Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1928Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1928
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1928
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 8/1/1927
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Τσαλαπάτα ως Προέδρου, του Αργύριου Ιωαννίδη ως Αντιπροέδρου και του Δημητρίου Βάρδα ως Γραμματέα.
Τόμος: 18, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Βάρδας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-71-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Ζίφου ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 18, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-72-1

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή ενστάσεων φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Μιχαήλ Ζώρη ως μέλους της Επιτροπής των ενστάσεων φόρου έκτακτων κερδών.
Τόμος: 18, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 27/1/1928
Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 18, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-73-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 18, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Δαπάνες, Δημόσιες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα θέρμανσης των γραφείων της Οικονομική Εφορίας.
Τόμος: 18, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Οικονομική Εφορία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-74-1

Πράξη: Διορισμός πραγματογνώμονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γ. Σφέτσου ως πληρεξούσιου του Δήμου, ο οποίος με τον πληρεξούσιο της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ζ. Ζησάκη θα επιλύσουν τη διαφορά που προέκυψε μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 18, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.500 δρχ. για την αμοιβή του Γ. Σφέτσου για τις υπηρεσίες του ως διαιτητής στη διαφορά που προέκυψε μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 18, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-74-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.000 δρχ.για την αποπομπή των φρενοβλαβών, κοινών γυναικών και λυσσόδηκτων.
Τόμος: 18, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-74-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στον πολύτεκνο πρόσφυγα Στ. Κονταξή.
Τόμος: 18, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταξής, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-75-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Λυκείου Ελληνίδων.
Τόμος: 18, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λύκειο Ελληνίδων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-75-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 18, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-75-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. για διορθώσεις παραλέιψεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 18, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-75-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.600 δρχ. για την αποπληρωμή των βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών.
Τόμος: 18, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-75-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.500 δρχ. για ασφάλιστρα δημοτικών κτημάτων.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για γραφικά έξοδα των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για έξοδα θέρμανσης και φωτισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δημαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα καταβρέγματος.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την έκτακτη καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 600 δρχ. για την ενίσχυση των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 18, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-76-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 130.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 130.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 167.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 167.000 δρχ. ως επίδομα στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 155.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 155.000 δρχ. για την αποπληρωμή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 205.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 205.000 δρχ. για την πληρωμή των δόσεων του αυτοκινήτου της πυροσβεστικής αντλίας.
Τόμος: 18, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-77-1

Πράξη: Αποπεράτωση εργασιών διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση από το μηχανικό του Δήμου Μάρκο Σαρρή του συγκριτικού πίνακα για την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης διαφόρων οδών.
Τόμος: 18, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρρής, Μάρκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-78-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 550.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 550.000 δρχ. για τη συντήρηση των οδών της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-78-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πιστώσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-79-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 11.875 δρχ. ωε επίοδμα προς τους υπαλλήλους του νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-79-1

Πράξη: Παραχώρηση άδειας στην Ανώνυμη Εταιρεία θαλάσσιων και υδραυλικών έργων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Παραχώρηση άδειας στην Ανώνυμη Εταιρεία θαλάσσιων και υδραυλικών έργων για εγκατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής από το λιμάνι έως τον Κραυσίδωνα.
Τόμος: 18, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-79-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο δυτικό μέρος, στην οδό Παλαιστίνης.
Τόμος: 18, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παλαιστίνης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-80-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης δικαστηρίου για καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων κτημάτων.
Τόμος: 18, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-80-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35.36
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τοκοχρεολυσίων για την πληρωμή του δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 18, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-81-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.30 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.30 δρχ. για υπέρβαση ποσού ενίσχυσης υπέρ της Ένωσης των Δήμων.
Τόμος: 18, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ένωση Δήμων της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-81-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των άχρηστων υλικών των αποθηκών του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-82-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης μετοχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των μετοχών των αναγκαστικών δανείων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-82-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.700 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.700 δρχ. ως αποζημίωση στον Κ. Μπαλαφούτη λόγω της ζημίας που υπέστη από την κατασκευή πεζοδρομίου έξω από την οικία του.
Τόμος: 18, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαλαφούτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-82-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικ. έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 18, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-83-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 21/2/1928
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.για την αποπομπή των φρενοβλαβών, κοινών γυναικών και λυσσόδηκτων.
Τόμος: 18, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-85-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την αμοιβή των μελών των Επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
Τόμος: 18, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-85-1

Πράξη: Ένταξη του δανείου του Δήμου στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Ένταξη του δανείου του Δήμου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα στον τρέχοντα προϋπολογισμό του έτους 1927 - 1928, στο κεφάλαιο "Έκτακτα έσοδα" 20.088.568 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-85-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 445.920 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 445.920 δρχ. σε βάρος του δανείου προς εξόφληση του Δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 18, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110.325 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 110.325 δρχ. σε βάρος του δανείου προς εξόφληση του Δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 18, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-86-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.034 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.034 δρχ. για την εξόφληση δανείου του Δήμου του έτους 1896 υπέρ της ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-86-1

Πράξη: Εντολή είσπραξης ποσού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Εντολή στο δημοτικό ταμία προς είσπραξη από το ναό του Αγίου Νικολάου ποσού 15.034 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-86-1

Πράξη: Εντολή είσπραξης ποσού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Εντολή στο δημοτικό ταμία να λαμβάνει από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα απευθείας μέχρι το ποσό των 1.500 λιρών Αγγλίας.
Τόμος: 18, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-86-1

Πράξη: Εντολή είσπραξης ποσού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Εντολή στο δημοτικό ταμία να λαμβάνει από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα απευθείας μέχρι το ποσό των 500.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-87-1

Πράξη: Έσοδα προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Ένταξη του ποσού που θα πληρώσει ο ναός του Αγίου Νικολάου στα έσοδα του νέου προϋπολογισμού.
Τόμος: 18, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-87-1

Πράξη: Εκλογή μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Εκλογή του Βασιλείου Βακαλάκη ως τακτικού και του Γεωργίου Οικονόμου ως αναπληρωματικού μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 18, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Μητρόπολη Δημητριάδος. Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλάκης, Βασίλειος
Οικονόμου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-87-1

Πράξη: Έγκριση στρώσης των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση της στρώσης των οδών της πόλης με μακάσφαλτο ως η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο.
Τόμος: 18, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-87-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση και ομόφωνη απόφαση για το ύψος των δημοτικών φόρων και την φορολογική απαλλαγή των ντόπιων βιομηχανιών και βιοτεχνιών υπέρ ανταγωνισμού.
Τόμος: 18, σελ. 88 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-88-4

Πράξη: Αύξηση του δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Αύξηση του δημοτικού φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και απευθείας είσπραξη αυτού άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 18, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-91-2

Πράξη: Απαλλαγή βιομηχανιών από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Απαλλαγή των βιομηχανιών Γκλαβάνη και Σταματόπουλου από το δημοτικό φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Τόμος: 18, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
Μηχανουργείο Η Σφύρα Κ. Γκλαβάνη - Μ. Καζάζη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματόπουλος, Μελέτιος (1854-1915)
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Καζάζης, Μιχάλης (1850 - 1938)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-92-1

Πράξη: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φορου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-93-1

Πράξη: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φορου επί των σφαζόμενων ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-93-1

Πράξη: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φορου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-93-1

Πράξη: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φορου επί των ζυγιζόμενων εμπορευμάτων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-93-1

Πράξη: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φορου επί των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-93-1

Πράξη: Αδυναμία χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αδυναμία χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 18, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-94-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο πόλης και ειδικά στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας - Μαυροκορδάτου και διατήρηση του αρχικού σχεδίου του 1883.
Τόμος: 18, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαυροκορδάτου, Γαλλίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-94-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας - Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 18, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαυροκορδάτου, Γαλλίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-95-2

Πράξη: Αποστολή δύο μεταλλακτών στο Τηλεφωνείο Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Αίτηση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για αποστολή δύο μεταλλακτών στο Τηλεφωνείο Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-96-1

Πράξη: Έγκριση ονομασίας διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση ονομασίας διαφόρων οδών της πόλης λόγω της επικείμενης απογραφής.
Τόμος: 18, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-96-1

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας διαφόρων σημείων των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας διαφόρων σημείων των οδών Ορφέως και Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 18, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ορφέως, Παρθεναγωγείου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-96-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 14/3/1928
Πράξη: Ορισμός μέλους Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Ορισμός του Μιχαήλ Ζώρη ως μέλους της Επιτροπής καθορισμού του υπό του Δήμου πληρωθέντος φόρου γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 18, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-98-1

Πράξη: Ορισμός αντιπροσώπων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Ορισμός των Αθ. Κολέτσου, Χρ. Σακαβάλα και Κ. Μακρόπουλου ως αναπληρωματικών μελών των αντιπροσώπων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Βόλου για τον καθορισμό του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 18, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Επαρχία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωλέτσος, Αθανάσιος
Σακαβάλας, Χρήστος
Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-98-1

Πράξη: Ορισμός μελών σε Επιτροπή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Ορισμός των αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή του καθορισμού του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 18, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουρέλης, Δημήτριος
Κουκουβίνος, Τρ.
Ζωϊόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-98-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για έξοδα εκτύπωσης σε διαφάνειας της επέκτασης του σχεδίου πόλης στο ανατολικό τμήμα της.
Τόμος: 18, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-99-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου στην Αθήνα προς παραλαβή σχεδίων από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Τόμος: 18, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-99-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης στα άρθρα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης στα άρθρα του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-100-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος και άρτου.
Τόμος: 18, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-100-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων.
Τόμος: 18, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-101-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για το φωτισμό με πετρέλαιο των απόκεντρων συνοικιών της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-101-1

Πράξη: Εισήγηση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής και συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1928 - 929.
Τόμος: 18, σελ. 101 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Βάρδας, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-101-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 15/3/1928
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 110 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Βάρδας, Δημήτριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-110-4

Πράξη: Διακοπή της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Διακοπή της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1928 - 1929 και συζήτηση για την ανέγερση των ναών της Μεταμορφώσεως και Αγίου Κωνστανίνου.
Τόμος: 18, σελ. 113 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Πάντος, Γεώργιος
Βάρδας, Δημήτριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-113-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 16/3/1928
Πράξη: Απόφαση για επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Ομόφωνη απόφαση για επέκταση του σχεδίου πόλης στην οδό Νεκροταφείου με σκοπό τη διευκόλυνση του εγοστασίου Μουρτζούκου.
Τόμος: 18, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Μουρτζούκος, Αφοί Λεβή, και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-118-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-118-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 119 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-119-7

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Πρόσληψη του Γεωργίου Κοντοστάνου ως πρώτου μηχανικού του Δήμου με μισθό 13.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 20/3/1928
Πράξη: Απορρίψεις προσφορών για ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απορρίψεις προσφορών για ενοικίαση δημοτικών φόρων και επανάληψή τους.
Τόμος: 18, σελ. 126 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-126-3

Πράξη: Εκφραση συμπάθειας προς Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Περιεχόμενα: Εκφραση αμέριστης συμπάθειας προς τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθ. Φιλιππάκη για τη σύγκρουσή του με τον Πρόεδρο της Φιλόπτωχης Αδελφότητας κ. Κούτσικο.
Τόμος: 18, σελ. 128
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Μπακονικόλας, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-128-1

Πράξη: Χορηγία έκτκτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτκτης πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα δεξιώσεων, εθνικών και λοιπών εορτών.
Τόμος: 18, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-129-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για πληρωμή του φωτισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 18, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δημαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-129-1

Πράξη: Αποδοχή αποφάσεων του Προέδρου του Πρωτοδικείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή αποφάσεων του Προέδρου του Πρωτοδικείου Βόλου για αποζημιώσεις ρυμοτομιών.
Τόμος: 18, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-129-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 29/3/1928
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ανιτσάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-131-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ανιτσάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-131-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ανιτσάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-131-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Ανιτσάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-132-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 10/4/1928
Πράξη: Αποδοχή των τροποποιήσεων άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Αποδοχή των τροποποιήσεων άρθρων του προϋπολογισμού του έτος 1928 - 1929 κατόπιν πρότασης της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 18, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1928 - 1929
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-133-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-133-2

Πράξη: Τροποποίηση και επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και επέκταση του σχεδίου πόλης στη συνοικία Καπακλί.
Τόμος: 18, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-134-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια φαρμάκων.
Τόμος: 18, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-135-1

Πράξη: Θέματα του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Παράκληση προς την κυβέρνηση για πρόνοια σχετικά με θέματα του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας και πρόσληψη στην αρμόδια Επιτροπή περισσότερων αντιπροσώπων του Δήμου κσι τουλάχιστον ενός από την Κοινότητα Αλμυρού.
Τόμος: 18, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-135-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για τη βελτίωση των συσσιτίων των ανδρών της Διοίκησης Χωροφυλακής Μαγνησίας.
Τόμος: 18, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-136-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 25/4/1928
Πράξη: Διάθεση χρημάτων του δανειου για έργα σφαλτόστωσης οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Απόφαση για διάθεση χρημάτων του δανειου για έργα σφαλτόστωσης οδών. Απορρόφηση και από το ποσό το προβλεπόμενο για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-137-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. προς ενίσχυση των σεισμοπαθών της Κορίνθου.
Τόμος: 18, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κόρινθος -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-138-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. προς ενίσχυση του Ελληνικού Λυσσιατρείου Παμπούκη στην Αθήνα.
Τόμος: 18, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικό Λυσσιατρείο Παμπούκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-139-1

Πράξη: Σύσταση Απογραφικής Απογραφής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή της σύστασης της απογραφικής Επιτροπής.
Τόμος: 18, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πληθυσμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημογραφία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-139-1

Πράξη: Έγκριση προσωρινής αποζημίωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής αποζημίωσης 50.000 δρχ. στον Γ. Τσερέπη λόγω ρυμοτομίας του κτήματος του στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Πηλέως.
Τόμος: 18, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσερέπης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-140-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 1.192 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 1.192 δρχ. στον Σ. Μαλικιώτη ως επιστροφή τελών αδείας ανέγερσης.
Τόμος: 18, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλικιώτης, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-140-1

Πράξη: Συμμετοχή στο Ταμείο Οδοποιίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή επιστολής του βουλευτή της Λάρισας Αλέξανδρου Ιωαννίδη, ο οποίος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι στο Ταμείο Οδοποιίας Βόλου συμμετέχουν ο Δήμαρχος Παγασών και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αλμυρού και Σκοπέλου.
Τόμος: 18, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-140-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 23/5/1928
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στο αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Αλέξανδρο Αποστολίδη.
Τόμος: 18, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Α. (;-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-142-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 25/5/1928
Πράξη: Έκφραση λύπης για απρεπή συμπεριφορά ιερέων.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης για την απρεπή συμπεριφορά των ιερέων Αγίου Νικολάου και Αγίου Κωνσταντίνου κατά την κηδεία του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Αποστολίδη και καταγγελία προς τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, το Υπουργείο Παιδείας και Εκκήσιαστικών και την Ιερά Σύνοδο.
Τόμος: 18, σελ. 144 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλάκης, Βασίλειος
Ιωαννίδης, Αργύριος
Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Πλατανιώτης, Αθανάσιος
Μαύρος, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Ημερολόγιο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Τελετές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Α. (;-1928)
Μαυρομάτης, Γερμανός, Μητροπολίτης Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-144-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στους πλημμυροπαθείς Καλαμπάκας.
Τόμος: 18, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Καλαμπάκα -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-146-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Αποστολίδης.
Τόμος: 18, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Α. (;-1928)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για την αμοιβή του οφθαλμιάτρου των πασχόντων ανέργων.
Τόμος: 18, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-147-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης υπέρ του δημοτικού στρατολόγου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Λυσσιατρείο Παμπούκη.
Τόμος: 18, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-147-1

Πράξη: Κατασκευή δύο φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση από το μηχανικό του Δήμου Μάρκο Σαρρή του συγκριτικού πίνακα για την επιπλέον δαπάνη για την κατασκευή δύο φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 18, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-148-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια καυσόξυλων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 18, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-148-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Τόμος: 18, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-148-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 13/6/1928
Πράξη: Διαμαρτυρία στην κυβέρνηση.
Εισηγητής: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία στην κυβέρνηση για την πρόθεση κατάργησης του Ταμείου Πρόνοιας Παραγωγής Πηλίου.
Τόμος: 18, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ταμείο Πρόνοιας Παραγωγής Πηλίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-149-1

Πράξη: Πώληση αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης για πωληση άχρηστου αυτοκινήτου του Δήμου και υδαταποθήκης.
Τόμος: 18, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-150-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την μεταφορά και τοποθέτηση των φανών και φανοστατών του φωταερίου στον περίβολο του εργοστασίου.
Τόμος: 18, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-150-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για το πισσάρισμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-151-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. ως αποζημίωση σε ιδιώτη λόγω των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του από τον καταβρεκτήρα του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-151-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης κτηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης του διπλανού από το Δημαρχείο κτηρίου (πρώην χοροδιδασκαλείου) για την εγκατάσταση του αρχείου και άλλων υπηρεσιών.
Τόμος: 18, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-151-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για τη διαμόρφωση των γραφείων που θα στεγαστούν στο μισθωμένο κτήριο δίπλα από το Δημαρχείο.
Τόμος: 18, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-152-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής 7.050 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 7.050 δρχ. στον Γ. Σκαρίμπα ως επιστροφή φόρου λόγω της μη ανέγερσης εγοστασίου ζυμαρικών στο Δήμο Παγασών αλλά στην Πορταριά.
Τόμος: 18, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκαρίμπας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-152-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοπέδων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των οικοπέδων των Βασιλείου Αδαμίδ, Ιωάννη Πατνάρη, Μιλτιάδη Χαραλάμπους και Κων. Κωσταβάρα.
Τόμος: 18, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμίδης, Βασίλειος
Πατνάρης, Ιωάννης
Χαραλάμπους, Μιλτιάδης
Κωσταβάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-152-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκρταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκρταφείου για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 18, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1927 - 1928
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-153-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκρταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκρταφείου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 18, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-153-1

Πράξη: Χορηγία έκτατης πίστωσης 16.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτατης πίστωσης 16.000 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και εκδρομέων στο Βόλο και το Πήλιο.
Τόμος: 18, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Θεσσαλονίκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-154-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 20/6/1928
Πράξη: Συζήτηση για το φωταέριο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το φωταέριο και τις εγκαταστάσεις του. Διακήρυξη για ενοικίαση των εγκαταστάσεων και της εκμετάλλευσής του.
Τόμος: 18, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-155-1

Πράξη: Έγκριση απαλλοτρίωσης οικοπέδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της Άννας Σκούταρη στην οδό Κουμουνδούρου και χορηγία έκτακτης πίστωσης 37.500 δρχ. για την αποζημίωσή της. Το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 18, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρη, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-156-1

Πράξη: Ορισμός της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Ορισμός της εμποροπανήγυρης στο διάστημα 5 έως 12 Αυγούστου.
Τόμος: 18, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-156-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.500 δρχ. για το φωτισμό των δικαστικών κτηρίων.
Τόμος: 18, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-157-1

Πράξη: Διαγραφή των ενοικίων των δημοτικών παραπηγμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Διαγραφή από το κεφάλαιο εσόδων του προϋπολογισμού των ενοικίων των δημοτικών παραπηγμάτων που κατεδαφιστηκαν λόγω ρυμοτομίας.
Τόμος: 18, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-158-1

Πράξη: Ανάθεση του έργου γρανιτασφαλτόστρωσης των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Ανάθεση του έργου γρανιτασφαλτόστρωσης των οδών απευθείας σε εργολάβο (μη πτυχιούχο) και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 18, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-158-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 70.000 δρχ. για τοπογραφικές εργασίες στο βόρειο τμήμα της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-158-1

Πράξη: Θέματα ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση επιτροπών πολιτών για θέματα ρυμοτομίας.
Τόμος: 18, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-158-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 500 δρχ. ως οικονομική βοήθεια του Δήμου στον τέως υπάλληλό του και πάσχοντα Σπ. Ψαρόπουλο.
Τόμος: 18, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψαρόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-159-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 19/7/1928
Πράξη: Συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης 100.000 δρχ. προς την Βικτώρια Τριανταφυλλίδου, ιδιοκτήτρια των ρυμοτομούμενων οικοπέδων στις οδούς Αργοναυτών Πηλέως και Ιάσονος Πηλέως και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 18, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριανταφυλλίδου, Βικτώρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-161-1

Πράξη: Ανάθεση κατασκευής ασφάλτινων οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Ανάθεση κατασκευής ασφάλτινων οδοστρωμάτων στον εργολάβο Δημ. Μυτιληναίο και απόρριψη της ένστασης της Ανωνύμου εργοληπτικής Εταιρείας Θαλάσσιων και Υδραυλικών Έργων. (Η ένσταση έγινε γιατί ο εργολάβος δεν είχε πτυχίο κατασκευής οδοστρωμάτων).
Τόμος: 18, σελ. 161 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-161-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ. για πληρωμή δικαστικών υπαλλήλων που εργάστηκαν στην αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.
Τόμος: 18, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-163-1

Πράξη: Απόφαση για απαλλοτρίωση λιθόκτιστων οικιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Απόφαση για απαλλοτρίωση λιθόκτιστων οικιών στα Παλαιά, απέναντι από το εργοστάσιο του Φωταερίου, για λόγους υγιεινής.
Τόμος: 18, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-163-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 28/8/1828
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ. προς λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποσόβηση μετάδοσης του δάγγειου πυρετού και την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 18, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-165-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 5/10/1928
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.350 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.350 δρχ. για την επιπλέον αποζημίωση της Άννας Σκούταρη, ιδιοκτήτριας του ρυμοτομημένου οικοπέδου.
Τόμος: 18, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούταρη, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-167-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την αποπληρωμή του διαχωρισμού των γραφείων του παραρτήματος των γραφείων του Δημαρχείου και της επίπλωσής τους.
Τόμος: 18, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-167-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για γενικά εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 18, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-167-1

Πράξη: Έξοδα καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Διακανονισμός στον προϋπολογισμό για πίστωση 60.000 δρχ. για έξοδα καταβρέγματος.
Τόμος: 18, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για αγορά φαρμάκων υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για των αποπομπή των αέργων φρενοβλαβών του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την προμήθεια γάλακτος υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-1

Πράξη: Ορισμός του Δήμου ως εγγυητή του Ειδικού Ταμείου Μόνιμων Οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δήμου ως εγγυητή του Ειδικού Ταμείου Μόνιμων Οδοστρωμάτων για τη σύναψη δανείου με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 18, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-168-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για την κατασκευή αναμνηστικής πλάκας για την μάχη της Μακρινίτσας του 1878 στην πλατεία της συνοικίας Επτά Πλατάνια (επί των οδών Αλεξάνδρας και Γαλλίας) και μετονομασία της πλατείας σε "πλατεία Μακρινίτσης".
Τόμος: 18, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Μακρινίτσης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-169-1

Πράξη: Αγορά γραφομηχανής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την αγορά γραφομηχανής.
Τόμος: 18, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-169-1

Πράξη: Έγκριση της πρόσληψης ενός ακόμη κλητήρα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης ενός ακόμη κλητήρα για την απογραφή των στρατολογικών καταλόγων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ. για την μισθοδοσία του.
Τόμος: 18, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-169-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 223,20 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 223,20 δρχ. στον Αθανάσιο Λιάμο ως επιστροφή φόρου.
Τόμος: 18, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λιάμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-170-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.486,20 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 7.486,20 δρχ. για εργασίες συντήρησης οδών.
Τόμος: 18, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-170-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.για την πληρωμή του ενοικίου της Πανεργατικής Ένωης Βόλου και ανάθεση στο Δήμαρχο της εξεύρεσης χώρου για τη στέγαση όλων των εργατικών σωματείων.
Τόμος: 18, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βάρδας, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-170-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.500 δρχ. για την αποπληρωμή του Γ. Τζαμτζή,εργολάβου της κατασκευής του πεζοδρομίου μεταξύ της εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας και του ασφαλτόστρωτου τμήματος της παραλιακής οδού Βόλου προ της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 18, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-171-1

Πράξη: Αποφάσεις για τα ποσά του φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Αποφάσεις για τα ποσά του φόρου της γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 18, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-171-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για έξοδα που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-172-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.328,40 δρχ. προς τον ταμία του νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-172-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου για την κατασκευή υδραυλικών έργων.
Τόμος: 18, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-172-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά ελαιογραφίας με την μορφή του Ρήγα Φεραίου, καταγεγραμμένη ως γνήσια από τον καθηγητή Σπ. Λάμπρου.
Τόμος: 18, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπρου, Σπύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-173-1

Πράξη: Τροποποίηση του νόμου συγκέντρωσης των εγχώριων προϊόντων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς την κυβέρνηση για τροποποίηση του νόμου συγκέντρωσης των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 18, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Ιωαννίδης, Αργύριος
Βάρδας, Δημήτριος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-173-2

Πράξη: Έγκριση της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου για τον απολογισμό του Δήμου του έτους 1927 - 1928.
Τόμος: 18, σελ. 175 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-175-8

Πράξη: Δημιουργία δημοτικής αγοράς στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεώργιου Κοντοστάνου για την επιπλέον δαπάνη της δημιουργίας δημοτικής αγοράς στα Παλαιά.
Τόμος: 18, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-182-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για τα βιβλία υπέρ των απόρων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-182-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 19/11/1928
Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για ανάγκη τελικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης σύμφωνα με τις προτάσεις της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αιτία οι νέες ανάγκες του Δήμου και οι νέες ρυμοτομίες.
Τόμος: 18, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-184-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών για μη επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή του λιμένος.
Τόμος: 18, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-185-1

Πράξη: Διορισμός μελών του Ταμείου της Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου της Εκπαιδευτικής Πρόνοιας των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 18, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπλαφούτης, Κωνσταντίνος
Τσαλαπάτας, Θεόδωρος Π. (1872 - 1930)
Ρηγόπουλος, Ρήγας
Βασιλάκης, Ιωάννης
Καλλιγέρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-186-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 18, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-186-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για εξαρήματα και ανταλλακτικά του Δημοτικού Οδοστρωτήρα.
Τόμος: 18, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-186-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την απολύμανση των οικιών των απόρων.
Τόμος: 18, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-187-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ. για έξοδα ρυμοτομίας.
Τόμος: 18, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 24.000 δρχ. για πληρωμή οφιλών των υπηρεσιών του Δήμου προς την Ηλεκτριή Εταιρεία.
Τόμος: 18, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού του αποχωρητηρίου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 18, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-187-1

Πράξη: Πληρωμή 7.000 δρχ. ως αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Αποζημίωση 7.000 δρχ.στον Απ. Σπυρέλη, του οποίο το άλογο έσπασε το πόδι του και θανατώθηκε πέφτοντας σε υπόνομο του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρέλης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-187-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση στην δακτυλογράφο του Δήμου Ερασμία Κωστοπούλου λόγω του επικείμενου γάμου της.
Τόμος: 18, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-188-1

Πράξη: Κατασκευή οστεοφυλακείου στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού για την κατασκευή οστεοφυλακείου στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 18, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-188-1

Πράξη: Αλλαγή του κανονισμού έκδοσης διαβατηρίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Πρόταση προς την κυβέρνηση για αλλαγή του κανονισμού έκδοσης διαβατηρίων που απαιτεί την προσωπική υπογραφή του Νομάρχη.
Τόμος: 18, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Διαβατήρια -- Δίκαιο και νομοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-189-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 123,90 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 123,90 δρχ. για κάλυψη υπέρβασης ποσού που προέβλεπε ο προϋπολογισμός για την καταπολέμηση του δάγγειου πυρετού.
Τόμος: 18, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την ενίσχυση των δημοτικών σχολείων.
Τόμος: 18, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-189-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Βρεφοκομικού Σταθμού, το οποίο περιθάλπει 650 βρέφη.
Τόμος: 18, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-190-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την αποζημίωση του Αγγελή Παρθένη λόγω της ρυμοτομίας του κτήματός του και της ζημιάς που υπέστη λόγω της καταστροφής των οπωροφόρων δέντρων του.
Τόμος: 18, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Αγγελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-190-1

Πράξη: Έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού και χορηγία ισόποσης πίστωσης για τη νομιμοποίησή της.
Τόμος: 18, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-191-1

Πράξη: Έγκριση γενικού μητρώου των δημοτών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1926.
Τόμος: 18, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-191-1

Πράξη: Έγκριση γενικού μητρώου των δημοτών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλων του έτους 1927.
Τόμος: 18, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-191-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 24/11/1928
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Βουλευτή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Βουλευτή της Επαρχίας Βόλου στην Αθήνα Αδαμάντιου Εφραιμίδη και χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ., η οποία θα διατεθεί αντί στεφάνου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο, στις σχολικές Επιτροπές και στον προσφυγικό συνοικισμό.
Τόμος: 18, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βουλευτές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εφραιμίδης, Αδαμάντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-192-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 10/12/1928
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Ζώρη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής στη θέση του Γεωργίου Ανιτσά.
Τόμος: 18, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-193-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. για την ανέγερση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 18, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Οικονόμου, Γεώργιος
Βάρδας, Δημήτριος
Μπακουλάκης, Αγαμέμνων
Σακκής, Ιωνάς
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-194-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 53.530 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 53.530 δρχ. για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτκή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-194-2

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό και το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις καθηγήτριες του Γυμνασίου Θηλέων, οι οποίες αν και πληρώνονται διαμένουν στην Αθήνα και απουσιάζουν από την εργασία τους.
Τόμος: 18, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-195-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του νοσοκομείου, ο οποίος για χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του.
Τόμος: 18, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-195-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση οικίας που δώρησε η Συραγώ Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 18, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Συραγώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-195-2

Πράξη: Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Δήμου για το έτος 1927 - 1928 και αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 18, σελ. 196 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-196-5

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 22.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 22.000 δρχ. υπέρ της Ένωσης Δήμων της Ελλάδος.
Τόμος: 18, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ένωση Δήμων της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-200-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-201-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.900 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.900 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων κτημάτων, των οποίων τα κτήματα αχρηστεύτηκαν.
Τόμος: 18, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φασούλας, Σπυρίδων
Γκαρίπης, Π.
Φρούσσου, Μελπομένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-201-1

Πράξη: Γραμμές Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να ενεργήσει ώστε να φύγουν οι σιδηροδρομικές γραμμές από την οδό 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 18, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Βόλος -- Δρόμοι (2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-201-1

Πράξη: Τακτοποίηση λογαριασμών με την Τεχνική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Τακτοποίηση λογαριασμών με την Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ για την ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-201-2

Πράξη: Διακήρυξη για ενοικίαση καταστημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Διακήρυξη για ενοικίαση με δημοπρασία καταστημάτων της δημοτικής αγοράς των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 18, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-202-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. στον Αθλητικό Σύλλογο Κένταυρος για την αποστολή ποδοσφαιρικών ομάδων στη Λάμία.
Τόμος: 18, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Αθλητικός Σύλλογος "Κένταυρος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-203-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 18, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Δαπάνες, Δημόσιες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-203-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης προς το Πανεργατικό Κέντρο Βόλου για την πληρωμή του ενοικίου.
Τόμος: 18, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανεργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-203-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά κωδίκων και την συνδρομή εφημερίδων.
Τόμος: 18, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-203-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 18, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-203-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για έξοδα που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-204-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση σε αποχωρούσα άπορη υπηρέτρια του νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-204-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 1927 - 1928.
Τόμος: 18, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-204-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων