Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1931Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1931
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1931
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 19 / 4/1/1931
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Πολυχρόνη Σαράτση ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-216-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-216-2

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-217-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 19, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-217-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 30.000 δρχ. για έξοδα δεξιώσεων και εορτών.
Τόμος: 19, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-217-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για ταχυδρομικά έξοδα του Δημαρχείου.
Τόμος: 19, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ταχυδρομείο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-218-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχιακή Επιτροπή -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-218-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για επισκευή Υδραγωγείων και διάνοιξη φρεάτων.
Τόμος: 19, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-218-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για γενικά δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-218-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων υπέρ των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
Τόμος: 19, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-218-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 19, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-219-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.200 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.200 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Ανδρ. Γεωργακόπουλο.
Τόμος: 19, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργακόπουλος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-219-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.400 δρχ. για έξοδα αμαξαγωγίων του Νομοκτηνιάτρου στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 19, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-219-1

Πράξη: Έγκριση του ονομαστικού πίνακα των ιδιωτών οφειλετών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση του ονομαστικού πίνακα των ιδιωτών οφειλετών του Δήμου για κατασκευή πεζοδρομίων.
Τόμος: 19, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-220-1

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση του άνω ορόφου του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση και του άνω ορόφου του Δημαρχείου για τη στέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών και χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου στην ιδιοκτήτρια Μαρία Σκενδεράνη.
Τόμος: 19, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημαρχείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-220-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια 60 τόνων ανθρακίτη για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
Τόμος: 19, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-221-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικοδομής του νοσοκομείου στον Γεώργιο Τσιμπιρή.
Τόμος: 19, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-221-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων του προϋπολογισμού που αναγράφονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-221-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πληρωμής 4.271 δρχ. στον Ταμία του νοσοκομείου Κων. Παπαγεωργίου για έξοδα που κατέβαλε στην Εθνική Τράπεζα.
Τόμος: 19, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-222-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 1931 - 1932.
Τόμος: 19, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-222-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του νοσοκομείου (δωρεάς Στεφάνου Λερωμένου) στον Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο.
Τόμος: 19, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-223-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Εκλογή του δικηγόρου Ιωάνη Ζίφου ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζίφος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-223-1

Πράξη: Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. για τα έκθετα του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. για το θέμα των εκθέτων του Δήμου. Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αύξηση της αμοιβής των νοθοτρόφων.
Τόμος: 19, σελ. 223 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-223-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του θέματος κατάργησης της εμποροπανήγυρης Αυγούστου υπέρ των εμπόρων και επαγγελματιών της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-225-1

Πράξη: Εγκατάσταση φανών.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Βασίλειος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για εγκατάσταση φανών.
Τόμος: 19, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-226-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 12/3/1931
Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 19, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-227-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-228-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-228-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-229-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-229-1

Πράξη: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης με τον πολιτικό μηχανικό Γ. Κοντοστάνο ως πρώτο μηχανικό του Δήμο με μηνιαίο μισθό 16.666 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-230-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού και θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 19, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-230-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.800 δρχ. στον λιθογράφο των Αθηνών Κων. Κοντογόνη, ο οποίος εκτύπωσε 30 διαγράμματα ρυμοτομίας της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντογόνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-230-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-231-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ. για αποπληρωμή των εξόδων της επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 19, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-231-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 54.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 54.000 δρχ. για προστατευτικά έργα στη γέφυρα του Αναύρου.
Τόμος: 19, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-231-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Πολυχρόνη Σαράτση ως μέλους της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων.
Τόμος: 19, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τελωνεία -- Επιτροπές
Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-231-1

Πράξη: Αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου σχετικά με την αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 19, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-231-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας διαφόρων οικοπέδων και οικοδομών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας διαφόρων οικοπέδων και οικοδομών.
Τόμος: 19, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρέου, Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος, Αριστείδης
Αργύρης, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-232-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια υδρόφιλου βάμβακος από το ιταλικό εργοστάσιο "L' Antisettica".
Τόμος: 19, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-232-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων του προϋπολογισμού που αναγράφονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-232-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 19, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-233-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 234 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-234-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό οικονομικό έτος 1931 - 1932. Προβληματισμός για δημιουργία αφροδισιολογικού και δερματικού τμήματος.
Τόμος: 19, σελ. 236 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Αργύρης, Κωνσταντίνος
Φιλιππίδης, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-236-3

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 238 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-238-6

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Σπ. Σπυρίδη για το οικονομικό έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 243 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος (18??-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-243-8

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Κων. Καρτάλη για το οικονομικό έτος 1929 - 1930.
Τόμος: 19, σελ. 250 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-250-8

Πράξη: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριση του καταρτισθέντος από το Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 19, σελ. 258 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-258-6

Πράξη: Υποβολή, συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Υποβολή, συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1931 - 1932. (Ζήτημα για αμοιβή του μηχανικου του Δήμου Γ. Κοντοστάνου, η οποια θεωρείται υπερβολική).
Τόμος: 19, σελ. 264 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1931 -1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-264-12

Πράξη: Κατασκευή γέφυρας στον Άναυρο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης της κατασκευής της γέφυρας του Αναύρου, ύψους 166.374,20 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-275-1

Πράξη: Απόφαση για απαλλοτρίωση πηγών Καλιακούδας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Απόφαση για απαλλοτρίωση πηγών Καλιακούδας. Απαγορευση ξύλευσης, ανθράκευσης και βοσκής στην περιοχή.
Τόμος: 19, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-276-1

Πράξη: Αποδοχή της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Παμψηφεί αποδοχή της σύμβασης με τον μηχανικό Γεώργιο Κοντοστάνο με μηνιαίο μισθό 20.000 δρχ. Απαγόρευση ανάληψης εκ μέρους του ιδιωτικών εργασιών χωρίς την έγκριση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-276-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 30/3/1931
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 150.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, το οποίο αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες.
Τόμος: 19, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-277-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την ονοματοθεσία ανωνύμων οδών της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-278-1

Πράξη: Τροποποίηση ψηφίσματος.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 272 ψηφίσματος του 1926 σχετικά με το ύψος και μήκος των ανεγειρόμενων οικοδομών στις οδούς Αργοναυτών, Ιάσονος και Δημητριάδος.
Τόμος: 19, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-278-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 4.500 δρχ. για έξοδα υποδοχής του Υπουργού των Ναυτικών και του αρχηγου του στόλου κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Ναυτικό
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-279-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ. για αποπληρωμή των εξόδων του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 19, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-279-1

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Ιωάννη Αντωνόπουλου για επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 19, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-279-2

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Ιωάννη Αντωνόπουλου για επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-280-2

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Ιωάννη Αντωνόπουλου για επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-281-1

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης για επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Ιωάννη Αντωνόπουλου για επανάληψη δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-281-1

Πράξη: Κατάργηση εκκρεμούς δίκης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Κατάργηση της εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου και του Κων. Τζελημάνη, εργολάβου της κατασκευής της Δημοτικής Αγοράς στα Παλαιά.
Τόμος: 19, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-281-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη θέση κατασκευής της γέφυρας Αναύρου.
Τόμος: 19, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-282-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 19, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-283-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 3/4/1931
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων, του διπλασιασμού του και την προσφορά που θα δεχτεί ο Δήμος και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 19, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αργύρης, Κωνσταντίνος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Αποστολίδης, Βασίλειος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-284-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-286-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-286-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-286-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 22/4/1931
Πράξη: Υποβολή τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Υποβολή στο Δ.Σ. νέου, τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1931 - 1932 κατόπιν της ακύρωσης της υπ.αριθμ. 230 απόφασης του Δ.Σ. από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 19, σελ. 288 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-288-8

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 164.400 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 164.400 δρχ. για την αντιμισθία των δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-296-1

Πράξη: Ανέγερση ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς χρημάτων και ομολόγων της Ενοριακής Επιτροπείας του Αγίου Κωνσταντίνου προς το Δημοτικό Ταμείο για την ανέγερση του ναού.
Τόμος: 19, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος). Ενοριακή Επιτροπεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-296-2

Πράξη: Ανέγερση ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς 90.000 δρχ.του Ενοριακού Συλλόγου του Αγίου Κωνσταντίνου προς το Δημοτικό Ταμείο για την ανέγερση του ναού.
Τόμος: 19, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος). Ενοριακός Σύλλογος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-298-1

Πράξη: Απόφαση για εκποίηση άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκποίηση άχρηστων υλικών του Δήμου με δημοπρασία.
Τόμος: 19, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-298-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 2.000 δρχ. για την αγορά δύο κλινών και κλινοσκεπασμάτων προς χρήση των εισαχθέντων δύο ορφανών του Γ. Κολοβάκου, ο οποίος ήταν φυλακή για το φόνο της γυναίκας και της πεθεράς του.
Τόμος: 19, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολοβάκος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-298-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 26/6/1931
Πράξη: Τηλεγράφημα εντονότατης διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Τηλεγράφημα εντονότατης διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό ώστε να μη δημοσιευτεί νόμος που υποχρεώνει το Δήμο Παγασών να συνεισφέρει 1.500.000 δρχ. στο Επαρχιακό Ταμείο Οδοποιίας Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 301 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ανιτσάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-301-3

Πράξη: Απόφαση για σύναψη δανείου 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύναψη δανείου 10.000.000 δρχ. από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα για αποπεράτωση ναών, οδοποιίας και διδακτηρίων.
Τόμος: 19, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-303-2

Πράξη: Ανέγερση Δημοτικών Λουτρών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για ανέγερση στο Βόλο Δημοτικών Λουτρών, δαπάνης 1.400.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-304-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 190.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 190.000 δρχ. για αποπεράτωση επισκευών στο παράρτημα του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για εγκατάσταση Μαιευτηρίου.
Τόμος: 19, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-304-2

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και κτημάτων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και κτημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 305
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσανάκα, Θεσσαλία
Παγώνης, Γεώργιος
Παγώνη, Αριστέα
Σουσουρή, Συνοδή
Σφάκας, Κωνσταντίνος
Λοβέρδος, Χρηστος
Παπασταμάτης, Δημήτριος
Παρθένης, Σοφοκλής
Ξηραδάκης, Ιωάννης
Αδάμ, Γεώργιος
Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-305-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 229.596,0 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 229.596,0 δρχ. για αγορά οικοπέδου στη Νέα Ιωνία (οδός που οδηγεί στους νέους Στρατώνες) προς ανέγερση διδακτηρίου.
Τόμος: 19, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-306-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-306-2

Πράξη: Τροποποίηση ψηφίσματος.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Τροποποίηση στο υπ.αριθμ. 199 ψήφισμα του 1931 σχετικά με τις ημερομηνίες μίσθωσης των ορόφων του Δημαρχειου, ιδιοκτησίας Μαρίας Σκενδεράνη.
Τόμος: 19, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημαρχείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-307-1

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Σύμβαση για πρόσληψη στο Δήμο του μηχανικού Περικλή Σακελλαρίου.
Τόμος: 19, σελ. 307 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-307-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.900 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.900 δρχ. για την πρόσληψη στο Δήμο του μηχανικού Περικλή Σακελλαρίου.
Τόμος: 19, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-308-1

Πράξη: Διόρθωση αθροιστικού λάθους.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Διόρθωση αθροιστικού λάθους στο ποσό που κατέθεσε υπέρ του Δημοτικού Ταμείου η Ενοριακή Επιτροπή του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 19, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος). Ενοριακή Επιτροπεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-308-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 19, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1931 - 1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-308-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια καυσόξυλων για το νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-309-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια κοκ για το νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-309-1

Πράξη: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Ψήφιση Ειδικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες δημοτικούς υπαλλήλους που δικαιώσε το Συμβούλιο Επικρατείας.
Τόμος: 19, σελ. 309 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-309-3

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ. προς πληρωμή της αντιμισθίας των επαναπροσληφθέντων υπαλλήλων Κων. Στάμου ή Κόρκμαν και Νικολάου Πάσχου.
Τόμος: 19, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάσχος, Νικόλαος
Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-311-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ. προς πληρωμή της αντιμισθίας του διορισθέντος εφέδρου υπαλλήλου Αναστάσιου Μπουμπουλίδη.
Τόμος: 19, σελ. 311 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-311-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 44.000 δρχ. προς πληρωμή της αποζημίωσης του διορισθέντος Β΄Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-312-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 53.566,50 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 53.566,50 δρχ. για την πληρωμή παλιών οφειλών στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-312-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 70 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 70 δρχ. στον Ταμία του Δήμου για αποκατάσταση λογαριασμού.
Τόμος: 19, σελ. 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-312-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.850 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.850 δρχ. στον Βικέντιο Μεφσούτ για την προμήθια σωλήνων με σκοπό την κατασκευή υπονόμων προς αποχέτευση των υδάτων από το εργοστάσιο των υιών του Μ. Σταματόπουλου.
Τόμος: 19, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Εταιρεία Μ. Κ. Σταματόπουλος και Υιοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-312-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για το φωτισμό του Δημαρχείου.
Τόμος: 19, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-313-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. προς πληρωμή του Σταύρου Τσάμτσα για κατεδάφιση οικίσκου και μεταφορά των άχρηστων υλικών.
Τόμος: 19, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάμτσας, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-313-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ. για γενική επισκευή των επίπλων του γραφείου του Δημαρχείου.
Τόμος: 19, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-314-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 371,35 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 371,35 δρχ. για αποπληρωμή της Ηλεκτρικής Εταιρείας για το φωτισμό των δικαστικών καταστημάτων του Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-314-2

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικά με το φωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.
Τόμος: 19, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-315-1

Πράξη: Απόφαση για εκποίηση άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκποίηση άνευ δημοπρασίας διαφόρων άχρηστων υλικών του Δήμου.(τροποποίηση υπ.αριθμ. 255 ψηφίσματος του 1931)
Τόμος: 19, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-315-2

Πράξη: Ζήτημα κρατήσεων των υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Περιεχόμενα: Παραπομπή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου του ζητήματος των κρατήσεων των επαναπροσληφθέντων υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-316-1

Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ. για το θέμα της διαφοράς με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για το θέμα της διαφοράς με την Ηλεκτρική Εταιρεία.Ένταση, αμοιβαίες αγωγές και επιθυμία κατάργησης της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-317-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του οικοπέδου της Κατίνας Εγγλέζου στην οδό Τοπάλη.
Τόμος: 19, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εγγλέζου, Κατίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-317-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικοπέδου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του οικοπέδου του Χρ. Καπογιαννάκη στην οδό Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 19, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπογιαννάκης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-317-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίσκου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του οικίσκου του Λεγαντή Μαργαριτούλη στο τέρμα της οδου Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 19, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαριτούλης, Λεγαντής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-318-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίσκου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του οικίσκου του Σωτηρίου Κοπατσάρη στην οδό Νηλείας.
Τόμος: 19, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοπατσάρης, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-318-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 15/10/1931
Πράξη: Ζήτημα κατάργησης της εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύγκληση ειδικής συνεδρίασης με σκοπό τη συζήτηση επί του θέματος της κατάργησης της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 19, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-319-1

Πράξη: Μη ανάγνωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Περιεχόμενα: Ένταση γιατί δεν αναγνώστηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Αφαίρεση λόγου από τον Φίλιππο Κασσιόπουλο, αποχώρησή του και διατήρηση της απαρτίας και διατήρηση της απαρτίας με την προσέλευση του Βασ. Ζαρκάδου.
Τόμος: 19, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-320-1

Πράξη: Εφορείες σχολείων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Διορισμός Δημοτικών Συμβούλων στις Εφορείες των σχολείων της πόλης.
Τόμος: 19, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάλλος, Γρηγόριος
Κουμουνδούρος, Ιωάννης
Αποστολίδης, Βασίλειος
Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χατζηνικολάου, Νικόλαος
Δάμτσας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-321-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 289.292
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 321 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-321-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση δαφόρων οικοδομών του νοσοκομείου..
Τόμος: 19, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-323-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων του προϋπολογισμού που αναγράφονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 19, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-323-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πίστωσης 3.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα και αμοιβής νομικών συμβούλων.
Τόμος: 19, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-324-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για γενικά έξοδα Διαχείρισης.
Τόμος: 19, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-324-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για διοικητικά και ληξιαρχικά βιβλία.
Τόμος: 19, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-324-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για κατασκευή επίπλων και άλλων στο Δημαρχείο.
Τόμος: 19, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-324-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για ταχυδρομικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ταχυδρομείο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-325-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για μικρές επισκευές των αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 19, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-325-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για γενικά δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-325-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-325-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.825 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.825 δρχ. για πληρωμή αντιμισθίας δεύτερου στρατολόγου.
Τόμος: 19, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-326-1

Πράξη: Εισαγωγή οφειλής στα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου 250.000 δρχ.από οφειλή του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 19, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1931 -1932
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-326-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού στα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου 223.167 δρχ. καθώς μειώθηκαν τα τοκοχρεωλύσια του Δήμου λόγω πτώσης της αγγλικής λίρας.
Τόμος: 19, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1931 -1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-327-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για την κάλυψη των ζημιών που υπέστη ο Δήμος από την πτώση της αγγλικής λίρας.
Τόμος: 19, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-327-1

Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρων του προϋπολογισμού για κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων.
Τόμος: 19, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-328-1

Πράξη: Καθορισμός δικαιωμάτων φύλαξης και διατροφής συλλαμβανόμενων ζώων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Καθορισμός δικαιωμάτων φύλαξης και διατροφής συλλαμβανόμενων ζώων.
Τόμος: 19, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-328-1

Πράξη: Αποζημίωση υπέρ ιδιώτη.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Αποζημίωσης του Δήμου υπέρ της Ευρυδίκης Σαμαρά.
Τόμος: 19, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαρά, Ευρυδίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-328-2

Πράξη: Κατασκευή γέφυρας Αναύρου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση της τελικής μελέτης για την αποπεράτωση της γέφυρας του Αναύρου, δαπάνης 47.386,50 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-329-1

Πράξη: Διαμόρφωση και σκυρρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση της τελικής μελέτης για τη διαμόρφωση και σκυρρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης, δαπάνης 1.288.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-329-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Μαυροκορδάτου κατόπιν πρότασης του Γ. Κοντοστάνου.
Τόμος: 19, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Γαλλίας - Μαυροκορδάτου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-330-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης για διεύρυνση προς νότο ης οδού Λαρίσης.
Τόμος: 19, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Λαρίσης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-330-1

Πράξη: Έγκριση γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση γενικού Μητρώου αμφότερων των φύλων.
Τόμος: 19, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-330-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 19, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-331-1

Πράξη: Ζήτημα κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημαρχούντα για τακτοποίηση με την Εθνική Τράπεζα του ζητήματος των κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων.
Τόμος: 19, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημόσια κτήματα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσουλμάνοι
Ελλάς -- Ιστορία -- 1923
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-331-1

Πράξη: Ρυμοτομία κτηματος.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Ρυμοτομία κτηματος στη συνοικία των Παλαιών, το οποίο ανήκει στην Εθνική Τράπεζα ως διαχειρίστρια της περιουσίας στην Ελλάδα των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων.
Τόμος: 19, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-332-1

Πράξη: Επιφύλαξη για επέκταση βιομηχανίας "Γκλαβάνη".
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη για επέκταση βιομηχανίας "Γκλαβάνη" στην οδό Θρακών. Επί τόπου εξέταση από Δημοτικούς Συμβούλους.
Τόμος: 19, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία -- Πραγματογνωσία
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-333-1

Πράξη: Επιφύλαξη για επέκταση του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Επιφύλαξη για επέκταση του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 19, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφαντοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Ορφαντοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-333-2

Πράξη: Επισημοποίηση της σύναψης του δανείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Επισημοποίηση της σύναψης του δανείου 10.000.000 δρχ. με κάποιες νομικές τροποποιήσεις στο ψήφισμα 258 του Δ.Σ.
Τόμος: 19, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-334-2

Πράξη: Εκλογή αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Αντωνόπουλου ως αναπληρωτή του απουσιάζοντος Δημάρχου.
Τόμος: 19, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-335-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 18/10/1931
Πράξη: Τιμητική συνεδρίαση για το θάνατο του πρώην Δημάρχου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Τιμητική συνεδρίαση για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Κων. Γκλαβάνη. (μεταξύ άλλων και ανάρτηση της εικόνας του στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.)
Τόμος: 19, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-337-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.500 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.500 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του τέως Δημάρχου Κων. Γκλαβάνη.
Τόμος: 19, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-338-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 21/12/1931
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 160.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 160.000 δρχ. για τετράμηνη εισφορά του Δήμου στο Οικονομικό Συσσίτιο των απόρων.
Τόμος: 19, σελ. 339 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππίδης, Φίλιππος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σκρέτας, Ευστάθιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-339-3

Πράξη: Έγκριση του ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση του ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση οικίας, στην οποία συγλκηρονόμος είναι το νοσοκομείο.
Τόμος: 19, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-341-1

Πράξη: Απόφαση για είσπραξη από οφειλέτες.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Απόφαση για είσπραξη από οφειλέτες ιδιοκτήτες του μισού ποσού για την κατασκευή πεζοδρομίων.
Τόμος: 19, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-341-2

Πράξη: Εγκατάσταση καλοριφέρ στο Μαιευτήριο.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για εγκατάσταση καλοριφέρ στο Μαιευτήριο, δαπάνης 180.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-342-2

Πράξη: Θέρμανση δημοτικών λουτρών.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για θέρμανση δημοτικών λουτρών, δαπάνης 600.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-343-1

Πράξη: Κατασκευή οδών της πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για κατασκευή οδών της πόλης, δαπάνης 780.000 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-343-2

Πράξη: Διαμόρφωση και σκυρρόστρωση οδών της πόλης.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για διαμόρφωση και σκυρρόστρωση οδών της πόλης, δαπάνης 793.408 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-344-1

Πράξη: Αποπεράτωση του ναού του Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για την αποπεράτωση του ναού του Αγίου Νικολάου, δαπάνης 780.780 δρχ.
Τόμος: 19, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-344-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.800 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.800 δρχ. για αγορά βιβλίων, κωδίκων κλπ.
Τόμος: 19, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-344-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 350.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 19, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-344-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για επισκευή οδοστρωτήρα.
Τόμος: 19, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-345-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για την αμοιβή των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 19, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-345-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα.
Τόμος: 19, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-345-1

Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Στυλιανού Καπουρνιώτη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 19, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλυ. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-345-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκεροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκεροταφείου Βόλου για το έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 19, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1931 - 1932
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-346-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικά με τη Φιλαρμονική.,
Τόμος: 19, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-346-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.300 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.300 δρχ. για αποζημίωση στον αποχωρούντα μηχανικό του Δήμου Αποστόλου Περπινιάνη (ετών 65, 40 χρόνια υπηρεσίας).
Τόμος: 19, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-347-1

Πράξη: Ακύρωση πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης 30.000 δρχ. για την μισθοδοσία των υπαλλήλων καθαριότητας.
Τόμος: 19, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-347-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικ. έτος 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 347 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-347-4

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 350 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-350-6

Πράξη: Έγκριση δαπανών διοικητικής διαχείρισης του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών διοικητικής διαχείρισης του Δήμου για το οικονομικό έτος 1930 - 1931.
Τόμος: 19, σελ. 355 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-355-8

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 29.957,40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 29.957,40 δρχ. για την πληρωμή του τοκοχρεωλυσίου του δανείου του Δήμου με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 19, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-362-2

Πράξη: Επισκευές στα Δημοτικά Σχολεία.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Περιεχόμενα: Μέριμνα μέσω της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου για μικροεπισκευές και κατασκευές στα Δημοτικά Σχολεία.
Τόμος: 19, σελ. 363 - 364
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Επισκευές -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9019-363-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων