, έκτακτο υπάλληλο της υπηρεσίας αναθεώρησης των Μητρώων.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.158 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.158 δρχ. προς αποπληρωμή του εργολάβου της σκυρόστρωσης των οδών της πόλης Ευθύμιου Γκούνη.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούνης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. προς την πάσχουσα από φυματίωση Πόπη Καββαδία, ως οικονομική ενίσχυση για την αποστολή της σε σανατόριο.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καββαδία, Πόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση στους Κων. Παπαγεωργίου και Σταύρο Αντωνίου, ασθενείς ελαφρώς πάσχοντες.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Αντωνίου, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 12.000 δρχ. υπέρ των απόρων ασθενών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-229-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 2/7/1926
Πράξη: Σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Απάντηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετικά με τα άρθρα της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει τη σύμβαση.
Τόμος: 17, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-231-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. προς τον Ιωάννη Κόσσιαβα λόγω της δηλητηρίασης που υπέστησαν τα ζώα του, εξαιτίας του ραντίσματος των δέντρων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσιαβας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-233-1

Πράξη: Εισήγηση επόπτη είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του επόπτη είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-233-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την προμήθεια φαρμάκων και άλλου φαρμακευτικού υλικού.
Τόμος: 17, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-234-1

Πράξη: Αποδοχή προσφοράς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Κων. Μωραΐτη για αγορά δύο άχρηστων καταβρεκτήρων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωραΐτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-235-1

Πράξη: Αποδοχή προσφοράς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του Μιλτιάδη Ξηραδάκη για αγορά άχρηστων υλικών του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξηραδάκης, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-235-1

Πράξη: Φιλαρμονική Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη της Φιλαρμονικής Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Ορχήστρα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-235-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 21/7/1926
Πράξη: Ενοίκια διδακτηρίων μέσης εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την κυβέρνηση για αναστολή της υποχρέωσης του Δήμου να πληρώσει τα ενοίκια των διδακτηρίων μέσης εκπαίδευσης της περιφέρειάς του.
Τόμος: 17, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-236-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τροφοδοσία 1.200 προσφύγων, που κατέφτασαν από την Ήπειρο στο λιμάνι του Βόλου ύστερα από θεομηνία, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης.
Τόμος: 17, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-237-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για την κατασκευή εξωτερικών ταμείων, αγορά καθισμάτων και άλλων δαπανών υπέρ του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-237-1

Πράξη: Έγκριση κανονισμού διοίκησης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου και σχηματισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Τόμος: 17, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Σακκής, Ιωνάς
Λούλης, Χρήστος (1879-1935)
Χρυσοχοΐδης, Αλέξανδρος
Βεκιαρέλης, Αριστείδης
Αθανασάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-238-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικών δαπανών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση των οικονομικών δαπανών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-240-1

Πράξη: Λιθόστρωση της επαρχιακής οδού Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού Μ. Σαρρή για την επιπλέον δαπάνη της λιθόστρωσης της επαρχιακής οδού Βόλου - Λάρισας, στη συνοικία Καπακλή - Νεαπόλεως και πίστωση 17.150 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Μάρκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-241-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 17, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Προϋπολογισμός
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-241-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο, για το έτος 1925 - 1926.
Τόμος: 17, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Απολογισμοί
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-241-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.340 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.340 δρχ. για έξοδα σκηνικών του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-241-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης αποχωρητηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του αποχωρητηρίου της πλατείας Ρήγα Φεραίου άνευ δημοπρασίας και με ιδιαίτερη συμφωνία.
Τόμος: 17, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-241-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης 250 δοχείων βενζίνης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης 250 δοχείων βενζίνης άνευ δημοπρασίας και με ιδιαίτερη συμφωνία.
Τόμος: 17, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-242-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την αγορά νέου ρολογιού για το κωδωνοστάσιο της πόλης και αντικατάσταση του παλιού.
Τόμος: 17, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-242-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των εισαγωγών των πρώτων υλών της τσιμεντοβιομηχανίας "Όλυμπος" από κάθε λιμενικό φόρο.
Τόμος: 17, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων "Όλυμπος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-242-1

Πράξη: Αποδοχή αίτησης για φορολογικές διευκολύνσεις.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης των μεταξουργών Υιών Α. Εκμετζόγλου, προσφύγων από τη Νικομήδεια, για φορολογικές διευκολύνσεις.
Τόμος: 17, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Μεταξουργείο Υιών Α. Εκμετζόγλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-243-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για δημιουργία σταδίου στο Βελεστίνο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για δημιουργία σταδίου στο Βελεστίνο προς τιμήν του Ρήγα Φεραιου, κατόπιν πρότασης του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρήγας Φεραίος (1757 - 1798)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-243-1

Πράξη: Εισήγηση του επόπτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Εισήγηση του επόπτη του Δήμου για τις εισπράξεις των δημοτικών φόρων και έγκριση των ενεργειών του.
Τόμος: 17, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-243-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευών του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-244-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 18/8/1926
Πράξη: Εισήγηση για απομάκρυνση από την πόλη των βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση της εισήγησης του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαγεωργίου και αρμόδιας Επιτροπής για την απομάκρυνση από την πόλη των βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
Τόμος: 17, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-246-2

Πράξη: Απόφαση για κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Απόφαση για κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 17, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα --Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-248-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά ανταλλακτικών των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Τόμος: 17, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-248-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.700 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.700 δρχ. για το ενοίκιο του Τηλεφωνικού Κέντρου, έξοδα εγκατάστασης τηλεφώνου στο Δημαρχείο κλπ.
Τόμος: 17, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-248-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά φαρμάκων στους απόρους της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Μαύρος, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-248-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για τη συνολική δαπάνη του καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-248-1

Πράξη: Υδροδότηση του συνοικισμού των προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και υποβολή εκθέσεων για την υδροδότηση του συνοικισμού των προσφύγων στον Ξηρόκαμπο από το Υδραγωγείο των Παλαιών.
Τόμος: 17, σελ. 249 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-249-4

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.825 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.825 δρχ. λόγω της αύξησης του ενοικίου του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-253-1

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-253-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δύο κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 17, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-253-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. στην Επιτροπή Ιππικών Αγώνων της Λάρισας, ως έπαθλο του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επιτροπή Ιππικών Αγώνων Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-253-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. προς ενίσχυση του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-253-1

Πράξη: Έκθέση για την ποιότητα των τροφίμων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έκθέση καθηγητών χημικών σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων και αναβολή της συζήτησης.
Τόμος: 17, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-254-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου από το κονδύλι υπέρ του Ωδείου.
Τόμος: 17, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-255-1

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Ηλεκτρικής Εταιρείας με προτάσεις για απαλλοτρίωση οικοπέδων προς διευκόλυνση των εγκαταστάσεών της.
Τόμος: 17, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-255-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς ενίσχυση των οικονομικών του αναγνωρισμένου προσφυγικού σωματείου "Ένωση Προσφύγων Καϊστρίου Πεδίου".
Τόμος: 17, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-256-1

Πράξη: Κατασκευή φυλακείου Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής φυλακείου του Δημοτικού Θεάτρου, ύψους 5.900 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-256-2

Πράξη: Κατασκευή υδαταποθήκης στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής υδαταποθήκης στην πλατεία Ελευθερίας, ύψους 6.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-257-1

Πράξη: Κατασκευή ναού στον προσφυγικό συνοικισμό "Νέα Ιωνία".
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής ναού στο προσφυγικό συνοικισμό "Νέα Ιωνία".
Τόμος: 17, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-257-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου, σχετικά με την έγκριση του κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 257 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-257-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 2/9/1926
Πράξη: Διαπλάτυνση γραμμών των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης και της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και τη διαπλάτυνση των γραμμών.
Τόμος: 17, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-263-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Κων. Μπακονικόλας.
Τόμος: 17, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-264-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων προϊόντων για το οικονομικό έτος 1926 - 1927. Πλειοδότης ο Κων. Μπακονικόλας.
Τόμος: 17, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-264-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους υπαλλήλους είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον αριθμό και τη δράση των υπαλλήλων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 17, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-264-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δύο κτημάτων του Δήμου στη θέση Παγασές.
Τόμος: 17, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-264-1

Πράξη: Ακύρωση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Ακύρωση άρθρων του προϋπολογισμού για δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 17, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-265-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικού οικοπέδου της οδού Καποδιστρίου στον ιδιώτη Ιωάννη Κομίρη, αντί 2.500 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Πωλήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κομίρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-265-1

Πράξη: Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Διακανονισμός της χρηματοδότησης από το Δήμο των έργων στο "Λαϊκό Ιατρείο".
Τόμος: 17, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-265-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-266-1

Πράξη: Μεταφορά προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Κάλυψη εξόδων της μεταφοράς των προσφύγων από την Ήπειρο στον Αλμυρό.
Τόμος: 17, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-266-1

Πράξη: Κατασκευή αποθήκης καταβρεκτήρων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Απ. Περπινιάνη, για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής της αποθήκης καταβρεκτήρων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-266-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 38 δρχ. προς την Ευδοξία Ίσσαρη, λόγω επιστροφής δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ίσσαρη, Ευδοξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-267-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ της άπορης μητέρας του φροντιστή του νοσοκομείου Ιωάννη Κολουμβάρδου.
Τόμος: 17, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολουμβάρδου, Ελισάβετ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-267-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση του Ιωάννη Κωστή, εργολάβου δημοτικών έργων.
Τόμος: 17, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-267-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 15.000 δρχ. προς τον Αριστοτέλη Ασλάνη, εργολάβο της συμπλήρωσης και επέκτασης του σχεδίου πόλης και πληρεξούσιου του Τεχνικού Γραφείου Μελετών και Κατασκευών Κοκκίνου, Βοζάνη και Ασλάνη της Αθήνας.
Τόμος: 17, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-267-2

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Παπαγεωργίου ως πραγματογνώμονα για την εκτίμηση του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο κατέλαβε ο Γεώργος Χαρμάνης.
Τόμος: 17, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Ασλάνης, Αριστοτέλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-268-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. προς αποζημίωση του Ευθυμίου Κλειδωνάρη, λόγω των ζημιών που υπέστη, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, από τη λειτουργία και έβδομου χαλβαδοποιείου.
Τόμος: 17, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλειδωνάρης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-268-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του κτήματος του Θ. Χατζάκου στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 17, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-268-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με πρόταση της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Ηλεκτρικής Εταιρείας για απαλλοτρίωση οικοπέδων, με σκοπό την ανέγερση υποσταθμών.
Τόμος: 17, σελ. 269 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-269-4

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Μ. Σαρρή, για την επιπλέον δαπάνη υπέρ του εσωτερικού του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-272-2

Πράξη: Κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάληψης από το Δήμο της πρωτοβουλίας για την κατασκευή και επισκευή των πεζοδρομίων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-273-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 13/9/1926
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 29.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 29.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του διερχόμενου από το λιμάνι του Βόλου Αγγλικού Στόλου.
Τόμος: 17, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-274-1

Πράξη: Αποστολή ξύλινων γερμανικών οικιών υπέρ των προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την κυβέρνηση να αποστείλει ανάλογο αριθμό ξύλινων γερμανικών οικιών, ώστε να τοποθετηθούν οι πρόσφυγες που διαμένουν στα σχολεία, τα οποία θα μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.
Τόμος: 17, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-275-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του ζητήματος του ύψους και της έκτασης των κτισμάτων της παραλίας και των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος.
Τόμος: 17, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Αργύριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-275-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για την επισκευή του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-276-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή των ποσοστών των υπαλλήλων του Δημόσιου Ταμείου από την είσπραξη δημοτικών φόρων κλπ.
Τόμος: 17, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-277-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση της αποθήκης στα Παλαιά.
Τόμος: 17, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-277-1

Πράξη: Ορισμός εκλογικών τμημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Ορισμός των εκλογικών τμημάτων και του αριθμού των ψηφοφόρων.
Τόμος: 17, σελ. 277 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-277-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 23/9/1926
Πράξη: Τροποποίηση του ποσού της ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του ποσού της ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων, κατόπιν διατάγματος.
Τόμος: 17, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-280-2

Πράξη: Προσθήκη έκτακτων εσόδων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Προσθήκη των έκτακτων εσόδων, ύψους 135.550 δρχ., στον προϋπολογισμό του Δήμου, λόγω του διπλασιασμού του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-280-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για τη δαπάνη του καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-281-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για αγορά ανταλλακτικών του αυτοκινήτου της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 17, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την αποπληρωμή ανταλλακτικών του αυτοκινήτου της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 17, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-282-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την κατασκευή Νεκροτομείου στην περιοχή του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-282-1

Πράξη: Υποβολή ευχής προς την κυβέρνηση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς την κυβέρνηση να ορίσει στο μέλλον η ανέγερση των βιομηχανιών να γίνεται εκτός πόλης, "από της παραλίας της οδού Μακρινίτσης μέχρι του βόρειου άκρου και πέραν προς δυσμάς".
Τόμος: 17, σελ. 282 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-282-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.572,80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.572,80 δρχ. για πληρωμή φόρου στο Δημόσιο, λόγω της εισαγωγής του θερμαγωγού στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-285-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ,
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας της πόλης και του προσφυγικού συνοικισμού.
Τόμος: 17, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-285-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 45.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών.
Τόμος: 17, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-285-1

Πράξη: Έγκριση αποφάσων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, όπως αναφέρονται στα σχετικά ψηφίσματα.
Τόμος: 17, σελ. 285 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-285-3

Πράξη: Συμπλήρωση και επέκταση του τοπογραφικού σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της συμπλήρωσης και επέκτασης του τοπογραφικού σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-288-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου στον Γ. Κιαδήμο.
Τόμος: 17, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κιαδήμος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-288-1

Πράξη: Εντολή προς μηχανικό για σύνταξη μελέτης κατασκευής οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Εντολή προς τον μηχανικό της Αθήνας Σπυρίδωνα Αντωνιάδη για σύνταξη μελέτης κατασκευής μόνιμων και ημιμόνιμων οδοστρωμάτων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή του.
Τόμος: 17, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνιάδης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-289-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου για χρηματοδότηση σκοπευτικών αγώνων με τα μέλη των πληρωμάτων του Αγγλικού Στόλου.
Τόμος: 17, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-289-1

Πράξη: Συζήτηση για δευτερεύοντα θέματα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για δευτερεύοντα θέματα ρυμοτομίας.
Τόμος: 17, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-289-1

Πράξη: Ακύρωση ψηφίσματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση του υπ.αριθμ. 208 ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 17, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Μεταξουργείο Υιών Α. Εκμετζόγλου
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-290-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 7/10/1926
Πράξη: Αύξηση των εσόδων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Αύξηση των εσόδων του Δήμου, λόγω της αύξησης του ποσού που χορηγεί το Δημόσιο από τους δημοτικούς φόρους.
Τόμος: 17, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-291-1

Πράξη: Αύξηση των εσόδων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Αύξηση των εσόδων του Δήμου, λόγω της αύξησης του δημοτικού φόρου επί των καπνών.
Τόμος: 17, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-292-1

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τον διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Χρήστο Οικονομόπουλο, για τις ενέργειές του υπέρ των συμφερόντων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομόπουλος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-292-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ. για έργα οδοποιίας.
Τόμος: 17, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-292-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων στους άπορους μαθητές της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-292-2

Πράξη: Έγκριση ανίδρυσης μνημείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση ανίδρυσης μνημείου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-293-1

Πράξη: Τακτοποίηση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Τακτοποίηση άρθρων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με διατάγματα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 17, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-293-2

Πράξη: Συζήτηση για θέματα οικοδομικού κανονισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για θέματα οικοδομικού κανονισμού των κτισμάτων της παραλίας και των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος.
Τόμος: 17, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης -- Πραγματογνωσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-294-1

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-294-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τον εσωτερικό διάκοσμο του νεοανεγειρόμενου ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 17, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-295-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. προς πληρωμή του εργολάβου δημοτικών έργων Ι. Κωστή, ως αποζημίωση λόγω της ζημίας που υπέστη από τον εισαγωγικό δασμό διαφόρων υλικών για έργα οδοποιίας.
Τόμος: 17, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-295-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 58 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον Γ. Θεοδώρου.
Τόμος: 17, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδώρου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-296-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 12/10/1926
Πράξη: Συζήτηση για τον κανονισμό δόμησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 271.272
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον κανονισμό δόμησης εντός της ζώνης της πόλης και ειδικά στις οδούς Αργοναυτών, Δημητριάδος και Ιάσονος.
Τόμος: 17, σελ. 297 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-297-4

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για ίδρυση επαγγελματικής σχολής στο Βόλο, ως αναρμόδιο.
Τόμος: 17, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-300-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου για παραχώρηση οικοπέδου.
Τόμος: 17, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-300-1

Πράξη: Συντήρηση ανώνυμης οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίου, για την επιπλέον δαπάνη της συντήρησης της ανώνυμης οδού μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού και ναού Αγίων Θεοδώρων, ύψους 35.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-300-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 25/10/1926
Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τμήμα της οδού Μαυροκορδάτου, μεταξύ των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 17, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαυροκορδάτου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-302-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 17, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-302-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του παλαιού Πυροσβεστείου στα Παλαιά. Πλειοδότης ο Παναγιώτης Γραίκος.
Τόμος: 17, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-303-1

Πράξη: Εκποίηση υλικών του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση του Δ.Σ. να εκποιηθούν οι 150 ξύλινες κούτες του Δήμου άνευ δημοπρασίας και με ιδιαίτερη συμφωνία.
Τόμος: 17, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-303-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή των βιβλιοπωλών, οι οποίοι χορήγησαν βιβλία στους άπορους μαθητές.
Τόμος: 17, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-303-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς την Ένωση των Φιλόμουσων Βόλου, για αγορά αρμονίου.
Τόμος: 17, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Φιλόμουσων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-303-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων πεζοδρομίου.
Τόμος: 17, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-304-1

Πράξη: Έκτακτη πίστωσης 170.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έκτακτη πίστωσης 170.000 δρχ. για την κατασκευή "Ηρώου των εν τοις πολέμοις πεσόντων δημοτών" και προκήρυξη διαγωνισμού ενδιαφερόμενων καλλιτεχνών.
Τόμος: 17, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-304-1

Πράξη: Συζήτηση για την απαλλοτρίωση οικοπέδων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την απαλλοτρίωση οικοπέδων προς χρήση από την Ηλεκτρική Εταιρεία και ορισμός τους.
Τόμος: 17, σελ. 304 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-304-6

Πράξη: Συζήτηση για την απαλλοτρίωση τμημάτων πλατειών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την απαλλοτρίωση τμημάτων πλατειών προς χρήση από την Ηλεκτρική Εταιρεία και ορισμός τους.
Τόμος: 17, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-309-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Απόφαση για επέκταση και τροποποίηση του σχεδίου πόλης νοτιοδυτικά της οδού Αναπαύσεως.
Τόμος: 17, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-310-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 24/11/1926
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για γραφικά έξοδα.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 για την πληρωμή των εργατών της οδοποιίας.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας της πόλης και του συνοικισμού των προσφύγων.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.000 δρχ. για την μισθοδοσία του οδηγού της πυροσβεστικής αντλίας κατά τους χειμερινούς μήνες.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά εργαλείων και υλικών του δημοτικού συνεργείου.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 23.250 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 23.250 δρχ. για τον καλλωπισμό του Δημοτικού Θεάτρου και την κατασκευή Δημοτικού Καφενείου.
Τόμος: 17, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-312-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 16.870 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 16.870 δρχ. για έργα στο εσωτερικό του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-313-1

Πράξη: Πίστωση υπέρ του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χορήγησης πιστώσεων στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-313-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για τη βαφή των πυροσβεστικών οχημάτων.
Τόμος: 17, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-313-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την μετονομασία οδών και κωμών.
Τόμος: 17, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-313-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ. για δαπάνες καθαριότητας των νεοενταγμένων στο σχέδιο πόλης περιοχών.
Τόμος: 17, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων.
Τόμος: 17, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-314-1

Πράξη: Εργασίες οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον τρόπο ενίσχυσης των εργασιών του οδοστρωτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα --Δημοτικός οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για αγορά ειδών απολύμανσης.
Τόμος: 17, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-314-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για αγορά φαρμακευτικού υλικού.
Τόμος: 17, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-314-1

Πράξη: Ναός Ευαγγελίστριας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 268 ψηφίσματος του Δ.Σ. για το ναό της Ευαγγελίστριας, κατόπιν πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-315-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα δενδροφυτεύσεων.
Τόμος: 17, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-315-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης για το έτος 1927 - 1928 και απόφαση να γίνεται αυτή απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του.
Τόμος: 17, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-315-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. για έργα συντήρησης των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-315-1

Πράξη: Σύναψη δανείου 17.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Σύναψη δανείου 17.000.000 δρχ. για την ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Νικολάου, για οδοποιία και ρυμοτομία.
Τόμος: 17, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Ιωαννίδης, Αργύριος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-316-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την πίστωση 1.500 δρχ. για την προσαύξηση της μισθοδοσίας του μαιευτήρα Αν. Παπαδόπουλου.
Τόμος: 17, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-317-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση προμήθειας άρτου από τον Δ. Ζωίδη.
Τόμος: 17, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-317-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1922 - 1923.
Τόμος: 17, σελ. 317 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-317-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1923 - 1924.
Τόμος: 17, σελ. 319 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-319-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1924 - 1925.
Τόμος: 17, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-321-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1925 - 1926.
Τόμος: 17, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-322-2

Πράξη: Ανέγερση μνημείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή από τη Νομαρχία Λάρισας του ψηφίσματος του Δ.Σ. σχετικά με την ανέγερση μνημείου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-323-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 540 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 540 δρχ. προς τον Χρήστο Γαρυφάλλου για την επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαρυφάλλου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-323-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς τον Ευθύμιο Αντωνόπουλο για την επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-324-1

Πράξη: Έγκριση της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου για το έτος 1925 - 1926.
Τόμος: 17, σελ. 324 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-324-6

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την οικονομική ενίσχυση Ωδείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου του Ωδείου της κ. Άννας Τσολάκη.
Τόμος: 17, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ωδείο Αννέτας Τσολάκη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκη, Αννέτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-329-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 8/12/1926
Πράξη: Απαγόρευση αποθήκευσης καπνών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την κυβέρνηση για απαγόρευση στους Αδελφούς Παπαστράτου να αποθηκεύουν καπνά στις αποθήκες που βρίσκονται στην οδό Αργοναυτών και Φιλελλήνων (παραλία).
Τόμος: 17, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Παπαστράτου Α.Β.Ε.Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-331-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την εκκρεμότητα σχετικά με το δημοτικό φόρο επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-332-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ. για έξοδα ρυμοτομίας.
Τόμος: 17, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-332-1

Πράξη: Έκδοση βιβλίου για την τοπική ιστορία.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να ενεργήσει τα δέοντα για την έκδοση του βιβλίου του Δημ. Τσοποτού σχετικά με την ιστορία της πόλης .
Τόμος: 17, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκδόσεις και εκδότες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ. (1860 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-332-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 32.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 32.000 δρχ. για την αποπληρωμή του Τεχνικού Γραφείου Μελετών και Κατασκευών Κοκκίνου, Βοζάνη και Ασλάνη της Αθήνας, το οποίο σχεδίασε την τροποποίηση και επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δ. Κοκκίνου, Ιω. Βοζάνη, Αρ. Ασλάνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-332-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για τα έξοδα εφαρμογής του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-333-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου και της Συνεργατικής Ένωσης Φοτροεφορτωτών Βόλου για οικονομική ενίσχυση.
Τόμος: 17, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
Συνεργατική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-333-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με θέματα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με θέματα ρυμοτομίας και σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-334-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 499,80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 499,80 δρχ. προς τον Ιωσήφ Λεβή για την επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λεβής, Ιωσήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-334-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. προς συντήρηση του Βρεφοκομικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Βρεφοκομείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στην Οικονομική Εφορία Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Οικονομική Εφορία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για μικρές δαπάνες καταβρέγματος.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 329,50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 329,50 δρχ. για την αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την αγορά αποστειρωμένου γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την επιχωμάτωση των λάκκων της οδού Ιωλκού, όπου διαμένουν πρόσφυγες, για λόγους υγιεινής.
Τόμος: 17, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-335-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 17, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-336-1

Πράξη: Αποστολή ξύλινων γερμανικών οικιών υπέρ των προσφύγων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την κυβέρνηση να αποστείλει ανάλογο αριθμό ξύλινων γερμανικών οικιών, ώστε να τοποθετηθούν οι πρόσφυγες που διαμένουν στα σχολεία, τα οποία θα μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.
Τόμος: 17, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόσφυγες
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-336-1

Πράξη: Απομάκρυνση ουρητηρίων.
Εισηγητής: Πάντος, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Απομάκρυνση των ουρητηρίων μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 17, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-336-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των απόρων του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 17, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-336-1

Πράξη: Ονομασία οδών.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Περιεχόμενα: Αναβολή της οριστικής απόφασης σχετικά με την ονομασία των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-337-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Κυνηγετικού Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση για τους σκοπευτικούς αγώνες.
Τόμος: 17, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-337-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση της Νυχτερινής Σχολής.
Τόμος: 17, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
Νυχτερινή Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-337-1

Πράξη: Χορηγία επιδόματος υπέρ των υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία διπλού μισθού στους υπαλλήλους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 17, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-337-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 20/12/1926
Πράξη: Επιφύλαξη σε αίτηση του Πανεργατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίτηση του Πανεργατικού Κέντρου για οικονομική ενίσχυση.
Τόμος: 17, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-338-1

Πράξη: Έξοδος μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έξοδος του Δημητρίου Βάρδα από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 17, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βάρδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-338-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στους άπορους οικογενειάρχες των εργατικών κέντρων του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-339-1

Πράξη: Κανονισμός δόμησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Υπόσχεση του Δ. Σ. για μελέτη του αιτήματος των περιοίκων της οδού Ιωλκού για τον κανονισμό δόμησης.
Τόμος: 17, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-339-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Ορφέως και ειδικά στο τμήμα μεταξύ των οδών Μελά και Κωλέττη.
Τόμος: 17, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-340-1

Πράξη: Παραβίαση σύμβασης ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με θέματα παραβίασης της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού εκ μέρους της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 17, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-340-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για το κλάδεμα των δέντρων.
Τόμος: 17, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δένδρα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-340-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για τον ελαιοχρωματισμό του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-341-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γεωργίου Ανιτσά και του Νικόλαου Τσαλαπάτα ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Τόμος: 17, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-341-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.400 δρχ. στον άπορο πατέρα τρίδυμων Νικόλαο Αθηναίο.
Τόμος: 17, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθηναίος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-341-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.για απολύμανση οικιών.
Τόμος: 17, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-341-1

Πράξη: Χορηγία έκτακης πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακης πίστωσης 24.000 δρχ. στους δημοτικούς υπαλλήλους για τις εορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 17, σελ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-342-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για την κάλυψη εξόδων που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 17, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-342-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. στη χήρα του ιατρού Λάμπρου Δανιήλ για τα έξοδα της κηδείας του.
Τόμος: 17, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δανιήλ, Λάμπρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-343-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον ηλικιωμένο και πολλά χρόνια διατελέσαντα υπάλληλο του Δήμου Σπ. Ψαρόπουλο.
Τόμος: 17, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-344-1

Πράξη: Φωταέριο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διανομή του φωταερίου.
Τόμος: 17, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-344-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων