Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1933Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1933
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1933
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 20

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 35 / 16/1/1933
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-93-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-93-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-93-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Καρτάλη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-93-2

Πράξη: Εκλογή μέλους Σχολικής Εφορείας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Χατζηνικολάου στη Σχολική Εφορεία του Νηπιαγωγείου του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 20, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-94-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 76.720 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 76.720 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου δημοτικών έργων Εμμανουήλ Εμμανουήλ.
Τόμος: 20, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-94-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με εκποίηση ακινήτου. Πλειοδότης ο Ιωάννης Μαλαμάκης.
Τόμος: 20, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλαμάκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-95-1

Πράξη: Έγκριση των ενεργειών του Ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Ταμία του Δήμου για εξόφληση τοκοχρεωλυσίου του δανείου του Δήμου από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 20, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-95-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 21/1/1933
Πράξη: Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου Και περικοπές εξόδων λόγω οικονομικής κρίσης του Δήμου καθώς και καταργήσεις θέσεων δημοτικών υπαλλήλων. Ψήφιση του νεόυ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγασών για το έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 97 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-97-8

Πράξη: Ακύρωση αναγεγραμμένων στον προϋπολογισμό δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Ακύρωση αναγεγραμμένων στον προϋπολογισμό δημοτικών έργων (λουτρά, αποχωρητήρια, διδακτήρια) λόγω της αύξησης των τοκοχρεωλυσίων του δανείου του Δήμου εξαιτίας της υπερτίμησης του συναλλάγματος.
Τόμος: 20, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-104-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης.
Τόμος: 20, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-105-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων.
Τόμος: 20, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-105-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού και θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 20, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-105-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-105-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.507.433,40 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.507.433,40 δρχ. λόγω υπέρβασης του ποσού του τοκοχρεωλυσίου του δανείου 56.000 λιρών Αγγλίας με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 20, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-105-2

Πράξη: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ.για μικροεπισκευές αρτεσιανών φρεάτων στα Παλαιά.
Τόμος: 20, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-106-1

Πράξη: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Χορηγία πιστωσης 1.000 δρχ.για αμοιβή των μαιών των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-106-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ.
Εισηγητής: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 20/3/1933
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα αιφνιδίως Δήμαρχο.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα αιφνιδίως Δήμαρχο Παγασών Κωνσταντίνου Καρτάλη. Μεταξύ των τιμών: άναμμα φανών κατά τη διάρκεια της κηδείας του, ανάρτηση του πορτραίτου του στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., μετονομασία της οδού Ορμινίου σε Κ. Καρτάλη.
Τόμος: 20, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-108-1

Πράξη: Παμψηφεί εκλογή αναπληρωτή του εκλιπόντος Δημάρχου Κ. Καρτάλη.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Παμψηφεί εκλογή του Ιωάννη Αντωνόπουλου στη θέση του αναπληρωτή του εκλιπόντος Δημάρχου Κ. Καρτάλη.
Τόμος: 20, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-108-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 10/4/1933
Πράξη: Τιμητική αναφορά στον εκλιπόντα Δήμαρχο Κωνσταντίνο Καρτάλη.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Περιεχόμενα: Τιμητική αναφορά στον εκλιπόντα Δήμαρχο Κωνσταντίνο Καρτάλη.
Τόμος: 20, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-109-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 20, σελ. 109 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-109-8

Πράξη: Έγκριση της Διοικητικής Διαχείρισης του Δήμου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση της Διοικητικής Διαχείρισης του Δήμου για το οικονομικό έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 20, σελ. 116 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-116-7

Πράξη: Υποβολή της έκθεσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Υποβολή της έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934 από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και ψήφιση αυτού.
Τόμος: 20, σελ. 122 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Ανιτσάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1933 - 1934
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-122-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 11/4/1933
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού του Δημαρχείου.
Τόμος: 20, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-136-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.900 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.900 δρχ. για την πληρωμή του επαναπροσληφθέντος δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Τσεκούρα.
Τόμος: 20, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-137-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.150 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.150 δρχ. για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-137-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για γενικά εκλογικά έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-137-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1931 - 1932.
Τόμος: 20, σελ. 137 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-137-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-139-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 20, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-140-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-140-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου. Πλειοδότης ο Αθανάσιος Στανίτσας.
Τόμος: 20, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-141-1

Πράξη: Έγκριση του γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Έγκριση του γενικού Μητρώου των δημοτών αμφότερων των φύλλων για το έτος 1932.
Τόμος: 20, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-141-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του δημοτικού Ταμία.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του δημοτικού Ταμία για πάσης φύσεως συναλλαγή με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 20, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-141-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου (1.000 δρχ. μηνιαίως) στο ενοίκιο του παραρτήματος του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 20, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-142-1

Πράξη: Απαλλαγή από πληρωμή λιμενικού φόρου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από την πληρωμή λιμενικού φόρου εξαγωγής των προϊόντων τη πιλοποιίας των αδελφών Κολτσιδόπουλου.
Τόμος: 20, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολτσιδόπουλου, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-142-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.500 δρχ. ως επίδομα εορτών του Πάσχα στος μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους με μισθό κάτω των 3.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αποστολίδης, Βασίλειος
Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-142-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 3/5/1933
Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημαρχούντα για σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημαρχούντα για σύναψη δανείου με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων, ναών και έργων οδοποιίας.
Τόμος: 20, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-144-1

Πράξη: Αποδοχή των τροποποιήσεων στη σύμβαση για την εκμετάλλευση των πηγών Καλιακούδας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Αποδοχή των τροποποιήσεων που προτείνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών σχετικά με την εκμετάλλευση των πηγών της Καλιακούδας.
Τόμος: 20, σελ. 144 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-144-6

Πράξη: Ζήτημα Πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημαρχούντα για διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Στρατιωτικών προς παραχώρηση της πλατείας Ρήγα Φεραίου από το Δημόσιο έναντι 300.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Διοίκηση Δημόσιων Κτημάτων
Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-149-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 44.900 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 44.900 δρχ. για εξόφληση οφειλών του Δήμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 20, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-150-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 59.800 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 59.800 δρχ. για αποζημιώσεις απολυθέντων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 20, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-151-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 23.950 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 23.950 δρχ. για αποζημιώσεις απολυθέντων εκτάκτων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 20, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-151-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.722 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.722 δρχ. στον Δημ. Κουκουλιό για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλιός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-152-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα κηδείας του Πρωτοκολλητού του Δήμου Γ. Οικονομάκη.
Τόμος: 20, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Γεώργιος ( -1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-152-1

Πράξη: Έγκριση μεταβολής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβολής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 152 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-152-3

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας της Σοφία Παρθένη στην οδό Αθηνάς.
Τόμος: 20, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένη, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-154-1

Πράξη: Έγκριση κατάργησης τμήματος οδού.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάργησης τμήματος της οδού Φιλίππου Ιωάννου.
Τόμος: 20, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Φιλίππου Ιωάννου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-154-1

Πράξη: Έγκριση της ευθυγράμμισης οικοδομική γραμμής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Έγκριση της ευθυγράμμισης της οικοδομική γραμμής της δυτικής πλευράς της οδού 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 20, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-155-1

Πράξη: Έγκριση της ευθυγράμμισης οικοδομική γραμμής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση της ευθυγράμμισης της 2ης παράλληλης προς την οδό Αναλήψεως.
Τόμος: 20, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-155-1

Πράξη: Έγκριση κατάργησης τριγωνική πλατείας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάργησης τριγωνική πλατείας μεταξύ των οδών Αναλήψεως και Δημάρχου Γεωργιάδου.
Τόμος: 20, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως, Δημάρχου Γεωργιάδου)
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-155-1

Πράξη: Έγκριση μετατροπής οικοδομικού τετραγώνου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ της 2ης παράλληλης προς την οδό Αναλήψεως και της ζώνης της πόλης αφενός και αφετέρου μεταξύ των οδών Περαιβού και Καραϊσκάκη
Τόμος: 20, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως, Περαιβού, Καραϊσκάκη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-155-1

Πράξη: Εγκατάσταση μηχανημάτων αντλήσεως και διανομή ύδατος στον Προσφυγικό Συνοικισμός της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου για εγκατάσταση μηχανημάτων αντλήσεως και διανομή ύδατος δια σωληνωτού δικτύου στον Προσφυγικό Συνοικισμός της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 20, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 11/5/1933
Πράξη: Απόφαση για σύναψη δανείου 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύναψη δανείου 5.000.000 δρχ. για εκτέλεση δημοτικών έργων. Τροποποίηση προηγούμενων ψηφισμάτων για δάνειο ύψους 10.000.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-157-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.715,20 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.715,20 δρχ. για επιστροφή κρατήσεων στους μηχανικούς του Δήμου Γ. Κοντοστάνο και Περ. Σακελλαρίου καθώς εργάζονται στο Δήμο με ειδική σύμβαση.
Τόμος: 20, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-158-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. προς ενίσχυση του Σωματείου Προσκόπων Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-159-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας, δημοσία δαπάνη, του Δημάρχου Παγασών Κων. Καρτάλη.
Τόμος: 20, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-159-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934 από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 20, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1933 - 1934
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-159-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ. ως επίδομα εορτών του Πάσχα στους έκτακτους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 20, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-159-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 2/6/1933
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων. Πλειοδότης ο Νικ. Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-160-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων προς κατανάλωση ζώων. Πλειοδότης ο Χρ. Βλάτσος.
Τόμος: 20, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-160-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Χρ. Βλάτσος.
Τόμος: 20, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-161-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου του Δήμου, ύψους 5.000.000 δρχ. με τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και των όρων αυτού.
Τόμος: 20, σελ. 161 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-161-3

Πράξη: Ανανέωση της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Ανανέωση για δύο έτη της σύμβασης με τον Γ. Κοντοστάνο αντί συνολικής αμοιβής 400.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-163-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.066 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 482.483
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.066 δρχ. για την αποζημίωση του απολυθέντος δημοτικού υπαλλήλου Χρ. Σακελλαρίου.
Τόμος: 20, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-164-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για ενίσχυση των δύο Εργατικών Κέντων Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-164-2

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπου στο ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Κουμουνδούρου ως εκπροσώπου του Δήμου στην Διοικητική Επιτροπή του ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου. Διοικητική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-165-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του εκλιπόντος Πρωτοκολλητού του Δήμου Γ. Οικονομάκη.
Τόμος: 20, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκη, Κερασία
Οικονομάκης, Γεώργιος ( -1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-165-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.00 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.00 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του εκλιπόντος Νομικού Συμβούλου του Δήμου Περικλή Ποδαρίκη.
Τόμος: 20, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ποδαρίκης, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-165-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.800 δρχ. προς πληρωμή του Αλ. Μπαρμπουντζόγλου και αποδοχή των όρων συμβιβασμού με τον παραπάνω αντίδικο.
Τόμος: 20, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαρμπουντζόγλου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-166-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 10/6/1933
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων. Πλειοδότης ο Νικ. Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-168-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων προς κατανάλωση ζώων. Πλειοδότης ο Χρ. Βλάτσος.
Τόμος: 20, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-168-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Χρ. Βλάτσος.
Τόμος: 20, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-169-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 7/10/1933
Πράξη: Επέκταση ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση σχεδίου του μηχανικού του Δήμου Περ. Σακελλαρίου για επέκταση του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 20, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναοί
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-170-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο για το οικονομικό ε΄τος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-170-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1932 - 1933
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-171-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1933 - 1934
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-171-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως αποζημίωση στην υπηρέτρια του νοσοκομείου Μαρία Τσούκου.
Τόμος: 20, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούκου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-172-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για την αγορά διαφόρων βιβλίων και γραφικής ύλης.
Τόμος: 20, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-172-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 3.900 δρχ. για έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-172-2

Πράξη: Εκλογή μέλους Σχολικής Εφορείας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Φιλ. Κασσιόπουλου ως μέλους της Σχολικής Εφορείας του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-173-1

Πράξη: Εκλογή μέλους Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Φιλ. Κασσιόπουλου ως μέλους της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου, αντί του παραιτηθέντος Βασ. Αποστολίδης.
Τόμος: 20, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Αποστολίδης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-173-1

Πράξη: Επιστροφή γραμματίου 100.000 δρχ, σε εργολάβο.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Επιστροφή γραμματίου 100.000 δρχ, στον εργολάβο Δημ. Κασσιόπουλο λόγω προσωρινής ματαίωσης του έργου κατασκευής δημοτικών λουτρών.
Τόμος: 20, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Λουτρά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-173-2

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή περίφραξης οικοπέδων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Φλαμπούρη στην Επιτροπή περίφραξης οικοπέδων.
Τόμος: 20, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές -- Χωροταξία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-174-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για συμβιβαστική λύση της δικαστικής εκκρεμότητας με την Αθηνά Σαματζή (αποζημίωση ρυμοτομίας).
Τόμος: 20, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαρτζή, Αθηνά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-174-2

Πράξη: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Ακύρωση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 20, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-175-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για αγορά δημοτικών και ληξιαρχικών βιβλίων.
Τόμος: 20, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού και θέρμανσης του Δημαρχείου.
Τόμος: 20, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για απρόβλεπτα δημοτικά έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για επισκευές του Υδραγωγείου.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για έκτακτη καθαριότητα των οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφύγων.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για επιστροφή δημοτικών φόρων.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για αμοιβή μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για αγορά απολυμαντικών ειδών.
Τόμος: 20, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στο "αρχαιότερο" Εργατικό Κέντρο Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 370.074,55 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 370.074,55 δρχ. προς πληρωμή του τρίμηνου φωτισμού των οδών και πλατειων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για οφειλόμενα παλαιών μελετών διαφόρων δημοτικών έργων.
Τόμος: 20, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.553 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.553 δρχ. για επιστροφή φόρου στους κληρονομους του Αργ. Δόμβρου.
Τόμος: 20, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δόμβρου, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-178-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για σύνταξη αεροτοπογραφικού χάρτη της συνοικίας Καπακλή.
Τόμος: 20, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Χάρτες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-179-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. για αγορά οικοπέδου προς επέκταση του προαυλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας Καπακλή.
Τόμος: 20, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-179-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για αγορά οικοπέδου προς ανέγερση Φυλακείου είσπραξης δημοτικων φόρων στην οδό Ιωλκού.
Τόμος: 20, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 17.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 17.000 δρχ. (από σύνολο 30.000 δρχ.) για την αμοιβή του Κων. Γκέσκου, ζωγράφου του πορτρέτου του εκλιπόντος Δημάρχου Παγασών Κων. Καρτάλη.
Τόμος: 20, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προσωπογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Γκέσκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για ανέγερση μνημείου του αείμνηστου Μητροπολίτη Δημητριάδος Γρηγορίου, κατόπιν πρότασης του Μητροπολίτη Γερμανού.
Τόμος: 20, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητροπολίτες και Επίσκοποι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγόριος Φορτουνιάδης, Μητροπολίτης Δημητριάδος (1828-1907)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.375 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.375 δρχ. προς απόδοση στην κοινότητα Νεοχωρίου αναλογούντος φόρου κληρονομιάς του Αχ. Αδαμαντιάδη.
Τόμος: 20, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Μαγνησία -- Κοινότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Κοινότητα Νεοχωρίου (Μαγνησία)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμαντιάδης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-180-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ. για κατασκευή θρανίων υπέρ του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 20, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL:

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.636 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.636 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού διαφόρων δημοτικών καταστημάτων.
Τόμος: 20, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-181-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην ανέγερση Ηρώου πεσόντων από την 1η Ταξιαρχία Ιππικού στη Λάρισα.
Τόμος: 20, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Λάρισα -- Μνημεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Στρατός. Ιππικό
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 616,10 δρχ,
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 616,10 δρχ, για φωτισμό εκλογικών τμημάτων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου.
Τόμος: 20, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-182-1

Πράξη: Έγκριση ανανέωση της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωση της σύμβασης με τον μηχανικό του Δήμου Περικλή Σακελλαρίου.
Τόμος: 20, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-182-2

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Μεταφορά πιστώσεων για την πληρωμή των μηχανικών στα σχετικά άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 20, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-183-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Βόλου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη και Νικολάου Παπαγεωργίου στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-183-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για την κατασκευή γέφυρας στον Κραυσίδωνα προς ένωση της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής με την οδό Ιωλκού (θέση Πανταζόπουλου).
Τόμος: 20, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Βόλος -- Κοινότητες
Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-184-1

Πράξη: Τοποθέτηση του Δ.Σ. σχετικά με την Αγορά του Βόλου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Τοποθέτηση του Δ.Σ. υπέρ της τέλεσης της Αγοράς στο Βόλο κάθε Τετάρτη και Σάββατο και μέριμνα για το ωράριο λειτουργίας της.
Τόμος: 20, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-185-2

Πράξη: Ζήτημα κατάργησης οδού Θρακών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Άρνηση του Δ.Σ. περί αλλαγής απόφασης για κατάργηση της οδού Θρακών υπέρ του εργοστασίου "Γκλαβάνη".
Τόμος: 20, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Θρακιών)
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβάνης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-186-2

Πράξη: Ανέγερση ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότησης του Δημαρχούντος για συμβιβασμό με την Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ των Αθηνών προς συνέχιση των εργασιών ανέγερσης του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 20, σελ. 188 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ναόι
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-188-3

Πράξη: Τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης στην περιοχή του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου κατόπιν προτάσων της Μηχανικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής του Δ.Σ.
Τόμος: 20, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-190-2

Πράξη: Συζήτηση για την μέριμνα υπέρ ασθενών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη μέριμνα την οποία πρέπει να λάβει το Δ.Σ. υπέρ των πασχόντων από φυματίωση.
Τόμος: 20, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Επιδημίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-191-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χατζηνικολάου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους με τη συμμετοχή του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου προς μελέτη "του πολυσύνθετου προβλήματος της συγκοινωνίας της πόλης". (κατάργηση τροχιοδρόμου από την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας - [τραμ στο Βόλο]
Τόμος: 20, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μέσα μεεταφοράς -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κασσιόπουλος, Φίλιππος
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-192-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 23/11/1933
Πράξη: Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων στις Σχολικές Εφορείες.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων στις Σχολικές Εφορείες όλων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-193-2

Πράξη: Αποπεράτωση ναού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση επιπλέον απαιτούμενης δαπάνης για αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως, ύψους 375.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-194-1

Πράξη: Σκυρόστρωση οδών της πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 275.600 δρχ. του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου σχετικά με τη διαμόρφωση και σκυρόστρωση των οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-194-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά διοικητικών και ληξιαρχικών βιβλίων.
Τόμος: 20, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-195-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για καθαρισμό και εμβάθυνση αρτεσιανών φρεάτων.
Τόμος: 20, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-195-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για ημερομίσθια εργατών συντήρησης διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-195-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για αγορά απολυματικών ειδών.
Τόμος: 20, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-195-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-195-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Θεόδωρο Γεωργαντζά λόγω των ζημιών που υπέστη και προςαποφυγή δικαστικών διενέξεων.
Τόμος: 20, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζάς, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-196-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. προς αποπομπή φρενοβλαβών, αέργων, λυσσοδήκτων κλπ.
Τόμος: 20, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-197-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για τα αέξοδα φωτισμού των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 20, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-197-1

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1932 - 1933
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-197-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 99.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 99.000 δρχ. στον Βασίλειο Τότσικα λόγω ρυμοτομίας της οικίας του στην πλατεία του ναού Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 20, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τότσικας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-198-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για γραφική ύλη γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-199-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα εκτυπώσεων.
Τόμος: 20, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-199-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα τηλεγραφικά και τηλεφωνικά.
Τόμος: 20, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-199-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση απαλλαγής από το λιμενικό φόρο της καπνοβιομηχανίας "Ματσάγγου".
Τόμος: 20, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-199-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων