Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1929Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1929
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1929
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 18 - 19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 13/1/1929
Πράξη: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Τσαλαπάτα ως Προέδρου, του Αργύριου Ιωαννίδη ως Αντιπροέδρου και του Γεωργίου Ανιτσά ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 18, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Ιωαννίδης, Αργύριος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-207-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 23/1/1929
Πράξη: Τοποθέτηση του Δημάρχου απέναντι στις επικρίσεις της τοπικής εφημερίδας "Ταχυδρόμος".
Εισηγητής: Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Τοποθέτηση του Δημάρχου απέναντι στις επικρίσεις της τοπικής εφημερίδας "Ταχυδρόμος" ότι η πρόσληψη του Δημ. Μυτιληναίου ως εργολάβου ασφαλτόστρωσης είναι παράνομη. Απάντηση του Δ.Σ. και επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες.
Τόμος: 18, σελ. 209 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Δημοσιεύματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-209-4

Πράξη: Σκυρόστρωση των οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανάθεση εργασιών σκυρόστρωσης των οδών έως το ποσό των 500.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-213-1

Πράξη: Σκυρόστρωση οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεώργιου Κοντοστάνου για συνέχιση των έργων σκυρόστρωσης που ήδη γίνονται βάσει συμβολαίου με τον εργολάβο Εμμανουήλ Εμμανουήλ και απαιτούνται 450.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-213-1

Πράξη: Αύξηση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Αύξηση δημοτικών φόρων για παράταση διάρκειας του φόρου υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 18, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-213-1

Πράξη: Απόφαση για απολλοτριώσεις οικοπέδων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Απόφαση για απολλοτριώσεις οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία συνοικιακών αγορών (οδος Πηλέως και Ανθ. Γαζή με Ορμινίου).
Τόμος: 18, σελ. 213 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Ιωαννίδης, Αργύριος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Πηλέως, Ανθίμου Γαζή, Ορμινίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-213-3

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-215-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα καταβρέγματος.
Τόμος: 18, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-215-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 60.000 δρχ. για ανταλλακτικά αυτοκινήτων πυροσβεστικών αντλιών.
Τόμος: 18, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-215-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για αγορά γάλακτος σε απόρους του Δήμου.
Τόμος: 18, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-215-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για την επισκευή του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 18, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-216-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για γενικά έξοδα του Δημαρχείου.
Τόμος: 18, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.450 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.450 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων κτημάτων, των οποίων τα κτήματα αχρηστεύτηκαν.
Τόμος: 18, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου, Β.
Ζαβαλιάγκου, Δέσποινα
Παπαδοπούλου, Ζαφείρω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-216-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.680 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.680 δρχ. για καταβολή αντιμισθίας στο δημοτικό στρατολόγο, λόγω της αύξησης του μισθού των υπαλλήλων.
Τόμος: 18, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-216-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα ταφής των απόρων.
Τόμος: 18, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-217-1

Πράξη: Πρόσληψη δύο επιστατών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Πρόσληψη δύο ακόμη επιστατών των δημοτικών έργων χορηγία έκτακτης πίστωσης 9.520 δρχ. για την πληρωμή της μισθολογίας τους.
Τόμος: 18, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-217-1

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή υγειονομικού ελέγχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαγεωργίου στην Επιτροπή υγειονομικου ελέγχου.
Τόμος: 18, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-217-2

Πράξη: Ορισμός αρχιάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Ονομασία του δημοτικού ιατρού Κων. Μουρτζόπουλου ως αρχίατρου.
Τόμος: 18, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-218-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Σύσταση τετραμελούς Επιτροπής υγειονομικού συμβουλίου.
Τόμος: 18, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Μωραΐτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-218-1

Πράξη: Παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου σε διάφορους θιάσους με είσπραξη ποσοστών.
Τόμος: 18, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-218-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των κτημάτων των αδελφών Δίκου στη συνοικία Παλαιών στη θεση Σιτοπάζαρο.
Τόμος: 18, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δίκου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-218-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος καταστηματαρχών του Προσφυγικού Συνοικισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Αποδοχή αιτήματος καταστηματαρχών του Προσφυγικού Συνοικισμού "Νέα Ιωνία" για να ανοίγουν Κυριακές.
Τόμος: 18, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία -- Καταστήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-219-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 8/2/1929
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου λόγω του βαρύτατου χειμώνα.
Τόμος: 18, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-220-2

Πράξη: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 7.486,20 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 7.486,20 δρχ. για την αποπληρωμή του εργολάβου συντήρησης οδών της πόλης Β. Πλαγερά.
Τόμος: 18, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλαγεράς, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-221-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 1/3/1929
Πράξη: Αποδοχή αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Αποδοχή αίτησης του Κων. Κατσαούνη για φορολογική απαλλαγή στα προϊόντα που αποθηκεύονται στα ψυγεία του.
Τόμος: 18, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαούνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-222-2

Πράξη: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-223-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-223-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-223-2

Πράξη: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-224-1

Πράξη: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση διακηρύξων για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-224-1

Πράξη: Αλλαγές στα μέλη του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Αλλαγές στα μέλη του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 18, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσορόδης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
Στυλιαράς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-224-2

Πράξη: Μείωση του λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Μείωση του λιμενικού φόρου στην εισαγωγή ζάχαρης από 5 σε 3% κατόπιν αίτησης διαφόρων εμπόρων.
Τόμος: 18, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-225-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 390 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 390 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον Χρήστο Κίτσο.
Τόμος: 18, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κίτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-226-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς 500 λιρών Αγγλίας του Αλ. Βόλτου προς το νοσοκομείο.
Τόμος: 18, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βόλτος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-226-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απαλλαγή της καταβολής ενοικίου του Χρ. Κορλή για τους λόγους που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-226-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη θητεία των Διευθυντών και ότι καθίσταται αυτή διετής.
Τόμος: 18, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-226-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά φαρμάκων, ορών και εμβολίων.
Τόμος: 18, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-227-1

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Καθορισμός των τομών των ταφών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 18, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-227-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για γραφικά εξοδα.
Τόμος: 18, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-227-1

Πράξη: Έγκριση της επέκτασης της οδού Νηλείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης της οδού Νηλείας (μέχρι τον Άναυρο) και ρυμοτομία των κτημάτων των διαφόρων ιδιοκτητών.
Τόμος: 18, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Νηλείας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-227-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων.
Τόμος: 18, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτκτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτκτης πίστωσης 4.000 δρχ. προς πληρωμή του καλλιτέχνη και Διευθυντή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου Γ. Ιακωβίδη για την επίβλεψη του Ηρώου του Δήμου από τον γλύπτη Β. Φαληρέα.
Τόμος: 18, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιακωβίδης, Γεώργιος (1853 - 1932)
Φαληρέας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-228-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για αποζημίωση του Θ. Γεωργαντζά, του οποίου το υπόγειο πλημμύρισε από όμβρια ύδατα που προκλήθηκαν από έργα εσκαφής της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 18, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζάς, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-228-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την αποπληρωμή θέρμανσης γραφείων της Οικονομικής Εφορίας Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Οικονομική Εφορία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-229-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για την πληρωμή της μισθοδοσίας της επιστάτριας του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Σχολεία
8ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-229-1

Πράξη: Απόφαση για σταδιακή αποπληρωμή αρχιτέκτονα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Απόφαση για σταδιακή αποπληρωμή του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου κατά την πορεία του έργου ανέγερσης του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 18, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημρομόσθια -- Αρχιτέκτονες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-230-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 10/3/1929
Πράξη: Απονομή τιμών στην αποβιώσασα μητέρα του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στην αποβιώσασα μητέρα του Δημάρχου Αικατερίνη, χήρα Δ. Σπυρίδη.
Τόμος: 18, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-231-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.200 δρχ. για αγορά στεφάνου υπέρ της αποβιωσάσης μητέρας του Δημάρχου Αικατερίνη, χήρα Δ. Σπυρίδη.
Τόμος: 18, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-231-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 20/3/1929
Πράξη: Άρση της αύξησης διοδίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Αίτηση προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για άρση της αύξησης διοδίων υπέρ του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-233-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 22/3/1929
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 22.135 λιρών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου, ύψους 22.135 λιρών Αγγλίας μεταξύ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας και του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου με εγγυητή το Δήμο.
Τόμος: 18, σελ. 235 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές συναλλαγές
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-235-6

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων.
Τόμος: 18, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-240-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος.
Τόμος: 18, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-240-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πιστώσεων που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-241-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος.
Τόμος: 18, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-241-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια γιαούρτης στον Δ. Δραγογιάννη.
Τόμος: 18, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-242-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρων του προϋπολογισμού υπέρ εξόδων πυρασφάλειας.
Τόμος: 18, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυρασφάλεια -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-242-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης αναβολή πληρωμής ενοικίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Δ. Τσάμτσα και των μελών της οικογένειας Ζαγορίτη για αναβολή πληρωμής ενοικίου του δημοτικού χώρου που εκμεταλλεύονται
Τόμος: 18, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμτσας, Δημήτριος
Ζαγορίτη, Βασιλική
Ζαγορίτης, Χρήστος Δ.
Ζαγορίτης, Ευάγγελος Δ.
Ζαγορίτης, Αριστείδης Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-242-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 900 δρχ. για πληρωμή οδοιπορικών του μηχανικού της Νομαρχίας Χρ. Παπαβασιλείου.
Τόμος: 18, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαβασιλείου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-243-1

Πράξη: Έγκριση συρραφής υποχρεώσεων προς ενέργεια δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση συρραφής υποχρεώσεων προς ενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του "Φωταεριποιείου Βόλου".
Τόμος: 18, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-244-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 28/3/1929
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση όλων των δημοτικών φόρων και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 18, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-255-2

Πράξη: Θέσπιση δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Θέσπιση δημοτικής φορολογίας 10% για κληρονομιές.
Τόμος: 18, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-256-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ενοικιαστή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του ενοικιαστή του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων Χρ. Βλάτσου για αναβολή της καταβολής ενοικίου.
Τόμος: 18, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-257-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 18, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-258-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 31/3/1929
Πράξη: Επιβολή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Επιβολή του δημοτικού φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στα ειδη που κατονομάζονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 18, σελ. 259 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-259-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 3/4/1929
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση όλων των δημοτικών φόρων και επανάληψη αυτής.
Τόμος: 18, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-261-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης του δημοτικού φόρου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων άνευ δημοπρασίας και με ειδικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 18, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-262-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής ενστάσεων φόρου έκτακτων κερδών.
Τόμος: 18, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
Τσαπουλάρης, Αντώνιος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-262-2

Πράξη: Διορισμός μέλους σε Επιτροπή καθορισμού φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Μιχαήλ Ζώρη στην Επιτροπή καθορισμού του καταβλητέου από το Δήμο φόρου της γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 18, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώρης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-263-1

Πράξη: Ορισμός των μελών των αντιπροσώπων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Ορισμός των Αθ. Κολέτσου, Χρ. Σακαβάλα και Κ. Μακρόπουλου ως αναπληρωματικών μελών των αντιπροσώπων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Βόλου για τον καθορισμό του γεωργικού φόρου.
Τόμος: 18, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Επαρχία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωλέτσος, Αθανάσιος
Σακαβάλας, Χρήστος
Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-263-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Επιτροπής ενστάσεων φόρου γεωργικής παραγωγής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Τσουρέλη ως μέλους της Επιτροπής ενστάσεων φόρου γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 18, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουρέλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-263-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος.
Τόμος: 18, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-264-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 198 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 198 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον Νικόλαο Βολοβίνη.
Τόμος: 18, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βολοβίνης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-264-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 69,50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 69,50 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον Κ. Παπαγιαννόπουλο και 218,80 δρχ. στον Δ. Παπασταύρου.
Τόμος: 18, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπασταύρου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-264-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.746,50 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.746,50 δρχ. ως επιστροφή φόρου σε διάφορυς ιδιώτες.
Τόμος: 18, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-265-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομία κτήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομία του κτήματος του Δ. Κουκιάδη και διεύρυνση της οδού Ορφέως στο ύψος της οδού Ιωλκού.
Τόμος: 18, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-265-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 9/4/1929
Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων για το έτος 1929 - 1930 και επανάληψη αυτής με οριζόμενο ελάχιστο όριο τα 3.000.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-267-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων για το έτος 1929 - 1930 και επανάληψη αυτής με οριζόμενο ελάχιστο όριο τα 350.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-267-1

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων για το έτος 1929 - 1930 και επανάληψη αυτής με οριζόμενο ελάχιστο όριο τα 450.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-267-2

Πράξη: Ακύρωση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το έτος 1929 - 1930 και επανάληψη αυτής με οριζόμενο ελάχιστο όριο τα 450.000 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-268-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου για το έτος 1929 - 1930. Πλειοδότης ο Νικόλαος Κοπάνας.
Τόμος: 18, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπάνας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-268-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 25/4/1929
Πράξη: Συγχαρητήρια σε Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συγχαρητήρια προς τον Δημοτικό Σύμβουλο Απόστολο Κουτσαγγέλη για την εκλογή του ως Γερουσιαστή στις εκλογές του Απριλίου του 1929.
Τόμος: 18, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσαγγέλης, Απόστολος (1871-1937)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-270-1

Πράξη: Εισήγηση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 271 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Βακαλάκης, Βασίλειος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-271-9

Πράξη: Καθαριότητα και κατάβρεγμα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης του καταβρέγματος και της καθαριότητας της πόλη απευθείας με υπαλλήλους του Δήμου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 18, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-278-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 26/4/1929
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 280 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-280-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 29/4/1929
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για τον προϋπολογισμό και αναθεώρηση κάποιων άρθρων. Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 289 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιωαννίδης, Αργύριος
Σταματόπουλος, Λεωνίδας Μ.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9018-289-11

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 1 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-1-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 18, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-3-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 18, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-3-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας του Σπ. Φασούλα στην οδό Αναλήψεως, μεταξύ Ογλ και Γαμβέτα.
Τόμος: 18, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φασούλας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-3-1

Πράξη: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μηχανικού Γεωργίου Κοντοστάνου και ορισμός της μηνιαίας μισθοδοσίας του στις 16.666,60 δρχ.
Τόμος: 18, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομόσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-4-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 30/5/1929
Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης ρυμοτομιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης ρυμοτομιών στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, βόρεια του τζαμιού.
Τόμος: 19, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-5-2

Πράξη: Έγκριση του κωδικοποιημένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση του κωδικοποιημένου σχεδίου πόλης από τον Γ. Κοντοστάνο σε 29 πίνακες κλίμακας 1: 500.
Τόμος: 19, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-6-1

Πράξη: Έγκριση συνέχισης της κατασκευής πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της κατασκευής πεζοδρομίων σε βάρος των "δυστροπούντων" ιδιοκτητών και του συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου .
Τόμος: 19, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-6-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για την αυτόματη ηλεκτροδότηση του Δήμου με αυτόματους διακόπτες.
Τόμος: 19, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-7-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση προμήθειας 40.000 οκάδων καυσόξυλων.
Τόμος: 19, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-7-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για την μεταρρύθμιση και αποπεράτωση του Μαιευτηρίου (Παραρτήματος Β΄ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου).
Τόμος: 19, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Νοσοκομεία
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-7-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την εκποίηση 18 κορμών πεύκων.
Τόμος: 19, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-8-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Διορισμός των Αλέξανδρου Ξυνογαλόπουλου και Χρήστου Παπαϊωάννου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νεκροταφείου.
Τόμος: 19, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξυνογαλόπουλος, Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-8-1

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικού χώρου σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Παραχώρηση στον Παναγιώτη Τσαλαπάτα χώρου βορειανατολικά του Δημοτικού Θεάτρου για καφενείο, το οποίο μετά από δέκα χρόνια θα εκμεταλλεύεται ο Δήμος.
Τόμος: 19, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-8-2

Πράξη: Έγκριση του γενικού μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση του γενικού μητρώου των δημοτών και των δύο φύλλων για το έτος 1929.
Τόμος: 19, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-9-1

Πράξη: Ρυμοτομία οικίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Ρυμοτομία της οικίας του Βασιλείου Τότσικα ώστε να καλλωπιστεί ο περίγυρος του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 19, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-9-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς την Αλεξάνδρα Λέκκα για τη θεραπεία της κόρης της, η οποί πάσχει από φυματίωση.
Τόμος: 19, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λέκκα, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-10-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 600 δρχ. προς τον "δυσπραγούντα" πρώτο υπάλληλο του Δήμου Δημήτριο Μακρόπουλο.
Τόμος: 19, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-10-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 20/6/1929
Πράξη: Διαμαρτυρία για την κατάληψη πλατείας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση, Βουλή και Γερουσία για την αυθαίρετη κατάληψη της πλατείας Ρήγα Φεραίου από την Αεροπορική 'Αμυνα.
Τόμος: 19, σελ. 11 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Αεροπορική Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-11-2

Πράξη: Παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Φωταεριοποιείου Βόλου σεεργολάβο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Επικύρωση της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής περί παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Φωταεριοποιείου Βόλου στον εργολάβο Γεώργιο Κυρίτση.
Τόμος: 19, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-12-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης για τη διευκόλυνση της βιομηχανίας "Κυλινδρόμυλοι Λούλη Α.Ε.".
Τόμος: 19, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Κυλινδρόμυλοι Λούλη Α.Ε.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την καταπολέμηση της ακρίδας στην περιφέρεια της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακρίδες -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-13-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για πληρωμή ενοικίου στον ιατρό Άγγελο Πυργιαλή, στου οποίου το κτήμα δημιουργήθηκε δημοτικό αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση των προσφύγων της Ιωλκού.
Τόμος: 19, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιαλής, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-14-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την εκποίηση ξυλείας.
Τόμος: 19, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-14-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή υπόλοιπου χρέους προς την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 19, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-15-1

Πράξη: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίουπόλης στην οδό Μαυροκορδάτου μεταξύ των οδών Γαλλίας και Παρθεναγωγείου.
Τόμος: 19, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαυροκορδάτου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-15-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τον Ν. Πρωτοσύγγελο για τη θεραπεία του γιού του, ο οποίος πάσχει από φυματίωση.
Τόμος: 19, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρωτοσύγγελος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-15-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τον πάσχοντα από φυματίωση Δημ. Κανούλη για τη θεραπεία του.
Τόμος: 19, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανούλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-15-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τη Δέσποινα Ματθαίου για τη θεραπεία του φρενοβλαβούς γιού της.
Τόμος: 19, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματθαίου, Δέσποινα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-16-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-16-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για το φωτισμό του αποχωρητηρίου της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 19, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-16-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 14/8/1929
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για την εμβάθυνση και ανόρυξη των αρτεσιανών φρεάτων ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία των προσφυγικών συνοικισμών λόγω της ανομβρίας του καλοκαιριού.
Τόμος: 19, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-18-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα των δημοτικών εκλογών.
Τόμος: 19, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-18-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για φάρμακα υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-18-2

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας φαρμάκων από το φαρμακεμπορικό οίκο του Γ. Βελιανίτη στην Κέρκυρα.
Τόμος: 19, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-19-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας κλινοσκεπασμάτων από το εργοστάσιο Φρίντρες Χάουσμαν του Μάμιγκεν της Γερμανίας.
Τόμος: 19, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-19-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας βάμβακος από το εργοστάσιο ΟΤΙΣΕΤΤΙΚΑ της Ιταλίας.
Τόμος: 19, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-19-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της κατασκευής αποστραγγιστικών και διοχετευτικών έργων από τον εργολάβο Γ. Κεσμετζή.
Τόμος: 19, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-19-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των εργασιών ελαιοχρωματισμού στο νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-19-2

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση χορηγίας συμπληρωματικών πιστώσεων σε κεφάλαια του προϋπολογισμού.
Τόμος: 19, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-20-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 19, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-20-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 26/8/1929
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 6.000 δρχ. για φάρμακα υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-21-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας φαρμάκων από το φαρμακεμπορικό οίκο του Γ. Βελιανίτη στην Κέρκυρα.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας κλινοσκεπασμάτων από το εργοστάσιο Φρίντρες Χάουσμαν του Μάμιγκεν της Γερμανίας.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας βάμβακος από το εργοστάσιο ΟΤΙΣΕΤΤΙΚΑ της Ιταλίας.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της κατασκευής αποστραγγιστικών και διοχετευτικών έργων από τον εργολάβο Γ. Κεσμετζή.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των εργασιών ελαιοχρωματισμού στο νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση χορηγίας συμπληρωματικών πιστώσεων σε κεφάλαια του προϋπολογισμού.
Τόμος: 19, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 19, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1928 - 1929
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-22-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-23-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για το φωτισμό του Δημοτικού Θεάτρου στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου για τα έτη 1926 έως 1929.
Τόμος: 19, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-23-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για γενικά έξοδα εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 19, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-23-1

Πράξη: Απολογισμός της διοικητικής διαχείρισης του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Απολογισμός της διοικητικής διαχείρισης του Δήμου για το οικονομικό έτος 1928 - 1929. Έγκρισή του και παραπομπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 19, σελ. 23 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-23-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 8/9/1929
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-34-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-34-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-34-1

Πράξη: Αδυναμία εκλογής τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Αδυναμία εκλογής τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και παραπομπή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών να αποφασίσει.
Τόμος: 19, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-34-1

Πράξη: Αδυναμία εκλογής αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Αδυναμία εκλογής αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και παραπομπή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών να αποφασίσει.
Τόμος: 19, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-35-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ρήγα Παπακωνσταντίνου και Αγησίλαου Πρατογιάννη ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 19, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ρήγας
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-35-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Εκλογή του δικηγόρου Ιωάννη Ζίφου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-36-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 30/9/1929
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίηση ςτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 37 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-37-7

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης για αμαξαγώγια της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-43-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.200 δρχ. για την προσαύξηση μισθοδοσίας του Πρωτοκολλητή του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-44-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την προσαύξηση μισθοδοσίας του Β΄Τμηματάρχη του Γενικού Μητρώου.
Τόμος: 19, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-44-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 18.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του Α΄Επιστάτη σχεδιαστή του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-44-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του Β΄βοηθού της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 19, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 21.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του οικονομικού επιθεωρητή.
Τόμος: 19, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-45-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.700 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.700 δρχ. για την προσαύξηση μισθοδοσίας του αποθηκάριου του γκαράζ.
Τόμος: 19, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-45-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του γενικού επόπτη καθαριότητας.
Τόμος: 19, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-45-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ. για την προσαύξηση μισθοδοσίας του φύλακα του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 19, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-46-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 900 δρχ. για την προσαύξηση αμοιβής του επισκευαστή του δημοτικού ρολογιού.
Τόμος: 19, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-46-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας του γενικού επόπτη φωτισμού.
Τόμος: 19, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-46-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.800 δρχ. για την προσαύξηση μισθοδοσίας του ειδικού απολυμαντή.
Τόμος: 19, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-47-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την προσαύξηση αμοιβής του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-47-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Κωλέττη, μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ερμού.
Τόμος: 19, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωλέττη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-47-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Μικρασιατικού Συνδέσμου, του Συνδεσμου Καππαδοκίας, το Θρακικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Νικομήδειας.
Τόμος: 19, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μικρασιατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Βόλου
Σύνδεσμος Καππαδοκίας Βόλου
Θρακικός Σύλλογος
Σύνδεσμος Νικομήδειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-48-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Καιστρίου Πεδίου και του Παμπροσφυγικού Συλλόγου.
Τόμος: 19, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Καϊστρίου Πεδίου
Παμπροσφυγικός Σύλλογος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-48-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της προμήθειας άνθρακος αγγλικής προέλευσης.
Τόμος: 19, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-49-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της πληρωμής της μισθοδοσίας του ταμία του νοσοκομείου Κ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 19, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-49-1

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διαφόρων άρθρων και κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 19, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-50-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Τόμος: 19, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-50-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.για την αγορά κωδίκων και βιβλίων.
Τόμος: 19, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-51-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 19, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-51-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφύγων.
Τόμος: 19, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-51-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων βρεφών του Δημου.
Τόμος: 19, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-51-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-51-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών οικοπέδων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών οικοπέδων στη θέση Παγασές και όπισθεν του Νεκροταφείου.
Τόμος: 19, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-52-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έργα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
5ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-52-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Εκλογή του Πολυχρόνη Σαράτση ως αντιπροσώπου του Δ.Σ. στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο Δημητριάδος.
Τόμος: 19, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Μητρόπολη Δημητριάδος. Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-52-2

Πράξη: Διαμαρτυρία προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία προς τη Λιμενική Επιτροπή και του Υπουργείο Συγκοινωνιών για την άδεια που δόθηκε στον Μανώλη Στεργίου για ανέγερση καφενείου στο μέσο της πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 19, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Αγίου Κωνσταντίνου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργίου, Μανώλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-53-1

Πράξη: Εκλογή αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Αντωνόπουλου στη θέση του αναπληρωτή του Δημαρχου κατά τις μέρες που απουσιάζει ο Δήμαρχος.
Τόμος: 19, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβουλίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/10/1929
Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Αργυρόπουλου στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 19, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-55-1

Πράξη: Διορισμός μέλους Επιτροπής τελωνειακών υποθέσεων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Διορισμός του Πολυχρόνη Σαράτση ως μέλους της Επιτροπής των εκδικάσεων των υποθέσεων του Τελωνείου Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Τελωνείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-55-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην Εργατική Ένωση Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-56-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 20.000 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων και την επισκευή τους.
Τόμος: 19, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-57-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-57-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ. για αποζημιώσεις ρυμοτομιών.
Τόμος: 19, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-57-1

Πράξη: Εκλογή μέλους του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Ελαφρού ως μέλους του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Τόμος: 19, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ελαφρός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-58-1

Πράξη: Συζήτηση για την αποζημίωση των απολυθέντων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση για την αποζημίωση των επαναπροσληφθέντων απολυθέντων δημοτικών υπαλλήλων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 22.500 δρχ. για οικονομική ενίσχυση απολυθέντων.
Τόμος: 19, σελ. 58 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Αποστολίδης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζομενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-58-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.350 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.350 δρχ. για την καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου γεωργικής παραγωγής του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-61-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας της Αναστασίας Καλύβα στην οδό Αριστοτέλους και διαπλάτυνση της οδού.
Τόμος: 19, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλύβα, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-62-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του 5ου Δημοτικού Σχολείου αρρένων για εργασίες μετασχηματισμού των αιθουσών, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας.
Τόμος: 19, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
5ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-62-2

Πράξη: Παραπομπή στο Δήμαρχο των αιτήσεων Συλλόγων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Δήμαρχο των αιτήσεων πολλών Συλλόγων της πόλης που αιτούνται τη συνδρομή του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-63-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων