Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1927Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1927
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1927
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 17 - 18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 9/1/1927
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικόλαου Τσαλαπάτα ως Προέδρου, του Αργύριου Ιωαννίδη ως Αντιπροέδρου και του Γεωργίου Ανιτσά ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 17, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-345-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης (άνω ζώνη), κατόπιν πρότασης του μηχανικόύ του Δήμου Δημ. Μυτιληναίου.
Τόμος: 17, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-346-1

Πράξη: Παραχώρηση οικοδομικού τετραγώνου στο Γυμναστικό Σύλλογο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Παραχώρηση οικοδομικού τετραγώνου και πλατείας επί της οδού Ιωλκού (άνω ζώνη) στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου για την ανέγερση γυμναστηρίου.
Τόμος: 17, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-346-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου για οικονομική ενίσχυση, παρά την απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-346-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 12/1/1927
Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη εκ νέου του αιτήματος του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να πληρώσει το ενοίκιο των γραφείων του.
Τόμος: 17, σελ. 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-348-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/1/1927
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 17.500 δρχ. στο Πανεργατικό Κέντρο Βόλου με τη μορφή βοηθήματος και όχι πληρωμής ενοικίου.
Τόμος: 17, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
Καπνεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-350-2

Πράξη: Εκποίηση με δημοπρασία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκποίηση με δημοπρασία του πλεονάσματος των δέντρων που κλαδεύτηκαν.
Τόμος: 17, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-351-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αποπεράτωση του κλαδέματος των δέντρων.
Τόμος: 17, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δένδρα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-351-1

Πράξη: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας για το οικονομικό έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-351-2

Πράξη: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Επιβολή πρόσθετης φορολογίας υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-352-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1925 - 1926.
Τόμος: 17, σελ. 352 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-352-3

Πράξη: Αύξηση των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόφαση για αύξηση των δημοτικών φόρων ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
Τόμος: 17, σελ. 354 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-354-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500.000 δρχ. για συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αμοιβή του υπαλλήλου της σχεδίασης των πινάκων σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για γραφική ύλη.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ. για έξοδα ηλεκτροφωτισμού των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για φωτισμό των δικαστικών καταστημάτων.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για τον "δια πετρελάιου" φωτισμό των απόκεντρων συνοικιών.
Τόμος: 17, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-357-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίου δανείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίου του δανείου για την ίδρυση σχολείων.
Τόμος: 17, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-358-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίου δανείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίου του δανείου για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 17, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-358-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας για κτίσματα της συνοικίας της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 17, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-358-1

Πράξη: Παραχώρηση οικοπέδων προς την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Παραχώρηση οικοπέδων προς την Ηλεκτρική Εταιρεία, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεών της.
Τόμος: 17, σελ. 358 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-358-2

Πράξη: Πλατεία ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου, Μάρκο Σαρρή, υποβολής σχεδίου για την χρήση της πλατείας του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 17, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-359-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 31/1/1927
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων. Μειοδότης ο Ιωάννης Κωστής.
Τόμος: 17, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-361-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 17, σελ. 361 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-361-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 60.000 δρχ. για αγορά ενός μηχανήματος πισσόστρωσης.
Τόμος: 17, σελ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-362-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως βοήθημα προς τις οικογένειες Ν. Φατσή και Γεωργίας Φατσή.
Τόμος: 17, σελ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φατσή, Γεωργία
Φατσής, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-362-1

Πράξη: Καθορισμός φορολογίας υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Καθορισμός φορολογίας, υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Βόλου, επί των προϊόντων στους όρμους και παραλίες του Δήμου Παγασών και Αγριάς.
Τόμος: 17, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-362-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 364 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζώρης, Μιχαήλ
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-364-3

Πράξη: Τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με το δημοτικό φόρο εγχώριων προϊόντων, ώστε να συμφωνεί με μεταγενέστερο σχετικό νόμο.
Τόμος: 17, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-366-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης προς το Άσυλο Παιδιού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης προς το Άσυλο Παιδιού Βόλου για αγορά πλεκτικής μηχανής για το εργαστήρι του.
Τόμος: 17, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-367-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνησίας για πληρωμή από το Δήμο του ενοικίου της.
Τόμος: 17, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-367-1

Πράξη: Ηλεκτροφωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης και του συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 17, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 16/2/1927
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σκρέτας, Ευστάθιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της φορολογίας των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 17, σελ. 369 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Πάντος, Γεώργιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-369-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 17, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-370-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου, Κων. Παπαγεωργίου, για τις συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 17, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-370-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων.
Τόμος: 17, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-370-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 130.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 130.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-370-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190.000 δρχ. για έξοδα οδοποιίας.
Τόμος: 17, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-371-1

Πράξη: Επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης συμπεριλαμβανομένου και του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας (από το χείμαρρο Κραυσίδωνα και πέρα).
Τόμος: 17, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-371-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας για κτίσματα της οδού Ιάσονος - Πηλέως και Αργοναυτών - Πηλέως.
Τόμος: 17, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος, Αργοναυτών, Πηλέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-371-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.219,90 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.219,90 δρχ. για την αξία χαρτοσήμου εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής προς το Δημόσιο.
Τόμος: 17, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-371-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. υπέρ των πληγέντων από τις ακρίδες του Νομού Λάρισας, κατόπιν έγκρισης και της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-372-1

Πράξη: Συζήτηση για τη διακήρυξη δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη διακήρυξη δημοτικών φόρων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Τόμος: 17, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-372-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.980 δρχ. για την προσαύξηση της μισθολογίας του δημοτικού Στρατολόγου.
Τόμος: 17, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-373-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. υπέρ των συντηρητικών καπνεργατικών σωματείων "Αλληλεγγύη και Ομόνοια", προς αποστολή των αντιπροσώπων τους σε συνέδριο στην Καβάλα.
Τόμος: 17, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καπνεργάτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Καπνεργατικό Σωματείο "Αλληλεγγύη και Ομόνοια"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-373-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 18/2/1927
Πράξη: Μεταφορά των αρχαιολογικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση, λόγω της μεταφοράς των αρχαιολογικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.
Τόμος: 17, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Αρχαιότητες
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-375-1

Πράξη: Αύξηση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αύξηση των δημοτικών φόρων, μετά από τις διαμαρτυρίες του Εμπορικού Συλλόγου.
Τόμος: 17, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-375-2

Πράξη: Αποδοχή αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης των βιομηχάνων Σταματόπουλου και Γκλαβάνη για φορολογική απαλλαγή των απαραίτητων για τη λειτουργία των εργοστασίων τους υλικών.
Τόμος: 17, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Μηχανουργείο "Η Σφύρα" Κ. Γκλαβάνη - Μ. Καζάζη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-376-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-377-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των σφαζόμενων ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-377-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-377-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-377-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 21/2/1927
Πράξη: Διαμαρτυρία για οίκο ανοχής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στην Αστυνομία της διαμαρτυρίας των κατοίκων της συνοικίας της Μεταμόρφωσης για την εγκατάσταση οίκου ανοχής σε κεντρικό δρόμο, απέναντι από το ναό της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 17, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οίκοι ανοχής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-378-1

Πράξη: Συμπαράσταση σε Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Περιεχόμενα: Συμπαράσταση του Δημάρχου και του Δ.Σ. προς τον Δημοτικό Σύμβουλο Αλέξανδρο Αποστολίδη για τα δυσφημιστικά προς το πρόσωπό του δημοσιεύματα εφημερίδων.
Τόμος: 17, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Δημοσιεύματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-378-1

Πράξη: Αύξηση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Αύξηση 50% του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, των ταχυδρομικών δεμάτων και των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 17, σελ. 378 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Μαύρος, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-378-3

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για επιπρόσθετη φορολογία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Παπαγεωργίου για φορολόγηση των οικοπέδων της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-380-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικίας του Χρ. Καπόπουλου στην οδό Ορφέως.
Τόμος: 17, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπόπουλος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-380-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 130 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 130 δρχ. ως επιστροφή φόρου προς τον Ιωάννη Ζορμπά.
Τόμος: 17, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζορμπάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-380-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των εγχώριων προϊόντων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-380-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης των Ψυγείων Αγριάς για φορολογική απαλλαγή της εισαγωγής λεμονάδας στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Ψυγείων Αγριάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-381-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των εισαγόμενων ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-381-1

Πράξη: Εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 381 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-381-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 22/2/1927
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1927 - 1928, με την παρουσία και των αρμόδιων Επιτροπών.
Τόμος: 17, σελ. 384 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-384-5

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για την καθαριότητα των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-388-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 23/2/1927
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζώρης, Μιχαήλ
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-389-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή των Παλαιών.
Τόμος: 17, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-390-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 391 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-391-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 25/2/1927
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1927 - 1928 και έγκρισή του.
Τόμος: 17, σελ. 395 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Ζώρης, Μιχαήλ
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μπακουλάκης, Αγαμέμνων
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-395-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 28/2/1927
Πράξη: Έγκριση αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Ιωαννίδης, Αργύριος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης των Ψυγείων Αγριάς για φορολογική απαλλαγή της εισαγωγής λεμονάδας στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Ψυγείων Αγριάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-402-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος για αύξηση φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος των κρεοπωλών για κατάργηση του υπ.αριθμ. 46 ψηφίσματος του Δ.Σ. (αύξηση της φορολογίας).
Τόμος: 17, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-403-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με τις ενέργειες της διοίκησης.
Τόμος: 17, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-403-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-404-1

Πράξη: Καθαριότητα πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-404-1

Πράξη: Έγκριση ενεργειών ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών ρυμοτομίας στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 17, σελ. 404 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-404-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 16/3/1927
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-406-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 406 - 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-406-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-407-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-407-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-408-1

Πράξη: Ενοικίαση αποθηκών.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για την κατ' αποκοπή ενοικίαση αποθηκών από τις "Γενικές Αποθήκες".
Τόμος: 17, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-408-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 17, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-408-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για μικροέξοδα δημοτικών υπηρεσιών.
Τόμος: 17, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-408-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την προμήθεια των απαραίτητων για το νοσοκομείο ειδών και τροφίμων.
Τόμος: 17, σελ. 408 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-408-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την τροποποίηση σε άρθρο του προϋπολογισμού του οικ. έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-409-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 19/3/1927
Πράξη: Φορολογική απαλλαγή διαφόρων επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Φορολογική απαλλαγή διαφόρων επιχειρήσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα για το οικ. έτος 1927 - 1928, κατόπιν πρότασης της Νομαρχίας και σύμφωνα με σχετικό νόμο.
Τόμος: 17, σελ. 410 - 411
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-410-2

Πράξη: Ορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των δημοπρασιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Ορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των δημοπρασιών για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων για το οικ. έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 411
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-411-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 30/3/1927
Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-412-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρικής υδραντλίας και την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 17, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-412-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αποζημίωση των μηχανικών των δημοτικών έργων.
Τόμος: 17, σελ. 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- μηχανικόί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-413-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του ανεγειρόμενου ηρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του ανεγειρόμενου ηρώου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου απευθείας από το Δήμο και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 17, σελ. 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-413-1

Πράξη: Χορηγία συπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία συπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για το φωτισμό των οδών της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-419-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης άρθρου του προϋπολογισμού και χορηγία πίστωσης για τη νομιμοποίησή του.
Τόμος: 17, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-414-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης διαφόρων άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης διαφόρων άχρηστων υλικών του Δήμου με δημοπρασία.
Τόμος: 17, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-414-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για την αγορά 20 αντιτύπων του έργου του δημοσιογράφου Θ. Παπακωνσταντίνου με τίτλο "Πανθεσσαλικό Λεύκωμα".
Τόμος: 17, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-414-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 12/4/1927
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 1927 - 1928 από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 17, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός 1927 - 1928
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-415-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-415-1

Πράξη: Απόφαση για την εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Απόφαση για την εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης απευθείας από το Δήμο, με υπαλλήλους του.
Τόμος: 17, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-415-1

Πράξη: Μέριμνα για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Μέριμνα για ρυμοτομία στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 17, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-416-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για την αποπεράτωση του μνημείου του αείμνηστου Δημάρχου Νικολάου Γεωργιάδη, στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 17, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-416-1

Πράξη: Διορισμός των μελών του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Αργύριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ζώρης, Μιχαήλ
Μαύρος, Γεώργιος
Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-416-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για τη συμπλήρωση του ενοικίου του 4ου Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-416-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 17, σελ. 416 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Προϋπολογισμός
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-416-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης προς αποπεράτωση του ανεγειρόμενου ηρώου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-417-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ της Αστυνομίας.
Τόμος: 17, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-417-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου για αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων οικιών.
Τόμος: 17, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-417-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 13/4/1927
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με τη δημοπρασία για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων του οικ. έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 17, σελ. 418
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-418-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 18/4/1927
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1927 - 1928. Πλειοδότης ο Νικ. Μπρακατσάς.
Τόμος: 17, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπρακατσάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-419-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 140.000 δρχ. για την αγορά ενός οδοστρωτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-420-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.000 δρχ. για την αγορά αμνών υπέρ των ανδρών της Χωροφυλακής για τις ημέρες του Πάσχα.
Τόμος: 17, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-420-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του επιστάτη των δημοτικών έργων.
Τόμος: 17, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-420-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής 9.628 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 9.628 δρχ. για τα ποσοστά των διοικητικών υπαλλήλων.
Τόμος: 17, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-420-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 6/5/1927
Πράξη: "Ηρώον".
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Ονομασία της στήλης με τα ονόματα των πεσόντων στους πολέμους ως "Ηρώον".
Τόμος: 17, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-421-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης, μετά από προτάσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Τόμος: 17, σελ. 421 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-421-2

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία της συνοικίας Καπακλή.
Τόμος: 17, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-422-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του ποδοσφαιρικού συλλόγου "'Ενωση Κωνσταντινουπολιτών".
Τόμος: 17, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ποδοσφαρικός Σύλλογος "Ένωση Κωνσταντινουπολιτών"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-422-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την προμήθεια άρτου.
Τόμος: 17, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-423-1

Πράξη: Κατασκευή διαζωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, της μελέτης για την επιπλέον δαπάνη για την κατασκευή διαζωμάτων σε οδούς της πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-423-1

Πράξη: Κατασκευή ημιμόνιμης αφαλτόστρωσης των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Πρόβλεψη στον τρέχοντα προϋπολογισμό για έξοδα κατασκευής ημιμόνιμης αφαλτόστρωσης των οδών.
Τόμος: 17, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-423-1

Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίου από την πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, της μελέτης για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής πεζοδρομίου από την πλατεία Ρήγα Φεραίου έως την παραλία, ύψους 140.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 424
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-424-1

Πράξη: Κατασκευή υδραγωγείου στο συνοικισμού του Ξηρόκαμπου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, της μελέτης για την επιπλέον δαπάνη της κατασκευής υδραγωγείου στο συνοικισμού του Ξηρόκαμπου, ύψους 110.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 424 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ξηρόκαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-424-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την άρση των χωμάτων από την πλατεία των Παλαιών με ημερομίσθιους εργάτες.
Τόμος: 17, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-425-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τις επισκευές στις ξύλινες γέφυρες του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Τόμος: 17, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι (Κραυσίδωνας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-425-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου. Πλειοδότης ο Κων. Κουκουλάγκος.
Τόμος: 17, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-425-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού της Εφορίας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Εφορία -- Απολογισμοί -- 1926 - 1927
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-425-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού της Εφορίας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Εφορία -- Προϋπολογισμός -- 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-425-2

Πράξη: Πρόβλεψη για αμοιβή των νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Πρόβλεψη για αμοιβή των νοθοτρόφων των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-426-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικιών της Αικατερίνης Καρακίτη στην οδό Ορφέως και Αλκιβιάδος και του Β. Σαλταμάνη στην οδό Ορφέως και Μπόρελ.
Τόμος: 17, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακίτη, Αικατερίνη
Σαλταμάνης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-426-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21,80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21,80 δρχ. για την κάλυψη της υπέρβασης της προβλεπόμενης πίστωσης για το κλάδεμα των δέντρων.
Τόμος: 17, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δένδρα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-426-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 16/5/1927
Πράξη: Αναβολή δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Περιεχόμενα: Αναβολή της δημοπρασίας για την προμήθεια οδοστρωτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-428-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αποπληρωμή των εργασιών για την ανέγερση του Ηρώου.
Τόμος: 17, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-429-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς το Άσυλο του Παιδιού, για την επισκευή του κτηρίου του.
Τόμος: 17, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-429-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-429-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 18/5/1927
Πράξη: Έγκριση της επέκτασης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης του σχεδίου πόλης στην περιοχή του Αναύρου και κατάργηση της πλατείας μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τόμος: 17, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-430-1

Πράξη: Σχέδιο πόλης του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έκκληση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών να αποδεχτεί χωρίς τροποποιήσεις το προτεινόμενο από το Δ.Σ. σχέδιο πόλης του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 17, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-431-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την μελέτη των ενστάσεων επί της φορολογίας.
Τόμος: 17, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Χρήστος (1879-1935)
Πετρόχειλος, Σωκράτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-431-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας της καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου στο Καπακλί.
Τόμος: 17, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-432-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για πληρωμή ενοικίου του Συλλόγου Φιλότεχνων Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Φιλότεχνων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-432-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την πληρωμή του εφευρέτη της σκυροασφάλτωσης της οδού .
Τόμος: 17, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλίας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-432-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. ως αποζημίωση στους γραμματείς των Πρωτοδικών Βόλου για τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου.
Τόμος: 17, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Εκλογικοί κατάλογοι -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-433-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως επιστροφή εγγύησης στον εργολάβο της κατασκευής ταμπελών αρίθμησης οικιών, μετά από απώλεια από το Δημοτικό Ταμείο του σχετικού γραμματίου.
Τόμος: 17, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-433-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως επιστροφή εγγύησης στον εργολάβο του ελαιοχρωματισμού του Δημαρχείου, μετά από απώλεια από το Δημοτικό Ταμείο του σχετικού γραμματίου.
Τόμος: 17, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-434-1

Πράξη: Σύσταση "Κρατικού Ταμείου Οδοποιίας εν Βόλω".
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για το θέμα σύστασης "Κρατικού Ταμείου Οδοποιίας εν Βόλω" ή τη διατήρηση του "Ταμείου Οδοποιίας Πηλίου".
Τόμος: 17, σελ. 434 - 436
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Κρατικό Ταμείο Οδοποιίας εν Βόλω
Ειδικό Ταμείο Οδοποιίας Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-434-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 24/5/1927
Πράξη: Έγκριση πληρωμής 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 5.000.000 δρχ. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση δανείων προς το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Τόμος: 17, σελ. 437 - 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-437-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 13.500 δρχ. για την πληρωμή του οδηγού της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 17, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-438-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Τηλεφωνικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Τηλεφωνικού Κέντρου Βόλου για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου, με σκοπό τον καλλωπισμό του.
Τόμος: 17, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-438-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για τη νοσηλεία του εργάτη του Δήμου Δ. Δενελάβα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Τόμος: 17, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δενελάβας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-438-1

Πράξη: Πρόταση για αύξηση της αμοιβής των νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Πρόταση για αύξηση της αμοιβής των νοθοτρόφων των έκθετων βρεφών του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 438 - 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-438-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 17/6/1927
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για έργα οδοποιίας και εκτέλεση αυτών άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 17, σελ. 440
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-440-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 17, σελ. 440
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-440-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την προμήθεια καυσόξυλων.
Τόμος: 17, σελ. 440 - 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-440-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, σχετικά με την απαλλαγή τελών χαρτοσήμου.
Τόμος: 17, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.939,60 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.939,60 δρχ. για έξοδα ηλεκτροφωτισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 17, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.939,60 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.939,60 δρχ. για έξοδα ηλεκτροφωτισμού των δικαστηρίων.
Τόμος: 17, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.289,80 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.289,80 δρχ. για εξόφληση της ηλεκτροδότησης της αντλίας του δημοτικού καταβρεκτήρα στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 17, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-441-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 860 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 860 δρχ. για την αποζημίωση της Επιτροπής επίβλεψης έργου στο Δημοτικό Καφενείο.
Τόμος: 17, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Επιτροπές
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-442-1

Πράξη: ΄Εγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: 'Εγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Κωνσταντίνου Λούλη στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Ιωλκού.
Τόμος: 17, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-442-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του Δημάρχου για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 17, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-442-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την αγορά ανταλλακτικών της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 17, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-443-1

Πράξη: Ανέγερση Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση της σχετικής Επιτροπής σχετικά με την εξεύρεση χώρου για την ανέγερση Γυμναστηρίου.
Τόμος: 17, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός -- Επιτροπές
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-443-1

Πράξη: Σύσταση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έκκληση στην κυβέρνηση για σύσταση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 17, σελ. 443 - 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-443-2

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή αίτησης διαφόρων εμπόρων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο.
Τόμος: 17, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-444-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. υπέρ του Σωματείου "Εν Χριστώ Αδελφότητα Βόλου".
Τόμος: 17, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο "Εν Χριστώ Αδελφότητα Βόλου"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-445-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία Γυμναστηρίου στην πλατεία ανατολικά του Μουσείου.
Τόμος: 17, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-445-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 22/6/1927
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τη μισθοδοσία του νεοπροσληφθέντος οδηγού των δημοτικών οχημάτων.
Τόμος: 17, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-447-1

Πράξη: Ορισμός μέλους στην Επιτροπή καθορισμού του γεωργικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Ζώρη στην Επιτροπή καθορισμού του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-447-1

Πράξη: Ορισμός μελών των Κοινοτήτων Επαρχίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Ορισμός των αναπληρωματικών μελών των αντιπροσώπων των Κοινοτήτων Επαρχίας Βόλου για τον καθορισμό του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωλέτσος, Αθανάσιος
Σακαβάλας, Χρήστος
Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-448-1

Πράξη: Ορισμός μελών στην Επιτροπή καθορισμού του γεωργικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Ορισμός των αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή καθορισμού του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 17, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουρέλης, Δημήτριος
Κουκουβίνος, Τρ.
Ζωϊόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-448-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Επανάληψη δημοπρασίας για την προμήθεια δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-448-1

Πράξη: Απαλλοτρίωση τμήματος οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών να επιτρέψει την απαλλοτρίωση τμήματος οικοπέδου στη διασταύρωση των οδών Ορφέως και Κουμουνδούρου, για την ίδρυση υποσταθμού από την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-448-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για τα έξοδα νοσηλείας του δημοτικού υπαλλήλου που τραυματίστηκε σε εργασίες του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 449
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-449-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Εκλογή μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 17, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-450-1

Πράξη: Απόρριψη αιτημάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτημάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου σχετικά με την απομάκρυνση του σκοπευτηρίου μετά την επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 17, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-450-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την κατασκευή θρανίων στο 4ο Ελληνικό Σχολείο Θηλέων.
Τόμος: 17, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
4ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-450-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. προς τον Θ. Ζαχαρίου για την μεταφορά της πάσχουσας από φυματίωση κόρης του σε χωριό του Πηλίου.
Τόμος: 17, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαρίου, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-451-1

Πράξη: Ανέγερση Γυμναστηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση και προβληματισμός για το χώρο δημιουργίας του Γυμναστηρίου.
Τόμος: 17, σελ. 451 - 452
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-451-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 14/7/1927
Πράξη: Έγκριση αγοράς ενός πυροσβεστικού οχήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ενός πυροσβεστικού οχήματος από το εργοστάσιο ΛΑΦΛΥ αντί 98.000 γαλλικών φράγκων και κανονισμός της πληρωμής.
Τόμος: 17, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-453-2

Πράξη: Διαπραγμάτευση δανείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να διαπραγματευτεί δάνειο του Δήμου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα, με σκοπό την κατασκευή διαφόρων δημοτικών έργων.
Τόμος: 17, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-454-2

Πράξη: Κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης από το μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, για την κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Ιωλκού, Φιλελλήνων (μεταξύ Δημητριάδος και Ερμού) και στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 17, σελ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος, Ιωλκού, Φιλελλήνων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-455-1

Πράξη: Κατασκευή ημιμόνιμων οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης από το μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, για την κατασκευή ημιμόνιμων οδοστρωμάτων στις οδούς Αλεξάνδρας, Ερμού, Γαζή, Όγλ, Κενταύρων, Κοραή και Μακρινίτσης.
Τόμος: 17, σελ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας, Ερμού, Γαζή, Όγλ, Κενταύρων, Κοραή, Μακρινίτσης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-455-1

Πράξη: Kατασκευή και συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης από το μηχανικό του Δήμου, Δημ. Μυτιληναίο, για την κατασκευή και συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης με σκυρωτό οδόστρωμα.
Τόμος: 17, σελ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9017-455-1

Πράξη: Απόφαση για αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Απόφαση για αγορά οικοπέδου προς ανίδρυση Γυμναστηρίου και Σταδίου, μέχρι το ποσό των 500.000 δρχ.
Τόμος: 17, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-1-1

Πράξη: Προσθήκη εσόδων και έκτακτη αύξηση των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Προσθήκη εσόδων και έκτακτη αύξηση των δημοτικών φόρων στον προϋπολογισμό για αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου.
Τόμος: 17, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-1-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ. για την αγορά καθισμάτων του θεωρείου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 17, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-1-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-2-1

Πράξη: Επέκταση του Νόμου περί επιβολής τέλους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Επέκταση του Νόμου περί επιβολής τέλους επί των διαφημίσεων και στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-2-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για την μισθοδοσία των υπαλλήλων που κατέγραψαν τον αριθμό των προσφύγων.
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --Μητρώα -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-2-1

Πράξη: Ονομασία οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα ονομασιών των διαφόρων οδών.
Τόμος: 17, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-2-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών στο αυτοκίνητο του Θ. Καλαμάτα, που συγκρούστηκε με το δημοτικό καταβρεκτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλαμάτας, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών στο αυτοκίνητο του Σπ. Καουνά, που συγκρούστηκε με το δημοτικό καταβρεκτήρα.
Τόμος: 17, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καουνάς, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.500 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου της κατασκευής του υπόστεγου του Δήμου Ν. Μανώλη.
Τόμος: 17, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μανώλης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-3-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του αποχωρητηρίου του Δήμου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 17, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-3-1

Πράξη: Διευκόλυνση σε οφειλέτη για εξόφληση χρέους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Διευκόλυνση στον οφειλέτη ενοικιαστή δημοτικών φόρων Κων. Μπακονικόλα για την εξόφληση του χρέους του.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-4-1

Πράξη: Έκτακτη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Αναγραφή στα έσοδα του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους των έκτακτων δημοτικών φόρων για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για επισκευές στο Άσυλο Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. προς τον υπάλληλο του Δήμου Γ. Κόφφα για τα έξοδα αποστολής της συζύγου του σε φρενοκομείο.
Τόμος: 17, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόφφας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-4-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Αγγλικού Στόλου.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-5-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ασθενούς για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης ιδιώτη πάσχοντα από φυματίωση για χορηγία πίστωσης με σκοπό τη θεραπεία του. Πρόνοια του Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία αντιφυματικού συλλόγου.
Τόμος: 17, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-5-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 28/7/1927
Πράξη: Έγκριση εντάλματος πληρωμής 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση εντάλματος πληρωμής 75.000 δρχ. στον Αριστ. Ζάχο για τα σχέδια ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Αρχιτέκτονες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-6-2

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφισμάτων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-7-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ. για την πληρωμή της Εταιρείας στην Καβάλα, η οποία προμήθευσε τους κυβόλιθους από γρανίτη για την κατασκευή πεζοδρομίων της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-8-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 40.000 δρχ. για την προμήθεια βενζίνης υπέρ των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-8-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 651,25 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 651,25 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον Απ. Μιχόπουλο.
Τόμος: 18, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-8-1

Πράξη: Τιμές σιτηρών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Πρόνοια του Δήμου για τις τιμές των σιτηρών.
Τόμος: 18, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-8-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τη διάθεση του φωταερίου, μετά τη σύμβαση του Δήμου με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 18, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-9-1

Πράξη: Καθορισμός των τιμών των γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Καθορισμός των τιμών των γεωργικών προϊόντων για το νέο προσωρινό φόρο της γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 18, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-9-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 16/8/1927
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Αγγλικού Στόλου.
Τόμος: 18, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-11-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για την αποπληρωμή του ανεγειρόμενου μνημείου του πρώην Δημάρχου Νικ. Γεωργιάδη, στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 18, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-11-1

Πράξη: Μνημείο Νικολάου Γεωργιάδη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης των δαπάνων για το μνημείο υπέρ του πρώην Δημάρχου Νικ. Γεωργιάδη στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 18, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-11-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 15/9/1927
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας, ύψους 46.000 λιρών Αγγλίας.
Τόμος: 18, σελ. 13 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-13-4

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για την αποπληρωμή του ανεγειρόμενου μνημείου του πρώην Δημάρχου Νικ. Γεωργιάδη, στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 18, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Νικόλαος (1830-1923)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-17-1

Πράξη: Εκλογή νέων μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Εκλογή νέων μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Αντώνιος Κ. (1871-1945)
Στυλιαράς, Ευάγγελος
Χατζημέμος, Αθανάσιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-17-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για τη δαπάνη του καταβρέγματος των οδών.
Τόμος: 18, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-17-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του Δημάρχου για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-17-1

Πράξη: Έκφραση ευχής προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα να αυξηθεί το δάνειο σε 55.000 λίρες Αγγλίας και να μειωθεί ο τόκος. Εξουσιοδότηση Δημάρχου να διαπραγματευτεί τους όρους.
Τόμος: 18, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-17-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης.
Τόμος: 18, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-18-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για τα έξοδα αποπεράτωσης του 8ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 18, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
8ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-18-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, για την μισθοδοσία του μικροβιολόγου Γεωργίου Σφέτσου.
Τόμος: 18, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-19-1

Πράξη: Έγκριση ψηφισμάτων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφισμάτων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-19-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για την μεταφορά της αντλίας του καταβρέγματος από την παραλία σε άλλο μέρος.
Τόμος: 18, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-19-1

Πράξη: Αποφάσεις για θέματα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Αποφάσεις για θέματα ρυμοτομίας και αποζημιώσεις κτηματιών.
Τόμος: 18, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-20-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικού με τις πινακίδες ονομασίας οδών και αρίθμησης οικιών.
Τόμος: 18, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-20-1

Πράξη: Διευθέτηση των ποσών για την οδοποιία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Διευθέτηση των ποσών για την οδοποιία στα άρθρα του προϋπολογισμού, μετά από παρατηρήσεις της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 18, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-21-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα αποστολής κυβόλιθων γρανίτη.
Τόμος: 18, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-21-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρων του προϋπολογισμού για την κατασκευή ουρητηρίων.
Τόμος: 18, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 18, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την αποπληρωμή των εξόδων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 18, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 18, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-22-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την προμήθεια ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 18, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-22-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος βιβλιοπωλών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος βιβλιοπωλών για δημοπρασία των τιμών των βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών.
Τόμος: 18, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-23-1

Πράξη: Μακρά συζήτηση για την τιμή του άρτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για την τιμή του άρτου και την τακτική των αλευροβιομηχάνων. Αποστολή εγγράφου στην κυβέρνηση με ευχές για τον έλεγχο της τιμής του άρτου.
Τόμος: 18, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Πάντος, Γεώργιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-23-2

Πράξη: Μετονομασία οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Μετονομασία της οδού Φιλοκτήτου σε οδό Νικ. Γεωργιάδη.
Τόμος: 18, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Φιλοκτήτου, Ν. Γεωργιάδη))
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία --Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-24-1

Πράξη: Απόδοση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Απόδοση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του οικ. έτους 1926 - 1927.
Τόμος: 18, σελ. 25 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-25-9

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 18, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-33-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 10/10/1927
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας, ύψους 56.000 λιρών Αγγλίας.
Τόμος: 18, σελ. 35 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-35-6

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του Δημάρχου για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-40-1

Πράξη: Προσφυγή στο δικαστήριο για θέμα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Προσφυγή στο δικαστήριο για μείωση αξιώσεων του Απ. Αναστασίου για τη ρυμοτομία της οικίας του.
Τόμος: 18, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασίου, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-41-1

Πράξη: Ευχή προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Ευχή προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για απαλλαγή από το λιμενικό φόρο των προϊόντων που εισάγονται για τις ανάγκες του Δήμου και του Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-41-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για τη χορηγία βιβλία υπέρ των άπορων μαθητών.
Τόμος: 18, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.325 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.325 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Δημαρχείου.
Τόμος: 18, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-42-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα νοσηλείας των απόρων μαθητών του προσφυγικού Σχολείου.
Τόμος: 18, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός "Νέα Ιωνία" -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-42-1

Πράξη: Διαγραφή χρεών προς το Δήμο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Διαγραφή χρεών προς το Δήμο των οφειλετών που είτε αποβίωσαν, είτε έφυγαν από την πόλη.
Τόμος: 18, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-43-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης συγγραφέα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του συγγραφέα Σπ. Κατσιγιαννόπουλου για συνδρομή του Δήμου στην έκδοση του βιβλίου "Παγκόσμια Χριστιανική Ένωση".
Τόμος: 18, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσιγιαννόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-43-1

Πράξη: Αύξηση του ενοικίου του Γυμνασίου θηλεών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων και σχετικές τροποποίήσεις στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 18, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολέια
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-44-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για το φωτισμό με πετρέλαιο των απόκεντρων συνοικιών της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-44-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 16/11/1927
Πράξη: Ίδρυση της "Ένωσης Δήμων" στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Γνωστοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της ίδρυσης της "Ένωσης Δήμων" στην Αθήνα και τους στόχους του.
Τόμος: 18, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ένωση Δήμων της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-45-2

Πράξη: Αίτηση προς την κυβέρνηση για ανασύσταση του Νομού Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Αίτηση προς την κυβέρνηση για ανασύσταση του Νομού Μαγνησίας περιλαμβανομένης τις Επαρχίες Σκοπέλου και Αλμυρού.
Τόμος: 18, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Μαγνησίας
Επαρχία Σκοπέλου
Επαρχία Αλμυρού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-46-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα της σύναψης δανείου του Δήμου με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 18, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-46-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης του μηχανικόύ του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Αποδοχή παραίτησης του μηχανικόύ του Δήμου Δημ. Μυτιληναίου και πρόσληψη νέου.
Τόμος: 18, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- μηχανικόί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-46-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. για την αγορά του πίνακα "Τρικκεριώτισσες κεντήστρες" του Θεσσαλού ζωγράφου Δ. Γιολδάση κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Θεσσαλίας Τάκη Οικονομάκη.
Τόμος: 18, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιολδάσης, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-47-1

Πράξη: Αγορά αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δημάρχου για την αγορά αυτοκινήτου με σκοπό τη διεξαγωγή των υπηρεσιών του Δήμου άνευ δημοπρασίας και χορηγία έκτακτης πίστωσης 120.000 δρχ. για την αγορά του.
Τόμος: 18, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-47-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Απόφαση για παράταση της ισχύος των δημοτικών φόρων υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 18, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-48-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Απόφαση για παράταση της ισχύος του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 18, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-48-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1926 - 1927.
Τόμος: 18, σελ. 49 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-49-4

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 18, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-52-1

Πράξη: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού για δικαστικά έξοδα, ύψους 15.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού για έξοδα εκτυπώσεων, ύψους 5.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Τροποποίηση πιστώσεων του προϋπολογισμού για έξοδα ανταλλακτικών των αυτοκινήτων, ύψους 50.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα επισκευής και συντήρησης οδών και πεζοδρομίων.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των μελών των Επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων.
Τόμος: 18, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-53-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα.
Τόμος: 18, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-54-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την προμήθεια φαρμάκων στους απόρους.
Τόμος: 18, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-54-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Βρεφοκομικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-56-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς την Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-56-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 14.000 δρχ. για την προμήθεια μείγματος "τερρόλ" για την ασφαλτόστρωση των οδών τη πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-56-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Κίμωνος.
Τόμος: 18, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδος Κίμωνος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-57-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 7/12/1927
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Νομάρχη Λάρισας Ιωάννη Ξηρού και χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων.
Τόμος: 18, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λάρισα -- Νομάρχες και νομαρχία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξηρός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-58-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 14/12/1927
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Ανιτσά ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής στη θέση του Λεωνίδα Σταματόπουλου.
Τόμος: 18, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανιτσάς, Γεώργιος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-59-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας επιδόματος στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας επιδόματος στους υπαλλήλους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 18, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 18, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-60-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.600 δρχ. για την αξία του στεφάνου που κατατέθηκε στην κηδεία του αποβιώσαντος Νομάρχη Λάρισας Ιωάννη Ξηρού.
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λάρισα -- Νομάρχες και νομαρχία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξηρός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.912 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.912 δρχ. υπέρ της "Ένωσης των Δήμων της Ελλάδος".
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Δήμων της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την πληρωμή των εργατών της επισκευής των οδών.
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για τον "δια πετρελάιου" φωτισμό των απόκεντρων συνοικιών.
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για έξοδα επισκευών στον Πυροσβεστικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 18, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για συντήρηση της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 18, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-61-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.072 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.072 δρχ. για την αποπεράτωση της επισκευής των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 18, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-62-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.234,70 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.234,70 δρχ. για την κατασκευή πινακίδων της ονομασίας των οδών.
Τόμος: 18, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-62-1

Πράξη: Έγκριση της μελέτης για γρανιτασφάλτόστρωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του νεόυ μηχανικόύ του Δήμου Γεώργιου Κοντοστάνου για γρανιτασφάλτόστρωση.
Τόμος: 18, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-63-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματκής πίστωσης σε άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 18, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-63-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση κτήματος δωρεάς Συραγούς Παπαγεωργίου Πατλιά.
Τόμος: 18, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Συραγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-63-1

Πράξη: Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για την κατασκευή οστεοφυλακείου.
Τόμος: 18, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-63-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για τα έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 18, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-64-1

Πράξη: Αναβολή της πληρωμής του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή της πληρωμής του ενοικίου του Πανεργατικού Κέντρου Βόλου έως ότου όλα τα εργατικά σωματεία συστεγαστούν σε κοινό χώρο.
Τόμος: 18, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονόμου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-65-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικού με τις προμήθειες υπέρ των Πυροσβεστικών Σταθμών.
Τόμος: 18, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-66-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 103.790 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 103.790 δρχ. για έργα κατασκευής πεζοδρομίων στην εθνική οδό Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 18, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-67-1

Πράξη: Έκθετα παιδιά Δήμου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση σχετικά με την κατάσταση των έκθετων παιδιών του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 67 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-67-3

Πράξη: Φωταέριο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζητηση σχετικά με το θέμα του φωταερίου.
Τόμος: 18, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πάντος, Γεώργιος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-69-1

Πράξη: Ανέγερση υποσταθμού του Πυροσβεστείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Παράκληση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών να επιτρέψει την απαλλοτρίωση τμήματος οικοπέδου στην οδό Κουμουνδούρου για την ανέγερση υποσταθμού του Πυροσβεστείου.
Τόμος: 18, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-69-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων