Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1930Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1930
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1930
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 4 / 5/1/1930
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικου Συμβούλου Αλέξανδρου Αποστολίδη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-65-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικου Συμβούλου Δημ. Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-66-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικου Συμβούλου Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-66-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικου Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα.
Τόμος: 19, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-66-1

Πράξη: Διαφωνία για το ζήτημα των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αψιμαχία Τσαλαπάτα - Δημάρχου σχετικά με τους απολυθέντες δημοτικούς υπαλλήλους και παραπομπή του θέματος στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 19, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-67-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 8.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 19, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-67-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού και θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 19, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-67-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα της διοίκησης.
Τόμος: 19, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-67-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για έξοδα δίωξης των οφειλετών του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-68-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 21.115,30 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 21.115,30 δρχ. για κάλυψη της υπέρβασης του τοκοχρεωλυσίου του δανείου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 19, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-68-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών καταυλισμών.
Τόμος: 19, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-68-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000 δρχ. για αντιγραφικά των πινάκων του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-68-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για πρόσληψη βοηθού, διανυκτερεύοντα στον Πυροσβεστικό Σταθμό.
Τόμος: 19, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-69-1

Πράξη: Πίστωση 160.000 δρχ. προς αποπληρωμή βιβλίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Πίστωση 160.000 δρχ. προς αποπληρωμή των βιβλίων που χορηγηθηκαν στους άπορους μαθητές της πόλης. Προβληματισμός για το μεγάλο ποσό και μέριμνα για την καταγραφή των απόρων).
Τόμος: 19, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-69-2

Πράξη: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 500 δρχ. προς πληρωμή στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου του φωτισμού του αποχωρητηρίου του Δήμου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 19, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-70-1

Πράξη: Θάνατος Νικολάου Τσαλαπάτα.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αιφνίδια διακοπή της συζήτησης για τη ρυμοτομία της οδού Κενταύρων και της συνεδρίασης λόγω του ακαριαίου θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Τσαλαπάτα.
Τόμος: 19, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κενταύρων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-70-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 6/1/1930
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Τσαλαπάτα.
Τόμος: 19, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-72-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 14/2/1930
Πράξη: Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αντικατάσταση του αποβιώσαντα Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Τσαλαπάτα από τον Νικόλαο Μπαρμπέρη.
Τόμος: 19, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Μπαρμπέρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-73-1

Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα που συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου Γ. Κοντοστάνος για την επιπλέον δαπάνη της ανέγερσης του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου, εργολαβίας της Ανώνυμης Τεχνικής και Βιομηχανικής Εταιρείας των Αθηνών "ΛΑΣΚΟ".
Τόμος: 19, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-73-2

Πράξη: Διορισμός μελών της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων και εφέσεων φορολογικών καταλόγων έκτακτων κερδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημητρίου Βαλσαμάκη ως τακτικού μέλους και των Στ. Καπουρνιώτη και Αργ. Τριγκώνη ως αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων και εφέσεων φορολογικών καταλόγων έκτακτων κερδών.
Τόμος: 19, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-74-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Δάμτσα ως μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Μέσης Εκπαίδευσης Βόλου, σε αντικατάσταση του Αργ. Ιωαννίδη.
Τόμος: 19, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Μέσης Εκπαίδευσης Βόλου. Διοικητική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάμτσας, Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-74-1

Πράξη: Διορισμός μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Διορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Αποστολίδη ως μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου, αντί του παραιτηθέντος Ρήγα Ρηγόπουλου.
Τόμος: 19, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Μέσης Εκπαίδευσης Βόλου. Διοικητική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Βασίλειος
Ρηγόπουλος, Ρήγας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-75-1

Πράξη: Ανανέωση της υφιστάμενης φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Ανανέωση της υφιστάμενης φορολογίας υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων του Δήμου επί μια τετραετία.
Τόμος: 19, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-75-2

Πράξη: Προσδιορισμός της πρόσθετης φορολογίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Προσδιορισμός της πρόσθετης φορολογίας υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 19, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-76-1

Πράξη: Αύξηση 50% του δημοτικού δασμολογίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Αύξηση 50% του δημοτικού δασμολογίου για το φόρο επί των μεταφερόμενων οστράκων και ιχθύων.
Τόμος: 19, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-76-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 19, σελ. 77 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-77-6

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των κτημάτων του Στάμου Αξελού επί των οδών Κενταύρων και Ιάσονος και Κενταύρων και Δημητριάδος.
Τόμος: 19, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-82-2

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των κτημάτων του Νικολάου Ζωϊόπουλου επί των οδών Δευκαλίωνος και Δημητριάδος και Δευκαλίωνος και Ιάσονος.
Τόμος: 19, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωϊόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-83-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των κτημάτων του Νικολάου Κολέτσου επί των οδών Ερμού και Ορμινίου.
Τόμος: 19, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-83-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των κτημάτων του Σοφοκλή Παρθένη επί των οδών Ερμού και Κ. Τοπάλη.
Τόμος: 19, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-84-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των κτημάτων του Δημητρίου Ζωϊτόπουλου επί των οδών Ερμού και Κ. Τοπάλη.
Τόμος: 19, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωιτόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-84-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης της κινητής περιουσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης με δημοπρασία της κινητής περιουσίας του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-84-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση της τριετούς ενοικίασης με δημοπρασία του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 19, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-85-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκος, Νικόλαος
Πολυζώης, Θεμιστοκλής
Καραγεωργόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-85-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσθεση στον προϋπολογισμό είσπραξης 5.000 δρχ. από νοσηλεία υποδικοκαταδίκων.
Τόμος: 19, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-85-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 31.500 δρχ. για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-85-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 85.000 δρχ. για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-86-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.500 δρχ. προς πληρωμή της αύξησης της αρχινοσοκόμας Μαρίας Ρούσου.
Τόμος: 19, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρούσου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-87-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Φιλίππου Φιλιππίδη, Βασίλειου Αποστολίδη και Κωνσταντίνου Δάμτσα ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππίδης, Φίλιππος
Αποστολίδης, Βασίλειος
Δάμτσας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-87-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 170.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 170.000 δρχ. για την ενίσχυση των πόρων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικου Νοσοκομείου. Πρόνοια για συνεισφορά και των γύρων Δήμων και Κοινοτήτων.
Τόμος: 19, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-88-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για καύσιμο ύλη των γραφείων της Οικονομικής Εφορίας Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Οικονομική Εφορία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-88-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για την ενίσχυση των πόρων του Πτωχοκομείου και Ορφανοτροφείου της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Βόλου. Προβληματισμός για το κληροδότημα 7.000 λιρών του Επ. Χατζηκυριαζή προς ανίδρυση Πτωχοκομείου.
Τόμος: 19, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Πτωχοκομείο
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Πτωχοκομείο Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-89-2

Πράξη: Ενημέρωση για αιτήσεις αποζημιώσεων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για αιτήσεις πολιτών προς συμβιβασμό για αποζημιώσεις ρυμοτομιών.
Τόμος: 19, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-90-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομήσεις κτημάτων.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομήσεις συγκεκριμένων κτημάτων στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-90-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 21/2/1930
Πράξη: Έγκριση σύμβασης με τον εργολάβο φωταερίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης με τον εργολάβο Γεώργιο Κυρίτση για το φωταέριο Βόλου (εργοστάσιο και φωτισμός) κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργού της Συγκοινωνίας.
Τόμος: 19, σελ. 92 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-92-21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 14/3/1930
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 97 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 97 δρχ. για την κάλυψη της υπέρβασης του κεφαλαίου του πρϋπολογισμού υπέρ των απόρων.
Τόμος: 19, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-113-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.για έξοδα συντήρησης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-113-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης1.000 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-113-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-114-1

Πράξη: Απόφαση για ανέγερση Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανέγερση Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου με δαπάνες του Δήμου. Ανάθεση της εκπόνησης του σχεδίου στον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου με αμοιβή 7% επί του προϋπολογισμού. Πρόνοια για επισκευή ζημιών των ναών των Αγίων Θεοδώρων και Αναλήψεως από πρόσφατο σεισμό.
Τόμος: 19, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ναοί
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-114-2

Πράξη: Απόρριψη προτάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Απόρριψη προτάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας για συμβιβασμό αναφορικά με τα ζητήματα που προέκυψαν αναφορικά με τη σύμβαση για το φωταέριο με τον Γεώργιο Κυρίτση.
Τόμος: 19, σελ. 115 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-115-4

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας των κτημάτων των Γ. Δουζαίνη, κληρονόμων Αλ. Ζαφειρίουή Αλεξίου και Κων. Ζαφειρίουή Αλεξίου στη συνοικία Αγ. Κωνσταντίνου και επί της οδού Δημητριάδος.
Τόμος: 19, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουζένης, Γεώργιος
Ζαφειρίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-118-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του κτήματος του Γ. Αραχώβη στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων επί ανώνυμης οδού κοντά στον κυλινδρόμυλο Λούλη και το Σιδηροδρομικό Σταθμό προς τα χαμαιτυπεία.
Τόμος: 19, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραχωβίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-118-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας κτήματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του κτήματος της Ευανθίας Κουτσοπούλουκαι κληρονόμων στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων επί ανώνυμης οδού κοντά στον κυλινδρόμυλο Λούλη και το Σιδηροδρομικό Σταθμό προς τα χαμαιτυπεία.
Τόμος: 19, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσοπούλου, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-119-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο τροφίμων και ενέργεια επαναληπτική δημοπρασίας.
Τόμος: 19, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-119-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο κλινοσκεπασμάτων από το γερμανικό εργοστάσιο Memmingen.
Τόμος: 19, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-120-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο άρτου.
Τόμος: 19, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-120-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της πλύντριας Ελένης Κεφάλα για τα 13 συναπτά έτη της υπηρεσίας της.
Τόμος: 19, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κεφάλα, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-121-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-121-2

Πράξη: Υποβολή προς συζήτηση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Υποβολή προς συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1930 - 1931 και έγκρισή του.
Τόμος: 19, σελ. 123 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Αποστολίδης, Βασίλειος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1930 - 1931
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-123-19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 21/3/1930
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Σύσταση πενταμελούς Επιτροπής προς παραλαβή του καταστήματος του Φωταερίου.
Τόμος: 19, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Πυργιώτης, Νικόλαος
Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-142-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων υλικών του Δήμου. Πλειοδότης ο Γεώργιος Νάσιος.
Τόμος: 19, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νάσιος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-142-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων υλικών του Δήμου. Πλειοδότης ο Γεώργιος Κοτόπουλος.
Τόμος: 19, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-143-1

Πράξη: Ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου για τρία χρόνια. Πλειοδότης ο Κλεισθένης Χατζηνικολάου.
Τόμος: 19, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κλεισθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-143-1

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων του έτους 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-143-2

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων του έτους 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-144-2

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων του έτους 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-145-1

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων του έτους 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-145-1

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου του έτους 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-145-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για πληρωμή ενοικίου προς τον Άγγελο Πυργιαλή λόγω της καταπάτησης του κτήματός του και της ανέγερσης σε αυτό αποχωρητηρίων για τις ανάγκες των γύρω κατοίκων.
Τόμος: 19, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιαλής, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-146-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 29/3/1930
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ. για την πληρωμή στην Ηλεκτρική Εταιρεία του φωτισμού της πόλης και κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρκαταθηκών και Δανείων επέιδή η Εταιρεία λόγω κόντρας με το Δήμο (Φωταέριο) αρνείται την κατευθείαν πληρωμή.
Τόμος: 19, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-147-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 21/3/1930
Πράξη: Απόφαση για απόρριψη κάθε φορολογικής απαλλαγής.
Εισηγητής: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόφαση για απόρριψη κάθε φορολογικής απαλλαγής.
Τόμος: 19, σελ. 148 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-148-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 5/6/1930
Πράξη: Κτασκευή γέφυρας 20 μέτρων επί του χειμάρου Αναύρου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για κατασκευή γέφυρας 20 μέτρων επί του χειμάρου Αναύρου και στη διασταύρωση αυτού με την οδό Βόλου Λεχωνίων.
Τόμος: 19, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-150-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 750.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-151-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. στην Ηλεκτρική Εταιρεία για πληρωμή του φωτισμού του Δημαρχείου κατά το μήνα Μάρτιο.
Τόμος: 19, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-151-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος1928 - 1929.
Τόμος: 19, σελ. 151 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-151-4

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία του νοσοκομείου Κ. Παπαγεωργίου για είσπραξη έξι έντοκων καταθέσεων από όλες τις τράπεζες.
Τόμος: 19, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-154-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων 8.000 δρχ. για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-154-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια τδρόφιλου βάμβακος από το ιταλικό έργοστάσιο "L' Antisettica".
Τόμος: 19, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-154-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της είσπραξης του ενοικίου οικήματος του νοσοκομείου από τον Γ. Δουσταμπάνη.
Τόμος: 19, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουσταμπάνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-155-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-155-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ. για την επισκευή της στέγης του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 19, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-156-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης για εξαγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης για εξαγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου, η οποία ανήκει στο δημόσιο, καθώς οι εξελίξεις επιτρέπουν ελπίδες δωρεάς.
Τόμος: 19, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-156-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την πενταετή ενοικίαση δημοτικών αγρών στις θέσεις Παγασές ή Κεφάλα και Ξηρόκαμπος. Πλειοδότης ο Αχιλλέας Μαυρογιάννης.
Τόμος: 19, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυρογιάννης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-157-1

Πράξη: Απόφαση για ανέγερση Ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανέγερση Ναού της Μεταμορφώσεως με δαπάνες του Δήμου. Ανάθεση της εκπόνησης του σχεδίου στον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου με αμοιβή 7% επί του προϋπολογισμού και ανάθεση στο Δήμαρχο της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου.
Τόμος: 19, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-158-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 7.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 19, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-158-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για επιστροφή προς τους κληρονόμους του αποβιώσαντος υπόλογου διαχειριστή του Ταμείου του Δήμου Παγασών Νικολάου Πολυχρόνου κατά το έτος 1924 - 1925 λόγω αθροιστικού λάθους.
Τόμος: 19, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-160-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 56.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 56.000 δρχ. για τη δαπάνη της επισκευής των υποστέγων του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 19, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-160-1

Πράξη: Εκλογή μελών της της Φιλοδασικής Ένωσης Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Βασίλειου Αποστολίδη και Κων. Δάμτσα ως μελών της της Φιλοδασικής Ένωσης Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Βασίλειος
Δάμτσας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-160-2

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού, σχετικού με εκπαιδευτικές δαπάνες.
Τόμος: 19, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-161-1

Πράξη: Διόρθωση ομολογιών του εσωτερικού αναγκαστικού δανείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Διόρθωση ομολογιών του εσωτερικού αναγκαστικού δανείου του 1922.
Τόμος: 19, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-161-1

Πράξη: Παραχώρηση τάφου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Παραχώρηση τάφου στην οικογένεια του τέως Ιταλού πρόξενου Καρόλου Μπόρρελ, σε κεντρικό σημείο του Νεκροταφείου, τιμής ένεκεν.
Τόμος: 19, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-162-1

Πράξη: Διάλυση του συμβολαίου για ανέγερση του ναού της Μεταμορφώσεως με εργολάβο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της διάλυσης του συμβολαίου για ανέγερση του ναού της Μεταμορφώσεως με τον εργολάβο Απ. Κασδώνη. Χορηγία έκτακτης πίστωσης 250.000 δρχ. στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για τη διάλυση του συμβολάιου.
Τόμος: 19, σελ. 162 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασδώνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-162-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 25/6/1930
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση γεώτρησης στον Προσφυγικό Συνοικισμό Νέας Ιωνίας για την ύδρευση αυτού. Μειοδότης ο Ποθητός Κυταριόλος.
Τόμος: 19, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυταριόλος, Ποθητός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-167-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικ. έτος 1928 - 1929.
Τόμος: 19, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-168-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου για το οικ. έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 169 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1929 - 1930
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-169-3

Πράξη: Ανάληψη του έργου της ανέγερσης του ναού Μεταμορφώσεως από την Μηχανική Υπηρεσία .
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αδυναμίας της Ενοριακής Επιτροπείας του ναού της Μεταμορφώσεως και ανάληψη του έργου της ανέγερσης του ναού από την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου. Μερική τροποποίηση των σχεδίων του Αριστ. Ζάχου.
Τόμος: 19, σελ. 171 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-171-3

Πράξη: Εξαγορά πλατείας Ρήγα Φεραίου από το Δημόσιο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Απόφαση για διαπραγμάτευση με τη Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων (διαδόχου της Αεροπορικής Αμύνης) για την εξαγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου και κατάργηση της υφιστάμενης δίκης.
Τόμος: 19, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-173-2

Πράξη: Έγκριση της επέκτασης των επισκευών του Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης των επισκευών του Δημοτικού Σφαγείου και χορηγία έκτακτης πίστωση 53.000 δρχ. για τη δαπάνη της επισκευής.
Τόμος: 19, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-174-1

Πράξη: Έγκριση της κατασκευής μικρής γέφυρας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής μικρής γέφυρας για πεζούς στην προέκταση της οδού Γαλλίας επί του χειμάρρου Αναύρου.
Τόμος: 19, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-174-2

Πράξη: Εργασίες γεωτρήσεων στον Προσφυγικό Συνοικισμό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Διευκόλυνση και επιτάχυνση εργασιών γεωτρήσεων στον Προσφυγικό Συνοικισμό Νέας Ιωνίας με αρωγή του Δήμου και των συνεργείων του.
Τόμος: 19, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-175-1

Πράξη: Τριπλασιασμός τιμών .
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Τριπλασιασμός των τιμών των εγχώριων προϊόντων στο Δημοτικό Δασμολόγιο που υφίσταται από το 1920.
Τόμος: 19, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Αργύρης, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-176-2

Πράξη: Συζήτηση και ενημέρωση του Δ.Σ.
Εισηγητής: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση και ενημέρωση του Δ.Σ. για διάφορα θέματα (ευπρεπισμός Μουσείου, διαφορά με Ηλεκτρική Εταιρεία, συμπεριφορά εισπρακτόρων δημοτικών φόρων).
Τόμος: 19, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-177-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 9/7/1930
Πράξη: Σύσταση προς τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Σύσταση προς τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους των συνεδριών του Δ.Σ. για πιστή μταφορά των συζητηθέντων και αποφυγή παραποιήσεων. Απειλή για συνεδρίες κεκλεισμένων των θυρών.
Τόμος: 19, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-179-1

Πράξη: Συζήτηση και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Συζήτηση και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1930 - 1931 κατόπιν επαναπροσδιορισμού ορισμένων απολυθέντων υπαλλήλων. Διάκριση των υπαλλήλων σε τακτικούς και έκτακτους με ημερομίσθια.
Τόμος: 19, σελ. 180 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-180-5

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.250 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.250 δρχ. προς συμπλήρωση της αντιμισθίας του λογιστή του Δήμου από 16/7/71930 έως 31/3/1931.
Τόμος: 19, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-184-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 101.575 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 101.575 δρχ. προς πληρωμή της αντιμισθίας των επαναδιορισθησομένων υπαλλήλων από 16/7/71930 έως 31/3/1931.
Τόμος: 19, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-185-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.250 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.250 δρχ. προς πληρωμή της αντιμισθίας του επόπτη καθαριότητας του Δήμου από 16/7/71930 έως 31/3/1931.
Τόμος: 19, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-185-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 6.000 δρχ. για ασφάλιστρα εργατικών ατυχημάτων στα έργα γεώτρησης στον Προσφυγικό Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 19, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-186-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 460.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 460.000 δρχ. για την κατασκευή γέφυρας Αναύρου στην οδό Βόλου - Λεχωνίων καθώς το Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων χρηματοδοτεί μόνο την κατασκευή δρόμων.
Τόμος: 19, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-186-2

Πράξη: Καθορισμός θέσεων ελέγχου τροχήλατων και υποζυγίων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Καθορισμός θέσεων ελέγχου τροχήλατων και υποζυγίων για έλεγχο και καταβολή φόρου εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 19, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-187-1

Πράξη: Έγκριση του γενικού Μητρώου των δημοτών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση του γενικού Μητρώου των δημοτών και των δύο φύλλων.
Τόμος: 19, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-187-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 12/8/1930
Πράξη: Έγκριση της επισκευής τμημάτων διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής τμημάτων διαφόρων οδών στη συνοικία των Αγίων θεοδώρων άνευ δημοπρασίας από τον Γεώργιο Γεωργαλά.
Τόμος: 19, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαλάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-188-2

Πράξη: Θεμελίωση ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του Δημάρχου και της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου σχετικά με τη θεμελίωση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 19, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-189-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 100.000 δρχ. για αγορά από την Εθνική τράπεζα οικοπέδου κοντά στους Στρατώνες για ανέγερση διδακτηρίου στον Προσφυγικό Συνοικισμό Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 19, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δήμος Βόλου -- Δημόσια εργα -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-189-2

Πράξη: Απόφαση για επισκευή οδού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή με μπετόν μικρής οδού πίσω από το Παλαιό Πυροσβεστείο για διευκόλυνση εμπορίου και συγκοινωνίας από το Τελωνείο προς τη"μικρή ταχύτητα" των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Τόμος: 19, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-190-1

Πράξη: Ανέγερση ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου για την ανέγερση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου (δαπάνη 3.500.000 δρχ.).
Τόμος: 19, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Δήμος Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-191-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 40.000 δρχ. για έργα ενίσχυσης πρανών του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Τόμος: 19, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-191-1

Πράξη: Κατασκευή οδών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για την μόρφωση και κατασκευή διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-191-2

Πράξη: Απόφαση για αποπεράτωση των εργασιών του ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Απόφαση για αποπεράτωση των εργασιών του ναού του Αγίου Νικολάου από την εργολήπτρια εταιρεία"ΛΑΣΚΟ".Διάθεση υπόλοιπου ποσού 1.200.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-192-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών αναπλειστηριασμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών αναπλειστηριασμού για την τριετή ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου. Πλειοδότης ο Θεμιστοκλής Ψωμόπουλος.
Τόμος: 19, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψωμόπουλος, Θεμιστοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-193-2

Πράξη: Άρση του ενοικιοστασίου από τις επαρχιακές πόλεις.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση, δύο ψηφοφορίες και απόφαση για άρση του ενοικιοστασίου από τις επαρχιακές πόλεις.
Τόμος: 19, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Γάλλος, Γρηγόριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-194-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000 δρχ. για την αποπεράτωση των επισκευών στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 19, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-195-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. για επισκευή των οδοστρωτήρων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-195-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού, σχετικού με συνεργεία επισκευής και συντηρήσεις υπονόμων.
Τόμος: 19, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-195-2

Πράξη: Χορηγία εντολής προς τον Ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία εντολής προς τον Ταμία του Δήμου για ανάληψη κάθε φορά από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα μέχρι το ποσό των 1.500 λιρών Αγγλίας από το δάνειο του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-196-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.100 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.100 δρχ. προς πληρωμή της αμοιβής της Επιτροπής για την τροποποίηση του ισχύοντος Δημοτικού Δασμολογίου.
Τόμος: 19, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-196-1

Πράξη: Χορηγία εντολής προς τον Ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία εντολής προς τον Ταμία του Δήμου για ανάληψη κάθε φορά από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα μέχρι το ποσό των 500.000 δρχ. από τις καταθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-196-1

Πράξη: Απόρριψη πρότασης περί αποφυλάκισης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης περί αποφυλάκισης του Ιωάννη Μπακονικόλα και πληρωμής του χρέους του στο Δήμο με δόσεις.
Τόμος: 19, σελ. 196 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-196-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 12/9/1930
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Α΄Δημαρχιακό Πάρεδρο.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Α΄Δημαρχιακό Πάρεδρο Αχιλλέα Αδαμαντιάδη.
Τόμος: 19, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμαντιάδης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-198-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 26/9/1930
Πράξη: Εξουσιοδότηση δημοτικού Ταμία.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του δημοτικού Ταμία για απευθείας συναλλαγές με τις τράπεζες.
Τόμος: 19, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-199-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 150.000 δρχ.για επιστροφή δημοικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-199-2

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και κτημάτων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και κτημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλαος, Στέφανος
Ντόβα, Ελένη
Καλύβα, Αναστασία
Χαντζίκου, Ελένη
Ζήσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-200-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 53.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 53.000 δρχ. για άνευ δημοπρασίας επέκταση των επιστέγων του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 19, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-200-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 2.000 δρχ. για το φωτισμό της πίστωσης της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 19, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-202-1

Πράξη: Θέμα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση, διαφωνίες και προβληματισμός για το θέμα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής από Καλαμπάκα προς Βέροια και Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Κοζάνη). Ψήφισμα διαμαρτυρίας για διάκριση σε βάρος του Βόλου και υπέρ Θεσ/νίκης.
Τόμος: 19, σελ. 203 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Αποστολίδης, Βασίλειος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-203-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 16/10/19030
Πράξη: Διορισμός διαιτητή στο θέμα του Δήμου με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Διορισμός του Νικολάου Πυργιώτη ως διαιτητή εκ μέρους του Δήμου στη διαφορά με την Ηλεκτρική Εταιρεία για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τόμος: 19, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πργματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πυργιώτης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-208-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.817 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.817 δρχ. προς πληρωμή των εξόδων δεξίωσης και υποδοχής του Γ. Παπανδρέου, Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τόμος: 19, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανδρέου, Γεώργιος Α. (1888 - 1968)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-209-1

Πράξη: Έγκριση πράξηςτου Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση με δημοπρασία οικίας στην οδό Αλεξάνδρας, ένα μέρος της οποίας ανήκει και στο νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-209-2

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού για επισκευή καταβρεκτικών αντλιών.
Τόμος: 19, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-210-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματική πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματική πίστωσης 30.000 δρχ. για συντήρηση του Δημοτικού Θεάτρου
Τόμος: 19, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-210-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα επισκευής του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-211-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 2.000 δρχ. στη νοθοτρόφο Άννα Γιαννούλη για έξοδα διατροφής εκθέτων.
Τόμος: 19, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννούλη, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-211-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των εκθέτων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των εκθέτων, της διατροφής τους και της υψηλής θνησιμότητας. Σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω έρευνα επί του ζητήματος.
Τόμος: 19, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-211-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 3.000 δρχ. για ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-212-1

Πράξη: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου.
Τόμος: 19, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-212-1

Πράξη: Απόρριψη της επαναπρόσληψης των απολυθέντων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Κων. Αργύρη για επαναπρόσληψη των παυθέντων δημοτικών υπαλλήλων. Παραπομπή του ζητήματος στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τόμος: 19, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 24/10/1930
Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στον πανηγυρισμό της εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας του Κράτους.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Συμμετοχή του Δήμου στον πανηγυρισμό της εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας του Κράτους. Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Γ. Κούμα στη Λάρισα, του Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο. Δεξίωση στο Δημαρχείο σε επισκέπτες βυζαντινολόγους.
Τόμος: 19, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1830 - 1930
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-214-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων